Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА VIII. МАРАЗМИ ТРАНСПОРТУ

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ НЕ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ ЩОДО ОБЛАШТУВАННЯ ВЛАСНЕ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі), які затверджено наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України від 18 грудня 2003 р. N 136/985 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2003 р. за N 1259/8580, як це не дивно, не містять технічних вимог щодо облаштування власне автотранспортних підприємств. Вимоги підтримувати належний стан транспортних засобів, там, звісно, є. Але яким чином це буде робитися: власними ситами чи сторонніми сервісними підприємствами, чомусь державні органи не цікавить.

Деякі технічні вимоги містяться лише в Правилах державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року N 1388. Їхній пункт 23 передбачає, що реєстрація транспортних засобів за юридичними особами, які мають від 1 до 15 одиниць транспортних засобів включно, проводиться за умови забезпечення цих засобів місцями для стоянки і зберігання. Наявність місця стоянки та зберігання підтверджується договором оренди або іншими документами.

За наявності у юридичної особи більше 15 одиниць транспортних засобів, що дислокуються в одному населеному пункті, створюється автогосподарство. Для його відкриття необхідно мати огороджену територію з місцями для стоянки, зберігання, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів; призначається керівник автогосподарства та вводяться посади фахівця з безпеки дорожнього руху, відповідальних за зберігання, технічне обслуговування та експлуатацію транспортних засобів. 

Але чому аналогічних вимог немає в Ліцензійних умовах ?

Віталій МОСЕЙЧУК

Перевезення багажу підлягає ліцензуванню, а перевезення безпечних вантажів не ліцензується

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі)

1. Загальні положення

1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) (надалі - Ліцензійні умови) розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про транспорт", "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт", а також постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1548 "Про внесення змін до переліку органів ліцензування та переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".

1.2. Ліцензійні умови визначають кваліфікаційні, технічні, організаційні та інші вимоги до провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі).

1.3. Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування і отримали ліцензію на цей вид господарської діяльності (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі).

1.4. У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення вживаються у такому значенні:

автомобільний транспорт загального користування - перевізники, автостанції, автовокзали, виконавці ремонту і технічного обслуговування автомобільних транспортних засобів, вантажні термінали (автопорти), вантажні автомобільні станції та контейнерні пункти, автомобільні транспортні засоби перевізників, що використовуються ними для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів;

перевізник - особа, яка надає послуги з перевезення пасажира чи (та) вантажу автомобільним транспортом загального користування;

автомобільний транспортний засіб - дорожній транспортний засіб, за допомогою якого здійснюється перевезення пасажирів і вантажів автомобільними дорогами чи виконання спеціальних робочих функцій;

автобус - пасажирський автомобільний транспортний засіб з кількістю місць для сидіння більше дев'яти з місцем водія включно;

вантажний автомобіль - автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів;

вантажопасажирський автомобіль - автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення як пасажирів, так і вантажів;

легковий автомобіль - пасажирський автомобільний транспортний засіб з числом місць для сидіння не більше дев'яти з місцем водія включно;

спеціальний автомобіль - автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для виконання спеціальних робочих функцій;

водій - особа, яка керує автомобільним транспортним засобом і має відповідне посвідчення;

послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування - здійснення зареєстрованою в установленому законодавством порядку юридичною, а також фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності - згідно з договором про переміщення людей та вантажів за допомогою автомобільного транспорту загального користування;

внутрішні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування - переміщення людей, багажу і вантажів за допомогою автомобільного транспорту загального користування в межах території України (автобусні перевезення - міські, приміські, міжміські внутрішньообласні, міжміські міжобласні; туристичні перевезення; перевезення на замовлення; вантажопасажирські перевезення; міські та міжміські перевезення вантажів);

міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування - переміщення людей і багажу та вантажів за допомогою автомобільного транспорту загального користування за межі території України;

суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка провадить господарську діяльність (у тому числі з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування).

1.5. Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з наданням послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) здійснює Головна державна інспекція на автомобільному транспорті (Головавтотрансінспекція).

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 15.09.2005 р. N 81/552)

Функції з підготовки документів для видачі та анулювання ліцензій і ліцензійних карток до них з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та подання їх на розгляд Головавтотрансінспекції здійснюють територіальні органи Головної державної інспекції на автомобільному транспорті.

