Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIII. МАРАЗМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Бюджет Пенсійного фонду на 2010 рік затверджено наприкінці липня. Поставлено рекорд із затримкою затвердження бюджету

Уряд традиційно не поспішає із затвердженням бюджету Пенсійного фонду. Причини цього протизаконного явища одразу і незрозумілі, але факт залишається фактом. Пенсійний фонд України бюджет на 2010 рік отримав за Постановою уряду від 21 липня 2010 р. N 626. Тобто більше ніж півроку Пенсійний фонд жив без бюджету. А може  йому його й не треба? Тим більше, що 2010 року поставлено рекорд із затримкою затвердження бюджету

Петро ПАТЛАТИЙ

 

Кабінет Міністрів України в лютому 2009 року вирішив змінити бюджет Пенсійного фонду на 2008 рік

 

Бюджет Пенсійного фонду кожного року затверджується далеко після Нового року. І зовсім не Пенсійним фондом

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 липня 2010 р. N 626

Київ

 

Про затвердження бюджету

Пенсійного фонду України на 2010 рік

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити бюджет Пенсійного фонду України на 2010 рік, що додається.

Прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 26

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                   від 21 липня 2010 р. N 626

БЮДЖЕТ

Пенсійного фонду України на 2010 рік

                                                    (тис. гривень)

------------------------------------------------------------------

|Залишок коштів на початок року                   |     2228200  |

|-------------------------------------------------+--------------|

|Доходи:                                          |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

|власні надходження, усього                       | 124815012,3  |

|-------------------------------------------------+--------------|

|у тому числі:                                    |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| обов'язкові внески підприємств, установ та      | 101270409,6  |

| організацій                                     |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| обов'язкові внески громадян                     |   6871570,5  |

|-------------------------------------------------+--------------|

| обов'язкові внески від платників, що працюють у |   3594461,5  |

| галузі сільського господарства                  |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| обов'язкові внески від військовослужбовців, осіб|     5280000  |

| начальницького і рядового складу органів        |              |

| внутрішніх справ та деяких інших осіб           |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| обов'язкові внески від платників, що обрали     |   2685979,3  |

| спрощену систему оподаткування                  |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| інші надходження                                |   1634994,1  |

|-------------------------------------------------+--------------|

| кошти, сплачені банками за користування         |       52720  |

| тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду     |              |

| України                                         |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| кошти на виплату різниці у пенсійному           |     22337,2  |

| забезпеченні наукових працівників, що           |              |

| відшкодовується за рахунок небюджетних          |              |

| підприємств та установ                          |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| кошти, підприємств на покриття фактичних витрат |   1550277,4  |

| на виплату та доставку пенсій працівникам,      |              |

| зайнятим на роботах з особливо шкідливими і     |              |

| особливо важкими умовами праці за списком N 1   |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам,  |     36924,3  |

| які проживають на території України             |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| кошти від погашення заборгованості підприємств  |   1815338,4  |

| із сплати внесків на загальнообов'язкове        |              |

| державне пенсійне страхування                   |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

|Усього власних надходжень з урахуванням залишку  | 127043212,3  |

|-------------------------------------------------+--------------|

|кошти Державного бюджету України, всього         |  38175149,2  |

|-------------------------------------------------+--------------|

|у тому числі:                                    |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| дотація на пенсійне забезпечення                |  33808914,3  |

| військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок та|              |

| підвищень до пенсій, призначених за різними     |              |

| пенсійними програмами                           |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

|    з них:                                       |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

|    страхові внески на загальнообов'язкове       |   3158880,1  |

|    державне пенсійне страхування за деякі       |              |

|    категорії осіб                               |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| кошти на пенсійне забезпечення працівників,     |   4366234,9  |

| зайнятих повний робочий день на підземних       |              |

| роботах, та членів їх сімей                     |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

|кошти Фонду загальнообов'язкового державного     |       46320  |

|соціального страхування на випадок безробіття    |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

