Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА VI. МАРАЗМИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ ТА ЕКОЛОГІЇ

Всі надрокористувачі підземних вод зі скважинами понад 20 метрів без відповідних спеціальних дозволів стали з 2006 року кримінальними злочинцями, хоча закони не змінювалися

Відповідно до частини першої статті 23 Кодексу України про надра землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів і прісні підземні води до 20 метрів та використовувати надра для господарських і побутових потреб.

Але до 2006 року діяла норма (пп. 1.5.7) Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод, затверджена Наказом Державного комітету по запасах корисних копалин № 23 від 04.02.2000 (зареєстровано у Мін’юсті України 29.02.2000 за № 109/4330), за яким родовища питних або технічних підземних вод — це водні об’єкти місцевого значення у надрах з дебітом понад 300 м(3)/добу та водні об’єкти загальнодержавного значення у надрах з підрахованими експлуатаційними запасами і просторово визначеними межами, у яких природою або штучно створені сприятливі умови для видобутку і подальшого промислового використання підземних вод. Таким чином з меншим дебетом до родовищ підземних питних чи технічних вод родовище не відносилося незалежно від глибини скважини. Але за Наказом Держкомнадр 01.11.2006  N 283, підпункт 1.5.7 отримав таку редакцію: “Родовища питних або технічних підземних вод — водні об’єкти в надрах з підрахованими експлуатаційними запасами і просторово визначеними межами, у яких природним чином чи штучно створені сприятливі умови для видобування й подальшого використання питних або технічних вод.” І всі надрокористувачі підземних вод зі скважинами понад 20 метрів без відповідних спеціальних дозволів стали кримінальними злочинцями. Оскільки стаття 240 КК передбачає в частині першій, що порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (а вода до них відноситься, оскільки входить до Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, який затверджено Постановою Кабміну від 12 грудня 1994 р. N 827), - караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.

Петро ПАТЛАТИЙ

За кількістю прісної води на душу населення Україна займає останнє місце в Європі

Практично всі поверхневі водні джерела і ґрунтові води в Україні забруднені

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ УКРАЇНИ ПО ЗАПАСАХ КОРИСНИХ КОПАЛИН ПРИ МIНIСТЕРСТВI ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

НАКАЗ

                        01.11.2006  N 283

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      15 листопада 2006 р.

                                      за N 1200/13074

 

Про внесення змін до Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод

Відповідно до Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2000 N 1689, з метою забезпечення найбільш повного, економічно раціонального та комплексного використання запасів корисних копалин, для оптимізації геолого-економічної оцінки експлуатаційних запасів родовищ питних і технічних підземних вод, згідно з Класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 432, НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Iнструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод, затвердженої наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин від 04.02.2000 N 23, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 лютого 2000 року за N 109/4330, виклавши підпункт 1.5.7 у такій редакції: “1.5.7. Родовища питних або технічних підземних вод — водні об’єкти в надрах з підрахованими експлуатаційними запасами і просторово визначеними межами, у яких природним чином чи штучно створені сприятливі умови для видобування й подальшого використання питних або технічних вод”.

2. Відділу підземних вод, гідромінеральної сировини та лікувальних грязей (Бакаржієва О.О.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. У десятиденний термін після державної реєстрації довести зміни та доповнення до відома зацікавлених органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова комісії Г.I.Рудько

ПОГОДЖЕНО:р рр Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництвар А.Дашкевич

Голова Державного комітету

України по водному господарствур В.А.Сташук

Перший заступник Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Українир А.О.Орлов

Перший заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища Українир С.М.Глазунов

Заступник Міністра

аграрної політики Українир I.М.Демчак

Головний державний санітарний лікар України, перший заступник Міністра охорони здоров’я Українир С.П.Бережнов

 

 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                   від 12 грудня 1994 р. N 827

                               Київ

 

                Про затвердження переліків корисних

              копалин загальнодержавного та місцевого

                             значення

 

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

           N 1463 ( 1463-2000-п ) від 27.09.2000

           N 1481 ( 1481-2000-п ) від 28.09.2000

           N  792 (  792-2004-п ) від 21.06.2004

           N  747 (  747-2005-п ) від 16.08.2005

           N  754 (  754-2006-п ) від 25.05.2006 }

 

 

      { У Постанові слова "Державному комітету по геології і

        використанню надр"  замінено  словами  "Міністерству

        екології та природних ресурсів" згідно з  Постановою

        КМ N 1481 ( 1481-2000-п ) від 28.09.2000 }

 

 

 

Відповідно до статті 6 Кодексу України про надра Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Перелік корисних копалин загальнодержавного значення;

Перелік корисних копалин місцевого значення.

