Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ, ЗБОРУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Як визначається клас чи рівень небезпеки відходів? Державний класифікатор відходів та інші документи не містять єдиної класифікації відходів за класами небезпеки

Визначити клас небезпеки відходів у нас досить важкувато. Але завжди необхідно. Відповідно до пункту 246.2 статті 246 Податкового кодексу ставки екологічного податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:

------------------------------------------------------------------

|Клас небезпеки|      Рівень небезпечності      |Ставка податку, |

|   відходів   |            відходів            |гривень за тонну|

|--------------+--------------------------------+----------------|

|I             |надзвичайно небезпечні          |      700       |

|--------------+--------------------------------+----------------|

|II            |високонебезпечні                |      25,5      |

|--------------+--------------------------------+----------------|

|III           |помірно небезпечні              |      6,4       |

|--------------+--------------------------------+----------------|

|IV            |малонебезпечні                  |      2,5       |

|--------------+--------------------------------+----------------|

|              |малонебезпечні нетоксичні       |      0,25      |

|              |відходи гірничодобувної         |                |

|              |промисловості                   |                |

------------------------------------------------------------------

При цьому відповідно до пункту 246.3 ПК за розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки, застосовується ставка податку, встановлена за розміщення відходів I класу небезпеки. Тобто в максимальному розмірі!

Відповідно до п. "г" ст. 17 Закону України від 5 березня 1998 року N 187/98-ВР "Про відходи" (далі — Закон N 187/98), суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов'язані на підставі матеріально-сировинних балансів виробництва виявляти і вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, і подавати щодо них статистичну звітність у встановленому порядку.
Водночас згідно зі ст. 8 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" із змінами та доповненнями підприємство самостійно визначає облікову політику, а також розробляє систему і форми внутрішньогосподарського обліку, звітності і контролю господарських операцій. У зв'язку з цим матеріально-сировинний баланс виробництва має фіксувати на підприємстві первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються у процесі виробництва, за відповідною формою облікового документа підприємства.

Згідно із п. 12 Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року N 1218 із змінами та доповненнями (далі — Порядок N 1218, з 2011 року не діє) власники відходів, які здійснюють лише їх розміщення до 1 квітня, а власники відходів, які утворюють і розміщують їх на своїй території, — до 1 червня поточного року подають до органів Мінекоресурсів України на місцях заяви на одержання дозволу на розміщення відходів у наступному році. Перелік документів, які додаються до заяви на одержання дозволу на розміщення відходів у наступному році, визначено п. 12 Порядку N 1218.

Органи Мінекоресурсів на місцях розглядають заяви і до 1 липня видають дозволи на розміщення відходів або надсилають власникам відходів повідомлення з викладенням причин відмови у видачі дозволів, встановлюючи термін повторного подання необхідних документів (п. 13 Порядку N 1218).

При цьому, найменування групи і виду відходів та клас небезпеки зазначаються у дозволі на розміщення відходів. Відповідальність за правильність визначення нормативів утворення відходів, визначення лімітів утворення та розміщення відходів, несвоєчасне затвердження або незатвердження лімітів утворення та розміщення відходів несе власник відходів (п. 20 Порядку N 1218).

Клас небезпеки відходів встановлюється органами Міністерства охорони здоров'я, за погодженням органів Мінприроди. Це робиться Постановами Головного санітарного лікаря, але за якими офіційними чи неофіційними методиками, незрозуміло. Клас небезпеки відходів встановлюється залежно від вмісту в них високотоксичних речовин розрахунковим методом або згідно з переліком відходів, наведених у Державному класифікаторі відходів. Маразм в тому, що Класифікатор відходів ДК 005-96, затверджений Наказом Держстандарту № 89 від 29.02.1996 р. не містить класифікації відходів за класами небезпеки! Оце так класифікатор...

 На всі види відходів розробляється технічний паспорт згідно з Міждержавним стандартом ДСТУ-2195-93, дія якого поширюється на 10 країн СНД. В підсумку немає єдиного документу, де конкретно вказано всі небезпечні відходи з класами небезпеки.

Власник відходів зобов'язаний визначати склад і властивості відходів, що утворюються, а також за погодженням із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища відповідно до нормативних документів. Найменування групи і виду відходів та клас небезпеки зазначаються у дозволах на розміщення відходів, що видаються органами Мінекоресурсів на місцях. При цьому, у разі відсутності дозволу та лімітів на розміщення відходів власник відходів самостійно визначає клас небезпеки відходів відповідно до нормативних документів Мінприроди. Але яким чином, незрозуміло.

