Магазин-типографія книг та журналів з обліку кадрів MARAZM.ORG.UA. Для купівлі клікніть на товарі або перетягніть його в кошик.

Горизонтальное многоуровневое меню

Повний зміст книги

Подяки 7

Відгуки 7

Про автора 7

Вступ 8

ГЛАВА I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (статті 1 – 9) 9

Завдання охорони праці не в пріоритеті Кодексу законів про працю 9

КЗпП трактує право на працю дещо ширше за Конституцію України 10

Особливості праці працівників підприємств з іноземними інвестиціями визначаються законодавством та їхніми статутами 10

Кодекс законів про працю не є повноцінним кодексом 10

КЗпП не має статті з визначеннями ключових понять 11

Податковий кодекс передбачає послуги з надання персоналу (аутстафінг), але до КЗпП внести зміни забули 11

КЗпП не визначає порядку затвердження локальних нормативних актів у сфері праці 12

Держава України гарантує тільки сприяння у доборі підхожої роботи, але не власне добір 12

Праця тимчасових і сезонних працівників, а також вахтовим методом регулюється ще законодавством СРСР 12

Матеріально заохочувати чужих працівників може лише підприємство? 13

КЗпП не містить презумпції правомірності (пріоритету) правової позиції працівника у разі «конфлікту інтересів», але суди захищають слабшого 13

ГЛАВА II. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР (статті 10 – 20) 13

КЗпП фактично не знає про існування колективних угод 13

Чи є колективний договір (угода) обов’язковими? 13

КЗпП наплутав у суб’єктах укладання колективного договору 14

Стаття 17 КЗпП «Строк чинності колективного договору» не містить строку його дії 15

Автоматичне продовження чинності колективного договору суперечить Конвенції МОП № 98? 15

Порушення умов колективного договору усуваються та колективні спори вирішуються не за КЗпП 15

Глава III. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (статті 21 – 49) 15

КЗпП чітко не розрізняє трудового договору та договору підряду, особливо при дистанційній роботи 16

Трудові договори укладаються і в усній формі, але за письмовими заявами?! 16

КЗпП не передбачає затвердження типових форм трудових контрактів, то навіщо їх придумали? 17

Трудовий контракт може погіршувати становище працівника? Конфлікт між Конституційним та Верховним судами 17

КЗпП не передбачає сумісництва під час роботи у фізичних осіб? 18

Завдяки коронавірусу КЗпП визнав дистанційну роботу 18

У КЗпП немає обов’язку працедавця попередити працівника про закінчення терміну строкового трудового договору, але це варто робити 18

Строкові трудові договори можуть переукладатися десятки разів поспіль? 18

Не визначено вичерпного переліку документів, що надаються під час прийняття на роботу 19

Підписання трудового договору (контракту) ще не означає, що оформлення трудових відносин завершено 19

Строк випробування робітників утричі менший за випробний строк для інших працівників 19

Роз’яснювати права й обов’язки працівникові можна без підпису про ознайомлення!? Про посадові інструкції не згадують у КЗпП, але за їх відсутність штрафують 19

Визначення у трудовому договорі конкретного робочого місця, структурного підрозділу є суто формальним, бо діє переведення без згоди 20

Строковий трудовий договір – пастка для працівника? 20

Трудовим законодавством не визначено процедуру зупинення (скорочення) діяльності через проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) 20

Для звільнення за угодою сторін треба підписувати саме угоду, а не заяву? 21

КЗпП не передбачає проведення атестації, а спеціалізований закон передбачає застосування лише своїх положень про атестацію 21

Власник зобов’язаний запропонувати працівникові, якого звільняють за невідповідну кваліфікацію, всі вакантні робочі місця нижчої кваліфікації 22

КЗпП кваліфікує як зміни в організації виробництва і праці скасування однієї штатної посади 22

Систематичне невиконання працівником своїх обов’язків. Це скільки? 23

Прогул – це відсутність протягом трьох годин без поважних причин, хоча робочий день набагато триваліший 23

Розголошення конфіденційної інформації не є підставою для звільнення працівника 23

Працівник хворіє тривалий час: коли роботодавець має право розірвати з ним трудовий договір? 23

Звільнення на лікарняному: поновлення на роботі чи перенесення дати звільнення? 24

Не можна звільняти за появу на роботі в стані психотропного сп’яніння, а також за пиятику, вживання наркотиків, психотропних чи токсичних речовин на робочому місці 24

Не можна звільняти через порушення вимог щодо охорони праці, навіть якщо це спричинило каліцтво або смерть інших працівників 25

Звільнення одночасно з кількох підстав 25

Яке право застосовується у спорах щодо звільнення керівника: трудове, господарське чи цивільне? 25

Дата звільнення під час відпустки: колізія між Законом про відпустки та КЗпП 26

За грубе порушення трудових обов’язків, визначення якого немає, можна звільняти ще й не будь-якого працівника 26

Колізія між статтями 17 Закону про охорону праці та 46 КЗпП 27

Визначення терміна «позаштатний працівник» у законодавстві немає, а такі працівники є 27

Тимчасово виконуючі обов’язки на підприємствах перебувають у правовій невизначеності 27

Запроваджуючи електронні трудові книжки, запровадили обов'язкові паперові копії наказів про звільнення 28

Скорочення через зміни в організації виробництва. Протягом якого терміну підприємство шукає іншу роботу в себе? 29

Глава IV. РОБОЧИЙ ЧАС (статті 50 – 65) 29

Максимальної тривалості робочого часу, як того вимагає Конституція, в КЗпП не визначено 29

КЗпП не забороняє чотириденного робочого тижня, але на практиці його практично не буває 30

Чи законно працювати добу через дві трьом сторожам? 30

Чи законно працювати цілодобово? Наразі так 31

Максимальної тривалості робочої зміни на сьогодні не визначено 31

Напередодні святкових і неробочих днів скорочується тривалість роботи, а не робочий час? 32

У разі роботи в нічний час скорочується тривалість роботи, а не робочий час? 32

Робота жінок у нічний час не допускається за однією статтею КЗпП, але дозволяється за іншою 33

До робочого часу не включається час проїзду та перевдягання 33

Дистанційна робота і гнучкий режим роботи запроваджуються на час загрози поширення епідемії, пандемії, а про карантин не згадують… 33

Надомна робота і дистанційна робота. Яка різниця? Надомну роботу дискриміновано порівняно з дистанційною 34

Регулюючи надомну та дистанційну роботу, забули про Житловий кодекс 34

Строку видачі профспілками дозволу на проведення надурочних робіт не уточнено 35

Глава V. ЧАС ВІДПОЧИНКУ (статті 65 – 84) 35

Тривалість щорічної відпустки залежить від трудового стажу лише у державних службовців та військовослужбовців 35

Депутати пропонують обмежити можливість перенесення вихідних та робочих днів 36

Термінів складання графіка відпусток ані в КЗпП, ані в Законі про відпустки не визначено 36

Відпустка без збереження заробітної плати вимагає причини та не може тривати понад 15 днів 36

Глава VI. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ (статті 85 – 93) 37

Зміна істотних умов праці вимагає попередження за два місяці, а зміна норм праці – за місяць 37

Глава VII. ОПЛАТА ПРАЦІ (статті 94 – 117) 37

Мінімальна зарплата в Україні встановлюється Держбюджетом, а не Законом про мінімальну заробітну плату чи Законом про оплату праці 37

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється в розмірі, меншому за мінімальну зарплату 38

Кабмін десятки років не затверджує загального переліку важких робіт, робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці 38

П’ятдесят відсотків заробітної плати за виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів перераховують ПТНЗ 38

Форс-мажор працює лише щодо працівників 38

Стаття 103 КЗпП на практиці працює лише зі статтею 32, хоча посилань немає 39

Розмір доплат за суміщення посад за відсутності колективного договору визначається судом?! 39

Надурочні роботи понад 120 годин на рік є порушенням без визначеної оплати 40

Працював у святковий і неробочий день: завжди маєш відгул та подвійну оплату праці? 40

Підвищеної оплати за роботу у вечірній час законодавством про працю не передбачено 41

Максимальна довжина поля «Призначення платежу» в платіжці ускладнює надання розшифрувань за зарплатою, перерахованою на картки 41

Порядок повідомлення працівником керівництва про простій не врегульовано 41

КЗпП містить переведення та переміщення працівників із несправедливим терміном збереження зарплати 41

Виплата зарплати чеками дозволяється, але їх немає 42

Виплачувати зарплату опціонами на акції в України заборонено, навіть частково 42

Стаття 116 КЗпП дозволяє працівникам зловживати при звільненні 43

Стаття 117 КЗпП також дозволяє працівникам зловживати при звільненні 43

Неузгодженість статей 117 та 235 КЗпП уможливлює отримання подвійної компенсації заробітку при звільненні 43

Глава VIII. ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ (статті 118 – 129) 43

КЗпП не передбачає компенсації щодо житла при переїзді на роботу до іншої місцевості 44

