Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ, НОВИНИ ПОДАТКІВ

З податковими органами при надмірному стягненні податків можна судитися лише протягом одного року, а податківці можуть донараховувати "своє" аж протягом 3-х років

Міністерство юстиції в Листі від 06.06.2008 р. № 239-0-2-08-20 “Щодо строку оскарження рішення податкового органу” після аналізу податкового законодавства вирішило, що з податковим органом при надмірному стягненні податків можна судитися в будь-який час, оскільки в цьому випадку не встановлено строків позовної давності. Це не сподобається ДПАУ, але у нас все ж є Закони – для людей, а не для податкової.

Нагадаємо, що Закон України від 21.12.2000 р. № 2181-III “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (далі - Закон №2181) є спеціальним законом з питань оподаткування, який установлює порядок погашення зобов’язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов’язкових платежів), включаючи збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, та визначає процедуру оскарження дій органів стягнення. Статтею 15 Закону №2181 врегульовано порядок застосування строків давності. Зауважимо, що відповідно до частини другої статті 1 Цивільного кодексу до майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом. Тому про застосування статей 256-268 щодо визначень та строків позовної давності за Цивільним кодексом можуть застосовуватися щодо податків лише в тому випадку, якщо про це прямо говорить відповідне законодавство. Але воно наразі про це мовчить

А тому строки позовної давності щодо податків наразі, на думку більшості, обумовлено лише Законом №2181 (але в подальшому виявиться, що це не так і є принаймні ще 2 Закони, які стосуються цього питання). Так, підпунктом 15.1.1 пункту 15.1 статті 15 Закону №2181 передбачено, що за винятком випадків, визначених підпунктом 15.1.2 цього пункту, податковий орган має право самостійно визначити суму податкових зобов’язань платника податків у випадках, визначених цим Законом, не пізніше закінчення 1095 дня, наступного за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, а у разі, коли така податкова декларація була надана пізніше, — за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку податковий орган не визначає суму податкових зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого податкового зобов’язання, а спір стосовно такої декларації не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

Згідно з підпунктом 15.1.2 вищезазначеного пункту податкове зобов’язання може бути нараховане або провадження у справі про стягнення такого податку може бути розпочате без дотримання строку давності, визначеного у підпункті 15.1.1 цього пункту, у разі коли:

а) податкову декларацію за період, коли виникло податкове зобов’язання, не було подано;

б) судом встановлено скоєння злочину посадовими особами платника податків або фізичною особою — платником податків щодо умисного ухилення від сплати зазначеного податкового зобов’язання.

Відповідно до підпункту 15.2.1 пункту 15.2 та підпункту 15.3.1 пункту 15.3 зазначеної статті Закону, у разі коли податкове зобов’язання було нараховане податковим органом до закінчення строку давності, визначеного у пункті 15.1 цієї статті, податковий борг, що виник у зв’язку з відмовою у самостійному погашенні податкового зобов’язання, може бути стягнутий протягом наступних 1095 календарних днів від дня узгодження податкового зобов’язання. Якщо платіж стягується за рішенням суду, строки стягнення встановлюються до повного погашення такого платежу або до визнання боргу безнадійним.

Заяви на повернення надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) або на їх відшкодування у випадках, передбачених податковими законами, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, наступного за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування.

З огляду на викладене стаття 15 Закону визначає строки давності, які пов’язані із:

- самостійним визначенням податковим органом податкових зобов’язань платника у випадках, визначених Законом;

- граничними строками стягнення податкового боргу;

- граничними строками для подання заяв на повернення надміру сплачених або невідшкодованих податків і зборів (обов’язкових платежів).

Таким чином, норми Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, на думку Міністерства юстиції, не встановлюють строків давності для звернення до суду платників податків щодо оскарження рішення контролюючого органу про нарахування податкового зобов’язання. Ми підтримаємо цю думку. Додамо, що щодо повернення податкового кредиту з податку з доходів фізичних осіб існує окремий строк позовної давності – 1 рік, оскільки відповідно до підпункту 5.4.3 Закону про податок з доходів фізосіб якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкового кредиту за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Але годі сподіватися, що якщо ви виявили надмірно стягнуті податки та неправомірно застосовані штрафи, накладені на вас, 4, 5, а може і 10-15 років тому, то можете їх повернути. Річ у тім, що держава передбачила свою користь в цьому питанні - з податківцями щодо податків судяться в адміністративних судах згідно з Кодексом адміністративного судочинства України. А відповідно до частини другої статті 99 цього Кодексу для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється річний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Таким чином позовна давність за податками - 3:1 на користь ДПАУ. Хоча є варіант, коли дізнатися про неправомірно нараховані податки можна і через 3 роки, але це треба буде доводити окремо.