(пункт 1.5 доповнено абзацом другим згідно з наказом Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 15.09.2005 р. N 81/552)

1.6. Ліцензія видається на господарську діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі).

У межах цього виду діяльності здійснюються такі види робіт:

надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);

надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);

надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);

надання послуг з міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі).

1.7. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) є документом, що дає право суб'єкту господарювання на здійснення зазначеного виду діяльності або окремих видів послуг, визначених у пункті 1.6 цих Ліцензійних умов.

1.8. На кожен автомобільний транспортний засіб до ліцензій з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) додаються ліцензійні картки на термін дії ліцензії.

Ліцензійна картка є бланком суворої звітності, до якої заносяться реєстраційні дані ліцензії та автомобільного транспортного засобу.

2. Кваліфікаційні, організаційні, технологічні, технічні та інші вимоги для провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі)

2.1. Кваліфікаційні та інші вимоги до водіїв автомобільних транспортних засобів

2.1.1. Водії автомобільних транспортних засобів, що здійснюють внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, повинні відповідати умовам допуску до керування транспортними засобами, що передбачені Законом України "Про дорожній рух", постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.93 N 340 "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян для керування транспортними засобами".

Вони допускаються до керування транспортними засобами за наявності:

національного або міжнародного посвідчення на право керування автомобільними транспортними засобами відповідної категорії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 N 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів";

довідки про проходження обов'язкового медичного огляду;

свідоцтва, що підтверджує закінчення водіями спеціальних курсів водіїв, допущених до перевезення небезпечних вантажів у разі використання спеціального рухомого складу.

2.1.2. До керування транспортними засобами на внутрішніх перевезеннях пасажирів і вантажів, водії (категорії B, C або Д), які останнім часом не працювали водіями більше 12 місяців, або приймаються на роботу вперше, допускаються тільки в разі проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин.

2.1.3. Право на здійснення внутрішніх автомобільних перевезень легковими автомобілями надається водіям, яким виповнилося 18 років, а автобусами - 19 років.

Право на керування автобусами на міжміських маршрутах мають водії, які останні три роки працюють водіями автобусів.

Водії, що здійснюють перевезення організованих груп дітей, повинні мати стаж керування транспортними засобами не менше трьох років.

2.1.4. Право на здійснення внутрішніх автомобільних перевезень вантажів надається водіям, яким виповнилося 18 років.

Право на керування автомобільними транспортними засобами, призначеними для перевезення небезпечних вантажів, мають водії, які останні три роки працюють водіями транспортних засобів відповідної категорії.

2.1.5. Право на здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів надається водіям, яким виповнився 21 рік.

Право на керування автобусами на міжнародних маршрутах мають водії, які останні три роки працюють водіями автобусів.

2.1.6. Мінімальний вік водія автомобільного транспортного засобу, який здійснює міжнародні перевезення вантажів, повинен бути:

для автомобільних транспортних засобів, допустима максимальна вага яких не перевищує 7,5 тонни, - не менше 18 років;

для інших автомобільних транспортних засобів - не менше 21 року або не менше 18 років за умови, що ці особи мають посвідчення про одержання професійної освіти, що визнається Стороною, яка домовляється, при застосуванні Європейської угоди в частині роботи екіпажів транспортних засобів, що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) (укладена в Женеві 1 липня 1970 року, з поправками, діючими з 24.04.92, та протокол про підпис), на території якої зареєстрований даний транспортний засіб, і яке свідчить про закінчення курсів водіїв вантажних автотранспортних засобів.

2.1.7. До керування транспортними засобами, які використовуються для надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і вантажів, автомобільним транспортом допускаються водії, які отримали свідоцтво, що підтверджує закінчення водіями спеціальних курсів міжнародних перевізників, відповідно до вимог наказу Міністерства транспорту України, Міністерства освіти України від 07.05.98 N 172/244, зареєстрованого Міністерством юстиції України 27.07.98 за N 478/2918, перелік яких установлено Міністерством транспорту України.

