Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

ПІДПРИЄМЦІВ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ОПЕРАЦІЇ З ЗЕРНОВОЮ ПРОДУКЦІЄЮ, ЗАЙМАЮТЬСЯ ПЕРЕРОБЛЯННЯМ ВІДХОДІВ, ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В НИЗЦІ ГАЛУЗЕЙ, НАДАЮТЬ ЮРИДИЧНІ ЧИ ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ ЧИ МАЮТЬ ПОНАД 5 НАЙМАНИХ ОСІБ, ПОДАТКІВЦІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ В ПЕРШУ ЧЕРГУ

Наказом ДПА від 11.10.2005 р. № 441 затверджено Методичні рекомендації щодо порядку складання плану-графіка перевірок суб'єктів господарювання та взаємодії між структурними підрозділами при їх проведенні. В них міститься цікавий порядок відбору до плану перевірок суб’єктів господарювання — фізичних осіб.

Виявляється,  при формуванні плану першочергово повинні бути включені до перевірок громадяни-підприємці, які:

відібрані відповідно до Порядку розподілу платників за категоріями уваги, затвердженого наказом ДПА України від 23.02.2005 р. № 78 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розподілу платників податків за категоріями уваги та їх супроводження органами державної податкової служби";

отримали валовий дохід за попередній рік та/або у звітному році на час складання плану-графіка більш ніж 10 млн. грн.;

мають рівень податкового навантаження менше 0,48 відсотка***;

використовують найману працю (кількість працюючих більше ніж 5 осіб);

мають декілька стаціонарних об’єктів торгівлі або пунктів надання послуг, проте декларують доходи з нульовим значенням та сплачують незначні суми податків;

здійснюють сумнівні або значні фінансово-господарські операції;

у схемі фінансових взаємовідносин виступає суб’єкт господарювання — фізична особа та підприємство, керівником або засновником якого є такий підприємець;

надали декларації про отримані доходи з нульовим значенням; займаються зовнішньоекономічною діяльністю;

мають суми до відшкодування ПДВ за попередній рік більш ніж 5 тис. гривень;

постійно декларують від’ємне значення суми податкових зобов’язань по ПДВ;

мають від’ємне значення відхилення (в два та більше разів) між сумою сплачених податків шляхом придбання торгового патенту і податком, обрахованим з фактично задекларованого доходу;

проводять діяльність на ринку паливно-мастильних матеріалів (код КВЕД 50.5);

проводять операції з зерновою продукцією (код КВЕД 51.21);

надають юридичні (код КВЕД 74.11.1), транспортні (коди КВЕД 50, 50.2, 60.22) послуги;

проводять артистичну та спортивну діяльність, займаються організацією масових концертних видовищ (код КВЕД 92);

 проводять операції з цінними паперами (код КВЕД 67);

проводять операції з рухомим та нерухомим майном (код КВЕД 70);

проводять виробничу діяльність (відповідно коди КВЕД 05, 15, 15.1, 15.11, 15.12, 15.13, 15.2-15.6, 15.8, 15.9, 17, 18-20, 22, 22.3, 26, 26.1, 28, 36, 36.1, 37, 37.1, 45);

мали стосунки з сумнівними фірмами;

втрата податкових пільг;

отримано інформацію від підрозділів податкової міліції про ухилення суб’єкта господарювання — фізичної особи від оподаткування.

Особлива увага має бути приділена тим суб’єктам, у яких кількість вказаних вище ризиків найбільша та існує можливість для приховування доходів.

 

*** При цьому податкове навантаження визначається за формулою :

ПН (податкове навантаження) = ПДФОм/ ВДм х 100 відсотків;

(де: ПДФОм - середньомісячна сума податку з доходів фізичних осіб, яка підлягає сплаті за результатами здійснення господарської діяльності за період з початку року до останнього звітного періоду або за попередній календарний рік (залежно від того, в якому періоді податкове навантаження менше, ніж критерій відбору), який передує складанню плану-графіка),

ВДм - середньомісячний валовий дохід, отриманий від здійснення господарської діяльності за період з початку року до останнього звітного періоду (залежно від того, в якому періоді податкове навантаження менше, ніж критерій відбору), який передує складанню плану-графіка.

На мою думку, включення до цього переліку таких позицій, як “використовують найману працю (кількість працюючих більше ніж 5 осіб)” є помилковим та надуманим. Виходить, що чим більше найманих робітників, тим вище ймовірність перевірки, але кількість перевірок не має залежати від кількості робітників. Більше того, податківцям вигідніше шукати тих, у кого немає офіційних робітників, але є неофіційні.