Визначення класу небезпечності відходів не належить до сфери повноважень органів ДПС.

Петро ПАТЛАТИЙ
12.02.2011

Державний класифікатор відходів ДК 005-96 можна скачати, але він не групує відходи за рівнем шкідливості (небезпеки)

За розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки, з 2011 року застосовується ставка податку, встановлена за розміщення відходів I класу небезпеки. Досі до уваги бралися і орієнтовно-безпечні рівні впливу або як Податковий кодекс буквально отруїть наше життя

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

28.08.1998  N 2

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Постанова Першого заступника

                                      Головного державного

                                      санітарного лікаря

                                      України

                                      28.08.1998  N 2

 

8. Гігієна і токсикологія пестицидів, полімерних та синтетичних матеріалів

8.1. Пестициди і агрохімікати

ГІГІЄНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕСТИЦИДІВ ЗА СТУПЕНЕМ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ

Ця класифікація розроблена фахівцями Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя у творчій співпраці із фахівцями Інституту медицини праці АМН України та Національного медичного університету ім. акад. О.О.Богомольця.

Класифікація є певним підсумком розвитку науки в галузі екогігієни і токсикології пестицидів. До її розробки залучалася велика кількість науковців. Оцінити конкретний вклад і авторство кожного з них є непосильним завданням. Всі фахівці, хто брав участь в обгрунтуванні критеріїв, написанні окремих підрозділів, їх науковому редагуванні, експертній оцінці, сприяв удосконаленню окремих положень з обговореннях та дискусіях, чиї наукові праці лягли в основу класифікації повніші бути згаданими як її розробники:

Л.І.Медведь, Є.О.Антонович, Є.А.Баглій, В.І.Великий, В.Ф.Вітер, В.М.Вороніна, О.Г.Гончарук, О.Н.Горбань, П.Г.Жмінько, Л.О.Добровольський, Ю.С.Каган, Н.О.Карякіна, О.П.Кравчук, Ю.І.Кундієв, В.В.Кірсенко, А.Й.Курінний, Л.В.Марцонь, О.Г.Моложанова, М.Ф.Мотузинський, А.Є.Подрушняк, М.Г.Проданчук. В.М.Ракітський, Л.М.Сасінович, Р.Ю.Сова, Є.І.Спину, А.М.Строй, І.М.Трахтенберг, Н.Р.Шепельська

Документ розроблений і затверджений у відповідності до Законів України “Про пестициди і агрохімікати”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

Класифікація пестицидів призначена для фахівців міністерств, відомств, підприємств та організацій, які виробляють і використовують пестициди, здійснюють гігієнічне регламентування, державний нагляд та контроль за їх застосуванням в Україні, а також експертів, що проводять їх санітарно-гігієнічну експертизу.

Документ поширюється на діючі речовини і препаративні форми пестицидів (концентрати емульсії, гранули, мікрокапсули, розчини, суміші та ін.) і встановлює загальні критерії та вимоги безпеки для людини при їх виробництві, використанні і збереженні.

Класифікація не поширюється на мікробіологічні пестициди (складні біологічні комплекси, бактерії, мікроорганізми).

1. КЛАСИФІКАЦІЯ

1.1. Пестициди підрозділяються на чотири класи небезпечності:

I — надзвичайно небезпечні;

II — небезпечні;

III — помірно небезпечні;

IV — малонебезпечні.

1.2. Клас небезпечності пестицидів встановлюється в залежності від показників, наведених у таблиці.

1.3. Віднесення пестициду до конкретного класу небезпечності грунтується на принципі комплексної оцінки властивостей з урахуванням лімітуючого критерію шкідливості, тобто оцінка здійснюється за критерієм, який визначає найбільшу небезпеку пестициду для здоров’я людини.

1.4. Клас небезпечності пестициду визначається фахівцями-експертами медико-біологічного профілю.

1.5. Класифікації підлягають діюча речовина та її препаративні форми.