Інструкція про службові відрядження не стосується приватних підприємств 44

КЗпП не передбачає обов’язкового забезпечення відрядженого авансом 44

Працівників, які працюють у ФОПів, з 2021 року позбавлено гарантій донорів крові?! 45

Компенсаціями за зношування свого інструменту скористатися нереально, а компенсацій за машини не передбачено 45

КЗпП не передбачає, що винаходи та раціоналізаторські пропозиції можуть створюватися та впроваджуватися у ФОПів 45

Статті 127 КЗпП та 22 Закону України «Про відпустки» щодо відрахувань із зарплати за час відпустки не узгоджено 46

Цивільний кодекс України пробачає працівникам безпідставно отриману заробітну плату, яку нараховано без рахункової помилки, а КЗпП дозволяє роботодавцям боротися за неї 46

Глава IX. ГАРАНТІЇ ПРАВ ПРИ ПОКЛАДЕННІ НА ПРАЦІВНИКІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ПІДПРИЄМСТВУ, УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ (статті 130 – 138) 47

Посадові особи несуть відповідальність за не одержаний підприємством прибуток через простої та неправильний облік лише в розмірі середньомісячного заробітку 47

До червня 2014 року посадові особи не відповідали за не одержаний з їхньої вини прибуток 47

Договір про повну матеріальну відповідальність не може бути укладено працівником із ФОПом?! 47

Переліку посад і робіт, за якими укладається договір про повну матеріальну відповідальність, українським урядом досі не затверджено, тому досі діє перелік з часів СРСР 48

З радянських часів держава намагається заробляти на розкраданні у підприємств коштовностей та валюти 48

Глава X. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА (статті 139 – 152) 49

Серед обов’язків працівника в КЗпП немає вимог щодо нерозголошення комерційної таємниці та неконкуренції 49

КЗпП не передбачає нетерпимості та покарання за мобінг (булінг) та харасмент працівника 50

Роботодавець повинен(?!) поліпшувати умови побуту без згоди працівників 50

Новостворені підприємства та ФОПи залишаються без правил внутрішнього трудового розпорядку? 50

Директор підприємства може заохотити працівника лише разом із профспілкою або за погодженням із нею 50

Зауваження наразі не є дисциплінарним стягненням для всіх працівників 51

До застосування дисциплінарного стягнення треба одержати письмове пояснення, але працівник не зобов’язаний давати його 51

Глава XI. ОХОРОНА ПРАЦІ (статті 153 – 173) 51

Право на відмову від роботи не передбачено у разі невиплати зарплати або незабезпечення ЗІЗ, але звільнитися можна 51

Відповідність нормативним актам про охорону праці вимагається лише від виробничих підприємств?! 51

КЗпП не передбачає обов’язкового оприлюднення нормативно-правових актів з охорони праці 52

Обов’язку працедавця чи держави ознайомлювати працівників із нормативними актами про охорону праці чомусь немає 52 КЗпП, Закон про охорону праці та Податковий кодекс не передбачають державних норм безкоштовного забезпечення працівників дезінфікувальними засобами (антисептиками) 52

У гарячих цехах передбачено безкоштовне забезпечення газованою солоною водою, але не мінеральною 53

Власники за свої кошти проводять медичні огляди працівників, але працівники мають платити за особисті медичні книжки 54

Приватні підприємства та установи платять штрафи за недотримання норм працевлаштування інвалідів, а державні – ні 54

Глава XII. ПРАЦЯ ЖІНОК (статті 174 – 186) 55

Закон каже про граничну масу вантажів для жінок, а МОЗ про вагу 55

Кабмін досі не затвердив переліку галузей і видів робіт, де дозволяється нічна праця жінок 55

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, дають додаткову відпустку, а чоловікові – ні 55

Письмова відмова у прийнятті на роботу передбачена лише для вагітних жінок, одиноких матерів та жінок із дітьми до 3-х років 55

Глава XIII. ПРАЦЯ МОЛОДІ (статті 187 – 200) 56

Праця осіб до 14 років взагалі не допускається за жодних умов, але багато мільярдерів почали заробляти саме до цього віку 56

Глава XIV. ПІЛЬГИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОЄДНУЮТЬ РОБОТУ З НАВЧАННЯМ (статті 201 – 220) 56

Виробниче навчання проводиться для працівників та сторонніх осіб?! Є плутанина між стажуванням та виробничим навчанням 57

Маєш право на професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників, але мусиш отримати ліцензію? 57

Оплачуваної відпустки для проходження ЗНО немає? 58

Глава XV. ІНДИВІДУАЛЬНІ ТРУДОВІ СПОРИ (статті 221 – 242) 58

Чинне трудове законодавство не містить визначення індивідуального трудового спору 58

Норма пропорційності складу комісій із трудових спорів стосується лише підприємств 58

Комісії з трудових спорів є мертвим первинним органом з розгляду індивідуальних трудових спорів 58

Строки для звернення до комісії з трудових спорів та до суду однакові, але не підсумовуються у разі бездіяльності комісії 59

Половина тлумачень Конституційного Суду України щодо КЗпП стосується 233-ї статті 59

Правова колізія КЗпП щодо строку звернення до суду при незаконному звільненні та строку звернення по компенсацію вимушеного прогулу 59

Юридична колізія статей 117, 235 та 238 КЗпП щодо строку оплати вимушеного прогулу при незаконному звільненні 60

При винесенні рішення про поновлення на роботі не беруть до уваги теперішнє працевлаштування 60

Оплату вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника формально неможливо здійснити 60

Рішення про поновлення незаконно звільненого працівника виконується негайно не лише роботодавцем, а й працівником 61

КЗпП не передбачає компенсації замість поновлення незаконно звільненого працівника 61

Питання про притягнення до матеріальної відповідальності працівників, які є винними в незаконному звільненні працівників, нині вирішується в окремому процесі поза поновленням 62

Визначення моральної шкоди в Цивільному кодексі та КЗпП різняться 62

КЗпП не передбачає відшкодування працівником моральної шкоди, заподіяної підприємству 63

Глава XVI. ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ, УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ (статті 243 – 252) 63

Відповідальності за протидію створенню профспілок в Україні немає 63

КЗпП не передбачає участі працівників у реальних органах управління підприємствами 64

Законодавчий каламбур: «строки обчислюють з дня, наступного після дня, з якого починається строк» 64

Плутанина з календарними днями є причиною неправильного встановлення дати звільнення 65

Профспілка має надавати згоду або відмовляти в наданні згоди на розірвання трудового договору з ініціативи власника, але як її обґрунтувати? 65

Для звільнення члена профкому треба отримати дві згоди профспілок 65

КЗпП обмежує мінімальні кошти на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу профспілок, а Податковий кодекс обмежує максимум 66

Глава XVI-А ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ (статті 2521 – 2528) 66

У трудовому колективі працюють не лише на підставі трудових договорів (контрактів) 66

Бригадира з-поміж робітників іншої бригади чи позабригадного робітника обрати бригадиром не можна? 67

Керівник підприємства не є членом трудового колективу, але КЗпП про це мовчить 67

Глава XVII ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (статті 253 – 256) 67

КЗпП не говорить про недержавне пенсійне страхування 67

Глава XVIII НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ (статті 259 – 265) 68

З 2017-го до квітня 2021 року органи місцевого самоврядування мали право перевіряти всіх щодо дотримання законодавства про працю, але зміни до КЗпП внести забули 68

Перевірки дотримання законодавства про працю та щодо охорони праці до 2014 року здійснювали два окремі органи 68

Підстави позапланових перевірок Держпраці визначено не в Законі, а в Постанові Кабміну 69

Раптові перевірки з боку Держпраці можуть відбуватися і вночі з допитами працівників та керівників 69

За КЗпП податкові органи мають право здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю, але в Податковому кодексі про це прямо не сказано 70

Існує подвійна відповідальність ФОПів за КЗпП та КпАП за неоформлених працівників 70

Строків позовної давності щодо штрафів за порушення трудового законодавства КЗпП не містить 71

Закон України «Про запобігання корупції» не стосується приватних юросіб, хоча кримінальна відповідальність для їхніх працівників та власне юросіб є 71

КЗпП не передбачає існування договорів про нерозголошення 72

ІНШІ ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ПРАЦЮ ТА ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО 72

Є КВЕД про працевлаштування – є щоквартальний звіт незалежно від фактичної роботи із загрозою декількатисячного штрафу 72

Зростання чоловічого безробіття призводить до збільшення домашнього насильства, а жіночого – до зниження 73

Спеціалізованих вищих навчальних закладів чи факультетів для кадровиків немає 73

Контрактники ЗСУ під час дії особливого періоду отримують дві зарплати 73

Порядки здійснення державного контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю регулярно визнаються нечинними 74

Середня пенсія в Україні – 3770 грн, а середнє довічне утримання судді – 77387 грн 74