Підприємці, які “проводять операції з зерновою продукцією (код КВЕД 51.21)” теж не винні. Невже ДПАУ бере на себе функцію продзагонів радянської влади ? Як на мене, то у підприємців, які займаються готельним бізнесом чи туристичною діяльністю, можна знайти більше податків, аніж у фермерів чи зернотрейдерів, але перших в у критеріях відбору до перевірок немає.

Юристи та транспортники також не до вподоби ДПАУ, вочевидь з тих самих міркувань, що і зернотрейдери.

А група підприємців, що проводять виробничу діяльність (відповідно коди КВЕД 05, 15, 15.1, 15.11, 15.12, 15.13, 15.2-15.6, 15.8, 15.9, 17, 18-20, 22, 22.3, 26, 26.1, 28, 36, 36.1, 37, 37.1, 45) взагалі вражає.

Код КВЕД 05 – рибальство, 15 – м’ясна промисловість, 17 - текстильне виробництво, 18 - виробництво одягу; виробництво хутра, 19- виробництво шкіри, виробів зі шкіри, 20 - оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, 22 - видавнича та поліграфічна діяльність, 26 - виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції (скла, цегли тощо), 28 - виробництво готових металевих виробів, 36 - виробництво меблів, 37 - оброблення відходів (ДПУ вважає це золотою жилою !) та 45 – будівництво.

На мою думку, відокремлення підприємців для перевірок в першу чергу за ознакою діяльності є дискримінацією за видом діяльності, яка заборонена законодавством. Адже першочергові перевірки це своєрідне попередження про те, щоб цими видами діяльності не займалися або відверте обмеження стосовно окремих суб’єктів господарювання або груп підприємців.

А частина друга статті 33 Господарського кодексу говорить про те, що дискримінація суб’єктів господарювання не допускається. Законом можуть бути встановлені винятки з положень цієї статті з метою забезпечення національної безпеки, оборони, загальносуспільних інтересів. Цей Кодекс також говорить, що дискримінацією є “встановлення обмежень на здійснення окремих видів господарської діяльності або виробництво певних видів товарів з метою обмеження конкуренції». ДПАУ своїми критеріями встановлює обмеження для підприємців, щоб віддати обрані коди КВЕД юридичним особам, оскільки юридичні особи за такими критеріями не обираються !

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


           

 

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

                        11.10.2005  N 441

 

 

                   Про затвердження Методичних

               рекомендацій щодо порядку складання

                плану-графіка перевірок суб'єктів

                   господарювання та взаємодії

                  між структурними підрозділами

                        при їх проведенні

 

 

                             (Витяг)

 

        ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної

                                  податкової адміністрації

          N 484 ( v0484225-05 ) від 02.11.2005 )

З метою забезпечення практичної реалізації доручення, наданого Президентом України В.А.Ющенком 14 липня 2005 року на розширеній нараді в ДПА України з керівниками державних податкових адміністрацій щодо розробки та провадження єдиного підходу до організації і проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання, та з метою забезпечення об’єктивності та прозорості при здійсненні контрольно-перевірочної роботи НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання (додаток 1) та Методичні рекомендації щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації документальних перевірок (додаток 2).

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази ДПА України від 26.11.2003 р. N 565 “Про організацію роботи по складанню плану-графіка проведення документальних перевірок суб’єктів підприємницької діяльності”, від 13.12.2004 р. N 699 “Про затвердження змін та доповнень до Методичних рекомендацій щодо порядку складання плану-графіка проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання, затверджених наказом ДПА України від 26.11.2003 р. N 565”, від 17.03.2005 р. N 112 “Про затвердження Змін до Методичних рекомендацій щодо порядку складання плану-графіка проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання” та від 01.04.2004 р. N 187 “Про затвердження змін та доповнень до Порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації документальних перевірок юридичних осіб”.

Голова О.І.Кірєєв

Додаток 1

                                      до наказу ДПА України

                                      11.10.2005  N 441

 

                      МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо складання плану-графіка проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання

1. Загальні положення

Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання (далі — Методичні рекомендації) розроблені з метою забезпечення єдиного порядку формування плану-графіка перевірок (далі — план) в автоматизованому режимі.

План проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання складається на підставі попереднього відбору платників податків для проведення комплексних документальних перевірок.

Проект квартального плану розробляється згідно з даними Методичними рекомендаціями, узгоджується з органами Державної контрольно-ревізійної служби, Державної митної служби, Державного казначейства, Пенсійного фонду та органами фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на районному рівні.

