Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

Протягом 1998-2008 років особистий прийом громадян в ДПАУ проводився незаконно

Наказом ДПА України від 03.04.2007 N 202 “Про особистий прийом громадян” було затверджено Методичні рекомендації стосовно особистого прийому громадян посадовими особами Державної податкової адміністрації України, Єдиний стандарт громадських приймалень органів ДПС України, а також графік особистого прийому. Як виявилося за перевіркою Міністерства юстиції, цей наказ є незаконним, оскільки не пройшов державної реєстрації в Міністерстві юстиції і ДПАУ скасувала його за Наказом від 14.04.2008  N 241. Таких наказів про особистий прийом було досить багато і жоден з них не проходив державної реєстрації: наказ ДПА України від 18.11.98 N 556 “Про організацію особистого прийому громадян", Наказ ДПАУ від 05.07.2002 р. № 311 “Про організацію особистого прийому громадян”, Наказ ДПАУ від 26.12.2005 р. № 604 “Про організацію особистого прийому громадян”, Наказ ДПАУ від 14.12.2004 р. № 705 “Про особистий прийом громадян”, Наказ ДПАУ від 22.12.2006 р. № 804 “Про організацію особистого прийому громадян”, Наказ ДПАУ від 30.12.2003 р. № 642 “Про організацію особистого прийому громадян”. Виходить, що з 1998 року (наказу з більш ранньою датою не знайшлося) особистий прийом громадян в ДПАУ проводився незаконно. Круто ! Крім того існують аналогічні незаконні Накази щодо особистого прийому громадян в регіональних податкових адміністраціях та інспекціях...

І лише Інструкція про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах державної податкової служби, затверджена наказом ДПАУ від 18.06.2008 р. № 395, була зареєстрована у Мін’юсті України 25.06.2008 за № 554/15245...

Віталій МОСЕЙЧУК

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

                        14.04.2008  N 241

 

                Про скасування наказу ДПА України

                       від 03.04.2007 N 202

                 "Про особистий прийом громадян"

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”, а також з метою усунення виявлених за результатами перевірки Міністерством юстиції України порушень у частині дотримання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів (довідка Міністерства юстиції України від 03.04.2008 N 9) НАКАЗУЮ:

1. Скасувати наказ ДПА України від 03.04.2007 N 202 “Про особистий прийом громадян” як такий, що не пройшов державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Лекаря С.I.

Голова С.В.Буряк

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

                        18.06.2008  N 395

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      25 червня 2008 р.

                                      за N 554/15245

Про затвердження Iнструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах державної податкової служби

На виконання статті 40 Конституції України, Законів України “Про звернення громадян”, “Про державну податкову службу в Україні”, “Про статус народного депутата України”, “Про статус депутатів місцевих рад”, Указу Президента України від 07.02.2008 N 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, Iнструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 348, та з метою поліпшення роботи зі зверненнями громадян в органах державної податкової служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Iнструкцію про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах державної податкової служби, що додається.

2. Департаменту масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян (Косарчук В.П.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Iнформувати Департамент господарського забезпечення про необхідність внесення змін до графіка особистого прийому громадян, який розміщено на інформаційному стенді Державної податкової адміністрації України, протягом трьох робочих днів з моменту підписання наказу (наказів) про відповідні кадрові зміни.

3. Організаційно-розпорядчому департаменту (Клочкова Л.Г.)

привести у відповідність до норм цієї Iнструкції Регламент роботи Державної податкової адміністрації України, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 07.11.2007 N 626 (зі змінами).

4. Департаменту господарського забезпечення (Цоклан I.I.):

4.1. Привести у відповідність до норм цієї Iнструкції Типову інструкцію з діловодства в органах державної податкової служби України, затверджену наказом Державної податкової адміністрації України від 01.07.98 N 315 (зі змінами).

4.2. Підтримувати приймальню громадян в Державній податковій адміністрації України у належному стані згідно з вимогами додатка 6 до цієї Iнструкції.

4.3. Забезпечувати внесення змін до графіка особистого прийому громадян, який розміщено на інформаційному стенді Державної податкової адміністрації України, протягом семи календарних днів з моменту отримання інформації щодо підписання наказу (наказів) про відповідні кадрові зміни від Департаменту масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян.

5. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Шевченко С.С.), Департаменту масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян (Косарчук В.П.) до кінця 2008 року привести у відповідність до норм цієї Iнструкції програмне забезпечення автоматизованої системи електронного документообігу.

6. Першим заступникам і заступникам Голови Державної податкової адміністрації України, керівникам структурних підрозділів Державної податкової адміністрації України, головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити безумовне виконання посадовими особами органів державної податкової служби України вимог цієї Iнструкції.

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 27.02.2004 N 112 “Щодо затвердження Положення про порядок розгляду звернень громадян в органах державної податкової служби України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.03.2004 за N 366/8965.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова С.В.Буряк

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Державної податкової

                                      адміністрації України

                                      18.06.2008  N 395

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      25 червня 2008 р.

                                      за N 554/15245

                            IНСТРУКЦIЯ

про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах державної податкової служби

I. Загальні положення

1. Ця Iнструкція розроблена відповідно до статті 40 Конституції України, Законів України “Про звернення громадян”, “Про державну податкову службу в Україні”, “Про статус народного депутата України”, “Про статус депутатів місцевих рад”, Указу Президента України від 07.02.2008 N 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, Iнструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 348 (далі — Iнструкція з діловодства).

2. Дія цієї Iнструкції не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, установлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції.

3. Скарги громадян щодо оскарження ними в адміністративному порядку податкових повідомлень, податкових повідомлень-рішень про визначення сум податкових зобов’язань, штрафних (фінансових) санкцій, податкових вимог щодо податкового боргу, постанов у справах про адміністративні правопорушення та інших рішень органів державної податкової служби України (далі — органи ДПС), передбачених у пункті 2 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 11.12.96 N 29, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.96 за N 723/1748 (із змінами), розглядаються органами ДПС відповідно до цього Положення.

II. Класифікація звернень громадян та вимоги до їх оформлення

1. Усі звернення громадян, що надходять до органів ДПС, класифікуються на підставі статті 3 Закону України “Про звернення громадян” за змістом на пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) — звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів ДПС, інших органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин і умов життя громадян, удосконалення правової основи державного й громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) — звернення громадян з проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення законодавства чи недоліки в діяльності органів ДПС, інших органів державної влади чи місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання — письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга — звернення громадян з вимогою про поновлення їх прав і захист законних інтересів, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями органів ДПС, інших органів державної влади чи місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

2. Усі звернення громадян, що надходять до органів ДПС, класифікуються відповідно до статті 5 Закону України “Про звернення громадян” за формою на письмові та усні.

Письмове звернення — це пропозиція (зауваження), заява (клопотання) чи скарга громадян, викладена в письмовій формі відповідно до статті 5 Закону України “Про звернення громадян” та надіслана поштою чи передана громадянином особисто (або через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до законодавства) до органу ДПС.

Усне звернення — це пропозиція (зауваження), заява (клопотання) чи скарга громадян, викладена в усній формі відповідно до статті 5 Закону України “Про звернення громадян” та записана посадовою особою органу ДПС під час особистого прийому.

3. Усі звернення громадян, що надходять до органів ДПС, класифікуються відповідно до статті 5 Закону України “Про звернення громадян” залежно від кількісного складу громадян, що звертаються, на індивідуальні та колективні.

Iндивідуальне звернення — це звернення, надіслане поштою чи передане до органу ДПС окремим громадянином.

Колективне звернення — це звернення, надіслане поштою чи передане до органу ДПС групою громадян.

4. Серед звернень громадян, що надходять до органів ДПС, відповідно до статті 8 Закону України “Про звернення громадян” та пункту 3 Iнструкції з діловодства можна виділити за специфічними ознаками: анонімні, повторні і дублетні звернення.

Анонімне звернення — це письмове звернення без зазначення місця проживання заявника (заявників), яке не підписано автором (авторами), а також з якого неможливо встановити авторство.

Повторними вважаються звернення, у яких:

оскаржується рішення, прийняте за попереднім зверненням, що надійшло до органу ДПС;

повідомляється про несвоєчасний розгляд попереднього звернення, якщо з часу надходження останнього минув установлений законодавством термін розгляду і відповідь громадянину не надавалась;

не вирішено по суті або вирішено не в повному обсязі питання, порушене в першому зверненні;

звертається увага на інші недоліки, допущені при вирішенні питання, порушеного в попередньому зверненні;

звернення від одного і того самого громадянина з одного і того самого питання, якщо перше вирішено по суті.

Дублетні звернення — це письмові звернення одного і того ж громадянина (громадян) з одного і того самого питання, надіслані різним адресатам та направлені ними за належністю на розгляд до органу ДПС.

5. Звернення адресується органу ДПС, його посадовим особам у разі, коли вирішення порушених у зверненні питань належить до їх компетенції.

6. У зверненні мають бути вказані прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

7. Звернення в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками.

Звернення в інтересах громадянина може бути подано іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність, що отримали від громадянина відповідні повноваження, оформлені згідно з законодавством.

