Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IIІ. МАРАЗМИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ДО 2001 РОКУ УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЗАМОВЧУВАЛО ПРО ВОЛОНТЕРСТВО. АЛЕ І ЗАРАЗ ВОЛОНТЕРІВ НЕМОЖЛИВО ВІДПРАВИТИ У ВІДРЯДЖЕННЯ, ДЛЯ НИХ НЕМАЄ ТРУДОВИХ УГОД ТА НЕ НАРАХОВУЄТЬСЯ ТРУДОВОГО СТАЖУ 

До 2001 року українське законодавство замовчувало про волонтерів та волонтерську діяльність. Законом України від 21.06.2001 р. № 2558-III “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” волонтерський рух — це добровільна, доброчинна, неприбуткова та вмотивована діяльність, яка має суспільно корисний характер.

За Законом України від 19.06.2003 р. № 966-IV “Про соціальні послуги” волонтер — це фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну, неприбуткову та вмотивовану діяльність, що має суспільно-корисний характер;

Стаття 17 цього Закону передбачає, що до надання соціальних послуг можуть залучатися волонтери, діяльність яких регулюється відповідним положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідне Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг було затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. № 1895 .

Але все одно громадськi   органiзацiї   не   задоволені від   того,   що  не  можна  нараховувати  професiйний  стаж волонтеру, не можна посилати волонтерiв у вiдрядження вiд органiзацiї, або   для волонтерів немає  трудової угоди, а договір про співпрацю з надання соціальних послуг укладається не менш як на 3 місяці (а чому не на 1 місяць ?). Проблема законодавчого регулювання волонтерської дiяльностi  актуальна  не  лише  для  пострадянських  країн. Окремий Закон про волонтерство прийнято лише в Iспанiї та Iталiї. Роботу над аналогiчним законом  ведеться  в  Польщi,  Литвi,  Вiрменiї, Киргизстанi та Росiї.

Віталій МОСЕЙЧУК

Верховна Рада планує суттєво звузити волонтерську діяльність неприбутковими установами та організаціями

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                   від 10 грудня 2003 р. N 1895

                               Київ

 

Про затвердження Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг

Відповідно до статті 17 Закону України “Про соціальні послуги” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг, що додається.

Прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 26

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 10 грудня 2003 р. N 1895

 

ПОЛОЖЕННЯ

про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг

1. Волонтерська діяльність у сфері надання соціальних послуг (далі — волонтерська діяльність) — це добровільна неприбуткова діяльність фізичних осіб — волонтерів, яка спрямована на надання допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, і сприяє самореалізації волонтера.

2. У цьому Положенні терміни застосовуються у значеннях, наведених у Законі України “Про соціальні послуги”.

3. Волонтерська діяльність грунтується на таких основоположних засадах:

добровільність та доброчинність;

законність;

гуманність та гідність;

спільність інтересів і рівність прав її учасників;

гласність;

відповідальність;

конфіденційність.

4. Волонтерська діяльність провадиться фізичними особами -

волонтерами, які можуть входити до волонтерських організацій (об’єднань) — громадських чи релігійних організацій, які діють відповідно до їх статутів (положень).

5. Волонтерська діяльність провадиться за такими напрямами:

надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах (інвалідність, часткова втрата рухової активності у зв’язку зі старістю чи станом здоров’я, відсутність житла або роботи, наслідки стихійного лиха, катастроф тощо);

надання соціальних послуг дітям та молоді, що перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з інвалідністю, хворобою, сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю, конфліктами і жорстоким ставленням у сім’ї.

6. Волонтерська діяльність провадиться шляхом:

а) надання допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах:

за місцем проживання особи;

у стаціонарних інтернатних установах та закладах;

у реабілітаційних установах та закладах;

в установах та закладах денного перебування;

у територіальних центрах соціального обслуговування;

в установах та закладах тимчасового або постійного перебування та в інших закладах соціальної підтримки (догляду);

б) залучення пенсіонерів, дітей та молоді до участі у волонтерській діяльності;

в) встановлення зв’язків з міжнародними волонтерськими організаціями.

7. Волонтерські організації (об’єднання), волонтери можуть залучатися соціальними службами до надання таких соціальних послуг:

придбання і доставка медикаментів, продовольчих, промислових та господарських товарів, книг, газет, журналів, гарячих обідів;

приготування їжі, годування;

допомога у проведенні заходів особистої гігієни;

прибирання приміщення, прання білизни;

обробіток присадибних ділянок;

виконання ремонтних робіт;

відвідування хворих у стаціонарних медичних закладах;

читання художньої літератури, преси, написання листів;

організація дозвілля тощо.

8. Волонтерські організації (об’єднання), волонтери, які бажають провадити діяльність з метою надання допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, звертаються до соціальної служби з відповідною пропозицією.

9. У разі згоди на співпрацю із соціальною службою волонтерська організація (об’єднання), волонтер та керівник соціальної служби укладають відповідний договір.

10. Договір про співпрацю з надання соціальних послуг укладається не менш як на 3 місяці. У договорі визначаються права, обов’язки та відповідальність сторін, перелік соціальних послуг, які будуть надаватися.

11. Договір про співпрацю з надання соціальних послуг може бути розірвано в односторонньому порядку у разі, коли:

волонтерська організація (об’єднання), волонтер відмовилися провадити волонтерську діяльність;

соціальна служба отримала скарги від осіб, яким волонтери надають допомогу.

12. Соціальна служба:

надає волонтерській організації (об’єднанню), волонтерові необхідну інформацію щодо можливої співпраці у сфері надання соціальних послуг;

у разі необхідності забезпечує волонтерські організації (об’єднання), волонтерів роботою, що буде відповідати їх бажанням та можливостям;

надає волонтерській організації (об’єднанню), волонтерам всебічну допомогу і підтримку у провадженні їх діяльності;

контролює діяльність волонтерських організацій (об’єднань), волонтерів у сфері надання соціальних послуг.

13. Соціальна служба може застосовувати заходи щодо заохочення діяльності волонтерських організацій (об’єднань), волонтерів.

14. Волонтерські організації (об’єднання), волонтери під час провадження своєї діяльності можуть залучатися до здійснення заходів, розроблених та затверджених Координаційною радою з питань розвитку та підтримки волонтерського руху.

15. Волонтерські організації (об’єднання), волонтери під час провадження своєї діяльності співпрацюють з підприємствами, установами, громадськими, благодійними та релігійними організаціями.

16. Координацію волонтерської діяльності здійснюють Мінпраці та Держкомсім’ямолодь.

____________

  Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/payment/3_43.html


Попередня статтяНаступна стаття


Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"