Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXIII. МАРАЗМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Бюджет Пенсійного фонду кожного року затверджується далеко після Нового року. І зовсім не Пенсійним фондом

Відповідно до частини другої статті 71 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” бюджет Пенсійного фонду затверджується правлінням Пенсійного фонду не пізніше 10 грудня року, що передує рокові, на який складено бюджет. Натомість його щорічно затверджує своїми Постановами і далеко після Нового року. Наприклад, від 30 січня 2008 р. N 30 на 2008 рік, від 21 березня 2007 р. N 513 на 2007 рік, від 15 березня 2006 р. N 309 на 2006 рік.

Найдовше до 2010 року затверджувався бюджет Пенсійного фонду на 2005 рік – Постановою від 8 червня 2005 р. N 426, на 2009 рік бюджету Пенсійного фонду ще нема, хоча вже лютий... Бардак. І ось на 2009 рік бюджет Пенсійного фонду затверджено Постановою аж від 11 березня 2009 р. N 235. В 2010 ситуація повторилася за Постановою уряду від 21 липня 2010 р. N 626 і з новим рекордом затримки.

Віталій МОСЕЙЧУК

Бюджет Пенсійного фонду на 2010 рік затверджено наприкінці липня

Стаття 71. Бюджет Пенсійного фонду

1. Бюджет Пенсійного фонду — план утворення і використання цільового страхового фонду, що формується за рахунок страхових внесків до солідарної системи та надходжень з інших джерел, визначених цим Законом.

2. Бюджет Пенсійного фонду затверджується правлінням Пенсійного фонду не пізніше 10 грудня року, що передує рокові, на який складено бюджет.

3. Проект бюджету Пенсійного фонду складається з урахуванням щорічних актуарних розрахунків.

4. Порядок розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду встановлюється правлінням Пенсійного фонду.

5. Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду в розрізі статей витрат протягом двох тижнів після його затвердження правлінням Пенсійного фонду підлягає обов’язковій публікації в офіційних друкованих виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Iнформація про час і місце публічного представлення звіту оприлюднюється разом із звітом про виконання бюджету Пенсійного фонду.

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


 

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                    від 30 січня 2008 р. N 30

                               Київ

                     Про затвердження бюджету

               Пенсійного фонду України на 2008 рік

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити бюджет Пенсійного фонду України на 2008 рік, що додається, за доходами в сумі 141 161 439 тис. гривень і за видатками в сумі 141 161 439 тис. гривень.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Iнд. 26

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                   від 30 січня 2008 р. N 30

 

БЮДЖЕТ

Пенсійного фонду України на 2008 рік

                                                    (тис. гривень)

 

Залишок коштів на початок року                         4 330 844,8

 

Доходи:

 

власні надходження, всього                           101 836 147,8

 

у тому числі:

 

   обов'язкові  внески   підприємств,   установ   та

   організацій                                        88 087 598,4

 

   обов'язкові внески громадян                         5 395 839,9

 

   обов'язкові внески від платників, що  працюють  у

   галузі сільського господарства                      1 926 461,1

 

   обов'язкові внески від військовослужбовців,  осіб

   начальницького   і   рядового   складу    органів

   внутрішніх справ та деяких інших осіб               3 962 617,2

 

   обов'язкові   внески  від  платників,  що  обрали

   спрощену систему оподаткування                        769 854,8

 

   інші надходження                                      899 124,3

 

   кошти   банків  за   користування       тимчасово

   вільними коштами Пенсійного фонду України              27 115,5

 

   кошти   на   виплату   різниці   у     пенсійному

   забезпеченні   наукових   працівників,         що

   відшкодовується  з   небюджетних  підприємств  та

   установ                                                36 584,5

 

   кошти  від   підприємств   на  покриття фактичних

   витрат на виплату та доставку пенсій працівникам,

   зайнятим   на  роботах  з  особливо  шкідливими і

   особливо важкими умовами праці  за  списком  N  1

   ( 36-2003-п )                                         718 666,3

 

   кошти  на  виплату  пенсій іноземним пенсіонерам,

   які проживають на території України                    12 285,8

 

усього власних доходів з урахуванням залишку         106 166 992,6

 

кошти Державного бюджету України ( 107-17 ), всього   34 823 744,6

 

у тому числі:

 

   дотація на виплату пенсій, надбавок та  підвищень

   до  пенсій,  призначених  за  різними  пенсійними

   програмами                                         20 918 650

 

   дотація    на   пенсійне             забезпечення

   військовослужбовців,   осіб   начальницького    і

   рядового складу та суддів у відставці              12 737 968,5

 