8. Рішення, дії (бездіяльність) органів ДПС можуть бути оскаржені, якщо:

порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян);

створено перешкоди у здійсненні громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;

незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

III. Облік звернень громадян

1. Усі звернення громадян, що надійшли поштою або з особистого прийому, мають прийматися, попередньо розглядатися та централізовано реєструватися у день їх надходження на реєстраційно-контрольних картках (додаток 1), придатних для оброблення персональними комп’ютерами, або в журналах реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян (додаток 2). Конверти (вирізки з них) зберігаються разом із зверненнями.

Облік особистого прийому громадян ведеться на картках обліку особистого прийому громадян (додаток 3), придатних для оброблення персональними комп’ютерами, або в журналах обліку особистого прийому громадян (додаток 4).

2. На письмових зверненнях, одержаних під час особистого прийому, ставиться відбиток штампа реєстрації письмових звернень, одержаних під час особистого прийому (додаток 5).

Після закінчення особистого прийому такі звернення передаються на реєстрацію у загальному порядку. Iнформація про дату реєстрації та реєстраційний індекс цих звернень вноситься до картки обліку особистого прийому громадян (журналу обліку особистого прийому громадян).

3. Журнальна форма реєстрації звернень та особистого прийому громадян допускається в органах ДПС з річним обсягом надходження до 600 пропозицій, заяв та скарг і такою самою кількістю звернень громадян на особистому прийомі.

4. Журнали реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, а також журнали обліку особистого прийому громадян мають бути прошиті, прошнуровані, пронумеровані, підписані посадовою особою органу ДПС та скріплені печаткою.

5. Під час реєстрації звернення громадянина, надісланого поштою чи переданого під час особистого прийому, йому надається реєстраційний індекс, який присвоюється один раз на рік. Реєстраційний індекс звернення складається з початкової літери прізвища заявника, порядкового номера пропозиції, заяви, скарги, що надійшла, наприклад Д-401. Реєстраційний індекс може бути доповнений іншими позначеннями, що забезпечують систематизацію, пошук, аналіз і зберігання пропозицій, заяв і скарг.

6. Дублетні звернення обліковуються за реєстраційним індексом першої пропозиції, заяви і скарги з доданням порядкового номера, що проставляється через дріб, наприклад, Д-401/1, Д-401/2, Д-401/3.

7. Повторні звернення реєструються так само, як і попередні.

При цьому у відповідній графі реєстраційно-контрольної картки (журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян) зазначається реєстраційний індекс попереднього звернення та на верхньому полі першого аркуша повторного звернення робиться позначка “ПОВТОРНО”.

8. Усі звернення громадян, що надходять до органу ДПС, підлягають обов’язковому попередньому розгляду.

Попередній розгляд звернень здійснюється керівником структурного підрозділу органу ДПС, до функціональних обов’язків якого входить ведення діловодства за зверненнями громадян, або іншою, уповноваженою на це посадовою особою відповідно до розподілу обов’язків між працівниками. Після чого звернення громадян передаються на розгляд керівників органу ДПС відповідно до функціональних обов’язків.

Наслідки розгляду керівництвом органу ДПС звернень громадян фіксуються у резолюціях.

9. Усі звернення громадян після розгляду керівництвом органу ДПС повертаються до структурного підрозділу (посадовій особі), до функціональних обов’язків якого входить ведення діловодства за зверненнями громадян. Зміст резолюції керівника разом з терміном виконання звернення вноситься до реєстраційно-контрольної картки (журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян). Після чого звернення передається структурним підрозділам на виконання.

10. Звернення громадян, одержані структурними підрозділами на виконання, в обов’язковому порядку обліковуються у журналі обліку звернень громадян цього структурного підрозділу і доводяться до безпосередніх виконавців у день їх надходження (за підписом у цьому журналі).

11. Iндекс письмової відповіді на звернення складається з реєстраційного індексу та номера справи (за номенклатурою), до якої підшивається пропозиція (зауваження), заява (клопотання) або скарга разом з документами щодо їх вирішення.

IV. Розгляд звернень громадян

1. Звернення громадян, оформлені належним чином і подані в установленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду з урахуванням положень Iнструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893.

2. Посадові особи органів ДПС при розгляді звернень громадян зобов’язані з’ясовувати їх суть, у разі потреби вимагати у виконавців матеріали їх перевірки, направляти працівників на місця для перевірки викладених у зверненнях обставин, застосовувати інші заходи для об’єктивного вирішення поставлених авторами звернень питань, приймати рішення про усунення причин і умов, які спонукають авторів скаржитись.

3. Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

4. Якщо питання, порушене в одержаному органом ДПС зверненні, не входить до його компетенції, воно в строк не більше п’яти календарних днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом ДПС чи його посадовою особою, воно в той самий термін повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

5. Забороняється направляти скарги громадян на розгляд тим органам чи посадовим особам, дії або рішення яких оскаржуються.

6. Звернення, оформлене без дотримання вимог, передбачених пунктом 6 розділу II цієї Iнструкції, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями в строк не пізніше як через десять календарних днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених пунктом 1 цього розділу. Копія такого звернення залишається у провадженні того органу ДПС, до якого звернувся заявник.

7. Якщо у зверненні поряд з питаннями, що належать до компетенції органу ДПС, порушуються питання, які підлягають вирішенню в інших органах державної влади чи місцевого самоврядування, то при наданні відповіді на звернення роз’яснюється порядок вирішення цих питань.

8. Не підлягають розгляду анонімні звернення; повторні звернення від одного й того самого громадянина з одного й того самого питання, якщо перше цим органом вирішено по суті, а також скарги, подані з порушенням термінів, передбачених статтею 17 Закону України “Про звернення громадян”, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

9. Не допускається розголошення одержаних із звернень громадян відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, конфіденційної та іншої інформації, якщо це обмежує права й законні інтереси громадян. Не допускається з’ясування даних про особу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягають розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи.

Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що міститься у зверненні, особам, які мають відношення до справи.

10. У разі отримання повторного звернення керівник органу ДПС зобов’язаний ретельно розібратися у причинах такого звернення. Якщо воно викликано порушенням установленого Законом України “Про звернення громадян” порядку розгляду, то посадові особи, які припустили такі порушення, несуть відповідальність згідно з законами України.

11. Якщо у черговому зверненні громадянин (поряд з питаннями, що вже розглядались і на які було надано вичерпну відповідь або за якими прийнято відповідне рішення) звертається з іншими питаннями, новими фактами, то звернення не вважається повторним і розглядається у встановленому законодавством порядку.

12. Пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України розглядаються керівником органу ДПС особисто.

13. Звернення громадян, які мають установлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

14. Особлива увага приділяється розв’язанню проблем, порушених у зверненнях ветеранів війни та праці, інвалідів, а також осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

15. Звернення розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця від дня їх надходження, ураховуючи вихідні, святкові та неробочі дні, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти календарних днів від дня їх отримання.

Якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, то в порядку, передбаченому пунктом 3 розділу VII цієї Iнструкції, строк його розгляду може бути продовжено, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.

Звернення громадян, що надійшли з редакцій газет, журналів, радіо й телебачення, розглядаються органами ДПС в аналогічному порядку.

Початком строку розгляду звернення вважається день його надходження (реєстрації) в органі ДПС, а закінченням — день направлення відповіді заявнику на його звернення.

16. Скарга на рішення, що оскаржувалося, може бути подана до органу ДПС вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного строку, органами ДПС не розглядаються.

Пропущений з поважної причини строк може бути поновлений органом ДПС, що розглядає скаргу.

17. Звернення вважається вирішеним, якщо розглянуто всі порушені в ньому питання, прийнято обґрунтоване рішення, ужито необхідних заходів щодо його виконання і заявника повідомлено про результати розгляду звернення і прийняте рішення.

18. Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформлюються відповідно до вимог законодавства про мови.

19. Рішення, які приймаються за зверненнями громадян, мають бути мотивованими та ґрунтуватися на нормах законодавства. Посадова особа, визнавши заяву такою, що підлягає задоволенню, зобов’язана забезпечити своєчасне й правильне виконання прийнятого рішення, а в разі визнання скарги обґрунтованою — негайно вжити заходів до поновлення порушених прав громадян.

20. Відповідь за результатами розгляду звернення в обов’язковому порядку дається тим органом ДПС, який його отримав і до компетенції якого входить розв’язання порушених у зверненні питань, за підписом керівників або осіб, яким право підпису надано керівником органу.

21. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у зверненні, доводиться до відома громадянина з посиланням на закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

22. Органи ДПС розглядають звернення громадян без стягнення за це плати.

V. Особливості розгляду звернень, запитів і листів народних депутатів України, які надійшли в інтересах громадян

1. Звернення народних депутатів України, які надійшли в інтересах громадян, розглядаються протягом 10 календарних днів з дня їх одержання. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата України у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 календарних днів з моменту його одержання. Умотивована відповідь на депутатське звернення повинна бути надіслана народному депутату України не пізніше як на другий день після розгляду звернення. Відповідь надається в обов’язковому порядку і безпосередньо тим органом ДПС, до якого було направлено депутатське звернення, за підписом його керівника чи посадової особи, якій право підпису надано керівником.

Листи народних депутатів України, які надійшли в інтересах громадян, розглядаються в аналогічному порядку.

2. Народний депутат України, який направив звернення, може бути присутнім при його розгляді, про що він повідомляє відповідний орган ДПС, його посадових осіб, яким адресовано депутатське звернення. Посадова особа, відповідальна за розгляд звернення народного депутата України, зобов’язана завчасно, але не пізніше ніж за один календарний день повідомити народного депутата України про час і місце розгляду звернення.

