Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXXІX. МАРАЗМИ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ (КРУ)

КРУ ЗАЗНАЧАЄ ВИННИХ ОСІБ ОДРАЗУ В АКТАХ РЕВІЗІЙ БЕЗ ДОВЕДЕННЯ ЇХНЬОЇ ВИНИ ЗГІДНО З АДМІНІСТРАТИВНИМ ЧИ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ

Основні вимоги щодо оформлення перевірок органами КРУ обумовлені Закону України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” (далі — Закон), Порядком проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 N 550 (далі – Порядок) та Методика оформлення органами державної контрольно-ревізійної служби результатів ревізії, яку затверджено Наказом ГоловКРУ України від 27.10.2006  N 358. Останній документ з’явився через те, що Інструкцію про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні зупинено з 26.09.2005 р. дії за Повідомленням Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 02.11.2005, а потім власне Інструкцію потім скасовано за на підставі Наказу Головного контрольно-ревізійного управління        N 67 від 27.02.2006 р.

Ці нові документи цікаві передусім своїм оригінальним підходом до визначення винних осіб. Зокрема Порядок в пункті 3 містить визначення “винні особи — посадові та матеріально відповідальні особи, з вини яких порушено законодавство під час проведення фінансово-господарських операцій”. Долі ще цікавіше – частина третя пункту Порядку наказує, щоб

виявлені допущені об’єктом контролю порушення законодавства, контроль за дотриманням якого віднесено до компетенції служби, фіксуються в констатуючій частині акта ревізії з обов’язковим посиланням на норми законів чи інших нормативно-правових актів, які порушено, та зазначенням винних у їх допущенні осіб.

Методику написано в тому самому дусі. Пункт 4.4.3 Методики говорить про те, що винні у правопорушеннях особи (прізвище, ім’я, по батькові, посада) — це особи, які відповідно до законодавства чи розпорядчих документів були відповідальними за здійснення операцій, проведених з порушенням законодавства.

Зазначимо, що Методика не пройшла державну реєстрацію в Міністерстві юстиції, а тому її КРУ може застосовувати щодо перевірок самої себе, а не інших підконтрольних об’єктів. А головне в іншому – КРУ та Кабмін не розуміють що таке вина та винні особи. Вони вважаю, що винні особи – це всі особи, які щось роблять неправильно. Але згідно з українським законодавством це не так.

За Кримінальним кодексом виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої цим Кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності. Тобто вина – категорія психічна, а не порушення законодавства як таке. Саме тому, психічно хворі особи, малолітні діти ніколи не є винними, оскільки у них немає вини, оскільки вони не мають ставлення до вчинку ані з метою умислу ані з необережності. Крім того вина відсутня у разі необхідної оборони, крайньої необхідності, діяння, яке пов'язане з ризиком тощо.

А головна проблема наших державних органів в тому, що вони не бажають використовувати на практиці частину першу статті 62 Конституції України, яка говорить, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. При адміністративному правопорушенні процедура подібна - Відповідно до статті 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративним правопорушенням (проступком) визначається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Тобто винність особи визначається при визначенні адміністративної відповідальності. А органи КРУ визначають відповідальність не при перевірках, а в процесі адміністративного процесу. Відповідно до Статті 2341 Кодексу про адміністративні правопорушення органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства з фінансових питань (стаття 1642), порушенням порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи (стаття 1666).

Від імені державної контрольно-ревізійної служби в Україні розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: начальник Головного контрольно-ревізійного управління в Україні та його заступники, начальники контрольно-ревізійних управлінь в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники. Саме ці особи можуть своїми рішеннями визначати винних осіб, а не ревізори в актах інспектування. Цікаво, що попередня Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні не брала на себе сміливість визначати винність осіб...

Віталій МОСЕЙЧУК

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВIЗIЙНЕ УПРАВЛIННЯ УКРАЇНИ

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ ГоловКРУ України

                                      27.10.2006  N 358

МЕТОДИКА

оформлення органами державної контрольно-ревізійної служби результатів ревізії

                             (Витяг)

                      I. Загальні положення

1.1. Методику оформлення органами державної контрольно-ревізійної служби результатів ревізії (далі — Методика) розроблено відповідно до Закону України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” (далі — Закон) та Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 N 550 (далі — Порядок проведення інспектування), з метою забезпечення єдиних підходів при оформленні посадовими особами органів державної контрольно-ревізійної служби результатів планових та позапланових виїзних ревізій.

1.2. Наведені у Методиці терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі та Порядку проведення інспектування.

1.3. Основні вимоги до оформлення результатів ревізії та порядку підписання акта ревізії визначені в Порядку проведення інспектування.

Методика деталізує загальні вимоги та особливості оформлення результатів ревізії в межах вимог, визначених Порядком проведення інспектування.

II. Основні вимоги до оформлення акта ревізії

2.1. Результати ревізії оформляються актом, який складається на паперовому носії (аркушах паперу білого кольору) державною мовою і повинен мати наскрізну нумерацію сторінок.

Номери сторінок проставляються арабськими цифрами посередині верхнього поля сторінки. Номер на першій сторінці не проставляється.