   на  компенсацію   втрат   від        застосування

   платниками   фіксованого   сільськогосподарського

   податку  спеціальної   ставки  із сплати збору на

   обов'язкове пенсійне страхування                    1 167 126,1

 

кошти   Фонду   загальнообов'язкового     державного

соціального страхування на випадок безробіття             75 586,5

 

кошти  Фонду  соціального  страхування  від нещасних

випадків на виробництві та професійних захворювань        95 115,3

 

Усього доходів                                       141 161 439

 

Видатки:

 

за рахунок власних надходжень, всього                108 384 271,4

 

у тому числі на:

 

   пенсійне   забезпечення    осіб,   пенсія    яким

   призначена  згідно  із   Законом   України   "Про

   загальнообов'язкове   державне           пенсійне

   страхування" ( 1058-15 )                          101 907 458,3

 

   пенсійне забезпечення    осіб,    пенсія     яким

   призначена згідно з іншими законодавчими актами в

   частині,  що не перевищує розміру трудової пенсії

   за  віком,  на  яку особа має право відповідно до

   Закону України "Про загальнообов'язкове  державне

   пенсійне страхування" ( 1058-15 )                   1 772 566

 

   виплату різниці    у    пенсійному   забезпеченні

   наукових  працівників,  що   відшкодовується   за

   рахунок небюджетних підприємств та установ             78 557,7

 

   виплату доплати відповідно до Закону України "Про

   поліпшення   матеріального   становища   учасника

   бойових дій та інвалідів війни" ( 1603-15 )           186 408,3

 

   пенсійне забезпечення  осіб,  які  проживають  за

   кордоном, та іноземних пенсіонерів                     21 747,9

 

   розрахунково-касове обслуговування та  оплату  за

   підкріплення  готівкою  виплати пенсії і грошової

   допомоги                                               92 522,7

 

   керівництво та  управління  у  сфері   пенсійного

   забезпечення                                        1 765 571,3

 

   виготовлення свідоцтв       загальнообов'язкового

   державного соціального страхування  та  пенсійних

   посвідчень                                              5 340

 

   виготовлення бланків,  виплатних  відомостей  для

   виконання функцій з призначення та виплати пенсій      31 577,7

 

   створення програмно-технічного       забезпечення

   системи     інформаційно-аналітичної    підтримки

   органів Пенсійного фонду України                       59 031,4

 

   створення та впровадження автоматизованої системи

   Накопичувального   фонду    загальнообов'язкового

   державного пенсійного страхування                      50 000

 

   погашення позички,   наданої   для   забезпечення

   своєчасної виплати пенсій у січні 2008 року         2 413 490,1

 

за  рахунок  коштів  Державного   бюджету    України

( 107-17 ), всього                                    32 606 465,8

 

у тому числі на:

 

   виплату пенсій,  надбавок та підвищень до пенсій,

   призначених за різними пенсійними програмами       19 868 497,3

 

   пенсійне забезпечення  військовослужбовців,  осіб

   начальницького  і  рядового  складу  та  суддів у

   відставці                                          12 737 968,5

 

за рахунок   коштів   Фонду    загальнообов'язкового

державного   соціального   страхування   на  випадок

безробіття                                                75 586,5

 

за рахунок коштів Фонду соціального страхування  від

нещасних  випадків  на  виробництві  та  професійних

захворювань                                               95 115,3

 

Усього видатків                                      141 161 439

 

Перевищення доходів над видатками (+),  видатків над

доходами (-)                                                   0

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                   від 21 березня 2007 р. N 513

                               Київ

                     Про затвердження бюджету

               Пенсійного фонду України на 2007 рік

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити бюджет Пенсійного фонду України на 2007 рік, що додається, за доходами в сумі 90 348 640,1 тис. гривень і за видатками в сумі 90 348 640,1 тис. гривень.

Прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 26

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 21 березня 2007 р. N 513

 

БЮДЖЕТ

Пенсійного фонду України на 2007 рік

                                                    (тис. гривень)

 

Залишок коштів на початок року                           479 123

 

Доходи:

 

Власні надходження, всього                            67 286 271,1

 

у тому числі:

 

  обов'язкові  внески   підприємств,   установ   та   57 623 688,8

  організацій

 

  обов'язкові внески громадян                          3 629 805,4

 

  обов'язкові внески  від  платників, що працюють у    1 059 443,5

  галузі сільського господарства

 

  обов'язкові внески від військовослужбовців,  осіб    2 964 327

  начальницького   і   рядового   складу    органів

  внутрішніх справ та деяких інших осіб

 

  обов'язкові  внески  від  платників,  що   обрали      702 449,7

  спрощену систему оподаткування

 

  інші надходження                                       757 378,3

 

