Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XV. МАРАЗМИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

Міжбюджетні трансферти сягають половини сум місцевих бюджетів

Згідно з Бюджетним кодексом міжбюджетні трансферти — це кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. За висновками щодо виконання Державного бюджету України за 2007 рік Рахункової палати (пункт  5.1) питома вага трансфертів із державного бюджету в доходах місцевих бюджетів, без урахування коштів, що надійшли із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду, зменшилася, порівняно з 2006 роком, на 2,7 відс. пункту і становила 43,4 відс. При цьому у регіонах зазначений показник різнився від 12 відс. у місті Києві до 68,7 відс. у Тернопільській області!

 

Для України дуже важливою є децентралізація бюджетної політики. Бюджетний кодекс давно застарів, його слід істотно вдосконалити. Наприклад, у 2001—2002 роках частка трансфертів у місцевих бюджетах становила 22—23—27%, а в останні роки цей показник сягає 40% і більше, що абсолютно неприпустимо. Таким чином створюються серйозні передумови для корупції, політизації рішень, пов’язаних із розвитком регіонів.

Коли трансферти становлять 40—50% дохідної частини бюджету, регіони втрачають можливість довгострокового планування, упровадження довгострокових проектів. У Російській Федерації та США, з їхніми різними бюджетними системами, цей розрив між витратами і доходами місцевого самоврядування становить 15—20%, — підтвердив гостроту українських проблем експерт Ігор Шленський (Росія).

http://www.dt.ua/2000/2020/64890/

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


РАХУНКОВА ПАЛАТА

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Постанова колегії Рахункової

                                      палати

                                      06.05.2008  N 9-6

ВИСНОВКИ

щодо виконання Державного бюджету України за 2007 рік

Відповідно до вимог Конституції України, Бюджетного кодексу України та Закону України “Про Рахункову палату” колегія Рахункової палати затвердила постановою від 6 травня 2008 року N 9-6 Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2007 рік.

Висновки колегії Рахункової палати підготовлені на підставі звіту про виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 N 416, результатів аудитів, контрольних та експертно-аналітичних заходів, проведених Рахунковою палатою, а також звітних та інформаційно-аналітичних матеріалів Міністерства фінансів, Державного казначейства, Національного банку, Міністерства економіки, Державної податкової адміністрації, Державної митної служби, Державного комітету статистики, Фонду державного майна, головних розпорядників бюджетних коштів тощо.

I. Загальна оцінка підсумків економічної діяльності

1.1. У минулому році приріст реального валового внутрішнього продукту склав 7,6 відс., порівняно з 6,5 відс., врахованих при затвердженні державного бюджету. Номінальний ВВП склав 712,9 млрд.грн. і перевищив показник, врахований при затвердженні державного бюджету, на 118,8 млрд. гривень.

1.1.1. За експертною оцінкою Рахункової палати, досягнуте перевищення показника приросту реального валового внутрішнього продукту, врахованого при затвердженні державного бюджету, сприяло збільшенню доходів зведеного бюджету майже на 7 млрд.грн., у тому числі державного бюджету — на 4,7 млрд. гривень.

Зростання реального ВВП, в основному, відбулося за рахунок торгівлі (на 20,6 відс.), будівництва (на 13,2 відс.) та переробної промисловості (на 12,8 відс.), що обумовлено підвищенням внутрішнього попиту внаслідок збільшення доходів населення.

Промислові підприємства, які забезпечують понад чверть валової доданої вартості, збільшили виробництво на 10,2 відс., що перевищило показник, врахований при затвердженні державного бюджету (8 відсотків). В результаті, додаткові надходження податку на додану вартість, за експертною оцінкою Рахункової палати, становили більш, ніж 350 млн. гривень.

Приріст обсягів продукції досягнуто за всіма основними видами промислової діяльності. При цьому майже 75 відс. загального приросту забезпечено підприємствами машинобудування, металургії та харчової промисловості. Так, за підсумками року, приріст обсягів виробництва в машинобудуванні становив 28,6 відс., що є найбільшим показником за останні чотири роки. Проте структура промислового виробництва, загалом, залишалася сировинною, в якій переважали низько- та середньотехнологічні уклади. Понад дві третини загального обсягу реалізованої промислової продукції припадало на сировинну, тоді як на інвестиційну — лише 15,4 відсотка. Зазначене обумовлює суттєву залежність економіки від мінливості зовнішньої кон’юнктури.

Стан виконання основних прогнозних макроекономічних показників врахованих при затвердженні Державного бюджету України на 2007 рік, наведено у таблиці 1.

                                      Таблиця 1

 

                  Виконання основних прогнозних

                   макроекономічних показників

 

------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦   Показники   ¦2006 рік¦                2007 рік                 ¦

¦з/п¦               ¦фактично¦-----------------------------------------¦

¦   ¦               ¦        ¦ враховано  ¦фактично¦  відхилення від:  ¦

¦   ¦               ¦        ¦    при     ¦        ¦-------------------¦

¦   ¦               ¦        ¦затвердженні¦        ¦ 2006 ¦врахованого ¦

¦   ¦               ¦        ¦ державного ¦        ¦ року ¦    при     ¦

¦   ¦               ¦        ¦   бюджету  ¦        ¦      ¦затвердженні¦

¦   ¦               ¦        ¦            ¦        ¦      ¦ державного ¦

¦   ¦               ¦        ¦            ¦        ¦      ¦  бюджету   ¦

¦---+---------------+--------+------------+--------+------+------------¦

¦ 1.¦Валовий        ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦внутрішній     ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦продукт:       ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦---+---------------+--------+------------+--------+------+------------¦

¦   ¦номінальний,   ¦  544,1 ¦    594,1   ¦  712,9 ¦+168,8¦   +118,8   ¦

¦   ¦млрд.грн.      ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦---+---------------+--------+------------+--------+------+------------¦

¦   ¦реальний, у    ¦  107,3 ¦    106,5   ¦  107,6 ¦ +0,3 ¦    +1,1    ¦

¦   ¦відс. до       ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦попереднього   ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦року           ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦---+---------------+--------+------------+--------+------+------------¦

¦ 2.¦Iндекс         ¦  111,6 ¦    107,5   ¦  116,6 ¦ +5,0 ¦    +9,1    ¦

¦   ¦споживчих цін  ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦до грудня      ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦попереднього   ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦року, відс.    ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦---+---------------+--------+------------+--------+------+------------¦

¦ 3.¦Iндекс цін     ¦  114,1 ¦    114,4   ¦  123,3 ¦ +9,2 ¦    +8,9    ¦

¦   ¦виробників     ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦промислової    ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦продукції до   ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦грудня         ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦попереднього   ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦року, відс.    ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦---+---------------+--------+------------+--------+------+------------¦

¦ 4.¦Сальдо         ¦  -3068 ¦    163,0   ¦  -7876 ¦+4808 ¦    -8039   ¦

¦   ¦торговельного  ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦балансу (за    ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦методологією   ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦платіжного     ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦балансу),      ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦млн.дол.       ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦---+---------------+--------+------------+--------+------+------------¦

¦ 5.¦Експорт товарів¦  113,2 ¦    112,1   ¦  127,4 ¦+14,2 ¦    +15,3   ¦

¦   ¦та послуг, у   ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦відс. до       ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦попереднього   ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦року           ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦---+---------------+--------+------------+--------+------+------------¦

¦ 6.¦Iмпорт товарів ¦  122,0 ¦    107,3   ¦  134,8 ¦+12,8 ¦    +27,5   ¦

¦   ¦та послуг, у   ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦відс. до       ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦попереднього   ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦року           ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦---+---------------+--------+------------+--------+------+------------¦

¦ 7.¦Середньорічний ¦  5,05  ¦    5,1     ¦  5,05  ¦  -   ¦    -0,05   ¦

¦   ¦обмінний курс  ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦гривні до      ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦долара         ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦---+---------------+--------+------------+--------+------+------------¦

¦ 8.¦Середньомісячна¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦заробітна плата¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦працівників:   ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦---+---------------+--------+------------+--------+------+------------¦

¦   ¦номінальна,    ¦ 1041,4 ¦   1233,0   ¦ 1351,0 ¦+309,6¦   +118,0   ¦

¦   ¦грн.           ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦---+---------------+--------+------------+--------+------+------------¦

¦   ¦реальна, у     ¦  118,3 ¦    107,9   ¦  112,5 ¦ -5,8 ¦    +4,6    ¦

¦   ¦відс. до       ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦попереднього   ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

¦   ¦року           ¦        ¦            ¦        ¦      ¦            ¦

------------------------------------------------------------------------

 

1.1.2. Упродовж минулого року приріст реального валового внутрішнього продукту поступово знижувався — з 9,3 відс. у січні до 7,6 відс. за підсумками року (діаграма 1). Низхідна траєкторія економічної діяльності пояснюється високою базою порівняння, уповільненням темпів зростання у промисловості, передусім, металургійній і харчовій, та скороченням сільськогосподарського виробництва.

Зокрема, у промисловості протягом минулого року кумулятивні темпи зростання уповільнилися з 16,3 відс. у січні до 10,2 відс. у січні — грудні. Починаючи з березня минулого року, зберігалася тенденція щодо уповільнення кумулятивних темпів приросту металургійного виробництва — з 18,9 відс. у січні — лютому до 8,3 відс. за підсумками року. Низхідну динаміку, насамперед, обумовили погіршення умов торгівлі (стабілізація цін на зовнішніх ринках металу, зростання попиту на дешевий імпортний металопрокат) та ефект порівняльної бази (у січні 2006 року обсяги виробленої металопродукції знизилися на 4,2 відс., у січні-грудні — зросли на 8,9 відсотка).

Діаграма 1. Iндекси реального ВВП

              (кумулятивно, до відповідного періоду

                        попереднього року)

                         ( va9-6150-08 )

 

У виробництві харчових продуктів, починаючи з вересня минулого року, також відбувалося уповільнення динаміки випуску, спричинене зменшенням, через неврожай, надходжень рослинницької сільськогосподарської продукції на переробку. Як наслідок, приріст обсягів виробництва у галузі знизився з 15,5 відс. у січні до 10 відс. за підсумками січня-грудня.

Обсяги продукції сільського господарства, всупереч урядовому річному прогнозу щодо зростання на 3,3 відс., фактично знизилися на 5,6 відсотка.

1.2. Економічна активність підприємств сприяла поліпшенню їх фінансової спроможності, що дозволило, за експертною оцінкою Рахункової палати, порівняно з попереднім роком, збільшити надходження податку на прибуток підприємств до зведеного бюджету майже на 8 млрд. гривень.

У минулому році прибутки рентабельних підприємств, порівняно з попереднім роком, зросли в 1,5 раза, до 147,3 млрд. гривень. Зокрема, промислові підприємства збільшили одержані прибутки на 15,2 відс., до 52,9 млрд.грн., що склало понад третину загального обсягу.

Водночас обсяги одержаних збитків зросли до 25,8 млрд.грн.

або в 1,1 раза, що в наступні податкові періоди може завдати втрат бюджету до 6,5 млрд. гривень. Проте частка збитково працюючих підприємств, порівняно з попереднім роком, зменшилася на 4,6 відс. пункта і становила 28,9 відсотка. В результаті, сальдований фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування досяг 121,4 млрд.грн., перевищивши відповідний показник попереднього року в 1,7 раза.

Зростання прибутковості суб’єктів господарювання сприяло підвищенню їх інвестиційної діяльності. Внутрішні інвестиції в основний капітал у минулому році зросли до 188,5 млрд.грн., перевищивши відповідний показник попереднього року (125,2 млрд.грн.) майже у півтора раза.

1.3. Платіжний баланс підтримувався завдяки залученню довгострокових ресурсів, головним чином, прямих іноземних інвестицій. Дефіцит його поточного рахунку, порівняно з 2006 роком підвищився до 5,9 млрд.дол. або в 3,7 раза. Водночас профіцит фінансового рахунку збільшився в чотири рази і склав 15,8 млрд. доларів.

1.3.1. У звітному періоді, всупереч урядовому прогнозу щодо досягнення за підсумками року позитивного сальдо зовнішньоторговельного обороту платіжного балансу у сумі 163 млн.дол., показник набув найбільш від’ємного значення з 1998 року і становив 7,9 млрд. доларів.

За прогнозом експорт товарів та послуг мав зростати (на 12,1 відс.) швидше, ніж імпорт (на 7,3 відсотка). Фактично, зростання імпорту (на 34,8 відс., до 71,9 млрд.дол.) суттєво перевищило прогнозоване, а також зростання експорту (на 27,4 відс., до 64 млрд. доларів).

Збереження від’ємного торговельного сальдо, перш за все, обумовлено підвищенням ціни на імпортований природний газ з 95 дол. за тис.куб.м у 2006 році до 130 дол. або в 1,37 раза. У цілому, зростання імпорту визначалося ввезенням природного газу, машинобудівної та металопродукції, а також готових харчових продуктів. Їх вартісні обсяги сумарно склали 32,2 млрд.дол. або понад половину загального імпорту.

Головною статтею експорту товарів традиційно залишалася металургійна продукція. Темпи приросту її вартісних обсягів склали 26,5 відс. і перевищили відповідний показник попереднього року на 9,3 відс. пункта.

За рахунок активізації зовнішньоекономічної діяльності доходи державного бюджету, за експертною оцінкою Рахункової палати, зросли майже на 11 млрд. гривень.

1.3.2. Приріст прямих іноземних інвестицій в економіку країни у минулому році склав 9,9 млрд.дол., що перевищило показник попереднього року в 1,9 раза. Водночас стрімко зросли масштаби вилучення капіталу.

Для іноземних інвесторів пріоритетним напрямом, як і раніше, залишався банківський сектор, що не сприяло розширенню інвестиційних ресурсів для модернізації основних фондів. Так, приріст іноземного капіталу на підприємствах, що здійснюють фінансову діяльність, збільшився на 2,2 млрд.дол. і становив 22,8 відс. загального приросту прямих іноземних інвестицій. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на 1 січня 2008 року склав 38,5 млрд. доларів.

За даними Держкомстату, в економіку інших країн вкладено прямих інвестицій на суму майже 6 млрд.дол., що більше, ніж за попередні дванадцять років (1995-2006 роки) в 24,5 раза. При цьому основна їх частина спрямована до Кіпру (94 відсотки). Водночас нерезиденти вилучили капіталу на суму 1,2 млрд.дол., що вдвічі більше, ніж у 2006 році.