2.2. Оформлення акта ревізії здійснюється, як правило, за допомогою технічних засобів, а за відсутності необхідної техніки — рукописом шляхом використання чорнильної чи кулькової ручки з пастою темного кольору.

Необумовлені виправлення та підчистки в акті ревізії не допускаються. В окремих випадках виправлення помилок здійснюється шляхом закреслення неправильного запису так, щоб було видно закреслений запис, та написання правильного тексту, який засвідчується записом “Виправленому вірити” та підписами усіх осіб, які підписують акт ревізії із зазначенням дати внесення виправлення.

2.3. Зміст акта ревізії викладається лише на лицевій стороні аркуша, зворотний бік аркуша не заповнюється.

Перша сторінка акта ревізії оформляється на бланку органу служби, який не підлягає обліку та нумерації.

На цій сторінці зазначається зверху донизу в окремих рядках:

- назва документа (акт), що зазначається посередині рядка великими літерами;

- дата реєстрації і номер акта ревізії, що проставляються арабськими цифрами у одному рядку: дата — по лівому краю рядка, номер — по правому;

- місце складання (назва міста, села чи селища) акта ревізії, що зазначається по лівому краю рядка під датою.

     <...>

 

2.4. На останній сторінці акта ревізії одразу після його констатуючої частини зазначається:

- загальна кількість сторінок шляхом запису:

"Акт складено на ___ сторінках";

- в наступних рядках після зазначення кількості сторінок: по лівому краю — посада, ініціали та прізвище посадової особи служби, яка проводила ревізію, або керівника групи (у випадку проведення ревізії у складі групи); по правому — посади, ініціали та прізвища посадових осіб об’єкта контролю, які мають підписувати акт ревізії. Підписи, ініціали та прізвища відповідних осіб проставляються в наступному нижньому рядку після зазначення їх посад. При цьому підписи зазначених осіб мають проставлятись з лівого боку ініціалів та прізвища.

     <...>

 

2.5. Після наведення даних, передбачених пунктом 2.4 цієї Методики, у другому примірнику акта ревізії зазначається:

- у випадку вручення першого та третього примірників акта ревізії під розписку посадовим особам об’єкта контролю — посада, прізвище та ініціали посадової особи об’єкта контролю, якій вручено акт, та дата відповідного вручення.

     <...>

- у випадку передачі першого та третього примірників акта ревізії через канцелярію (діловодну службу) — дата та номер реєстрації в журналі вхідної кореспонденції об’єкта контролю, підпис працівника канцелярії (діловодної служби), який здійснив реєстрацію.

     <...>

- у випадку направлення першого та третього примірників акта ревізії рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням — реквізити поштового повідомлення.

     <...>

Після повернення об’єктом контролю першого та третього примірників акта ревізії та передачі органом служби об’єкта контролю другого примірника акта ревізії, у першому та третьому примірниках акта зазначається інформація щодо надання об’єкту контролю (отримання об’єктом контролю) другого примірника акта за аналогічною формою, наведеною вище, в залежності від способу передачі цього примірника.

2.6. Всі примірники акта ревізії візуються в правому нижньому куті кожної сторінки посадовою особою служби, а у разі проведення ревізії у складі групи — керівником групи.

III. Оформлення вступної частини акта ревізії

3.1. Викладення змісту вступної частини починається з першої сторінки акта ревізії, з наступного рядка після зазначення місця його складання.

3.2. У вступній частині зазначається:

3.2.1. Тема ревізії, що зазначається посередині рядка і містить повну назву об’єкта контролю та період, що підлягав ревізії.

     <...>

Використання скороченої назви об’єкта контролю в подальшому допускається лише після введення відповідного скорочення.

3.2.2. Підстава для проведення ревізії (пункт плану роботи, реквізити рішення суду, постанови слідчого тощо); перелік посадових осіб служби та залучених спеціалістів, що проводили ревізію, із зазначенням їх посад, прізвищ та ініціалів, а також реквізитів оформлених на них направлень; вид ревізії (планова, позапланова); період, що підлягав ревізії; дата початку і дата закінчення ревізії; інформація про зупинення та/або продовження ревізії (у випадку, коли мали місце такі факти); з відома яких посадових осіб проведено ревізію.

У випадку, коли ревізія проводилась значною кількістю осіб, інформацію про них допускається наводити в додатку. При цьому в тексті акта зазначається лише інформація про керівника ревізійної групи та оформленого на нього направлення.

У випадку, коли проведення ревізії передбачено в планах роботи різних органів служби, як підстава для проведення ревізії зазначається план роботи вищого за підпорядкованістю органу служби.

Наприклад:

Відповідно до п. 2.3 Плану контрольно-ревізійної роботи Контрольно-ревізійного управління в Київській області (далі — КРУ в Київській області) на I квартал 2006 року та на підставі направлень на проведення ревізії від 01.02.2006 N 76 та N 77 головним контролером-ревізором КРУ в Київській області Петренко М.М. та провідним контролером-ревізором КРУ в Київській області Матвійчук Л.О. проведено планову ревізію виконання кошторису на утримання виконавчого апарату Калинівської районної ради (далі — районна рада) за період з 01.01.2004 по 31.12.2005.