  кошти банків за  користування  тимчасово вільними       24 740,4

  коштами Пенсійного фонду України

 

  кошти   на   виплату   різниці    у    пенсійному       30 471,5

  забезпеченні       наукових     працівників,   що

  відшкодовується  з  небюджетних  підприємств   та

  установ

 

  кошти  від  підприємств  на  покриття   фактичних      485 716,6

  витрат на виплату та доставку пенсій працівникам,

  зайнятим  на  роботах  з  особливо  шкідливими  і

  особливо важкими умовами  праці  за  списком  N 1

  ( 36-2003-п )

 

  кошти на виплату  пенсій  іноземним  пенсіонерам,        8 249,9

  які проживають на території України

 

Усього власних доходів з урахуванням залишку          67 765 394,1

 

Кошти Державного бюджету України ( 489-16 ), всього   22 315 162,1

 

у тому числі:

 

  дотація на виплату  пенсій, надбавок та підвищень   10 599 940,8

  до  пенсій,  призначених  за  різними  пенсійними

  програмами

 

  дотація      на       пенсійне       забезпечення   10 334 095,9

  військовослужбовців,     осіб   начальницького  і

  рядового складу та суддів у відставці

 

  на компенсацію втрат від застосування  платниками    1 381 125,4

  фіксованого    сільськогосподарського     податку

  спеціальної ставки із сплати збору на обов'язкове

  пенсійне страхування

 

Кошти   Фонду    загальнообов'язкового   державного      167 500

соціального страхування на випадок безробіття

 

Кошти Фонду соціального  страхування  від  нещасних      100 583,9

випадків на виробництві та професійних захворювань

 

Усього доходів                                        90 348 640,1

 

Видатки:

 

Видатки за рахунок власних надходжень, всього         69 695 584,1

 

у тому числі на:

 

  пенсійне    забезпечення    осіб,   пенсія   яким   67 099 373,4

  призначена   згідно    із    Законом      України

  "Про   загальнообов'язкове    державне   пенсійне

  страхування" ( 1058-15 )

 

  пенсійне    забезпечення    осіб,   пенсія   яким      893 819,8

  призначена згідно з іншими законодавчими актами в

  частині, що не перевищує розміру трудової  пенсії

  за віком,  на  яку  особа має право відповідно до

  Закону України "Про загальнообов'язкове  державне

  пенсійне страхування" ( 1058-15 )

 

  виплату   різниці   у   пенсійному   забезпеченні       99 652,5

  наукових   працівників,   що  відшкодовується  за

  рахунок небюджетних підприємств та установ

 

  виплату  доплати  відповідно  до  Закону  України      233 490,2

  "Про поліпшення матеріального становища учасників

  бойових дій та інвалідів війни" ( 1603-15 )

 

  пенсійне забезпечення  осіб,  які  проживають  за       15 322,1

  кордоном, та іноземних пенсіонерів

 

  розрахунково-касове  обслуговування  та на оплату       55 254,7

  за  підкріплення   готівкою   виплати   пенсії  і

  грошової допомоги

 

  керівництво  та  управління  у  сфері  пенсійного    1 196 559,4

  забезпечення

 

  виготовлення     свідоцтв   загальнообов'язкового        5 000

  державного соціального страхування  та  пенсійних

  посвідчень

 

  виготовлення бланків,  виплатних  відомостей  для       29 567,1

  виконання функцій з призначення та виплати пенсій

 

  створення     програмно-технічного   забезпечення       55 272,8

  системи     інформаційно-аналітичної    підтримки

  органів Пенсійного фонду України

 

  створення та впровадження автоматизованої системи       12 272,1

  Накопичувального   фонду    загальнообов'язкового

  державного пенсійного страхування

 

Видатки   за  рахунок  коштів  Державного   бюджету   20 384 972,1

України ( 489-16 ), всього

 

у тому числі на:

 

  виплату пенсій, надбавок та підвищень до  пенсій,   10 050 876,2

  призначених за різними пенсійними програмами

 

  пенсійне забезпечення  військовослужбовців,  осіб   10 334 095,9

  начальницького   і  рядового   складу  та  суддів

  у відставці

 

Видатки        за      рахунок      коштів    Фонду      167 500

загальнообов'язкового    державного     соціального

страхування на випадок безробіття

 

Видатки   за   рахунок   коштів  Фонду  соціального      100 583,9

страхування від нещасних випадків на виробництві та

професійних захворювань

 

Усього видатків                                       90 348 640,1

 

Перевищення  доходів  над  видатками (+),  видатків              0

над доходами (-)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                   від 15 березня 2006 р. N 309

                               Київ

               Про затвердження бюджету Пенсійного

                    фонду України на 2006 рік

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити бюджет Пенсійного фонду України на 2006 рік, що додається, за доходами в сумі 70202306,4 тис. гривень і за видатками в сумі 70202306,4 тис. гривень, передбачивши, що у загальній сумі доходів бюджету Пенсійного фонду України враховуються кошти в сумі 7289495,4 тис. гривень, що виділяються згідно із Законом України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” за програмою “Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій”.