1.4. За підсумками минулого року підтвердився прогноз Рахункової палати щодо перевищення десятивідсоткового порогу інфляції. Споживчі ціни зросли на 16,6 відс., що перевищило річний урядовий прогноз (7,5 відс.) у 2,2 раза і є найбільшим значенням з 2001 року. За експертною оцінкою Рахункової палати, відхилення між фактичним і прогнозованим рівнем інфляції дозволило збільшити надходження до бюджетів на суму майже 1,4 млрд. гривень.

1.4.1. Посилення інфляції обумовлено, в основному, значним подорожчанням продуктів харчування. Приріст продовольчих цін торік сягнув 22,9 відс., набувши найвищого значення за останні сім років та перевершивши відповідний показник 2006 року (3,5 відс.) більш, ніж у 6 разів.

Початок минулого року позначився помірною ціновою динамікою споживчого ринку. У січні-травні індекс споживчих цін набув найнижчого значення протягом останніх дванадцяти років за цей період (101,9 відс), за винятком 2002 року. Надалі ціни на споживчому ринку стрімко підвищувалися. У цілому, за перше півріччя індекс споживчих цін склав 104,2 відсотка. У другій половині року споживчі ціни збільшились на 11,9 відс., в основному за рахунок продовольчих товарів.

1.4.2. Споживчий інфляційний тренд також формувався під впливом подорожчання промислової продукції на 23,3 відс., що в 1,6 раза перевищило прогнозний рівень (14,4 відс.) та майже в 1,7 раза відповідний показник попереднього року (14,1 відсотка). Про створення відкладених інфляційних очікувань внаслідок підвищення цін виробників Рахункова палата відмічала ще за підсумками виконання державного бюджету в першому півріччі минулого року.

На динаміку цін виробників промислової продукції вплинуло зростання вартості імпортованого природного газу. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 N 1697 “Про заходи щодо подальшого вдосконалення механізму забезпечення природним газом вітчизняних споживачів” з початку минулого року граничний рівень ціни на природний газ для промислових споживачів підвищено в 1,3 раза — з 548 до 720 грн. за тис.куб.м без урахування податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на його транспортування, розподіл і постачання та витрат із зберігання. Як наслідок, за підсумками минулого року, ціни у виробництві коксу, продуктів нафтоперероблення зросли на 50,4 відс.; виробництві та розподіленні електроенергії, газу і води — на 20,9 відсотка.

1.4.3. Монетарна база зросла на 46 відс., до 141,9 млрд.грн., грошова маса — на 51,7 відс., до 396,2 млрд. гривень. При цьому приріст грошової маси майже в 1,6 раза перевищив показник, передбачений Основними засадами грошово-кредитної політики на 2007 рік (28-33 відсотки).

Прискорене розширення монетарних агрегатів зумовлено проведенням Національним банком інтервенцій на міжбанківському валютному ринку у загальному обсязі 7,6 млрд.дол. (у попередньому році 0,9 млрд.дол.) з метою забезпечення стабільності національної грошової одиниці. Водночас за умов незмінності офіційного обмінного курсу 5,05 грн. за долар США, у готівковому та у безготівковому сегментах валютного ринку курс коливався в межах від 4,98 до 5,08 грн. за долар. Рівень доларизації економіки на кінець року склав 22,8 відс., внаслідок чого внутрішній грошовий обіг залежав від коливань на світових фінансових ринках і за умов девальвування долара США, посилював інфляційний тиск.

З метою стримування негативного впливу монетарного чинника на інфляцію та підтримки загального рівня ліквідності банківської системи Національним банком здійснено мобілізаційні операції на загальну суму 109,8 млрд.грн., а також операції з рефінансування банків на суму 2,5 млрд. гривень. При цьому обсяги депозитних вкладів фізичних осіб зросли на 53,9 відс. і склали 164,5 млрд. гривень.

Споживчий попит населення стимулювався стрімким зростанням обсягів кредитування фізичних осіб. Обсяги кредитів фізичним особам зросли майже вдвічі і становили 155,4 млрд.грн. (у 2006 році — 78,5 млрд. гривень).

1.5. Номінальні доходи населення за минулий рік збільшилися на 30,6 відс., реальні доходи, з урахуванням цінового фактору, — на 12,8 відс. і перевищили відповідні показники 2006 року на 6,8 та 1 відс. пункт. Водночас реальна заробітна плата збільшилася на 12,5 відс., проте її зростання виявилося найнижчим з 2001 року. За минулий рік, відповідно до законодавчих норм, відбулося триетапне підвищення розмірів мінімальної заробітної плати (з 1 квітня, 1 липня та 1 жовтня), хоча її рівень залишався значно нижчим, ніж відповідні стандарти у країнах Європейського Союзу, і досяг 63 євро. Так, серед держав, які нещодавно приєдналися до ЄС, мінімальна заробітна плата у грудні минулого року склала: у Румунії — 114, Литві — 174, Естонії — 230, Польщі — 245 та Чехії — 288 євро. У цілому, середньомісячна номінальна заробітна плата працівників за січень-грудень становила 1351 грн. і, порівняно з відповідним показником попереднього року, зросла на 29,7 відсотка. Нарахований фонд оплати праці зріс на 29,5 відс. або 42,2 млрд.грн. і досяг 185 млрд. гривень. Це дало можливість збільшити порівняно з попереднім роком, надходження податку з доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів у півтора раза або на 12 млрд.грн., до 34,8 млрд. гривень.

Частка оплати праці в структурі ВВП збільшилася з 49,4 відс.

в 2006 році до 49,8 відс. в минулому році. Проте вона не досягла рівня країн Європейського Союзу, де цей показник складає, в середньому, 65 відсотків.(*)

______________

(*) — Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2007 рік, прийнятий за основу Постановою Верховної Ради України від 03.10.2006 N 193-V.

Обсяг заборгованості з виплати заробітної плати протягом року скоротився на 17,1 відс. і на 1 січня 2008 року становив майже 669 млн.грн., у тому числі понад третину — в економічно активних підприємствах.

Зберігалася диспропорція між динамікою заробітної плати і продуктивністю праці. Так, зростання заробітної плати працівників промисловості (на 28,2 відс.) у минулому році перевищило приріст продуктивності праці у промисловій діяльності (на 14,3 відс.) майже вдвічі.

1.6. За таких економічних умов до державного бюджету надійшло 165 млрд. 939,2 млн.грн. доходів або 98,6 відс. плану, повернуто кредитів у сумі 1 млрд. 150,5 млн.грн. або 57,8 відс., запозичено та отримано для фінансування державного бюджету 13 млрд. 130,1 млн.грн. або 58,6 відсотка.

З урахуванням використання залишку готівкових коштів у сумі 3 млрд. 206 млн.грн., загальний обсяг фінансових ресурсів державного бюджету в 2007 році становив 183 млрд. 425,8 млн.грн. або 93,2 відс. планових показників (196 млрд. 812 млн. гривень).

Видатки державного бюджету проведені в сумі 174 млрд. 254,3 млн.грн. або 93,6 відс., на погашення державного боргу спрямовано 6 млрд. 493,2 млн.грн. або 97,3 відс., надано кредитів із державного бюджету в сумі 2 млрд. 678,3 млн.грн. або 67,6 відсотка.

Рівень перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет з урахуванням державних цільових фондів у минулому році склав 43 відс., порівняно з 43,6 відс. у 2006 році, у тому числі, відповідно, доходи зведеного бюджету — 30,8 і 31,6 відс., а державного — 23,3 і 24,5 відсотка.

II. Виконання загального фонду державного бюджету

Доходи

2.1. Законом України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” доходи загального фонду затверджено в сумі 125 млрд. 443,8 млн. гривень. Фактичні надходження перевищили затверджений обсяг на 657,3 млн.грн. і становили 126 млрд. 101,1 млн.грн. або 100,5 відс. річної планової суми.

Порівняно з попереднім роком, доходна частина загального фонду державного бюджету, у цілому, зросла на 24 млрд. 773 млн.грн. або 24,4 відс., що головним чином, забезпечено економічними факторами. При цьому за 51 із 81 джерел доходів загального фонду, затверджених законом про державний бюджет, надходження збільшилися на 27,9 млрд.грн., а за рештою — знизилися на 3,1 млрд. гривень. Проте реальні доходи загального фонду державного бюджету, обраховані у порівняних умовах з використанням індекса-дефлятора ВВП у розмірі 1,217, зменшилися на 2,9 відсотка.

Стан виконання показників загального фонду державного бюджету за основними джерелами доходів наведено у таблиці 2.

                                      Таблиця 2

 

Виконання державного бюджету за доходами у 2007 році млн.грн.

------------------------------------------------------------------

¦N з/п¦   Показники   ¦      План      ¦        Виконано         ¦

¦     ¦               ¦----------------+-------------------------¦

¦     ¦               ¦всього¦ у т.ч.  ¦   всього   ¦   у т.ч.   ¦

¦     ¦               ¦      ¦загальний¦            ¦  загальний ¦

¦     ¦               ¦      ¦  фонд   ¦            ¦    фонд    ¦

¦     ¦               ¦      ¦         ¦------------+------------¦

¦     ¦               ¦      ¦         ¦ сума ¦відс.¦ сума ¦відс.¦

¦-----+---------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦     ¦ВСЬОГО ДОХОДIВ ¦168329¦  125444 ¦165939¦98,6 ¦126101¦100,5¦

¦-----+---------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦     ¦у тому числі:  ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦-----+---------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦  I. ¦Податкові      ¦116174¦  107198 ¦116671¦100,4¦107202¦100,0¦

¦     ¦надходження,   ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦всього         ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦-----+---------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦     ¦з них:         ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦-----+---------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦ 1.1 ¦податок на     ¦28639 ¦  28239  ¦33964 ¦118,6¦33227 ¦117,7¦

¦     ¦прибуток       ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦підприємств    ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦-----+---------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦ 1.2 ¦податок на     ¦65122 ¦  64282  ¦59383 ¦91,2 ¦59365 ¦92,4 ¦

¦     ¦додану вартість¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦-----+---------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦ 1.3 ¦акцизний збір  ¦ 9000 ¦  6720   ¦ 8990 ¦99,9 ¦ 6463 ¦96,2 ¦

¦     ¦із вироблених в¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦Україні товарів¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦-----+---------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦ 1.4 ¦акцизний збір  ¦ 1329 ¦   343   ¦ 1496 ¦112,5¦  314 ¦91,7 ¦

¦     ¦із ввезених на ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦територію      ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦України товарів¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦-----+---------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦ 1.5 ¦ввізне мито    ¦ 8865 ¦  5308   ¦ 9589 ¦108,2¦ 5541 ¦104,4¦

¦-----+---------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦ 1.6 ¦вивізне мито   ¦  299 ¦   299   ¦  291 ¦97,5 ¦  291 ¦97,5 ¦

¦-----+---------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦ II. ¦Неподаткові    ¦44265 ¦  14219  ¦42112 ¦95,1 ¦14583 ¦102,6¦

¦     ¦надходження,   ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦всього         ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦-----+---------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦     ¦з них:         ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦-----+---------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦ 2.1 ¦частина        ¦ 1306 ¦  1023   ¦ 1231 ¦94,2 ¦1 231 ¦120,3¦

¦     ¦прибутку       ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦(доходу)       ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦господарських  ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦організацій, що¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦вилучається до ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦бюджету, та    ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦дивіденди,     ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦нараховані на  ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦акції (частки, ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦паї)           ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦господарських  ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦товариств, які ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦є у державній  ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦власності      ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦-----+---------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦ 2.2 ¦рентна плата за¦ 3832 ¦  2432   ¦ 2278 ¦59,5 ¦2 278 ¦93,7 ¦

¦     ¦транзитне      ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦транспортування¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦природного газу¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦-----+---------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦III. ¦Доходи від     ¦ 2582 ¦   137   ¦ 1770 ¦68,6 ¦  414 ¦301,8¦

¦     ¦операцій з     ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦капіталом,     ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦всього         ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦-----+---------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦     ¦з них:         ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦-----+---------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦ 3.1 ¦надходження від¦ 1331 ¦    37   ¦ 1392 ¦104,6¦  37  ¦100,0¦

¦     ¦реалізації     ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦державних      ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦запасів товарів¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦-----+---------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦ IV. ¦Офіційні       ¦ 4510 ¦  3890   ¦ 4456 ¦98,8 ¦ 3903 ¦100,3¦

¦     ¦трансферти,    ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦всього         ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦-----+---------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦  V. ¦Цільові фонди, ¦  798 ¦    -    ¦  930 ¦116,6¦  -   ¦  -  ¦

¦     ¦всього         ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

------------------------------------------------------------------

 

2.1.1. Економічні чинники, за оцінкою Рахункової палати, сприяли збільшенню доходів загального фонду державного бюджету, порівняно із попереднім роком, на суму понад 25 млрд. гривень.

Зокрема, за рахунок зростання товарного імпорту на 34,7 відс.

надходження митних платежів зросли на суму 10,9 млрд.грн., у тому числі податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів — 9,8 млрд. гривень.

Поліпшення фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання призвело до збільшення надходжень податку на прибуток підприємств на суму майже 7,9 млрд. гривень.

Номінальне зростання валової доданої вартості зумовило приріст надходжень податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на 5,7 млрд. гривень.

В результаті збільшення випуску підакцизної продукції, зокрема алкогольних та тютюнових виробів, надходження акцизного збору до загального фонду зросли на суму майже 700 млн. гривень.

2.1.2. За рахунок збільшення розмірів ставок окремих платежів та розширення бази оподаткування доходна частина загального фонду, порівняно з попереднім роком, зросла на суму понад 2 млрд. гривень.

     Так, відповідно до Закону  України  від  30.11.2006  N  398-V

( 398-16  )  "Про  внесення  змін  до  деяких законодавчих актів з

питань оподаткування",  починаючи з 1 січня 2007  року,  збільшено

окремі  розміри  ставок  рентної плати за нафту,  природний газ та

газовий конденсат, що видобуваються в Україні.

Зокрема, ставку рентної плати за нафту встановлено у сумі 1090 грн. за одну тонну нафти, видобутої з покладів глибиною до п’яти тисяч метрів, та 404 грн. за одну тонну нафти, видобутої з покладів глибиною понад п’ять тисяч метрів. У попередньому році розмір рентної плати за одну тонну нафти, видобутої з покладів, більша частина яких залягає на глибині до чотирьох тисяч метрів, складав 876,17 грн., від чотирьох до п’яти тисяч метрів — 550 грн., понад п’ять тисяч метрів — 325 гривень.

