Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ЧЕРЕЗ НЕВРАХУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ВНЕСКІВ ВІДБУВАЄТЬСЯ ОБРАХУВАННЯ ПРИ РОЗРАХУНКУ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ З ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Щоб повернути податок з доходів фізичних осіб із сум податкового кредиту в 2006 році, в тому числі і на навчання, слід заповнити Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту (далі - Розрахунок), який є додатком 2 до Листа ДПАУ від 28.12.2005 р. N 25941/7/17-2117 “Щодо організації роботи по декларуванню доходів, одержаних фізичними особами протягом 2005 року” (в 2005 році податковий кредит розраховувався за аналогічним листом ДПА України від 18.01.2005 року N 878/7/17-3117 "Щодо забезпечення виконання вимог статті 18 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"). Але цей Розрахунок складено так, що платникам податку з фізичних осіб неможливо повністю повернути податок із сум податкового кредиту...

В рядку 1 Розділу I (сума ПДФО до повернення з бюджету у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту) Розрахунку (приклад розрахунку податкового кредиту за методикою ДПАУ див. в табл. 1) зазначається сума загального річного доходу, нарахованого протягом 2005 року у вигляді заробітної плати (зазначено у п. 1.1 Розділу I декларації), зменшена на суму податкового кредиту, зазначену у рядку 5 переліку сум витрат. Наприклад, при річному доході в 12000 грн. (по 1000 грн. на місяць, тому права щодо податкової соціальної пільги немає) і витратах на навчання в 3000 грн., в цьому рядку слід зазначити суму в 9000 грн. Далі в рядку 2 вказується “Сума ПДФО з оподатковуваного доходу, визначеного у п. 1 цього розділу за ставкою, встановленою п. 7.1 ст. 7 Закону (13 %)”. У п. (рядку) 1 нашого розділу вказана сума в 9000 грн., а тому в рядку 2 вказується сума в 1170 грн.

При річному доходів 12000 грн. (по 1000 грн. на місяць) відбувалися такі утримання в 2005 році:

1)      пенсійні внески 2% - від 1000 грн. = 20 грн. в місяць * 12 міс. це 240 грн. за рік;

2)      соціальні внески щодо тимчасової втрати працездатності - 1,0 % від 1000 грн. = 10 грн. в місяць * 12 міс. це 120 грн. за рік;

3)      соціальні внески щодо безробіття – 0,5 % від 1000 грн. = 5 грн. в місяць * 12 міс. це 60 грн. за рік;

4)      утримання податку з доходів фізичних осіб – 12 місяців * (1000 грн. – 20 грн. пенсійних внесків – 10 грн. соцвнесків з тимчасової втрати працездатності – 5 грн. соцвнесків з безробіття) * 13% = 12 місяців *  965 грн. * 13% = 1505,4 грн. Всього утримано внесків до соціальних фондів та Пенсійного фонду – 240 грн. + 120 грн. + 60 грн. = 420 грн.

Таким чином у рядку 3 “Сума ПДФ до повернення (сума ПДФО, утримана протягом 2005 р. та зазначена у п. 1.1 Розділу I декларації, зменшується на суму ПДФО, визначену у п. 2 цього розділу)” вказується сума 1505,4 грн. - 1170 грн. = 335,4 грн.

Але з 3000 грн., витрачених на навчання, за ставкою 13% утримується 390 грн. податку з доходів фізичних осіб, тобто людина зі сплачених за навчання 3000 грн. недоотримала 390 грн. - 335,4 грн. = 54,6 грн. ! Або на кожну 1000 гривень, сплаченого на навчання, людям за витрачене в 2005 році в 2006 році не повернуть по 23,14 грн (54,6 грн. * 3000 грн./1000 грн.).

Звідки випливає ця сума ? А з того, що при розрахунку суми податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту, платник податку ДПАУ не визнає право платників податків на зменшення суми загального річного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати на суму збору до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Хоча згідно з пунктом 3.5 статті 3 Закону №889 при нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати об'єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу найманої особи. ДПАУ саме це визнає в Листі від 04.04.2005 р. N 6119/7/17-3117 “Щодо розрахунку по податковому кредиту на навчання де говорить “при проведенні Розрахунку суми податку з доходів фізичних осіб, яка підлягає поверненню платнику податку у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту, застосовується сума нарахованої заробітної плати (без виключення сум внесків до соціальних фондів та податкової соціальної пільги)”. Але Держпідприємництво заперечує таку практику в Листі від 18.04.2005 р. N 2905 “Щодо розрахунку суми податку з доходів фізичних осіб у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту".