Прем’єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 26

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 15 березня 2006 р. N 309

 

БЮДЖЕТ

Пенсійного фонду України на 2006 рік

                                                    (тис. гривень)

 

Залишок коштів на початок року                        2280450

 

Доходи:

 

Власні надходження, всього                           50560946,2

 

у тому числі:

 

  обов'язкові внески підприємств, установ та         45385306,4

  організацій

 

  обов'язкові внески громадян                         3020524,9

 

  обов'язкові внески від платників, що працюють        557517,5

  у галузі сільського господарства

 

  обов'язкові внески від платників, що обрали          581529,5

  спрощену систему оподаткування

 

  обов'язкові внески за осіб, які отримують            122818,3

  допомогу по догляду за дитиною до досягнення

  нею трирічного віку

 

  інші надходження                                     536877,3

 

  кошти банків за користування тимчасово вільними       22594

  коштами Пенсійного фонду

 

  кошти на виплату різниці у пенсійному                 56605,8

  забезпеченні наукових працівників, що

  відшкодовується з небюджетних підприємств

  та установ

 

  кошти від підприємств на покриття фактичних          270449,8

  витрат на виплату та доставку пенсій

  працівникам, зайнятим на роботах з особливо

  шкідливими і  особливо важкими умовами праці

  за списком N 1

 

  кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам,         6722,7

  які проживають на території України

 

Усього власних доходів з урахуванням залишку         52841396,2

 

Кошти Державного бюджету України ( 3235-15 ),         9737682,8

всього

 

у тому числі:

 

  на відшкодування виплати пенсій                      352972,8

  військовослужбовцям рядового, сержантського

  та старшинського складу строкової служби

 

  на відшкодування виплати пенсій, надбавок та        4574893

  підвищень до пенсій, призначених за різними

  пенсійними програмами, державної соціальної

  допомоги особам, які не мають права

  на пенсію, та інвалідам і державної

  соціальної допомоги на догляд

 

  на компенсацію різниці у пенсійному                  430917,5

  забезпеченні наукових працівників

 

  на відшкодування виплати пенсій особам,                5638,6

  вивільненим у зв'язку із закриттям

  Чорнобильської атомної електростанції

 

  на пенсійне забезпечення осіб, які                   655488,2

  постраждали внаслідок Чорнобильської

  катастрофи, що належать до I категорії

 

  на відшкодування виплати пенсій особам, які          800457,1

  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

  що належать до II, III і IV категорії, та

  непрацездатним пенсіонерам, які проживають у

  зонах радіоактивного забруднення

 

  на компенсацію за втрату годувальника та               4683,9

  допомогу на поховання громадян, які постраждали

  внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

  на компенсацію несплачених страхових внесків на      213049,8

  загальнообов'язкове державне пенсійне

  страхування за деякі категорії застрахованих

  осіб

 

  на відшкодування виплати пенсій працівникам, які    1029665,2

  були безпосередньо зайняті повний робочий день

  на підземних роботах

 

  на компенсацію Пенсійному фонду України втрат від   1669916,7

  застосування платниками фіксованого

  сільськогосподарського податку спеціальної ставки

  із сплати збору на обов'язкове пенсійне

  страхування

 

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного           215000

соціального страхування на випадок безробіття

 

Кошти Фонду соціального страхування від нещасних       118732

випадків на виробництві та професійних

захворювань

 

Усього доходів                                       62912811

 

Видатки:

 

Видатки за рахунок власних надходжень, всього        62013858,1

 

у тому числі:

 

  на пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким         59269443,1

  призначена згідно із Законом України "Про

  загальнообов'язкове державне пенсійне

  страхування" ( 1058-15 )

 

  на пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким           779355,7

  призначена згідно з іншими законодавчими

  актами в частині, що не перевищує розміру

  трудової пенсії за віком, на яку особа має

  право відповідно до Закону України "Про

  загальнообов'язкове державне

  пенсійне страхування" ( 1058-15 )

 

  на виплату різниці у пенсійному забезпеченні          89850,5

  наукових працівників, що відшкодовується за

  рахунок небюджетних підприємств та установ

 

   на виплату доплати відповідно до Закону України     250033,5

  "Про поліпшення матеріального становища інвалідів

  війни" ( 1603-15 )

 

