Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XX. МАРАЗМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З БЕЗРОБІТТЯ

ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ МІНПРАЦІ ОСТАННІМ ІЗ ОРГАНІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ПОВІДОМИВ ПРО ПРИНЦИП ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК СУБЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЧЕРЕЗ “ЄДИНЕ ВІКНО”. ПІДПРИЄМЦІВ БЕРУТЬ НА ОБЛІК НЕЗВАЖАЮЧИ НА ПРИНЦИП ДОБРОВІЛЬНОСТІ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

В Листі від 17.08.2005 р. №ДЦ-09-4408/0/6-05 "З питань введення "Єдиного вікна"" Державний центр зайнятості Мінпраці останнім із органів соціального страхування повідомив про принцип взяття на облік субєктів підприємництва через єдине вікно. Тобто взяття на облік юридичних і фізичних осіб – субєктів підприємницької діяльності ним епер також здійснюється лише на підставі повідомлення державного реєстратора без відвідин центру та подання додаткових документів. Зауважимо, що така вимога фактично була прописана в пункті 3.1 Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Однак цей пункт не виконувався через те, що в іншому пункті – 3.2 було наведено перелік документів, які необхідно подати для взяття на облік (свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; довідки органу статистики про включення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів). Тому повідомлення державного реєстратора нічого не вирішувало.

Зауважимо, що фізичні особи-підприємці повинні реєструватися платниками страхових внесків в обовязковому порядку лише у разі, якщо вони використовують найману працю.  Для цього слід зареєструвати трудовий договір з найманою особою протягом 10-ти днів з дня його укладання.

Тому облік у центрах зайнятості всіх підприємців суперечить принципу добровільності страхування на випадок безробіття особами, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), а також громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності. Про що йдеться у статті 2 Закон України від 02.03.2000 р. №1533-III "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". Що можна би зрозуміти облік підприємців-платників єдиного податку, адже частина їхніх внесків потрапляє до Фонду соцстраху на випадок безробіття, та облік підприємців з найманою силою. Але брати на облік всіх – це марна справа та витрачання коштів. Адже у разі безробіття будь-який підприємець, незалежно від того, платив він внески чи ні, буде отримувати державну допомогу. Інша справа про розмір цієї допомоги та строки її виплати, однак взяття на облік всіх підприємців не має для цього ніякого значення.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ПИСЬМО

от 17.08.2005 г. №ДЦ-09-4408/0/6-05

По вопросам введения «Единого окна»

Во исполнение поручения Президента Украины В. Ющенко от 1 июня 2005 года №1-1/444 и Премьер-министра Украины Ю. Тимошенко с 1 июля 2005 года регистрация субъектов предпринимательской деятельности осуществляется по принципу «Единого окна» в соответствии с нормами Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей».

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 8 августа 2005 г. №321-р «О первоочередных мерах относительно улучшения состояния дел по ускорению пересмотра регуляторных актов и совершенствованию регистрационной и разрешительной процедуры» в настоящее время вносятся изменения в Инструкцию о порядке исчисления и уплаты взносов на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы и учета их поступлений в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, утвержденную приказом Минтруда от 18.12.2000 г. №339 и зарегистрированную в Министерстве юстиции 16.01.2001 г. под №30/5221, с изменениями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 09.11.2004 г. №281 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Украины 24.11.2004 г. под №1494/10093 относительно отмены действия абзацев второго и третьего подпункта 3.1 и подпункта 3.2 пункта 3 Инструкции по регистрации и снятию с регистрации в центрах занятости — рабочих органах исполнительной дирекции Фонда юридического лица и физического лица — предпринимателя.

В связи с изложенным сообщаем, что с 01.07.2005 года до внесения изменений в действующее законодательство и нормативно-правовые акты органам государственной службы занятости — рабочим органам исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы в практической деятельности не применять нормы абзацев второго и третьего подпункта 3.1 и подпункт 3.2 пункта 3 вышеуказанной Инструкции.

Таким образом, взятие на учет юридических и физических лиц — субъектов предпринимательской деятельности осуществляется на основании уведомления государственного регистратора о проведении государственной регистрации юридического лица или физического лица — предпринимателя и сведений из регистрационной карточки.

Одновременно сообщаем, что физические лица — субъекты предпринимательской деятельности, взятые на учет в соответствии с уведомлением государственного регистратора, в случае использования наемного труда, регистрируют трудовой договор с наемным работником в центре занятости по месту своего проживания в 10-дневный срок со дня его заключения и считаются плательщиками страховых взносов в Фонд со дня регистрации трудового договора с наемным работником в центре занятости. Порядок регистрации трудового договора между работником и физическим лицом регулируется приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 08.06.2001 №260, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 27.06.2001 г. под №554/5745, с изменениями и дополнениями.

В случае выявления после 01.07.2005 г. в соответствии с уведомлением государственного регистратора юридических лиц и физических лиц — предпринимателей, которые были зарегистрированы в Едином государственном реестре до 01.07.2005, а в центре занятости не взяты на учет, этим лицам направляется по почте заказное письмо с уведомлением о взятии на учет.

Если субъект предпринимательской деятельности получил свидетельство о государственной регистрации до 01.07.2005 г. и не зарегистрировался в органах государственной службы занятости, то специалисты центра занятости налагают финансовые и административные штрафы за несвоевременную регистрацию плательщиков страховых взносов в Фонд, а в случаях проведения государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей после 01.07.2005 г. финансовые и административные штрафы не применяются (за исключением несвоевременной регистрации трудового договора наемным работником в центре занятости).

 

 Директор Государственного
центра занятости, руководитель
исполнительной дирекции Фонда
общеобязательного государственного социального страхования Украины
на случай безработицы

 В. Ярошенко

 

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/strax_bezr/20_2.html


Попередня статтяНаступна статтяNotice: Undefined index: hiddenDir in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 9

Notice: Undefined index: hiddenField in /home/marazm/domains/marazm.org.ua/public_html/script/show_form.php on line 10

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"