Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXXІX. МАРАЗМИ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ (КРУ)

КРУ і аудит. Наскільки це законно ?

Якось Постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 р. № 1630 було внесено низку змін до Порядку планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби. Для аудиторів ці зміни пройшли малопомітно, але відповідно до цих змін КРУ стало конкурентом аудиторам.

Крім ревізій та перевірок органи КРУ з тієї пори проводять і аудити ефективності використання бюджетних коштів. Визначено чіткий перелік підстав для включення об'єктів контролю до планів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби. План основних напрямів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби не містить терміни проведення ревізій та перевірок, хоча перелік підприємств, установ та організацій, на яких планується проведення ревізій та перевірок, існує.

Таким чином крім ревізій та перевірок у міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, інших бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях усіх форм власності, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів або інші державні кошти, використовують позики чи кредити, гарантовані коштами бюджетів, органи КРУ проводитимуть і аудити ефективності використання бюджетних коштів. Зауважимо, що Закон України від 26.01.93 р. №2939-XII "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" на момент прийняття змін Постановою не містив і натяку на аудит від органів КРУ.  Більше того, цей Закон передбачав лише дві форми контролю з боку КРУ: державний контроль здійснюється у формі ревізій і перевірок. А аудит в цьому Законі з’явився лише відповідно до Закону України від 15.12.2005 р. № 3202-IV “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна” у вигляді державного фінансового аудиту - це різновид державного фінансового контролю і полягає у перевірці та аналізі фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю.

Але пунктом 4 Постанови Верховної Ради України від 14.03.95 р. N 90а/95-ВР "Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України" встановлено: "Заборонити вживання термінів "аудит" та "аудиторська діяльність" для назв організацій, підприємств, їх структурних підрозділів, діяльність яких не відповідає вимогам Закону України "Про аудиторську діяльність". Таким чином органи КРУ не могли мати до 2005 року підрозділу державного фінансового аудиту ефективності використання бюджетних коштів

План основних напрямів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби містить перелік: тем контрольних заходів щодо виконання бюджетних програм, витрачання бюджетних коштів, ефективності використання державного майна у визначених галузях, сферах економічної діяльності та регіонах; ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій; перевірок стану контрольно-ревізійної роботи у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, а також терміни інформування Кабінету Міністрів України і Мінфіну про їх результати. На жаль, План основних напрямів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби не містить терміни проведення ревізій та перевірок, хоча перелік підприємств, установ та організацій, на яких планується проведення ревізій та перевірок, існує.

Визначено чіткий перелік підстав для включення об'єктів контролю до планів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби. Такими підставами є:

1) закони, акти та доручення Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Мінфіну, які не потребують термінового виконання без включення до планів;

2) звернення правоохоронних органів, юридичних і фізичних осіб з приводу проведення ревізій та перевірок, які можливо виконати у плановому порядку;

3) пропозиції Рахункової палати, Мінфіну, Мінекономіки, Державної податкової адміністрації, Держмитслужби, Державного казначейства, прийняті ГоловКРУ до виконання;

4) ініціатива, виявлена органами державної контрольно-ревізійної служби. Чомусь в цьому переліку немає органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій, хоча відповідно до частини третьої статті 4  Закон України від 26.01.93 р. №2939-XII "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" державна контрольно-ревізійна служба координує свою діяльність з місцевими Радами народних депутатів та органами виконавчої влади.

Крім того, відповідно до частини четвертої статті 7 цього Закону Положення про державну контрольно-ревізійну службу затверджується Кабінетом Міністрів України, але воно з’явилося лише 1 липня 2007 року, оскільки воно було скасовано Постановою Кабміну від 04.04.2001 р. №322 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. N 515 та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Кабінету Міністрів України" і його замінював Указ Президента від 28.11.2000 р. №1265/2000 "Про Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України". А нове Положення було затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 р. № 884 “Про затвердження Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України”. А Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання з’явився лише за Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. № 361 “Питання проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту”. Таким чином КРУ тихою сапою отримало аудиторські повноваження щодо всіх суб’єктів господарювання, де є хоч копійка державних коштів. А питання доступу до таких підприємств приватних аудиторських фірм фактично не врегульовано. Виходить так, що державні чиновники проводять аудит державних коштів, при цьому вони не мають сертифіката аудитора. Оскільки за Законом “Про аудиторську діяльність” аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України. Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа — підприємець або у складі аудиторської фірми з дотриманням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів. КРУ не є підприємцем чи фірмою... В результаті в країні існує два види аудиту: класичний аудит публічної звітності та державний фінансовий аудит, що створює незручності. Невже державний фінансовий аудит не можна було назвати державним фінансовим контролем чи наглядом?

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                   від 15 жовтня 2003 р. N 1630

                               Київ

 

Про внесення змін до Порядку планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до Порядку планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. N 955 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1478), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 34

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 15 жовтня 2003 р. N 1630

 

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку планування контрольно-ревізійної

роботи органами державної контрольно-ревізійної служби

 

1. Пункт 1 після слів “впорядкування проведення” доповнити словами “аудитів ефективності”.

2. Абзац перший пункту 3 після слова “Планові” доповнити словами “аудити ефективності в межах повноважень, визначених законодавством”.

3. Абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

"4. ГоловКРУ готує і за погодженням з Мінфіном подає до 1 грудня поточного року на затвердження Кабінетові Міністрів України проект Плану основних напрямів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби, що містить перелік: тем контрольних заходів щодо виконання бюджетних програм, витрачання бюджетних коштів, ефективності використання державного майна у визначених галузях, сферах економічної діяльності та регіонах; ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій; перевірок стану контрольно-ревізійної роботи у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, а також терміни інформування Кабінету Міністрів України і Мінфіну про їх результати”.

4. Пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. Основними підставами для включення заходів з проведення аудитів ефективності, ревізій та перевірок до планів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби є:

а) закони, акти та доручення Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Мінфіну, які не потребують термінового виконання без включення до планів;

б) звернення правоохоронних органів, юридичних і фізичних осіб з приводу проведення ревізій та перевірок, які можливо виконати у плановому порядку;

в) пропозиції Рахункової палати, Мінфіну, Мінекономіки, Державної податкової адміністрації, Держмитслужби, Державного казначейства, прийняті ГоловКРУ до виконання;

г) ініціатива, виявлена органами державної контрольно-ревізійної служби з урахуванням таких критеріїв, як:

економічна та соціальна важливість питань, які обов’язково включаються до програм і планів дій Кабінету Міністрів України на відповідний період;

значний обсяг фінансових потоків, інших державних ресурсів, що спрямовувалися на виконання бюджетних програм, утримання державних органів;

публічна інформація про факти порушень і зловживань у фінансовій сфері та неефективного управління державним майном;

ймовірність виникнення фінансових порушень, у тому числі внаслідок відсутності (низького рівня) внутрішнього фінансового контролю, правової неврегульованості економічної діяльності;

періодичність проведення ревізій та перевірок у бюджетних установах відповідно до закону”.

 

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/kru/39_3.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"