Особливі категорії іноземців та осіб без громадянства повинні отримувати дозвіл на працевлаштування навіть на власних підприємствах 74

Для IT-працівників та фірм на 25 років запровадили гіг-контракти 74

Доступу до електронної трудової книжки чомусь не передбачено через додаток «Дія» 75

Застосування Класифікатора професій в Україні є обов’язковим для всіх роботодавців 75

До 25 травня 2021 року топменеджери збанкрутілих банків не відшкодовували шкоду кредиторам 76

Учителів-пенсіонерів з 1 липня 2020 року примусово перевели на строкові трудові договори 76

Звільнення з особистих мотивів є злочином 77

Українське трудове законодавство не передбачає особливостей трудових відносин спортсменів та тренерів 77

Офіційного Дня кадровика в Україні ще немає, але неофіційних аж два 77

Програма ЗНО з права для вступу до магістратури не містить трудового та податкового права 78

Довічна робота можлива в українських суддів, американських і німецьких професорів та японських працівників корпорацій 78

За результатами тестування митників на благонадійність замінити необхідно близько половини працівників 78

Відпустка і лікарняний при професійному вигоранні наразі не для нас 79

КЗпП не каже про стеження за працівниками на робочому місці 79

За часів середньовіччя кріпак міг вільно перейти до іншого поміщика в Юріїв день 79

Цікаве про роботів та зайнятість 79

Нові технології знищують, але й створюють нові робочі місця 80

Право на гідну працю 80

При електронному лікарняному при продовженні відпустки у разі хвороби формальним обов’язком працівника є повідомлення про хворобу, хоча працедавець бачить лікарняний на порталі ПФУ 80

Замість медіанної зарплати офіційна статистика оперує завищеною середньою 81

Найбагатші підприємці отримують зарплату $1 на рік, у нас це протизаконно 81

Рівень безробіття в Україні вимірюється за двома методологіями з різними результатами 82

З цією книгою часто купують Стратегічний коментар Податкового кодексу України. Недолікі ПКУ (2021 рік, 186 стор.), Стратегічний коментар Кодексу законів про працю України. Постатейний аналіз недоліків КЗпП України (Трудового кодексу) (2021 рік, 208 стор.), Журнал реєстрації платіжних інструкцій (доручень) (48 стор.), Журнал реєстрації платіжних інструкцій (доручень) (96 стор.), Журнал обліку отриманих і виставлених рахунків (48 стор.), Журнал обліку отриманих і виставлених рахунків (96 стор.), Журнал обліку продажів (96 стр.), Журнал нарахування та виплати зарплати (24 розрахунково-платіжних відомостей, 48 стор.), Журнал нарахування та виплати зарплати (48 розрахунково-платіжних відомостей, 96 стор.).