3. Запит народного депутата України, народних депутатів України чи комітету Верховної Ради України, який надійшов в інтересах громадян, розглядається у п’ятнадцятиденний строк з дня його одержання або в інший строк, встановлений Верховною Радою України. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто в установлений строк, керівник органу ДПС, до якого звернуто запит, зобов’язаний письмово повідомити про це Голову Верховної Ради України та народного депутата України, групу народних депутатів України, комітет Верховної Ради України, який вніс (які внесли) запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця після одержання запиту.

4. Народний депутат України має право брати безпосередньо участь у розгляді керівником органу ДПС унесеного ним запиту.

На вимогу народного депутата України керівник органу ДПС, якому адресовано запит, зобов’язаний повідомити народному депутатові про день розгляду порушених у запиті питань завчасно, але не пізніше ніж за три календарні дні до їх розгляду.

5. Розгляд звернень, запитів, листів народних депутатів України, які надійшли в інтересах громадян, береться під особливий контроль керівників органів ДПС.

6. Звернення, запити та запитання депутатів місцевих рад, які надійшли в інтересах громадян, розглядаються у порядку, передбаченому статтями 13, 21 та 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

VI. Особистий прийом громадян

1. Керівники та посадові особи органів ДПС, які мають право приймати рішення, що входять до їх компетенції, проводять особистий прийом громадян в органах ДПС, а також за місцем їх роботи і проживання.

2. Графіки особистого прийому громадян в органах ДПС затверджуються керівниками цих органів. Графіки особистого прийому громадян за місцем їх проживання і роботи погоджуються відповідно з місцевими державними адміністраціями, адміністрацією підприємств, установ, організацій.

3. Графік особистого прийому громадян із зазначенням прізвищ посадових осіб, які повинні приймати відвідувачів, часу й місця прийому розміщується у приміщеннях органів ДПС у місцях, зручних для вільного огляду.

4. Iнформація про особистий прийом громадян за місцем їх роботи і проживання доводиться до відома громадян не пізніше ніж за п’ять календарних днів до прийому.

5. Особистий прийом проводиться регулярно в установлені дні та години в зручний для громадян час та з урахуванням внутрішнього трудового розпорядку роботи органів ДПС. При вирішенні питання про час прийому громадян ураховується внутрішній трудовий розпорядок роботи органів ДПС, а також інші місцеві умови.

6. Особистий прийом посадової особи органу ДПС, до компетенції якої належить вирішення питань, порушених громадянином у зверненні, проводиться у її прийомний день за графіком. У разі відсутності цієї посадової особи особистий прийом здійснює посадова особа, призначена виконувати її обов’язки.

У разі, якщо дата особистого прийому за графіком припадає на вихідний, святковий чи неробочий день, проведення особистого прийому переноситься на інший робочий день за погодженням із посадовою особою, яка здійснюватиме такий прийом, про що інформується відповідний громадянин.

Несвоєчасний початок особистого прийому та припинення його раніше встановленого строку, перенесення його на іншу дату не допускається, за винятком випадків, передбачених абзацом другим цього пункту.

7. Для особистого прийому громадян в органах ДПС існують спеціальні кімнати (приймальні громадян), які обладнуються згідно з Єдиним стандартом приймалень громадян органів ДПС (додаток 6), забезпечуються юридичною літературою та нормативно-правовими актами.

8. Організація проведення особистого прийому громадян покладається на структурний підрозділ (посадових осіб) органу ДПС відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

9. Усі звернення громадян, подані на особистому прийомі, реєструються у порядку, передбаченому пунктом 2 розділу III цієї Iнструкції. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, то вони розглядаються у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду такого звернення громадянину повідомляється письмово або усно (на бажання громадянина).

При наданні усної відповіді громадянину під час особистого прийому в картці обліку особистого прийому громадян або журналі обліку особистого прийому громадян робиться відповідна відмітка.

10. Керівники органів ДПС забезпечують першочерговий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України.

11. Попередній запис на особистий прийом до керівників органів ДПС, їхніх перших заступників і заступників, керівників структурних підрозділів є обов’язковим.

12. Попередній запис на особистий прийом до керівників органів ДПС, їхніх перших заступників і заступників, керівників структурних підрозділів закінчується не пізніше ніж за п’ять робочих днів до календарної дати прийому.

13. Якщо громадянин записується на особистий прийом до посадової особи органу ДПС зі зверненням, що вже розглядалося на особистому прийомі в органі ДПС, то у верхньому правому кутку картки обліку особистого прийому громадян ставиться відбиток штампа (додаток 7) або робиться позначка “ПОВТОРНО”. Така позначка робиться і у відповідній графі журналу обліку особистого прийому громадян.

14. Керівник структурного підрозділу (посадова особа) органу ДПС, що організовує проведення особистого прийому громадян, для забезпечення кваліфікованого розв’язання питань, порушених громадянином у зверненні, може залучати до його розгляду працівників відповідних структурних підрозділів органу ДПС або одержувати від них необхідну інформацію.

15. В особистому прийомі громадян можуть брати участь їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку.

16. Особи, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

17. Особистий прийом громадян проводиться від імені органу ДПС. Прийом починається з пропозиції відвідувачеві назвати своє прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, а також викласти суть питання, з яким він звертається. Якщо з цього питання громадянин уже звертався до органу ДПС, то перед початком бесіди вивчаються всі наявні матеріали.

У заявника можуть бути затребувані документи, що засвідчують його особу або підтверджують відповідно до законодавства його повноваження на представництво. Відсутність такого документа згідно з вимогами статті 5 Закону України “Про звернення громадян” має бути підставою для відмови в прийомі.

18. Якщо відвідувач не з’явився на особистий прийом або прийом з інших поважних причин не відбувся, про це у картці обліку особистого прийому громадян або журналі обліку особистого прийому громадян робиться відповідна відмітка.

19. Посадова особа, яка веде особистий прийом, за результатами розгляду звернення громадянина має право, керуючись законодавством та в межах компетенції, прийняти одне з таких рішень:

19.1. Задовольнити прохання чи вимогу та повідомити відвідувачу про порядок і строк виконання прийнятого рішення;

19.2. Відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про порядок і строк оскарження прийнятого рішення;

19.3. Прийняти заяву або скаргу (коли питання потребують додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв’язання питань під час особистого прийому, а також про порядок і строк розгляду його звернення;

19.4. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції органів ДПС, то посадова особа, яка веде прийом, пояснює йому, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації треба звернутися щодо його розв’язання, і по змозі надає допомогу (повідомляє адресу, номер телефону тощо).

20. Iнформація про прийняте під час особистого прийому рішення вноситься до картки обліку особистого прийому громадян або журналу обліку особистого прийому громадян та в разі необхідності доводиться до відома виконавця (виконавців).

Після прийняття рішення щодо звернення громадянина посадова особа, яка проводила особистий прийом, інші залучені до участі в прийомі посадові особи та громадянин, його представник, повноваження якого оформлені в установленому законодавством порядку, ставлять свої підписи у картці обліку особистого прийому громадян або журналі обліку особистого прийому громадян. Ці підписи свідчать про їх ознайомлення з таким рішенням.

21. За умови прийняття остаточного рішення за зверненням у картці обліку особистого прийому громадян або журналі обліку особистого прийому громадян робиться відповідна відмітка, а всі матеріали щодо проведення особистого прийому формуються у справу.

VII. Забезпечення контролю за розглядом звернень громадян і звернень, запитів, листів народних депутатів України, які надійшли в інтересах громадян

1. Звернення громадян і звернення, запити, листи народних депутатів України, які надійшли в інтересах громадян, у разі, коли про результати їх розгляду необхідно повідомити автора, інших осіб, беруться на контроль, що здійснюється на реєстраційно-контрольних картках, які разом із зверненнями вручаються виконавцям. У цих випадках перші аркуші контрольованих звернень позначаються словом “КОНТРОЛЬ” або літерою “К”.

2. В органах ДПС з великим обсягом документообігу контроль за розглядом звернень, передбачених пунктом 1 цього розділу, здійснюється за допомогою персонального комп’ютера. Здійснення автоматизованого контролю за розглядом таких звернень покладається на структурний підрозділ (посадових осіб) органу ДПС відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

У структурних підрозділах безпосередній контроль за розглядом звернень громадян і звернень, запитів, листів народних депутатів України, які надійшли в інтересах громадян, здійснюють їх керівники.

3. Строк розгляду звернень, узятих на контроль, може бути змінений у межах, передбачених статтею 20 Закону України “Про звернення громадян”, та лише посадовою особою, яка його встановила, а в разі її відсутності — посадовою особою, яка виконує її обов’язки.

У разі потреби строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання виконавця, яке подається не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення встановленого строку. Про продовження строку розгляду звернення повідомляється особі, яка подала звернення, та органам чи посадовим особам, яким необхідно про це сповістити.

4. Звернення, передбачені пунктом 1 цього розділу, уважаються виконаними, якщо вжито заходів щодо вирішення всіх питань, порушених у зверненні, і заявнику та, в разі потреби, кореспондентові надано вичерпні письмові відповіді.