Розмір рентної плати за газовий конденсат з покладів глибиною до п’яти тисяч метрів збільшено з 876,17 до 1090 грн. за одну тонну, з покладів глибиною понад п’ять тисяч метрів — з 325 до 404 грн. за одну тонну. Рентну плату за природний газ, видобутий з покладів глибиною до п’яти тисяч метрів, підвищено з 30,6 до 50 грн. за одну тисячу куб. метрів, а з покладів глибиною понад п’ять тисяч метрів — з 15 до 40 грн. за одну тисячу куб. метрів.

Таким чином, підвищення розмірів ставок рентної плати, навіть за умов зниження видобутку природного газу і газового конденсату та незначного зростання видобутку нафти (на 0,3 відс.), дозволило збільшити надходження рентних платежів майже на 1,5 млрд. гривень. Крім того, згідно із вищезазначеним Законом та Законом України від 17.11.2006 N 374-V “Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за ліцензії та акцизного збору на виробництво спиртів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” збільшено розміри ставок акцизного збору на окремі види продукції, зокрема, на пиво, сигарети, спирт, коньяки та бренді, а також запроваджено акцизний збір на кузови для автомобілів. Збільшення розмірів ставок акцизного збору, а також розширення бази оподаткування сприяло зростанню надходжень державного бюджету на суму понад 500 млн. гривень.

За рахунок підвищення з 1,94 до 2,11 коефіцієнта до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, згідно з Законом України від 30.11.2006 N 398-V “Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань оподаткування”, його надходження до державного бюджету у минулому році збільшились на суму майже 20 млн. гривень.

2.2. Впродовж першого півріччя минулого року доходна частина загального фонду державного бюджету щомісячно постійно перевиконувалася. У другій половині бюджетного року стан виконання обсягів доходів, запланованих помісячним розписом державного бюджету, погіршився.

Протягом січня — червня минулого року помісячні планові обсяги доходів загального фонду виконувались у межах від 101,2 до 111,8 відсотка. Проте, починаючи з липня, рівень виконання місячних планових обсягів знизився і становив 100,1 відс., а у серпні, вересні та грудні доходи загального фонду виконано в обсягах, менших, ніж планувалося, і вони становили, відповідно, лише 97,2, 97,7 та 91,4 відс. місячної суми (діаграма 2).

Діаграма 2. Виконання загального фонду державного бюджету за 2007 рік

                         ( va9-6150-08 )

 

В результаті, за підсумками минулого року, доходи загального фонду перевищили річні планові обсяги з мінімальним за останні роки рівнем перевиконання — 0,5 відс. (у 2004 році — 1,1 відс., 2005 — 1,1 відс., 2006 — 4,2 відсотка).

Крім того, виконання доходів зумовлено зростанням на 327,7 млн.грн. або 10,9 відс. обсягу надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), які на 01.01.2008 становили 3 млрд. 343,4 млн. гривень.

Надпланові надходження за окремими платежами становили 7 млрд. 178,2 млн.грн. або 5,7 відс. надходжень загального фонду державного бюджету, що свідчить про недоліки бюджетного планування. Найбільше перевиконано план надходжень податку на прибуток підприємств — на 4 млрд. 988,7 млн.грн. або 17,7 відс., митних зборів — 542,9 млн.грн. (у 2 рази), від продажу землі і нематеріальних активів — 254,5 млн.грн. (у 5,2 раза), частини прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету та дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, — 207,7 млн.грн. (20,3 відс.), мита на товари, що ввозяться суб’єктами підприємницької діяльності, — 199,7 млн.грн. (4 відс.), плати за оренду цілісних майнових комплексів — 194,3 млн.грн. (62,7 відс.) тощо.

За умов виконання річного плану, органами стягнення не забезпечено надходження окремих доходних джерел на загальну суму 6 млрд. 428,9 млн. гривень.

2.3. Виконання плану надходжень податку на додану вартість було найгіршим за останні три роки. Так, у 2005 році до загального фонду надійшло 104,9 відс. плану на рік, у 2006 — 113,9 від., 2007 — 92,4 відсотка.

2.3.1. До загального фонду не надійшло 4 млрд. 264,9 млн.грн. податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) та 560,4 млн.грн. податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів.

У цілому, до загального фонду державного бюджету надійшло 59 млрд. 365,3 млн.грн. податку на додану вартість. Порівняно з попереднім роком, зазначені надходження збільшились на 25 відс. або 11 млрд. 867,5 млн.грн., а їх питома вага у доходах загального фонду зросла на 0,2 відс. пункта і становила майже половину (47,1 відс.) загального обсягу надходжень. Проте надходження податку склали лише 8,3 відс. утвореної валової доданої вартості при законодавчо встановленій ставці оподаткування в розмірі 20 відсотків.

Надходження податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), контроль за яким здійснює Державна податкова адміністрація, становили 36 млрд. 548,5 млн.грн. або 89 6 відс. річного плану. Починаючи з березня минулого року, зазначені надходження щомісячно не виконувались у запланованих обсягах, а рівень їх виконання знизився з 98,7 відс. у квітні до 71,9 відс. у грудні. З урахуванням відшкодованих сум, надходження податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) становили 17 млрд. 679,6 млн.грн. або менше третини (29 8 відс.) загального обсягу надходжень за цим податком.

Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів, що контролюється Державною митною службою, впродовж першого півріччя минулого року щомісячно перевиконувався. Проте, починаючи з липня, встановлені бюджетним розписом помісячні планові суми цих надходжень також постійно недовиконувалися. Зокрема, у липні надходження цього податку становили 96,6 відс. плану на місяць, серпні — 87,3 відс., а у грудні — лише 81,3 відсотка. Таким чином, у цілому за 2007 рік, надходження цього платежу становили 41 млрд. 685,5 млн.грн. або лише 98,7 відс. плану і 70,2 відс. загальної суми.

2.3.2. Незважаючи на запровадження Урядом додаткових обмежень щодо застосування податкових векселів при сплаті податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів, обсяги вексельних розрахунків за цим податком, порівняно із попереднім роком, значно підвищилися.

Механізм застосування податкових векселів, передбачений законодавством, надає можливість для створення несумлінними платниками податку на додану вартість схем уникнення від оподаткування. Так, відсутність у законодавстві вимоги щодо погашення податкового векселя виключно грошовими коштами, зокрема, можливість його погашення шляхом включення відповідних сум до податкових зобов’язань, які в подальшому нівелюються штучно створеними сумами податкового кредиту, призводить до того, що значні суми податку на додану вартість при ввезенні товарів на митну територію України залишаються не сплаченими.

Тому, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 N 1077 та від 21.11.2007 N 1344 введено обмеження у видачі податкових векселів при імпорті товарів для платників, які на момент їх митного оформлення мали непогашені у строк податкові векселі або порушували встановлений порядок погашення.

Проте, за даними Держмитслужби, впродовж минулого року платниками податку на додану вартість при розмитненні товарів надано податкових векселів на суму 14 млрд. 876,9 млн.грн., що на 4 млрд. 536,9 млн.грн. або у 1,4 раза більше, ніж у 2006 році (10 млрд. 340 млн. гривень).

При цьому, за даними Державної податкової адміністрації, з 14 млрд. 354,2 млн.грн. погашених у 2007 році податкових векселів, тільки 2 млрд. 59 млн.грн. або 14,3 відс. погашено грошовими коштами, 1 млрд. 938,4 млн.грн. або 13,5 відс. — в рахунок бюджетного відшкодування. Головним чином, векселі погашалися шляхом включення до загальних податкових зобов’язань з податку на додану вартість звітного періоду — 71,6 відс. або 10 млрд. 284,7 млн. гривень.

2.3.3. Обсяги невідшкодованого платникам податку на додану вартість впродовж минулого року зросли на 1 млрд. 826,4 млн.грн. або 27 відс. і на 1 січня 2008 року досягли 8 млрд. 584,3 млн. гривень.

Про неналежний стан відшкодування податку на додану вартість платникам та недостатність заходів, здійснених у минулому році Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів та Державною податковою адміністрацією, щодо вирішення проблем, пов’язаних із адмініструванням податку на додану вартість, зазначено у рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 01.02.2008 “Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 грудня 2006 року “Про заходи щодо попередження і нейтралізації загроз національній безпеці, пов’язаних із нестабільністю правового регулювання відносин у сфері адміністрування податку на додану вартість”, введеному в дію Указом Президента України від 25.02.2008 N 155/2008. Зокрема, існування у законодавстві прогалин та неоднозначних норм, а також системних недоліків у роботі контролюючих органів, створило умови для активізації застосування схем неправомірного одержання бюджетного відшкодування.

За даними Державної податкової адміністрації, у минулому році платниками податку на додану вартість до відшкодування заявлено 29 млрд. 818,4 млн.грн., що на 6 млрд. 243,9 млн.грн. або 26,5 відс. більше, ніж у 2006 році. При цьому за результатами перевірок податкових органів, заявлені до відшкодування суми зменшено на 6 млрд. 118,1 млн.грн., що на 3 млрд. 632,5 млн.грн. або майже у 2 5 раза більше, ніж у попередньому році.

Таким чином, платникам податку на додану вартість належало до відшкодування 30 млрд. 458,2 млн.грн., що на 5 млрд. 205,6 млн.грн. або 20,6 відс. більше обсягів попереднього року (25 млрд. 252 6 млн. гривень). У цілому, платникам податку на додану вартість відшкодовано 21 млрд. 873,9 млн.грн. або на 3 млрд. 376,2 млн.грн. та 18,3 відс. більше, ніж у 2006 році.

2.4. Впродовж минулого року борг за податковими зобов’язаннями платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами зменшився на 1 млрд. 466,3 млн.грн. або 18,8 відсотка (діаграма 3). Проте скорочення податкової заборгованості забезпечувалося, в основному, за рахунок списання, відстрочення та розстрочення податкових зобов’язань, а також шляхом проведення взаєморозрахунків за схемами, які здійснювалися згідно з діючими законодавчими нормами.

На 01.01.2008 податковий борг становив 6 млрд. 324,4 млн.грн. з яких 5 млрд. 759,4 млн.грн. — до державного бюджету.

Заборгованість з податку на додану вартість на 1 січня 2008 року становила 2 млрд. 642,8 млн.грн. або 41,8 відс. загальної суми і, порівняно з початком року, зменшилася на 538,4 млн.грн. або 16,9 відсотка. Платники податку на прибуток скоротили податковий борг на 211 млн.грн. або 9 відс. до 2 млрд. 123,1 млн.грн. або 33,6 відс. загального обсягу.

Водночас впродовж минулого року на 1 млрд. 46,8 млн.грн.

збільшився податковий борг платників податків щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (з урахуванням позовів минулих років) та прийнято рішення суду про призупинення стягнення який на 1 січня 2008 року становив 4 млрд. 670,7 млн. гривень.

На 1 січня 2008 року чинні розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань (боргу) до державного бюджету становили 6 млрд. 115,7 млн.грн., що на 1 млрд. 684,4 млн.грн. або в 1,4 раза більше, ніж на початок минулого року. Основні суми розстрочень (відстрочень) надано за податком на прибуток підприємств — 2 млрд. 480,3 млн.грн. або 40,6 відс. загальної суми, податком на додану вартість — 1 млрд. 737,4 млн.грн або 28,4 відс. та рентній платі — 908,8 млн.грн. або 14,9 відсотка.

Діаграма 3. Динаміка податкової заборгованості

                         ( va9-6150-08 )

 

Також впродовж минулого року платникам податків списано податкового боргу до зведеного бюджету на суму 2 млрд. 655,6 млн.грн., у тому числі за податком на додану вартість — 1 млрд. 460,1 млн.грн. або 55 відс. загальної суми.

Крім того, номінальному зменшенню податкової заборгованості сприяли передбачені статтями 7, 8 та 40 закону про державний бюджет на минулий рік вимоги щодо перерахування до спеціального фонду податкової заборгованості НАК “Нафтогаз України”, кошти якої належало спрямувати на компенсацію зазначеній компанії різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб’єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням. У цілому, шляхом проведення клірингових розрахунків з компенсації відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 N 340, погашено борги на суму 1 млрд. 239,3 млн. гривень.

Видатки

2.5. Видатки загального фонду державного бюджету заплановано в сумі 142 млрд. 523,9 млн. гривень. Фактично зазначені видатки проведені в сумі 136 млрд. 787,8 млн.грн. або 96 відс. затверджених річних обсягів. Таким чином, річний план не виконано на 5 млрд. 736,1 млн.грн. або 4 відсотки.

Порівняно з 2006 роком, видатки загального фонду номінально зросли на 30 млрд. 562,2 млн.грн. або 28,8 відс., у тому числі трансферти місцевим бюджетам — на 13 млрд. 936,3 млн.грн. або 47,6 відс., видатки на громадський порядок, безпеку та судову владу — 4 млрд. 938,7 млн.грн. або 46,9 відс., економічну діяльність — 3 млрд. 769,7 млн.грн. або 40,8 відс., загальнодержавні функції — 2 млрд. 546,3 млн.грн. або 18,9 відс., оборону — 2 млрд. 268 млн.грн. або 40,3 відсотка. При цьому видатки, передбачені на соціальний захист та соціальне забезпечення, зменшилися на 2 млрд. 308,7 млн.грн. або 9,3 відсотка.

Реальні видатки загального фонду державного бюджету, з урахуванням індекса-дефлятора ВВП в розмірі 1,217, зросли на 5,8 відсотка.

Виконання планових видатків державного бюджету за основними напрямами наведено в таблиці 3.

                                      Таблиця 3

 

Виконання державного бюджету за видатками у 2007 році млн.грн.