Ревізію проведено з 01.02.2006 по 17.02.2006 у відповідності до питань програми ревізії та робочого плану з відома голови районної ради Сидорука В.I. та завідуючої фінансово-господарським відділом, головного бухгалтера районної ради Тарасюк О.О. Ревізію було зупинено на період з 06.02.2006 по 08.02.2006 для проведення зустрічних звірок.

3.2.3. Загальні відомості про об’єкт контролю:

місцезнаходження (юридична та фактична адреси), телефони, форма власності (за КФВ (vd375202-05), код ЄДРПОУ, організаційно-правова форма господарювання (за КОПФГ, основні види діяльності (за КВЕД, належність керівника до державних службовців (посадових осіб місцевого самоврядування).

     <...>

3.2.4. Перелік посадових осіб об’єкта контролю, яким було надано право розпоряджатися рахунками в банку чи органах Державного казначейства та підписувати розрахункові документи (з правом першого та другого підписів) у періоді, що підлягав ревізії, із зазначенням конкретних дат.

     <...>

3.2.5. Загальна сума одержаних бюджетних коштів у періоді, що підлягав ревізії, а в додатку до акта ревізії — сума відповідних надходжень у розрізі років, кодів програмної класифікації видатків бюджету, фондів бюджету (загальний, спеціальний), рівнів бюджету, з якого надходили бюджетні кошти (державний, місцевий). Відповідна інформація зазначається лише за результатами планової ревізії.

3.2.6. Iнформація про відмову керівника об’єкта контролю чи його заступників від підпису про отримання примірників програми ревізії, направлення на проведення ревізії чи копії рішення суду (у разі проведення позапланової виїзної ревізії за рішенням суду), у випадку, коли мають місце такі факти.

Наприклад:

Голова районної ради Сидорук В.I. та його заступники від підпису про отримання примірників програми ревізії та направлень на проведення ревізії відмовились.

3.2.7. Iнформація про ненадання об’єктом контролю журналу реєстрації перевірок у випадку, коли має місце такий факт.

Наприклад:

Посадовими особами районної ради журнал реєстрації перевірок в ході ревізії не надано.

IV. Загальні вимоги до оформлення констатуючої частини

акта ревізії

4.1. До констатуючої частини акта ревізії не включаються не підтверджені ревізійними діями висновки, суб’єктивні припущення посадових осіб служби.

4.2. Констатуюча частина акта ревізії починається із запису “Ревізією встановлено:”, що зазначається посередині окремого рядка.

4.3. В констатуючій частині викладаються результати ревізії в розрізі кожного питання програми ревізії. При цьому інформація про результати ревізії кожного окремого питання програми ревізії починається з його назви, яка зазначається посередині окремого рядка.

     <...>

 

4.4. В інформації про результати ревізії кожного окремого питання обов’язково зазначається:

4.4.1. Спосіб проведення перевірки — суцільний чи вибірковий.

У випадку застосування вибіркового способу обов’язково зазначаються конкретні періоди (дата початку і дата закінчення) чи/та конкретні операції (документи), що підлягали вибірковій перевірці.

     <...>

4.4.2. Які документи перевірено, вказавши при цьому виключний перелік видів перевірених документів в ході ревізії конкретного питання.

Наприклад, документи, що перевірялися в ході ревізії питання — “Ведення касових операцій та розрахунки з підзвітними особами":

Перевіркою охоплено наступні документи: прибуткові і видаткові касові ордери, Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касові книги, меморіальні ордери N 1 “Накопичувальна відомість за касовими операціями”,..

У випадку значної кількості видів перевірених документів їх перелік можна оформляти додатком до акта.

4.4.3. Висновок про наявність чи відсутність порушень законодавства.

Відповідний висновок робиться по всіх наведених в розділі V цієї Методики напрямах для кожного окремого питання програми ревізії. Перелік відповідних напрямів не є вичерпним, але є мінімально обов’язковим при оформленні результатів ревізії конкретного питання.

Якщо порушення встановлено лише по одному з напрямів, то обов’язково зазначається про відсутність порушень законодавства з усіх інших напрямів. Крім цього, за результатами ревізії кожного з напрямів, з якого встановлено порушення, зазначається про відсутність інших порушень законодавства з даного напряму.

Iнформація про результати ревізії кожного напряму питання починається з назви відповідного напряму.

     <...>

У випадках встановлення порушень законодавства обов’язково зазначається:

- назви та реквізити законів чи інших нормативно-правових актів, норми яких порушено, із зазначенням конкретної статті, пункту, розділу тощо;

- найменування та реквізити документів (первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансові звіти тощо), що засвідчують (підтверджують) порушення (в разі потреби також деталізуються обставини допущення порушення);

- винні у їх допущенні особи (прізвище, ім’я, по батькові, посада) — особи, які відповідно до законодавства чи розпорядчих документів були відповідальними за здійснення операцій, проведених з порушенням законодавства;

- конкретна дата чи період, в якому допущено порушення;

- сума операцій (якщо операція має сумовий вираз) у гривнях з копійками, проведених з порушенням законодавства, в розрізі років; розмір матеріальної шкоди (збитків), в разі її наявності;

- код програмної класифікації видатків, за операціями з коштами по якому допущено порушення (у разі, коли ревізії підлягали операції за декількома такими кодами);

- короткий зміст пояснень винних осіб стосовно допущених порушень (у випадку їх надання) з посиланням на відповідний додаток до акта або інформація про ненадання відповідних пояснень; — відображення здійснених з порушенням законодавства фінансово-господарських операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності об’єкта контролю;

- інформація про ненадання об’єктом контролю завірених копій документів, які засвідчують порушення (у випадку, коли такі факти мали місце);

- вжиті об’єктом контролю заходи щодо усунення виявленого порушення в ході проведення ревізії.

