Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XІІ. МАРАЗМИ, НОВИНИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, МЕДИЦИНИ

В УКРАЇНИ НАВІТЬ ЕКСТРЕНА, ТОБТО УРГЕНТНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ НАДАЄТЬСЯ ЗА ПЛАТУ

Відповідно до пункту 3 порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, яки затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 1997 р. N 79, вартість екстреної медичної допомоги, наданої іноземцю, який тимчасово перебуває на території України, визначається медичним закладом, що її надав, у межах вартості лікування, встановленої відповідно до Порядку, затвердженого МОЗ.

Цікаво, а як бути українським медикам з українською гостинністю ?

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                    від 28 січня 1997 р. N 79

                               Київ

Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України

        { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

          N 1021 ( 1021-97-п  ) від 17.09.97

          N  252 (  252-98-п  ) від 02.03.98

          N  301 ( 301-2003-п ) від 07.03.2003

          N 1645 ( 1645-2006-п ) від 23.11.2006 }

На виконання статті 10 Закону України “Про правовий статус іноземців” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України (додається).

Міністерству закордонних справ офіційно повідомити уряди іноземних країн про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України. 

2. (Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1021 від 17.09.97) Враховуючи міжнародний досвід з компенсації лікувальним закладам витрат, пов’язаних з наданням екстреної медичної допомоги, встановити обов’язковою наявність у іноземних громадян на момент отримання в’їзної візи або перетинання кордону України (для громадян іноземних країн, з якими встановлено режим безвізового в’їзду) медичної страховки, яка гарантує оплату екстреної медичної допомоги.

У разі відсутності медичної страховки надану медичну допомогу оплачує безпосередньо іноземний громадянин.

3. Доручити Міністерству охорони здоров’я за погодженням з Фондом державного майна виступити засновником Державної акціонерної страхової компанії з надання екстреної медичної допомоги іноземним громадянам і у двомісячний термін затвердити її Статут.

4. (Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1021 від 17.09.97)

5. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1146 “Про надання медичної допомоги іноземним громадянам”.

Прем’єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Інд. 28

                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                     від 28 січня 1997 р. N 79

 

                             ПОРЯДОК

надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України

{  Назва  Порядку  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ

N 1645 ( 1645-2006-п ) від 23.11.2006 }

 

1. Іноземці — особи, які належать до громадянства іноземних держав і не є громадянами України, та особи без громадянства — особи, які не належать до громадянства будь-якої держави (далі — іноземці), що в’їжджають в Україну, мають право на одержання медичної  допомоги. 

 

2. Іноземці, які постійно проживають в Україні, а також особи, які подали заяви про надання їм статусу біженця в Україні, та особи, які в установленому порядку отримали статус біженця в Україні користуються медичною допомогою на рівні з громадянами України. Всім іншим іноземцям медична допомога надається за плату, якщо законодавством України або міжнародними договорами України не передбачено інше. (Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 252 від 02.03.98)

3. Іноземці мають право звернутися за екстреною медичною допомогою до будь-якого державного та комунального закладу охорони здоров’я України.

4. Вартість екстреної медичної допомоги, наданої іноземцю, який тимчасово перебуває на території України, визначається медичним закладом, що її надав, у межах вартості лікування, встановленої відповідно до Порядку, затвердженого МОЗ.

5. Надання медичної допомоги іноземцям, які тимчасово перебувають на території України, здійснюється на підставі укладених іноземцями договорів (полісів, сертифікатів) медичного страхування із страховиками-резидентами (далі — страховики), які отримали ліцензію на право здійснення медичного страхування (безперервне страхування здоров’я).

Для здійснення медичного страхування іноземців, які тимчасово перебувають на території України, на випадок надання їм екстреної медичної допомоги страховики повинні розробити умови медичного страхування іноземців, які тимчасово перебувають на території України. Умови страхування можуть бути оформлені окремими правилами страхування або доповненням до раніше зареєстрованих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг правил медичного страхування.

Страховикам необхідно укласти договори із державними та комунальними закладами охорони здоров’я або із закладами з координації надання медичної допомоги застрахованим особам, які мають договори із державними та комунальними закладами охорони здоров’я.

Оплата вартості екстреної медичної допомоги здійснюється страховиком шляхом перерахування коштів медичному закладу, який надав екстрену медичну допомогу, за умови пред’явлення страховику цим медичним закладом копії договору про страхування (страхового поліса, сертифіката) та документа про оплату медичної допомоги або пред’явлення страховику закладом з координації надання медичної допомоги рахунка щодо наданих послуг.

6. У разі відсутності договору страхування (поліса, сертифіката), передбаченого пунктом 5 цього Порядку, а також неможливості документально підтвердити право на одержання безоплатної медичної допомога в Україні, оплата вартості наданої в Україні медичної допомоги здійснюється іноземцем безпосередньо медичному закладу, який надав таку допомогу, в розмірі, встановленому відповідно до цього Порядку.

7. Розмір плати за надану іноземцям медичну допомогу визначається закладами охорони здоров’я України, які її надали, у розмірі не меншому, ніж фактичні витрати.

8. Медична допомога надається іноземцям відповідно до вимог, установлених законодавством України, в тому числі щодо застосування методик діагностики, лікування, лікарських засобів тощо.

9. Під час надання медичної допомоги іноземцям застосовуються форми медичної документації та звітності, встановлені МОЗ.

Кожний випадок надання медичної допомоги іноземцям підлягає обов’язковій реєстрації у тому закладі охорони здоров’я України, який її надав.

10. У разі коли плата за надану іноземцям медичну допомогу перевищує суму коштів, передбачених страховим (полісом, сертифікатом), різниця компенсується закладу охорони здоров’я України, який її надав, за рахунок відповідної страхової компанії або  особисто  іноземцем, якщо він не застрахований.

11. Оплата наданої іноземцям медичної допомоги може провадитися за безготівковим рахунком або готівкою відповідному закладу охорони здоров’я України.

12. У разі відмови іноземця від оплати наданої йому медичної допомоги питання компенсації закладу охорони здоров’я України витрат, пов’язаних з наданням цьому іноземцю медичної допомоги, вирішується за участю відповідних іноземних представництв в Україні.

13. За порушення законодавства про охорону здоров’я медичні працівники, які надають медичну допомогу іноземцям, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/med/12_39.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"