Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

ЛИШЕ 09.01.2006 Р. ДПАУ ОФІЦІЙНО ВИЗНАЛА ПРАВО ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ НА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФНИХ (ФІНАНСОВИХ) САНКЦІЙ. ДПАУ ВВАЖАЄ, ЩО ВСІ НЕПОДАТКОВІ САНКЦІЇ ТА ПЕНЮ У СФЕРІ ЗЕД СЛІД ОСКАРЖУВАТИ ВИКЛЮЧНО У ВИЩЕСТОЯЩИХ ПОДАТКОВИХ ОРГАНАХ, А НЕ ДО ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ, РІШЕННЯ ЯКОГО ОСКАРЖУЄТЬСЯ

Наказом ДПАУ від 16 грудня 2005 року №578 «Про внесення змін до Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби»  (далі - Положення), якій зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2005 р. за №1589/11869, запроваджено такі нововведення у оскарженні рішень податкових органів (нововведення чинні з 09.01.2006 р.):

1)      формалізовано, що оскарження стосується не лише податкових повідомлень, але і податкових повідомлень-рішень (власне податкове повідомлення надсилається лише фізичним особам при визначенні розміру податків податковим органом, всі інші податкові повідомлення одночасно є рішеннями згідно з наказом Державної  податкової адміністрації України від 10.08.2005 р. N 328);

2)      замість рішень про узгодження операцій із заставленими активами платника податків тепер слід оскаржувати рішення про заборону здійснення операцій із заставленими активами платника податків (припис);

3)      крім продажу активів, що перебувають у податковій заставі, тепер офіційно можна оскаржити самостійне визначення органами державної податкової служби складу активів, що підлягають продажу (акт опису);

4)      дивно, але лише зараз ДПАУ офіційно визнала право платників податків на оскарження рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій (підпункт 2 абзацу першого пункту 2 Положення доповнено новим абзацом);

5)      і надалі дія цього Положення не поширюється на розгляд скарг (заяв) платників податків на рішення, які зазначені в пункті 2 цього Положення, щодо яких подано позови до суду, а також на рішення податкової міліції. Але тепер оскарження не стосується і повідомлень, що оскаржуються в судах;

6)      у скарзі слід вказати не лише найменування органу державної податкової служби, яким видано податкове повідомлення, рішення або постанова по справі про адміністративне правопорушення, що оскаржується, дата і номер, але і назву податку, збору (обов'язкового платежу) або штрафної (фінансової) санкції та їхню суму;

7)      при оскарженні через представника до скарги (заяви) долучається копія довіреності, оформленої відповідно до вимог законодавства;

8)      скарга (заява), подана з порушенням порядку, установленого цим Положенням, не підлягає розгляду по суті і повертається особі, яка подала скаргу (заяву), з роз'ясненням порядку і строків оскарження податкових повідомлень, рішень або постанов по справі про адміністративне правопорушення. Досі повернення відбувалося без роз'яснень;

9)      в скарзі тепер можна вказувати адресу, на яку необхідно надіслати рішення (відповідь) на скаргу (заяву) (поштову адресу);  

10)  остаточно вирішено питання про оскарження та скасування податкових вимог. Нагадаємо, що з часу дії Закону №2181 (1 квітня 2001 року) по 10.07.2003 р. податкову вимогу взагалі було неможливо оскаржити;

11)  цікаву новелу запроваджено в новому пункті 16 Положення. Вона передбачає, що рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій органу державної податкової служби, крім штрафних (фінансових) санкцій за порушення законодавства про оподаткування та за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, може бути оскаржене в державній податковій адміністрації (інспекції) вищого рівня протягом одного року з моменту (дня) його прийняття, але не пізніше одного місяця з дня надсилання (вручення) рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій платнику податків, якщо інший порядок та строки оскарження не зазначено в законодавчому акті, яким передбачено штрафні (фінансові) санкції та їх застосування органами державної податкової служби. При цьому на такі скарги не поширюється дія пунктів 4 - 8, підпункту 4 абзацу першого та абзаців четвертого - одинадцятого пункту 9 і пунктів 11 та 12 Положення.  Таким чином тепер всі неподаткові санкції та пеню у сфері ЗЕД слід оскаржувати виключно у вищестоящих податкових органах, а не до органу державної податкової служби, рішення якого оскаржується. Взагалі то це нововведення обмежує право платників податків на скарги, які гарантовані Конституцією. Адже Стаття 40 Конституції говорить, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.  Крім того порушена і стаття 1 Закону України “Про звернення громадян”, яка передбачає, що громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. Тобто скаржник має право скаржитися у всі органи, а не лише у вищестоящі, як вважає ДПАУ.