Якщо препаративна форма відрізняється за ступенем небезпечності від діючої речовини, вона може бути віднесена до іншого класу небезпечності. Враховують особливості препаративної форми (летючість, можливість виділення пилу, та ін.). Якщо пестицид утворює в процесі трансформації та розпаду більш небезпечні хімічні сполуки, клас небезпечності пестициду визначається властивостями таких сполук.

                                                        Таблиця 1

 

Пестициди. Класифікація за ступенем небезпечності

------------------------------------------------------------------

|     Критерії     |           Класи небезпечності               |

|  небезпечності*  |---------------------------------------------|

|                  |    I     |    II    |    III    |    IV     |

|------------------+----------+----------+-----------+-----------|

|Середня смертельна|          |          |           |           |

|доза при введенні |          |          |           |           |

|в шлунок, мг/кг:  |          |          |           |           |

|------------------+----------+----------+-----------+-----------|

|- тверді форми    |менше 15  |15-50     |51-500     |більше 500 |

|препарату         |          |          |           |           |

|------------------+----------+----------+-----------+-----------|

|- рідкі форми     |менше 50  |50-200    |201-2000   |більше 2000|

|препарату         |          |          |           |           |

|------------------+----------+----------+-----------+-----------|

|Середня смертельна|          |          |           |           |

|доза при нанесенні|          |          |           |           |

|на шкіру, мг/кг:  |          |          |           |           |

|------------------+----------+----------+-----------+-----------|

|- тверді форми    |менше 10  |10-100    |101-1000   |більше 1000|

|препарату         |          |          |           |           |

|------------------+----------+----------+-----------+-----------|

|- рідкі форми     |менше 40  |40-400    |401-4000   |більше 4000|

|препарату         |          |          |           |           |

|------------------+----------+----------+-----------+-----------|

|Середня           |          |          |           |           |

|смертельна        |          |          |           |           |

|концентрація в    |          |          |           |більше     |

|повітрі, мг/куб. м|менше 500 |500-5000  |5001-50000 |50 000     |

|------------------+----------+----------+-----------+-----------|

|Коефіцієнт        |          |          |           |           |

|можливості        |          |          |           |           |

|інгаляційного     |          |          |           |           |

|отруєння          |більше 10 |10-2,1    |2-0,5      |менше 0,5  |

|------------------+----------+----------+-----------+-----------|

|Коефіцієнт        |          |          |           |           |

|кумуляції         |менше 1   |1-3       |3,1-5      |більше 5   |

|------------------+----------+----------+-----------+-----------|

|Подразнююча       |Сильний   |Помірним  |Слабкий    |Подразню-  |

|дія               |подразник |подразник |подразник  |ючої дії не|

|                  |          |          |           |виявлено   |

|------------------+----------+----------+-----------+-----------|

|Алергенність      |Сильний   |Помірний  |Слабкий    |Алергенної |

|                  |алерген   |алерген   |алерген    |дії не     |

|                  |          |          |           |виявлено   |

|------------------+----------+----------+-----------+-----------|

|Мутагенність      |Індукує   |Індукує   |Індукує    |Порушення  |

|                  |генні і   |генні і   |або генні, |у структурі|

|                  |хромосомні|хромосомні|або        |та функції |

|                  |мутації у |мутації у |хромосомні |генетичного|

|                  |всіх тест-|окремих   |мутації у  |апарату    |

|                  |об'єктів, |тест-     |обмеженого |не можна   |

|                  |тому числі|об'єктів, |кола тест- |кваліфіку- |

|                  |ссавців in|за        |об'єктів - |вати як    |

|                  | vivo     |винятком  |нессавців  |мутації    |

|                  |          |ссавців in|           |           |

|                  |          |vivo      |           |           |

|------------------+----------+----------+-----------+-----------|

|Канцерогенність   |Канцероген|Ймовірний |Малоймо-   |Канцероген-|

|                  |для людини|канцероген|вірний     |ність не   |

|                  |          |для людини|канцероген |встановлена|

|                  |          |          |для людини |           |

|                  |          |          |           |           |

|------------------+----------+----------+-----------+-----------|

|Тератогенність    |Доведено  |Сильний   |Слабкий    |Ефект не   |

|                  |тератоген-|тератоген |тератоген  |спостері-  |

|                  |ність для |для       |для        |гається    |