Податковий кодекс цю несправедливість залишив, оскільки ним та паралельним з ним законом не вніс зміни до Кодексу адміністративного судочинства України.

Віталій МОСЕЙЧУК

ДПАУ оскаржує всі рішення судів не на користь держави до рівня Верховного Суду

ДПА УКРАЇНИ ТА ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО ПРИМУШУЮТЬ ПІДПОРЯДКОВАНІ ОРГАНИ ОСКАРЖУВАТИ ВСІ  РІШЕННЯ СУДУ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

                   06.06.2008  N 239-0-2-08-20

                      Щодо строку оскарження

                    рішення податкового органу

 

     Відповідно до   звернення   <...>   у   Міністерстві  юстиції

розглянуто <...> лист  <...>  щодо  надання  роз'яснення  стосовно

строку   давності   оскарження   рішення  податкового  органу  про

нарахування  податкового  зобов'язання  та  у  межах   компетенції

повідомляється. 

Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (далі — Закон) є спеціальним законом з питань оподаткування, який установлює порядок погашення зобов’язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов’язкових платежів), включаючи збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами, утому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, та визначає процедуру оскарження дій органів стягнення.

Питання апеляційного узгодження податкового зобов’язання врегульовано пунктом 5.2 статті 5 Закону ;

При цьому апеляційне узгодження — це узгодження податкового зобов’язання у порядку і строки, які визначені цим Законом за процедурами адміністративного або судового оскарження (пункт 1.20 статті 1 Закону).

Підпунктами 5.2.1-5.2.4 пункту 5.2 вказаної статті Закону визначено процедуру, в тому числі строки адміністративного оскарження рішень контролюючого органу щодо податкового зобов’язання.

При цьому згідно з абзацом першим підпункту 5.2.5 пункту 5.2 статті 5 Закону з урахуванням строків давності платник податків має право оскаржити до суду рішення контролюючого органу про нарахування податкового зобов’язання у будь-який момент після отримання відповідного податкового повідомлення. У цьому випадку зазначене рішення контролюючого органу не підлягає адміністративному оскарженню.

Статтею 15 Закону врегульовано порядок застосування строків давності.

Так, підпунктом 15.1.1 пункту 15.1 цієї статті передбачено, що за винятком випадків, визначених підпунктом 15.1.2 цього пункту, податковий орган має право самостійно визначити суму податкових зобов’язань платника податків у випадках, визначених цим Законом, не пізніше закінчення 1095 дня, наступного за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, а у разі, коли така податкова декларація була надана пізніше, — за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку податковий орган не визначає суму податкових зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого податкового зобов’язання, а спір стосовно такої декларації не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

Згідно з підпунктом 15.1.2 вищезазначеного пункту податкове зобов’язання може бути нараховане або провадження у справі про стягнення такого податку може бути розпочате без дотримання строку давності, визначеного у підпункті 15.1.1 цього пункту, у разі коли:

а) податкову декларацію за період, коли виникло податкове зобов’язання, не було подано;

б) судом встановлено скоєння злочину посадовими особами платника податків або фізичною особою — платником податків щодо умисного ухилення від сплати зазначеного податкового зобов’язання.

Відповідно до підпункту 15.2.1 пункту 15.2 та підпункту 15.3.1 пункту 15.3 зазначеної статті Закону, у разі коли податкове зобов’язання було нараховане податковим органом до закінчення строку давності, визначеного у пункті 15.1 цієї статті, податковий борг, що виник у зв’язку з відмовою у самостійному погашенні податкового зобов’язання, може бути стягнутий протягом наступних 1095 календарних днів від дня узгодження податкового зобов’язання. Якщо платіж стягується за рішенням суду, строки стягнення встановлюються до повного погашення такого платежу або до визнання боргу безнадійним.

Заяви на повернення надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) або на їх відшкодування у випадках, передбачених податковими законами, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, наступного за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування.

З огляду на викладене стаття 15 Закону визначає строки давності, які пов’язані із:

- самостійним визначенням податковим органом податкових зобов’язань платника у випадках, визначених Законом;

- граничними строками стягнення податкового боргу;

- граничними строками для подання заяв на повернення надміру сплачених або невідшкодованих податків і зборів (обов’язкових платежів).

Таким чином, норми Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, на нашу думку, не встановлюють строків давності для звернення до суду платників податків щодо оскарження рішення контролюючого органу про нарахування податкового зобов’язання.

У зв’язку з чим у разі звернення до суду щодо оскарження вказаних рішень слід керуватися процесуальним законодавством України, в тому числі стосовно строків давності звернення до суду.

Разом з цим зазначаємо, що відповідно до статті 2 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” одним із завдань органів державної податкової служби є роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків.

Заступник Міністра Л.Єфіменко

 ____________

 Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax/4_102.html 


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"