Формування та коригування плану здійснюється засобами АІС “Облік податків і платежів”.

Проект плану на наступний квартал подається до ДПА України з 21 по 25 число останнього місяця поточного кварталу у вигляді експортного файла з обласних баз даних.

Крім того, обласні державні податкові адміністрації надають відповідному департаменту Державної податкової адміністрації України для узгодження у надрукованому вигляді кожний розділ проекту плану та у разі необхідності надають пояснення щодо обгрунтування підстав включення платника податків до плану.

При складанні планів-графіків проведення перевірок суб’єктів господарювання необхідно керуватися вимогами ст. 111 Закону України від 04.12.90 р. N 509-XII “Про державну податкову службу в Україні” (із змінами та доповненнями), який визначає, що планова виїзна перевірка проводиться за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності платника податків за письмовим рішенням керівника відповідного органу державної податкової служби не частіше одного разу на календарний рік.

Не підлягають включенню до плану перевірок підприємства, дата акта останньої перевірки яких припадає на поточний рік.

Крім того, необхідно враховувати вимоги пп. 15.1.1 п. 15.1 ст. 15 Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (із змінами та доповненнями) в частині граничних термінів визначення податкового зобов’язання платника податків.

2. Структура плану-графіка проведення планових виїзних перевірок

План-графік проведення перевірок суб’єктів господарювання Державної податкової адміністрації України складається з трьох розділів:

Розділ I. Планові виїзні перевірки фінансово-господарської

діяльності суб’єктів господарювання — юридичних осіб, у т. ч. тих, які перебувають на обліку в СДПІ ВПП (відповідальні — підрозділи контрольно-перевірочної роботи).

Розділ поділяється на підрозділи А, Б та В:

А. Платники податків, які мають значні валові доходи, а також підприємства, пов’язані з ними юридично та (або) через здійснення фінансово-господарських операцій.

Платники податків, які мають значні валові доходи (далі -

ППЗВД) розподіляються на такі групи:

I група — основні підприємства-виробники;

II група — пов’язані особи основних підприємств (юридичні особи), філії, обслуговуючі та допоміжні виробництва, які не є юридичними особами, але підпорядковані основним виробникам;

III група — найбільші контрагенти, через які здійснюються товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури, експортерів, імпортерів, інші підприємства — юридичні особи), в тому числі в інших регіонах.

Основні підприємства-виробники відбираються для ДПА у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях та м. Києві з обсягами валових доходів понад 200 млн. грн., для ДПА в Автономній Республіці Крим, Волинській, Київській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській областях — понад 100 млн. грн., для інших ДПА — понад 50 млн. гривень.

Першочергово включаються до плану підприємства:

1. залежно від задекларованого ними податкового навантаження

з податку на прибуток, а саме:

до 1 відсотка;

від 1 до 3 відсотків;

більше 3 відсотків.

Податкове навантаження з податку на прибуток визначається за формулою

Сума нарахованого податку на прибуток

          (дані гр. 12 Декларації з податку на прибуток)

  П. н. = ______________________________________________ х 100%.

                       Сума валового доходу

          (дані гр. 3 Декларації з податку на прибуток)

 

При цьому сума нарахованого податку на прибуток на I квартал визначається за даними гр. 12 Декларації з податку на прибуток за 9 місяців року, що передує року, на який проводиться планування, а для II, III, IV кварталів — за даними гр. 12 Декларації з податку на прибуток за рік, який передує року, на який проводиться планування.

Сума валових доходів визначається на I квартал за даними гр. 3 Декларації з податку на прибуток за 9 місяців року, що передує року, на який проводиться планування, а для II, III, IV кварталів — за даними гр. 3 Декларації з податку на прибуток за рік, що передує року, на квартал якого проводиться планування.

2. якщо сума нарахованого до сплати податку на додану

вартість має нульове (значення рядка 20 податкової декларації з податку на додану вартість дорівнює 0) або від’ємне значення (від’ємне значення рядка 21 податкової декларації з податку на додану вартість).

Б. Підприємства, що заявили бюджетне відшкодування податку на додану вартість, відшкодування якого проведено за результатами невиїзних (камеральних) перевірок після 01.07.2005 року.

Правомірність бюджетного відшкодування податку на додану вартість, рішення щодо якого прийнято за результатами документальної невиїзної (камеральної) перевірки, підтверджується щорічною плановою документальною перевіркою.

Джерелом інформації є дані особових рахунків платника податку на додану вартість щодо відшкодування сум ПДВ з бюджету за результатами документальних невиїзних (камеральних) перевірок.

