Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

Нормативні строки пересилання поштових відправлень значно менші за строки подання звітності поштою: максимальна тривалість пересилання рекомендованої кореспонденції по Україні – п’ять днів, а Закон №2181 і Податковий кодекс дають можливість надіслати звітність лише за десять днів до кінцевого терміну подання декларації

Відповідно до підпункту 4.1.7 пункту 4.1 статті 4 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" платник податків має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання декларації, визначеного згідно з підпунктом 4.1.4 цього пункту, надіслати декларацію (розрахунок) на адресу податкового органу поштою з повідомленням про вручення.

Однак строки доставки поштової кореспонденції по Україні (особливо в одному і тому самому населеному пункті) в декілька разів менше. Адже відповідно до пункту 14 Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень та поштових переказів, який затверджено наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14 листопада 2005 р. N 759 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2005 р. за N 1435/11715, нормативні строки пересилання простої письмової кореспонденції операторами поштового зв'язку (без урахування вихідних днів об'єктів поштового зв'язку):

місцевої - Д+1;

у межах області та між обласними центрами України - Д+2;

між районними центрами різних областей України - Д+3;

між іншими населеними пунктами різних областей України - Д+4,

де: Д - день подання поштового відправлення до пересилання в об'єкті поштового зв'язку або опускання простого листа чи поштової картки до поштової скриньки до початку останнього виймання;

1 (2, 3, 4) - кількість днів, протягом яких пересилається поштове відправлення. Щоправда відповідно до пункту 15 цих нормативів при пересиланні рекомендованої письмової кореспонденції зазначені в пункті 14 нормативні строки збільшуються на один день.

Таким чином максимальна тривалість пересилання рекомендованої кореспонденції по Україні – п’ять днів, а Закон №2181 дає можливість надіслати звітність лише за десять днів до кінцевого терміну подання декларації. Це обмежує можливості платників податків в дистанційному поданні звітності та є недовірою до національного поштового оператора.

В Податковому кодексі з 2011 року нічого не змінилося - відповідно до пункту  49.5 статті 49 ПК у разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу державної податкової служби не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного цією статтею. Навіщо так не довіряти пошті? Зробіть 3-5 днів!

Віталій МОСЕЙЧУК
26.01.2006 р.

Відправка документів поштою або як розробники ПК переплутали цінні та рекомендовані листи

Звітність зі сплати єдиного соцвнеску неможливо відправити поштою

Податковий кодекс вимагає надсилати податкові декларації поштою за 10 днів до граничного терміну подання навіть у випадку відмови її прийняття безпосередньо в інспекції

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14 листопада 2005 р. №759

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2005 р. за №1435/11715

 

НОРМАТИВИ І НОРМАТИВНІ СТРОКИ ПЕРЕСИЛАННЯ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ ТА ПОШТОВИХ ПЕРЕКАЗІВ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ці Нормативи і нормативні строки розроблено відповідно до вимог Закону України «Про поштовий зв'язок», актів Всесвітнього поштового союзу, Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 №1155, та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері надання послуг поштового зв'язку.

2. Дія цих нормативів і нормативних строків поширюється на операторів поштового зв'язку всіх форм власності, які згідно із законодавством надають послуги поштового зв'язку з пересилання поштових відправлень та поштових переказів.

Нормативи виймання простих листів та поштових карток з поштових скриньок згідно із статтею 15 Закону України «Про поштовий зв'язок» установлено для національного оператора поштового зв'язку.

3. Пересилання міжнародних поштових відправлень на території України здійснюється у нормативні строки, установлені для внутрішніх поштових відправлень.

4. У цьому нормативно-правовому акті вживаються такі основні поняття:

місцева письмова кореспонденція — письмова кореспонденція, що пересилається у межах населеного пункту, а в сільській місцевості — у межах території, яка обслуговується одним об'єктом поштового зв'язку;

норматив — показник норм, за якими здійснюють певні елементи виробничо-технологічного процесу при наданні послуг поштового зв'язку з пересилання поштових відправлень та поштових переказів;

нормативний строк пересилання поштових відправлень та поштових переказів (крім простих листів та поштових карток) — час, установлений для пересилання поштових відправлень та поштових переказів від об'єкта поштового зв'язку місця приймання до об'єкта поштового зв'язку місця вручення;

нормативний строк пересилання простих листів та поштових карток — час, установлений для пересилання простих листів та поштових карток з часу останнього виймання з поштових скриньок до часу вкладання до абонентської поштової скриньки адресата (одержувача);

пересилання поштових відправлень та поштових переказів (крім простих листів та поштових карток) — сукупність операцій з приймання поштових відправлень та поштових переказів в об'єктах поштового зв'язку, їх обробки, перевезення та доставки (вручення);

пересилання простих листів та поштових карток — сукупність операцій з виймання простих листів та поштових карток з поштових скриньок, обробки, перевезення та доставки (вкладання) до абонентської поштової скриньки адресата (одержувача);

письмова кореспонденція — прості та рекомендовані листи, поштові картки, бандеролі, секограми, а також дрібні пакети, мішки «М»;

поштові відправлення — листи, поштові картки, бандеролі, секограми, дрібні пакети, міжнародні відправлення з оголошеною цінністю, посилки, прямі контейнери, оформлені відповідно до законодавства України;

сортувальний вузол — виробничий підрозділ оператора поштового зв'язку, який здійснює обмін пошти, її обробку та тимчасове зберігання.