У нас Ви можете швидко і вигідно купити ціна скачати форма бланк зразок форму зразок Кодекс законів про працю коментар, Коментар Кзпп, Кодекс законів про працю ст 36, Кодекс законів про працю 2021, Кодекс законів про працю звільнення, Кодекс законів про працю коментар, Кодекс законів про працю ст 40, Кодекс законів про працю ст 38, Кодекс законів про працю україни регулює трудові відносини, Кодекс законів про працю відпустка, Кодекс законів про працю це, Google:suggestsubtypes, Кодекс законів про працю ст.36 п.1, Кодекс законів про працю ст.36 п.5, Кодекс законів про працю ст.36 п.9, Кодекс законів про працю ст.36 п.2, Кодекс законів про працю ст.36 п.3, Кодекс законів про працю стаття 36, Кодекс законів про працю україни ст.36.п.2, Кодекс законів про працю 2021 скачать, Кодекс законів про працю 2021 купити, Зміни до кодексу законів про працю 2021, Кодекс законів про працю звільнення без відпрацювання, Кодекс законів про працю звільнення за власним бажанням, Кодекс законів про працю звільнення за згодою сторін, Кодекс законів про працю звільнення за прогул, Кодекс законів про працю звільнення за угодою сторін, Кодекс законів про працю увольнение, Кодекс законів про працю україни звільнення за власним бажанням, Кодекс законів про працю україни звільнення за угодою сторін, Кодекс законів про працю порядок звільнення, Кодекс законів про працю коментар ст 32, Кодекс законів про працю коментар ст 40, Кодекс законів про працю з коментарями купити, Кодекс законів про працю стаття 38 коментар, Стаття 119 кодексу законів про працю коментар, Кодекс законів про працю ст. 40 п.2, Кодекс законів про працю стаття 40 пункт 1, Кодекс закону про працю ст 40, Кодекс законів про працю стаття 40 пункт 2, Кодекс законів про працю україни стаття 38, Кодекс законів про працю відпустка за власний рахунок, Кодекс законів про працю відпустка по догляду за дитиною, Кодекс законів про працю відпустка без збереження, Кодекс законів про працю відпустка без збереження заробітної плати, Кодекс законів про працю щорічна відпустка, Кодекс законів про працю 2020 відпустка, Кодекс законів про працю додаткова відпустка, Кодекс законів про працю україни декретна відпустка, Кодекс законів про працю соціальні відпустки, Кодекс законів про працю англійською, Кодекс законів про працю україни на английском, Кодекс законів про працю було прийнято у, Кодекс законів про працю бібліографічний опис, Кодекс законів про працю усрр було прийнято, Скачать бесплатно кодекс законів про працю україни, Кодекс законів про працю відпустки, Кодекс законів про працю в україні, Кодекс законів про працю відноситься до, Кодекс законів про працю вихідні дні, Кодекс законів про працю відрядження, Кодекс законів про працю від, Кодекс законів про працю відгули, Кодекс законів про працю випробувальний термін, Кодекс законів про працю вагітних жінок, Кодекс законів про працю глава 3, Кодекс законів про працю глави, Кодекс законів про працю рада гов юа, Кодекс законів про працю україни від 10 грудня 1971 р, Кодекс законів про працю догана, Кодекс законів про працю дисциплінарне стягнення, Кодекс законів про працю дистанційна робота, Кодекс законів про працю діючий, Кодекс законів про працю додаткові відпустки, Кодекс законів про працю як джерело трудового права, Кодекс законів про працю святкові дні, Кодекс законів про працю жінок, Кодекс законів про працю в україні затверджений, Кодекс законів про працю в новій редакції, Новий кодекс законів про працю в україні, Місце кодексу законів про працю в системі трудового права україни, Кодекс законів про працю робота в нічний час, Кодекс законів про охорону праці в україні, Кодекс законів про працю з коментарями, Кодекс законів про працю зі змінами, Кодекс законів про працю зміни, Кодекс законів про працю зміст, Кодекс законів про працю зміна істотних умов праці, Кодекс законів про працю купити, Кодекс законів про працю колективний договір, Кодекс законів про працю (кзпп) україни, Кодекс законів про працю коли був прийнятий, Кодекс законів про працю контракт, Кодекс законів про працю україни комплексно регулює, Кодекс законів про працю ліга, Кодекс законів про працю лікарняний, Кодекс законів про працю матеріальна відповідальність, Кодекс законів про працю матеріальна допомога, Кодексі законів про працю україни міститься стаття 25-1, Кодекс законів про працю одинока мати, Кодекс законів про працю неповнолітніх, Кодекс законів про працю новий, Кодекс законів про працю ненормований робочий день, Кодекс законів про працю науково-практичний коментар, Кодекс законів про працю нова редакція, Кодекс законів про працю неповний робочий день, Кодекс законів про працю переведення на іншу посаду, Кодекс законів про працю україни набув чинності, Кодекс законів про працю україни науково-практичний коментар, Кодекс законів про працю остання редакція, Кодекс законів про працю останні зміни, Кодекс законів про працю обідня перерва, Кодекс законів про працю основні положення, Кодекс законів про охорону праці україни, Кодекс законів про оплату праці україни, Кодекс законів про працю оплата праці, Кодекс законів про працю охорона праці, Кодекс законів про працю про відпустки, Кодекс законів про працю преміювання, Кодекс законів про працю п.1 ст.40, Кодекс законів про працю праця неповнолітніх, Кодекс законів про працю про робочий час працівників (стаття 50-55), Кодекс законів про працю понаднормові, Кодекс законів про працю п.1 ст.36, Кодекс законів про працю прийняття на роботу, Кодекс законів про працю права вагітних, Кодекс законів про працю регулює трудові відносини, Кодекс законів про працю регулює, Кодекс законів про працю робочий час, Кодекс законів про працю робота за сумісництвом, Кодекс законів про працю робота у вихідні дні, Кодекс законів про працю реферат, Кодекс законів про працю реорганізація, Кодекс законів про працю рада, Кодексом законів про працю регулюються трудові відносини, Кодекс законів про працю скорочення, Кодекс законів про працю ст 32, Кодекс законів про працю ст 73, Кодекс законів про працю ст 42, Кодекс законів про працю ст 24, Кодекс законів про працю стаття 38, Кодекс законів про працю ст 119, Кодекс законів про працю трудовий договір, Кодекс законів про працю тривалість робочого дня, Кодекс законів про працю україни трудовий договір, Кодексом законів про працю встановлені такі види дисциплінарних стягнень, Кодекс законів про працю усрр 1922 текст, Кодекс законів про працю правила внутрішнього трудового розпорядку, Кодекс законів про працю україни, Кодекс законів про працю україни 2021, Кодекс законів про працю україни регулює, Кодекс законів про працю україни загальна характеристика, Кодекс законів про працю усрр 1922 р, Кодекс законів про працю україни з коментарями, Кодекс законів про працю україни скачать, Кодекс законів про працю україни ст.40 п.1, Кодекс законів про працю характеристика, Кодекс законів про працю чинний, Кодекс законів про працю час відпочинку, Кодекс законів про працю чинний 2019, Кодекс законів про працю україни читати, Кодекс законів про працю скорочений робочий час, Чи поширюється кодекс законів про працю на військовослужбовців, Чи поширюється кодекс законів про працю на державних службовців, Кодекс законів про працю штраф, Кодекс законів про працю скорочення штату, Кодексу законів про працю україни щодо святкових і неробочих днів, Що таке кодекс законів про працю україни, Що регулює кодекс законів про працю україни, З яких розділів складається кодекс законів про працю україни, Кодекс законів про працю інвалідів, Кодекс законів про працю із змінами, Кодекс законів про працю посадові інструкції, Кодекс законів про працю україни із змінами і доповненнями, Із кількох статей складається кодекс законів про працю україни, Із скількох статей складається кодекс законів про працю україни, Кодекс законів про працю вихідні та святкові дні, Кодекс законів про працю 2020, Кодекс законів про працю