Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА VI. МАРАЗМИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ ТА ЕКОЛОГІЇ

Утилізацією тари фактично може займатися одна єдина державна компанія

Відповідно до пункту 5 Постанови від 26 липня 2001 р. N 915 встановлено, що підприємства, установи та організації усіх форм власності, які використовують в Україні тару і пакувальні матеріали або імпортують їх разом з продукцією, зобов’язані, зокрема, самостійно з дотриманням вимог законодавства забезпечити приймання та утилізацію використаних тари і пакувальних матеріалів відповідно до встановлених пунктом 3 цієї постанови мінімальних норм утилізації або укласти з компанією “Укртарапереробка” договори про організацію їх збирання, заготівлі та утилізації з оплатою послуг за тарифами, затвердженими пунктом 2 цієї постанови. Таким чином тару можна переробляти або самому генератору тари або «Укртарапереробці», а сторонні компанії фактично переробляти не можуть. Точніше можуть, але це не враховуватиметься в норму переробки власника тари...

Тому дію  абзацу  другого  пункту  5  зупинено  згідно з Указом Президента N 718/2009 від 08.09.2009 р. оскільки для самостійного здійснення утилізації тари та пакувальних матеріалів зазначеним підприємствам, установам, організаціям на всій території України потрібно створити належну інфраструктуру, що на практиці виконати практично неможливо, постанова Кабінету Міністрів України N 508 зобов’язує виробників та імпортерів укладати контракти з єдиним підприємством — державною компанією “Укрекокомресурси”, чим унеможливлює здійснення підприємницької діяльності більш як 1800 спеціалізованими підприємствами, що мають ліцензії і умови для надання відповідних послуг на території України.

Петро ПАТЛАТИЙ

Див. також статтю Ввезти товар можна лише заплативши за утилізацію всієї тари імпортного товару

Корупція і монополізація у сфері заготівлі та утилізації відходів (упаковки)

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про зупинення дії окремих положень постанов Кабінету Міністрів України

                   від 26 липня 2001 року N 915

                 та від 20 травня 2009 року N 508

Кабінет Міністрів України 20 травня 2009 року видав постанову N 508 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 915”, якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року N 915 “Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини”.

Пунктом 2 змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року N 915, пункт 5 названої постанови (яким було передбачено можливість забезпечення збирання, сортування, заготівлі та утилізації використаної тари (упаковки) підприємствами, установами, організаціями самостійно або шляхом укладення договорів про надання послуг із збирання, сортування, перевезення, переробки та утилізації використаної тари (упаковки) з державною компанією “Укрекокомресурси” чи іншими спеціалізованими підприємствами, що мають відповідні ліцензії і умови для надання таких послуг на території України) викладено в новій редакції, за якою підприємства, установи та організації усіх форм власності, які використовують в Україні тару і пакувальні матеріали або імпортують їх разом з продукцією, зобов’язано самостійно з дотриманням вимог законодавства забезпечити приймання та утилізацію використаних тари і пакувальних матеріалів або укласти з державною компанією “Укрекокомресурси” договори про організацію їх збирання, заготівлі та утилізації.

Таким чином, оскільки для самостійного здійснення утилізації тари та пакувальних матеріалів зазначеним підприємствам, установам, організаціям на всій території України потрібно створити належну інфраструктуру, що на практиці виконати практично неможливо, постанова Кабінету Міністрів України N 508 зобов’язує виробників та імпортерів укладати контракти з єдиним підприємством — державною компанією “Укрекокомресурси”, чим унеможливлює здійснення підприємницької діяльності більш як 1800 спеціалізованими підприємствами, що мають ліцензії і умови для надання відповідних послуг на території України.

Таке рішення Кабінету Міністрів України не відповідає Конституції України, за якою кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція не допускаються, види і межі монополії визначаються законом (частини перша і третя статті 42), правила конкуренції визначаються виключно законами України (пункт 8 частини першої статті 92), держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, усі суб’єкти права власності рівні перед законом (частина четверта статті 13), кожен має право розпоряджатися своєю власністю (частина перша статті 41). Вирішивши підзаконним актом питання, віднесені Конституцією України до сфери законодавчого регулювання, Кабінет Міністрів України порушив і норми статті 75, пункту 3 частини першої статті 85, статті 91 Конституції України, за якими прийняття законів належить до повноважень парламенту — Верховної Ради України як єдиного законодавчого органу в Україні.