  на пенсійне забезпечення осіб, які проживають за      13992,7

  кордоном, та іноземних пенсіонерів

 

  на розрахунково-касове обслуговування та на           50460,9

  оплату за підкріплення готівкою виплати пенсії і

  грошової допомоги

 

  на керівництво та управління у сфері пенсійного      889377,7

  забезпечення

 

  на виготовлення свідоцтв загальнообов'язкового         8000

  державного соціального страхування та пенсійних

  посвідчень

 

  на виготовлення бланків, виплатних відомостей для     20056,4

  виконання функцій з призначення та виплати пенсій

 

  на створення програмно-технічного забезпечення        63262,8

  системи інформаційно-аналітичної підтримки

  органів Пенсійного фонду України

 

  на створення та впровадження автоматизованої           2074,8

  системи Накопичувального фонду

  загальнообов'язкового державного пенсійного

  страхування

 

  на проведення авансового фінансування виплати        577950

  пенсій

 

Видатки за рахунок коштів Державного бюджету          7854716,3

України ( 3235-15 ), всього

 

у тому числі:

 

  на відшкодування виплати пенсій                      352972,8

  військовослужбовцям рядового, сержантського та

  старшинського складу строкової служби

 

  на відшкодування виплати пенсій, надбавок та        4574893

  підвищень до пенсій, призначених за різними

  пенсійними програмами, державної соціальної

  допомоги особам, які не мають права на пенсію,

  та інвалідам і державної соціальної допомоги на

  догляд

 

з них:

 

  на виплату пенсій особам, які працювали в            504710,3

  органах державної влади, місцевого

  самоврядування, та особам льотних екіпажів

  повітряних суден цивільної авіації

 

  на відшкодування виплати надбавок та підвищень      2364478,5

  до пенсій, призначених за різними пенсійними

  програмами

 

  на виплату пенсій особам, які відповідно до          322535,2

  законодавства мають право виходу на пенсію

  раніше встановленого віку

 

  на виплату пенсій особам, які не мають трудового    1383169

  стажу для призначення пенсії

 

  на компенсацію різниці у пенсійному забезпеченні     430917,5

  наукових працівників

 

  на відшкодування виплати пенсій особам,                5638,6

  вивільненим у зв'язку із закриттям

  Чорнобильської атомної електростанції

 

  на пенсійне забезпечення осіб, які постраждали       655488,2

  внаслідок Чорнобильської катастрофи, що належать

  до I категорії

 

  на відшкодування виплати пенсій особам, які          800457,1

  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

  що належать до II, III і IV категорії, та

  непрацездатним пенсіонерам, які проживають у

  зонах радіоактивного забруднення

 

  на компенсацію за втрату годувальника та допомогу      4683,9

  на поховання громадян, які постраждали внаслідок

  Чорнобильської катастрофи

 

  на відшкодування виплати пенсій працівникам, які    1029665,2

  були безпосередньо зайняті повний робочий день на

  підземних роботах

 

Видатки за рахунок коштів Фонду                        215000

загальнообов'язкового державного соціального

страхування на випадок безробіття

 

Видатки за рахунок коштів Фонду соціального            118732

страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань

 

Усього видатків                                      70202306,4

 

Перевищення доходів над видатками (+), видатків      -7289495,4

над доходами (-)

 

Покриття дефіциту Пенсійного фонду України для        7289495,4

виплати пенсій з Державного бюджету України

( 3235-15 )

 

{  Бюджет  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 1522

( 1522-2006-п ) від 02.11.2006 }

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                    від 8 червня 2005 р. N 426

                               Київ

                     Про затвердження бюджету

               Пенсійного фонду України на 2005 рік

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити бюджет Пенсійного фонду України на 2005 рік (додається) за доходами в сумі 49 157 453,3 тис. гривень і за видатками в сумі 65 502 143,1 тис. гривень.

(Постанова із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 81 від 01.02.2006)

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 26

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                   від 8 червня 2005 р. N 426

 

БЮДЖЕТ

Пенсійного фонду України на 2005 рік

                                                    (тис. гривень)

 

Залишок коштів на початок року                         623 402,3

 

Доходи:

 

Власні надходження, всього                          41 591 410,8

 

у тому числі:

 

   обов'язкові внески підприємств,                  37 173 739

   установ та організацій

 

   обов'язкові внески громадян                       2 424 223,4

 

   обов'язкові внески від платників,                   812 200

   що працюють у галузі

   сільського господарства

 

   обов'язкові внески від платників,                   362 744,1

   що обрали спрощену систему

   оподаткування

 

   обов'язкові внески за осіб, які                      55 353,6

   отримують допомогу по догляду

   за дитиною до досягнення нею

   трирічного віку

 