скачать, Кодекс законів про працю дисциплінарна відповідальність, Rada.gov.ua кодекс законів про працю, Кодекс законів про працю купить, Кодекс законів про працю та охорону праці в україні, Кодекс законів про працю україни та закон україни „про відпустки, Кодекс законів про працю 1922 р, Кодекс законів про працю 1971, Кодекс законів про працю 1922, Кодекс законів про працю 1973 франція, Кодекс законів про працю 119, Кодекс законів про працю 113 ст, Кодекс законів про працю 135, Кодекс законів про працю усрр 1922, Кодекс законів про працю 2019, Кодекс законів про працю 2020 купити, Кодекс законів про працю 2020 стаття 40 пункт 1, Кодекс законів про працю 2019 рік, Кодекс законів про працю 2019 скачать, Кодекс законів про працю 24, Кодекс законів про працю 2020 зміни, Кодекс законів про працю 322-08, Кодекс законів про працю 38 стаття, Кодекс законів про працю 36, Кодекс законів про працю ст 49-2, Кодекс законів про працю ст 41, Кодекс законів про працю стаття 44, Кодекс законів про працю ст 43, Кодекс законів про працю ст 47, Кодекс законів про працю ст 46, Кодекс законів про працю ст 56, Кодекс законів про працю ст 50, Кодекс законів про працю стаття 56, Кодекс законів про працю ст 51, Кодекс законів про працю ст 52, Кодекс законів про працю ст 53, Кодекс законів про працю ст 59, Кодекс закону про працю ст 56, 51 кодексу законів про працю україни, Кодекс законів про працю ст 60, Кодекс законів про працю ст 66, Кодекс законів про працю ст 65, Кодекс законів про працю ст 62, Кодекс законів про працю україни ст.66, Кодекс законів про працю стаття 36 пункт 6, 6. кодекс законів про працю україни, Кодекс закону про працю ст 63, Кодекс законів про працю ст.36 п.6, Кодекс законів про працю 73, Кодекс законів про працю ст 79, Кодекс законів про працю ст 72, Кодекс законів про працю стаття 71, Кодекс законів про працю ст 74, Кодекс законів про працю стаття 79, Кодекс законів про працю ст 75, Кодекс законів про працю стаття 77-2, Кодекс законів про працю ст 76, Кодекс законів про працю ст 84, Кодекс законів про працю стаття 84, Кодекс законів про працю ст 83, Кодекс законів про працю ст 80, 83 кодексу законів про працю україни, Кодекс законів про працю ст 97, Кзпп ст 36, Кзпп ст 38, Кзпп ст 40, Кзпп україни 2021, Кзпп украины, Кзпп відпустка, Кзпп коментар, Кзпп ст 36 п 1, Кзпп ст 41, Кзпп ст 36 п 5, Кзпп ст 36 п 2, Кзпп ст 36 п 9, Кзпп ст 36 коментар, Кзппу ст.36 п.1, Ст 36 кзпп україни 2019, Ст. 36 кзпп за згодою сторін, Кзпп ст 38 коментар, Кзпп ст 38 ч 3, Кзпп ст.38 п.1, Коментар до кзпп ст 38, Ст 38 кзпп україни 2020, Ст.38 кзпп україни вихід на пенсію, Ст 38 кзпп не поважна причина, Ст 38 кзпп поважна причина, Ст.38 кзпп україни поважна причина, Кзпп ст 40 коментар, Кзпп ст 40 п 4, Кзпп ст 40 п1, Кзпп ст.40 п.2, Кзпп ст 40 п7, Кзпп ст 40 п 3, Кзпп ст.40 п.5, Кзппу ст 40, Кзппу ст.40 п.1, Кзпп україни 2021 купити, Ст 73 кзпп україни 2021, Ст 38 кзпп україни 2021, Зміни в кзпп україни 2021, Ст.36 кзпп україни 2021, Кзпп україни з коментарями 2021, Кзпп україни зі змінами 2021, Кзпп украины 2021, Кзпп украины ст 36, Кзпп украины ст 32, Статья 38 кзпп украины, Статья 36 кзпп украины, Статья 40 кзпп украины, Статья 39 кзпп украины, Кзпп відпустка без збереження, Кзпп відпустка за власний рахунок, Кзпп відпустка одинокій матері, Кзпп відпустка весілля, Кзпп відпустка за свій рахунок, Кзпп відпустка інвалідам, Кзпп відпустка на дітей, Кзпп декретна відпустка, Кзпп навчальна відпустка, Кзпп коментар ст 40, Кзпп коментар ст 36, Кзпп коментар ст 38, Коментар кзпп ст 41, Коментар кзпп ст 43, 36 кзпп коментар, 148 кзпп коментар, 117 кзпп коментар, 184 кзпп коментар, Ст. 36 п. 1 кзпп (за згодою сторін), Ст.36 п.1 кзппу коментар, Ст 36 п 1 ч 1 кзпп, П.1 ст.36 кзпп україни 2020, П.1 ст.36 кзпп україни зразок наказу, П.1 ст.36 кзпп україни 2018, П.1 ст.36 кзпп україни 2019, П 1 ст 36 кзпп україни запис в трудовій книжці, Кзпп ст 41 п.5, Кзпп ст 41 п 2, Кзпп ст 41 коментар, Кзппу ст 41, Кзпп ст 40 41, Кзпп україни ст 41, Ст 41 кзпп україни з коментарями, Кзпп аванс, Кзпп атестація, Крзпп арсенал, Iii-а кзпп, Кзпп на английском, Кзот украины, Кзпп вихідні дні, Кзпп випробувальний термін, Кзпп відрядження, Кзпп відсторонення від роботи, Кзпп виплата заробітної плати, Кзпп військовослужбовці, Кзпп вихідна допомога, Кзпп графік роботи, Кзпп глава 3, Кзпп глава 4, Кзпп графік відпусток, Кзпп глава 5, Кзпп глава 10, Кзпп глава 9, Кзпп рада гов юа, 57 кзпп гнучкий графік роботи, Кзпп соціальні гарантії, Кзпп догана, Кзпп дисциплінарні стягнення, Кзпп дистанційна робота, Кзпп додаткові відпустки, Кзпп день звільнення, Кзпп дисциплінарна відповідальність, Кзпп дисциплінарне стягнення, Кзпп державні свята, Кзпп звільнення, Кзпп звільнення за власним бажанням, Кзпп з коментарями, Кзпп звільнення за згодою сторін, Кзпп зміна істотних умов праці, Кзпп заробітна плата, Кзпп зі змінами, Кзпп закон рада, Кзпп звільнення без відпрацювання, Кзпп зміни, Кзпп колективний договір, Кзпп купить, Кзпп контракт, Кзпп компенсація за невикористану відпустку, Кзпп купити, Кзпп кодекс законів про працю україни, Кзпп лікарняний, Кзпп ліга, Кзпп ліквідація, Кзпп листок непрацездатності, Лікарняні кзпп, Оплата лікарняних кзпп, Кзпп матеріальна відповідальність, Кзпп медогляд, Кзпп матеріальна допомога на оздоровлення, Кзпп мти рк, Кзпп мнэ рк, Кзпп матеріальна допомога, Кзпп мінімальна заробітна плата, Кзпп одинока мати, Кзпп робоче місце, Кзпп україни матеріальна допомога, Кзпп надурочні роботи, Кзпп науково-практичний коментар, Кзпп неповний робочий день, Кзпп неповнолітні, Кзпп нова редакція, Кзпп надомна робота, Кзпп неробочі дні, Кзпп ненормований робочий день, Кзпп норми робочого часу, Кзпп новий, Кзпп оплата праці, Кзпп охорона праці, Кзпп отпуск, Кзпп онлайн, Кзпп оплата відпустки, Кзпп обідня перерва, Кзпп останні зміни, Кзпп облік робочого часу, Кзпп оплата простою, Кзпп про відпустки, Кзпп переведення, Кзпп прогул, Кзпп прийняття на роботу, Кзпп п.1 ст.36, Кзпп переведення на іншу посаду, Кзпп праця неповнолітніх, Кзпп підстави звільнення, Кзпп протокол, Кзпп профспілки, Кзпп робочий час, Кзпп рада, Кзпп робота у вихідний день, Кзпп реорганізація, Кзпп розділи, Кзпп робота за сумісництвом, Кзпп робота в нічний час, Кзпп рк, Кзпп розірвання трудового договору, Кзпп розрахунок при звільненні, Кзпп ст 32, Кзпп ст 39, Кзпп ст 24, Кзпп ст 23, Кзпп ст 42, Кзпп трудова книжка, Кзпп тести, Кзпп трудовий договір, Кзпп трудові спори, Кзпп тривалість робочого часу, Кзпп температурний режим, Кзпп трудова дисципліна, Кзпп тимчасове виконання обов'язків, Кзпп трудовий колектив, Кзпп трудовий контракт, Кзпп україни, Кзпп україни ст 36, Кзпп україни відпустки, Кзпп україни ст 38, Кзпп україни ст 40, Кзпп україни коментар, Кзпп україни ст.36 п.1, Кзпп україни ст.40 п.1, Кзпп це, Прогул це кзпп, Кзпп чинний, Кзпп час відпочинку, Кзпп что это, Чергування кзпп, Кзпп нічний час, Кзпп україни час відпочинку, Ст 38 кзпп частина 3, Кзпп ст 32 ч 3, Кзпп штрафи, Кзпп шкідливі умови праці, Кзпп скорочення штату, 265 кзпп штраф, Кзпп україни скорочення штатів, Моральна шкода кзпп, Відшкодування шкоди кзпп, Кзпп щорічна відпустка, Кзпп що це, Кзпп україни щорічна відпустка, Кзпп это, Кзпп як джерело трудового права, Кзпп виконання обов'язків, Кзпп з роз'ясненнями, Кзпп виконуючий обов язки, Роз'яснення кзпп, Кзпп інваліди, Кзпп індивідуальні трудові спори, Кзпп історія, Кзппу із змінами, Кзпп посадова інструкція, Кзпп звільнення за ініціативою роботодавця, Праця інвалідів кзпп, Кзпп україни 2020, Кзппу ст 36, Кзпп ст 113, Кзпп україни купить, Глава xv кзпп, Кзпп 119, Кзпп 179, Кзпп 184, Кзпп 116, Кзпп 130, Кзпп 147, Кзпп 107, Кзпп 117, Кзпп 182-1, Кзпп 105, Кзпп 2021, Кзпп 265, Кзпп 23, Кзпп 235, Кзпп 233, Кзпп 26, Кзпп 232, Кзпп 252, Кзпп 21, Кзпп 24 стаття, Кзпп 38, Кзпп 36, Кзпп 36 п 1, Кзпп 32, Кзпп 36 стаття, Кзпп 33, Кзпп 39, Кзпп 39-1, Кзпп 32 ст, Кзпп 38 ст, Кзпп 40, Кзпп 