Віталій МОСЕЙЧУК

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


Про затвердження Змін до Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 16 грудня 2005 року №578

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2005 р. за №1589/11869

Відповідно до Законів України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», «Про державну податкову службу в Україні» та з метою вдосконалення процедури оскарження рішень органів державної податкової служби в адміністративному порядку НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 11 грудня 1996 року №29 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 1996 року за №723/1748 (у редакції наказу ДПА України від 2 березня 2001 року №82) (із змінами), що додаються.

2. Департаменту апеляцій (Лонюк І. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційної політики та масово-роз'яснювальної роботи (Андронова А. О.) після державної реєстрації цього наказу довести його до відома платників податків.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації України Оперенка Г. М.

 

 

Голова

 

О. І. Кірєєв

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної податкової адміністрації України

від 16 грудня 2005 р. №578

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

29 грудня 2005 р. за №1589/11869

 

     

 

Зміни до Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби

1. У пункті 2:

підпункт 1 абзацу першого після слів «податкових повідомлень» доповнити словами «податкових повідомлень-рішень (далі — податкові повідомлення)»;

абзац другий підпункту 2 абзацу першого викласти в такій редакції: «заборону здійснення операцій із заставленими активами платника податків (припис)»;

абзац сьомий підпункту 2 абзацу першого викласти в такій редакції:

«продаж активів, що перебувають у податковій заставі; самостійне визначення органами державної податкової служби складу активів, що підлягають продажу (акт опису)»;

підпункт 2 абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«застосування штрафних (фінансових) санкцій»;

підпункт 3 абзацу першого викласти в такій редакції:

«3) постанов по справі про адміністративне правопорушення»;

абзац п'ятий виключити.

2. У пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3. Дія цього Положення не поширюється на розгляд скарг (заяв) платників податків на податкові повідомлення, рішення, які зазначені в пункті 2 цього Положення, щодо яких подано позови до суду, а також на рішення податкової міліції»;

підпункт 2 абзацу четвертого викласти в такій редакції:

«2) найменування органу державної податкової служби, яким видано податкове повідомлення, рішення або постанова по справі про адміністративне правопорушення, що оскаржується, дата і номер; назва податку, збору (обов'язкового платежу) або штрафної (фінансової) санкції та сума»;

підпункт 5 абзацу четвертого викласти в такій редакції:

«5) підпис фізичної особи — платника податку, а для юридичної особи — платника податку — підпис керівника або особи, яка виконує обов'язки керівника юридичної особи — платника податку. Якщо скарга (заява) в інтересах фізичної особи — платника податку або юридичної особи — платника податку подається її представником, то до скарги (заяви) долучається копія довіреності, оформленої відповідно до вимог законодавства, і підпис представника юридичної особи — платника податку на скарзі (заяві) повинен бути скріплений печаткою юридичної особи — платника податку»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«Скарга (заява), оформлена без дотримання вимог, зазначених у підпункті 5 абзацу четвертого цього пункту, або оформлена без дотримання вимог, зазначених у підпунктах 1 — 4 абзацу четвертого і абзаці п'ятому цього пункту, та не дає змоги розглянути скаргу (заяву) по суті, повертається особі, яка її подала (надіслала), з відповідними роз'ясненнями не пізніше п'яти днів від дня отримання такої скарги (заяви)»;

абзац сьомий виключити. У зв'язку з цим абзаци восьмий — одинадцятий уважати відповідно абзацами сьомим — десятим;

в абзаці сьомому слова «його повноважень» замінити словами «повноважень органів державної податкової служби»;

додати речення такого змісту: «Скарга (заява), подана з порушенням порядку, установленого цим Положенням, не підлягає розгляду по суті і повертається особі, яка подала скаргу (заяву), з роз'ясненням порядку і строків оскарження податкових повідомлень, рішень або постанов по справі про адміністративне правопорушення».

3. У пункті 4:

у підпункті 4.5 слова «Рішення про: узгодження» замінити словами «Податкові вимоги і рішення про: заборону здійснення», після слів «у податковій заставі» додати словосполучення «самостійне визначення органами державної податкової служби складу активів, що підлягають продажу (акт опису)»;

підпункт 4.6 після слів «штрафних (фінансових) санкцій» доповнити словами «за порушення податкового законодавства та законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності».

4. В абзаці першому пункту 8 після слів «на його адресу» додати слова «зазначеною платником податків у скарзі (заяві) як адреса, на яку необхідно надіслати рішення (відповідь) на скаргу (заяву)».

