Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

В 2003 РОЦІ БУЛА СИТУАЦІЯ, КОЛИ ДЕЯКІ ПОДАТКИ ВЛАСНОРУЧ МУСИЛИ ПОДАВАТИ ЗВІТНІСТЬ ТА САМІ СЕБЕ СПЛАЧУВАТИ

 

Таке сталося через логічні помилки в частині другій статті 57 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік", яка говорить таке:

"Загальнодержавні та місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків), надають щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежів з базовим (звітним) періодом - календарний місяць”. Це підтверджує і ДПАУ в Листі від 28.02.2003 р. N 3450/7/11-1317, яка визнає, що частиною другою статті 57 не визначено суб'єкта подання розрахунків з загальнодержавних та місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків). Це унеможливлює накладання штрафної санкції, установленої підпунктом 17.1.1 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", яка застосовується до платників податків, що не подає податкову декларацію у строки, визначені законодавством.

Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) не можуть подавати податкові декларації і розрахунки, їх подають платники цих платежів. Як результат, у зв'язку з тим, що немає до кого застосовувати штраф за неподання розрахунків (у розмірі 170 грн відповідно до пп. 17.1.1 ст. 17 Закону №2181), податкові органи не вимагатимуть цих розрахунків взагалі.

Таким чином, усю увагу центрального податкового органу було зосереджено на третій частині статті 57 Закону про Держбюджет-2003, відповідно до якої своєчасно не внесені суми податкових і неподаткових платежів, на які поширюється ця стаття, вважатимуться податковим боргом і стягуватимуться до бюджету у порядку, визначеному законодавством. Через це податкові органи могли стягувати ці платежі лише після перевірок без добровільної сплати платниками податків.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


           ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.02.2003 р. N 3450/7/11-1317

Державним податковим адміністраціям в АРК, областях, містах Києві та Севастополі 


 

Про реалізацію статті 57 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"

На виконання пункту 8 наказу ДПА України від 10.02.2003 р. N 67 і пункту 18 Протоколу N 2 апаратної наради ДПА України від 21.01.2003 р. Державна податкова адміністрація України роз'яснює механізм реалізації статті 57 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та порядок адміністрування відповідних платежів.

Статтею 57 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік", яка складається з трьох частин, установлено таке:

"Платежі, які відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів і для яких законодавчо не визначені терміни їх сплати, сплачуються щомісяця у порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" для платежів, що мають базовий (звітний) період - календарний місяць.

Загальнодержавні та місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків), надають щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежів з базовим (звітним) періодом - календарний місяць.

Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством".

1. Відповідно до підпункту "а" підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю (у т. ч. при сплаті місячних авансових внесків), протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Відповідно до підпункту 5.3.1 пункту 5.3 статті 5 цього Закону платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 цього Закону для подання податкової декларації.

Таким чином, виходячи з частини першої статті 57 слід взяти до уваги, що платежі, для яких не установлено термінів сплати, повинні сплачуватися платниками цих платежів протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця. Проте, оскільки декларації з цих платежів до податкових органів не подаються (нарахування у картах особових рахунків платників за цими термінами сплати не проводиться), податкові органи не контролюють їх сплату шляхом виведення в автоматичному режимі сальдо розрахунків у картках особових рахунків платників.

2. Частиною другою статті 57 не визначено суб'єкта подання розрахунків з загальнодержавних та місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків). Це унеможливлює накладання штрафної санкції, установленої підпунктом 17.1.1 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", яка застосовується до платників податків, що не подає податкову декларацію у строки, визначені законодавством.

3. Враховуючи вищезазначене, контроль за сплатою згаданих платежів здійснюється податковими органами на підставі документальних перевірок платника з питань дотримання ними вимог законодавства. Суми цих платежів, донарахованих за результатами документальних перевірок, узгоджуються з їх платником шляхом направлення податкового повідомлення (повідомлення-рішення) в установленому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" порядку. Повнота і своєчасність сплати узгоджених в установленому порядку сум цих платежів контролюється податковими органами в автоматичному режимі на підставі даних карток особових рахунків платників.

Своєчасно не внесені до бюджетів узгоджені суми цих платежів вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

4. Платежі, на які розповсюджується дія статті 57 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік", визначаються на підставі додатку 1 до наказу ДПА України "Про затвердження форм обліку податків і зборів (обов'язкових платежів), що надходять до бюджетів та до державних цільових фондів і порядку ведення цих форм". Цим платежам притаманні такі дві ознаки:

перша: ці платежі не нараховуються за встановленими термінами сплати (графа 3);

друга: ці платежі нараховуються за актами перевірок та перерахунків (графа 4).

Наказ ДПА України "Про затвердження форм обліку податків і зборів (обов'язкових платежів), що надходять до бюджетів та до державних цільових фондів і порядку ведення цих форм" буде доведено для використання регіональними податковими органами після його підписання.

Державна податкова адміністрація України зобов'язує довести цей лист до підпорядкованих місцевих податкових органів та встановити контроль за виконанням вимог статті 57 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік".

 

Заступник Голови 

В. Росоловський 

 ____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax/4_89.html 


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"