44, Кзпп 49-2, Кзпп 47, Кзпп 41, Кзпп 42, Кзпп 40 ст, Кзпп 43, Кзпп 46, Кзпп 51, Кзпп 50, Кзпп 56, Кзпп 52, Кзпп 59, Кзпп 53, Кзпп 57, Кзпп 58, 55 кзпп, Кзпп 60, Кзпп 62, Кзпп 67, Кзпп 65, Кзпп 60-2, 66 кзпп, 61 кзпп, 63 кзпп, 62 кзпп україни, Кзпп ст 67, Кзпп 73, Кзпп 79, Кзпп 71, Кзпп 72, Кзпп 74, Кзпп 75, Кзпп 77, Кзпп 78, 79 кзпп україни, 72 кзпп україни, Кзпп 83, Кзпп 84, Кзпп 80, Кзпп 81, Кзпп 82, 84 кзпп україни, 80 кзпп україни, 83 кзпп україни, 86 кзпп, Кзпп ст 83, Кзпп 97, Кзпп 96, 94 кзпп, 97 кзпп україни, 95 кзпп, 9 кзпп, 98 кзпп коментар, Ст 97 кзпп україни коментар, Ст. 91 кзпп україни, Кзпп 322-08, Кзпп trackid=sp-006, Ст. 36 кзпп україни за власним бажанням, Коментар до кзпп ст 36, Ст 36 кзпп з коментарями, 1 ст. 36 кзпп за згодою сторін, Звільнення ст 36 кзпп, П 5 ст 36 кзпп коментар, П 3 ст 36 кзпп коментар, Кзпп ст 36 п 6, Ст.36 п.9 кзпп україни, Ст.36 кзпп україни, Ст 36 кзпп україни 2020, Ст.36 кзпп україни п.1, Ст 36 кзпп україни коментар, Кзпп україни ст.36 п.2, Кзпп україни ст.36 п.5, Ч 1 ст 36 кзпп, Ст 36.1 кзпп, Ст 36 кзпп 2020, Кзпп ст.36 п.3, Ст. 36 38 40 кзпп, Ст.36 п.4 кзпп україни в Україні та Києві, Євпаторія, Ізмаїл, Іллічівськ, Алчевськ, Біла Церква, Білгород-Дністровський, Балта, Бердичів, Бердянськ, Бершадь, Бориспіль, Боярка, Бровари, Василівка, Васильків, Вінниця, Вознесенськ, Володимир-Волинський, Волочиськ, Глухів, Горлівка, Джанкой, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Дніпро, Донецьк, Дрогобич, Житомир, Запоріжжя, Енергодар, Калуш, Кам'янець-Подільський, Каховка, Керч, Кіровоград. , Кзот украины ночные смены, Кзот украины на украинском, Кзот украины на русском скачать, Кзот украины неполный рабочий день, Кзпп україни нова редакція, Кзот украины отпуск, Кзот украины отпуск оплата, Кзот украины отпуск за свой счет, Кзот украины отпуск при рождении ребенка, Кзот украины оплата труда, Кзот украины обеденный перерыв, Кзот украины отпуск на детей, Кзот украины отработка 2 недели, Кзот украины оплата праздничных дней, Кзот украины опоздание на работу, Кзот украины перевод на другое рабочее место, Кзот украины простой, Кзпп україни про відпустки, Кзпп україни переведення на іншу посаду, Кзот украины повышение квалификации, Кзот украины прием на работу, Кзпп україни п.1 ст.36, Кзот украины праздничные дни, Кзот украины переработка, Кзот украины про отпуска, Кзот украины рабочее время, Кзот украины работа в выходной день, Кзпп україни робочий час, Кзот украины рада, Кзот украины работа женщин в ночное время, Кзот украины работа в ночное время, Кзот украины работа за компьютером, Кзот украины работа в жару, Кзот украины работа по совместительству, Кзот украины рабочий день, Кзот украины ст 40, Кзот украины ст 38, Кзот украины ст 36, Кзот украины с комментариями, Кзот украины скачать, Кзот украины температурный режим, Кзот украины трудовой договор, Кзот украины температура на рабочем месте, Кзот украины трудовая книжка, Кзот украины тарифный отпуск, Кзот украины труд несовершеннолетних, Кзот украины трудовой стаж, Кзпп україни трудова книжка, Кзот украины трудовая дисциплина, Кзпп україни трудова дисципліна, Кзот украины увольнение, Кзот украины увольнение по соглашению сторон, Кзот украины увольнение по собственному желанию, Кзот украины увольнение без отработки, Кзот украины увольнение по сокращению, Кзот украины увольнение ст.36 п.1, Кзот украины увольнение по статье, Кзот украины увольнение пенсионера, Кзот украины увольнение ст 36, Кзот украины центр занятости, Кзпп україни чинний, Кзот украины читать, Кзот украины чинний, Кзот украины штрафные санкции, Кзот украины штрафы, Кзпп украины 2020, Кзот украины gov.ua, Кзот украины rada.gov.ua, Кзот украины 12-часовой рабочий день, Кзот украины 147, Кзот украины 107, Кзот украины 113, Кзот украины 184, Кзпп украины ст 139, Кзпп украины ст 147, Кзот украины 2020, Кзот украины 2019, Кзот украины 2020 увольнение, Кзот украины 2014, Кзот украины 2020 отпуск, Кзот украины 2021 скачать, Кзот украины 2014 на русском языке скачать, Кзот украины 2020 увольнение по собственному желанию, Кзпп україни 2020 з коментарями, Кзот украины 38 статья, Кзот украины 36 статья, Кзот украины 32 статья, Кзпп україни 38, Кзпп україни 32, Ст 36 кзпп україни, Кзот украины 40 статья, Кзпп україни 40, Кзпп украины ст 44, Кзпп відпустка без збереження заробітної плати, Кзпп додаткова відпустка, Кзпп компенсація відпустки, Кзппу про відпустки, Кзпп соціальна відпустка, Відпустка кзпп україни, Кзпп україни декретна відпустка, Кзпп україни діючий, Кзпп україни додаткова відпустка, Кзпп україни догана, Кзпп україни додаткові відпустки, Коментар до кзпп, Кзпп україни науково-практичний коментар, Кзпп 116 коментар, 147 кзпп коментар, 105 кзпп коментар, 149 кзпп коментар, 113 кзпп коментар, 173 кзпп коментар, 164 кзпп коментар, Кзпп коментар 2020, 233 кзпп коментар, 235 кзпп коментар, 265 кзпп коментар, 221 кзпп коментар, Кзпп ст 32 коментар, Кзпп ст 42 коментар, 45 кзпп коментар, 56 кзпп коментар, 54 кзпп коментар, 69 кзпп коментар, 74 кзпп коментар, П 1 ст 36 кзпп за угодою сторін, Звільнення працівника за ст.36 п.1. кзпп, П. 1 ст. 36 кзпп за згодою сторін зразок, П.1 ст.36 кзпп україни зразок запису в трудовій, П 1 ст 36 кзпп україни за угодою сторін, П.1 ст. 36 кзпп україни за власним бажанням, П 1 ст 36 кзпп україни коментар, Ст.36 п.1 кзпп україни, П.1 ст.36 кзпп україни 2021, П.1 ст.36 кзпп україни (за згодою сторін), Коментар до кзпп ст 41, П 3 ст 41 кзпп коментар, П 5 ст 41 кзпп коментар, Ст 41 п 5 кзпп україни, Ст.41 п.1 кзпп україни, Ст.41 кзпп україни, Ст. 41 кзпп україни коментар, П.5 ст.41 кзпп україни, П 2 ст 41 кзпп україни, П 1 ст 41 кзпп україни, П.4 ст.41 кзпп україни, П. 3 ст. 41 кзпп україни, П. 5 ст. 41 кзпп україни коментар, 1 ст. 41 кзпп, П 5 ст 36 кзпп україни зразок наказу, П 5 ст 36 кзпп україни запис в трудовій книжці, Ст 36 п 5 кзпп україни коментар, Ст.36 п.5 кзппу (поважн.прич.), Ст 36 п 5 кзпп україни, П.5 ст.36 кзпп україни 2020, За п.5 ст. 36 кзпп україни, П. 5 ч. 1 ст. 36 кзпп україни, П.2 ст.36 кзпп україни зразок наказу, П.2 ст.36 кзпп україни зразок запису в трудовій, П 2 ст 36 кзпп україни за угодою сторін, П.2 ст.36 кзпп україни коментар, Ст 36 п 2 кзпп україни, Звільнення п.2 ст. 36 кзпп україни, П.2 ч.1 ст.36 кзпп україни, П. 2 ч. 1 ст. 36 кзпп, Стаття 36 п.2 кзппу, П.2 ст.36 кзпп україни 2020, П.9 ч.1 ст.36 кзпп, П 9 частини першої ст 36 кзпп, П.5 ст.36 кзпп україни коментар, Звільнено з роботипідстава ст.36 п.1 кзппу, П.2 ст.36 кзпп україни 2019, Ст.36 кзот украины 2019, Ч 3 ст 38 кзпп україни коментар, Ч 3 ст 38 кзпп україни судова практика, Ч. 3 ст. 38 кзпп україни, Ст.38 п.1 кзпп україни, Стаття 38 п.1 кзпп україни, П.1 ст.38 кзпп україни 2020, Ст.38 п.1 кзппу, П.1 ст. 38 кзпп україни за власним бажанням, Коментар до ст. 38 кзпп україни, Коментар кзпп ст 38, Коментар до ст 38 кзппу, Ст 38 кзппу не поважні причини, Стаття 38 кзпп україни поважна причина, П.2 ст.40 кзпп україни коментар, П.3 ст.40 кзпп україни коментар, П.7 ст.40 кзпп україни коментар, П.4 ст.40 кзпп україни коментар, Ст.40 п.4 кзпп україни, Стаття 40 п.4 кзпп україни, П. 4 ч. 1 ст. 40 кзпп, П. 4 ч. 1 ст. 40 кзпп україни, Ст 40 п 1 кзпп україни, Ст 40 п 2 кзпп україни, Звільнення п.2 ст.40 кзпп україни, П.2 ст.40 кзпп україни 2020, Ст.40 п.2 ч.1 кзппу, Ст.40 п.2 ч.2 кзппу, П.1 ст.40 кзпп україни 2020, П.1 ст.40 кзпп україни 2021, П.1 ст.40 кзпп україни 2018, П.1 ст.40 кзпп україни 2019, Ст.40 п.3 кзпп україни, П.3 ч.1 ст.40 кзпп україни, П. 3 ч. 1 ст. 40 кзпп, Стаття 40 п.3 кзпп, Ст.40 п.5 кзпп україни, П. 5 ч. 1 ст. 40 кзпп, П. 5 частини першої ст. 40 кзпп україни, Ст.40 п.5 кзппу, Кзот украины 2021 год, Кзот украины 2021 с комментариями, Кзот украины 2021 норма рабочего времени, Кзот украины 2021 увольнение, Кзот украины 2021, Кзот украины ст 36 п 1, Кзот украины ст 36 п 6, Кзот украины ст 36 п 2, Кзот украины ст 36 п 9, Кзот