Такі звернення знімаються з контролю, якщо виконавцем передано відповідному структурному підрозділу (посадовій особі) реєстраційно-контрольну картку, оформлену належним чином, разом з копією (копіями) відповіді (відповідей) заявнику та, за потреби, кореспондентові, копією звернення громадянина, доповідні записки та інші документи, які підтверджують виконання у повному обсязі завдань щодо розгляду звернень відповідно до резолюцій.

Ці документи (у разі виконання завдання у повному обсязі) є підставою для зняття з контролю доручень, визначених за зверненнями. Попередні відповіді на звернення, узяті під контроль, не є підставою для зняття звернень з контролю.

Рішення про зняття з контролю цих звернень приймають посадові особи, які прийняли рішення про взяття на контроль, а в разі їх відсутності — посадові особи, які виконують їх обов’язки.

5. Контроль за розглядом звернень, запитів та запитань депутатів місцевих рад, які надійшли в інтересах громадян, здійснюється в аналогічному порядку.

6. Дані про наслідки виконання взятих на контроль звернень періодично узагальнюються і доповідаються керівництву органів ДПС, у разі потреби розглядаються на оперативних нарадах органів ДПС, засіданнях колегії Державної податкової адміністрації України.

Стан роботи органів ДПС щодо розгляду таких звернень перевіряється органами ДПС вищого рівня.

VIII. Порядок ведення діловодства за зверненнями громадян

1. Діловодство за зверненнями громадян ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на структурний підрозділ (посадових осіб) органу ДПС, до функціональних обов’язків якого (яких) входить ведення діловодства за зверненнями громадян.

2. Порядок ведення діловодства, пов’язаного зі зверненнями, які містять відомості, що становлять державну або іншу таємницю, що охороняється законом, визначається спеціальними нормативно-правовими актами.

3. Документи у справах розміщуються у хронологічному порядку.

Кожна пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга з усіма документами щодо її розгляду і вирішення становлять у справі самостійну групу і вкладаються у м’яку обкладинку (папір формату А3), на якій вказується інформація такого змісту: П.I.Б. заявника, дата реєстрації його звернення в органі ДПС, реєстраційний індекс та короткий зміст цього звернення. У разі одержання повторного звернення або додаткових документів вони підшиваються до відповідної групи документів.

Під час формування справ перевіряється правильність спрямування документів до справи, їх комплектність. Невирішені пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги, а також неправильно оформлені документи підшивати до справ забороняється.

4. Строки зберігання документів за зверненнями громадян визначаються Переліком типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 N 41, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.09.98 за N 576/3016 (із змінами).

5. Пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги громадян, як правило, зберігаються протягом п’яти років.

6. Після закінчення встановлених строків зберігання документи за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами підлягають знищенню в установленому порядку.

IX. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян

1. Посадові особи, які допустили порушення законодавства про звернення громадян, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України. До зазначених посадових осіб за неналежне виконання службових обов’язків з розгляду звернень громадян можуть застосовуватись заходи дисциплінарного стягнення.

2. Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб органів ДПС, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету.

3. Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи органів ДПС, інших органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.

X. Узагальнення, аналіз письмових і усних звернень громадян та звернень, запитів, листів народних депутатів України, які надійшли в інтересах громадян

1. Звернення громадян, передбачені пунктом 1 розділу VII цієї Iнструкції, періодично, але не менше одного разу на місяць, узагальнюються й аналізуються органами ДПС з метою своєчасного виявлення причин, що призводять до порушення законодавства з цих питань, вивчення громадської думки та вдосконалення роботи органів ДПС.

В аналогічному порядку узагальнюються й аналізуються звернення, запити та запитання депутатів місцевих рад, які надійшли в інтересах громадян.

2. Особлива увага приділяється усуненню причин, які викликають повторні й колективні скарги громадян та змушують їх звертатися до Верховної Ради України, народних депутатів України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України та центральних органів державної влади, редакцій газет і журналів з питань, які можуть і повинні розглядатись органами ДПС на місцях.

3. Форми звітності щодо стану розгляду звернень, визначених пунктом 1 розділу VII цієї Iнструкції, порядок заповнення і направлення цих форм до органів ДПС вищого рівня, порядок підготовки аналітичних матеріалів за результатами розгляду таких звернень затверджуються відповідним наказом Державної податкової адміністрації України.

Результати узагальнення та аналізу стану розгляду звернень, визначених пунктом 1 розділу VII цієї Iнструкції, використовуються органами ДПС: при перевірках роботи підпорядкованих органів ДПС; на оперативних нарадах в органах ДПС, а також колегіях (не рідше ніж двічі на рік); при підготовці та направленні методичних рекомендацій до підпорядкованих органів ДПС, інформаційних оглядових листів та звітної інформації до Кабінету Міністрів України та Секретаріату Президента України.

Директор Департаменту

масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян В.П.Косарчук

Додаток 6

                                      до Iнструкції про порядок

                                      розгляду звернень

                                      та особистого прийому

                                      громадян в органах державної

                                      податкової служби

 

 

                         ЄДИНИЙ СТАНДАРТ

                 приймалень громадян органів ДПС

                            Розміщення

Приймальня громадян розміщується на першому поверсі головного адміністративного будинку.

Вивіска

На фасаді адміністративного будинку органу ДПС розміщується вивіска “Приймальня громадян” та зазначається назва відповідного органу ДПС.

                                      ЗРАЗОК

 

                             ВИВIСКА

                      до приймальні громадян

 

-------------------------------------------

           ¦         (Державний Герб України)         ¦

           ¦(назва органу державної податкової служби)¦

           ¦                ПРИЙМАЛЬНЯ                ¦

           ¦                 ГРОМАДЯН                 ¦

-------------------------------------------

Вивіска до приймальні громадян виготовляється із суцільного листа пластмаси прямокутної форми розміром 500 х 350 мм завтовшки 3 мм.

На полі вивіски по центру вгорі розміщується зображення малого Державного Герба України (тризуба), під ним — назва органу державної податкової служби, нижче — слова “ПРИЙМАЛЬНЯ ГРОМАДЯН”. Малий Державний Герб України (тризуб) і написи виконуються бронзовим кольором на синьому тлі.

Приміщення

Приміщення приймальні громадян повинно відповідати Санітарним нормам дотримання виробничих приміщень, затвердженим постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1 грудня 1999 року N 42 “Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень (ДСН 3.3.6.042-99)” з місцем для очікування громадянами особистого прийому та для безпосереднього здійснення особистого прийому.

Приміщення повинно бути обладнано столами, стільцями, шафами тощо.

Символіка

У приміщенні приймальні громадян розміщуються державні символи України: Прапор України, Герб України; портрет Президента України; символіка органів ДПС.

Iнформаційний стенд

У приміщенні приймальні громадян на інформаційному стенді “Iнформація ДПА України для громадян” розміщується добірка кодексів України, нормативно-правових актів, коментарів до них та матеріалів щодо роз’яснень податкового законодавства, крім інформації з обмеженим доступом.

Технічне та матеріальне забезпечення

Приймальня громадян забезпечується сучасною оргтехнікою, ксероксом, комп’ютером та принтером з підключенням до інформаційно-пошукової системи “Ліга-Закон”.

Приймальня громадян забезпечується необхідними канцтоварами.

Засоби зв’язку

У приміщенні приймальні громадян установлюється телефонний апарат із внутрішнім зв’язком та виходом на міжміський зв’язок з міським номером телефону.

Охорона

Охорона приміщення приймальні громадян забезпечується згідно з Iнструкцією щодо забезпечення режимних заходів відповідних майнових комплексів органів ДПС.

Протипожежний стан

Приміщення приймальні громадян облаштовується вогнегасниками, первинними засобами пожежегасіння, а також медичною аптечкою з необхідним набором медикаментів для невідкладної медичної допомоги.

В приміщенні приймальні громадян здійснюється протипожежний режим (порядок огляду і закриття приміщення приймальні громадян після закінчення роботи, вимкнення електроприладів, освітлення).

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

                        03.04.2007  N 202

 

          { Наказ скасовано на підставі Наказу Державної

             податкової адміністрації N 241 від 14.04.2008 }

                  Про особистий прийом громадян

Керуючись ст. 40 Конституції України та на виконання Закону України від 2 жовтня 1996 року N 393/96-ВР “Про звернення громадян” зі змінами та доповненнями, інших нормативно-правових актів та з метою поліпшення організації особистого прийому громадян посадовими особами ДПА України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації стосовно особистого прийому громадян посадовими особами Державної податкової адміністрації України (далі — Методичні рекомендації) (додаток 1).

2. Затвердити Єдиний стандарт громадських приймалень органів ДПС України (додаток 2).

3. Затвердити форму Зведеної інформації щодо моніторингу громадської думки про роботу громадських приймалень органів ДПС України (далі — форма Зведеної інформації) (додаток 3).

4. Затвердити Порядок складання Зведеної інформації щодо моніторингу громадської думки про роботу громадських приймалень органів ДПС (далі — Порядок) (додаток 4).

5. Першим заступникам Голови, заступникам Голови, керівникам структурних підрозділів ДПА України забезпечити безумовне виконання вимог цього наказу.

