Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIX. МАРАЗМИ, НОВИНИ СТАТИСТИКИ

Державний класифікатор відходів ДК 005-96 можна скачати, але він не групує відходи за рівнем шкідливості (небезпеки)

Класифікатор відходів ДК 005-96, затверджений Наказом Держстандарту 29.02.1996  N 89, забезпечує інформаційне підтримування у вирішенні широкого кола питань державного управління відходами та ресурсовикористанням на базі системи обліку та звітності, гармонізованої з міжнародними системами, зокрема, у галузі екології, захисту життя та здоров'я населення, безпеки праці, ресурсозбереження, структурної перебудови економіки, сертифікації продукції (послуг) та систем якості.

Цікаво, що він лише дає коди відходів, за таким принципом: прийнято 11-знакову структуру коду відходів, яка складається з чотирьох частин. Код прийнято цифровий з кількістю знаків у абетці десять.

XXXX.X.X.XX ---- — — --

  |   | ----- Цифровий  індекс   елемента   процесу,   від   якого

  |   |       утворилися відходи

  |   |       а) для відходів вхідних компонентів.

  |   |         1 - відходи основних (сировинних) матеріалів

  |   |         2 - відходи допоміжних матеріалів та речовин

  |   |         3 -   відходи   напівфабрикатів,  комплектувальних

  |   |         виробів

  |   |         4 - відходи енергоносіїв

  |   |         9 - відходи  інших компонентів

  |   |       б) для виробниче-технологічних відходів

  |   |         1 - відходи гідромеханооброблення

  |   |         2 -   відходи   термічного   та   термомеханічного

  |   |         оброблення

  |   |         3 - відходи фізико-хімічного оброблення

  |   |         4 - відходи хімічного та фотохімічного оброблення

  |   |         5 - від складальних процесів

  |   |         6 - відходи від до допоміжних  процесів,  у  т. ч.

  |   |         промивання   та  очищення, складування, пакування,

  |   |         маркування, вантажно-розвантажувальних робіт

  |   |         7 - відходи біологічного оброблення

  |   |         8 -  відходи  виробничо-технологічні  інші,  що  є

  |   |         важливими для даного угруповання

  |   |         9 -  відходи   виробничо-технологічні   інші,   не

  |   |         позначені    іншим   способом,   або   відходи від

  |   |         комбінованих   процесів)   для   відходів кінцевої

  |   |         продукції (від надання послуги):

  |   |         1 - бракована продукція

  |   |         2 -  продукція,  -  забруднена  радіонуклідами  та

  |   |         (або) шкідливими (небезпечними) речовинами

  |   |         9 -   відходи   кінцевої  продукції  (від  надання

  |   |         послуги) інші

  |   ------- Цифровий  індекс  фази  процесу,  на якій утворилися

  |           відходи

  |             1 - відходи відхідних компонентів для даного  виду

  |             діяльності

  |             2 - відходи від процесів виробництва,  оброблення,

  |             перероблення (виробничо-технологічні відходи)

  |             3 -   відходи   кінцевої  продукції  (від  надання

  |             послуги)

  ----------- Цифровий індекс  виду  економічної  діяльності,  з а

              якої   утворилися   відходи   (гармонізований    або

              пов'язаний  з  кодами угруповань класифікатора видів

              економічної діяльності – КВЕД

А тому зрозуміти рівень шкідливості відходів практично неможливо, лише щодо забрудненості шкідливими речовинами. Рівень небезпеки відходів можна взнати в Довідково-методичних настановах щодо застосування ДК 005-96 “Класифікатор відходів".

Адже небагато людей знають, наприклад, що в 1992 році Базельська конвенція відокремила 45 видів відходів, небезпечних для життя людини. І на першому місці не ядерні відходи, а медичні та біологічні! Але з наших класифікаторів цього ніколи не зрозумієш.

Віталій МОСЕЙЧУК

07.12.2010

Державний класифікатор відходів ДК 005-96 скачати

Як визначається клас чи рівень небезпеки відходів? Державний класифікатор відходів та інші документи не містять єдиної класифікації відходів за класами небезпеки

Класифікатор організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004 досі не містить публічних та приватних акціонерних товариств, а лише ЗАТ та ВАТ

Є Державний класифікатор продукції та послуг (ДК 016-97) і є Номенклатура продукції промисловості

Класифікатор професій ДК 003:2010 в електронному вигляді приховують

Класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2005 (КВЕД) можна скачати. Але застосовують його лише для статистики та обмеження діяльності підприємців і підприємств

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/stat/29_26.html 


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"