|кошти Фонду соціального страхування від нещасних |      421645  |

|випадків на виробництві та професійних           |              |

|захворювань                                      |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

|Усього доходів                                   | 165686326,5  |

|-------------------------------------------------+--------------|

|Видатки:                                         |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

|за рахунок власних надходжень, усього            | 156797796,2  |

|-------------------------------------------------+--------------|

|у тому числі на:                                 |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким         | 146925782,7  |

| призначена згідно із Законом України "Про       |              |

| загальнообов'язкове державне пенсійне           |              |

| страхування" ( 1058-15 )                        |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким         |   3116558,2  |

| призначена згідно з іншими законодавчими актами |              |

| в частині, що не перевищує розміру трудової     |              |

| пенсії за віком, на яку особа має право         |              |

| відповідно до Закону України "Про               |              |

| загальнообов'язкове державне пенсійне           |              |

| страхування" ( 1058-15 )                        |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| виплату різниці у пенсійному забезпеченні       |     47274,4  |

| наукових працівників, що відшкодовується за     |              |

| рахунок коштів небюджетних підприємств та       |              |

| установ                                         |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| виплату доплати відповідно до Закону України    |    138981,9  |

| "Про поліпшення матеріального становища         |              |

| учасників бойових дій та інвалідів війни"       |              |

| ( 1603-15 )                                     |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб |   4307315,4  |

| начальницького і рядового складу в частині, що  |              |

| не перевищує розмір трудової пенсії             |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| пенсійне забезпечення осіб, які проживають за   |     63145,8  |

| кордоном, та іноземних пенсіонерів              |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| розрахунково-касове обслуговування та плату за  |       98450  |

| підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової |              |

| допомоги                                        |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| керівництво та управління у сфері пенсійного    |   1965049,9  |

| забезпечення                                    |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| виготовлення свідоцтв загальнообов'язкового     |        5213  |

| державного соціального страхування та пенсійних |              |

| посвідчень                                      |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| виготовлення бланків, виплатних відомостей для  |     28944,1  |

| виконання функцій з призначення та виплати      |              |

| пенсій                                          |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| створення програмно-технічного забезпечення     |     50480,6  |

| системи інформаційно-аналітичної підтримки      |              |

| органів Пенсійного фонду України                |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| створення та впровадження автоматизованої       |     10287,4  |

| системи Накопичувального фонду                  |              |

| загальнообов'язкового державного пенсійного     |              |

| страхування                                     |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням |     40312,8  |

| адресної доставки сім'ям, у складі яких є       |              |

| пенсіонери, повідомлень про спрощений порядок   |              |

| надання житлових субсидій                       |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

|за рахунок коштів Державного бюджету України,    |  35016269,1  |

|всього                                           |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

|у тому числі на:                                 |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| пенсійне забезпечення військовослужбовців,      |  30650034,2  |

| виплату пенсій, надбавок та підвищень до        |              |

| пенсій, призначених за різними пенсійними       |              |

| програмами                                      |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

| пенсійне забезпечення працівників, зайнятих     |   4366234,9  |

| повний робочий день на підземних роботах, та    |              |

| членів їх сімей                                 |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

|за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового    |       46320  |

|державного соціального страхування на випадок    |              |

|безробіття                                       |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

|за рахунок коштів Фонду соціального страхування  |      421645  |

|від нещасних випадків на виробництві та          |              |

|професійних захворювань                          |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

|Усього видатків                                  | 192282030,3  |

|-------------------------------------------------+--------------|

|Перевищення доходів над видатками (+),           |- 26595703,8  |

|видатків над доходами (-)                        |              |

|-------------------------------------------------+--------------|

|Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України|  26595703,8  |

|для виплати пенсій за рахунок коштів Державного  |              |

|бюджету України                                  |              |

------------------------------------------------------------------

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/pens/23_56.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"