---------------------------------------------------------------------

¦N з/п¦    Показники     ¦      План      ¦        Виконано         ¦

¦     ¦                  ¦----------------+-------------------------¦

¦     ¦                  ¦всього¦ у т.ч.  ¦   всього   ¦   у т.ч.   ¦

¦     ¦                  ¦      ¦загальний¦            ¦  загальний ¦

¦     ¦                  ¦      ¦  фонд   ¦            ¦    фонд    ¦

¦     ¦                  ¦      ¦         ¦------------+------------¦

¦     ¦                  ¦      ¦         ¦ сума ¦відс.¦ сума ¦відс.¦

¦-----+------------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦     ¦ВСЬОГО            ¦186141¦  142524 ¦174254¦93,6 ¦136788¦96,0 ¦

¦-----+------------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦     ¦з них:            ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦-----+------------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦  1. ¦Загальнодержавні  ¦18939 ¦  17906  ¦16907 ¦89,3 ¦16037 ¦89,6 ¦

¦     ¦функції           ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦-----+------------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦  2. ¦Оборона           ¦10605 ¦  7980   ¦ 9416 ¦88,8 ¦ 7896 ¦98,9 ¦

¦-----+------------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦  3. ¦Громадський       ¦18647 ¦  15562  ¦18316 ¦98,2 ¦15467 ¦99,4 ¦

¦     ¦порядок, безпека  ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦та судова влада   ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦-----+------------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦  4. ¦Економічна        ¦32 400¦  13429  ¦29749 ¦91,8 ¦13007 ¦96,8 ¦

¦     ¦діяльність        ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦-----+------------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦  5. ¦Охорона           ¦ 1963 ¦  1117   ¦ 1809 ¦92,2 ¦1 061 ¦94,9 ¦

¦     ¦навколишнього     ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦природного        ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦середовища        ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦-----+------------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦  6. ¦Житлово-комунальне¦ 1474 ¦   704   ¦  724 ¦49,1 ¦  643 ¦91,3 ¦

¦     ¦господарство      ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦-----+------------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦  7. ¦Охорона здоров'я  ¦ 6467 ¦  5298   ¦ 6321 ¦97,7 ¦ 5241 ¦98,9 ¦

¦-----+------------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦  8. ¦Духовний і        ¦ 2066 ¦  1883   ¦ 1988 ¦96,2 ¦ 1829 ¦97,1 ¦

¦     ¦фізичний розвиток ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦-----+------------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦  9. ¦Освіта            ¦16005 ¦  9886   ¦15149 ¦94,7 ¦ 9834 ¦99,5 ¦

¦-----+------------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦ 10. ¦Соціальний захист ¦30229 ¦  23411  ¦29220 ¦96,7 ¦22563 ¦96,4 ¦

¦     ¦та соціальне      ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦забезпечення      ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦-----+------------------+------+---------+------+-----+------+-----¦

¦ 11. ¦Кошти, що         ¦47346 ¦  45348  ¦44655 ¦94,3 ¦43210 ¦95,3 ¦

¦     ¦передаються до    ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦бюджетів інших    ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

¦     ¦рівнів            ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦     ¦

---------------------------------------------------------------------

 

Найбільш вагомими в структурі загального фонду залишилися видатки з надання трансфертів місцевим бюджетам (31,6 відс.); соціальний захист та соціальне забезпечення (16,5 відс.); загальнодержавні функції (11,7 відс.); громадський порядок, безпеку та судову владу (11,3 відс.); економічну діяльність (9,5 відс.); освіту (7,2 відсотка).

Упродовж звітного періоду за економічною структурою кошти загального фонду, в основному, спрямовувалися на поточні видатки, яких проведено в сумі 124 млрд. 893,6 млн.грн. або 91,3 відс. загального обсягу видатків. Найбільшу частку в їх структурі становили поточні трансферти органам державного управління — 31,4 відс. (39 млрд. 277,2 млн.грн.), що на 46 відс. (на 12 млрд. 377 7 млн.грн.) перевищує відповідний показник минулого року та оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями — 24,6 відс. (30 млрд. 816,9 млн.грн.), що на 31,1 відс. (7 млрд. 304,4 млн.грн.) більше 2006 року. Це пояснюється наданням додаткових дотацій та субвенцій бюджетам інших рівнів, підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, запровадженням з 1 липня 2007 року другого етапу Єдиної тарифної сітки, а також прийняттям рішень щодо підвищення посадових окладів і змін умов оплати праці окремих категорій працівників та збільшення чисельності працівників органів виконавчої влади.

Капітальні видатки загального фонду проведені в сумі 11 млрд. 894,3 млн. гривень. У їх структурі найбільш вагомими були капітальні трансферти — 7 млрд. 9,3 млн.грн. або 58,9 відс., а також видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування — 2 млрд. 246,3 млн.грн. або 18,9 відсотка.

Частка видатків за рахунок державних капітальних вкладень у структурі капітальних видатків становила лише 7,3 відс., при цьому видатки за їх рахунок проведені не в повних обсягах. При плані видатків на державні капітальні вкладення в сумі 903,4 млн.грн. спрямовано впродовж року 901,7 млн.грн., із яких використано 872,9 млн.грн., що більше проти 2006 року на 566,5 млн.грн. або майже в 3 рази. У повних обсягах проведено лише видатки за 28 програмами із 52 на загальну суму 734,4 млн.грн. або 81,3 відс. до запланованих.

2.6. При виділенні бюджетних коштів та проведенні видатків головними розпорядниками допускалися порушення і недоліки, які негативно впливали на виконання видаткової частини державного бюджету, використання коштів та платіжну дисципліну.

2.6.1. Недоліки у плануванні та організації проведення видатків спричинили численні коригування та зменшення затверджених планових обсягів видаткової частини загального фонду.

Зокрема, у процесі виконання бюджету Міністерством фінансів затверджені річні обсяги видатків загального фонду зменшен на 244,3 млн.грн. та спрямовані на надання кредитів. Так, Міністерству аграрної політики зменшено видатки з надання бюджетної тваринницької дотації та державної підтримки виробництва продукції рослинництва на 110 млн.грн. та збільшено на цю ж суму надання кредитів на формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здійснення заставних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку.

Заплановані Міністерству фінансів на загальнодержавні видатки кошти резервного фонду зменшені на 120 млн.грн. і спрямовані облдержадміністраціям для надання на зворотній основі часткової фінансової допомоги сільськогосподарським підприємствам, які зазнали збитків внаслідок посухи в травні минулого року.

Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту за рахунок зменшення призначень, передбачених на часткову компенсацію відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким громадянам на будівництво і придбання житла в сумі 8,9 млн.грн., а також за іншими програмами на суму 5,4 млн.грн. збільшені затверджені обсяги видатків на надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким громадянам на будівництво і придбання житла на суму 14,3 млн. гривень.

2.6.2. В останні роки коригування головними розпорядниками бюджетних коштів помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету набуло перманентного характеру. Обсяги перерозподілених коштів із року в рік зростають. Так, якщо в 2005 році до затверджених призначень за бюджетними програмами загального фонду внесено 146 змін та перерозподілено бюджетні кошти на суму 461 млн.грн., то впродовж 2007 року таких змін внесено до 217 програм на суму 2 млрд. 27,6 млн. гривень.

Статтею 26 закону про державний бюджет на 2007 рік

передбачено, що у процесі виконання державного бюджету лише у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів Міністерство фінансів здійснює перерозподіл видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу бюджетних призначень розпорядника окремо щодо загального та спеціального фонду державного бюджету, а перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами проводить лише за погодженням Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

Проте Міністерством фінансів при складанні помісячного розпису видатків на 2007 рік не враховано пропозиції Міністерства аграрної політики щодо сезонності сільськогосподарського виробництва та забезпечення в першому півріччі фінансування підтримки агропромислового комплексу у розмірі не менше 60 відс. річного обсягу, і як результат, за неодноразовими пропозиціями Мінагрополітики про наближення асигнувань та їх перерозподілу впродовж року внесено зміни до 9 програм на загальну суму 134,6 млн. гривень.

Міністерству з питань житлово-комунального господарства довідками про зміни помісячного розпису видатків загального фонду внесено зміни до 13 бюджетних програм, внаслідок чого перерозподілено планових призначень на 730,6 млн.грн., Міністерству фінансів — до 11 програм на 366,4 млн.грн., Міністерству внутрішніх справ — до 11 програм на 50,9 млн.грн., Міністерству транспорту та зв’язку — до 7 програм на 160,2 млн.грн., Міністерству вугільної промисловості — до 5 програм на 198 млн. гривень.

2.6.3. У процесі виконання бюджету, як і в попередні роки, основне навантаження на видаткову частину бюджету здійснювалось у кінці року. У жовтні — грудні головними розпорядниками коштів проведено видатків на суму 42 млрд. 619,8 млн.грн. або 31,2 відс. річних обсягів, із них у жовтні — 12 млрд. 466,4 млн.грн. або 9,1 відс., листопаді — 13 млрд. 165,6 млн.грн. або 9,6 відс., грудні — 16 млрд. 987,8 млн.грн. або 12,4 відсотка.

Стан проведення видатків загального фонду державного бюджету за місяцями наведено у діаграмі 4.

Діаграма 4. Виконання загального фонду державного бюджету у 2007 році

                            ( 489-16 )

 

Зображення має графічний вигляд. Не наводиться.

Міністерством палива та енергетики у грудні проведено видатків у сумі 23,9 млн.грн. або 26,7 відс. річних обсягів, з них прикладні розробки у сфері контролю за цінами — 94 млн.грн. або майже 66 відс., прикладні розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу — 5,7 млн.грн. або 46,8 відс., фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері енергетики — 0,2 млн.грн. або 42,2 відсотка.

Міністерством культури і туризму проведено видатків за грудень на суму 175 млн.грн. або 19,7 відс. річного обсягу. При цьому на створення національної системи електронного інформаційно-бібліотечного ресурсу та автоматизованої інформаційної системи “Музейні фонди України" — 0,7 млн.грн. або 100 відс., заходи з охорони культурної спадщини — 55,4 млн.грн. або 82,8 відс., заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури — 3,5 млн.грн. або 52,1 відсотка.

Міністерством оборони на проведення видатків у грудні витрачено 1 млрд. 779,9 млн.грн. або 23,6 відс. річного обсягу, а на утилізацію звичайних видів боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива — 2,2 млн.грн. або 77,6 відс., будівництво і капітальний ремонт військових об’єктів — 8 млн.грн. або 42,2 відсотка.

Міністерством освіти і науки в грудні проведено видатків на 1 млрд. 28,9 млн.грн. або 13,7 відс. річного обсягу, з них на створення та розвиток веб-сайта в галузі науки і техніки — 0,1 млн.грн. або 100 відс., добудову, перепрофілювання, будівництво навчальних корпусів та гуртожитків вищих навчальних закладів — 49 5 млн.грн. або 65,2 відсотка.

Міністерством з питань житлово-комунального господарства в грудні проведено видатків у сумі 369,3 млн.грн. або 55,3 відс. річних обсягів, у тому числі на розробку схем і проектних рішень — 0,2 млн.грн. або 100 відс., збереження і вивчення різноманітних видів дерев і чагарників — 0,7 млн.грн. або 71,1 відс. виконання загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства — 159,9 млн.грн. або 59,2 відсотка.

2.6.4. Недостатній організаційний та виконавчий рівень роботи головних розпорядників бюджетних коштів в частині виконання видатків державного бюджету негативно вплинув на повноту використання бюджетних коштів.

Упродовж року на здійснення видатків загального фонду державного бюджету Державним казначейством виділено асигнувань у сумі 139 млрд. 140,1 млн.грн. або 97,6 відс. планових річних обсягів. Однак головні розпорядники бюджетних коштів не забезпечили їх своєчасний та повний розподіл, як наслідок, залишилися нерозподіленими 497,4 млн.грн. або 3,6 відсотка. У найбільших обсягах не розподілено асигнування Міністерством аграрної політики (70,6 млн.грн. або 1 відс.); Міністерством закордонних справ (60 млн.грн. або 8,1 відс.); Міністерством фінансів (56,4 млн.грн. або 0,2 відс.); Міністерством оборони (20,7 млн.грн. або 0,3 відсотка).

У цілому, без урахування видатків з обслуговування боргу, трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам та резервного фонду, в повних обсягах проведені видатки на загальну суму 60 млрд. 253,3 млн.грн. або 65,6 відс. їх загальної планової суми; в обсягах, менше планових — 29 млрд. 497,7 млн.грн. або 32,1 відс.; не розпочато використання коштів на суму 173,3 млн.грн. або 0,2 відсотка.

У найбільших обсягах планові призначення не виконані Міністерством фінансів (870,1 млн.грн. або на 3,3 відс.); Міністерством аграрної політики (194,8 млн.грн. або 2,8 відс.); Міністерством з питань житлово-комунального господарства (73,2 млн.грн. або 11 відс.); Міністерством оборони (65,4 млн.грн. або 0,9 відс.); Державним агентством з інвестицій та інновацій (42,5 млн.грн. або 18 відс.); Міністерством юстиції (40,6 млн.грн. або 6,5 відсотка).

За наявності планових призначень взагалі не розпочато виконання 24 бюджетних програм. Зокрема, Міністерством фінансів не використовувалися кошти за 6 бюджетними програмами на загальну суму 73,9 млн.грн.; Міністерством охорони здоров’я — 3 бюджетними програмами на загальну суму 5,9 млн.грн.; Міністерством транспорту та зв’язку — однієї бюджетної програми на суму 70,3 млн. гривень.

2.6.5. Перенесення планових призначень на кінець бюджетного року, неповне виділення асигнувань Державним казначейством, несвоєчасний розподіл їх головними розпорядниками бюджетних коштів та спрямування асигнувань в останні дні року призвело до виникнення на 01.01.2008 залишку направлених відкритих асигнувань у сумі 1 млрд. 850,7 млн.грн., що на 1 млрд. 92,2 млн.грн. або майже в 2 5 раза більше, ніж у 2006 році.

Пенсійному фонду затверджено надання дотації на виплату пенсій за різними пенсійними програмами, в тому числі військовослужбовцям у сумі 18 млрд. 749,2 млн.грн., які впродовж року виділені стовідсотково. У процесі виконання бюджету кошти у сумі 621,7 млн.грн. або 3,2 відс. затверджених призначень, передбачені на пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу та суддів у відставці, до кінця року залишилися невикористаними і вилучені до бюджету.

На рахунках одержувачів та розпорядників бюджетних коштів Міністерства аграрної політики на кінець бюджетного року залишилися нерозподіленими та невикористаними 196,5 млн.грн., із яких до державного бюджету вилучено 125,9 млн. гривень. Зокрема, у зв’язку з недосконалістю Порядку використання коштів на 2007 рік за бюджетною програмою “Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів” та внесення змін до нього лише в другому півріччі, а також у результаті дострокового погашення сільгосптоваровиробниками залучених кредитів за рахунок підвищення цін на сільськогосподарську продукцію і збільшення виручки від реалізації продукції, до державного бюджету в кінці року вилучено 106,7 млн. гривень.

Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи проведено видатки на суму 2 млрд. 719,5 млн.грн. при запланованих 2 млрд. 748,4 млн.грн. або 97,7 відсотка. За даними Державного казначейства, асигнування виділені міністерству відповідно до плану і розподілені в повному обсязі. Однак на кінець року утворився залишок направлених відкритих асигнувань в сумі 29,3 млн. гривень.

Невикористання планових обсягів, у першу чергу, пояснюється ускладненням під час проведення тендерних процедур, нерівномірним надходженням коштів протягом року, а також необхідністю погодження з Міністерством фінансів попередньої оплати товарно-матеріальних цінностей. Зокрема, з вказаних причин не використано 15,5 млн.грн. на придбання спеціальної аварійно-рятувальної техніки, пожежної техніки та обладнання вітчизняного виробництва, у тому числі спеціальних вертольотів та 4,5 млн.грн. — на підтримку у безпечному стані енергоблоків та об’єкта “Укриття” Чорнобильської АЕС.

Міністерством транспорту та зв’язку проведено видатки на суму 1 млрд. 168 млн.грн. при запланованих 1 млрд. 263,1 млн.грн. або 92,5 відсотка. На кінець року, за даними Державного казначейства, міністерству виділені асигнування в повному обсязі, проте головним розпорядником не розподілено 70,4 млн. гривень. При цьому залишок направлених відкритих асигнувань склав 24,7 млн. гривень. Зокрема, внаслідок неможливості проведення попередньої оплати за товарно-матеріальні цінності в кінці року повернуто до бюджету 21,8 млн.грн. за бюджетною програмою “Підтримка експлуатаційно безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів та заходи з будівництва дамби в рамках проекту створення судноплавного каналу р. Дунай — Чорне море”.

2.7. Рішення щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету приймалися Урядом із порушенням статті 24 Бюджетного кодексу та постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 року N 415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”.

У 2007 році Урядом прийнято 52 розпорядження та одну постанову про виділення із резервного фонду коштів на суму 630,8 млн.грн., що становить 87,6 відс. затверджених річних обсягів з урахуванням змін (720 млн. гривень). На заходи, пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру, виділено 478,3 млн.грн. (у тому числі на умовах повернення — 120 млн.грн.), з яких використано 442,6 млн.грн. (117,3 млн.грн.) або 92,5 відс. від прийнятих нормативних актів, а на інші заходи — 152,5 млн.грн., які використано у сумі 151,7 млн.грн. або майже стовідсотково.

2.7.1. У порушення вищезазначеного Порядку

Урядом прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду, які за своєю суттю є додатковим джерелом виконання бюджетної програми, призначення на яку затверджено у державному бюджеті.

Зокрема, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.04.2007 N 193-р виділено Раді міністрів Автономної Республіки Крим для проведення невідкладних заходів з інженерного захисту та облаштування о. Коса Тузла 25,3 млн.грн., з яких використано лише 15,7 млн.грн. або 61,8 відсотка. Проте у державному бюджеті за бюджетною програмою КПКВ 1211070 “Субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим на комплекс заходів по укріпленню о. Коса Тузла” передбачені призначення у сумі 10 млн.грн., з яких використано 4,2 млн.грн. або 41,8 відсотка. Зазначені заходи можливо було передбачити під час складання та затвердження державного бюджету.

2.7.2. Державним казначейством та головними розпорядниками бюджетних коштів незадовільно здійснювалося управління коштами резервного фонду державного бюджету.

Повторювалася практика минулих років щодо виділення з резервного фонду коштів у значних обсягах наприкінці звітного періоду, що призвело до їх неповного використання та відволікання у дебіторську заборгованість. Так, протягом четвертого кварталу 2007 року на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру з резервного фонду державного бюджету було виділено 348,8 млн.грн. або 71 відс. від передбачених на цю мету коштів, з яких у грудні — 23,5 млн. гривень. Як наслідок, станом на 1 січня 2008 року обсяг дебіторської заборгованості за видатками, які здійснені з резервного фонду бюджету, становив 16,2 млн. гривень. Найбільші обсяги дебіторської заборгованості рахувалися в Раді міністрів Автономної Республіки Крим — 7,7 млн.грн., Міністерстві оборони — 7,2 млн.грн., Міністерстві закордонних справ — 1,2 млн. гривень.

На рахунках розпорядників та одержувачів коштів на перше число кожного місяця залишалися значні обсяги невикористаних коштів резервного фонду державного бюджету (від 0,5 млн.грн. до 28 млн.грн.), що свідчить про неефективне їх управління. Тому, до державного бюджету вилучено 36,5 млн.грн. невикористаних коштів, з них Радою міністрів Автономної Республіки Крим — 11,9 млн.грн. або 22,1 відс., Дніпропетровською облдержадміністрацією — 5,9 млн.грн. або 4,9 відс., Львівською облдержадміністрацією — 5 млн.грн. або 24,9 відс., Севастопольською міськдержадміністрацією — 2,3 млн.грн. або 77 відс. коштів, отриманих для проведення першочергових робіт з ліквідації наслідків стихії, що сталася у місті Севастополі, Міністерством регіонального розвитку та будівництва — всі кошти в сумі 2 млн.грн., які передбачалися для проведення невідкладних протизсувних робіт на території Андріївської церкви у м. Києві.

2.8. Аудити, проведені Рахунковою палатою, свідчать, що у звітному періоді окремими головними розпорядниками бюджетних коштів допускалися порушення бюджетного законодавства, нецільове та неефективне використання бюджетних коштів.

2.8.1. Організація виконання державного замовлення державними замовниками та Міністерством економіки була незадовільною. Не дотримувалися вимоги Законів України “Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб”, “Про поставки продукції для державних потреб” та “Про закупівлю товарів робіт і послуг за державні кошти”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.96 N 266 “Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням”.

Відсутність реальної потреби при формуванні і виконанні державного замовлення призвела до неефективного використання бюджетних коштів на загальну суму 52,2 млн.грн., у тому числі Міністерством охорони здоров’я — 27 млн.грн., Міністерством фінансів — 21,8 млн.грн., Міністерством культури і туризму — 2,6 млн. гривень.

У порушення частини 3 статті 2 Закону України “Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб” державними замовниками не забезпечувалися пріоритетні державні потреби, зокрема, працевлаштування у державному секторі економіки випускників з вищою освітою, не доведено до глядача національні фільми. Як наслідок, державні кошти, спрямовані на вказані заходи, використані неефективно на загальну суму 36,3 млн.грн., у тому числі Міністерством у справах сім’ї, молоді і спорту — 23,9 млн.грн., із них на навчання студентів, які після закінчення вузів не працевлаштовані за спеціальністю — 18,3 млн.грн., Міністерством культури і туризму — 12,4 млн. гривень.

Внаслідок невиконання державними замовниками обсягів замовлення та використання коштів понад затверджені обсяги, з порушенням чинного законодавства використано 12 млн.грн., у тому числі Міністерством у справах сім’ї, молоді і спорту — 4,9 млн.грн., Міністерством культури і туризму — 3 млн.грн., Державним комітетом телебачення і радіомовлення — 2,6 млн. гривень.

Всупереч вимог абзаців другого та третього частини третьої статті 2 Закону України “Про поставки продукції для державних потреб” при виконанні державного замовлення переважна більшість коштів використовувалася не на конкурсних засадах та без укладення з виконавцями державного замовлення державних контрактів. Зазначених порушень виявлено на загальну суму 299,7 млн.грн., з них у Міністерстві культури і туризму — 154,3 млн.грн., Міністерстві у справах сім’ї, молоді і спорту — 103,8 млн.грн., Міністерстві освіти і науки — 41,6 млн. гривень.

Результати перевірок Рахункової палати засвідчили численні порушення Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” при розміщенні замовниками державного замовлення, зокрема, укладення договорів без застосування процедур закупівель передбачених статтями 2 та 13 Закону; необґрунтоване та безпідставне застосування тендерними комітетами інших, ніж відкриті торги, процедур закупівель; поділ закупівлі на частини з метою уникнення проведення відкритих торгів, що суперечить вимогам частини третьої статті 14 Закону; укладання договорів, умови яких відрізнялися від умов тендерної (цінової) пропозиції учасника — переможця процедури закупівлі та змінювалися після підписання договору про закупівлю, що суперечило вимогам абзацу четвертого частини другої статті 34 Закону; безпідставне скорочення термінів подання тендерних пропозицій. Таких порушень виявлено на загальну суму 12,7 млн.грн., у тому числі в Державному комітеті з питань технічного регулювання та споживчої політики — 5,5 млн.грн., Міністерстві фінансів — 3,7 млн.грн., Міністерстві освіти і науки — 1,6 млн.грн., Міністерстві економіки — 1,5 млн. гривень.

2.8.2. Державним комітетом з питань технічного регулювання і споживчої політики впродовж 10 років не виконувалися в повних обсягах державні програми стандартизації, направлені на забезпечення єдиної технічної політики, як однієї з умов вступу України до СОТ та ЄС.

Держспоживстандартом не створені системи основоположних національних стандартів і технічних регламентів, метрологічних вимірювань, управління якістю продукції. Як результат, станом на 17.08.2007 (час проведення аудиту) гармонізовано з міжнародними і європейськими лише 22 відс. діючих стандартів при вимогах не менше 80 відсотків. Iснуючі темпи стандартизації забезпечать досягнення необхідного показника не раніш, ніж через 10 років. Лише 0,2 відс. підприємств харчової промисловості гарантують якість і безпеку харчових продуктів відповідно до міжнародних і європейських стандартів (головним чином, лікеро-горілчана промисловість).

Невідповідність національної системи стандартизації міжнародним вимогам та відставання в передових технологіях і засобах вимірювання призведуть до виробництва та споживання населенням продукції низької якості.

Відсутність засобів вимірювання у сфері нанотехнологій призведе до неможливості їх упровадження на практиці, невизнання державних еталонів, необхідності закупівлі сучасного технологічного устаткування за кордоном.

2.8.3. Міністерство культури і туризму впродовж майже дев’яти років не забезпечило розробку відповідних нормативних актів щодо виробництва, розповсюдження та зберігання фільмів, що призвело до неефективного вкладення бюджетних коштів на розвиток національної кінематографії.

Не розроблено і не затверджено технічні стандарти, норми і правила виробництва та розповсюдження фільмів за державним замовленням, порядок передачі фільмів до державного фонду, умови зберігання вихідних матеріалів, фільмів і фільмокопій та положення про державний фонд фільмів, що передбачено вимогами статей 12, 14 та 17 Закону України “Про кінематографію” та дотримання яких є обов’язковим для суб’єктів кінематографії незалежно від форм власності.

Створені кіностудіями протягом 2005-2007 років за державним замовленням 83 фільми загальною вартістю 46 млн.грн. як нематеріальні активи інтелектуальної власності станом на 01.10.2007 на балансі Міністерства не рахувалися, вчасно передано у прокат лише 8 відс. фільмів. При цьому Міністерством не забезпечено демонстрацію 36 фільмів ні у кіномережі, ні на телеекрані, на створення яких використано майже 12 млн. гривень.

За відсутності розроблених технічних стандартів, норм і правил розповсюдження фільмів за державним замовленням, не здійснювалася оцінка прогнозних та фактичних доходів від прокату фільмів та не контролювалася повнота надходжень за використання прав інтелектуальної власності суб’єктами прокату фільмів.

2.8.4. Міністерством охорони здоров’я не вирішено організаційні питання діяльності підпорядкованих йому загальнодержавних закладів охорони здоров’я, призначених для надання спеціалізованої і високоспеціалізованої медичної допомоги, що не сприяло ефективному використанню коштів та виконанню заходів щодо підвищення якості і доступності медичного обслуговування населення.

В порушення вимог статті 87 Бюджетного кодексу, якою визначено, що видатки на спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу здійснюються згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, Міністерством охорони здоров’я на утримання закладів, які не включені до Переліку, затвердженого постановою Уряду від 15.03.2002 N 342, заплановано та використано кошти загального фонду державного бюджету на утримання 8 установ у сумі 33,9 млн. гривень.

Крім цього, із 37 закладів, що фінансуються Міністерством з державного бюджету на надання зазначеної медичної допомоги, 15 не мали відповідної ліцензії на здійснення медичної практики. Так, Харківський центр серцево-судинної хірургії, утворений відповідно до наказу Міністерства від 22.04.92, надавав медичну допомогу хворим на серцево-судинні захворювання без ліцензії на медичну практику. На утримання вказаного центру у 2007-2006 роках використано понад 3 млн. гривень.

Віднесено до вищезазначеного переліку Медичний центр “Медики — Чорнобилю”, на утримання якого у 2006-2007 роках використано 8,3 млн.грн., як такий, що надає спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу. Фактично, медичний центр не надавав спеціалізовану (вторинного рівня) медичну допомогу населенню та не виконував функції головного закладу з організації і надання медичної і медикаментозної допомоги, визначені наказом Міністерства охорони здоров’я від 28.10.2002 N 385. Згідно із Статутом, затвердженим Міністерством охорони здоров’я 20.05.2002, основними завданнями Медичного центру є надання лікувально-профілактичної допомоги та здійснення санаторно-оздоровчих і реабілітаційних заходів працівникам аварійно-рятувальних служб та населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру та аварії на ЧАЕС. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням вказаної категорії постраждалих Медичний центр “Медики — Чорнобилю” здійснював лише шляхом придбання та реалізації путівок.

2.8.5. Міністерством охорони навколишнього природного середовища не забезпечено виконання покладених на нього функцій у сфері транскордонного перевезення небезпечних відходів. Недостатнє матеріально-технічне забезпечення підпорядкованих йому територіальних органів не дозволяє проводити лабораторні дослідження та ідентифікацію небезпечних відходів у разі їх незаконного ввезення. Як наслідок, прямі збитки держави склали 13,6 млн. гривень.

Протягом 2005-2006 років та першого півріччя 2007 року на проведення комплексу досліджень з метою розроблення технологій утилізації, знешкодження, видалення відходів і небезпечних хімічних речовин, завезених на територію Закарпатської області з інших держав, використано кошти державного бюджету в загальній сумі 2,5 млн.грн., а подальша потреба фінансування зазначеного заходу становить 11,1 млн. гривень.