6. Департаменту масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян (Косарчук В.П.):

6.1. у разі кадрових змін у тижневий термін оновлювати Графік особистого прийому громадян посадовими особами Державної податкової адміністрації України (далі — Графік), доводити його до посадових осіб ДПА України та громадськості шляхом оприлюднення у ЗМI та на веб-сайті ДПА України;

6.2. забезпечити постійний контроль за виконанням доручень, наданих під час особистого прийому громадян;

6.3. щомісячно здійснювати аналіз роботи з розгляду звернень громадян на особистих прийомах;

6.4. кожні півроку здійснювати узагальнення моніторингу громадської думки методом анкетування про роботу громадських приймалень ОДПС.

7. Департаменту інформатизації процесів оподаткування (Годунов О.Л.) до 1 липня 2007 року забезпечити належне функціонування підсистеми АСЕДО “Особистий прийом громадян”, враховуючи пропозиції Департаменту масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян.

8. Адміністративно-господарському департаменту (Ярощук Ю.М.):

8.1. підтримувати громадську приймальню у належному стані відповідно до вимог Єдиного стандарту громадських приймалень органів ДПС України;

8.2. оперативно вносити зміни до Графіка, який розміщено у бюро перепусток ДПА України, у тижневий термін після видання наказу про кадрові зміни.

9. Департаменту персоналу (Романченко С.Г.) надавати Департаменту масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян у день виходу наказу про призначення посадової особи інформацію про кадрові зміни у керівному складі ДПА України.

10. Департаменту обліку та звітності (Ніколайченко В.I.) у тижневий термін забезпечити внесення змін до Реєстру звітів та зведених інформацій ДПА України.

11. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі:

11.1. у місячний термін привести власні нормативні акти та підпорядкованих органів державної податкової служби у відповідність до цього наказу;

11.2. забезпечити дотримання вимог Єдиного стандарту громадських приймалень органів ДПС України;

11.3. здійснювати відповідно до планів роботи:

11.3.1. моніторинг громадської думки про роботу громадських приймалень ОДПС методом анкетування;

11.3.2. складання форми Зведеної інформації та її подання Департаменту масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян відповідно до Порядку її складання та за формою згідно з додатками 3 та 4 до цього наказу;

11.3.3. організацію виїзних особистих прийомів посадових осіб органів ДПС та брати в них участь;

11.3.4. розгляд проблемних питань щодо організації роботи зі зверненнями громадян та стосовно особистого прийому громадян на виробничих нарадах та засіданнях колегій.

12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о.

заступника Голови Бондаренка Г.I.

Голова А.I.Брезвін

Додаток 1

                                      до наказу ДПА України

                                      03.04.2007  N 202

 

 

                      МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ

стосовно особистого прийому громадян посадовими особами Державної податкової адміністрації України

1. Загальні положення

Методичні рекомендації стосовно особистого прийому громадян посадовими особами Державної податкової адміністрації України (далі — Методичні рекомендації) регламентують питання організації і проведення особистого прийому громадян посадовими особами Державної податкової адміністрації України.

1.1. Посадові особи, які здійснюють прийом громадян, керуються:

Конституцією України, Указами Президента України від 19 березня 1997 року N 241/97 “Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення”, від 13 серпня 2002 року N 700/2002 “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення” та від 14 квітня 2004 року N 434/2004 “Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів” із змінами і доповненнями, Законами України від 2 жовтня 1996 року N 393/96-ВР “Про звернення громадян”, від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII “Про інформацію” із змінами та доповненнями та іншими нормативно-правовими актами.

1.2. З метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян для розгляду проблемних питань, які виникають у платників податків, у ДПА України діє громадська приймальня, яка знаходиться за адресою: м. Київ, Львівська площа, 6, кімната 117.

1.3. Організація особистого прийому громадян посадовими особами ДПА України здійснюється працівниками відділу прийому і роботи зі зверненнями громадян Департаменту масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян Державної податкової адміністрації України, відповідальними за організацію особистого прийому громадян (далі — працівники).

2. Запис на особистий прийом

2.1. Запис громадян на особистий прийом до посадових осіб ДПА України провадиться у телефонному режимі відповідальними працівниками.

Якщо громадянин звернувся письмово з проханням записати його на особистий прийом, працівники здійснюють запис, про що письмово повідомляють заявника у термін, визначений чинним законодавством.

2.2. Під час проведення запису у громадянина з’ясовують таку інформацію: П. I. Б., посада, адреса, категорія, соціальний стан, місце роботи, питання, з яким звертається громадянин, наявність попередніх звернень, яка вноситься до Картки обліку особистого прийому громадян (додаток до Методичних рекомендацій) (далі — Картка), заповнюються графи Картки 1 — 10, 18 та зазначається порядковий номер запису.

2.3. З’ясувавши питання, з яким звертається громадянин, працівник повідомляє йому про посадову особу, до компетенції якої належить розгляд цього питання, та дату й час проведення особистого прийому відповідно до Графіка особистого прийому громадян посадовими особами Державної податкової адміністрації України (далі — Графік).

2.4. У разі коли громадянин бажає записатися на особистий прийом до посадових осіб ДПА України, які не здійснюють такий прийом згідно з Графіком, ці посадові особи залучаються до проведення прийому. Час проведення такої зустрічі погоджується з керівником відповідного структурного підрозділу.

2.5. Якщо громадянин записався на особистий прийом з питанням, розгляд якого потребує залучення фахівців кількох структурних підрозділів, то для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань залучаються відповідні структурні підрозділи.

Особистий прийом має здійснюватися у прийомний день посадової особи, до компетенції якої належить головне або пріоритетне питання, що визначає громадянин. Iнші посадові особи, залучені до прийому, запрошуються на цей же день, про що робиться відмітка у Картці.

2.6. У разі якщо дата прийому припадає на вихідний чи святковий день, особистий прийом громадян здійснюється в інший день місяця за погодженням із відповідною посадовою особою та громадянином.

2.7. Запис громадян закінчується за 1 робочий день до календарної дати прийому керівника структурного підрозділу ДПА України (далі — структурний підрозділ) та за 3 робочі дні до календарної дати прийому керівництва ДПА України згідно з Графіком особистого прийому.

2.8. Прийом громадян Головою ДПА України або його заступниками здійснюється тільки за попереднім записом та з питань, які не можуть бути вирішені керівниками структурних підрозділів.

2.9. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції органів державної податкової служби, працівник пояснює йому, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації та установи треба звернутися за його вирішенням, надаючи в цьому за можливості допомогу (вказує адресу, номер телефону тощо).

2.10. Не записується на повторний прийом до однієї і тієї ж посадової особи або керівника чи Голови ДПА України той самий громадянин, якщо на попередньому прийомі у цієї посадової особи чи керівника ДПА України поставлені ним питання були вирішені (задоволено, відмовлено в задоволенні).

2.11. Якщо громадянин повторно звертається із проханням про особистий прийом до іншої посадової особи чи керівника ДПА України, то у правому верхньому кутку Картки працівником ставиться штамп “ПОВТОРНО” та у графі Картки 10 зазначається номер реєстрації особистого прийому або номер запису, якщо прийом не відбувся.

2.12. У разі запису на особистий прийом іноземного громадянина працівник радить звернутись письмово для подальшого розгляду звернення Державною податковою адміністрацією України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року N 1893 “Про затвердження Iнструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави” із змінами та доповненнями.

3. Організаційні заходи та підготовка матеріалів для проведення особистого прийому громадян

3.1. Вхід до громадської приймальні відвідувачів, які записалися на прийом до посадових осіб ДПА України, здійснюється за списком, підписаним директором Департаменту масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян, а у разі його відсутності — заступниками директора цього департаменту.

Підписаний список громадян, які записалися на прийом, передається керівнику охорони ДПА України за 1-2 дні до календарної дати прийому посадовою особою згідно із затвердженим Графіком.

Працівники охорони забезпечують супроводження громадян до громадської приймальні (кімната N 117/6).

3.2. Відповідальні за організацію особистого прийому громадян працівники не пізніше ніж за день до встановленого Графіком дня прийому передають копію Картки обліку посадовій особі, яка має здійснювати особистий прийом громадян.

3.3. Керівник структурного підрозділу, на прийом до якого записався громадянин, готує відповідні матеріали стосовно питання, з яким звернувся громадянин на особистий прийом, та здійснює особистий прийом відповідно до часу та дати, зазначеної у Картці.

3.4. Для забезпечення здійснення особистого прийому Головою ДПА України та заступниками Голови:

3.4.1. працівник з’ясовує, в якому структурному підрозділі знаходилось попереднє звернення громадянина, який бажає записатись на особистий прийом до керівництва ДПА України, або до компетенції якого структурного підрозділу належить питання, з яким звернувся громадянин. Враховуючи з’ясоване, працівником заповнюється графа 8а Картки;

3.4.2. копії карток передаються структурним підрозділам, зазначеним у графі 8а;

3.4.3. структурні підрозділи надають інформаційну довідку щодо справи громадянина, зазначеного у Картці, в термін не пізніше двох днів до особистого прийому. Iнформаційна довідка повинна містити:

суть проблеми, стосовно якої звернувся громадянин;

пропозиції щодо вирішення питання;

копії попередніх звернень та копії відповідей на них;

прізвище, ім’я та по батькові посадової особи (керівника або заступника керівника структурного підрозділу), який має бути залученим до участі в особистому прийомі громадян керівництвом ДПА України;

3.4.4. підготовлені матеріали передаються до структурного підрозділу, який відповідає за організацію особистого прийому громадян, за підписом керівника структурного підрозділу або його заступника;

3.4.5. на підставі отриманих від структурних підрозділів матеріалів формується справа, що надається посадовій особі, яка здійснює особистий прийом громадян, та заповнюються графи 8б, 8в, 8г Картки.

