Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXXVII. МАРАЗМИ ВИБОРІВ ТА РЕФЕРЕНДУМІВ

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД НЕ МОЖЕ ПРИЙМАТИ ЗАКОНИ НА РЕФЕРЕНДУМАХ

Відповідно до частини другої статті 5 Конституції України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Прошу звернути увагу на слова “народ здійснює владу безпосередньо”.

Але відповідно до статті 75 Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України. Офіційне тлумачення положень статті 75 Конституції України дано в Рішенні Конституційного Суду від 17.10.2002 р. N 17-рп/2002.

В пункті 1 якого сказано – “Положення статті 75 Конституції України у взаємозв’язку з положеннями статей 5, 76, 85 Конституції України треба розуміти так, що Верховна Рада України як орган державної влади є колегіальним органом, який складають чотириста п’ятдесят народних депутатів України.

Верховна Рада України за своєю природою є представницьким органом державної влади і здійснює законодавчу владу. Визначення Верховної Ради України єдиним органом законодавчої влади означає, що жоден інший орган державної влади не уповноважений приймати закони.

Повноваження Верховної Ради України реалізуються спільною діяльністю народних депутатів України на засіданнях Верховної Ради України під час її сесій.

Стаття 74 Конституції України референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії. Тобто народу на референдум подають лише законопроекти на підтримку, але не прийняття законів. Крім того відповідно до пункту 3 статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить прийняття законів.

Таким чином український народ не може приймати закони на референдумах. Закони чомусь може приймати лише Верховна Рада України.

З Україною немає нічого дивного, адже вона є досі радянською (адже законодавча влада у нас належить Врховні РАДІ). І в часи СРСР було так само - Конституція УРСР в Статті 97 прямо казала, що єдиним органом законодавчої влади України є Верховна Рада України (а не народ і Верховна рада України - прим. авт.).
Конституція СРСР 1977 року говорила в статті 5 - найважливіші питання державного життя виносяться на всенародне обговорення, а також ставляться на всенародне голосування (референдум). А Верховна Рада СРСР приймала закони СРСР і постанови. Крім того  З'їзд народних депутатів СРСР міг приймати закони СРСР і постанови більшістю голосів від загальної кількості народних депутатів СРСР. Але про право народу приймати Закони ця Конституція теж мовчала. Тому радянська конституція діє і дали вже в Україні. Вот така "незалежність" від народу.

Найбільш відвертим ігноруванням референдуму в Україні є неімплементація Всеукраїнського референдуму 16 квітня 2000 року щодо необхідності обмеження депутатської недоторканності народних депутатів України і вилученням у зв’язку з цим частини третьої статті 80 Конституції України та щодо зменшення загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300, за що проголосувало майже 90 відсотків виборців.

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

від 25.04.2000

м. Київ

Про підсумки всеукраїнського референдуму 16 квітня 2000 року

Відповідно до частин третьої, восьмої статті 41 Закону України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” (1286-12), статті 11 та пунктів 11, 13 статті 15 Закону України “Про Центральну виборчу комісію” (733/97-ВР) Центральна виборча комісія на підставі протоколів комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських комісій з всеукраїнського референдуму встановила, що:

загальна кількість громадян України, включених до списку громадян, які мають право брати участь у всеукраїнському референдумі, — 36629926

кількість громадян України, як одержали бюлетені, — 29728575 Референдум визнається таким, що відбувся, оскільки в ньому взяло участь більше половини (вісімдесят один цілих і п’ятнадцять сотих відсотка) громадян України, внесених у списки для голосування.

1. Кількість громадян України, як взяли участь у голосуванні з питання:

"Чи підтримуєте Ви пропозиції про доповнення статті 90 Конституції України новою третьою частиною такого змісту:

"Президент України може також достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо Верховна Рада України протягом одного місяця не змогла сформувати постійно діючу парламентську більшість або у разі незатвердження нею протягом трьох місяців підготовленого і поданого в установленому порядку Кабінетом Міністрів України Державного бюджету України”,

яка б установлювала додаткові підстави для розпуску Президентом України Верховної Ради України, та відповідне доповнення пункту 8 частини першої статті 106 Конституції України словами:

"та в інших випадках, передбачених Конституцією України?”,

становить 29698047

1.1. Кількість громадян України, які голосували за схвалення зазначеного

питання, — 25177984

1.2. Кількість громадян України, які голосували проти схвалення

зазначеного питання, — 4126394

1.3. Кількість бюлетенів, визнаних

недійсними, — 393669

1.4. Відповідно до частини сьомої статті 41 Закону України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” зазначене питання вважається ухваленим громадянами, оскільки за нього було подано більшість (вісімдесят чотири цілих шістдесят дев’ять сотих відсотка) голосів громадян України від числа тих, хто взяв участь у референдумі.

2. Кількість громадян України, які взяли участь у голосуванні з питання:

"Чи згодні Ви з необхідністю обмеження депутатської недоторканності народних депутатів України і вилученням у зв’язку з цим частини третьої статті 80 Конституції України:

"Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані?”,

становить 29694705

2.1. Кількість громадян України, які голосували за схвалення зазначеного

питання, — 26461382

2.2. Кількість громадян України, які голосували проти схвалення зазначеного

питання, — 2862560

2.3. Кількість бюлетенів, визнаних

недійсними, — 370763

2.4. Відповідно до частини сьомої статті 41 Закону України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” зазначене питання вважається ухваленим громадянами, оскільки за нього було подано більшість (вісімдесят дев’ять відсотків) голосів громадян України від числа тих, хто взяв участь у референдумі.

3. Кількість громадян України, які взяли участь у голосуванні з питання:

"Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300 і пов’язаною з цим заміною у частині першій статті 76 Конституції України слів “чотириста п’ятдесят” на слово “триста”, а також внесенням відповідних змін до виборчого законодавства?”,

становить 29694861

3.1. Кількість громадян України, які голосували за схвалення зазначеного

питання, — 26730432

3.2. Кількість громадян України, які голосували проти схвалення

зазначеного питання, — 2597915

3.3. Кількість бюлетенів, визнаних

недійсними, — 366514

3.4. Відповідно до частини сьомої статті 41 Закону України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” зазначене питання вважається ухваленим громадянами, оскільки за нього було подано більшість (вісімдесят дев’ять цілих і дев’яносто одна сота відсотка) голосів громадян України від числа тих, хто взяв участь у референдумі.

4. Кількість громадян України, які взяли участь у голосуванні з питання:

"Чи підтримуєте Ви необхідність формування двопалатного парламенту в Україні, одна з палат якого представляла б інтереси регіонів України і сприяла б їх реалізації, та внесення відповідних змін до Конституції України і виборчого законодавства?”,

становить 29695380

4.1. Кількість громадян України, які голосували за схвалення зазначеного

питання, — 24284220

4.2. Кількість громадян України, які голосували проти схвалення зазначеного

питання, — 4994336

4.3. Кількість бюлетенів, визнаних

недійсними, — 416824

4.4. Відповідно до частини сьомої статті 41 Закону України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” зазначене питання вважається ухваленим громадянами, оскільки за нього було подано більшість (вісімдесят один цілих і шістдесят вісім сотих відсотка) голосів громадян України від числа тих, хто взяв участь у референдумі.

                                        Центральна виборча комісія

 ____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/vibory/37_37.html


Попередня статтяНаступна стаття


Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"