Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ ЩОДО ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПРОТИЗАКОННО РОЗРАХОВУЄТЬСЯ ЗА ЛИСТАМИ, А НЕ ЗА НАКАЗАМИ ДПАУ. ДПАУ НЕ ВІДКЛИКАЄ ЦІ ЛИСТИ НАВІТЬ ЗА РЕКОМЕНДАЦІЯМИ МІНЮСТУ

Листом від 18 січня 2005 року N 878/7/17-3117 “Щодо забезпечення виконання вимог статті 18 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (замість нього в 2006 році діє аналогічний Лист від 28 грудня 2005 року N 25941/7/17-2117 “Щодо організації роботи по декларуванню доходів, одержаних фізичними особами протягом 2005 року) Державна податкова адміністрація України в 2005 році затвердила розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту, який містить нові правові норми, зачіпає права, свободи й законні інтереси громадян та має міжвідомчий характер.

В Листі Міністерства юстиції України від 15.04.2005 р. N 4-7620-20 Щодо розрахунку суми податку з доходів фізичних осіб у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту зазначається, що у зв'язку з тим, що зазначеним листом установлюються нові правові норми, він є нечинним, підлягає відкликанню з місць застосування та скасуванню органом, який його видав.

Разом із цим слід зазначити, що правові норми можуть бути викладені лише у нормативно-правовому акті, затвердженому відповідним розпорядчим документом, погодженому із заінтересованими органами та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України в порядку, встановленому законодавством про державну реєстрацію.

Аналогічна доля має спіткати і Лист ДПАУ від 28 грудня 2005 року N 25941/7/17-2117 “Щодо організації роботи по декларуванню доходів, одержаних фізичними особами протягом 2005 року, але він буде діяти протягом 2006 року і думка Міністерства юстиції України для ДПАУ пустий звук. Хоча в 2006 році Мінюст і заперечував ДПАУ в Листі від 15.03.2006 р. №20-5-85.

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 15.04.2005 р. №4-7620-20

Щодо розрахунку суми податку з доходів фізичних осіб у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту

У Міністерстві юстиції України розглянуто <...> лист щодо подання податкової декларації фізичними особами для отримання податкового кредиту та повідомляється.

З 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» (далі — Закон).

Пунктом 5.1 статті 5 Закону передбачено право платника податку на податковий кредит.

Так, згідно з цим пунктом платник податку має право на податковий кредит за наслідками звітного податкового року.

Підстави для нарахування податкового кредиту із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації.

Відповідно до пункту 5.5 цієї статті Закону центральний податковий орган видає інструкцію з питань застосування норм цієї статті та провадить безоплатні роз'яснення порядку документального підтвердження прав на податковий кредит та подання податкової декларації, у тому числі шляхом проведення відповідних навчань, семінарів тощо, забезпечує безоплатне надання бланків декларацій з цього податку, інших розрахунків, передбачених цим Законом, податковими органами за першим запитом платника цього податку.

Статтею 18 Закону встановлено порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) (далі — декларація).

Згідно з підпунктом «б» пункту 18.1 цієї статті декларація подається платником податку, який має право подати таку декларацію для отримання податкового кредиту.

Відповідно до пункту 18.9 цієї ж статті Закону форма декларації визначається центральним податковим органом та узгоджується з комітетом Верховної Ради України, відповідальним за проведення податкової політики, виходячи з таких умов:

— загальна частина декларації повинна мати спрощений вигляд та не містити відомостей про доходи або витрати, які отримує (несе) незначна кількість платників податку;

— декларація є єдиною для всіх законодавчо встановлених випадків її подання;

— розрахунки окремих видів доходів (витрат), які отримує (несе) незначна кількість платників податку, повинні міститися в додатках до декларації, які заповнюються виключно такими платниками податку за наявності таких доходів (витрат);

— декларація та додатки до неї повинні складатися з використанням загальновживаної термінології державною мовою, а також містити детальні інструкції щодо їх заповнення;

— декларація та додатки до неї повинні містити інформацію, достатню для ідентифікації платника податку, а також для визначення суми його податкових зобов'язань або суми бюджетного відшкодування надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податковий кредит.

Бланки декларацій мають безоплатно надаватися податковими органами платникам податку на їх запит, а також бути загальнодоступними для населення.

Також повідомляємо, що Міністерством юстиції України проведено правову експертизу листа Державної податкової адміністрації України від 18 січня 2005 року №878/7/17-3117.

Так, згідно з підпунктом «г» підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» податкове роз'яснення є оприлюдненням офіційного розуміння окремих положень податкового законодавства контролюючими органами в межах їх компетенції, яке використовується при обґрунтуванні їх рішень під час проведення апеляційних процедур. Податковими роз'ясненнями вважаються будь-які відповіді контролюючого органу на запити зацікавлених осіб з питань оподаткування. Податкове роз'яснення, надане контролюючим органом вищого рівня, має пріоритет над податковими роз'ясненнями підпорядкованих йому контролюючих органів. Податкове роз'яснення центрального податкового органу має пріоритет над податковими роз'ясненнями, виданими іншими контролюючими органами. Податкове роз'яснення не має сили нормативно-правового акта.