2.2. Технічні та інші вимоги до автомобільних транспортних засобів, які використовуються для провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі)

2.2.1. Автомобільні транспортні засоби, які використовуються для внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів, повинні бути зареєстровані згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.98 N 1388 "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок" і повинні мати:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане відповідними органами Міністерства внутрішніх справ, що відповідають за безпеку руху;

(абзац другий пункту 2.2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 15.09.2005 р. N 81/552)

талон про проходження державного технічного огляду;

тимчасовий реєстраційний талон, виданий відповідними органами Міністерства внутрішніх справ, що відповідають за безпеку руху (якщо транспортний засіб переданий його власником у встановленому порядку в користування і (або) розпорядження ним іншій фізичній або юридичній особі, що передбачено постановою Кабінету Міністрів Україн и від 18.08.2000 N 1276 "Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.98 N 1388 та від 31.12.93 N 1094".

(абзац четвертий пункту 2.2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 15.09.2005 р. N 81/552)

Їх технічний стан повинен відповідати вимогам:

Закону України "Про автомобільний транспорт" (статті 23 - 26, 28 - 30);

Закону України "Про дорожній рух" (статті 12, 16, 29, 32, 33, 36, 37, 53);

Правил дорожнього руху України, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306;

інструкцій заводів - виробників дорожніх транспортних засобів.

2.2.2. На автомобільних транспортних засобах, що здійснюють внутрішні перевезення пасажирів, розміщення візуальної інформації повинно відповідати вимогам, установленим пунктом 3.10 Порядку і умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 21.01.98 N 21, зареєстрованим Міністерством юстиції України 22.04.98 за N 257/2697.

2.2.3. До міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування допускаються автомобільні транспортні засоби, які повинні відповідати вимогам Конвенції про дорожній рух (01.05.71, Женева) та інших міжнародних договорів і угод, що регламентують міжнародні автомобільні перевезення, до яких приєдналась Україна.

2.2.4. Автомобільні транспортні засоби, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів, повинні відповідати технічним умовам відповідно до статті 39 Конвенції про дорожній рух (01.05.71, Женева) та статті 5 Угоди про митне оформлення міжнародних перевезень, що виконуються автомобільним вантажним транспортом (Угода АВТ) (18.11.65, Прага), і повинні мати:

свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до міжнародних перевезень вантажів під митними печатками і пломбами, що видається митницею реєстрації, яке передбачено пунктом 1.5 Положення про порядок допущення дорожніх транспортних засобів до перевезень вантажів під митними печатками і пломбами із застосуванням книжки МДП, затвердженого наказом Державного митного комітету України від 06.03.95 N 82 "Про затвердження Положення про порядок допущення дорожніх транспортних засобів до перевезень вантажів під митними печатками і пломбами із застосуванням книжки МДП", зареєстрованим Міністерством юстиції України 23.03.95 N 80/616;

тахограф (контрольний пристрій).

2.2.5. Автомобільні транспортні засоби, що здійснюють міжнародні перевезення небезпечних вантажів, додатково повинні відповідати вимогам, які передбачені Європейською угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ратифіковано Законом України "Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) від 02.03.2000 N 1511-III).

2.3. Організаційні вимоги провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі)

2.3.1. Суб'єкти господарювання, що надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) згідно з отриманою ліцензією, повинні виконувати законодавство про автомобільний транспорт та забезпечувати:

виконання Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 N 141;

виконання Порядку і умов організації перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом, затвердженого наказом Міністерств а транспорту України від 21.01.98 N 21, зареєстрованим Міністерством юстиції України 22.04.98 за N 257/2697;

здійснення перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування за умови визначення перевізника на конкурсних засадах та відповідно до укладеного договору із замовником, згідно з вимогами Закону України "Про автомобільний транспорт" (статті 44, 45, 46, 47 та 48) та постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 N 139 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування";

дотримання чинного законодавства щодо надання окремим категоріям громадян пільг при користуванні пасажирським транспортом;

наявність у кожного водія автобуса необхідних документів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування та дотримання виконання покладених на них обов'язків, що передбачено статтями 38 та 39 Закону України "Про автомобільний транспорт" та пунктами 33 та 34 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 р. N 176, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 N 141;

виконання Правил перевезення вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.97 N 363, із змінами від 23.03.98 N 90 (зареєстровані Міністерством юстиції України 20.02.98 за N 128/2568, із змінами 14.04.98 за N 242/2682);

здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортним засобом відповідного типу;

наявність у кожного водія вантажного автомобіля необхідних документів на перевезення вантажів автомобільним транспортом загального користування та дотримання виконання покладених на них обов'язків, що передбачено статтями 57 та 58 Закону України "Про автомобільний транспорт";

належний технічний стан автомобільних транспортних засобів відповідно до вимог статей 29 - 37 Закону України "Про дорожній рух" та Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.03.98 N 102, зареєстрованим Міністерством юстиції України 28.04.98 за N 268/2708;

використання сертифікованих і дозволених для використання автомобільних транспортних засобів відповідно до вимог статей 8 та 9 Закону України "Про автомобільний транспорт";

своєчасне проходження технічного огляду автомобільних транспортних засобів у порядку і терміни, що встановлені Правилами проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.93 N 141;

обов'язкове страхування на автомобільному транспорті, передбачене Законом України "Про страхування" та постановами Кабінету Міністрів України від 14.08.96 N 959 "Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті" та від 28.09.96 N 1175 "Про порядок і умови обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів".

2.3.2. Суб'єкти господарювання, що надають послуги з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів відповідно до вимог Закону України "Про дорожній рух", Правил пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.12.98 N 527, зареєстрованим Міністерством юстиції України 11.03.99 за N 157/3450, зобов'язані:

розробляти та здійснювати заходи з запобігання дорожньо-транспортним пригодам, нещасним випадкам, усунення причин виробничого травматизму, охорони навколишнього природного середовища від шкідливого впливу транспорту;

мати посаду фахівця з безпеки дорожнього руху при чисельності зайнятих експлуатацією транспортних засобів понад 50 чоловік, а понад 500 чоловік - створити службу безпеки дорожнього руху;

прово дити навчання, стажування, відповідні інструктажі працівників з безпеки руху, охорони праці та пожежної безпеки на автомобільному транспорті, організовувати підвищення кваліфікації та професійного рівня водіїв;

забезпечити контроль за станом здоров'я водіїв та за проходженням водіями періодичного медичного огляду відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345, зареєстрованого Міністерством юстиції України 18.07.2000 за N 435/4656, "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів";

забезпечувати контроль за умовами роботи водіїв, режимом роботи та часом відпочинку у відповідність до наказу Міністерства транспорту України від 17.01.2002 N 18 "Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів" (зареєстровано Міністерством юстиції України 04.02.2002 N 97/6385);

організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту, у термін один раз на п'ять років, а з питань охорони праці та пожежної безпеки - у термін один раз на три роки в порядку, що встановлений чинним законодавством, з одержанням відповідних документів;

приймати на роботу осіб, які відповідають за експлуатацію і технічний стан транспортних засобів за наявністю у них диплома про закінчення вищого профільного або середнього спеціального навчального закладу.

2.3.3. Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на право надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі), повинні виконувати вимоги чинного законодавства України про автомобільний транспорт, пунктів 2.3.1 та 2.3.2 цих Ліцензійних умов та додатково забезпечувати:

виконання вимог міждержавних конвенцій та угод, які регламентують виконання міжнародних автомобільних перевезень, до яких приєдналась Україна;

виконання вимог національного законодавства країн, на територіях яких здійснюються перевезення пасажирів і вантажів;

обладнання кожного пасажирського та вантажного автомобільного транспортного засобу спеціальним пристроєм для контролю за роботою автомобіля та екіпажу (тахограф);

своєчасне підвищення кваліфікації керівників і фахівців, що безпосередньо організовують міжнародні перевезення, проходження водіями спеціальних курсів міжнародних перевізників;

кожний автомобільний транспортний засіб, за допомогою якого надаються послуги з міжнародних перевезень вантажів, документами про їх допущення до перевезення вантажів під митними печатками і пломбами.

 

Заступник директора Департаменту - 
начальник Управління ліцензування
Департаменту реєстрації та ліцензування
Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва 

 
 
 
 
О. Б. Іванченко 

Перший заступник директора Державного
департаменту автомобільного транспорту
Міністерства транспорту України 

 
 
І. І. Губа 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Голови
Антимонопольного комітету України 

 
Ю. Кравченко 

 __________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/transport/8_73.html


Попередня статтяНаступна стаття
[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"