Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

СТАТТІ, КУРСОВІ ТА РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, ЗНО З ІСТОРІЇ, КНИГИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Українська історія, події, факти, коментарі, аніліз

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Джерельна база з історії православної церкви на Закарпатті у першій половині ХХ ст.

Важливою умовою створення повноцінного історичного дослідження є використання репрезентативної джерельної бази, яка дає можливість розкрити основні інформативні властивості масиву джерел із проблематики. Щоб наблизити реальну джерельну базу до потенційної, необхідно залучити якомога ширше коло писемних джерел, що потребує проведення суцільної евристики в установах, де існує гіпотетична можливість збереження відповідних матеріалів.

Це викликано тим, що значна частина документів з історії православної церкви на Закарпатті першої половини ХХ ст. є розпорошеною. Однією із головних причин цього явища є складне історичне минуле Закарпатської області, яка перебувала у складі кількохіноземних держав. Інший фактор, що сприяв розпорошенню історичних джерел – це невпорядкованість церковної структури православної церкви на Закарпатті. До 1945 р. православні вірники, в основній їх кількості, відносилися до церковної юрисдикції Сербськоїправославної церкви (далі СПЦ). Однак, частина парафій та монастирів підкорялися празькому архієпископу Савватію (Врабец), який визнавав владу Константинопольського патріарха. Таким чином, значна частина документів могла осісти в резиденціях центральноїцерковної влади, тобто у Бєлграді та Празі. Слід відзначити, що лише з 1931р. „Карпаторуська Мукачівсько-Пряшівська єпархія” мала постійну резиденцію в Мукачеві, де розмістився й єпархіальний архів. До того часу сербські єпископи, які тимчасово керувалиправославною церквою від імені сербського патріарха, проживали в Хусті, Ужгороді, Мукачеві та с. Іза Хустського району Закарпатської області, що, безперечно, не сприяло ні належному веденню, ні, тим більше, збереженню документації.

Джерела з історії православної церкви на Закарпатті першої половини ХХ ст. можливо поділити на декілька груп. При цьому групування потрібно здійснювати не тільки за традиційним підходом – неопубліковані або опубліковані джерела, але й за змістом і хронологією. Разом з тим, необхідно виділити серед загального масиву джерел групи документів, що характеризують механізм впливу держави на православну церкву, „біле” (парафіяльне) і „чорне” (монаше) духовенство.

Проведений нами аналіз доступних публікацій з теми дослідження засвідчує, що вивчення діяльності православної церкви до цього часу здійснювалося на основі обмеженого кола документальних матеріалів, які містилися у фондах регіональних державних і поточних архівів єпархіальних управлінь, монастирів та окремих парафій. Зустрічається чимало наукових та богословських праць, де джерельну основу дослідження складали спогади очевидців та учасників подій, які не піддавалися авторами критичному аналізу і носили сумнівний характер. В історичних роботах радянського періоду та з часу незалежності України науковці обмежувалися окремими документальними добірками Державного архіву закарпатської області (далі ДАЗО). Серед них використовувалися фонди: „Правління Мукачівської греко-католицької єпархії в м. Ужгород” (Ф. 151), „Уповноваженого Ради у справах російської православної церкви при Раді Міністрів СРСР по Закарпатській області” (Ф. Р – 544.), „Уповноваженого Ради у справах релігійних культів при Закарпатському облвиконкомі в м. Ужгород” (Ф. Р – 1490). Згідно реєстраційних записів в ДАЗО, основна частина документів, що розкривають діяльність православної церкви, вченими не проаналізована і не використана в наукових працях.

Майже не вивчалися істориками документи, що містяться в наступних фондах ДАЗО: „Реферат освіти Підкарпатської Русі в м. Ужгород” (Ф. 28), „Міністерство культу, шкіл і народної освіти Карпатської України, м. Хуст” (Ф. 109), „Президія Крайового управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород” (Ф. 2), „Цивільна управа Підкарпатської Русі в м. Ужгород” (Ф. 63), „Рахівська греко-католицька парафія, с. Рахів” (Ф. 225), „Хустський окружний народний комітет, м. Хуст” (Ф. Р – 108), „Мукачівський окружний народнийкомітет, м. Мукачево” (Ф. Р – 377). Поза увагою науковців залишилася матеріали поточного архіву Мукачівсько-Ужгородської єпархії в Мукачеві, що містять інформацію соціально-економічного та статистичного характеру


<<-- Джерельна база дослідження недержавного сектору промисловості України в умовах Непу  |  Дипломатична місія Війська Запорозького до Москви у 1620 р.-->>Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"