|                  |людини    |тварин    |тварин     |           |

|                  |          |          |           |           |

|------------------+----------+----------+-----------+-----------|

|Ембріотоксичність |Ефект на  |Сильний   |Слабкий    |Ефект не   |

|                  |людях     |ефект при |ефект. Спо-|спостері-  |

|                  |обліку    |дії       |стерігаєть-|гається    |

|                  |не        |доз, не-  |ся         |           |

|                  |піддається|токсичний |поряд з    |           |

|                  |          |для самок |іншими     |           |

|                  |          |          |токсичними |           |

|                  |          |          |ефектами   |           |

|                  |          |          |           |           |

|------------------+----------+----------+-----------+-----------|

|Репродуктивна     |Виражена  |Помірна   |Слабка     |Репродук-  |

|токсичність       |          |          |           |тивна      |

|                  |          |          |           |токсичність|

|                  |          |          |           |відсутня   |

|                  |          |          |           |           |

|------------------+----------+----------+-----------+-----------|

|Стабільність у    |Більше 30 |30-11     |10-5       |Менше 5    |

|воді,             |          |          |           |           |

|Т-33, діб**       |          |          |           |           |

|------------------+----------+----------+-----------+-----------|

|Стабільність у    |Більше 60 |60-31     |30-11      |Менше 11   |

|грунті,           |          |          |           |           |

|Т-30, діб         |          |          |           |           |

|------------------+----------+----------+-----------+-----------|

|Глибина міграції  |Більше 50 |50-21     |20-10      |Менше 10   |

|по                |          |          |           |           |

|грунтовому        |          |          |           |           |

|профілю, см       |          |          |           |           |

|------------------+----------+----------+-----------+-----------|

|Коефіцієнти       |          |          |           |           |

|міграції:         |          |          |           |           |

|грунт-рослини     |Більше 0,5|0,5-0.11  |0,1-0,02   |Менше 0,02 |

|                  |          |          |           |           |

|грунт-вода        |Більше 0,1|0,1-0,05  |0,04-0,01  |Менше 0,01 |

|                  |          |          |           |           |

|грунт-повітря     |Більше 0,1|0,1-0,02  |0,01-0,005 |Менше 0,005|

|                  |          |          |           |           |

|------------------+----------+----------+-----------+-----------|

|Стійкість у       |Більше 30 |30-13     |14-5       |Менше 3    |

|вегетуючих        |          |          |           |           |

|сільсько-         |          |          |           |           |

|господарських     |          |          |           |           |

|культурах та      |          |          |           |           |

|сільськогоспо-    |          |          |           |           |

|дарській сировині,|          |          |           |           |

|Т-30, діб         |          |          |           |           |

------------------------------------------------------------------

 

---------------

* тлумачення термінів та кретеріїв, що згадуються в таблиці, викладено в додатках 1 та 2.

** відповідно діючого ГОСТ 17.1.3.04-82 “Гидросфера. Общие

требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения пестицидами 7"

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ РІЗНИХ КЛАСІВ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ

2.1 Пестицидні препарати 1 класу небезпечності, як правило, не рекомендуються до широкого використання у сільському господарстві. Обмежене застосування препаратів 1 класу небезпечності можливе тільки якщо препаративна форма, умови і технічні засоби застосування виключають шкідливу дію цих сполук на організм працюючих, населення і довкілля.

Як виняток, обмежене застосування препаратів і класу небезпечності можливе в окремих випадках виникнення надзвичайної потреби у знищенні особливо небезпечних шкідників сільськогосподарських культур або перенощиків хвороб людей і тварин. Цей виняток не поширюється на речовини, які мають канцерогенні і/або мутагені властивості і застосування яких забороняється.

2.2. Практичне застосування препаратів I та II класів небезпечності здійснюється за умови постійного контролю СЕС.

2.3. Пестицидні препарати III і IV класів небезпечності можуть використовуватись без обмежень за умови дотримання встановлених гігієнічних регламентів.

2.4. Всі пестицидні препарати мають застосовуватись за умови обов’язкового дотримання Державних санітарних правил 8.8.1.2.001-98 “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві”, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря N 1 від 03.08.1998 р.

