Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ЗБОРУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ НЕ ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ ЗБОРИ ЗА СКИДАННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

Відповідно до статті 3 Водного кодексу збір за спеціальне водокористування справляється з метою стимулювання раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і включає збір за використання води водних об'єктів та за скидання забруднюючих речовин. Однак крім збору за використання водних ресурсів часто користувачі водних ресурсів платять окремі збори за скидання забруднюючих речовин у вигляді збору за забруднення навколишнього природного середовища, хоча збір за спеціальне водокористування має включати в себе збори за скидання забруднюючих речовин.

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 1999 р. N 303

Київ

Про затвердження Порядку встановлення
нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору

Відповідно до статті 44 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору (додається).

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища забезпечити організацію справляння збору за забруднення навколишнього природного середовища згідно з Порядком, затвердженим цією постановою.

3. Міністерству охорони навколишнього природного середовища, Державній податковій адміністрації за погодженням з Міністерством фінансів і Міністерством економіки у тримісячний термін розробити і затвердити Інструкцію про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища.

4. Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової політики за погодженням з Міністерством охорони навколишнього природного середовища, Міністерством фінансів і Міністерством економіки у тримісячний термін внести до нормативно-правових актів зміни і доповнення щодо встановлення та стягнення плати, яка справляється за скиди промислових та інших стічних вод у системи каналізації.

5. Міністерству охорони навколишнього природного середовища:

подати в шестимісячний термін Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення та затвердження питомих показників викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище на одиницю використаної сировини або виробленої продукції для виробництв та технологічних процесів і в 1999 -  2000 роках розробити та затвердити зазначені питомі показники викидів;

провести у 1999 - 2000 роках роботу, спрямовану на удосконалення порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища, і внести відповідні пропозиції Кабінетові Міністрів України.

6. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 13 січня 1992 р. N 18 "Про затвердження Порядку визначення плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища та Положення про республіканський позабюджетний фонд охорони навколишнього природного середовища" (ЗП України, 1992 р., N 2, ст. 38, N 7, ст. 175; 1996 р., N 8, ст. 255);

пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 634 "Про затвердження Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 692).

7. Установити, що ця постанова набирає чинності з 1 січня 1999 року.

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО


Інд. 33

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 1999 р. N 303


ПОРЯДОК
встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору

(У тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінено словом "Мінекоресурсів" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2002 року N 72)

(У тексті Порядку слова "органи Мінекоресурсів" в усіх відмінках замінено словами "територіальні органи Мінекоресурсів" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 року N 905)

(У тексті Порядку слово "Мінекоресурсів" замінено словом "Мінприроди" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2004 року N 769)


1. Цей Порядок визначає єдині на території України правила встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також його стягнення.

2. Збір за забруднення навколишнього природного середовища (далі - збір) справляється за:

викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин (далі - викиди) стаціонарними та пересувними джерелами забруднення;

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (далі - скиди);

розміщення відходів.

Територіальні органи Мінприроди подають до органів державної податкової служби перелік підприємств, установ, організацій, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів.

(абзац п'ятий пункту 2 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 р. N 905)

3. Нормативи збору за викиди стаціонарними джерелами забруднення та скиди, а також нормативи збору за розміщення відходів встановлюються відповідно до виду забруднюючих речовин та класу небезпеки відходів, наведених у таблицях 1.1, 1.7 і 1.9 додатка 1.

Враховуючи місцеві умови, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради за поданням територіальних органів Мінприроди можуть збільшувати перелік видів забруднюючих речовин, на які встановлюється збір за викиди і скиди. Нормативи збору за викиди і скиди цих забруднюючих речовин встановлюються за критеріями та відповідно до ставок, наведених у таблицях 1.2, 1.3, 1.8 додатка 1.