Першочерговість включення до плану визначається залежно від розміру загальної суми відшкодованої з бюджету суми ПДВ, а саме:

10 млн. грн. і більше;

від 5 млн. грн. до 10 млн. грн.;

від 1 млн. грн. до 5 млн. грн.;

до 1 млн. грн.

В. Інші, які не ввійшли до підрозділів А та Б.

Перевірки основних виробників, їх пов’язаних осіб і контрагентів розпочинаються одночасно на початку місяця, на який вони заплановані.

Розділ II. Планові виїзні перевірки фінансово-господарської

діяльності банківських та інших фінансових установ, у т. ч. тих, які перебувають на обліку в СДПІ ВПП (відповідальні — підрозділи контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД).

Розділ II поділяється на підрозділи:

I. Банківські установи.

II. Страхові установи.

III. Торговці цінними паперами.

IV. Інші фінансові установи.

При складанні плану одночасно з юридичними особами обов’язково повинні бути заплановані всі наявні філії (незалежно від форми сплати податку на прибуток та часу реєстрації новоствореної філії).

1. Банківські установи, відібрані до I підрозділу, повинні

бути згруповані таким чином:

1. Юридичні особи.

2. Філії.

Група “Юридичні особи”, у свою чергу, розподіляється відповідно на I та II категорії:

1.1. Банківські установи I категорії — із річним обсягом

валових доходів не менше 200 млн. грн.

1.2. Банківські установи II категорії — із річним обсягом

валових доходів менше 200 млн. грн.

При плануванні на I квартал використовувати інформацію про вказані вище показники, які за 9 місяців року, що передує плануванню, перевищують 150 млн. грн. (для банківських установ I категорії) та менші 150 млн. грн. (для банківських установ II категорії).

При плануванні на II, III та IV квартали використовувати інформацію про вказані вище показники станом на початок року.

Інші фінансові установи, відібрані до II, III, IV підрозділів, повинні бути згруповані таким чином:

1. Юридичні особи.

2. Філії.

Група “Юридичні особи” зазначених підрозділів, у свою чергу, розподіляється на такі категорії: великі, середні та малі підприємства.

Відбір до категорій здійснюється у порядку, визначеному у розділі “Відбір суб’єктів підприємницької діяльності для перевірки” даних Методичних рекомендацій.

План перевірок по розділу II складається аналогічно плану по підрозділу А розділу I.

У разі якщо банківські та інші фінансові установи, відібрані до II розділу, підпадають по критеріях до однієї з груп підрозділу А, проведення перевірок таких установ проводиться у строки, визначені для підрозділу А.

Розділ III. Планові виїзні перевірки суб’єктів

господарювання — фізичних осіб (відповідальні — підрозділи оподаткування фізичних осіб).

Підрозділам оподаткування фізичних осіб перш за все необхідно подати до підрозділів контрольно-перевірочної роботи пропозиції щодо включення до плану виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності платників податків — юридичних осіб, які необхідно перевірити в кварталі, що планується, з питань правильності нарахування та своєчасності перерахування податку з доходів фізичних осіб і з інших питань, які входять до компетенції Департаменту оподаткування фізичних осіб.

При поданні пропозицій до підрозділів контрольно-перевірочної роботи щодо включення юридичних осіб (по доходу з фізичних осіб та з інших питань) до плану виїзних перевірок слід зазначити, що першочерговим перевіркам підлягають підприємства та організації, які мають широкі можливості щодо виплати додаткових та специфічних видів доходів (комерційні банки, страхові компанії, акціонерні товариства та суб’єкти господарювання, які безпосередньо пов’язані з організацією масових концертних видовищ, здійснюють концертну та спортивну діяльність, а також проводять різного роду розіграші лотерей, призів, подарунків тощо).

     На підставі  аналізу  форми  N  15,  затвердженої наказом ДПА

України від 18.07.2005 р.  N 276 ( z0843-05  )  "Про  затвердження

Інструкції  про  порядок  ведення  органами  державної  податкової

служби  оперативного  обліку  платежів  до  бюджету,  контроль  за

справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби

України",  та  податкових  розрахунків  за  формою  N  1-ДФ,   яка

затверджена наказом   ДПА   України   від   29.09.2003  р.  N  451

( z0960-03 ) "Про затвердження форми  податкового  розрахунку  сум

доходу,  нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і

сум утриманого з них податку (ф.  N 1-ДФ) та Порядку заповнення та

подання  податковими  агентами  податкового розрахунку сум доходу,

нарахованого (сплаченого) на  користь  платників  податку,  і  сум

утриманого  з них податку",  здійснюється відбір підприємств,  які

протягом двох останніх років нерівномірно перераховували податок з

доходів   фізичних   осіб  або  не  перераховували  його  взагалі,

використовуючи  при  цьому   Автоматизовану   систему   роботи   з

податковими ризиками першого рівня (АС АБПР).