   інші надходження                                    394 603,9

 

   кошти банків за користування                         10 749,2

   тимчасово вільними коштами

   Пенсійного фонду

 

   надходження коштів на виплату                        23 271,5

   різниці у пенсійному забезпеченні

   наукових працівників, що

   відшкодовується з небюджетних

   підприємств та установ

 

   надходження коштів від підприємств                  183 496,8

   на покриття фактичних витрат на

   виплату та доставку пенсій

   працівникам, зайнятим на роботах з

   особливо шкідливими і особливо

   важкими умовами праці за

   списком N 1 ( 36-2003-п )

 

   надходження коштів на виплату                         6 029,3

   пенсій іноземним пенсіонерам,

   які проживають на території

   України

 

   надходження коштів на погашення                     145 000

   заборгованості Фонду соціального

   страхування від нещасного випадку

   на виробництві та професійного

   захворювання

 

Усього власних доходів з урахуванням                42 214 813,1

залишку

 

Кошти Державного бюджету України                     6 663 991,8

( 2285-15 ), всього

 

у тому числі:

 

   на відшкодування виплати пенсій                     375 927,8

   військовослужбовцям рядового,

   сержантського та старшинського

   складу строкової служби

 

   на відшкодування виплати пенсій,                  3 039 447,7

   надбавок та підвищень до пенсій,

   призначених за різними пенсійними

   програмами, державної соціальної

   допомоги особам, які не мають

   права на пенсію, та інвалідам і

   державної соціальної допомоги на

   догляд

 

   на компенсацію різниці у                            339 746,9

   пенсійному забезпеченні наукових

   працівників

 

   на відшкодування виплати пенсій                       4 755,1

   особам, вивільненим у зв'язку із

   закриттям Чорнобильської атомної

   електростанції

 

   на пенсійне забезпечення осіб,                      307 274,9

   які постраждали внаслідок

   Чорнобильської катастрофи,

   віднесених до I категорії

 

   на відшкодування виплати пенсій                     564 149,5

   особам, які постраждали

   внаслідок Чорнобильської

   катастрофи, віднесеним до

   II, III і IV категорії, та

   непрацездатним пенсіонерам,

   які проживають у зонах

   радіоактивного забруднення

 

   на компенсацію за втрату                              4 400,6

   годувальника та допомогу на

   поховання громадян, які

   постраждали внаслідок

   Чорнобильської катастрофи

 

   на компенсацію несплачених                         110 889,3

   страхових внесків на

   загальнообов'язкове державне

   пенсійне страхування за деякі

   категорії осіб

 

   на відшкодування виплати                           710 000

   пенсій працівникам, які були

   безпосередньо зайняті повний

   робочий день на підземних

   роботах

 

   на компенсацію Пенсійному                        1 207 400

   фонду України втрат від

   застосування платниками

   фіксованого

   сільськогосподарського

   податку спеціальної ставки

   по сплаті збору на

   обов'язкове пенсійне

   страхування

 

Кошти Фонду загальнообов'язкового                     142 000

державного соціального

страхування на випадок безробіття

 

Кошти Фонду соціального                               136 648,4

страхування від нещасного

випадку на виробництві та

професійного захворювання

 

Усього доходів                                     49 157 453,3

 

Видатки:

 

Видатки за рахунок власних                         59 877 792,2

надходжень, всього

 

у тому числі:

 

   на пенсійне забезпечення                        56 513 306,6

   осіб, пенсія яким призначена

   згідно із з Законом України

   "Про загальнообов'язкове

   державне пенсійне

   страхування" ( 1058-15 )

 

   на пенсійне забезпечення                           661 137,3

   осіб, пенсія яким призначена

   згідно з іншими законодавчими

   актами в частині, що не

   перевищує розміру трудової

   пенсії за віком, на яку має

   право особа відповідно до

   Закону України "Про

   загальнообов'язкове

   державне пенсійне

   страхування" ( 1058-15 )

 

   на виплату різниці у                                41 482,2

   пенсійному забезпеченні

   наукових працівників, що

   відшкодовується за рахунок

   небюджетних підприємств та

   установ

 

   на виплату доплати відповідно                      224 440,1

   до Закону України "Про

   поліпшення матеріального

   становища інвалідів війни"

   ( 1603-15 )

 

   на пенсійне забезпечення осіб,                      11 906,8

   які проживають за кордоном, та

   іноземних пенсіонерів

 

   на розрахунково-касове                              49 487,5

   обслуговування та на оплату

   за підкріплення готівкою

   виплати пенсії і грошової

   допомоги

 

   на керівництво та управління                       722 000

   у сфері пенсійного забезпечення

 