Насправді розрахунок податкового кредиту має бути таким, як показано в табл. 2.

                        табл. 1

Розрахунок                  
суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту

(рекомендована форма)

Розділ I (сума ПДФО до повернення з бюджету у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту за версією ДПАУ)


з/п 

Алгоритм розрахунку 

Сума (грн.) 

За даними платника 

За наслідками перевірки 

Сума загального річного доходу, нарахованого протягом 2005 року у вигляді заробітної плати (зазначено у п. 1.1 Розділу I декларації), зменшена на суму податкового кредиту, зазначену у рядку 5 переліку сум витрат 

 9000

 

Сума ПДФО з оподатковуваного доходу, визначеного у п. 1 цього розділу за ставкою, встановленою п. 7.1 ст. 7 Закону (13 %) 

 1170

 

3* 

Сума ПДФ до повернення (сума ПДФО, утримана протягом 2005 р. та зазначена у п. 1.1 Розділу I декларації, зменшується на суму ПДФО, визначену у п. 2 цього розділу) 

335,4

 

табл. 2

Розрахунок                  
суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту

(справедлива форма)

Розділ I (сума ПДФО до повернення з бюджету у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту, за версією Держпідприємництва та здорового глузду)


з/п 

Алгоритм розрахунку 

Сума (грн.) 

За даними платника 

За наслідками перевірки 

Сума загального річного доходу, нарахованого протягом 2005 року у вигляді заробітної плати (зазначено у п. 1.1 Розділу I декларації), зменшена на суму податкового кредиту, зазначену у рядку 5 переліку сум витрат та сум внесків до соціальних фондів та Пенсійного фонду

 9000 – 420 = 8439

 

Сума ПДФО з оподатковуваного доходу, визначеного у п. 1 цього розділу за ставкою, встановленою п. 7.1 ст. 7 Закону (13 %) 

1115,4

 

3* 

Сума ПДФ до повернення (сума ПДФО, утримана протягом 2005 р. та зазначена у п. 1.1 Розділу I декларації, зменшується на суму ПДФО, визначену у п. 2 цього розділу), але не більша, аніж сума ПДФО з суми податкового кредиту, зазначену у рядку 5 переліку сум витрат за ставкою, встановленою п. 7.1 ст. 7 Закону (13 %) 

1505,4 – 1115,4= 390 ця сума і повертається

 

Якщо є податкова соціальна пільга, то може не бути податкового кредиту. Цікавий приклад розрахунку податкового кредиту на навчання

Платіжні документи для отримання податкової знижки вимагають ідентифікації покупця, але касові апарати в чеках прізвищ не пишуть

Податковий кодекс оперує двома протилежними визначеннями податкового кредиту

Податковий кодекс «забув» про алгоритм розрахунку податкової знижки (кредиту)

Військовослужбовці та міліціонери не мають права на податкову знижку(кредит) за Податковим кодексом

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 18.04.2005 р. №2905

Щодо розрахунку суми податку з доходів фізичних осіб у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва <...> повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 1.16 статті 1 Закону України від 22.05.2003 №889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб» (із змінами та доповненнями) (далі — Закон №889) податковий кредит — сума (вартість) витрат, понесених платником податку резидентом у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року, у випадках, визначених цим Законом.

Статтею 4 Закону №889 визначено, що загальний річний оподатковуваний дохід складається із суми загальних місячних оподатковуваних доходів звітного року. До складу загального місячного оподатковуваного доходу включаються доходи у вигляді заробітної плати.

У свою чергу, згідно з пунктом 3.5 статті 3 Закону №889 при нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати об'єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу найманої особи.

Ураховуючи вищезазначене, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вважає, що при розрахунку суми податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту, платник податку має право на зменшення суми загального річного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати на суму збору до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Окремо зазначаємо, що відповідно до підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України від 21.12.2000 р. №2181 «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (із змінами та доповненнями) роз'яснення окремих положень податкового законодавства надаються контролюючими органами у порядку, визначеному відповідним центральним (керівним) органом контролюючого органу, виходячи із принципів оподаткування, викладених у Законі України «Про систему оподаткування», та економічного змісту податку, збору (обов'язкового платежу), який розглядається.