Наприклад:

В порушення п. З ст. 21 Бюджетного кодексу України та п. 48 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228, районною радою за рахунок бюджетних коштів, виділених на здійснення видатків за КЕКВ 2110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового використання”, надано в червні 2004 року безвідсоткову позичку Відкритому акціонерному товариству “Зоря” (далі — ВАТ “Зоря") на суму 5000,50 гривень.

     Позичку надано на підставі  договору  від  01.06.2004  N  50,

укладеного районною   радою   в  особі  голови  Сидорука  В.I.  та

ВАТ "Зоря" в особі голови Пархоменко Л.Б., яким передбачено термін

її повернення до 01.03.2005. (Копія договору у Додатку 8 до акта).

Позичку перераховано платіжним дорученням N 101 від 27.06.2004  на

суму  5000,50  грн.  (Копія  платіжного  доручення  у Додатку 9 до

акта). Станом на момент завершення ревізії позичку не повернуто.

В порушення вимог п. 2 Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10.12.1999 N 114, Iнструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 N 61, операцію з перерахування коштів позички в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері N 2 “Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду” за червень 2004 року за дебетом рахунку 802 “Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи”, кредитом рахунку 311 “Поточні рахунки на видатки установи”, тобто одразу віднесено на видатки без відображення її за розрахунками в дебіторській заборгованості.

Як наслідок, в порушення п. 1.3 Порядку складання річних фінансових звітів за 2004 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 29.12.2004 N 229, п. 1.2 Порядку складання річних фінансових звітів за 2005 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.12.2005 N 246, та п. 1 ст. З Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” занижено дебіторську заборгованість районної ради в бухгалтерському обліку та у формах звітності “Баланс” (рядок 180) та “Звіт про заборгованість бюджетних установ’’ (КЕКВ 2110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового використання” ) за 2004, 2005 роки на суму наданої позички.

У формі “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” за 2004 рік фактичні і касові видатки по наданій безвідсотковій позичці відображено за КЕКВ 2110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового використання”.

Порушення щодо надання позички допущено з вини голови районної ради Сидорука В.I. та головного бухгалтера Тарасюк О.О.

Відповідно до пояснення, наданого головою районної ради Сидоруком В.I., порушення допущено у зв’язку з неналежною компетенцією головного бухгалтера (пояснення у Додатку 10 до акта). Головним бухгалтером Тарасюк 0.0. пояснень щодо наявного порушення не надано.

Відповідне порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків)

на суму наданої безвідсоткової позики в розмірі 5000,50 гривень.

В ході ревізії суму заборгованості за наданою позичкою поновлено в обліку районної ради та направлено позов до суду щодо стягнення з ВАТ “Зоря” коштів на суму 5000,50 грн. (Бухгалтерська довідка у Додатку 13 до акта).

У разі встановлення значної кількості однорідних порушень доцільно складати окремі розрахунки, накопичувальні відомості або таблиці, які необхідно долучати до акта як додатки. В такому випадку в акті слід зазначити суть, загальну суму таких порушень та період, в якому вони допущені, з посиланням на відповідний додаток.

     <...>

 

4.5. Констатуюча частина акта ревізії завершується висновком про загальну суму завданої об’єкту контролю матеріальної шкоди (збитків) внаслідок порушень, виявлених ревізією, та загальну суму її відшкодування станом на момент завершення ревізії.

V. Особливості оформлення результатів ревізій окремих питань програми ревізії

                 (на прикладі бюджетної установи)

 

В наведених в цьому розділі прикладах щодо оформлення результатів ревізії кожного окремого питання відображено всі необхідні дані, обов’язковість відображення яких передбачена розділами III та IV Методики, крім даних щодо переліку видів перевірених документів, приклад зазначення яких наведено в п. 4.4.2. Методики.

5.1. В ході документування результатів ревізії з питання “Стан усунення недоліків і порушень. виявлених попередніми контрольними заходами” в чіткій послідовності обов’язково зазначається:

- інформація щодо останньої планової ревізії, проведеної органами служби, а також всіх інших проведених органами служби ревізій та контрольних заходів, проведених іншими державними органами з питань, що належать до повноважень органів служби (за представленими об’єктом контролю матеріалами), за період, що підлягав ревізії, а саме: реквізити актів чи інших документів про результати контрольних заходів; періоди, що підлягали контролю; назви органів служби чи інших державних органів, які проводили контрольні заходи; питання, що підлягали контролю (в разі, коли контрольні заходи проводились з окремих питань).