   на виготовлення свідоцтв                             9 300

   загальнообов'язкового

   державного соціального

   страхування та пенсійних

   посвідчень

 

   на виготовлення бланків,                            18 883,7

   виплатних відомостей для

   виконання функцій з

   призначення та виплати

   пенсій

 

   на створення програмно-                             24 700

   технічного забезпечення

   системи інформаційно-

   аналітичної підтримки

   органів Пенсійного фонду

   України

 

   на створення та впровадження                         1 148

   автоматизованої системи

   Накопичувального фонду

   загальнообов'язкового

   державного пенсійного

   страхування

 

   на проведення авансового                         1 600 000

   фінансування виплати пенсій

 

Видатки за рахунок коштів                           5 345 702,5

Державного бюджету України

( 2285-15 ), всього

 

у тому числі:

 

   на відшкодування виплати                           375 927,8

   пенсій військовослужбовцям

   рядового, сержантського та

   старшинського складу

   строкової служби

 

   на відшкодування виплати                         3 039 447,7

   пенсій, надбавок та підвищень

   до пенсій, призначених за

   різними пенсійними програмами,

   державної соціальної допомоги

   особам, які не мають права на

   пенсію, та інвалідам і

   державної соціальної допомоги

   на догляд

 

   з них:

 

   на виплату пенсій особам,                          288 290,8

   які працювали в органах

   державної влади, місцевого

   самоврядування та особам

   льотних екіпажів повітряних

   суден цивільної авіації

 

   на відшкодування виплати                         1 875 077,4

   надбавок та підвищень до

   пенсій, призначених за

   різними пенсійними програмами

 

   на виплату пенсій особам, які                      249 433,4

   відповідно до законодавства

   мають право виходу на пенсію

   раніше встановленого віку

 

   на виплату пенсій особам, які                      626 646,1

   не мають трудового стажу для

   призначення пенсій

 

   на компенсацію різниці у                           339 746,9

   пенсійному забезпеченні

   наукових працівників

 

   на відшкодування виплати                             4 755,1

   пенсій особам, вивільненим

   у зв'язку із закриттям

   Чорнобильської атомної

   електростанції

 

   на пенсійне забезпечення                           307 274,9

   осіб, які постраждали

   внаслідок Чорнобильської

   катастрофи, віднесених до

   I категорії

 

   на відшкодування виплати                           564 149,5

   пенсій особам, які постраждали

   внаслідок Чорнобильської

   катастрофи, віднесеним

   до II, III і IV категорії,

   та непрацездатним пенсіонерам,

   які проживають у зонах

   радіоактивного забруднення

 

   на компенсацію за втрату                             4 400,6

   годувальника та допомогу на

   поховання громадян, які

   постраждали внаслідок

   Чорнобильської катастрофи

 

   на відшкодування виплати                           710 000,0

   пенсій працівникам, які були

   безпосередньо зайняті повний

   робочий день на підземних

   роботах

 

Видатки за рахунок коштів Фонду                       142 000

загальнообов'язкового

державного соціального

страхування на випадок безробіття

 

Видатки за рахунок коштів Фонду                       136 648,4

соціального страхування від

нещасного випадку на виробництві

та професійного захворювання

 

Усього видатків                                    65 502 143,1

 

Перевищення доходів над видатками                 -16 344 689,8

(+), видатків над доходами (-)

 

Покриття дефіциту Пенсійного                       16 344 689,8

фонду України для виплати

пенсій з Державного бюджету

України ( 2285-15 )

 

(  Бюджет  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою  КМ N 81

( 81-2006-п ) від 01.02.2006 )

 

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                   від 11 березня 2009 р. N 235

                               Київ

 

                     Про затвердження бюджету

               Пенсійного фонду України на 2009 рік

 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити бюджет Пенсійного фонду України на 2009 рік, що додається.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Iнд. 26

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 11 березня 2009 р. N 235

 

БЮДЖЕТ

Пенсійного фонду України на 2009 рік

                                                    (тис. гривень)

 

Залишок коштів на початок року                       3 506 200

 

Доходи:

 

власні надходження, всього                         111 407 137,5

 

у тому числі:

 

   обов'язкові внески підприємств, установ          92 035 712,3

   та організацій

 

   обов'язкові внески громадян                       5 658 653,1

 

   обов'язкові внески від платників, що              2 693 515,6

   працюють у галузі сільського господарства

 

   обов'язкові внески від                            4 204 323,2

   військовослужбовців, осіб начальницького

   і рядового складу органів внутрішніх

   справ та деяких інших осіб

 

   обов'язкові внески від платників, що              3 933 295,4

   обрали спрощену систему оподаткування

 

   інші надходження                                  1 507 558

 