4. Організація та проведення особистого прийому громадян

4.1. Особистий прийом громадян проводиться від імені Державної податкової адміністрації України. Прийом починається з пропозиції відвідувачеві назвати своє прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, а також викласти суть питання, з яким він звертається.

4.2. Якщо громадянин не з’явився на особистий прийом або прийом з інших причин не відбувся, про це у графі 12 Картки вноситься відповідний запис і номер реєстрації не вноситься.

4.3. За відсутності посадової особи прийом здійснюють посадові особи відповідно до розподілу обов’язків.

4.4. У разі призначення або звільнення посадових осіб вносяться відповідні зміни до Графіка особистого прийому громадян посадовими особами Державної податкової адміністрації України.

4.5. Якщо громадянин звернувся з проханням здійснити його особистий прийом без запису, то особистий прийом громадянина здійснюватиметься структурним підрозділом, до компетенції якого належить розгляд питання. Час прийому та відповідальна особа, що здійснюватиме особистий прийом громадянина, погоджуються працівниками з керівником відповідного структурного підрозділу у телефонному режимі.

4.6. У разі необхідності в коректній формі можна попросити в заявника його документ, що засвідчує особу, або наявність повноважень на представництво інтересів іншої особи. Відсутність такого документа може бути підставою для відмови в прийомі.

4.7. У прийомі громадян можуть брати участь представники заявника, повноваження яких оформлені в установленому законом порядку. Особам, які не перебувають у родинних або юридично значущих відносинах з громадянами, що звернулись на особистий прийом, забороняється перебувати в приміщенні, де він проводиться.

4.8. Громадяни, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються.

4.9. На особистому прийомі працівник у Картці обліку ставить порядковий номер реєстрації.

4.10. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

З метою припинення неправомірних дій посадових осіб та скасування незаконних рішень особливу увагу слід приділяти зверненням громадян, в яких йдеться про недоліки в роботі органів державної податкової служби, оскаржуються рішення посадових осіб органів ДПС.

4.11. Посадова особа, яка здійснює прийом громадян, повинна забезпечити особливо уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, інваліди Великої Вітчизняної війни, ветерани війни та праці, інваліди, непрацездатні особи та особи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, члени багатодітних сімей, одинокі матері, інші особи, які потребують соціального захисту та підтримки.

4.12. Посадова особа, яка здійснює прийом, для забезпечення кваліфікованого роз’яснення питань, порушених громадянами, може залучати до їх розгляду керівників інших структурних підрозділів ДПА України в частині вирішення питань, що належать до їх компетенції, або одержувати від них потрібну інформацію у телефонному режимі, про що робиться відмітка у графі 12 Картки обліку особистого прийому громадян.

4.13. Питання, з якими звертаються громадяни, за можливості вирішуються під час особистого прийому. Особа, яка веде прийом, керується законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і в межах своєї компетенції має право прийняти одне з таких рішень:

4.13.1. задовольнити прохання чи вимогу безпосередньо під час особистого прийому;

4.13.2. відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення;

4.13.3. прийняти письмову заяву або скаргу (за потреби додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв’язання питань під час особистого прийому, а також про порядок і термін розгляду його звернення;

4.13.4. якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції органів державної податкової служби, то посадова особа, яка веде прийом, пояснює йому, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації та установи треба звернутися за його вирішенням, і за можливості надає в цьому допомогу (вказує адресу, номер телефону тощо).

4.14. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, приймає рішення або дає доручення із терміном виконання, що зазначається у графах 13, 14 Картки.

Посадова особа та залучені до особистого прийому посадові особи у Картці обліку ставлять підписи узгодження (графа 15б).

4.15. Працівник, відповідальний за проведення особистого прийому, передає Картку громадянину (громадянам) для підпису узгодження (графа 15а).

4.16. На письмових зверненнях (пропозиції, заяви та скарги), поданих під час особистого прийому, ставиться штамп, де зазначається дата та номер реєстрації особистого прийому, і вони передаються до загального відділу Адміністративно-господарського департаменту для централізованої реєстрації та обліку в установленому порядку в день здійснення прийому.

Якщо особистий прийом закінчився у кінці робочого дня, звернення передається до загального відділу наступного дня.

4.17. Після реєстрації звернення загальним відділом працівником у графі 11 Картки ставиться реєстраційний номер та дата реєстрації.

5. Результати здійснення особистого прийому громадян

5.1. Працівники передають копію Картки структурним підрозділам відповідно до доручення, наданого під час особистого прийому (графа 13 Картки обліку).

5.2. Структурні підрозділи забезпечують виконання доручень, наданих під час особистого прийому громадян, у термін, вказаний у графі 14 Картки.

5.3. Контроль за виконанням та дотриманням термінів виконання доручень (рішень, резолюцій), наданих під час особистого прийому, здійснюється структурним підрозділом, відповідальним за організацію особистого прийому громадян.

5.4. Iнформація про хід виконання доручення, наданого на особистому прийомі, протягом встановленого терміну та остаточні висновки за результатами його розгляду (копії відповідей, рішень тощо) в обов’язковому порядку надаються виконавцями до структурного підрозділу, відповідального за організацію особистого прийому громадян.

На підставі наданих структурними підрозділами матеріалів працівники заповнюють графу 16 Картки обліку та знімають доручення з контролю, якщо воно виконано.

5.5. Усі наявні матеріали стосовно громадянина, який брав участь в особистому прийомі, формуються у справу, до якої після заповнення графи 17 додається Картка обліку особистого прийому.

Картки обліку громадян, які не були присутні на особистому прийомі та не мають номера реєстрації, підшиваються окремо.

5.6. За результатами виконання доручень, наданих під час особистих прийомів, щомісячно готується доповідна записка керівнику ДПА України, який здійснював особистий прийом громадян.

5.7. Картка обліку особистого прийому громадян ведеться на паперових та електронних носіях. Комп’ютерна програма ведення карток повинна бути придатна для всебічного аналізу щодо кожного пункту Картки.

5.8. Працівники щомісячно проводять аналіз розгляду звернень громадян на особистих прийомах та подають його на розгляд керівництву.

5.9. Працівники, відповідальні за особистий прийом громадян, щотижня роблять аналіз невиконаних доручень, наданих під час особистого прийому громадян, та у разі їх наявності подають керівництву як проблемне питання на апаратну нараду у Голови ДПА України.

5.10. Посадові особи — керівники структурних підрозділів, які здійснюють особистий прийом громадян, забезпечують у своєму підрозділі систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян з метою виявлення причин, що їх спричинили, а також найбільш гострих суспільно значущих проблем, що потребують негайного вирішення, своєчасного розроблення пропозицій щодо поліпшення законодавчого врегулювання у сфері оподаткування.

6. Відповідальність посадових осіб

Посадові особи, які припустилися порушення законодавства про звернення громадян, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену чинним законодавством України. До зазначених посадових та службових осіб за неналежне виконання службових обов’язків з розгляду звернень громадян можуть застосовуватись заходи дисциплінарного стягнення.

Директор Департаменту

масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян В.П.Косарчук

Додаток

                                      до Методичних рекомендацій

                                      стосовно особистого прийому

                                      громадян посадовими особами

                                      ДПА України

 

 

 

------------------------------------------------------------------

¦       Картка обліку особистого           ¦Запису N             ¦

¦           прийому громадян               ¦---------------------¦

¦                                          ¦ Реєстрації N        ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦1. Дата та година запису, якщо письмове                         ¦

¦звернення - дата та вх. N до ДПА України                        ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦2. П. I. Б., посада                                             ¦

¦1)                                                              ¦

¦2)                                                              ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦3. Адреса, телефон                        ¦Iнд. регіону         ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦4. Категорія                    ¦4а. Соціальний стан            ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦5. Підприємство, код ЄДРПОУ                                     ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦6. Питання                                                      ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦Короткий зміст питання                           ¦Iндекс        ¦

¦-------------------------------------------------+--------------¦

¦                                                 ¦              ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦7. Посадова особа, яка здійснює прийом                          ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦8. Залучені до особистого прийому посадові особи                ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦а) Структурний підрозділ  ¦б) Посада ¦в) П. I. Б.¦г) телефон    ¦

¦--------------------------+----------+-----------+--------------¦

¦1)                        ¦          ¦           ¦              ¦

¦--------------------------+----------+-----------+--------------¦

¦2)                        ¦          ¦           ¦              ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦9. Дата (година прийому)                                        ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦10. Попереднє звернення до ДПА України                          ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦    Дата      ¦ Реєстрацій-  ¦Одержано   ¦     Хід виконання    ¦

¦ надходження  ¦ ний номер    ¦поштою/на  ¦----------------------¦

¦кореспонденції¦ надходження  ¦особистому ¦  Дата    ¦ Номер     ¦

¦              ¦кореспонденції¦прийомі    ¦вихідної  ¦вихідної   ¦

¦              ¦              ¦(N реєстра-¦кореспон- ¦кореспон-  ¦

¦              ¦              ¦ції        ¦денції ДПА¦денції ДПА ¦

¦              ¦              ¦           ¦України   ¦ України   ¦

¦--------------+--------------+-----------+----------+-----------¦

¦              ¦              ¦           ¦          ¦           ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦11. Письмове звернення (залишене під час прийому)               ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦    Дата      ¦Реєстраційний  ¦    Вид           ¦   Кількість  ¦