У випадку, коли на об’єкті контролю проведено значну кількість відповідних контрольних заходів, інформація щодо їх проведення може наводитись у додатку до акта ревізії. При цьому в тексті акта ревізії зазначається лише кількість проведених таких контрольних заходів та назва державних органів, які їх проводили; — стан усунення порушень, виявлених останньою проведеною органами служби плановою ревізією; порушень, виявлених проведеними органами служби попередніми ревізіями, які не усунуто станом на момент проведення останньої планової ревізії, про що зазначено в акті цієї ревізії; порушень, виявлених позаплановими ревізіями, проведеними органами служби після останньої планової ревізії.

У випадку неусунення виявлених попередніми ревізіями порушень зазначається короткий зміст письмових пояснень з цього питання керівника, інших відповідальних осіб об’єкта контролю чи інформація про ненадання відповідних пояснень, або інформація про відсутність механізму усунення порушень.

У випадку, коли на об’єкті контролю усунуто повністю або частково (не усунуто) значну кількість видів порушень, інформацію щодо стану їх усунення допускається наводити у додатку до акта.

     <...>

 

5.2. Документування результатів ревізії з питання “Складання та затвердження кошторису, внесення до нього змін. Загальний стан виконання кошторису” здійснюється окремо по кожному з бюджетних періодів, що підлягали ревізії. В ході документування в чіткій послідовності обов’язково зазначається:

- дотримання порядку затвердження кошторису;

- відповідність сум затверджених в кошторисі бюджетних асигнувань доведеним лімітною довідкою;

- загальні суми річних бюджетних асигнувань в розрізі років, затверджені в кошторисах в цілому та окремо за загальним та спеціальним фондами за кожною з бюджетних програм (без розбивки за кодами економічної класифікації видатків бюджету ; — фактичне виконання кошторису за доходами, касовими видатками за всіма бюджетними програмами, які підлягали ревізії (без розбивки за кодами економічної класифікації видатків бюджету );

- дотримання порядку внесення змін до кошторису;

- обґрунтованість потреби в бюджетних асигнуваннях за всіма кодами економічної класифікації видатків бюджету ; обґрунтованість розрахунку суми доходів за спеціальним фондом кошторису за всіма його джерелами.

     <...>

 

5.3. В ході документування результатів ревізії з питання “Ведення касових операцій та розрахунки з підзвітними особами” в чіткій послідовності обов’язково зазначається:

- посада, прізвище, ім’я та по батькові осіб (особи), що були відповідальними за ведення касових операцій у періоді, що підлягав ревізії; наявність договору про повну матеріальну відповідальність за збереження цінностей в касі об’єкта контролю;

- організація фактичного контролю за збереженням коштів -

дата та результати інвентаризації наявних коштів в касі об’єкта контролю, проведеної вході ревізії, дотримання строків, порядку та обов’язковості у передбачених випадках проведення інвентаризації каси;

- дотримання ліміту готівки в касі;

- дотримання законодавства в частині своєчасності та повноти оприбуткування готівки в касу, а також зарахування виданих з каси об’єкта контролю коштів на реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, та на рахунки в установах банків; — дотримання законодавства в ході списання готівки з каси відповідно до видаткових касових документів;

- дотримання законодавства в частині відшкодування витрат на відрядження та інших витрат, проведених за рахунок підзвітних коштів;

- своєчасність звітування про використання коштів, виданих в підзвіт, та повернення підзвітними особами сум невикористаної готівки в касу.

     <...>

 

5.4. В ході документування результатів ревізії питання “Операції на реєстраційних рахунках, відкритих в органах Державного казначейства, та на рахунках в установах банків” в чіткій послідовності обов’язково зазначається:

- інформація про всі рахунки, які було відкрито об’єктом контролю в органах Державного казначейства і установах банків у періоді, що підлягав ревізії, а саме: номери рахунків, в яких установах їх відкрито, дати їх відкриття та закриття у періоді, що підлягав ревізії. У випадку значної кількості відкритих рахунків допускається зазначати інформацію про них у додатку до акта;

- дотримання законодавства в ході списання коштів з рахунків, в тому числі цільове спрямування коштів, списаних з рахунків відповідно до затверджених асигнувань, а також наявність документів, які підтверджують відповідні операції;

- дотримання граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів;

- дотримання законодавства при здійсненні операцій по зарахуванню коштів на рахунки.

Наприклад:

Районною радою відкрито 3 реєстраційні рахунки у відділенні Державного казначейства України у Калинівському районі. (Довідка про відкриті рахунки у Додатку 17 до акта).

Операції на всіх відкритих районною радою рахунках обревізовано суцільним способом.

Ревізією законності списання коштів з рахунків, в тому числі щодо їх цільового використання, встановлено, що відповідно до платіжного доручення від 23.08.2005 N 1354 районною радою перераховано кошти на рахунок ТОВ “Техніка” за комп’ютер вартістю 3500,00 грн. (Копія платіжного доручення в Додатку 18 до акта). Відповідні капітальні видатки на суму 3500,00 грн. проведено за рахунок асигнувань, передбачених на поточні видатки за КЕКВ 1131 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”, чим порушено ст. 7 Бюджетного кодексу України, п. 5 Порядку N 228, Роз’яснення щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2004 N 194.