Нормативи виймання простих листів та поштових карток з поштових скриньок

5. Національний оператор поштового зв'язку організовує виймання простих листів та поштових карток з поштових скриньок у строки, що забезпечують їх обробку та відправку за призначенням у день виймання:

5.1 у м. Києві, обласних центрах — щоденно. Останнє виймання простих листів та поштових карток з поштових скриньок повинно розпочинатися не раніше 17-ї години, у суботу, неділю та святкові дні — не раніше 15-ї години;

5.2 у містах обласного підпорядкування, районних центрах — не менше шести днів на тиждень (крім неділі і святкових днів). Останнє виймання простих листів та поштових карток з поштових скриньок повинно розпочинатися не раніше 15-ї години;

5.3 у м. Севастополі — щоденно. Останнє виймання простих листів та поштових карток з поштових скриньок повинно розпочинатися не раніше 15-ї години.

6. В інших населених пунктах, де функціонують стаціонарні об'єкти поштового зв'язку, прості листи, поштові картки виймають з поштових скриньок перед відправкою пошти із зазначених об'єктів поштового зв'язку на поштовий маршрут.

7. В інших населених пунктах, де відсутні стаціонарні об'єкти поштового зв'язку, прості листи, поштові картки виймають з поштових скриньок з частотою, установленою для доставки пошти до цих населених пунктів.

8. З поштових скриньок, розташованих в операційних залах об'єктів поштового зв'язку та біля входу до об'єктів поштового зв'язку, виймання простих листів та поштових карток з яких здійснюють працівники цих об'єктів поштового зв'язку, — з частотою, установленою для відправки пошти на поштовий маршрут.

Нормативи перевезення пошти

9. Пошта перевозиться:

9.1 на магістральних маршрутах — щоденно, не менше одного разу на день;

9.2 на внутрішньообласних маршрутах — не менше шести днів на тиждень та одного разу на день;

9.3 на внутрішньорайонних маршрутах — не менше п'яти днів на тиждень та одного разу на день;

9.4 на міських маршрутах — не менше шести днів на тиждень та двох разів на день.

Нормативи доставки поштових відправлень та поштових переказів

10. Кількість доставок пошти адресатам (одержувачам):

10.1 у містах Києві та Севастополі, обласних центрах, містах обласного підпорядкування — шість днів на тиждень (крім неділі і святкових днів), один — два рази на день;

10.2 у районних центрах — шість днів на тиждень (крім неділі і святкових днів), не менше одного разу на день;

10.3 в інших населених пунктах з чисельністю жителів:

до 500 чол. — не менше чотирьох днів на тиждень та одного разу на день;

понад 500 чол. — не менше п'яти днів на тиждень та одного разу на день.

11. Поштові відправлення та прості поштові перекази, які відповідно до законодавства підлягають доставці, доставляють адресатам (одержувачам) у день їх надходження, якщо вони надійшли до сортувальних вузлів:

11.1 у м. Києві — до 8-ї години;

11.2 в обласних центрах, містах Сімферополі та Севастополі, містах обласного підпорядкування — до 10-ї години;

11.3 у районних центрах, а також до доставних об'єктів поштового зв'язку в інших населених пунктах — до 14-ї години.

Зазначені поштові відправлення та поштові перекази, які надійшли після цього строку, повинні бути доставлені адресатам (одержувачам) не пізніше наступного робочого дня об'єкта поштового зв'язку.

12. Повідомлення на вхідні поштові відправлення та поштові перекази, які підлягають видачі безпосередньо в приміщеннях об'єкта поштового зв'язку, повинні бути доставлені адресатам (одержувачам) не пізніше наступного робочого дня об'єкта поштового зв'язку.

13. Адресатам (одержувачам), які перебувають поза межами населених пунктів, поштові відправлення доставляють силами і за рахунок зацікавлених організацій. Також на підставі угод з такими адресатами (одержувачами) поштові відправлення можуть видаватися їм особисто чи їх довіреним особам у найближчому об'єкті поштового зв'язку або в об'єкті поштового зв'язку з використанням абонементних скриньок.

НОРМАТИВНІ СТРОКИ ПЕРЕСИЛАННЯ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ ТА ПОШТОВИХ ПЕРЕКАЗІВ

14. Нормативні строки пересилання простої письмової кореспонденції операторами поштового зв'язку (без урахування вихідних днів об'єктів поштового зв'язку):

місцевої — Д+1;

у межах області та між обласними центрами України — Д+2;

між районними центрами різних областей України — Д+3;

між іншими населеними пунктами різних областей України — Д+4,

де: Д — день подання поштового відправлення до пересилання в об'єкті поштового зв'язку або опускання простого листа чи поштової картки до поштової скриньки до початку останнього виймання;

1 (2, 3, 4) — кількість днів, протягом яких пересилається поштове відправлення.

15. При пересиланні рекомендованої письмової кореспонденції зазначені в пункті 14 нормативні строки збільшуються на один день.

16. Уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку визначає для національного оператора поштового зв'язку, який згідно із законодавством забезпечує надання на всій території України універсальних послуг поштового зв'язку, відсоток кількості письмової кореспонденції, яка повинна бути доставлена в установлені нормативні строки.

17. Нормативні строки пересилання листів та бандеролей з оголошеною цінністю, посилок, поштових переказів, внутрішніх поштових відправлень з позначкою «Експрес», міжнародних поштових відправлень прискореної пошти «EMS» установлюють оператори поштового зв'язку і погоджують з уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку.

18. Нормативні строки пересилання поштових відправлень та поштових переказів для міст Київ, Сімферополь та Севастополь уважати відповідно як для обласних центрів України, для міст обласного підпорядкування — як для районних центрів України.

 

Начальник Управління поштового

зв'язку Держзв'язку

 

Н. Г. Гавриш

 ____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax/4_73.html 


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2022. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"