Відтак, зазначене рішення Кабінету Міністрів України не відповідає також нормам частини другої статті 8 Основного Закону держави, якою проголошено, що закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй, частини другої статті 6 та частини другої статті 19 Конституції України, які зобов’язують органи виконавчої влади здійснювати повноваження у встановлених Конституцією межах та діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, частини третьої статті 113, за якою Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується, зокрема, Конституцією України, частини першої статті 117 Конституції України, за якою Кабінет Міністрів України видає постанови і розпорядження в межах своєї компетенції.

Ураховуючи викладене, відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України п о с т а н о в л я ю:

1. Зупинити дію:

абзацу другого пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року N 915 “Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини” (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року N 508) ;

абзацу четвертого пункту 2 змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 915, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року N 508.

2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо відновлення конкуренції при наданні послуг зі збирання, сортування, перевезення, переробки та утилізації використаної тари (упаковки).

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 8 вересня 2009 року

          N 718/2009

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                    від 26 липня 2001 р. N 915

                               Київ

 

Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації

відходів як вторинної сировини

         ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

           N 1069 ( 1069-2002-п ) від 25.07.2002

           N 1084 ( 1084-2002-п ) від 26.07.2002

           N 1844 ( 1844-2003-п ) від 26.11.2003 )

 

             ( Про поширення вимог див. Постанову КМ

               N 324 ( 324-2004-п ) від 17.03.2004 )

 

          ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

            N 508 ( 508-2009-п ) від 20.05.2009 )

 

           ( Додатково див. Указ Президента

             N 718/2009 ( 718/2009 ) від 08.09.2009 )

 

З метою створення умов для організації збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини, а також зменшення негативного впливу відходів на довкілля Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства економіки щодо перетворення державної компанії з переробки та утилізації використаної тари й упаковки “Укртарапереробка” в державну компанію “Укрекокомресурси” (далі — Компанія) з віднесенням її до сфери управління Міністерства економіки та покладенням на неї виконання функцій щодо розроблення і організації впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів, у тому числі використаної тари і пакувальних матеріалів вітчизняного та імпортного виробництва, як вторинної сировини.

(На часткову зміну пункту 1 підпорядкувати державну компанію “Укрекокомресурси” (далі — Компанія) Кабінетові Міністрів України згідно з Постановою КМ N 1069 від 25.07.2002)

2. Затвердити тарифи на послуги із збирання, заготівлі та утилізації використаної тари і пакувальних матеріалів у такому розмірі:

------------------------------------------------------------------

Матеріал, з якого виготовлено|     Тарифи, гривень за кілограм

 тару і пакувальні матеріали |    без податку на додану вартість

                             |------------------------------------

                             |загальні|  щодо продукції дитячого

                             |        |харчування та медпрепаратів

------------------------------------------------------------------

Картон, папір                     0,35                       0,17

 

Пластмаси                         0,85                       0,42

 

Скло                              0,15                       0,07

 

Метал:

 

  жерсть                          0,4                        0,2

 

  алюміній, фольга                1,1                        0,55

 

  інші                            0,2                        0,1

 

Комбінований                      1,25                       0,63

 

Натуральний (дерево, текстиль     0,2                        0,1

тощо)

 

Інший                             0,25                       0,13.

 

Зазначені тарифи вводяться в дію після затвердження порядку збирання, заготівлі та утилізації використаної тари і пакувальних матеріалів та порядку здійснення контролю за тарою і пакувальними матеріалами, у якій надходять імпортні товари, що підлягають митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг на території України, і застосовуються до загального обсягу тари і пакувальних матеріалів, яка використовується для пакування, транспортування, у тому числі у разі імпортування продукції в тарі і пакувальних матеріалах.

(Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1084 від 26.07.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1844 від 26.11.2003)

3. Установити такі мінімальні норми утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів для підприємств, установ, організацій усіх форм власності у відсотках загальної маси тари і пакувальних матеріалів, які вони використовують в Україні або імпортують разом з продукцією: 2009 рік — 25, 2010 рік — 30, 2011 рік і наступні роки — 35.