Додаток 1

                                      (обов'язковий)

 

                 Основні терміни та їх визначення

 

------------------------------------------------------------------

|       Термін        |               Визначення                 |

|---------------------+------------------------------------------|

|Небезпечність        |Ймовірність виникнення шкідливих для      |

|пестициду            |здоров'я і навколишнього середовища       |

|                     |ефектів в реальних умовах виробництва або |

|                     |використання пестициду                    |

|---------------------+------------------------------------------|

|Токсичність          |Властивість пестициду при дії на організм |

|                     |в певній кількості порушувати нормальну   |

|                     |його життєдіяльність                      |

|---------------------+------------------------------------------|

|Середня смертельна   |Доза пестициду, що спричинює загибель 50% |

|доза при введенні в  |тварин при одноразовому введенні в шлунок |

|шлунок               |(при спостереженні протягом двох тижнів)  |

|---------------------+------------------------------------------|

|Середня смертельна   |Доза пестициду, що спричинює загибель 50% |

|доза при нанесенні на|тварин при одноразовому нанесенні на шкіру|

|шкіру                |(при спостереженні протягом двох тижнів)  |

|---------------------+------------------------------------------|

|Середня смертельна   |Концентрація пестициду, що спричинює      |

|концентрація в       |загибель 50%  тварин при інгаляційній дії |

|повітрі              |в стандартних умовах*** при спостереженні |

|                     |протягом двох тижнів                      |

|---------------------+------------------------------------------|

|Коефіцієнт можливості|Відношення концентрації пестициду, якої   |

|інгаляційного        |максимально вдається досягти в повітрі при|

|отруєння             |20С град. до середньої смертельної        |

|                     |концентрації пестициду                    |

|---------------------+------------------------------------------|

|Коефіцієнт           |Відношення середньої смертельної дози, що |

|кумуляції            |встановлена при багаторазовому введенні   |

|                     |тваринам (5 разів на тиждень протягом двох|

|                     |місяців на рівні 0,1 від середньої        |

|                     |смертельної дози) до середньої смертельної|

|                     |при одноразовому введенні у шлунок        |

|---------------------+------------------------------------------|

|Поріг хронічної дії  |Мінімальна доза пестициду, при дії якої в |

|                     |організмі (за конкретних умов введення    |

|                     |сполуки та стандартної статистичної групи |

|                     |тварин) виникають зміни, що виходять      |

|                     |за межі фізіологічно пристосовувальних    |

|                     |реакцій, або прихована (тимчасово         |

|                     |компенсована) патологія                   |

|---------------------+------------------------------------------|

|Алергенність         |Здатність викликати алергію - специфічну  |

|                     |імунну відповідь сенсибілізованого        |

|                     |організму на повторну дію алергену        |

|---------------------+------------------------------------------|

|Сенсибілізація       |Імунологічний процес, який виникає в      |

|                     |організмі після контакту з алергеном      |

|---------------------+------------------------------------------|

|Поріг                |Мінімальна доза пестициду, що спричинює   |

|сенсибілізуючої дії  |розвиток слабко виражених ознак           |

|                     |сенсибілізації у поодиноких тварин        |

|---------------------+------------------------------------------|

|Мутагенність         |Здатність спричиняти мутації              |

|---------------------+------------------------------------------|

|Мутація              |Спадкова зміна у кількості або послідовно-|

|                     |сті основ дочірної ДНК, що приводить до   |

|                     |порушення в передачі генетичної інформації|

|---------------------+------------------------------------------|

|Канцерогенність      |Властивість пестициду при дії на організм |

|                     |ссавців індукувати розвиток пухлин        |

|---------------------+------------------------------------------|

|Доведена             |В епідеміологічних дослідженнях доведено  |

|канцерогенність для  |причинний зв'язок між дією фактору та     |

|людини               |виникненням раку у людини                 |

|---------------------+------------------------------------------|

|Обмежені докази      |В епідеміологічних дослідженнях           |

|канцерогенності      |виявлено збільшення онкологічних          |

|для людини           |захворювань людей, що контактують з       |

|                     |даним пестицидом, але не досить доказів   |

|                     |для доведення причинного зв'язку (мала    |