   кошти банків за користування тимчасово              110 400

   вільними коштами Пенсійного фонду України

 

   кошти на виплату різниці у пенсійному                24 712,4

   забезпеченні наукових працівників, що

   відшкодовується за рахунок небюджетних

   підприємств та установ

 

   кошти від підприємств на покриття                 1 220 500,1

   фактичних витрат на виплату та доставку

   пенсій працівникам, зайнятим на роботах з

   особливо шкідливими і особливо важкими

   умовами праці за списком N 1

 

   кошти на виплату пенсій іноземним                    18 467,4

   пенсіонерам, які проживають на території

   України

 

усього власних доходів з урахуванням залишку       114 913 337,5

 

кошти Державного бюджету України, всього            35 822 793,1

 

у тому числі:

 

   дотація на пенсійне забезпечення                 31 120 751,1

   військовослужбовців, виплату пенсій,

   надбавок та підвищень до пенсій,

   призначених за різними пенсійними

   програмами

 

   з них:

 

   страхові внески на загальнообов'язкове            1 748 467,7

   державне пенсійне страхування за деякими

   категоріями осіб

 

   кошти на компенсацію втрат від                      626 223,5

   застосування платниками фіксованого

   сільськогосподарського податку

   спеціальної ставки із сплати збору на

   обов'язкове пенсійне страхування

 

   кошти на пенсійне забезпечення                    4 075 818,5

   працівників, зайнятих повний робочий день

   на підземних роботах, та членів їх сімей

 

кошти Фонду загальнообов'язкового державного            30 708,4

соціального страхування на випадок безробіття

 

кошти Фонду соціального страхування від нещасних       322 213,8

випадків на виробництві та професійних захворювань

 

Усього доходів                                     151 089 052,8

 

Видатки:

 

за рахунок власних надходжень, всього              130 341 068,4

 

у тому числі на:

 

   пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким         121 825 665,8

   призначена згідно із Законом України "Про

   загальнообов'язкове державне пенсійне

   страхування" ( 1058-15 )

 

   пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким           2 776 191,7

   призначена згідно з іншими законодавчими

   актами в частині, що не перевищує розміру

   трудової пенсії за віком, на яку особа

   має право відповідно до Закону України

   "Про загальнообов'язкове державне

   пенсійне страхування" ( 1058-15 )

 

   виплату різниці у пенсійному забезпеченні            27 458,2

   наукових працівників, що відшкодовується

   за рахунок небюджетних підприємств та

   установ

 

   виплату доплати відповідно до Закону                158 996,2

   України "Про поліпшення матеріального

   становища учасників бойових дій та

   інвалідів війни" ( 1603-15 )

 

   пенсійне забезпечення                             2 136 633,8

   військовослужбовців, осіб начальницького

   і рядового складу в частині, що не

   перевищує розміру трудової пенсії

 

   пенсійне забезпечення осіб, які                      37 129,1

   проживають за кордоном, та іноземних

   пенсіонерів

 

   розрахунково-касове обслуговування та                96 620

   оплату за підкріплення готівкою виплати

   пенсії і грошової допомоги

 

   керівництво та управління у сфері                 1 827 687,7

   пенсійного забезпечення

 

   виготовлення свідоцтв                                 5 940

   загальнообов'язкового державного

   соціального страхування та пенсійних

   посвідчень

 

   виготовлення бланків, виплатних                      36 110,9

   відомостей для виконання функцій з

   призначення та виплати пенсій

 

   створення програмно-технічного                       57 355

   забезпечення системи інформаційно-

   аналітичної підтримки органів Пенсійного

   фонду України

 

   створення та впровадження автоматизованої            16 280

   системи Накопичувального фонду

   загальнообов'язкового державного

   пенсійного страхування

 

   погашення позички, наданої для                    1 339 000

   забезпечення своєчасної виплати пенсій

 

за рахунок коштів Державного бюджету України,       33 448 101,9

всього

 

у тому числі на:

 

   пенсійне забезпечення                            29 372 283,4

   військовослужбовців, виплату пенсій,

   надбавок та підвищень до пенсій,

   призначених за різними пенсійними

   програмами

 

   пенсійне забезпечення працівників,               4 075 818,5

   зайнятих повний робочий день на

   підземних роботах, та членів їх сімей

 

за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового          30 708,4

державного соціального страхування на випадок

безробіття

 

за рахунок коштів Фонду соціального страхування       322 213,8

від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань

 

Усього видатків                                    164 142 092,5

 

Перевищення доходів над видатками (+), видатків  -  13 053 039,7

над доходами (-)

 

Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України   13 053 039,7

для виплати пенсій за рахунок коштів Державного

бюджету України

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/pens/23_47.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2024. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"