Нецільове використання коштів на суму 3500,00 грн. допущено з вини голови районної ради Сидорука В.I. та головного бухгалтера Тарасюк О.О. Операцію з перерахування коштів в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері N 2 “Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах державного казначейства України (установах банків)” за серпень 2005 року за дебетом рахунку 675 “Розрахунки з іншими кредиторами”, кредитом рахунку 311 “Поточні рахунки на видатки установи”.

Відповідно до пояснень голови районної ради Сидорука В.I. та головного бухгалтера Тарасюк О.О., порушення допущено внаслідок гострої потреби в комп’ютері для роботи з секретними документами та відсутності асигнувань на відповідні цілі. (Пояснення у Додатках 18, 19 до акта).

Відповідна операція призвела до недостовірності форми “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” за 2005 рік, зокрема заниження касових та фактичних видатків за КЕКВ 2110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” та їх завищення за КЕКВ 1131 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”, чим порушено ч. 1 ст. З Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, п. 1.3 Порядку N 246.

     <...>

 

5.5. В ході документування результатів ревізії питання “Штатна дисципліна. Оплата праці працівників та нарахування на заробітну плату” в чіткій послідовності обов’язково зазначається: — суми затверджених асигнувань на оплату праці (грошове утримання) та нарахування на заробітну плату у періоді, що підлягав ревізії (окремо в розрізі років); сума отриманого фінансування та касових видатків на відповідні цілі;

- дотримання порядку складання та затвердження штатного розкладу;

- наявність фактів утримання понадштатних чи понаднормативних посад працівників;

- дотримання законодавства при встановленні посадових окладів і тарифних ставок, надбавок та доплат;

- наявність фактів оплати праці за невідпрацьований час;

- дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті працівникам сум посадових окладів, тарифних ставок, надбавок та доплат;

- дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті працівникам допомог, премій, інших заохочувальних та компенсаційних виплат;

- дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності;

- дотримання законодавства при нарахуванні та здійсненні виплат заробітної плати працівникам за час відпустки;

- дотримання законодавства при здійсненні операцій з оплати праці сумісників та за трудовими договорами;

- наявність фактів несвоєчасних виплат та простроченої заборгованості з оплати праці;

- дотримання законодавства при здійсненні операцій з депонованою заробітною платою;

- дотримання законодавства при використанні коштів на сплату обов’язкових платежів до державних цільових фондів.

     <...>

 

5.6. В ході документування результатів ревізії питання “Стан розрахункової дисципліни (обсяги, характер, строки і причини утворення, достовірність дебіторської та кредиторської заборгованості). Стан виконання господарських угод” в чіткій послідовності обов’язково зазначається:

- суми дебіторської та кредиторської заборгованості в динаміці в розрізі років та загального і спеціального фондів кошторису; кількість дебіторів та кредиторів на кінець звітних періодів;

- дотримання строків та порядку проведення інвентаризації розрахунків;

- наявність простроченої дебіторської заборгованості (в межах терміну позовної давності) та стан нарахування можливих санкцій за несвоєчасне погашення такої заборгованості; вжиття об’єктом контролю заходів для стягнення простроченої дебіторської заборгованості;

- наявність простроченої кредиторської заборгованості (в межах терміну позовної давності), причини її виникнення та можливі санкції за непогашення такої заборгованості;

- наявність дебіторської та кредиторської заборгованості, за якими минув термін позовної давності та причини її виникнення;

- достовірність дебіторської та кредиторської заборгованості за наявними на об’єкті контролю документами; результати зустрічних звірок з питань підтвердження заборгованості;

- дотримання законодавства при взятті зобов’язань за рахунок бюджетних асигнувань;

- відповідність сплаченої вартості товарів, робіт та послуг умовам укладених договорів; відповідність кількості та асортименту отриманих товарів, робіт та послуг умовам договорів;

- своєчасність розрахунків з дебіторами та кредиторами, за якими станом на останню звітну дату періоду, що підлягав ревізії, заборгованість відсутня.

     <...>

 

5.7. В ході документування результатів ревізії питання “Застосування процедур при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти” в чіткій послідовності обов’язково зазначається:

- наявність створеного тендерного комітету на об’єкті контролю; дотримання законодавства при формуванні його складу;

- повнота застосування передбачених законодавством процедур закупівлі; правильність вибору необхідної процедури закупівлі;

- дотримання встановленого порядку застосування проведених процедур закупівлі;

- відповідність умов договорів результатам проведених процедур закупівлі.

     <...>

 

5.8. В ході документування результатів ревізії питання “Стан збереження та використання необоротних активів та запасів” в чіткій послідовності обов’язково зазначається:

- стан закріплення всіх необоротних активів та запасів за матеріально відповідальними особами; наявність договорів про матеріальну відповідальність;

- результати інвентаризації необоротних активів та запасів, проведеної в ході ревізії, із зазначенням підстави на проведення інвентаризації, способу проведення інвентаризації (суцільний, вибірковий);

- дотримання об’єктом контролю періодичності та порядку проведення інвентаризації необоротних активів та запасів, правильність оформлення та відображення в бухгалтерському обліку її результатів;

- своєчасність, повнота та правильність оприбуткування придбаних (безкоштовно одержаних) необоротних активів та запасів; — дотримання законодавства при списанні (відчуженні) необоротних активів та запасів;

- дотримання законодавства при нарахуванні зносу необоротних активів;

- дотримання законодавства при проведенні індексацій, дооцінок та іншого перегляду вартості необоротних активів.