|                     |кількість спостережень, важко виключити   |

|                     |вплив інших факторів і т.ін.)             |

|---------------------+------------------------------------------|

|Неадекватні докази   |Результати досліджень не можна            |

|канцерогенності      |інтерпретувати через методичні недоліки   |

|для людини           |при їх виконанні (неадекватні математичні |

|                     |методи, малі вибірки, нестандартна        |

|                     |морфологічна обробка)                     |

|---------------------+------------------------------------------|

|Достатні докази      |В експериментальних дослідженнях доведено |

|канцерогенності      |причинний зв'язок між дією пестициду та   |

|для тварин           |збільшенням частоти розвитку злоякісних   |

|                     |пухлин у тварин. Результати одержані на   |

|                     |кількох видах, лініях тварин чи в кількох |

|                     |експериментах, особливо при використанні  |

|                     |різних шляхів введення або кількох доз.   |

|                     |При цьому встановлено незвично велику для |

|                     |цього виду тварин частоту індукованих     |

|                     |пухлин або їх нетипову локалізацію, тип,  |

|                     |термін появи                              |

|---------------------+------------------------------------------|

|Обмежені докази      |Результати в експериментальних            |

|канцерогенності      |дослідженнях отримані на одному виді,     |

|для тварин           |одній лінії тварин, в одному              |

|                     |експерименті; або індуковані пухлини      |

|                     |часто зустрічаються спонтанно, їх важко   |

|                     |класифікувати як злоякісні тільки за      |

|                     |одними гістологічними критеріями          |

|                     |(аденоми та аденокарциноми легенів,       |

|                     |пухлини  печінки у мишей деяких ліній):   |

|                     |або низька частота виявлених пухлин       |

|---------------------+------------------------------------------|

|Канцерогенні         |Встановлено генотоксичний   ефект у тварин|

|властивості          |in vivo, а також на клітинах людини in    |

|встановлені у        |vitro. Підвищення частоти випадків        |

|коротко- та          |передпухлиних станів встановлених в моде- |

|середньострокових    |лях по дослідженню промоторної активності |

|тестах               |хімічних речовин. Дослідження потребують  |

|                     |продовження у хронічних експериментах     |

|---------------------+------------------------------------------|

|Тератогенність       |Здатність пестициду спричиняти структурні |

|                     |вади розвитку у людини або лабораторних   |

|                     |тварин                                    |

|---------------------+------------------------------------------|

|Ембріотоксичність    |Здатність пестициду чинити токсичну       |

|                     |дію на розвиток зародку або плоду         |

|                     |(внутрішньочеревне затримання росту       |

|                     |та розвитку, загибель плоду на різних     |

|                     |стадіях ембріогенезу, тощо)               |

|---------------------+------------------------------------------|

|Репродуктивна        |Здатність пестициду індукувати порушення  |

|токсичність          |функції розмноження                       |

|---------------------+------------------------------------------|

|Стабільність у       |Показник, що характеризує швидкість       |

|воді                 |деградації пестициду у воді в             |

|                     |стандартизованих умовах***.               |

|---------------------+------------------------------------------|

|Стабільність в       |Показник, що характеризує швидкість       |

|грунті               |деградації пестициду в грунті в           |

|                     |стандартизованих умовах***.               |

|---------------------+------------------------------------------|

|Глибина міграції     |Показник, що характеризує рухомість       |

|по ґрунтовому        |препарату в грунті, його здатність        |

|профілю              |перемішуватися вертикально на різні       |

|                     |глибини                                   |

|---------------------+------------------------------------------|

|Стійкість у          |Показник, що характеризує швидкість       |

|вегетуючих           |деградації пестициду у вегетуючнх         |

|сільськогосподар-    |сільськогосподарських культурах та        |

|ських культурах і    |сільськогосподарській сировині.           |

|сировині             |                                          |

------------------------------------------------------------------

 

---------------

*** визначається відповідно до діючих методичних документів.

Додаток 2

                                      (обов'язковий)

 

 

                    КРИТЕРІЇ ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

 