Внаслідок незабезпечення екологічного контролю органами Державної екологічної інспекції, що підпорядковані Мінприроди, станом на 01.08.2007 на територію Закарпатської області ввезено 1453,5 тонни небезпечної суміші речовини “Префікс”. Зазначені речовини були ввезені впродовж 1999-2005 років приватним підприємством “Озон” під виглядом суміші, що використовується в технології виготовлення гальмівних систем та як теплостійкий наповнювач.

Державним підприємством “Спецсервіс” Міністерства внутрішніх справ у 2002-2003 роках на територію Львівської області ввезено гудронні залишки. В порушення постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 N 1120 Мінприроди не забезпечило контроль за їх утилізацією, в результаті, майже 17 тис. тонн відходів не знешкоджено.

Жодний із 53 підрозділів інструментально-лабораторного контролю Мінприроди не був атестований на право проведення аналізів небезпечних відходів (токсичних речовин) на предмет їх складу, що унеможливило проведення хіміко-аналітичного контролю.

2.8.6. Запроваджена Державним комітетом архівів система управління архівною справою і діловодством є неконтрольованою, неефективною, а тому не забезпечувала належну реалізацію державної політики у зазначеній галузі, її міжгалузеву координацію та функціональне регулювання.

Держкомархівом не забезпечено виконання вимог законодавства щодо збереження Національного архівного фонду, не вирішено питання розміщення архівних установ, обліку й звірки наявності предметів зберігання, не проведено грошову оцінку унікальних документів, повільними темпами здійснювалася робота з реставрації та створення страхових копій особливо цінних та унікальних документів а також не забезпечено умови збереження архівних документів від псування, крадіжок, пожеж та інших негативних явищ.

Понад 10 років після прийняття Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи” колишнім Головним архівним управлінням та його правонаступником Держкомархівом унормовувалося питання визначення методики оцінки унікальних документів, проте вже понад три роки після затвердження відповідної методики грошова оцінка унікальних документів не проведена.

Як наслідок, втрачено 77,2 тисячі та пошкоджено 1327,6 тис.

документів Національного архівного фонду, в тому числі унікальних та особливо цінних.

2.8.7. Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва не забезпечив виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва, а також контроль за її виконанням Українським фондом підтримки підприємництва.

За відсутності контролю з боку Державного комітету з питань регуляторної політики, Українським фондом підтримки підприємництва протягом 2005-2006 років та дев’ять місяців 2007 року кошти в сумі 6,7 млн.грн. від повернення фінансової підтримки і відсотків за її користування спрямовувалися, в основному, не на надання подальшої підтримки, а на утримання апарату Фонду (5,6 млн.грн. або 83,7 відсотка).

Фондом надавалася фінансова підтримка без обґрунтованих бізнес-планів підприємств, а також без зобов’язань щодо її повернення або сплати відсотків за користування, що створювало передумови до втрат бюджетних коштів.

У більшості випадків вартість придбаних за рахунок коштів фінансової підтримки обладнання, техніки та сировини відрізнялася від запланованої. Крім того, придбане устаткування передавалося у власність іншим підприємствам.

Економічного ефекту від використання вказаної допомоги не досягнуто, тобто, не забезпечено в запланованих обсягах створення нових робочих місць та додаткових перерахувань до бюджетів різних рівнів.

2.9. Виконання видаткової частини загального фонду державного бюджету відбувалося за умов порушення фінансової дисципліни та відволікання значних обсягів бюджетних коштів у дебіторську заборгованість.

2.9.1. Протягом минулого року Урядом вживалися заходи щодо поліпшення розрахункової дисципліни, проте повністю усунути допущені недоліки не вдалося.

Зокрема, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2007 N 630 “Про невідкладні заходи щодо недопущення у соціально-економічній сфері негативних наслідків, пов’язаних із загостренням політичної ситуації”, розпорядженнями Уряду від 26.04.2007 N 229-р “Про заходи з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2007/2008 року”, від 01.08.2007 N 611-р “Про затвердження плану заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку у другому півріччі 2007 року” і неодноразовими дорученнями Уряду центральні та місцеві органи виконавчої влади мали забезпечити протягом року погашення в повному обсязі кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати працівників підприємств та установ державної і комунальної форми власності, соціальних виплат, пенсій та розрахунки за бюджетними програмами, виконання яких здійснювалося у попередні роки (2002-2006) і не передбачених у поточному році.

Протягом останніх п’яти років неврегульованість питання щодо завершення розрахунків за бюджетними програмами минулих років призвела до накопичення значних обсягів заборгованості головних розпорядників бюджетних коштів. Станом на 01.01.2007 за 55 неіснуючими програмами рахувалася кредиторська заборгованість у сумі 174,7 млн.грн. (25 бюджетних програм) та дебіторська заборгованість — 126 млн.грн. (38 бюджетних програм).

За наслідками проведеної Міністерством фінансів та Державним казначейством роботи щодо врахування таких розрахунків у програмах за якими передбачено бюджетні призначення в 2007 році, заборгованість у розпорядників бюджетних коштів на кінець року зменшилася, відповідно, кредиторська — на 173,2 млн.грн. або в 119,2 раза (на 01.01.2008 становила 1,5 млн.грн.) та дебіторська — на 44 млн.грн. або 34,9 відс. (82 млн. гривень).

У звіті Державного казначейства про бюджетну заборгованість загального фонду державного бюджету станом на 01.01.2008 у Міністерстві аграрної політики за неіснуючою бюджетною програмою КПКВ 2809999 рахувалася дебіторська заборгованість у сумі 37,5 млн.грн., яка Законом України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” та попередніми законами не передбачалася.

2.9.2. Впродовж року кредиторська заборгованість загального фонду з основної діяльності зменшилася майже в 4 рази, з 1 млрд. 700,3 млн.грн. до 436,5 млн.грн. або на 1 млрд. 263,8 млн.грн., з якої прострочена — на 165,3 млн.грн. або 37,9 відсотка.

Найбільше зменшення обсягів вказаної заборгованості відбулося за поточними видатками — на 1 млрд. 162,6 млн.грн. або в 3,7 раза у тому числі: з субсидій та поточних трансфертів підприємствам — на 431,1 млн.грн. або в 311 рази; поточних трансфертів населенню — на 376,5 млн.грн. або в 2,2 раза; придбання предметів постачання і матеріалів — на 209,9 млн.грн. або в 3,5 раза; інші поточні трансферти населенню — на 196,7 млн.грн. або в 2,1 раза. Зменшення обсягів заборгованості відбулося і за капітальними видатками — на 101,3 млн.грн. або в 13,8 раза.

Незважаючи на вжиті Урядом заходи щодо погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії в повному обсязі (пункт 5 постанови Уряду від 16.04.2007 N 630 та пункт 3 розпорядження від 26.04.2007 N 229-р) центральними та місцевими органами виконавчої влади погашено лише 16 млн.грн. і на 01.01.2008 рахувалася заборгованість в сумі 11,3 млн.грн. (з неї прострочена — 10,9 млн.грн.) у 16 головних розпорядників, з яких найбільші обсяги у Державному департаменті з питань виконання покарань — 6,2 млн.грн. або 54,4 відс. загальної суми (з неї прострочена — 5,8 млн.грн.), Міністерстві оборони — стовідсотково прострочена 4,5 млн.грн. або 39,5 відсотка.

Найбільші обсяги заборгованості залишилися у Міністерстві праці та соціальної політики — 156 млн.грн. або 35,7 відс. загального обсягу, Міністерстві освіти і науки — 128,8 млн.грн. або 29,5 відс., Міністерстві оборони — 57,4 млн.грн. або 13,1 відс., Міністерстві внутрішніх справ — 18,4 млн.грн. або 4,2 відсотка.

2.9.3. Дебіторська заборгованість з основної діяльності установ, які утримуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, збільшилася з початку року на 1 млрд. 396,3 млн.грн. або в 2,2 раза і на 01.01.2008 становила 2 млрд. 585,2 млн.грн., з неї прострочена — 349,6 млн.грн. або 13,5 відсотка.

Станом на 01.01.2008 загальна сума дебіторської заборгованості перевищила кредиторську майже в 6 разів, що свідчить про низький рівень платіжної дисципліни бюджетних установ та наявні можливості погашення заборгованості. Причинами утворення дебіторської заборгованості були, перш за все, поширена практика попередньої оплати розпорядниками бюджетних коштів закупівель обладнання, інших товарно-матеріальних цінностей та проведення прихованого авансування оплати послуг; недосконале законодавство щодо проведення тендерних процедур; нерівномірне фінансування діяльності бюджетних установ.

Протягом першого кварталу 2007 року з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 N 1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”, якою були посилені вимоги щодо попередньої оплати державних закупівель за видами робіт та термінів їх виконання, склалася позитивна динаміка зменшення дебіторської заборгованості з 1 млрд. 188,9 млн.грн. (01.01.2007) до 861,8 млн.грн. (01.04.2007) або на 327,1 млн.грн. (27,5 відсотка).

Проте внесення змін та доповнень до зазначеного нормативного документа, якими збільшені терміни авансування придбання окремих видів товарів, призвело до зростання впродовж квітня-грудня дебіторської заборгованості на 1 млрд. 723,4 млн.грн. або втричі, у тому числі в грудні — на 722,7 млн.грн. або 38,8 відсотка.

Зокрема, дебіторська заборгованість Міністерства охорони здоров’я протягом минулого року збільшилася на 368,8 млн.грн. або в 6,5 раза і на 01.01.2008 становила 435,5 млн.грн. (16,8 відс. загального обсягу); Міністерства оборони — на 261,9 млн.грн. або в 2,4 раза та становила 454 млн.грн. (17,6 відс.); Міністерства транспорту та зв’язку — на 288,2 млн.грн. або в 12 разів і становила 314,3 млн.грн. (12,2 відсотка).

2.10. У минулому році не забезпечено, в цілому, як повернення до загального фонду державного бюджету раніше виданих кредитів, так і виконання бюджетних програм з їх надання.

2.10.1. Річний план з повернення кредитів не виконаний на 174,6 млн.грн. або 31,5 відсотка. Фактично надійшло 379,9 млн.грн. при затверджених 554,5 млн. гривень.

Як і в попередні роки, залишався низьким рівень повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати. Впродовж року надійшло лише 1,3 млн.грн. або 11 відс. плану (11,9 млн. гривень). Взагалі не поверталися кредити, надані для здійснення операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки (7,8 млн. гривень). Водночас до загального фонду державного бюджету зараховано 5,9 млн.грн. від повернення бюджетних позичок, наданих в минулі роки.

2.10.2. Впродовж року надано кредитів у сумі 1 млрд. 108,3 млн.грн. або 89,6 відс. річного плану (1 млрд. 237,2 млн. гривень).

Законом про державний бюджет передбачалося спрямувати на зворотній основі для створення недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ 200 млн.грн., проте у подальшому обсяг кредитування був зменшений до 40 млн. гривень. Впродовж року кредитування за вказаною програмою не розпочиналося, що підтверджує висновок Колегії Рахункової палати за результатами аналізу та експертизи проекту закону про державний бюджет на 2007 рік щодо передчасності затвердження даної програми та недоцільності спрямування бюджетних коштів на створення недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ.

III. Виконання спеціального фонду державного бюджету

3.1. Законом України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” доходи спеціального фонду державного бюджету встановлені у сумі 31 млрд. 843,2 млн. гривень. З урахуванням змін, внесених до кошторисів впродовж бюджетного року розпорядниками коштів, плановий обсяг доходів спеціального фонду, в цілому, збільшено на 11 млрд. 42,2 млн.грн., до 42 млрд. 885,5 млн. гривень. Фактичні надходження до спеціального фонду становили 39 млрд. 838,1 млн.грн. або 125,1 відс. обсягу, затвердженого законом, і 92,9 відс. річного плану з урахуванням внесених змін.

Стан виконання показників спеціального фонду державного бюджету за основними джерелами доходів наведено у таблиці 4.

                                      Таблиця 4

 

Виконання спеціального фонду державного бюджету за доходами у 2007 році

                                      млн.грн.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

¦  N ¦      Показники     ¦Затверджено¦  План з   ¦Виконано¦  Відсоток виконання до: ¦

¦з/п ¦                    ¦           ¦урахуванням¦        ¦-------------------------¦

¦    ¦                    ¦           ¦   змін    ¦        ¦затвердженого¦  плану з  ¦

¦    ¦                    ¦           ¦           ¦        ¦             ¦урахуванням¦

¦    ¦                    ¦           ¦           ¦        ¦             ¦    змін   ¦

¦----+--------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦    ¦ВСЬОГО ДОХОДIВ      ¦   31843   ¦   42885   ¦  39838 ¦    125,1    ¦    92,9   ¦

¦----+--------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦    ¦у тому числі:       ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦----+--------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦ I. ¦Податкові           ¦    8159   ¦    8976   ¦  9469  ¦    116,1    ¦   105,5   ¦

¦    ¦надходження, всього ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦    ¦з них:              ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦----+--------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦1.1 ¦податок на прибуток ¦    400    ¦    400    ¦  737   ¦    184,2    ¦   184,2   ¦

¦    ¦підприємств         ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦    ¦(податкова          ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦    ¦заборгованість)     ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦----+--------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦1.2 ¦збір за             ¦    617    ¦    617    ¦  585   ¦    94,9     ¦    94,9   ¦

¦    ¦геологорозвідувальні¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦    ¦роботи, виконані за ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦    ¦рахунок державного  ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦    ¦бюджету             ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦----+--------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦1.3 ¦податок на додану   ¦    840    ¦    840    ¦   17   ¦     2,1     ¦    2,1    ¦

¦    ¦вартість (податкова ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦    ¦заборгованість)     ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦----+--------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦1.4 ¦акцизний збір із    ¦    2280   ¦    2280   ¦  2528  ¦    110,9    ¦   110,9   ¦

¦    ¦вироблених в Україні¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦    ¦товарів             ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦----+--------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦1.5 ¦акцизний збір із    ¦    987    ¦    987    ¦  1181  ¦    119,7    ¦   119,7   ¦

¦    ¦ввезених на         ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦    ¦територію України   ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦    ¦товарів             ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦----+--------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦1.6 ¦ввізне мито         ¦    2752   ¦    3557   ¦  4048  ¦    147,1    ¦   113,8   ¦

¦----+--------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦II. ¦Неподаткові         ¦   21419   ¦   30046   ¦  27529 ¦    128,5    ¦    91,6   ¦

¦    ¦надходження, всього ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦    ¦з них:              ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦----+--------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦2.1 ¦рентна плата за     ¦    1400   ¦    1400   ¦  485   ¦    34,7     ¦    34,7   ¦

¦    ¦транзитне           ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦    ¦транспортування     ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦    ¦природного газу     ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦    ¦(податкова          ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦    ¦заборгованість)     ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦----+--------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦2.2 ¦збір у вигляді      ¦    2800   ¦   2 800   ¦  2 802 ¦    100,1    ¦   100,1   ¦

¦    ¦цільової надбавки до¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦    ¦діючого тарифу на   ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦    ¦електричну та       ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦    ¦теплову енергію     ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦----+--------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦2.3 ¦додаткові збори на  ¦    4754   ¦    5995   ¦  6119  ¦    128,7    ¦   102,1   ¦

¦    ¦виплату пенсій      ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦----+--------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦2.4 ¦власні надходження  ¦    9865   ¦   17219   ¦  16524 ¦    167,5    ¦    96     ¦

¦    ¦бюджетних установ   ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦----+--------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦III.¦Доходи від операцій ¦    1522   ¦    2445   ¦  1356  ¦    89,1     ¦    55,5   ¦

¦    ¦з капіталом, всього ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦----+--------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦IV. ¦Офіційні трансферти,¦     8     ¦    621    ¦  554   ¦  у 66 р.б.  ¦    89,2   ¦

¦    ¦всього              ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦----+--------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦ V. ¦Цільові фонди,      ¦    734    ¦    798    ¦  930   ¦    126,7    ¦   116,6   ¦

¦    ¦всього              ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

--------------------------------------------------------------------------------------

 

У порівнянні з 2006 роком частка загальнодержавних податків і зборів у доходах спеціального фонду за минулий рік зменшилася на 7,2 відс. пункта і становила 50,9 відс. загальної суми, тоді як їх номінальні обсяги зросли на 1 млрд. 569,6 млн.грн. або 8,4 відсотка. Водночас питома вага загальнодержавних податків і зборів яка склала понад половину доходів спеціального фонду, все ще залишалася значною і перевищила показники 2004 та 2005 років, відповідно, на 14,3 та 3,6 відс. пункта.