     <...>

 

5.9. В ході документування результатів ревізії питання “Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів” в чіткій послідовності обов’язково зазначається:

- суми затверджених асигнувань на оплату транспортних послуг та утримання транспортних засобів у періоді, що підлягав ревізії (окремо в розрізі років); сума отриманого фінансування та касових видатків на відповідні цілі;

- наявність власних, орендованих транспортних засобів (кількість автомобілів) або умови користування транспортними послугами сторонніх юридичних та фізичних осіб (наявність відповідного договору та з ким його укладено);

- наявність встановленого ліміту легкового автотранспорту на обслуговування об’єкта контролю та його дотримання.

У випадку наявності власних, орендованих транспортних засобів зазначається:

- відповідність фактично знятих в ході ревізії показників спідометрів автомобілів з показниками подорожніх листів; наявність фактів зайвого списання пального у випадку розбіжностей відповідних даних;

- дотримання норм списання палива і мастильних матеріалів:

- дотримання законодавства при списанні шин, запасних частин, оплаті послуг з обслуговування та ремонту автомобілів;

- дотримання встановленого порядку оформлення подорожніх листів;

- наявність фактів використання легкових автомобілів у вихідні, святкові та інші неробочі дні; наявність фактів використання автомобілів не на виконання функцій об’єкта контролю. У випадку користування об’єктом контролю транспортними послугами сторонніх підприємств, установ та організацій зазначається:

- дотримання умов договору щодо надання транспортних послуг в частині оплати їх вартості;

- наявність фактів оплати наданих послуг у вихідні, святкові та інші неробочі дні;

- наявність фактів сплати завищених вартості чи обсягу наданих транспортних послуг, встановлених за наявними на об’єкті контролю документами або, за необхідності, в ході зустрічних звірок.

     <...>

 

5.10. В ході документування результатів ревізії питання “Видатки на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт” в чіткій послідовності обов’язково зазначається:

- суми затверджених асигнувань на будівництво, реконструкцію та ремонт у періоді, що підлягав ревізії (окремо в розрізі років); сума отриманого фінансування та касових видатків на відповідні цілі;

- забезпеченість будівництва, реконструкції та ремонту кошторисною і технічною документацією;

- правильність визначення вартості будівництва, реконструкції та ремонту, а також обсягів виконаних робіт (за наявними на об’єкті контролю документами, за результатами зустрічних звірок, запитів у виконавців робіт та за результатами контрольних обмірів).

     <...>

 

5.11. В ході документування результатів ревізії питання “Оплата комунальних послуг” в чіткій послідовності обов’язково зазначається:

- суми затверджених асигнувань на оплату комунальних послуг у періоді, що підлягав ревізії (окремо в розрізі років); сума отриманого фінансування та касових видатків на відповідні цілі;

- дотримання чинних норм і нормативів, цін та тарифів на комунальні послуги;

- наявність фактів оплати завищених вартості чи обсягу наданих комунальних послуг, встановлених за наявними на об’єкті контролю документами або в ході зустрічних звірок, у разі їх проведення;

- своєчасність та повнота розрахунків з об’єктом контролю орендарів за спожиті ними комунальні послуги.

     <...>

 

5.12. В ході документування результатів ревізії питання “Надходження та використання власних надходжень” в чіткій послідовності обов’язково зазначається:

- суми власних надходжень об’єкта контролю в розрізі років та видів надходжень;

- наявність законодавчих підстав (дозволів) для надання конкретних видів платних послуг та зарахування власних надходжень; — наявність фактів покриття видатків, пов’язаних з наданням платних послуг, за рахунок коштів загального фонду кошторису;

- дотримання законодавства при визначенні вартості платних послуг;

- наявність фактів неперерахування необхідної частки отриманих власних надходжень до бюджету,

     <...>

 

5.13. В ході документування результатів ревізії питання “Порядок ведення бухгалтерського обліку. Складання фінансової звітності та її достовірність” в чіткій послідовності обов’язково зазначається:

- дотримання порядку організації ведення бухгалтерського обліку (крім фактів порушень, зазначених в ході документування інших питань ревізії);

- дотримання порядку складання звітності, в тому числі відповідність звітності даним бухгалтерського обліку та достовірність віднесення сум касових і фактичних видатків за кодами економічної класифікації (крім фактів порушень, зазначених в ході документування інших питань ревізії); — загальні суми відхилень показників звітності внаслідок допущених порушень в розрізі років (з урахуванням тих, що зазначені в ході документування інших питані ревізії).

     <...>

 

VI. Особливості оформлення матеріалів зустрічних звірок

6.1. Результати зустрічної звірки оформляться довідкою, яка складається відповідно до вимог, що і акт ревізії з наступними особливостями.

6.2. Тема зустрічної звірки повинна містити дані щодо назви об’єкта контролю, на якому проводиться ревізія назви суб’єкта господарювання, в якому проводилась зустрічна звірка, та інформацію щодо предмету правових відносин між ними (розрахунків чи інших операцій), що досліджувалися в ході зустрічної звірки.

Наприклад,

"зустрічної звірки розрахунків Закритого акціонерного товариства “Альфа” з Калинівською районною радою протягом періоду з 01.01.2004 по 01.01.2006”.