------------------------------------------------------------------

|      Критерії       |              Тлумачення                  |

|---------------------+------------------------------------------|

|Сильний подразник    |Пестицид, що при одноразовому нанесенні на|

|                     |шкіру лабораторних тварин і слизову       |

|                     |оболонку очей кроликів в концентрованому  |

|                     |виді або у вигляді робочого розчину чинить|

|                     |різко виражену подразнюючу дію (4,1-6,0   |

|                     |бала при дії на шкіру [згідно з:          |

|                     |Токсикометрия химических веществ,         |

|                     |загрязняющих окружающую среду / Под ред.  |

|                     |А.А. Каспарова, И.В.Саноцкого. - М.: Центр|

|                     |международних проектов ГКНТ, 1986,        |

|                     |-С.1951), опіки слизових оболонок і       |

|                     |рогівки ока. У людей наслідком контакту з |

|                     |концентрованим препаратом або повторної   |

|                     |дії робочих розчинів є токсичні дерматити,|

|                     |виражене подразнення слизових оболонок    |

|                     |очей та дихальних шляхів                  |

|---------------------+------------------------------------------|

|Помірний подразник   |Пестити, що при одноразовому нанесенні на |

|                     |шкіру і слизові оболонки очей лабораторних|

|                     |тварин в концентрованому виді і при       |

|                     |повторній дії у вигляді робочого розчину  |

|                     |чинить помірно виражене подразнення шкіри |

|                     |(2,1-4,0 бала) і слизових оболонок. У     |

|                     |людей наслідком контакту з пестицидом є   |

|                     |помірно виражене подразнення              |

|---------------------+------------------------------------------|

|Слабкий              |Пестицид, що при одноразовому             |

|подразник            |нанесенні на шкіру і слизові              |

|                     |оболонки очей лабораторних тварин в       |

|                     |концентрованому вигляді чинить            |

|                     |слабку подразнюючу дію на шкіру           |

|                     |(0,1-2,0 бала) та слизові оболонки        |

|                     |очей. При повторній дії робочого          |

|                     |розчину подразнення не виникає.           |

|                     |У людей, які контактують з пестицидом,    |

|                     |подразнення шкіри практично відсутнє      |

|---------------------+------------------------------------------|

|Сильний алерген      |Пестицид, що при внутрішньошкірному       |

|                     |введенні у вухо морським свинкам в        |

|                     |стандартній дозі 200 мкг або при          |

|                     |20-кратному нанесенні на шкіру спричинює  |

|                     |сенсибілізацію більш як у 50% тварин.     |

|                     |Вираженість шкірних тестів більше         |

|                     |трьох балів за уніфікованою шкалою        |

|                     |(згідно з: Дуева Л.А., Коган В.Ю.,        |

|                     |Суворов С.В., Штеренгарц Р.Я.             |

|                     |Промышленные аллергены.-                  |

|                     |М.: Центр международных проектов          |

|                     |Госкомприроды СССР, 1989. - С. 47-53),    |

|                     |вірогідність різниці середньогрупових     |

|                     |показників найбільш чутливих тестів       |

|                     |алергодіагностики - Р   0,01. При         |

|                     |інгаляційному надходженні в організм      |

|                     |(30 діб, щоденна експозиція 4 години)     |

|                     |поріг сенсибілізуючої дії мінімум втричі  |

|                     |нижчий порогу хронічної дії               |

|---------------------+------------------------------------------|

|Помірний алерген     |Пестицид, що при внутрішньошкірному       |

|                     |введенні у вухо морським свинкам в        |

|                     |стандартній дозі 200 мкг або при          |

|                     |20-кратному нанесенні на шкіру спричинює  |

|                     |сенсибілізацію більш як у 30% тварин.     |

|                     |Вираженість шкірних тестів 2,0-3,0 бала за|

|                     |уніфікованою шкалою, вірогідність різниці |

|                     |середньогрупових показників найбільш      |

|                     |чутливих тестів алергодіагностики - Р     |

|                     |0,05. При інгаляційному надходженні в     |

|                     |організм (30 діб, щоденна експозиція 4    |

|                     |години) поріг сенсибілізуючої дії не      |

|                     |відрізняється вірогідно від порогу        |

|                     |хронічної дії                             |

|---------------------+------------------------------------------|

|Слабкий алерген      |Пестицид, що при внутрішньошкірному       |

|                     |введенні у вухо морським свинкам в        |

|                     |стандартній дозі 200 мкг або при          |

|                     |20-кратному нанесенні на шкіру спричинює  |

|                     |сенсибілізацію у поодиноких тварин (менше |

|                     |30%). Вираженість шкірних тестів менше    |

|                     |2,0 бала за уніфікованою шкалою, зміна    |

|                     |імунологічних показників спостерігається у|

|                     |поодиноких тварин і виражена слабо. При   |

|                     |інгаляційному надходженні в організм в    |

|                     |стандартних умовах досліду поріг          |