2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища, Міністерству економіки та Міністерству фінансів подавати у разі потреби до Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення змін і доповнень до зазначених переліків.

{  Пункт  2  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 792

(   792-2004-п  )  від  21.06.2004,  N  754  (  754-2006-п  )  від

25.05.2006 }

 

Прем’єр-міністр України В.МАСОЛ

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.19

                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                       постановою Кабінету Міністрів України

                            від 12 грудня 1994 р. N 827

                  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України

                      від 16 серпня 2005 р. N 747 ( 747-2005-п )

 

                             ПЕРЕЛІК

корисних копалин загальнодержавного значення

ГОРЮЧІ

Газоподібні

Газ природний Бутани

Газ, розчинений у нафті Етан

Газ (метан) вугільних родовищ Пропан

Рідкі

Конденсат Нафта

Тверді

Антрацит Сланці

Буре вугілля                               Торф (у родовищах

                                           площею більше ніж

                                           1000 гектарів)

 

Кам'яне вугілля

 

                          МЕТАЛІЧНІ РУДИ

 

                          Чорних металів

 

Залізні                                    Хромові

 

Марганцеві

 

                        Кольорових металів

 

Алюмінієві                                 Нікелеві

 

Вольфрамові                                Олов'яні

 

Вісмутові                                  Поліметалічні

 

Кобальтові                                 Ртутні

 

Магнієві                                   Свинцеві

 

Мідні                                      Сурм'яні

 

Миш'якові                                  Титанові

 

Молібденові                                Цинкові

 

                       Благородних металів

 

Золота                                     Срібла

 

Металів платинової групи

 

Рідкіснометалеві та рідкісноземельні

Ванадієві Скандієві

Берилієві Стронцієві

Ітрієві Танталові

Металів лантаноїдної групи Церієві

Літієві Цирконієві

Ніобієві

Розсіяних металів

Галієві Селенові

Гафнієві Ренієві

Германієві Рубідієві

Індієві Талієві

Кадмієві Телурові

Радіоактивних металів

Торієві Уранові

НЕМЕТАЛІЧНІ

Сировина вогнетривка

Азбест* Пірофіліт

Глина* Пісок*

Доломіт* Пісковик*

Дуніт Серпентиніт

Каолін первинний* Силіманіт

Каолін вторинний* Ставроліт

Кварцит* Талькомагнезит

Кіаніт (дистен) Циркон

Сировина флюсова

Вапняк* Флюорит*

Доломіт*

Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних концентратів

Глина* Пісок*

Глина бентонітова*

Сировина хімічна

Алуніт Крейда*

Барит Озокерит*

Бішофіт Сіль кам’яна (галіт)

Бром Сіль калійна*

Вапняк Сіль магнієва

Давсоніт Сірка

Йод Флюорит*

Сировина агрохімічна

Апатит Сапропель*

Вапняк* Сіль калійна*

Гіпс* Фосфорити

Глауконіт* Цеоліти*

Сапоніт*

Сировина для мінеральних пігментів

Вохристі (фарбові) руди чорних та кольорових металів

Глауконіт* Глина фарбова

Сировина абразивна

Алмаз технічний Корунд

Гранат Кремінь

Кварц* Маршаліт

Сировина оптична та п’єзооптична

Ісландський шпат* П’єзокварц

Кварц* Флюорит*

Електро- та радіотехнічна сировина

Азбест* Пірофіліт

Графіт Тальк

Мусковіт Флогопіт

Озокерит* Шунгіт

Сировина адсорбційна

Бентоніт* Палигорськіт

Вермикуліт Сапоніт*

Гідробіотит Спонголіт*

Діатоміт Трепел*

Опока Цеоліти*

             Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння)

 

Адуляр                                     Опал благородний

 

Аквамарин                                  Піроп

 

Аксиніт                                    Раухтопаз

 

Алмаз                                      Родоніт

 

Альмандин                                  Рубін

 

Аметист                                    Сапфір

 

Берил                                      Скаполіт

 

Бурштин                                    Смарагд

 

Гесоніт                                    Спесартин

 

Гросуляр                                   Сподумен

 

Данбурит                                   Танзаніт

 

Демантоїд                                  Топаз

 

Діоптаз                                    Турмалін

 

Евклаз                                     Фенакіт

 

Жадеїт (імперіал)                          Фероортоклаз

 

Кварц рожевий                              Хризоберил

 

Кліногуміт                                 Хризоліт

 

Кордієрит                                  Хризопраз

 

Кришталь гірський                          Хромдіопсид

 

Кунцит                                     Циркон*

 

Лейкосапфір                                Цитрин

 