Відповідно до пункту 1.4 Порядку надання роз'яснень окремих положень податкового законодавства, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 12 квітня 2003 року №176, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2003 року за №326/7647, узагальнюючі податкові роз'яснення і податкові роз'яснення — це оприлюднення офіційного розуміння податковими органами окремих положень законодавства у межах їх компетенції з питань оподаткування з метою обґрунтування їх рішень у разі проведення апеляційних процедур.

При цьому податкові роз'яснення не мають сили нормативно-правового акта, а носять лише роз'яснювальний, інформаційний характер та не повинні містити нових правових норм.

Зазначеним листом Державна податкова адміністрація України затвердила розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту, який містить нові правові норми, зачіпає права, свободи й законні інтереси громадян та має міжвідомчий характер.

У зв'язку з тим, що зазначеним листом установлюються нові правові норми, він є нечинним, підлягає відкликанню з місць застосування та скасуванню органом, який його видав.

Разом із цим слід зазначити, що правові норми можуть бути викладені лише у нормативно-правовому акті, затвердженому відповідним розпорядчим документом, погодженому із заінтересованими органами та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України в порядку, встановленому законодавством про державну реєстрацію.

У зв'язку з цим Міністерством юстиції України щодо цього питання направлено лист від 8 квітня 2005 року №24-7/453 на адресу Державної податкової адміністрації України.

 

Заступник Міністра

Л. Єфіменко

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

                      15.03.2006  N 20-5-85

      Щодо проведення правової експертизи

       листа ДПАУ від 28 грудня 2005 року

      N 25941/7/17-2117

                             (Витяг)

Листи не є нормативно-правовими актами, вони носять лише роз’яснювальний, інформаційний характер та не повинні містити нових правових норм.

Лист Державної податкової адміністрації від 28 грудня 2005 р. N 25941/7/17-2117 не містить нових правових норм, а форми Переліку сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно із статтею 5 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” (додаток 1 до зазначеного листа) та Розрахунку суми податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту (додаток 2 до зазначеного листа) є рекомендованими та не обов’язкові для виконання.

Проте, враховуючи численні звернення платників податку з доходів фізичних осіб з приводу застосування єдиного алгоритму розрахунку суми податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту, які було направлено на адресу Міністерства юстиції протягом 2005 року та січня — лютого 2006 року, Міністерство юстиції листом від 23 лютого 2006 р. N 24-7/28 звернулося до Державної податкової адміністрації з пропозицією відкликати зазначений лист з місць застосування та врегулювати це питання шляхом надання узагальнюючого податкового роз’яснення, виходячи із наступного.

Однією із функцій, яку здійснює Державна податкова адміністрація відповідно до статті 8 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” , є надання податкових роз’яснень в порядку, встановленому законом, а саме підпунктом 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” .

При цьому, узагальнюючі податкові роз’яснення надаються Державною податковою адміністрацією України і затверджується її наказом (пункт 1.8 розділу І наказу Державної податкової адміністрації від 12 квітня 2003 року N 176, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 23 квітня 2003 року за N 326/7647).

Заступник Міністра                                                         Л.В.Ефіменко

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

                    09.06.2006  N 24-34-550

  

     Міністерство юстиції розглянуло <...>  звернення  щодо  листа Державної податкової   адміністрації   від  28  грудня  2005  року N 25941/7/17-2117  і повідомляє таке.

Проведений Міністерством юстиції аналіз листа Державної податкової адміністрації від 28 грудня 2005 року N 25941/7/17-2117 дає підстави зробити висновок про те, що зазначений лист не містить нових правових норм, а форми Переліку сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно зі статтею 5 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” (додаток 1 до цього листа) та Розрахунку суми податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту (додаток 2 до цього листа) є рекомендованими та не обов’язкові до виконання.

Проте, ураховуючи численні звернення платників податку з доходів фізичних осіб з приводу застосування єдиного алгоритму розрахунку суми податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту, які надійшли на адресу Міністерства юстиції протягом 2005 року та січня — лютого 2006 року, Міністерство юстиції (лист від 23 лютого 2006 року N 24-7/28) звернулося до Державної податкової адміністраці з пропозицією відкликати зазначений лист і врегулювати це питання шляхом надання узагальнюючого податкового роз’яснення відповідно до статті 8 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” та підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”. Узагальнюючі податкові роз’яснення надаються Державною податковою адміністрацією України і затверджуються її наказом.

Станом на 7 червня 2006 року Державною податковою адміністрацією узагальнюючого податкового роз’яснення з цього питання не видано.

Перший заступник міністра                                               П.Крупко

 ____________


Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax_fiz/4_40.html


Попередня статтяНаступна стаття

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"