Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIX. МАРАЗМИ, НОВИНИ СТАТИСТИКИ

Класифікатор організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004 досі не містить публічних та приватних акціонерних товариств, а лише ЗАТ та ВАТ

Цей Класифікатор затверджено Наказом Держспоживстандарту 28.05.2004 N 97 і призначено для використовування органами державного управління та іншими користувачами для обліку, збирання й обробляння статистичної та адміністративної інформації щодо державної реєстрації, аналізування та узагальнювання результатів економічної діяльності суб’єктів господарської (зокрема підприємницької) діяльності, ведення державних реєстрів: Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Реєстру корпоративних прав держави та інших.

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ) - державний класифікатор, розроблений згідно з "Програмою переходу України на міжнародну систему статистики та обліку", яка була затверджена постановою Кабінету Міністрів України N 326 від 4 травня 1993 р.

КОПФГ є складовою частиною державної системи класифікації техніко-економічної та соціальної інформації.

КОПФГ використовується під час збирання та оброблення інформації в автоматизованих системах державної статистики, фінансовій звітності, Державному реєстрі звітних (статистичних) одиниць України, наукових дослідженнях.

Об'єктами класифікації в КОПФГ є організаційно-правові форми господарських суб'єктів, встановлені відповідними законодавчими актами України.

Маразм цього Класифікатора в тому, що хоч його змінювали в останній раз в 2009 році, але він досі не містить типу товариств, зокрема акціонерних – публічних та приватних, хоча останні зміни в ньому від 2009 року. А говорить про старі форми закритого та відкритого АТ. Але відповідно до частини четвертої статті  3 Закону України від 17.09.2008 р. № 514-VI “Про акціонерні товариства” повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство).

Віталій МОСЕЙЧУК
10.12.2010

Класифікатор організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004 скачати

Замість ВАТ і ЗАТ депутати придумали ПАТ і ПАТ

Класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2005 (КВЕД)  2010-2011 року скачати тут

Державний класифікатор відходів ДК 005-96 можна скачати, але він не групує відходи за рівнем шкідливості (небезпеки)

Є Державний класифікатор продукції та послуг (ДК 016-97) і є Номенклатура продукції промисловості

Класифікатор професій ДК 003:2010 в електронному вигляді приховують

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

28.05.2004  N 97

 

Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від

31 березня 2004 р. N 59 та скасування

нормативних документів

 

(Із змінами, внесеними згідно з Документами Державного комітету

з питань технічного регулювання та споживчої політики

N 133 ( va133609-05 ) від 30.05.2005

N 375 ( vd375609-05 ) від 26.12.2005

Наказами Державного комітету України з питань

технічного регулювання та споживчої політики

N  40 ( v0040609-07 ) від 26.02.2007

N 297 ( v0297609-07 ) від 05.11.2007

N 297 ( va297609-07 ) від 05.11.2007

N 167 ( v0167609-09 ) від 27.04.2009

N 342 ( v0342609-09 ) від 25.09.2009 )

Відповідно до Закону України “Про стандартизацію” від 17 травня 2001 р. N 2408-III та на виконання планів державної стандартизації на 2000, 2001, 2002 та 2004 роки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності з 1 липня 2005 р.:

------------------------------------------------------------------

|ДСТУ 2732:2004    |Діловодство й архівна справа. Терміни та     |

|                  |визначення понять                            |

|                  |- На заміну ДСТУ 2732-94                     |

|------------------+---------------------------------------------|

|ДСТУ 4304:2004    |Пояс запобіжний монтерський. Загальні        |

|                  |технічні умови                               |

|                  |- Вперше                                     |

|------------------+---------------------------------------------|

|ДСТУ 4305:2004    |Фрукти, овочі та продукти їх переробляння.   |

|                  |Метод визначення вмісту каротину             |

|                  |- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 8756.22-80)    |

|------------------+---------------------------------------------|

|ДСТУ 4306:2004    |Олія пальмова. Загальні технічні умови       |

|                  |- Вперше                                     |

|------------------+---------------------------------------------|

|ДСТУ 4307:2004    |Сіль йодована. Технічні умови                |

|                  |- Вперше                                     |

|------------------+---------------------------------------------|

|ДСТУ 4308:2004    |Конвеєри стрічкові. Системи електроприводу.  |

|                  |Загальні технічні вимоги                     |

|                  |- Вперше                                     |

------------------------------------------------------------------

 

2. Затвердити державні класифікатори України з наданням чинності з 1 січня 2008 р.:

------------------------------------------------------------------

( Позицію скасовано на підставі Наказу Державного комітету України

з  питань  технічного  регулювання  та  споживчої  політики  N  40

( v0040609-07 ) від 26.02.2007 )

|------------------+---------------------------------------------|

|ДК 002:2004       |Класифікація організаційно-правових форм     |

|                  |господарювання                               |

|                  |- На заміну ДК 002-94

(  Поправку  до  ДК  002:2004  див.  в  Наказі Державного комітету

України  з  питань  технічного  регулювання  та споживчої політики

N 342 ( v0342609-09 ) від 25.09.2009 )                           |

------------------------------------------------------------------

(  Пункт  2  із  змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Державного

комітету  України  з  питань  технічного  регулювання та споживчої

політики N 297 ( v0297609-07 ) від 05.11.2007 )

 

3. Затвердити національні зміни до міждержавних стандартів з наданням чинності з 1 вересня 2004 р.:

     національна зміна N 1

 

------------------------------------------------------------------

|ДСТУ 2213-93      |Цукор-рафінад. Технічні умови                |

|(ГОСТ 22-94       |                                             |

------------------------------------------------------------------

 

     національна зміна N 1

 

------------------------------------------------------------------

|ДСТУ 2316-93      |Цукор-пісок. Технічні умови                  |

|(ГОСТ 21-94)      |                                             |

------------------------------------------------------------------

 

4. Внести зміну до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. N 59, а саме:

з пункту 2 вилучити підпункт “б”.

5. Скасувати в Україні чинність нормативних документів:

а) з 1 червня 2004 р.:

------------------------------------------------------------------

|ДК 001-94         |Класифікація форм власності ( va288217-94 )  |

|------------------+---------------------------------------------|

|ДК 002-94         |Класифікація організаційно-правових форм     |

|                  |господарювання ( vb288217-94 )               |

------------------------------------------------------------------

 

б) з 1 липня 2005 р.:

------------------------------------------------------------------

|ДСТУ 2732-94      |Діловодство й архівна справа. Терміни та     |

|                  |визначення                                   |

|------------------+---------------------------------------------|

|ГОСТ 8756.22-80   |Продукты переработки плодов и овощей. Метод  |

|                  |определения каротина.                        |

------------------------------------------------------------------

 

6. Державному підприємству “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” (Жарков Ю.В.) забезпечити опублікування інформації щодо затвердження зазначених національних стандартів, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. N 59 та скасування нормативних документів в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика “Стандарти”.

7. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С.Т.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Голови.

Голова Л.Школьник

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/stat/29_28.html 


Попередня статтяНаступна статтяNotice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"