4. Суми збору, який справляється за викиди стаціонарними джерелами забруднення, скиди і розміщення відходів, обчислюються платниками збору самостійно на підставі затверджених лімітів (щодо скидів і розміщення відходів) виходячи з фактичних обсягів викидів, скидів і розміщення відходів, нормативів збору та визначених за місцем знаходження цих джерел коригуючих коефіцієнтів, наведених відповідно в таблицях додатків 1 і 2.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 р. N 1779,
 від 01.07.2002 р. N 905)

Суми збору, який справляється за викиди пересувними джерелами забруднення, обчислюються платниками збору самостійно на підставі нормативів збору за ці викиди виходячи з кількості фактично використаного пального та його виду відповідно до таблиць 1.4 - 1.6 додатка 1 і визначених за місцем реєстрації платників коригуючих коефіцієнтів, наведених у таблицях 2.1, 2.2 додатка 2.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 р. N 905)

5. Пункт 5 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.12.2001 р. N 1779)

6. Абзац перший пункту 6 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.12.2001 р. N 1779)

Ліміти скидів у водні об'єкти державного значення для первинних водокористувачів визначаються у дозволах на спеціальне водокористування, які видають територіальні органи Мінприроди.

Ліміти скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти місцевого значення для первинних водокористувачів визначаються у дозволах на спеціальне водокористування, які видаються місцевими державними адміністраціями, а в містах обласного значення - виконавчими органами рад за поданням територіальних органів Мінприроди.

Ліміти розміщення відходів визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

7. Обсяги скидів, пов'язаних з проведенням планового ремонту каналізаційних мереж і споруд, включаються до загального ліміту скидів. Обсяги та умови проведення таких скидів погоджуються з територіальними органами Мінприроди. Збір, який справляється за ці скиди, нараховується як за скиди, що проводяться в межах установлених лімітів.

У разі перевищення погодженого обсягу скидів та порушення умов їх проведення, пов'язаних з плановим ремонтом каналізаційних мереж і споруд, плата обчислюється як за понадлімітні скиди, а збитки, заподіяні навколишньому природному середовищу, відшкодовуються в установленому законодавством порядку.

8. За понадлімітні обсяги скидів і розміщення відходів збір обчислюєтьс я в установленому порядку в п'ятикратному розмірі.

У разі відсутності у платників збору затверджених в установленому порядку лімітів скидів і розміщення відходів збір справляється як за понадлімітні скиди та розміщення відходів відповідно до їх обсягів.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 р. N 1779)

9. Розрахунки збору, базовий податковий (звітний) період для якого дорівнює календарному кварталу, подаються платниками органам державної податкової служби протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, за місцем податкової реєстрації.

Остаточний річний розрахунок збору подається платниками до органів державної податкової служби за місцем податкової реєстрації платника протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 р. N 905)

(пункт 9 в редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 11.08.2000 р. N 1261,
 від 26.10.2001 р. N 1426)

10. Збір сплачується платниками протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну подання розрахунку збору, за місцем податкової реєстрації.

(пункт 10 в редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 11.08.2000 р. N 1261,
 від 26.10.2001 р. N 1426)

11. Платники перераховують суми збору одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства, які здійснюють розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.

(пункт 11 в редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 11.08.2000 р. N 1261,
 від 01.07.2002 р. N 905)

12. Збір, який справляється за скиди та розміщення відходів у межах лімітів, відноситься на валові витрати виробництва та обігу, а за перевищення цих лімітів - справляється за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні юридичних осіб. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності включають збір до складу витрат виробництва (обігу).

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 11.08.2000 р. N 1261,
 від 28.12.2001 р. N 1779)

Збір, який справляється за викиди стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, відноситься на валові витрати виробництва та обігу.

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 р. N 1779)

Для бюджетних організацій збір за забруднення навколишнього природного середовища відноситься на видатки і передбачається в кошторисі доходів і видатків.

13. Платники несуть відповідальність за правильність обчислення та своєчасну сплату збору згідно із законодавством.

Не внесені своєчасно кошти збору стягуються з платників у встановленому законодавством порядку.

Сплата збору не звільняє юридичних і фізичних осіб від відшкодування збитків, завданих порушенням природоохоронного законодавства.

14. Контроль за дотриманням лімітів скидів та розміщення відходів здійснюється органами Мінприроди.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 р. N 1779,
 від 01.07.2002 р. N 905)

15. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору здійснюється органами державної податкової служби.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.10.99 р. N 1984)

Органи державної податкової служби залучають за попереднім узгодженням територіальні органи Мінприроди для перевірки правильності визначення платниками фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщен ня відходів.