Моріон                                     Шпінель

 

Олександрит

 

                    Сировина ювелірно-виробна

                    (напівдорогоцінне каміння)

 

Агат                                       Родоніт

 

Амазоніт                                   Сапфірин

 

Арагоніт                                   Сердолік

 

Бірюза                                     Содаліт

 

Гематит (кровавик)                         Соколине око

 

Котяче око                                 Тектіти

 

Лабрадор                                   Тигрове око

 

Нефрит                                     Халцедон

 

Онікс                                      Яшма

 

Опал

 

                         Сировина виробна

 

Алуніт візерунчастий                       Лабрадорит*

 

Вапняк мармуризований*                     Маріуполіт

 

Гагат                                      Мармур кольоровий

 

Гіпс візерунчастий                         Обсидіан

 

Дерево скам'яніле                          Пегматит графічний

 

Джеспіліт                                  Пірофіліт

                                           (агальматоліт)

 

Егіриніт                                   Порфірит

 

Епідозит (унакіт)                          Селеніт

 

Кальцифір*                                 Туф кольоровий

 

Кварцит кольоровий                         Флюорит кольоровий

 

Кремінь візерунчастий                      Хлоропал (унгварит)

 

Сировина для облицювальних матеріалів

                      (декоративне каміння)

 

Андезит*                                   Габронорит

 

Андезито-базальт                           Гіпс*

 

Базальт*                                   Граніт

 

Анортозит                                  Гранодіорит

 

Вапняк*                                    Граносієніт

 

Вапняк мармуризований*                     Діорит

 

Габро                                      Пісковик*

 

Діабаз                                     Серпентиніт

 

Кальцифір*                                 Сієніт

 

Кварцит*                                   Травертин

 

Лабрадорит*                                Туф*

 

Мармур                                     Чарнокіт

 

               Сировина скляна та фарфоро-фаянсова

 

Каолін вторинний*                          Нефелін

 

Каолін лужний                              Пегматит (польовий

                                           шпат)

 

Каолін первинний*                          Пісок кварцовий*

 

Ліпарит

 

                        Сировина цементна

 

Вапняк*                                    Опока*

 

Гіпс*                                      Спонголіт*

 

Глина*                                     Трепел*

 

Діатоміт                                   Туф*

 

Крейда*                                    Цеоліти*

 

Мергель*

 

Сировина для пиляних стінових матеріалів

Вапняк* Опока*

Мергель* Туф*

Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону

Амфіболіт Вермикуліт*

Андезит* Глина*

Андезито-базальт Перліт

Аргіліт Сланець

Базальт

Сировина для покриття доріг

Асфальтити Бітуми

Сировина для приготування бурових розчинів

Барит Глина бентонітова*

Бішофіт*

ВОДИ

Підземні води

Мінеральні (лікувальні, лікувально-столові, природні столові)

Питні (для централізованого водопостачання, для нецентралізованого водопостачання)

Промислові Технічні

Теплоенергетичні

Поверхневі води

Ропа (лікувальна, промислова)

ГРЯЗІ ЛІКУВАЛЬНІ

Мулові сульфідні Сопкові

Сапропелеві Торфові

ІНЕРТНІ ГАЗИ

Гелій

_______________

* Корисна копалина використовується у декількох напрямах.

Належність родовища корисної копалини за напрямом використання визначається рішенням Державної комісії по запасах корисних копалин.

(Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1463 від 27.09.2000; в редакції Постанови КМ N 747 від 16.08.2005)

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 12 грудня 1994 р. N 827

 

                                ПЕРЕЛІК

                  корисних копалин місцевого значення

 

               Сировина для хімічних меліорантів грунтів

Вапняк Гіпс

Гажа Сапропель

Сировина для будівельного вапна та гіпсу

Ангідрит Гіпс

Вапняк Крейда

Сировина для бутового каменю

Андезит Діорит

Андезито-базальт Доломіт

Анортозит Ліпарит

Вапняк Мігматит

Габро Монцоніт

Габро-діабаз Пісковик

Габро-норит Плагіограніт

Гнейс Порфірит

Граніт Ріоліт

Гранодіорит Сієніт

Граносієніт Туф

Дацит Чарнокіт

Діабаз

Сировина піщано-гравійна

Галька Піщано-гальковий матеріал

Гравій Ракуша

Пісок

Сировина цегельно-черепична

Алеврит Лес

Алевроліт Сланець

Аргіліт Суглинок

Глина легкоплавка Супісок

Інші корисні копалини, що не включені до Переліку корисних копалин загальнодержавного значення.

(Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 747 від 16.08.2005)

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/prirod/36_28.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"