 

Крім цього, при організації роботи по плануванню перевірок фізичних осіб для проведення виїзних перевірок слід визначитися з класами платників податків, зокрема:

юридичні особи всіх форм власності (враховуючи план виїзних перевірок юридичних осіб);

фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності залежно від валового доходу та платники єдиного податку, які зареєстровані як платники ПДВ.

Критерієм розподілу платників — фізичних осіб на групи та підгрупи є дані Декларації про отримані доходи (від підприємницької діяльності, інші доходи громадян — код бюджетної класифікації 11010200), Звіту суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи та дані податкових декларацій з податку на додану вартість за минулий рік:

Група 1. Великі платники податків (валовий дохід понад 500 тис. грн.):

1. декларують нульові значення річного чистого доходу;

2. декларують позитивні суми річного чистого доходу.

Група 2. Середні платники податків (валовий дохід від 50 до 500 тис. грн.):

1. декларують нульові значення річного чистого доходу;

2. сума річного чистого доходу яких становить 50 тис. грн. і

більше;

3. сума річного чистого доходу яких становить менше

50 тис. грн.;

4. платники єдиного податку, які зареєстровані як платники

ПДВ.

Група 3. Малі платники податків (валовий дохід до 50 тис. грн.):

1. декларують нульові значення річного чистого доходу;

2. сума річного чистого доходу яких становить 10 тис. грн. і

більше;

3. сума річного чистого доходу яких становить менше

10 тис. грн.;

4. платники єдиного податку, які зареєстровані як платники

ПДВ.

У разі включення у розділи II-III плану-графіка платників податків, які мають фінансово-господарські відносини з ППЗВД, остаточне рішення виноситься за розділом I плану-графіка.

3. Відбір суб’єктів підприємницької діяльності для перевірки Порядок відбору до плану перевірок суб’єктів господарювання — юридичних осіб

До плану перевірок відбираються підприємства, що ведуть фінансово-господарську діяльність, повинні сплачувати податки та в АРМі “Облік платників” мають такі ознаки стану платника:

0 — діючий платник.

Попередньо, на рівні ДПА України, проводиться відбір суб’єктів господарювання I групи — основні підприємства-виробники та II групи — пов’язані особи основних підприємств-виробників (юридичні особи), філії, обслуговуючі та допоміжні виробництва, які не є юридичними особами та підпорядковані підприємствам-виробникам.

Переліки відібраних до перевірки підприємств направляються до ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі для аналізу та визначення платників податків для включення до плану.

Поряд з цим за наслідками роботи інформаційно-аналітичних підрозділів та іншої інформації, актів перевірок минулих років підприємств I та II груп (як комплексних, так і перевірок з окремих питань, а також перевірок у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків) визначається III група суб’єктів господарювання — найбільші контрагенти, через які здійснюються товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури, експортерів та імпортерів, інші підприємства — юридичні особи), в тому числі ті, які знаходяться на обліку в інших органах ДПС.

Доповнені таким чином переліки підприємств I та II груп підприємствами III групи направляються до ДПА України, де проводяться їх аналіз, коригування та групування в розрізі регіонів.

Уточнені переліки підприємств I, II та III груп направляються до ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі для включення до проекту плану. Відібрані таким чином суб’єкти господарювання, в тому числі ті, які знаходяться на обліку в інших державних податкових органах, підлягають обов’язковому включенню до планів-графіків.

При виявленні в ході перевірок нових контрагентів підприємств I, II та III груп здійснюються заходи щодо організації їх перевірок (або шляхом проведення коригування плану, або шляхом організації позапланових перевірок за наявності підстав, визначених статтею 111 Закону N 509-XII.

Для забезпечення ефективного використання робочого часу кожного працівника підрозділу контрольно-перевірочної роботи обраховуються витрати робочого часу на проведення перевірки підприємств I, II та III груп, запланованої за порядком, визначеним у розділі III даних Методичних рекомендацій “Планування фонду робочого часу”.

При відборі підприємств до підрозділу А необхідно провести інвентаризацію структурних підрозділів, дочірніх підприємств, що складають інфраструктуру платників податків — головних підприємств, та повідомити державні податкові органи, на обліку яких знаходяться вказані підрозділи, для включення їх до плану у періоди, на які заплановані перевірки головних підприємств.

