Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

ФОРМИ АКТІВ НА ПЕРЕВІРКУ ВІД ДПАУ ТА КРУ НЕ ПРОЙШЛИ ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЇ В МІНЮСТІ. ІНШІ ОРГАНИ ПРОВОДЯТЬ ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЮ ФОРМ АКТІВ СВОЇХ ПЕРЕВІРОК

Підпункт 17.1.7 ст. 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"  передбачає застосування штрафних санкцій за порушення граничних строків сплати узгодженого податкового зобов'язання. Механізм застосування штрафних санкцій визначено інструкцією про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби, п. 12 якої передбачено, що факти порушень податкового та іншого законодавства посадова особа органу ДПС оформляє актом документальної перевірки, в якому чітко викладається зміст порушення з обґрунтуванням порушених норм законодавчих актів та вказуються конкретні їх пункти і статті. Разом з тим форма податкового повідомлення про застосування штрафних санкцій за порушення граничних термінів сплати (форма "Ш"), затверджена наказом ДПА України від 21.06.2001 р. N 253,  не передбачає посилання на акт документальної перевірки. Таким чином податкове повідомлення виписується без посилання на матеріали перевірок !  Про такий парадокс повідомляється в Доповідної записці від 10.10.2002 р. №25-0018 "Про стан роботи з розгляду скарг платників податків".

А головне – форми актів податкових перевірок не пройшли держреєстрації в Мін’юсті !  Є лише Накази ДПАУ. Зокрема Наказом ДПАУ від 15 жовтня 2004 року N 599 “Про затвердження Методичних рекомендацій та нової редакції зразків форм актів перевірок” затверджено зразок форми Акта про результати документальної перевірки дотримання вимог податкового та валютного законодавства (додаток 1). Іншим Наказом ДПАУ від 10 листопада 2004 року N 636  затверджено форму Посвідчення на право проведення контрольних перевірок ринків органами державної податкової служби, форми Акта контрольної перевірки ринку та форми Акта (довідки) про результати контрольної перевірки повноти та своєчасності справляння ринкового збору ринком (додаток 2) і форму Акта про результати контрольної перевірки платника ринкового збору (додаток 3).

При перевірках КРУ також слід знати, що форми актів перевірок КРУ не зареєстровано в Мін’юсті, хоча вони мають міжвідомчий характер та стосуються прав та свобод громадян, які їх підписують. Тому оскаржувати складання цих актів можна і з цих підстав. Щоправда форми актів перевірок податковим органами теж не затверджено, однак інші контролюючі органи реєструють акти своїх перевірок. В той же час форма протоколу про адміністративне правопорушення - порушення законодавства про бюджетну систему України затверджена наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 20 лютого 2002 р. N 54 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за N 227/6515. 

Інші відомства більш лояльні до громадян України. Зокрема Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 8 квітня 1996 року N 196, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 квітня 1996 р. за N 196/1221, затверджено форму акта для перевірок підприємств торгівлі.

Наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 27 листопада 2000 року N 679, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2000 р. за N 929/5150, затверджено низку форм актів перевірок дотримання законодавства про захист прав споживачів, про

акт перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів 

форма N 1 

акт відбору зразків товарів 

форма N 2 

акт контрольної перевірки правильності розрахунків за реалізовані товари, надані послуги 

форма N 3 

постанова про накладення стягнень, передбачених статтею 23 Закону України "Про захист прав споживачів" 

форма N 4 

акт перевірки дотримання законодавства про рекламу 

  Навіть такі акти пройшли держреєстрацію: НА-1 "Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів", його затверджено Наказ Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 року N 732  “Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2004 р. за N 1580/10179.

Виходить, що ДПАУ та КРУ не реєструють актів щодо своїх перевірок, а інші органи це роблять. Щось тут не те, виходить одні органи дотримуються законодавства, а інші - ні. А головне випливає висновок про те, що всі акти ДПАУ та КРУ є протизаконними... Це можна доводити в суді та уникати незаконних покарань.

Віталій МОСЕЙЧУК

 ____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax/4_74.html 


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2022. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"