Проте, зміни у структурі доходів спеціального фонду відбулись за рахунок проведення не в повному обсязі розрахунків відповідно до норм статей 7, 8 та 40 закону про державний бюджет на 2007 рік, згідно з якими у доходах спеціального фонду враховувалась податкова заборгованість НАК “Нафтогаз України”, кошти якої належало спрямувати на компенсацію зазначеній компанії різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб’єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням. Сума зазначеної податкової заборгованості, врахована у спеціальному фонді, становила 1 млрд. 239,3 млн.грн. або лише 46,9 відс. затвердженого законом обсягу (2 млрд. 640 млн. гривень).

Надходження акцизного збору із вироблених в Україні товарів становили 2 млрд. 527,9 млн.грн., що на 400 млн.грн. або 18,8 відс. більше, ніж у 2006 році; акцизного збору із ввезених на територію України товарів — 1 млрд. 181,4 млн.грн. (відповідно, на 271,2 млн.грн. або 29,8 відс. більше); збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, — 585,4 млн.грн. (на 94,5 млн.грн. або 19,3 відс. більше); мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб’єктами підприємницької діяльності та громадянами — 4 млрд. 48,1 млн.грн. (на 1 млрд. 569,9 млн.грн. або 63,4 відс. більше).

Додаткові збори на виплату пенсій у минулому році надійшли до спеціального фонду в сумі 6 млрд. 118,5 млн.грн., що на 1 млрд. 256,2 млн.грн. або 25,8 відс. більше, ніж у попередньому році. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію зараховано в сумі 2 млрд. 801,7 млн.грн., що на 95 млн.грн. або 3,5 відс. більше, ніж у попередньому році; надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності становили 706,8 млн.грн. і на 212,6 млн.грн. або 43 відс. перевищили надходження попереднього року.

До спеціального фонду державного бюджету зараховано 16 млрд. 524,2 млн.грн. власних надходжень бюджетних установ, що становило 167,5 відс. обсягу, затвердженого на рік, та 96 відс. плану з урахуванням внесених змін. Питома вага власних надходжень бюджетних установ у спеціальному фонді, порівняно із попереднім роком, зросла на 4,9 відс. пункта і становила 41,5 відсотка.

Основним джерелом власних надходжень установ, які утримувалися за рахунок коштів державного бюджету, була плата за послуги, що надаються бюджетними установами, — 10 млрд. 665,5 млн.грн. або 64 5 відс. загальної суми. Ці надходження склали 111,9 відс. затвердженого і 94,5 відс. уточненого планового обсягу. Решта власних надходжень бюджетних установ — це кошти, перераховані юридичними або фізичними особами для виконання окремих доручень та інвестиційних проектів, а також благодійні внески, гранти і дарунки — 5 млрд. 858,8 млн.грн. або 35,5 відсотка. Затверджені законом річні обсяги за цими надходженнями перевищені у 17,7 раза, рівень виконання планових показників (з урахуванням внесених змін) становив 98,7 відсотка.

3.2. Видатки спеціального фонду державного бюджету затверджено в сумі 31 млрд. 863,4 млн. гривень. Змінами, внесеними впродовж року, планові призначення збільшено на 11 млрд. 754,2 млн.грн. або 36,9 відс. і визначено в сумі 43 млрд. 617,6 млн. гривень. За рахунок коштів спеціального призначення проведені видатки в сумі 37 млрд. 466,5 млн.грн. або 94 відс. відповідних надходжень (39 млрд. 838,1 млн. гривень). Затверджені обсяги спеціального фонду в цілому перевиконані на 5 млрд. 603,1 млн.грн. або на 17,6 відс., водночас план з урахуванням змін недовиконано на 6 млрд. 151,1 млн.грн. або 14,1 відсотків.

Проведення видатків спеціального фонду державного бюджету за основними напрямами наведено в таблиці 5.

                                      Таблиця 5

 

Виконання спеціального фонду державного бюджету за видатками у 2007 році

                                      млн.грн.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦    Показники     ¦Затверджено¦  План з   ¦Виконано¦  Відсоток виконання до: ¦

¦з/п¦                  ¦           ¦урахуванням¦        ¦-------------------------¦

¦   ¦                  ¦           ¦   змін    ¦        ¦затвердженого¦  плану з  ¦

¦   ¦                  ¦           ¦           ¦        ¦             ¦урахуванням¦

¦   ¦                  ¦           ¦           ¦        ¦             ¦    змін   ¦

¦---+------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦   ¦ВСЬОГО ВИДАТКIВ   ¦   31863   ¦   43618   ¦  37467 ¦    117,6    ¦    85,9   ¦

¦---+------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦   ¦у тому числі:     ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦---+------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦ 1.¦Загальнодержавні  ¦    732    ¦    1032   ¦  869   ¦    118,7    ¦    84,2   ¦

¦   ¦функції           ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦---+------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦ 2.¦Оборона           ¦    1641   ¦    2625   ¦  1521  ¦    92,7     ¦    57,9   ¦

¦---+------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦ 3.¦Громадський       ¦    1924   ¦    3086   ¦  2848  ¦    148,0    ¦    92,3   ¦

¦   ¦порядок, безпека  ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦   ¦та судова влада   ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦---+------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦ 4.¦Економічна        ¦   12786   ¦   18972   ¦  16742 ¦    130,9    ¦    88,2   ¦

¦   ¦діяльність        ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦---+------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦ 5.¦Охорона           ¦    745    ¦    846    ¦  749   ¦    100,5    ¦    88,5   ¦

¦   ¦навколишнього     ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦   ¦природного        ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦   ¦середовища        ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦---+------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦ 6.¦Житлово-комунальне¦    651    ¦    770    ¦   81   ¦    12,4     ¦    10,5   ¦

¦   ¦господарство      ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦---+------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦ 7.¦Охорона здоров'я  ¦    709    ¦    1169   ¦  1080  ¦    152,3    ¦    92,4   ¦

¦---+------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦ 8.¦Духовний і        ¦    139    ¦    183    ¦  158   ¦    113,7    ¦    86,3   ¦

¦   ¦фізичний розвиток ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦---+------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦ 9.¦Освіта            ¦    5187   ¦    6119   ¦  5316  ¦    102,4    ¦    86,9   ¦

¦---+------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦10.¦Соціальний захист ¦    5429   ¦    6818   ¦  6658  ¦    122,6    ¦    97,7   ¦

¦   ¦та соціальне      ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦   ¦забезпечення      ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦---+------------------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------¦

¦11.¦Кошти, що         ¦    1922   ¦    1998   ¦  1445  ¦    75,2     ¦    72,3   ¦

¦   ¦передаються до    ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

¦   ¦інших бюджетів    ¦           ¦           ¦        ¦             ¦           ¦

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Значне зростання впродовж року планових обсягів видаткової частини спеціального фонду зумовлене, в першу чергу, недоліками в плануванні, а також отриманням окремими розпорядниками бюджетних коштів грантів, дарунків та коштів на виконання окремих доручень, які через непередбачуваність не плануються при затвердженні бюджету. Так, упродовж року планові призначення спеціального фонду Пенсійного фонду збільшено на 1 млрд. 355,7 млн.грн. або на 28,5 відс.; Державного комітету з державного матеріального резерву — на 979 млн.грн. або в 3,4 раза; Міністерства внутрішніх справ — на 834,6 млн.грн. або на 61,6 відс.; Міністерства охорони здоров’я — на 283,2 млн.грн. або на 31,3 відс.; Міністерства транспорту та зв’язку — на 236 млн.грн. або в 1,9 раза; Державної судової адміністрації — на 133 млн.грн. або в 10,9 раза.

Крім того, відповідно до статті 126 закону про державний бюджет, Державній службі автомобільних доріг дозволено залучити кредити на розвиток основних автомобільних доріг загального користування на придбання обладнання та механізмів для ремонту і утримання автомобільних доріг, що спричинило збільшення планових призначень спеціального фонду вказаного розпорядника бюджетних коштів на 5 млрд. 816,4 млн.грн. або в 2,1 раза.

3.2.1. У 2007 році обсяги видатків спеціального фонду державного бюджету, порівняно з 2006 роком, номінально збільшилися на 6 млрд. 584,1 млн.грн. або 21,3 відсотка. При цьому їх частка у відповідних надходженнях зменшилася на 1,9 відс. пункта (з 95,9 відс. до 94 відсотків). Також на 1 відс. пункт (з 22,5 відс. до 21,5 відс.) зменшилася питома вага видатків спеціального призначення в загальній сумі видатків державного бюджету.

Скорочення частки коштів спеціального призначення відбулося за рахунок суттєвого (з 3 млрд. 869,3 млн.грн. до 1 млрд. 239,3 млн.грн. або в 2,7 раза) зменшення, порівняно з 2006 роком, видатків на компенсацію різниці між цінами закупівлі імпортовано природного газу та його реалізації суб’єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням, джерелом здійснення яких визначено надходження податкової заборгованості НАК “Нафтогаз України”.

У звітному періоді найбільше зросли кошти спеціального призначення на економічну діяльність — на 5 млрд. 553,4 млн.грн. або 49,6 відс.; соціальний захист та соціальне забезпечення — на 1 млрд. 245 млн.грн. або 23 відс.; освіту — на 1 млрд. 14 млн.грн. або 23,6 відс.; громадський порядок, безпеку та судову владу — на 793,8 млн.грн. або 38,6 відс., а їх питома вага в загальному обсязі видатків спеціального фонду становила, відповідно, 44,7 відс., 17,8 відс., 14,2 відс. і 7,6 відсотка. Водночас значно, на 3 млрд. 431,6 млн.грн. або в 3,4 раза, зменшився обсяг видатків спеціального фонду, спрямованих на міжбюджетні трансферти.

За економічною класифікацією, переважну частину коштів спеціального фонду державного бюджету (23 млрд. 525,5 млн.грн. або 62,8 відс. загального обсягу) спрямовано на поточні видатки, що на 2 млрд. 40,4 млн.грн. або 9,5 відс. більше відповідного показника 2006 року.

На капітальні видатки спрямовано 13 млрд. 941 млн.грн. або 37,2 відс. загального обсягу видатків спеціального призначення, що на 4 млрд. 543,7 млн.грн. або на 48,4 відс. більше, ніж у 2006 році, а їх частка збільшилася на 6,8 відс. пункти (з 30,4 відс. до 37,2 відсотків).

3.2.2. Виконання видаткової частини спеціального фонду відбувалося з традиційними недоліками. Зокрема, у зв’язку з невиконанням плану надходжень, видатки за деякими бюджетними програмами не проводилися або проводилися в обсягах, значно менше планових. Водночас, за умови надходження відповідних доходних джерел, окремі видатки здійснені в обсягах, менших за наявні ресурси.

Так, до спеціального фонду державного бюджету надійшло лише 14,6 тис.грн. коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації. В результаті, за рахунок вказаного джерела не проводились видатки за 13 бюджетними програмами, зокрема, пов’язаними із технічним переоснащенням об’єктів комунального господарства, а також вирішенням соціальних проблем у сільській місцевості.

У зв’язку з невиконанням плану надходжень до спеціального фонду від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних органів (надійшло лише 10,7 млн.грн.), видатки на їх потреби проведені в сумі 234,4 млн.грн. в основному, за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

За відсутності надходжень до страхового фонду безпеки авіації, Міністерством транспорту та зв’язку не проводились видатки на заходи з підтримки належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт.

Статтею 20 закону про державний бюджет

передбачалося проведення видатків та надання кредитів за рахунок позик, які залучаються державою від міжнародних іноземних організацій за 24 бюджетними програмами на загальну суму 1 млрд. 801,5 млн. гривень. Внаслідок неналежного здійснення відповідальними виконавцями заходів щодо прискорення впровадження спільних проектів, впродовж року до спеціального фонду за вказаним джерелом надійшло лише 866,3 млн.грн. або 47,9 відс. річних планових призначень. Відповідно, за 19 бюджетними програмами використано 841,1 млн.грн. або 46,8 відс. затверджених річних обсягів (1 млрд. 798,2 млн.грн.), а за 5 бюджетними програмами взагалі не розпочато проведення видатків.