При відборі суб’єктів підприємницької діяльності до перевірки необхідно звернути увагу на періодичність та результативність попередніх перевірок.

Підрозділи інформатизації процесів оподаткування забезпечують можливість використання інформаційних баз даних підрозділами податкової служби з урахуванням установленого розмежування доступу.

Порядок відбору до плану перевірок фінансових установ

Відбір до перевірок за власною ініціативою банківських установ проводиться згідно з ризиком ухилення від оподаткування, визначеного Методичними рекомендаціями, які доведені листом ДПА України від 08.06.2001 р. N 7590/7/22-3217.

Основою відбору фінансових установ є перелік підприємств, які визначені для перевірки згідно з підрозділом А розділу I.

Основними критеріями при цьому повинні бути:

1. обслуговування підприємств I групи підрозділу А розділу I у фінансових установах;

2. наявність спільних власників;

3. направленість роботи банку серед підприємств підрозділу А розділу I.

Під час відбору фінансових установ за ініціативою ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі необхідно використовувати такі критерії:

1. наявність збитків за останній звітний рік;

2. наявність інформації про участь у схемах мінімізації або ухилення від сплати податків та відтоку валютних коштів за межі України.

Методичні рекомендації щодо визначення ризику ухилення від оподаткування доведені вищезазначеним листом ДПА України.

Підлягають обов’язковому включенню до плану-графіка проведення документальних перевірок суб’єктів підприємницької діяльності фінансові установи, які декларують податкове навантаження менше 1 відсотка.

Порядок відбору до плану перевірок суб’єктів господарювання — фізичних осіб

При відборі суб’єктів господарювання — фізичних осіб слід використовувати інформацію наявних АІС та АРМів органів державної податкової служби, зокрема:

АРМ “Пошук”, АРМ “Облік платників”, АРМ “Бест — Звіт”, АРМ ТАХ “Облік податків та платежів”, АРМ “Аудит”, АС АБПР “Автоматизована система роботи з податковими ризиками першого рівня”, АРМ “Облік фізичних осіб”, АРМ “Митниця”, АРМ “Касові апарати”, АІС “Розширений пошук у схемах, що використовуються суб’єктами господарювання з метою мінімізації об’єктів оподаткування та ухилення від сплати податків";

дані органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання, які свідчать про отримання доходів та здійснення фізичними особами фінансово-господарської діяльності;

інша інформація, отримана із зовнішніх та внутрішніх джерел.

Крім того, при формуванні плану першочергово повинні бути включені до перевірок громадяни-підприємці, які:

відібрані відповідно до Порядку розподілу платників за категоріями уваги, затвердженого наказом ДПА України від 23.02.2005 р. N 78 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розподілу платників податків за категоріями уваги та їх супроводження органами державної податкової служби";

отримали валовий дохід за попередній рік та/або у звітному році на час складання плану-графіка більш ніж 10 млн. грн.;

мають рівень податкового навантаження менше 0,48 відсотка;

При цьому податкове навантаження визначається за формулою

Середньомісячна сума податку з доходів фізичних осіб, яка підлягає сплаті за результатами здійснення господарської діяльності за період з початку року до останнього звітного періоду або за попередній календарний рік

                (залежно від того, в якому періоді

                  податкове навантаження менше,

               ніж критерій відбору), який передує

                     складанню плану-графіка

 П. н. = _______________________________________ х 100 відсотків;

Середньомісячний валовий дохід, отриманий від здійснення господарської діяльності за період з початку року до останнього

               звітного періоду (залежно від того,

в якому періоді податкове навантаження

            менше, ніж критерій відбору), який передує

                     складанню плану-графіка

 

використовують найману працю (кількість працюючих більше ніж 5 осіб);

мають декілька стаціонарних об’єктів торгівлі або пунктів надання послуг, проте декларують доходи з нульовим значенням та сплачують незначні суми податків;

здійснюють сумнівні або значні фінансово-господарські операції;

у схемі фінансових взаємовідносин виступає суб’єкт господарювання — фізична особа та підприємство, керівником або засновником якого є такий підприємець;

надали декларації про отримані доходи з нульовим значенням;

займаються зовнішньоекономічною діяльністю;

мають суми до відшкодування ПДВ за попередній рік більш ніж 5 тис. гривень;

постійно декларують від’ємне значення суми податкових зобов’язань по ПДВ;

мають від’ємне значення відхилення (в два та більше разів)

між сумою сплачених податків шляхом придбання торгового патенту і податком, обрахованим з фактично задекларованого доходу;