украины ст 36 п 5, Кзпп україни ст 36 п 6, Кзот украины ст 36 п 3, Кзот україни ст.36 п.1, Кзот украины статья 36 п 2, Кзот украины ст 36 п 4, Кзот україни ст.36 п.5, Кзот украины ст.36 п.8, Кзот украины ст.32 ч.3, Кзот украины ст.32 ч.2, Кзот украины ст 32, Статья 38 кзот украины пункт 1, Ст.38 кзпп україни п.1, Стаття 38 кзпп україни за згодою сторін, Ст.38 кзот украины центр занятости, Статья 38 кзот украины по уходу за ребенком, П.3 ст. 38 кзпп україни за власним бажанням, Ст 38 кзот украины по состоянию здоровья, Статья 38 кзот украины с комментариями, Ст.38 кзот украины с комментариями, Ст 38 кзот украины не уважительная причина, Стаття 38 кзот украины на украинском языке, Статья 38 кзот украины пункт 3, Ст 38 кзот украины поважна причина, Статья 38 кзот украины уважительные причины, Ст 38 кзот украины уважительная причина, Статья 38 кзот украины увольнение по собственному желанию, Ст.38 кзот украины увольнение, Ст 38 кзот украины увольнение по уходу за ребенком, Статья 38 кзот украины, Статья 38 кзот украины 2019, Ст.38 кзот украины 2019, Ст.38 кзот украины 2018, Ст.38 кзот україни 2019, П.6 ст.36 кзпп україни виплати, Статья 36 кзот украины пункт 1, Ст.36 кзот украины с комментариями, П 6 ст 36 кзпп україни компенсація, Статья 36 кзот украины пункт 6, Ст. 36 кзпп україни п.2, Ст.36 кзпп україни п.5, П 6 ст 36 кзпп україни стати на біржу, Ст.36 кзот украины увольнение, Статья 36 кзот украины, П.1 ст.40 кзпп україни виплати, Статья 40 кзот украины пункт 1, Статья 40 кзот украины за прогулы, П 1 ст 40 кзпп україни запис в трудовій книжці, Статья 40 кзот украины с комментариями, Статья 40 кзот украины пункт 2, Статья 40 кзот украины, Ст 40 кзот украины коментар, Ст.40 кзот украины 2019, Ст 40 кзот украины 2018, Ст. 39 кзпп україни коментар, Ст 39 кзот украины с комментариями, Статья 39 кзот украины, Ст 39 кзпп україни 2019, Стаття 39 кзот украины, Статья 38 39 кзот украины, Ст. 38 39 кзпп україни, Ст 39 1 кзпп україни, Ст.39 кзот украины 2019, Кзпп стаття 84. відпустки без збереження заробітної плати, Додаткова відпустка на дітей кзпп, Соціальна відпустка на дітей кзпп, Коментар до ст 40 кзпп, Науково-практичний коментар ст 40 кзпп, Коментар до ст 36 кзпп, Науково практичний коментар ст 36 кзпп, Ст 364 кзпп коментар, Коментар до ст 38 кзпп, Кзпп україни ст.38 п.1, Коментар до п.5 ст.41 кзпп, Коментар до ст. 41 кзпп україни, Коментар до ст. 43 кзпп україни, Ст 43-1 кзпп коментар Київ, Коломия, Конотоп, Коростень, Котовськ, Краматорськ, Краснодон, Кременчук, Кривий Ріг, Кролевець, Лубни, Луганськ, Луцьк, Макаров, Макіївка, Малин, Маріуполь, Мелітополь, Мена, Миколаїв, Миргород, Мукачеве. , Ст.36 п.5 кзпп україни поважна причина, Ст.36 п.7 кзпп україни, Кзпп україни ст.36 п.8, Ст 38 кзпп без поважних причин, Ст.38 кзпп україни без поважної причини, Ст 38 кзпп за власним бажанням, Ст. 38 кзпп україни за власним бажанням, Ст 38 кзпп україни по догляду за дитиною, Кзпп стаття 38 за згодою сторін, Ст.38 кзпп україни за станом здоров'я, Ст.38 кзпп україни з поважної причини, Ст.38 кзпп україни з коментарями, Звільнення ст.38 кзпп, Згідно ст. 38 кзпп україни, Згідно ст.38 кзпп, Ст 38 кзпп закон, Ст 38 кзпп коментарі, Ст 38 кзпп коментована, Ст. 38 кзпп україни коментар, Ст.38 кзпп україни коментарі, Ст.38 п.3 кзпп україни, Ст.38 п.2 кзпп україни, Ст.38 кзпп україни, Ст. 38 кзпп україни поважні причини, Ст.38 ч.1 кзпп україни, Ст.38 кзпп україни чинний, Ст. ст. 38 та 39 кзпп, 1 ст. 38 кзпп, Ст 38 кзпп 2020, Ст 38 кзпп україни 2018, Ст 38 кзпп україни коментар 2019, Ст 38 кзпп україни 2019, Кзпп україни ст 38 39, Ст 38 п 6 кзпп україни, Ст 40 кзпп вихідна допомога, Коментар до кзпп ст 40, Ст 40 кзпп з коментарями, П.2 ст.40 кзпп запис в трудовій книжці, П.4 ст.40 кзпп запис в трудовій книжці, П.1 ст.40 кзпп запис в трудовій книжці, Ст. 40 и 41 кзпп, П 5 ст 40 кзпп коментар, П 3 ст 40 кзпп коментар, П 4 ст 40 кзпп коментар, Ст.40 п.11 кзпп україни, Ст.40 п.6 кзпп україни, Ст. 40 п.8 кзпп україни, Ст. 40 та 41 кзпп, Ст.40 кзпп україни, Ст.40 кзпп україни коментар, Ст.40 кзпп україни 2020, Кзпп україни ст.40 п.2, Кзпп україни ст.40 п.4, Ст 40 кзпп украині, Кзпп україни ст.40 п.3, Ст. 40 41 кзпп україни, 4 ст. 40 кзпп україни, Ст. 40 ч.1 кзпп, Ст. 40 і 41 кзпп, Кзпп ст.40 п.1, Ст 40 кзпп 2020, 2 ст. 40 кзпп, 3 ст. 40 кзпп, Кзпп ст. 39 40 п. 1-2, Ст.40 п.7 кзпп україни, Ст 24 кзпп україни зі змінами 2021, Кзот україни 2021 рік, Кзот украины аванс, Кзот украины аудиокнига, Кзот украины больничный, Кзот украины беременность, Кзот украины больничный оплата, Кзот украины бесплатный отпуск, Кзот украины.больничный во время отпуска, Кзпп україни без збереження заробітної плати, Кзот украины видеонаблюдение, Кзот украины выходные дни, Кзот украины в редакции 2014 года, Кзот украины время отдыха, Кзпп україни відпустка за власний рахунок, Кзот украины выплата заработной платы, Кзпп україни відпустка по догляду за дитиною, Кзпп україни випробувальний термін, Кзот украины выговор, Кзот украины график работы, Кзот украины глава 5, Кзот украины глава 4, Кзот украины график отпусков, Кзот украины дополнительный отпуск, Кзот украины для военнослужащих, Кзот украины днр, Кзот украины декретный отпуск, Кзот украины до 2014 года, Кзот украины для медработников, Кзот украины донорство, Кзот украины дисциплинарные взыскания, Кзпп україни дисциплінарне стягнення, Кзпп україни дистанційна робота, Кзот украины ежегодный отпуск, Кзпп україни з коментарями, Кзпп україни звільнення, Кзот украины зарплата, Кзот украины закон рада, Кзот украины закон, Кзот украины изменение графика работы, Кзот украины испытательный срок, Кзот украины инвалидов 3 группы, Кзот украины командировки, Кзот украины количество рабочих часов в месяц, Кзот украины купить, Кзот украины лишение премии, Кзпп україни ліга, Кзот украины ликвидация предприятия, Кзот украины личный отпуск, Кзот украины мать одиночка, Кзот украины медосмотр, Кзпп україни матеріальна відповідальність, Кзот украины медицина, Кзот украины материальная помощь, Кзот украины многодетным семьям, Кзот украины на русском, Кзот украины на украинском языке, Кзот украины норма рабочего времени, Кзот украины ненормированный рабочий день, Кзот украины надбавка за выслугу лет Нікополь, Ніжин, Нова Каховка, Нововолинськ, Новоград-Волинський, Обухів, Одеса, Олександрія, Пірятин, Павлоград, Первомайськ, Переяслав-Хмельницький, Полтава, Прилукі, Рахів, Рівне, Рава-Руська, Ромни, Самбір, Довжанськ (Свердловськ), Сімферополь, Севастополь, Северодонецьк, Славутич, Слов'янськ, Сміла, Староконстантинів, Стрий, Суми, Тернопіль, Тячів, Ужгород, Умань, Фастів, Феодосія. , Кзот украины ночные смены, Кзот украины на украинском, Кзот украины на русском скачать, Кзот украины неполный рабочий день, Кзпп україни нова редакція, Кзот украины отпуск, Кзот украины отпуск оплата, Кзот украины отпуск за свой счет, Кзот украины отпуск при рождении ребенка, Кзот украины оплата труда, Кзот украины обеденный перерыв, Кзот украины отпуск на детей, Кзот украины отработка 2 недели, Кзот украины оплата праздничных дней, Кзот украины опоздание на работу, Кзот украины перевод на другое рабочее место, Кзот украины простой, Кзпп україни про відпустки, Кзпп україни переведення на іншу посаду, Кзот украины повышение квалификации, Кзот украины прием на работу, Кзпп україни п.1 ст.36, Кзот украины праздничные дни, Кзот украины переработка, Кзот украины про отпуска, Кзот украины рабочее время, Кзот украины работа в выходной день, Кзпп україни робочий час, Кзот украины рада, Кзот украины работа женщин в ночное время, Кзот украины работа в ночное время, Кзот украины работа за компьютером, Кзот украины работа в жару, Кзот украины работа по совместительству, Кзот украины рабочий день, Кзот украины ст 40, Кзот украины ст 38, Кзот украины ст 36, Кзот украины с комментариями, Кзот украины скачать, Кзот украины температурный режим, Кзот украины трудовой