(пункт 15 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 р. N 905)

 

Додаток 1
до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 1999 р. N 303
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2003 р. N 402) 


НОРМАТИВИ ЗБОРУ
за забруднення навколишнього природного середовища

Нормативи збору, який справляється за викиди основних забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення

Таблиця 1.1

Назва забруднюючої речовини  

Норматив збору, гривень/тонну 

Азоту оксиди  

80 

Аміак  

15 

Ангідрид сірчистий  

80 

Ацетон  

30 

Бенз(о)пірен  

101807 

Бутилацетат  

18 

Ванадію п'ятиокис  

300 

Водень хлористий  

Вуглецю окис  

Вуглеводні  

4,5 

Газоподібні фтористі сполуки  

198 

Тверді речовини  

Кадмію сполуки  

633 

Марганець та його сполуки  

633 

Нікель та його сполуки  

3225 

Озон  

80 

Ртуть та її сполуки  

3390 

Свинець та його сполуки  

3390 

Сірководень  

257 

Сірковуглець  

167 

Спирт н-бутиловий  

80 

Стирол  

584 

Фенол  

363 

Формальдегід  

198 

Хром та його сполуки  

2147 


Нормативи збору, який справляється за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення залежно від класу небезпечності

Таблиця 1.2

Клас небезпечності 

Норматив збору, гривень/тонну 

572 

II 

131 

III 

19,5 

IV 

4,5 


Для забруднюючих речовин, що не ввійшли до таблиці 1.1, нормативи збору слід застосовувати залежно від установленого класу небезпечності забруднюючої речовини згідно з таблицею 1.2.

Нормативи збору, який справляється за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення залежно від установлених орієнтовно-безпечних рівнів впливу

Таблиця 1.3

Орієнтивно-безпечний рівень впливу сполук (мг/куб. метрів)  

Норматив збору, гривень/тонну 

Менше 0,0001  

24078 

0,0001 - 0,001 (включно)  

2063 

0,001 - 0,01 (включно)  

285 

0,01 - 0,1 (включно)  

80 

0,1 - більше 10  


Для забруднюючих речовин, які не ввійшли до таблиці 1.1 та на які не встановлено клас небезпечності, нормативи збору застосовуються залежно від установлених орієнтовно-безпечних рівнів впливу згідно з таблицею 1.3.

Для забруднюючих речовин, на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовно-безпечний рівень впливу, нормативи збору встановлюються як за викиди забруднюючих речовин I класу небезпечності.

Нормативи збору, який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення

а) нормативи збору, який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення

Таблиця 1.4

Вид пального  

Норматив збору, гривень/тонну 

Дизельне пальне  

4,5 

Бензин:  

  

етилований  

неетилований  

4,5 

Зріджений нафтовий газ  

Стиснений природний газ  


б) нормативи збору, який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин морськими та річковими суднами

Таблиця 1.5

Вид пального  

Норматив збору, гривень/тонну 

Бензин  

Дизельне пальне  

Мазут  

4,5 


в) нормативи збору, який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин залізничним транспортом

Таблиця 1.6

Вид пального  

Норматив збору, гривень/тонну 

Дизельне пальне  

4,5  ;


Нормативи збору, який справляється за скиди основних забруднюючих речовин у водні об'єкти, в тому числі у морські води

Таблиця 1.7

Назва забруднюючої речовини  

Норматив збору, гривень/тонну 

Азот амонійний  

52,5 

Органічні речовини (за показниками БСК 5) 

21  

Завислі речовини  

1,5 

Нафтопродукти  

309 

Нітрати  

4,5 

Нітрити  

258 

Сульфати  

1,5 

Фосфати  

42 

Хлориди  

1,5 


Нормативи збору, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти залежно від концентрації забруднюючих речовин

Таблиця 1.8

Концентрація забруднюючих речовин 

Норматив збору, гривень/тонну 

Забруднюючі речовини з гранично допустимою концентрацією у воді рибогосподарських водойм (мг/літр): 

  

до 0,001  

4128 

0,001 - 0,09  

2993 

0,1 - 1 (включно)  

516 

1 - 10  

52,5 

вище 10  

10,5 


Для забруднюючих речовин, що не ввійшли до таблиці 1.7, за нормативи збору беруться нормативи, наведені у таблиці 1.8.