 

 

Заступник Голови

 

О. Сахненко

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 04.04.2005 р. №6119/7/17-3117

Державним податковим адміністраціям в АР Крим, областях, мм. Києві і Севастополі

 

Щодо розрахунку по податковому кредиту на навчання

Державна податкова адміністрація України в зв'язку з численними запитами, які надходять як від податкових органів, так і від платників податків, щодо порядку проведення розрахунку суми податку з доходів фізичних осіб, яка підлягає поверненню платнику податку у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту, повідомляє.

Відповідно до статей 67 та 68 Конституції України кожен зобов'язаний неухильно додержуватися законів України та сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Згідно з підпунктом 5.1.1 п. 5.1 ст. 5 Закону України від 22.05.2003 №889 «Про податок з доходів фізичних осіб» (далі — Закон) платник податку за наслідками звітного податкового року має право на податковий кредит. Податковий кредит — це сума (вартість) витрат, фактично понесених платником податку — резидентом протягом звітного податкового року, в тому числі у зв'язку з оплатою вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його сім'ї першого ступеня споріднення (чоловік, дружина, діти), на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу.

При цьому Законом встановлено обмеження щодо неперевищення сум нарахованого платником податку податкового кредиту понад суму загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом року як заробітна плата. Згідно із визначенням поняття «заробітна плата», даним у частині «д» п. 1.3 ст. 1 Закону, заробітна плата — це доходи, нараховані (виплачені, надані) внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України від працедавця. Таким чином, Закон визначає обмеження суми нарахованого податкового кредиту саме по відношенню нарахованого загального оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати. Крім зазначеного, слід додати, що оскільки Закон надає право на податковий кредит всім платникам податку, незалежно від розміру їх доходу (заробітної плати), то зазначений підхід у прийнятті за основу при розрахунку саме нарахованої заробітної плати, відповідає принципу рівності всіх платників податку незалежно користувалися вони протягом року податковою соціальною пільгою, чи ні, та які розміри внесків до соціальних фондів були проведені із їх заробітної плати.

Тобто виходячи з норм Закону, податковий кредит — це сума витрат, на яку зменшується загальна сума нарахованої платнику податку протягом звітного року заробітної плати. Вже після зазначеного зменшення, з решти суми провадиться перерахунок податкових зобов'язань (податку до повернення). Проведення розрахунку податкового кредиту «прямим методом», тобто вирахуванням 13 % податку з загальної суми витрат (податкового кредиту), Законом не передбачено.

Щодо Розрахунку суми податку з доходів фізичних осіб, яка підлягає поверненню платнику податку у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту, то його наведено у додатку до листа ДПА України від 18.01.2005 №878/7/17-3117, та згідно з вимогами Закону (п. 18.9 ст. 18) разом із формою річної податкової декларації за наслідками 2004 року, узгоджено з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.

Отже, при проведенні Розрахунку суми податку з доходів фізичних осіб, яка підлягає поверненню платнику податку у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту, застосовується сума нарахованої заробітної плати (без виключення сум внесків до соціальних фондів та податкової соціальної пільги).

Якщо за наслідком повернення Розрахунку виникає від'ємне значення податку (нібито платник повинен доплатити певну суму податку), то в таких випадках ніяких доплат платник податку провадити не повинен, оскільки Законом це не передбачено.

Заступник Голови ДПА України

 С. Лекарь

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ

П И С Ь М О

      27.04.2006  N 4796/6/17-0716

Государственная налоговая администрация Украины рассмотрела ваше  письмо  <...>  относительно порядка проведения расчета суммы налога с доходов физических лиц,  подлежащей возврату  плательщику налога  в  связи с начислением налогового кредита,  поступившее из Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов и  банковской деятельности, и сообщает.

Согласно п/п. 5.1.1 п. 5.1 ст. 5 Закона Украины от 22.05.2003 г. N 889-IV “О налоге с доходов физических лиц” (далее — Закон) налоговый кредит — это сумма (стоимость) расходов, фактически понесенных плательщиком налога — резидентом в течение отчетного налогового года, на сумму которых разрешается уменьшение суммы его общего годового налогооблагаемого дохода.