договор, Кзот украины температура на рабочем месте, Кзот украины трудовая книжка, Кзот украины тарифный отпуск, Кзот украины труд несовершеннолетних, Кзот украины трудовой стаж, Кзпп україни трудова книжка, Кзот украины трудовая дисциплина, Кзпп україни трудова дисципліна, Кзот украины увольнение, Кзот украины увольнение по соглашению сторон, Кзот украины увольнение по собственному желанию, Кзот украины увольнение без отработки, Кзот украины увольнение по сокращению, Кзот украины увольнение ст.36 п.1, Кзот украины увольнение по статье, Кзот украины увольнение пенсионера, Кзот украины увольнение ст 36, Кзот украины центр занятости, Кзпп україни чинний, Кзот украины читать, Кзот украины чинний, Кзот украины штрафные санкции, Кзот украины штрафы, Кзпп украины 2020, Кзот украины gov.ua, Кзот украины rada.gov.ua, Кзот украины 12-часовой рабочий день, Кзот украины 147, Кзот украины 107, Кзот украины 113, Кзот украины 184, Кзпп украины ст 139, Кзпп украины ст 147, Кзот украины 2020, Кзот украины 2019, Кзот украины 2020 увольнение, Кзот украины 2014, Кзот украины 2020 отпуск, Кзот украины 2021 скачать, Кзот украины 2014 на русском языке скачать, Кзот украины 2020 увольнение по собственному желанию, Кзпп україни 2020 з коментарями, Кзот украины 38 статья, Кзот украины 36 статья, Кзот украины 32 статья, Кзпп україни 38, Кзпп україни 32, Ст 36 кзпп україни, Кзот украины 40 статья, Кзпп україни 40, Кзпп украины ст 44, Кзпп відпустка без збереження заробітної плати, Кзпп додаткова відпустка, Кзпп компенсація відпустки, Кзппу про відпустки, Кзпп соціальна відпустка, Відпустка кзпп україни, Кзпп україни декретна відпустка, Кзпп україни діючий, Кзпп україни додаткова відпустка, Кзпп україни догана, Кзпп україни додаткові відпустки, Коментар до кзпп, Кзпп україни науково-практичний коментар, Кзпп 116 коментар, 147 кзпп коментар, 105 кзпп коментар, 149 кзпп коментар, 113 кзпп коментар, 173 кзпп коментар, 164 кзпп коментар, Кзпп коментар 2020, 233 кзпп коментар, 235 кзпп коментар, 265 кзпп коментар, 221 кзпп коментар, Кзпп ст 32 коментар, Кзпп ст 42 коментар, 45 кзпп коментар, 56 кзпп коментар, 54 кзпп коментар, 69 кзпп коментар, 74 кзпп коментар, П 1 ст 36 кзпп за угодою сторін, Звільнення працівника за ст.36 п.1. кзпп, П. 1 ст. 36 кзпп за згодою сторін зразок, П.1 ст.36 кзпп україни зразок запису в трудовій, П 1 ст 36 кзпп україни за угодою сторін, П.1 ст. 36 кзпп україни за власним бажанням, П 1 ст 36 кзпп україни коментар, Ст.36 п.1 кзпп україни, П.1 ст.36 кзпп україни 2021, П.1 ст.36 кзпп україни (за згодою сторін), Коментар до кзпп ст 41, П 3 ст 41 кзпп коментар, П 5 ст 41 кзпп коментар, Ст 41 п 5 кзпп україни, Ст.41 п.1 кзпп україни, Ст.41 кзпп україни, Ст. 41 кзпп україни коментар, П.5 ст.41 кзпп україни, П 2 ст 41 кзпп україни, П 1 ст 41 кзпп україни, П.4 ст.41 кзпп україни, П. 3 ст. 41 кзпп україни, П. 5 ст. 41 кзпп україни коментар, 1 ст. 41 кзпп, П 5 ст 36 кзпп україни зразок наказу, П 5 ст 36 кзпп україни запис в трудовій книжці, Ст 36 п 5 кзпп україни коментар, Ст.36 п.5 кзппу (поважн.прич.), Ст 36 п 5 кзпп україни, П.5 ст.36 кзпп україни 2020, За п.5 ст. 36 кзпп україни, П. 5 ч. 1 ст. 36 кзпп україни, П.2 ст.36 кзпп україни зразок наказу, П.2 ст.36 кзпп україни зразок запису в трудовій, П 2 ст 36 кзпп україни за угодою сторін, П.2 ст.36 кзпп україни коментар, Ст 36 п 2 кзпп україни, Звільнення п.2 ст. 36 кзпп україни, П.2 ч.1 ст.36 кзпп україни, П. 2 ч. 1 ст. 36 кзпп, Стаття 36 п.2 кзппу, П.2 ст.36 кзпп україни 2020, П.9 ч.1 ст.36 кзпп, П 9 частини першої ст 36 кзпп, П.5 ст.36 кзпп україни коментар, Звільнено з роботипідстава ст.36 п.1 кзппу, П.2 ст.36 кзпп україни 2019, Ст.36 кзот украины 2019, Ч 3 ст 38 кзпп україни коментар, Ч 3 ст 38 кзпп україни судова практика, Ч. 3 ст. 38 кзпп україни, Ст.38 п.1 кзпп україни, Стаття 38 п.1 кзпп україни, П.1 ст.38 кзпп україни 2020, Ст.38 п.1 кзппу, П.1 ст. 38 кзпп україни за власним бажанням, Коментар до ст. 38 кзпп україни, Коментар кзпп ст 38, Коментар до ст 38 кзппу, Ст 38 кзппу не поважні причини, Стаття 38 кзпп україни поважна причина, П.2 ст.40 кзпп україни коментар, П.3 ст.40 кзпп україни коментар, П.7 ст.40 кзпп україни коментар, П.4 ст.40 кзпп україни коментар, Ст.40 п.4 кзпп україни, Стаття 40 п.4 кзпп україни, П. 4 ч. 1 ст. 40 кзпп, П. 4 ч. 1 ст. 40 кзпп україни, Ст 40 п 1 кзпп україни, Ст 40 п 2 кзпп україни, Звільнення п.2 ст.40 кзпп україни, П.2 ст.40 кзпп україни 2020, Ст.40 п.2 ч.1 кзппу, Ст.40 п.2 ч.2 кзппу, П.1 ст.40 кзпп україни 2020, П.1 ст.40 кзпп україни 2021, П.1 ст.40 кзпп україни 2018, П.1 ст.40 кзпп україни 2019, Ст.40 п.3 кзпп україни, П.3 ч.1 ст.40 кзпп україни, П. 3 ч. 1 ст. 40 кзпп, Стаття 40 п.3 кзпп, Ст.40 п.5 кзпп україни, П. 5 ч. 1 ст. 40 кзпп, П. 5 частини першої ст. 40 кзпп україни, Ст.40 п.5 кзппу, Кзот украины 2021 год, Кзот украины 2021 с комментариями, Кзот украины 2021 норма рабочего времени, Кзот украины 2021 увольнение, Кзот украины 2021, Кзот украины ст 36 п 1, Кзот украины ст 36 п 6, Кзот украины ст 36 п 2, Кзот украины ст 36 п 9, Кзот украины ст 36 п 5, Кзпп україни ст 36 п 6, Кзот украины ст 36 п 3, Кзот україни ст.36 п.1, Кзот украины статья 36 п 2, Кзот украины ст 36 п 4, Кзот україни ст.36 п.5, Кзот украины ст.36 п.8, Кзот украины ст.32 ч.3, Кзот украины ст.32 ч.2, Кзот украины ст 32, Статья 38 кзот украины пункт 1, Ст.38 кзпп україни п.1, Стаття 38 кзпп україни за згодою сторін, Ст.38 кзот украины центр занятости, Статья 38 кзот украины по уходу за ребенком, П.3 ст. 38 кзпп україни за власним бажанням, Ст 38 кзот украины по состоянию здоровья, Статья 38 кзот украины с комментариями, Ст.38 кзот украины с комментариями, Ст 38 кзот украины не уважительная причина, Стаття 38 кзот украины на украинском языке, Статья 38 кзот украины пункт 3, Ст 38 кзот украины поважна причина, Статья 38 кзот украины уважительные причины, Ст 38 кзот украины уважительная причина, Статья 38 кзот украины увольнение по собственному желанию, Ст.38 кзот украины увольнение, Ст 38 кзот украины увольнение по уходу за ребенком, Статья 38 кзот украины, Статья 38 кзот украины 2019, Ст.38 кзот украины 2019, Ст.38 кзот украины 2018, Ст.38 кзот україни 2019, П.6 ст.36 кзпп україни виплати, Статья 36 кзот украины пункт 1, Ст.36 кзот украины с комментариями, П 6 ст 36 кзпп україни компенсація, Статья 36 кзот украины пункт 6, Ст. 36 кзпп україни п.2, Ст.36 кзпп україни п.5, П 6 ст 36 кзпп україни стати на біржу, Ст.36 кзот украины увольнение, Статья 36 кзот украины, П.1 ст.40 кзпп україни виплати, Статья 40 кзот украины пункт 1, Статья 40 кзот украины за прогулы, П 1 ст 40 кзпп україни запис в трудовій книжці, Статья 40 кзот украины с комментариями, Статья 40 кзот украины пункт 2, Статья 40 кзот украины, Ст 40 кзот украины коментар, Ст.40 кзот украины 2019, Ст 40 кзот украины 2018, Ст. 39 кзпп україни коментар, Ст 39 кзот украины с комментариями, Статья 39 кзот украины, Ст 39 кзпп україни 2019, Стаття 39 кзот украины, Статья 38 39 кзот украины, Ст. 38 39 кзпп україни, Ст 39 1 кзпп україни, Ст.39 кзот украины 2019, Кзпп стаття 84. відпустки без збереження заробітної плати, Додаткова відпустка на дітей кзпп, Соціальна відпустка на дітей кзпп, Коментар до ст 40 кзпп, Науково-практичний коментар ст 40 кзпп, Коментар до ст 36 кзпп, Науково практичний коментар ст 36 кзпп, Ст 364 кзпп коментар, Коментар до ст 38 кзпп, Кзпп україни ст.38 п.1, Коментар до п.5 ст.41 кзпп, Коментар до ст. 41 кзпп україни, Коментар до ст. 43 кзпп україни, Ст 43-1 кзпп коментар Харків, Херсон, Хмельницький, Хуст, Червоноград, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Чорноморськ, Шостка, Южноукраїнськ, Ялта, Судак, Джанкой.

Інші товари

Нижний колонтитул

Зображення (фото) товару на сайті може відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару. (C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2024. All rіghts reserved. Пропозиції та зауваження надсилайте на