Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ФІКСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ

ДОХОДИ ЧЛЕНІВ ФЕРМЕРСЬКИХ ТА КОЛЕКТИВНИХ ГОСПОДАРСТВ-ПЛАТНИКІВ ФСП ОБКЛАДАЮТЬСЯ ПЕНСІЙНИМИ ВНЕСКАМИ ВПЯТЕРО БІЛЬШЕ НІЖ ЗАРПЛАТА НАЙМАНИХ РОБІТНИКІВ В НИХ. ЯК ЦЬОГО УНИКНУТИ

Згідно із Законом України від 23.12.2004 р. №2287-IV «Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств» для фонду заробітної плати платників фіксованого сільськогосподарського податку внески до пенсійного фонду визначаються окремо за спеціальною ставкою від об'єкта оподаткування[1].

Автоматично виникло питання стосовно застосування звичайної, а не спеціальної ставки до інших доходів, наприклад, до доходів, які виплачуються за договорами цивільно-правового характеру або до доходів членів фермерських чи колективних сільськогосподарських господарств, які є платниками ФСП.

У своїх листах від 01.04.2005 р. № 1539/02-25 “Про застосування спеціальної ставки” та від 22.04.2005 р. №4637/04 “Щодо застосування спеціальної ставки платниками фіксованого сільськогосподарського податку при нарахуванні внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” Пенсійний фонд роз’яснив, що платники фіксованого сільськогосподарського податку сплачують страхові внески, які перераховуються до солідарної системи за спеціальною ставкою в 2005 і 2006 роках 6,4 % (насправді 6,46%), тільки за найманих працівників, з якими укладено трудові договори. А на суму винагороди за угодами цивільно-правового характеру, до яких Пенсійний фонд відносить і суми доходів, виплачених членам фермерських господарств платники фіксованого сільськогосподарського податку нараховують внески в повному обсязі 32,3%. Тобто виявляється, що доходи членів фермерських господарств-платників ФСП та найманих робітників в них обкладаються пенсійними внесками по-різному. Тобто доходи членів фермерських та колективних господарств-платників ФСП обкладаються пенсійними внесками впятеро більше ніж зарплата найманих робітників в них.  Чи це так ?

Фермер – не робітник

Відповідно до частини другої статті 3 КЗпП особливості праці членів кооперативів та їх об'єднань, колективних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, працівників підприємств з іноземними інвестиціями визначаються законодавством та їх статутами. При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів надаються в порядку, передбаченому законодавством про працю. 

Відповідно до частини першої статті 27 Закону України від 19.06.2003 р. №973-IV "Про фермерське господарство" трудові відносини у фермерському господарстві базуються на основі праці його членів. У разі виробничої потреби фермерське господарство має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом). Таким чином у фермерському господарств працюють як члени фермерських господарств та і наймані робітники. Крім того оплата праці працівників фермерських господарств, залучених до роботи за трудовим договором, провадиться у відповідності до пунктів 3 та 4 статті 23 Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" і не залежить від кінцевих результатів роботи господарства. А члени фермерського господарства живуть за рахунок доходу, який їм належить від фермерського господарства.

Крім того форма Розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування має рядок 2, який називається “Фактичні витрати на оплату праці, суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та суми допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, на які нараховуються внески, усього (рядки 2.1 + 2.2 + 2.3). Крім того, для платників фіксованого сільськогосподарського податку, які мають угоди цивільно-правового характеру, є окремий рядок 2.1.1 “у т. ч.: для 32 % суми винагород за угодами цивільно-правового характеру платників фіксованого сільськогосподарського податку.

Тому редакція “Податкового планування” приєднується до висновку Пенсійного фонду про те, що спеціальна ставка при нарахуванні страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за членів фермерського господарства, що є платником фіксованого сільськогосподарського податку, не застосовується. Адже внески до Пенсійного фонду на дохід за цивільно-правовими договорами нараховуються за загальною ставкою 32,3%. А от внески до фонду на дохід найманих працівників нараховуються в 2005-2006 рр. за ставкою 6,46 % (20% від 32,3%). Хоча чомусь в коментованих Листах Пенсійний фонд говорить про 6,4%.

Але для членів фермерських господарств є вихід із ситуації. Почнемо з того, що чинним законодавством фактично заборонено бути одночасно членом фермерського чи іншого сільськогосподарського  колективного підприємства і бути там само найманим працівником, оскільки стаття 27 Закону України від 19.06.2003 р. №973-IV "Про фермерське господарство" говорить про найом інших громадян у разі потреби, а не самонайом. Набагато привабливіше та реальніше виглядає ситуація із найманими родичами та родичами-членами фермерського господарства. Таким чином члени фермерського господарства, відмовляючись від свого доходу на користь заробітної плати родичів чи друзів (такий дохід можна виплачувати, наприклад, у вигляді премій за підсумками роботи за рік), оптимізують нарахування пенсійних внесків на дохід всієї родини. У разі наявності родинних зв’язків між різними фермерськими господарствами можна бути членом одного фермерського господарства та найманим робітником в іншому господарстві. Щоправда у разі виплати зарплати, наприклад у вигляді премій) замість доходу для платників ФСП з’являються соціальні внески в повному розмірі, але їх розмір на порядок менший за розмір нарахувань пенсійних внесків за звичайною ставкою. Тобто у разі виплати доходу слід нараховувати 32,3% пенсійних внесків без жодних соціальних внесків, а при виплаті цього доходу як зарплати втрати складатимуть на внесках 13-14,56% (нарахування (11,16%): 6,46% - пенсійні внески, 1,6% - соцвнески на безробіття, 2,9% - соцвнески з тимчасової втрати працездатності, 0,2% - соцвнески щодо нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; утримання (2-3,5%): 0,5% - соцвнески на безробіття, 1-2% - пенсійні внески, 0,5-1% соцвнески з тимчасової втрати працездатності). В розрахунку не брав участь податок з доходів фізичних осіб, який стягується як з доходу членів господарств, так і із заробітної плати, а тому на результат за такою  оптимізації не впливає. Таким чином втрати доходу за такою схемою можна зменшити в 3 рази ! Але за такою схемою члени фермерських господарств теоретично втратять у розмірі майбутньої пенсії, однак до неї слід ще дожити, але наймані робітники отримають її більше (теоретично), і лише однозначно більше буде у них лікарняних у разі хвороби.