Вместе с тем Законом установлены ограничения относительно непревышения суммами начисленного плательщиком налога налогового кредита суммы общего налогооблагаемого дохода, полученного плательщиком налога в течение года в качестве заработной платы.

Согласно п. 1.6 ст. 1 Закона общий налогооблагаемый доход — это любой доход, подлежащий налогообложению согласно данному Закону, начисленный (выплаченный) в пользу плательщика налога в течение отчетного налогового периода.

Таким образом, в соответствии с приведенными нормами Закона в расчет налогового кредита включаются сумма начисленной в течение отчетного налогового года заработной платы и сумма осуществленных расходов, разрешенных Законом ко включению в налоговый кредит.

Что касается уменьшения суммы начисленной заработной платы на суммы отчислений в социальные фонды, предусмотренное п. 3.5 ст. 3 Закона, то данная норма Закона применяется исключительно при определении объекта обложения налогом с доходов физических лиц при начислении заработной платы. Кроме того, согласно ст. 6 Закона объект налогообложения, определенный в соответствии с п. 3.5 ст. 3 Закона, может уменьшаться еще и на налоговую социальную льготу.

Наряду с этим в ст. 5 Закона, регламентирующей порядок начисления налогового кредита, нормы, аналогичные п. 3.5 ст. 3 и ст. 6 Закона, отсутствуют.

Кроме того, при начислении налогового кредита Закон предусматривает применение других, не связанных с начислением заработной платы критериев, в частности документально подтвержденных расходов.

Таким образом, Законом установлены отдельные, не связанные между собой, порядки относительно определения объекта налогообложения при начислении заработной платы и относительно начисления налогового кредита. При этом Законом предусмотрено только сравнение размера (суммы) налогового кредита с размером (суммой) начисленного дохода плательщика налога в виде заработной платы.

Из изложенного вытекает, что порядок проведения расчета сумм налога, подлежащих возврату в связи с реализацией плательщиками налога права на налоговый кредит, приведенный в письме ГНА Украины от 18.01.2005 г. N 878/7/17-3117, не противоречит Закону и не вводит новых правовых норм, о чем было сообщено Министерству юстиции Украины по результатам рассмотрения вопроса относительно соответствия указанного письма ГНА Украины требованиям регуляторной политики Украины.

При этом Министерством юстиции Украины в письме от 23.02.2006 г. N 24-7/28 в адрес ГНА Украины указано, что письмо ГНА Украины от 28.12.2005 г. N 25941/7/17-2117, являющееся тождественным по смыслу указанному выше письму ГНА Украины от 18.01.2005 г. относительно порядка проведения расчета сумм налога, подлежащих возврату в связи с реализацией плательщиками налога права на налоговый кредит, не содержит новых правовых норм, то есть не противоречит Закону, а приложенные к нему формы Перечня расходов и Расчета сумм налога являются формализованным (в табличной форме) изложением норм Закона касательно декларирования и являются для плательщиков налога рекомендованными формами.

К тому же вопрос соответствия нормам действующего налогового законодательства рекомендованного ГНА Украины порядка начисления налогового кредита и проведения расчета сумм налога, подлежащих возврату в связи с реализацией плательщиками налога права на налоговый кредит, проверялся в 2005 году Генеральной прокуратурой Украины.

Кроме того, сообщаем, что ГНА Украины письмом от 28.12.2005 г. N 25941/7/17-2117 отменила свое письмо от 18.01.2005 г. N 878/7/17-3117 в связи с утратой последним силы.

Что касается письма Государственной налоговой администрации Украины от 04.04.2005 за N 6119/7/17-3117, то с учетом положений Закона Украины от 21.12.2000 N 2181-III “О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами” (п/п. 4.4.2 п. 4.4 ст. 4) указанное письмо является налоговым разъяснением, то есть является обнародованием официального понимания органами государственной налоговой службы вопроса обеспечения реализации гражданами своего законного права на начисление налогового кредита.

Таким образом, проведение расчета сумм налога с доходов физических лиц, подлежащих возврату плательщикам налога в связи с реализацией ими права на налоговый кредит, в ином, нежели действующий, порядке, возможно реализовать путем внесения изменений в соответствующие статьи Закона.

Заместитель Председателя                                                              С.Лекарь

 ____________


Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax_fiz/4_41.html


Попередня статтяНаступна стаття

[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2024. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"