За скиди забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно-безпечний рівень впливу, за гранично допустиму концентрацію береться найменша величина гранично допустимої концентрації, наведена у таблиці 1.8.

У разі скидання забруднюючих речовин в озера, ставки норматив збору, який справляється за скид забруднюючих речовин у ці водні об'єкти, збільшується у 1,5 раза.

Норматив збору, який справляється за захоронення забруднюючих рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод, береться відповідно до таблиці 1.7 чи 1.8 з коефіцієнтом 10.

Норматив збору, який справляється за розміщення відходів

Таблиця 1.9

Клас небезпеки відходів 

Рівень небезпечності відходів  

Норматив збору, гривень/тонну 

надзвичайно небезпечні*  

82,5 

II 

високонебезпечні  

III 

помірно небезпечні  

0,75 

IV 

малонебезпечні, 

0,3 

  

малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості 

0,03 


(таблиця 1.9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1115)

____________
* Норматив збору для:

обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, - 83 гривні/1 одиницю;

люмінесцентних ламп - 1,5 гривні/1 одиницю.

За розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки, за норматив збору береться норматив, встановлений за розміщення відходів I класу небезпеки.

Норматив збору за розміщення малонебезпечних нетоксичних відходів гірничодобувної промисловості у розмірі 0,03 гривні/тонну застосовується з 1 квітня 2003 року.

(виноску до таблиці 1.9 додатка 1 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 р. N 2053)

Нормативи збору за забруднення навколишнього природного середовища у 2005 році розраховуються з коефіцієнтом 1,082.

(абзац додатка 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.12.2004 р. N 1790)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 27.10.99 р. N 1984,
в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.03.2003 р. N 402) 

 

 

 

Додаток 2
до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення
цього збору


КОРИГУЮЧІ КОЕФІЦІЄНТИ

Коефіцієнт, який встановлюється залежно від чисельності жителів населеного пункту

Таблиця 2.1

Чисельність населення, тис. чоловік

Коефіцієнт

До 100

1

100,1 - 250

1,2

250,1 - 500

1,35

500,1 - 1000

1,55

понад 1000

1,8


Коефіцієнт, який встановлюється залежно від народногосподарського значення населеного пункту

Таблиця 2.2

Тип населеного пункту

Коефіцієнт

Організаційно-господарські та культурно-побутові центри місцевого значення з перевагою аграрно-промислових функцій (районні центри, міста районного значення, селища та села)

1

Багатофункціональні центри, центри з перевагою промислових і транспортних функцій (республіканський* та обласні центри, міста державного, республіканського*, обласного значення)**

1,25

Населені пункти, віднесені до курортних

1,65


______________
*Автономної Республіки Крим

** Якщо населений пункт одночасно має промислове значення та віднесений до курортних, застосовується коефіцієнт 1,65

Регіональні (басейнові) коефіцієнти

Та блиця 2.3

Басейни морів і річок

Коефіцієнт

Азовське море

2

Чорне море

2

Дунай

2,2

Тиса

3

Прут

3

Дністер

2,8

Дніпро (кордон України - до м. Києва)

2,5

Дніпро (м. Київ включно - до Каховського гідровузла)

2,2

Дніпро (Каховський гідровузол включно - до Чорного моря)

1,8

Прип'ять

2,5

Західний Буг та ріки басейну Вісли

2,5

Десна

2,5

Південний Буг та Інгул

2,2

Ріки Кримського півострова

2,8

Сіверський Донець

2,2

Міус

2,2

Кальміус

2,2


Коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі

Таблиця 2.4

Місце (зона) розміщення відходів

Коефіцієнт

В адміністративних межах населених пунктів або на відстані менше 3 км від них

3

За межами населених пунктів (на відстані більше 3 км від їх меж)

1


Коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця розміщення відходів

Таблиця 2.5

Характер місця розміщення відходів

Коефіцієнт

Спеціально створені місця складування (полігони), що забезпечують захист атмосферного повітря та водних об'єктів від забруднення

1

Звалища, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів

3


 

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax_brud/4_2.html


Попередня статтяНаступна стаття[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2024. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"