¦ надходження  ¦   номер       ¦кореспонденції    ¦кореспондентів¦

¦кореспонденції¦кореспонденції,¦ (пропозиція,     ¦  (заявників) ¦

¦до ДПА України¦ яка надійшла  ¦заява, скарга,    ¦              ¦

¦              ¦до ДПА України ¦інформаційний     ¦              ¦

¦              ¦               ¦   запит)         ¦              ¦

¦--------------+---------------+------------------+--------------¦

¦              ¦               ¦                  ¦              ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦12. Примітка                                                    ¦

------------------------------------------------------------------

 

                                              Зворотний бік Картки

 

------------------------------------------------------------------

¦13. Резолюція (доручення, рішення)                              ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦                                                                ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦                                                                ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦                                                                ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦На особистому прийомі: надано усне роз'яснення     ----         ¦

¦                       (задоволено, відмовлено,    ¦  ¦         ¦

¦                      роз'яснено, переадресовано)  ----         ¦

¦                        (необхідне підкреслити)            ---- ¦

¦                       необхідно надати письмову відповідь ¦  ¦ ¦

¦                                                           ---- ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦14. Термін виконання                                            ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦15. Підписи узгодження                                          ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦а) громадян                ¦б) посадових осіб                   ¦

¦---------------------------+------------------------------------¦

¦1) ______   (       )      ¦1) ______   (       )               ¦

¦   підпис     П.I.Б.       ¦   підпис     П.I.Б.                ¦

¦                           ¦                                    ¦

¦2) ______   (       )      ¦2) ______   (       )               ¦

¦   підпис     П.I.Б.       ¦   підпис     П.I.Б.                ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦16. Виконання                                                   ¦

¦1) Дата виконання:                                              ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦2) Документ, що підтверджує виконання. Ким підписаний:          ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦3) Виконавець:                                                  ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦4) Примітка:                                                    ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦5) Результат розгляду: Задоволено. Відмовлено. Роз'яснено.      ¦

¦Переадресовано. Iнше.                                           ¦

¦(необхідне підкреслити)                                         ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦6) Поставив на контроль:                                        ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦7) Зняв з контролю:                                             ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦17. Підшито                                                     ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦    справа N     ¦       том N       ¦    Кількість аркушів     ¦

¦-----------------+-------------------+--------------------------¦

¦                 ¦                   ¦                          ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦18. Картку обліку особистого прийому завів           (       )  ¦

¦                                            Підпис     П.I.Б.   ¦

¦                                                                ¦

¦ Директор департаменту                               (       )  ¦

¦                                            Підпис     П.I.Б.   ¦

------------------------------------------------------------------

 

 

Додаток 2

                                      до наказу ДПА України

                                      03.04.2007  N 202

 

 

                         ЄДИНИЙ СТАНДАРТ

громадських приймалень органів ДПС України

1. Основні нормативно-правові акти

Конституція України ;

     Указ Президента України від 19 березня  1997  року  N  241/97

( 241/97  )  "Про  заходи  щодо  забезпечення  конституційних прав

громадян на звернення";

     Указ Президента  України  від  13 серпня 2002 року N 700/2002

( 700/2002 ) "Про додаткові заходи  щодо  забезпечення  реалізації

громадянами конституційного права на звернення";

     Указ Президента України від 14 квітня 2004  року  N  434/2004

( 434/2004  )  "Про невідкладні заходи з удосконалення організації

прийому громадян  органами  державної  влади,  органами  місцевого

самоврядування  та посадовими і службовими особами цих органів" із

змінами і доповненнями;

     Закон України   від   2   жовтня   1996   року   N  393/96-ВР

( 393/96-ВР ) "Про звернення громадян" із змінами і доповненнями;

     Закон України  від  2 жовтня 1992 року N 2657-XII ( 2657-12 )

"Про інформацію" із змінами та доповненнями;

     Закон України від 22 березня 2001 року N 2328-III ( 2328-14 )

"Про  внесення  змін  до  Закону  України  "Про  статус  народного

депутата України";

Положення про порядок розгляду звернень громадян в органах державної податкової служби України, затверджене наказом ДПА України від 27 лютого 2004 року N 112 “Щодо затвердження Положення про порядок розгляду звернень громадян в органах державної податкової служби України”.

2. Розміщення

Громадська приймальня розміщується на першому поверсі головного адміністративного будинку.

3. Вивіска

На фасаді адміністративного будинку органу державної податкової служби розміщується вивіска “Громадська приймальня” та зазначається назва відповідного органу ДПС.

                                      ЗРАЗОК

 

                             ВИВIСКА

                      громадської приймальні

 

------------------------------------------------------------------

¦                     Державний Герб України                     ¦

¦           (назва органу державної податкової служби)           ¦

¦                                                                ¦

¦                           ГРОМАДСЬКА                           ¦

¦                           ПРИЙМАЛЬНЯ                           ¦

------------------------------------------------------------------

 

Вивіска до громадської приймальні виготовляється з цільного листа пластмаси прямокутної форми розміром 500 х 350 мм, завтовшки 3 мм.

На полі вивіски по центру вгорі розміщується зображення малого Державного Герба України (тризуба), під ним — назва органу державної податкової служби, нижче — слова “ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ”.

Малий Державний Герб України (тризуб) і написи виконуються бронзовим кольором на синьому фоні.

4. Приміщення

Приміщення громадської приймальні повинно відповідати санітарним нормам дотримання виробничих приміщень, що затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1 грудня 1999 року N 42 “Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень (ДСН 3.3.6.042-99)”, з місцем для очікування громадянами особистого прийому та для безпосереднього здійснення особистого прийому.

Приміщення повинні бути обладнані: столами, стільцями, шафами та ін.

5. Символіка

У приміщенні громадської приймальні розміщуються:

державні символи України: Прапор України, Герб України;

портрет Президента України;

символіка ДПС.

6. Iнформаційний стенд

У приміщенні громадської приймальні на інформаційному стенді “Iнформація ДПА України для громадян” розміщується добірка кодексів України, нормативно-правових актів законодавства, коментарів до них та матеріалів щодо роз’яснень податкового законодавства, крім інформації з обмеженим доступом.

7. Технічне та матеріальне забезпечення

Громадська приймальня забезпечується сучасною оргтехнікою:

ксероксом, комп’ютером та принтером з підключенням до інформаційно-пошукової системи “Ліга-Закон” (обласний рівень — в обов’язковому порядку, районний рівень — за можливості).

Громадська приймальня забезпечується необхідними канцтоварами.

8. Засоби зв’язку

У приміщенні громадської приймальні встановлюється телефонний апарат із внутрішнім зв’язком та виходом на міжміський зв’язок з міським номером телефону.

9. Охорона

Охорона приміщення громадської приймальні здійснюється відповідно до інструкції щодо забезпечення режимних заходів відповідних майнових комплексів органів ДПС, затвердженої наказом органу державної податкової служби.

10. Протипожежний стан

У приміщенні громадської приймальні здійснюється протипожежний режим (порядок огляду і закриття приміщення після закінчення роботи, вимкнення електроприладів, освітлення).

Приміщення облаштовується вогнегасниками, первинними засобами пожежогасіння, а також медичною аптечкою з необхідним набором медикаментів для невідкладної медичної допомоги.

Директор Департаменту

масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян В.П.Косарчук

Додаток 3

                                      до наказу ДПА України

                                      03.04.2007  N 202

 

 

                        ЗВЕДЕНА IНФОРМАЦIЯ

                щодо моніторингу громадської думки

                про роботу громадських приймалень

                  органів ДПС за період _______

 

 