|                     |сенсибілізуючої дії перевищує поріг       |

|                     |хронічної дії щонайменше в 1.1-2 рази     |

|---------------------+------------------------------------------|

|Канцероген для       |Доведено канцерогенність пестициду для    |

|людини               |людини. Є обмежені докази канцерогенності |

|                     |пестициду для людини і/або достатні докази|

|                     |канцерогенності його для тварин кількох   |

|                     |видів при умові відсутності щодо          |

|                     |принципових розбіжностей в механізмах кан-|

|                     |церогенезу для людини і цих видів тварин  |

|---------------------+------------------------------------------|

|Імовірний            |Неадекватні докази канцерогенності        |

|канцероген для       |пестициду для людини разом з              |

|людини               |достатніми доказами канцерогенності       |

|                     |його для тварин. Відсутні докази          |

|                     |канцерогенності пестициду для людини,     |

|                     |але є достатні докази канцерогенності     |

|                     |його для тварин з механізмом              |

|                     |канцерогенезу, який може бути             |

|                     |реалізованим в організмі людини.          |

|                     |Виявлено канцерогенні властивості         |

|                     |пестициду у коротко- та середньострокових |

|                     |тестах.                                   |

|---------------------+------------------------------------------|

|Малоймовірний        |Відсутні докази канцерогенності пестициду |

|канцероген для       |для людини. Наявні обмежені докази        |

|людини               |канцерогенності пестициду для тварин.     |

|                     |Показана відсутність канцерогенних        |

|                     |властивостей у коротко- та середньостроко-|

|                     |вих тестах.                               |

|---------------------+------------------------------------------|

|Канцерогенність      |В адекватних епідеміологічних дослідженнях|

|пестициду не         |відсутні докази канцерогенності пестициду |

|встановлена          |для людини. При відсутності               |

|                     |епідеміологічних досліджень не            |

|                     |встановлено канцерогенності у             |

|                     |тварин, а також не виявлено               |

|                     |генотоксичного ефекту в дослідах на       |

|                     |тваринах in vivo, а також на              |

|                     |клітинах людини in vitro.                 |

|---------------------+------------------------------------------|

|Сильний тератоген    |Перевищення спонтанного рівня вад розвитку|

|                     |у лабораторних тварин при дії доз, які не |

|                     |спричинюють клінічних проявів інтоксикації|

|                     |у самок                                   |

|---------------------+------------------------------------------|

|Слабкий тератоген    |Перевищення спонтанного рівня вад розвитку|

|                     |у лабораторних тварин при дії максимально |

|                     |переносних доз                            |

|---------------------+------------------------------------------|

|Виражена             |Здатність пестициду в експерименті на     |

|репродуктивна        |тваринах вибірково індукувати порушення   |

|токсичність          |репродуктивної функції на рівні доз, при  |

|                     |оцінці ризику яких встановлена величина   |

|                     |безпечного рівня не може бути гарантована |

|                     |в реальних умовах застосування. (Можлива  |

|                     |безпорогова мутагенна дія на гермінативні |

|                     |клітини).                                 |

|---------------------+------------------------------------------|

|Помірна репродуктивна|Здатність пестициду в експерименті на     |

|токсичність          |тваринах вибірково індукувати порушення   |

|                     |репродуктивної функції на рівні доз, при  |

|                     |оцінці ризику яких встановлена величина   |

|                     |безпечного рівня може бути гарантована в  |

|                     |реальних умовах його застосування.        |

|---------------------+------------------------------------------|

|Слабка репродуктивна |Токсична дія пестициду на функцію         |

|токсичність          |розмноження не є вибірковою               |

|---------------------+------------------------------------------|

|Репродуктивна        |В експериментальних дослідженнях при дії  |

|токсичність відсутня |максимально переносимих доз ефект не      |

|                     |перевищує спонтанного рівня               |

|---------------------+------------------------------------------|

|                     |Час, протягом якого концентрація пестициду|

|                     |у воді, грунті, вегетуючих                |

|                     |сільськогосподарських культурах і сировині|

|                     |зменшується вдвічі у зіставленні з        |

|                     |початковим рівнем***                      |

------------------------------------------------------------------

 

---------------

*** визначиться відповідно до діючих методичних документів

УДК 615.9; 613.62 Л 16

Ключові слова: класифікація пестицидів, небезпечність, токсичність, алергенність, мутагенність, канцерогенність, тератогенність, ембріотоксичність, репродуктивна токсичність, гігієнічні нормативи, стійкість.

 ____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/tax_brud/4_8.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"