проводять діяльність на ринку паливно-мастильних матеріалів (код КВЕД 50.5 ;

проводять операції з зерновою продукцією (код КВЕД 51.21 ;

надають юридичні (код КВЕД 74.11.1, транспортні (коди КВЕД 50, 50.2, 60.22) послуги;

проводять артистичну та спортивну діяльність, займаються організацією масових концертних видовищ (код КВЕД 92 ;

проводять операції з цінними паперами (код КВЕД 67 ;

проводять операції з рухомим та нерухомим майном (код КВЕД 70 ;

проводять виробничу діяльність (відповідно коди КВЕД 05, 15, 15.1, 15.11, 15.12, 15.13, 15.2-15.6, 15.8, 15.9, 17, 18-20, 22, 22.3, 26, 26.1, 28, 36, 36.1, 37, 37.1, 45 ;

мали стосунки з сумнівними фірмами;

втрата податкових пільг;

отримано інформацію від підрозділів податкової міліції про ухилення суб’єкта господарювання — фізичної особи від оподаткування.

Особлива увага має бути приділена тим суб’єктам, у яких кількість вказаних вище ризиків найбільша та існує можливість для приховування доходів.

4. Планування фонду робочого часу

Для розрахунку розподілу планового фонду трудових ресурсів для проведення документальних перевірок юридичних осіб необхідно розподілити платників податків по категоріях:

великі підприємства;

середні;

малі.

Згідно зі ст. 63 Господарського кодексу України

малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п’ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної п’ятистам тисячам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.

Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну п’яти мільйонам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.

Усі інші підприємства визнаються середніми.

При плануванні на I квартал враховуються показники за результатами діяльності підприємств за 9 місяців звітного року плюс очікуваний показник за IV квартал звітного року.

Тривалість перевірки підприємств повинна плануватися індивідуально і не перевищувати 20 днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва — 10 днів.

У додатку 3 до Методичних рекомендацій визначається місяць планового початку перевірки та орієнтовні трудові витрати на її проведення (людино/дні), а також тривалість проведення перевірки (днів).

Плановий фонд трудових ресурсів для проведення виїзних планових перевірок підрозділів контрольно-перевірочної роботи розподіляється згідно з додатком 1, для підрозділів контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД — згідно з додатком 1а.

Плановий фонд трудових ресурсів обчислюється виходячи із штатної чисельності працівників підрозділів контрольно-перевірочної роботи (ряд. 1 додатка 1).

Розподілу підлягає загальний фонд трудових ресурсів — працівників, що здійснюють безпосередньо документальні перевірки (ряд. 2 додатка 1) та з урахуванням фонду робочого часу одного спеціаліста — 55 робочих днів на квартал (ряд. 3 додатка 1).

При цьому необхідно врахувати, що для проведення навчання, складання звітності, експлуатації АРМів планується 20 відсотків фонду робочого часу, на проведення позапланових виїзних перевірок — 40 відсотків. Залишок фонду трудових ресурсів розподіляється для проведення планових виїзних перевірок.

До норм часу проведення перевірок не включається робочий час на підготовку до перевірки (3 робочих дні) та на реалізацію матеріалів перевірки відповідно до вимог наказу ДПА України від 10.08.2005 р. N 327 “Про затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства”.

При розрахунку фонду трудових ресурсів необхідно врахувати таке.

У рядку 8 додатків 1 та 1а проводиться розрахунок планового фонду трудових ресурсів.

У рядках 9, 10 та 11 визначаються фактичні витрати трудових ресурсів на проведення перевірок визначеного кола суб’єктів господарювання залежно від їх категорій.

Тобто перевірка платника податків, розпочата в запланованому кварталі, може перейти на наступний квартал.

Тому для визначення трудових ресурсів на наступний квартал та для закінчення такої перевірки в рядку 12 додатка 1 визначається перевищення фонду трудових ресурсів поточного кварталу (р. 9 + р. 10 + р. 11) — р. 8).

Визначена таким чином сума перевищення фонду трудових ресурсів у рядку 12 додатка 1 при розрахунку планового фонду трудових ресурсів наступного кварталу враховується у рядку 7 додатка 1.

Пояснення щодо різниці між показниками рядків 1 та 2 додатка 1 наводиться в додатку 2.

Порядок заповнення додатків 1а та 2 для підрозділів контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД аналогічний порядку заповнення додатка 1.

З метою більш ефективного використання наявного кадрового потенціалу слід визначити кількісний і якісний склад працівників, яким будуть надаватися завдання щодо перевірки різних категорій підприємств. Розподіл трудових ресурсів слід проводити відповідно до пріоритетів, визначених у плані.