(Пункт 3 в редакції Постанов КМ N 1084 від 26.07.2002, N 1844 від 26.11.2003, N 508 від 20.05.2009)

4. Дія цієї постанови не поширюється на тару і пакувальні матеріали експортної продукції, хліба, хлібобулочних виробів та молока, продукції гуманітарної і технічної допомоги.

5. Установити, що підприємства, установи та організації усіх форм власності, які використовують в Україні тару і пакувальні матеріали або імпортують їх разом з продукцією, зобов’язані:

     (  Дію  абзацу  другого  пункту  5  зупинено  згідно з Указом

Президента N 717/2009 ( 717/2009 ) від 08.09.2009 )

самостійно з дотриманням вимог законодавства забезпечити приймання та утилізацію використаних тари і пакувальних матеріалів відповідно до встановлених пунктом 3 цієї постанови мінімальних норм утилізації або укласти з Компанією договори про організацію їх збирання, заготівлі та утилізації з оплатою послуг за тарифами, затвердженими пунктом 2 цієї постанови;

забезпечити виконання встановлених пунктом 3 цієї постанови норм утилізації, незалежно від того, самостійно чи на підставі укладених договорів вони здійснюють збирання і заготівлю використаних тари і пакувальних матеріалів;

подавати щороку до 10 грудня територіальним органам Міністерства охорони навколишнього природного середовища інформацію про обсяги використаних ними тари і пакувальних матеріалів.

Кошти, що надходять як плата за послуги з організації збирання, заготівлі та утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів відповідно до цієї постанови, зараховуються на спеціальний рахунок, відкритий Компанією в Державному казначействі, і використовуються в порядку та за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України.

Контроль за цільовим використанням зазначених коштів здійснюється органами контрольно-ревізійної служби та наглядовою радою, персональний склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України.

(Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1084 від 26.07.2002, в редакції Постанов КМ N 1844 від 26.11.2003, N 508 від 20.05.2009)

6. Міністерству економіки:

а) за погодженням з Антимонопольним комітетом розробити та затвердити у місячний термін:

статут Компанії, в якому, зокрема, передбачити створення технічної ради з представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для забезпечення прозорості і громадського контролю в частині використання коштів та реалізації інвестиційних проектів на конкурсних засадах;

порядок збирання, заготівлі та утилізації використаної тари і пакувальних матеріалів;

б) разом з Державною митною службою розробити та затвердити в місячний термін порядок здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах;

в) подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:

впровадження систем збирання, переробки та утилізації інших відходів як вторинної сировини, крім використаної тари і пакувальних матеріалів;

удосконалення законодавства стосовно відповідальності за правопорушення у сфері поводження з відходами тари і пакувальних матеріалів;

перетворення Компанії у відкрите акціонерне товариство;

г) забезпечити проведення аналізу стану справ у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною, в тому числі з використаною тарою і пакувальними матеріалами, і подати Кабінетові Міністрів України пропозиції з метою поліпшення діяльності у цій сфері.

7. Державній митній службі щокварталу надавати Міністерству охорони навколишнього природного середовища інформацію щодо митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах.

(Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 508 від 20.05.2009)

8. Державному комітетові стандартизації, метрології та сертифікації забезпечити:

перегляд до 1 січня 2002 р. державних стандартів щодо якісних і кількісних характеристик пакувальних матеріалів;

розроблення і затвердження до 1 грудня 2002 р. державного стандарту на маркування пакувальних матеріалів.

Міністерству економіки і Міністерству фінансів передбачити і виділити кошти для фінансування зазначених робіт.

9. Міністерству охорони навколишнього природного середовища здійснювати контроль за виконанням вимог цієї постанови підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, які використовують тару і пакувальні матеріали для пакування, транспортування продукції або імпортують продукцію в тарі і пакувальних матеріалах.

(Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1084 від 26.07.2002, N 508 від 20.05.2009)

10. Міністерству освіти і науки передбачати ознайомлення учнів загальноосвітніх навчальних закладів з основами поводження з твердими побутовими відходами.

11. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 33

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/prirod/36_27.html


Попередня статтяНаступна стаття


Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"