Нарахування пенсійних внесків у платників ФСП такі: в 2005-2006 роках - 6,46%, в 2007 році - 12,92 %, у 2008 році - 19,38%, у 2009 році - 25,84% і лише з 2010 року - всі 32,3% (якщо ставку в 32,3% не буде змінено) .

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 01.04.2005 г. N 1539/02-25

Заместителю генерального директора
ООО "Баланс-Клуб"
Зинчуку А. П. 

О применении специальной ставки

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области, рассмотрев Ваше письмо от 04.03.2005 г. N 73, сообщает следующее.

В соответствии с Законом Украины от 23.12.2004 г. N 2287-IV "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно налогообложения сельскохозяйственных предприятий" для плательщиков фиксированного сельскохозяйственного налога сбор на обязательное государственное пенсионное страхование определяется отдельно по специальной ставке от объекта налогообложения. Согласно пункту 4.1 раздела 4 Инструкции о порядке исчисления и уплаты страхователями и застрахованными лицами взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины от 19 декабря 2003 года N 21-1 и зарегистрированной в Министерстве юстиции 16 января 2004 года под N 64/8663, размер страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование устанавливается в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" для страхователей - юридических лиц, избравших особый способ налогообложения - фиксированный сельскохозяйственный налог, которые используют труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, по ставкам в 2005 и 2006 годах - 6,4 процента, в 2007 году - 12,8 процента, в 2008 году - 19,2 процента, в 2009 году -25,6 процента, с 2010 года - 32 процента суммы фактических расходов на оплату труда.

Таким образом, специальная ставка для начисления сбора на обязательное государственное пенсионное страхование фермерским хозяйствам - плательщикам фиксированного сельхозналога на доход членов фермерских хозяйств не применяется.

Заместитель начальника
лавного управления - начальник
управления поступления доходов
 

 

А. Пличко 

Напечатано:
"Баланс - Агро"
N 9, 2 мая 2005 г.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 22.04.2005 г. N 4637/04

Пенсионный фонд Украины рассмотрел письмо относительно применения специальной ставки плательщиками фиксированного сельскохозяйственного налога при начислении взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование и сообщает.

Статьей 5 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (далее - Закон) определено, что исключительно этим Законом регулируются отношения, возникающие между субъектами системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, определяется круг лиц, подлежащих государственному пенсионному страхованию, плательщики страховых взносов, их права и обязанности, порядок начисления, исчисления и уплаты страховых взносов, взыскания задолженности по этим взносам.

В соответствии с пунктом 8 Заключительных положений Закона до вступления в силу закона о направлении части страховых взносов в Накопительный фонд (кроме подпункта 5 этого пункта, который действует в течение срока, определенного Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно налогообложения сельскохозяйственных предприятий и поддержки социальных стандартов их работников") страховые взносы, перечисляемые в солидарную систему, уплачиваются страхователями и застрахованными лицами на условиях и в порядке, определенных этим Законом, и в размерах, предусмотренных Законом Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование" для соответствующих плательщиков сбора.

Подпунктом 5 пункта 8 Заключительных положений Закона определено, что плательщики фиксированного сельскохозяйственного налога уплачивают страховые взносы, которые перечисляются в солидарную систему за наемных работников по специальной ставке, определенной Законом Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование".

К наемным работникам, согласно действующему законодательству, относятся только физические лица, работающие на условиях трудового договора (контракта). Лица, выполняющие работы по соглашениям гражданско-правового характера, не относятся к этой категории работников, поскольку заключение договоров гражданско-правового характера осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Следовательно, специальная ставка при начислении страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование за членов фермерского хозяйства, являющегося плательщиком фиксированного сельскохозяйственного налога, не применяется.

Заместитель

Председателя правления 

 

В. Короневский 

Напечатано:
"Баланс - Агро",
N 10, 16 мая 2005 г.


[1] У 2005 та 2006 роках - 6,46 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці, у 2007 році - 12,92 відсотка, у 2008 році - 19,38 відсотка, у 2009 році - 25,84 відсотка, з 2010 року – 32,3% (якщо звичайну ставку протягом 2005-2010 років знову не буде змінено).

   Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax_fiz_selo/4_3.html


Попередня статтяНаступна стаття[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"