5. В абзаці першому пункту 9 після слів «податкове повідомлення» в усіх відмінках додати слова «податкова вимога» у відповідних відмінках;

6. У пункті 10:

абзац дванадцятий після слів «податкових повідомлень» додати слова «податкових вимог та рішень, зазначених у пункті 2 цього Положення»;

в абзаці тринадцятому слова «(рішення якого було оскаржено)» замінити словами «(податкове повідомлення, податкова вимога або рішення якого було оскаржено)»;

абзац чотирнадцятий після слів «скарги» доповнити словами «(заяви)».

7. В абзаці першому пункту 15 слова «рішення (постанову)» замінити словами «податкове повідомлення, податкову вимогу, рішення, постанову по справі про адміністративне правопорушення».

8. Доповнити Положення пунктом 16 такого змісту:

«16. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій органу державної податкової служби, крім штрафних (фінансових) санкцій за порушення законодавства про оподаткування та за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, може бути оскаржене в державній податковій адміністрації (інспекції) вищого рівня протягом одного року з моменту (дня) його прийняття, але не пізніше одного місяця з дня надсилання (вручення) рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій платнику податків, якщо інший порядок та строки оскарження не зазначено в законодавчому акті, яким передбачено штрафні (фінансові) санкції та їх застосування органами державної податкової служби.

Скарга подається (надсилається поштою з повідомленням про вручення):

1) на рішення державної податкової інспекції в районі, міжрайонної, міської (міст з районними державними податковими інспекціями), об'єднаної або спеціалізованої державної податкової інспекції — до державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

2) на рішення державної податкової інспекції в районі міста з районним поділом, крім міст Києва та Севастополя, — до державної податкової інспекції у місті;

3) на рішення регіональних управлінь Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної податкової адміністрації України — до Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної податкової адміністрації України;

4) на рішення державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної податкової адміністрації України — до Державної податкової адміністрації України.

Скарга повинна бути складена відповідно до вимог, передбачених пунктом 3 цього Положення.

До документів, які необхідно додати до скарги, належать ксерокопії:

1) акта перевірки, за наслідками якої прийнято рішення;

2) рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій;

3) зауважень та пояснень, якщо вони були подані платником податків під час перевірки і розгляду матеріалів перевірки, інших документів, що засвідчують обставини справи.

Розгляд скарг на рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій і прийняття рішень відбувається у тридцятиденний строк з дня надходження скарги до органів державної податкової служби. Прийняте рішення за наслідками розгляду скарги вручається або надсилається платнику податків, який її подав, і державній податковій інспекції (адміністрації), регіональному управлінню Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної податкової адміністрації України, рішення якого оскаржувалося.

Якщо у тридцятиденний строк вирішити порушені в скарзі питання неможливо, керівник (або його заступник) органу державної податкової служби, Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної податкової адміністрації України встановлює необхідний строк для розгляду скарги, про що повідомляється (надсилається рішення) платнику податків, який подав скаргу. При цьому загальний строк розгляду скарги не може перевищувати сорока п'яти днів. Підставою для прийняття рішення про продовження строку розгляду скарги можуть бути обставини, викладені в абзаці другому пункту 8 цього Положення, і які зазначаються у рішенні про продовження строку розгляду скарги.

Рішення за розглядом скарги складається і вручається (надсилається) особі, яка подала скаргу, відповідно до порядку, передбаченого підпунктами 1, 2, 3 і 5 абзацу першого пункту 9 та пунктом 10 цього Положення.

У разі незгоди особи з рішенням державної податкової адміністрації (інспекції), прийнятим за наслідками розгляду поданої скарги, указане рішення може бути оскаржене в державній податковій адміністрації вищого рівня, а рішення Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної податкової адміністрації України — у Державній податковій адміністрації України протягом одного року з моменту (дня) його прийняття, але не пізніше одного місяця з дня вручення рішення платнику податків або його представнику.

Скарги, подані з порушенням зазначеного строку, не розглядаються органами державної податкової служби, Департаментом з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної податкової адміністрації України.

Порушений з поважної причини строк подання скарги може бути поновлений на підставі заяви платника податків керівником (або його заступником) органу державної податкової служби, Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної податкової адміністрації України, правомочним розглядати скаргу.

На подання та розгляд скарг на рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій, зазначені у цьому пункті, не поширюється дія пунктів 4 — 8, підпункту 4 абзацу першого та абзаців четвертого — одинадцятого пункту 9 і пунктів 11 та 12 цього Положення».

 

 Директор Департаменту апеляцій

 І. І. Лонюк

 ____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax/4_72.html 


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"