6.3. Як підстава для проведення зустрічної звірки зазначається інформація щодо теми, виду (планова, позапланова) та підстав для ревізії, в ході якої проводиться зустрічна звірка.

     <...>

 

6.4. Iнформація щодо сум надходження бюджетних коштів в періоді, що підлягав зустрічній звірці, (за виключенням тієї, що стосується взаєморозрахунків) в довідці зустрічної звірки не зазначається.

6.5. В констатуючій частині довідки зустрічної звірки зазначається інформація про результати дослідження виду, обсягу операцій та розрахунків, проведених з об’єктом контролю, їх реальність та повнота відображення в обліку.

При цьому констатуюча частина довідки зустрічної звірки обов’язково повинна містити:

6.5.1. Дані про стан взаєморозрахунків суб’єкта господарювання з об’єктом контролю станом на момент завершення зустрічної звірки та станом на кінець звітних років в періоді, що підлягав зустрічній звірці (суми дебіторської чи кредиторської заборгованості або їх відсутність);

6.5.2. Iнформацію щодо проведених за даними бухгалтерського обліку розрахунків (операцій) з об’єктом контролю в періоді, що підлягав зустрічній звірці (суми наданих послуг, виконаних робіт, поставлених товарів, сплачених коштів; реквізити документів, що підтверджують ці операції). Відповідну інформацію допускається зазначати в додатку до довідки.

6.5.3. Результати фактичного дослідження виду, обсягу операцій та розрахунків, проведених з об’єктом контролю (інвентаризацій, контрольних обмірів та запусків у виробництво) у випадку його проведення.

У випадку встановлення розбіжностей між даними бухгалтерського обліку об’єкта контролю та суб’єкта господарювання, в якому проводиться зустрічна звірка, та результатами фактичного дослідження наводиться більш деталізована інформація за цими фактами щодо взаєморозрахунків (умови договорів, асортимент товарів, види робіт та послуг, наявність підписів, відповідальні особи тощо) та, за можливості, причини розбіжностей або інформація про об’єктивну неможливість їх визначення.

6.6. Довідка зустрічної звірки складається у двох примірниках. Перший примірник довідки долучається до першого примірника акта ревізії, який залишається в органі служби, другий примірник довідки — до третього примірника акта ревізії, який складається для правоохоронних органів.

До другого примірника акта ревізії, який залишається на об’єкті контролю, долучається завірена відповідним органом служби копія довідки зустрічної звірки.

6.7. Про результати зустрічних звірок обов’язково коротко зазначається в акті ревізії та робиться відповідне посилання на додаток — довідку зустрічної звірки.

VII. Особливості оформлення додатків до акта — ревізії

         (довідки зустрічної звірки) та інших документів

 

7.1. Документація, на яку є посилання в акті ревізії в якості додатка, є невід’ємною частиною матеріалів ревізії і має в обов’язковому порядку додаватися до акта ревізії.

7.2. Всі додатки по мірі посилання на них в тексті акта ревізії нумеруються. Номер проставляється в верхньому правому куті першої сторінки додатка до акта ревізії шляхом запису: “Додаток __”.

7.3. Додатки до акта ревізії, складені у вигляді таблиць, розрахунків тощо, мають підписуватись посадовою особою служби, головним бухгалтером об’єкта контролю або особою, уповноваженою на ведення бухгалтерського обліку, та в разі необхідності іншими працівниками об’єкта контролю, що відповідальні з питань, які зазначено в додатку.

7.4. Додатки до акта ревізії складаються у тій кількості, що і акт ревізії.

Оригінали взятих в ході ревізії пояснень винних осіб долучаються до першого примірника акта ревізії, який залишається в органі служби. До другого та третього примірників акта ревізії долучаються завірені підписом посадової особи служби, яка проводила ревізію, чи керівника групи (у випадку проведення ревізії у складі групи) копії відповідних пояснень.

7.5. Пояснення винних осіб, що запрошуються в ході ревізії, оформляються на ім’я керівника органу служби, який призначив ревізію, з обов’язковим зазначенням дати.

Особам, від яких вимагаються пояснення, вручається під особистий підпис про отримання відповідний перелік питань. Перелік питань складається в 2-х примірниках, перший примірник вручається особі, від якої вимагається пояснення, другий примірник долучається до примірника акта ревізії органу служби.

7.6. Для одержання пояснень від винних осіб, які на момент проведення ревізії звільнені, а також інформації від інших осіб, які мали правові відносини з об’єктом контролю, їм направляється запрошення щодо прибуття до органу служби чи до об’єкту контролю або пропонується направити пояснення (інформацію) на адресу відповідного органу служби у визначений в запрошенні термін.

Запрошення направляється рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням.

 

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/kru/39_3.html


Попередня статтяНаступна стаття


Коментарі

01.02.2011 13:13, Марик
КРУ може не помітити, начебто ненавмисно, що в НАМНУ на одну наукову тему використовують окремо одну компьютерну програму, екреме робоче місце та одного економіста, та невідомо скільки програмістів,щоб ці окремі програми підтримувати.Чи не забагато двох економістів на 60 науковців? Маразм.
Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"