Так, для перевірок підприємств, які відносяться до категорії великих платників, необхідно залучати найбільш кваліфікованих фахівців.

З цією метою повинні бути складені орієнтовні індивідуальні графіки перевірок кожного ревізора.

Щомісяця разом з планом роботи на місяць складаються робочі графіки перевірок, в яких визначається конкретна дата перевірки.

Плановий фонд трудових ресурсів для проведення виїзних планових перевірок великих платників податків підрозділів податкового супроводження спеціалізованих державних податкових інспекцій по роботі з великими платниками податків розподіляється аналогічно як і для підрозділів контрольно-перевірочної роботи.

Фонд трудових ресурсів обчислюється виходячи із штатної чисельності працівників підрозділів податкового супроводження.

При недостатності фонду трудових ресурсів фахівців спеціалізованих державних податкових інспекцій по роботі з великими платниками податків для перевірки великих платників податків створюються робочі групи із залученням спеціалістів державних податкових адміністрацій у відповідних областях та інших ДПІ.

Розподіл фонду робочого часу проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання — фізичних осіб необхідно здійснювати за такою схемою:

платники податків, які ввійшли до плану комплексних документальних перевірок юридичних осіб, тривалість перевірки яких повинна плануватися індивідуально від 5 робочих днів;

тривалість перевірки великих і середніх платників податків — фізичних осіб планується згідно з чинним законодавством. При цьому тривалість перевірки середніх платників податків не повинна перевищувати 10 робочих днів;

малі платники податків — фізичні особи, в тому числі громадяни-підприємці з сукупним валовим доходом до 50 тис. грн., тривалість перевірки яких повинна плануватися до 5 робочих днів.

Для розрахунку розподілу планового фонду трудових ресурсів для проведення документальних перевірок фізичних осіб (додаток 1б) необхідно розподілити платників податків по таких класах:

юридичні особи всіх форм власності (враховуючи план комплексних документальних перевірок юридичних осіб);

фізичні особи — суб’єкти господарювання залежно від валового доходу поділяються на групи, зокрема: великі, середні та малі платники податків.

При цьому слід врахувати те, що фонд робочого часу одного спеціаліста — 55 робочих днів на квартал (гр. 1 додатка 1б).

Плановий фонд трудових ресурсів для проведення комплексних документальних перевірок підрозділів організації документальних перевірок фізичних осіб визначається у такому порядку:

від загального фонду трудових ресурсів 5 відсотків робочого фонду планується на проведення навчання, оформлення матеріалів перевірки та складання звітності, супроводження АРМів, проведення семінарів;

від залишку трудових ресурсів 15 відсотків планується для проведення позапланових виїзних перевірок платників податків;

залишок фонду трудових ресурсів розподіляється для проведення контрольно-перевірочної роботи платників податків — юридичних осіб (враховуючи план документальних перевірок юридичних осіб) та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності (великих, середніх, малих).

При цьому в норми часу проведення перевірок не включається робочий час на підготовку до перевірки (2 робочих дні) та на реалізацію матеріалів перевірки (3 робочих дні).

5. Виконання плану-графіка комплексних документальних перевірок

Затверджені плани-графіки мають обов’язковий характер для виконання всіма підрозділами органів державної податкової служби.

Початком виконання плану-графіка комплексних документальних перевірок вважається початок проведення перевірки.

Заміна об’єктів у планах та зміни термінів перевірок забороняються, крім наявності об’єктивних обставин (ліквідація, банкрутство суб’єкта господарювання, припинення його діяльності на тривалий час, обставини непереборної сили тощо), що визначається керівником ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі чи його заступником за погодженням з ДПА України та проводиться лише відповідно до вимог листа ДПА України від 19.02.2002 р. N 2999/7/28-2111 з урахуванням листа ДПА України від 04.08.2005 р. N 269/28-1217 “Про зміни довідників” та з урахуванням змін у структурі плану, внесених цими Методичними рекомендаціями.

Зміни до плану перевірок вносяться до АІС “Аудит” після затвердження. Про внесені зміни інформуються відповідні органи виконавчої влади (підрозділи ГоловКРУ, Державної митної служби, Державного казначейства, Пенсійного фонду та фондів соціального страхування України).

Затверджений план-графік є конфіденційною інформацією, тобто власністю держави (ДСК), не підлягає розголошенню і може передаватися у визначених чинним законодавством випадках за рішенням ДПА України.

 ____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax/4_90.html 


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"