------------------------------------------------------------------

¦ N ¦                  Перелік питань                   ¦Показник¦

¦з/п¦                                                   ¦        ¦

¦---+---------------------------------------------------+--------¦

¦ 1 ¦Чи звертались Ви, як громадянин України, до        ¦        ¦

¦   ¦керівників або посадових осіб органів ДПС особисто ¦        ¦

¦   ¦через громадську приймальню для вирішення певних   ¦        ¦

¦   ¦питань?                                            ¦        ¦

¦   ¦---------------------------------------------------+--------¦

¦   ¦- так                                              ¦        ¦

¦   ¦---------------------------------------------------+--------¦

¦   ¦- ні                                               ¦        ¦

¦---+---------------------------------------------------+--------¦

¦ 2 ¦До якого рівня керівництва органів ДПС Ви          ¦        ¦

¦   ¦безпосередньо зверталися?                          ¦        ¦

¦   ¦---------------------------------------------------+--------¦

¦   ¦- до обласного                                     ¦        ¦

¦   ¦---------------------------------------------------+--------¦

¦   ¦- до районного                                     ¦        ¦

¦---+---------------------------------------------------+--------¦

¦ 3 ¦Чи здійснювала особистий прийом саме та посадова   ¦        ¦

¦   ¦особа, до якої ви хотіли потрапити?                ¦        ¦

¦   ¦---------------------------------------------------+--------¦

¦   ¦- так                                              ¦        ¦

¦   ¦---------------------------------------------------+--------¦

¦   ¦- ні                                               ¦        ¦

¦---+---------------------------------------------------+--------¦

¦ 4 ¦Скільки разів для вирішення свого питання Вам      ¦        ¦

¦   ¦довелося звернутися до керівництва органів ДПС?    ¦        ¦

¦   ¦---------------------------------------------------+--------¦

¦   ¦- 1                                                ¦        ¦

¦   ¦---------------------------------------------------+--------¦

¦   ¦- 2                                                ¦        ¦

¦   ¦---------------------------------------------------+--------¦

¦   ¦- 3                                                ¦        ¦

¦   ¦---------------------------------------------------+--------¦

¦   ¦- більше трьох (вказати кількість)                 ¦        ¦

¦---+---------------------------------------------------+--------¦

¦ 5 ¦Чи вирішено Ваше питання по суті після звернення до¦        ¦

¦   ¦керівництва органів ДПС через громадську           ¦        ¦

¦   ¦приймальню?                                        ¦        ¦

¦   ¦---------------------------------------------------+--------¦

¦   ¦- так                                              ¦        ¦

¦   ¦---------------------------------------------------+--------¦

¦   ¦- вирішено під час повторного звернення            ¦        ¦

¦   ¦---------------------------------------------------+--------¦

¦   ¦- ні                                               ¦        ¦

¦   ¦---------------------------------------------------+--------¦

¦   ¦- частково                                         ¦        ¦

¦---+---------------------------------------------------+--------¦

¦ 6 ¦Звідки Ви отримуєте інформацію про здійснення      ¦        ¦

¦   ¦особистого прийому керівниками та іншими посадовими¦        ¦

¦   ¦особами органів ДПС?                               ¦        ¦

¦   ¦---------------------------------------------------+--------¦

¦   ¦- з інформації, яка надходить безпосередньо від    ¦        ¦

¦   ¦органів ДПС                                        ¦        ¦

¦   ¦---------------------------------------------------+--------¦

¦   ¦- через ЗМI                                        ¦        ¦

¦   ¦---------------------------------------------------+--------¦

¦   ¦- інше                                             ¦        ¦

¦---+---------------------------------------------------+--------¦

¦ 7 ¦Чи доцільно, на Вашу думку, проведення особистого  ¦        ¦

¦   ¦прийому громадян керівниками та посадовими особами ¦        ¦

¦   ¦органів ДПС?                                       ¦        ¦

¦   ¦---------------------------------------------------+--------¦

¦   ¦- так                                              ¦        ¦

¦   ¦---------------------------------------------------+--------¦

¦   ¦- ні                                               ¦        ¦

¦---+---------------------------------------------------+--------¦

¦ 8 ¦Чи задоволені Ви порядком організації особистого   ¦        ¦

¦   ¦прийому в громадській приймальні?                  ¦        ¦

¦   ¦---------------------------------------------------+--------¦

¦   ¦- так                                              ¦        ¦

¦   ¦---------------------------------------------------+--------¦

¦   ¦- ні                                               ¦        ¦

¦---+---------------------------------------------------+--------¦

¦ 9 ¦Загальна кількість опитаних                        ¦        ¦

------------------------------------------------------------------

 

 Директор Департаменту

 масово-роз'яснювальної

 роботи та звернень громадян                          В.П.Косарчук

 

 

Додаток 4

                                      до наказу ДПА України

                                      03.04.2007  N 202

 

 

                             ПОРЯДОК

складання Зведеної інформації щодо моніторингу громадської думки про роботу громадських приймалень органів ДПС

I. Загальні положення

В органах ДПС моніторинг громадської думки про роботу громадських приймалень ОДПС здійснюється методом анкетування.

Питання анкети та варіанти відповідей на питання мають відповідати додатку 3. Обов’язковою є примітка: “Просимо Вас

зазначити  дату  ("___"  ____________ 200_ р.) та місце проведення

анкетування (назва міста та закладу) заповнення анкети".

Анкети розповсюджуються серед громадян під час проведення особистих та виїзних прийомів громадян, семінарів, круглих столів, інших заходів.

Зведена інформація формується за встановленою формою.

ДПА в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі зведену інформацію слід надавати Департаменту масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА України:

у передостанню п’ятницю першого півріччя;

у передостанню п’ятницю другого півріччя (дані за друге півріччя та за цілий рік)

електронною поштою за адресою POST/3101.

Зведена інформація виконується в програмі Microsoft Exel, шрифт — Arial Cyr, номер шрифта — 8. Додаткові стовпці, кольорові виділення в таблиці робити категорично заборонено.

Iнформація, що надсилається, не має бути архівованою.

II. Порядок складання Зведеної інформації

У графі “Показники” вказується загальна кількість опитуваних відповідно до кожного з перелічених питань.

Сума пунктів 1-8 зазначає загальну кількість респондентів, які брали участь в анкетуванні.

Сума рядків пунктів 1-8 (крім пункту 6) має дорівнювати пункту 9 “Загальна кількість опитуваних”.

Сума рядків у пункті 6 не завжди дорівнюватиме загальній кількості респондентів, оскільки можливі декілька варіантів відповідей.

III. Відповідальність

Відповідальність за достовірність, підготовку, складання, узагальнення затвердженої форми зведеної інформації, своєчасну передачу до Департаменту масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян несе посадова особа органу державної податкової служби, за якою закріплена функція в посадовій інструкції “Здійснення узагальнення моніторингу громадської думки про роботу громадських приймалень ОДПС”.

Директор Департаменту

масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян В.П.Косарчук

                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

                                      Голова ДПА України

                                      А.I.Брезвін

 

 

                              ГРАФIК

особистого прийому громадян посадовими особами Державної податкової адміністрації України

Брезвін Анатолій Iванович — Голова Державної податкової адміністрації України — кожну першу п’ятницю місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

Кайзерман Вадим Олександрович — перший заступник Голови ДПА України — кожну другу середу місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

Корячкін Валерій Iванович — перший заступник Голови ДПА України — начальник податкової міліції — кожний перший понеділок місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

Боєнко Леонід Євгенович — заступник Голови ДПА України -

кожний другий четвер місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

Бондаренко Григорій Iванович — в. о. заступника Голови ДПА України — кожний третій понеділок місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

Лекарь Сергій Iванович — заступник Голови ДПА України — кожну першу середу місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

Романів Микола Ярославович — заступник Голови ДПА України — кожний другий вівторок місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

Янушевич Ярослав Володимирович — заступник Голови ДПА України кожний четвертий вівторок місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

Голєв Микола Кузьмич — директор Департаменту забезпечення діяльності Голови ДПА України (апарат Голови ДПА України) — кожний третій вівторок місяця з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

Романченко Сергій Григорович — директор Департаменту персоналу — кожний перший і третій понеділок місяця з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

Видиборець Андрій Петрович — директор Департаменту фінансового забезпечення — кожний другий четвер місяця з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

Тимошенко Віктор Анатолійович — начальник Управління організації роботи з великими платниками податків — кожний четвертий понеділок місяця з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

Фурлет Володимир Петрович — начальник Слідчого управління податкової міліції — кожний четвертий вівторок місяця з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

Трофімова Лариса Віталіївна — директор Юридичного департаменту — кожну третю середу місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

Гладун Юрій Вадимович — начальник Управління міжнародних зв’язків — кожну першу п’ятницю місяця з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

Клочкова Любов Григорівна — директор Організаційно-розпорядчого департаменту — кожну третю п’ятницю місяця з 14 год.00 хв. до 18 год.00 хв.

Мокрієв Володимир Миколайович — директор Департаменту відомчого контролю — кожний другий вівторок місяця з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

Хоцянівська Наталія Володимирівна — директор Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) — кожну четверту середу місяця з 9 год.00 хв. до 13 год.00 хв.

Богдан Анатолій Володимирович — директор Департаменту податку на додану вартість — кожну другу середу місяця з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

Дусяк Степан Павлович — директор Департаменту оподаткування фізичних осіб — кожну першу і третю середу місяця з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

Синиця Григорій Миколайович — начальник Управління акцизного збору — кожний четвертий понеділок місяця з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

Сисоєва Тетяна Петрівна — директор Департаменту контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД — кожний другий понеділок місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

Лавров Олександр Сергійович — директор Департаменту аудиту юридичних осіб — кожний четвертий понеділок місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

Чмерук Микола Олександрович — директор Департаменту погашення прострочених податкових зобов’язань — кожну третю п’ятницю місяця з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

Лонюк Iван Iванович — директор Департаменту апеляцій — кожний перший і третій четвер місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

Дієсперов Валерій Валентинович — перший заступник начальника податкової міліції — начальник Головного управління податкової міліції ДПА України — кожний перший і третій четвер місяця з 9 год. 00 хв. до 13 год.00 хв.

Верніченко Володимир Анатолійович — начальник Управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби — кожну другу і четверту п’ятницю місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

Калєніченко Наталія Григорівна — начальник Управління реєстрації та обліку платників податків — третій вівторок місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

Косарчук Віктор Петрович — директор Департаменту масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян — кожний перший вівторок місяця з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

Радченко Анатолій Павлович — директор Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів — кожний четвертий четвер місяця з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

Стельмахович Iгор Віталійович — директор Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом — кожну другу п’ятницю місяця з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

Директор Департаменту

масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян В.П.Косарчук

 ____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax/4_101.html 


Попередня статтяНаступна статтяNotice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"