Так, Міністерством економіки взагалі не використовувалися кошти на заходи щодо зміцнення бази для прийняття рішень і прогнозування; Міністерством фінансів — надання кредитів у рамках проекту фінансування розвитку села, модернізацію державних фінансів, а також заходи щодо вдосконалення методології складання грошово-кредитної і банківської статистики. Міністерством праці та соціальної політики в рамках реалізації проекту щодо удосконалення системи соціальної допомоги за трьома бюджетними програмами використано 9,9 млн.грн. або лише 5,6 відс. річних затверджених обсягів (177,3 млн. гривень).

Водночас, за умови надходження відповідних доходних джерел, окремі видатки спеціального фонду здійснені в обсягах, менших за наявні ресурси. Так, традиційно, неповністю використовувалися кошти збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що надійшли в сумі 719,8 млн. гривень. Міністерством охорони навколишнього природного середовища за 8 бюджетними програмами використано 202,1 млн.грн. або лише 79 4 відс. річних призначень (254,5 млн. гривень).

За наявності відповідних ресурсів (збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що надійшов у загальній сумі 2 млрд. 801,7 млн.грн.), Міністерством палива та енергетики на здешевлення кредитів на будівництво енергоблоків атомних гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній електропередач, а також на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій використано 24,6 млн.грн. або 7 відс. річних призначень (352 млн. гривень).

3.2.3. Протягом минулого року кредиторська заборгованість з основної діяльності в частині спеціального фонду державного бюджету зросла з 816,5 млн.грн. до 969,1 млн.грн. або на 152,6 млн.грн. та 18,7 відсотків.

Зокрема, протягом першого кварталу минулого року заборгованість зросла — на 141,4 млн.грн. і становила 958 млн.грн. (01.04.2007), а за квітень — вересень — збільшилася ще на 342 млн.грн. і становила 1 млрд. 299,9 млн.грн. (01.10.2007). Тобто, за дев’ять місяців минулого року кредиторська заборгованість збільшилася на 483,4 млн.грн. або 59,2 відсотка. Проте з прийняттям Урядом та головними розпорядниками відповідних заходів щодо погашення кредиторської заборгованості, протягом жовтня — грудня минулого року відбулося її зменшення на 330,8 млн.грн. або 25,4 відс. і на 01.01.2008 вона становила 969,1 млн. гривень.

Головними розпорядниками не в повних обсягах погашено кредиторську заборгованість з оплати праці працівників бюджетних установ і комунальних послуг та енергоносіїв, яка на 01.01.2008 становила, відповідно, 5,8 млн.грн. (з неї прострочена — 3,7 млн.грн. або 63,6 відс.) та 19,9 млн.грн. (з неї прострочена — 18,6 млн.грн. або 93,5 відсотка).

Більше половини (52,4 відс.) загального обсягу заборгованості обліковувалася за Міністерством освіти і науки — 507,4 млн.грн., яка з початку року зросла на 132 млн.грн. або 35,2 відс., у тому числі за програмами з підготовки кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівня акредитації — 488,2 млн.грн. або 96,2 відс. заборгованості міністерства (зросла на 128,1 млн.грн. або 35,6 відсотка). Також значні обсяги заборгованості залишалися у Міністерстві охорони здоров’я — 123,2 млн.грн. або 12,7 відс. загального обсягу, Міністерстві внутрішніх справ — 78,8 млн.грн. або 8,1 відс., Державному департаменті з питань виконання покарань — 41 млн.грн. або 4,2 відсотка.

3.2.4. Дебіторська заборгованість з основної діяльності в частині спеціального фонду збільшилася лише на 9,7 млн.грн., її обсяг на кінець року становив 1 млрд. 188,7 млн.грн. і перевищив обсяг кредиторської заборгованості в 1,2 раза.

Дебіторська заборгованість, майже за всіма видами розрахунків зменшилася, зокрема, в частині капітальних видатків — на 38,8 млн.грн. або 5,5 відс. (на кінець року заборгованість становила 666,3 млн.грн.); досліджень і розробок, видатків державного (регіонального) значення — на 13,9 млн.грн. або 13,5 відс. (89,2 млн.грн.); оплати комунальних послуг та енергоносіїв — на 10,1 млн.грн. або в 2,3 раза (7,7 млн.грн.) і тільки за розрахунками з придбання предметів постачання та матеріалів заборгованість зросла на 45,9 млн.грн. або в 2,1 раза (86,3 млн. гривень).

Найбільші обсяги дебіторської заборгованості з основної діяльності в частині спеціального фонду обліковувалися в Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи — 198 млн.грн. або 16,7 відс. загального обсягу заборгованості (з неї прострочена — 171,7 млн.грн. або 86,7 відс.), Міністерстві внутрішніх справ — 160 млн.грн. або 13,5 відс. (з неї прострочена — 131,3 млн.грн. або 82,1 відс.), Міністерстві оборони — 109,3 млн.грн. або 9,2 відс. (з неї прострочена — 30,6 млн.грн. або 28 відс.), Службі безпеки — 75,7 млн.грн. або 6,4 відс. (з неї прострочена — 67 млн.грн. або 88,5 відсотка).

3.3. Бюджетне кредитування за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету здійснювалося неефективно. Рівень повернення та надання кредитів залишався низьким.

Повернення кредитів становило 770,6 млн.грн. при плановому обсязі 1 млрд. 435,5 млн. гривень. Таким чином, річний план не виконано на 664,9 млн.грн. або 46,3 відсотка. Повернуто до спеціального фонду тільки 42,1 відс. коштів, наданих на формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом і для здійснення заставних та інтервенційних закупівель. Взагалі не поверталися кредити, надані на реконструкцію гідроелектростанцій за рахунок коштів гранту Уряду Швейцарської конфедерації (10,1 млн.грн.) та фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою (11,7 млн. гривень).

Впродовж року надано кредитів у сумі 1 млрд. 570 млн.грн. або 57,6 відс. (2 млрд. 725,2 млн.грн.) до планових обсягів. За окремими бюджетними програмами спеціального фонду державного бюджету за наявності фінансових ресурсів кредитування проведено в значно менших обсягах. Зокрема, на реалізацію інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій в галузях економіки, технологій з виробництва альтернативних джерел палива передбачалося надати кредит у сумі 283,4 млн. гривень. При надходженні ще в 2006 році передбачених коштів у повному обсязі, кредит надано в сумі лише 174,8 млн. гривень.

IV. Фінансування державного бюджету та державний борг

4.1. Державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 9 млрд. 842,9 млн.грн., що на 9 млрд. 223,1 млн.грн. або 48,4 відс. менше затвердженого граничного розміру (19 млрд. 66 млн.грн.), у тому числі загальний фонд виконано з дефіцитом у сумі 11 млрд. 415,1 млн.грн., а спеціальний — з профіцитом у сумі 1 млрд. 572,2 млн. гривень.

     Статтею 1 Закону України від 19.12.2006 N 489-V  (  489-16  )

"Про  Державний  бюджет України на 2007 рік" установлено граничний

розмір дефіциту державного бюджету в сумі 15 млрд.  715,7 млн.грн.

у   тому  числі  загального  фонду  -  14  млрд.  412,5  млн.грн.,

спеціального фонду -  1  млрд.  303,2  млн.  гривень.  Крім  того,

законами  від  15.03.2007  N  749-V  (  749-16 ) та від 01.06.2007

N  1119-V  (  1119-16  ) "Про внесення змін до Закону України "Про

Державний  бюджет  України  на 2007 рік" Уряду дозволено додатково

спрямувати  на  фінансування  загального  фонду  частину  вільного

залишку  коштів  державного  бюджету  у  сумі  3  млрд. 350,3 млн.

гривень.  Враховуючи затверджені обсяги доходів, видатків, надання

та повернення кредитів, дефіцит державного бюджету збільшено до 19

млрд.  66 млн.грн., у тому числі загального фонду - 17 млрд. 762,8

млн.грн., спеціального - 1 млрд. 303,2 млн. гривень.

Фактичний дефіцит державного бюджету склав 1,4 відс. ВВП, що в межах норми визначеної для країн — членів ЄС (3 відс. ВВП), та прогнозованого рівня, передбаченого при затвердженні закону про державний бюджет, проте на 0,7 відс. пункта вище показника попереднього року (0,7 відс. ВВП).

Залишки коштів державного бюджету на єдиному казначейському рахунку впродовж року скоротилися на 2 млрд. 999,5 млн.грн. і на 1 січня 2008 року складали 10 млрд. 746,2 млн.грн., у тому числі загального фонду — 5 млрд. 717 млн.грн. при встановленому розмірі оборотної касової готівки до 2 млрд. 855,4 млн.грн., спеціального — 5 млрд. 29,2 млн. гривень. При цьому залишки коштів загального фонду скоротилися майже на половину, а спеціального — зросли більш ніж у півтора раза.

4.1.1. За умов перевиконання доходів на 657,3 млн.грн. або 0,5 відс. і неповного проведення запланованих видатків на 5 млрд. 736,1 млн.грн. або 4 відс., загальний фонд державного бюджету виконано з дефіцитом у сумі 11 млрд. 415,1 млн.грн., що на 6 млрд. 347,7 млн.грн. або 35,7 відс. менше плану (17 млрд. 762,8 млн. гривень).

Впродовж січня-травня минулого року, в результаті здійснення видатків у менших обсягах за отримані доходи, загальний фонд виконувався з профіцитом, замість запланованого дефіциту, починаючи з червня, внаслідок проведення видатків у більших обсягах, ніж отримано доходів, — з дефіцитом, проте у менших обсягах, ніж планувалося (діаграма 5).

Діаграма 5. Виконання загального фонду

           державного бюджету у 2007 році (кумулятивно)

                         ( va9-6150-08 )

 

На фінансування державного бюджету залучено 17 млрд. 414,7 млн.грн. або 72,7 відс. плану (23 млрд. 937,9 млн.грн.), витрачено на погашення державного боргу та придбання цінних паперів — 5 млрд. 999,6 млн.грн. або 97,2 відсотка. Показники дефіциту і фінансування загального фонду державного бюджету наведені в таблиці 6.

                                      Таблиця 6

 

Дані щодо дефіциту та фінансування загального фонду державного бюджету

                                      млн.грн.

 

-------------------------------------------------------------------

¦ N ¦  Показники ¦Виконано¦                2007 рік               ¦

¦з/п¦            ¦   за   ¦---------------------------------------¦

¦   ¦            ¦2006 рік¦ план ¦виконано¦    відхилення від:    ¦

¦   ¦            ¦        ¦      ¦        ¦-----------------------¦

¦   ¦            ¦        ¦      ¦        ¦ 2006 року ¦   плану   ¦

¦   ¦            ¦        ¦      ¦        ¦-----------+-----------¦

¦   ¦            ¦        ¦      ¦        ¦сума ¦відс.¦сума ¦відс.¦

¦---+------------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----¦

¦ I.¦ДЕФIЦИТ     ¦  4813  ¦17763 ¦  11415 ¦6602 ¦в 2,4¦-6348¦-35,7¦

¦   ¦            ¦        ¦      ¦        ¦     ¦раза ¦     ¦     ¦

¦---+------------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----¦

¦   ¦(ряд. 1.2 + ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦ряд. 1.3 -  ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦ряд. 1.1 -  ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦ряд. 1.4)   ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦---+------------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----¦

¦1.1¦Доходи      ¦ 101328 ¦125444¦ 126101 ¦24773¦24,4 ¦ 657 ¦ 0,5 ¦

¦---+------------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----¦

¦1.2¦Видатки     ¦ 106226 ¦142524¦ 136788 ¦30562¦28,8 ¦-5736¦-4,0 ¦

¦---+------------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----¦

¦1.3¦Надання     ¦  183   ¦ 1237 ¦  1108  ¦ 925 ¦в 6,1¦-129 ¦-10,4¦

¦   ¦кредитів    ¦        ¦      ¦        ¦     ¦раза ¦     ¦     ¦

¦---+------------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----¦

¦1.4¦Повернення  ¦  268   ¦  554 ¦  380   ¦ 112 ¦41,8 ¦-174 ¦-31,5¦

¦   ¦кредитів    ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦---+------------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----¦

¦   ¦            ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦---+------------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----¦

¦II.¦ФIНАНСУВАННЯ¦  4813  ¦17763 ¦  11415 ¦6602 ¦в 2,4¦-6348¦-35,7¦

¦   ¦            ¦        ¦      ¦        ¦     ¦раза ¦     ¦     ¦

¦---+------------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----¦

¦   ¦(ряд. 2.1 - ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦ряд. 2.2)   ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦---+------------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----¦

¦2.1¦Фінансування¦  14311 ¦23939 ¦  17415 ¦3104 ¦21,7 ¦-6524¦-27,3¦

¦   ¦в частині   ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦надходжень -¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦всього,     ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦---+------------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----¦

¦   ¦у тому      ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦числі:      ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦---+------------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----¦

¦   ¦внутрішні   ¦  1582  ¦ 3830 ¦  3573  ¦1991 ¦в 2,3¦-257 ¦-6,7 ¦

¦   ¦запозичення ¦        ¦      ¦        ¦     ¦раза ¦     ¦     ¦

¦---+------------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----¦

¦   ¦зовнішні    ¦  9625  ¦ 5997 ¦  6060  ¦-3565¦-37,0¦  63 ¦ 1,1 ¦

¦   ¦запозичення ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦---+------------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----¦

¦   ¦надходження ¦  553   ¦10588 ¦  2459  ¦1906 ¦в 4,4¦-8129¦-76,8¦

¦   ¦від         ¦        ¦      ¦        ¦     ¦раза ¦     ¦     ¦

¦   ¦приватизації¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦державного  ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦майна       ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦---+------------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----¦

¦   ¦повернення  ¦  362   ¦  174 ¦  172   ¦-190 ¦-52,5¦  -2 ¦-1,0 ¦

¦   ¦коштів з    ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦депозитів   ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦або         ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦пред'явлення¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦цінних      ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦паперів     ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦---+------------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----¦

¦   ¦зміни       ¦  2189  ¦ 3350 ¦  5151  ¦2962 ¦в 2,4¦1801 ¦53,8 ¦

¦   ¦обсягів     ¦        ¦      ¦        ¦     ¦раза ¦     ¦     ¦

¦   ¦готівкових  ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦коштів      ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦---+------------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----¦

¦2.2¦Фінансування¦  9498  ¦ 6176 ¦  6000  ¦-3498¦-36,8¦-176 ¦-2,8 ¦

¦   ¦в частині   ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦витрат -    ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦всього,     ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦---+------------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----¦

¦   ¦у тому      ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦числі:      ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦---+------------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----¦

¦   ¦погашення   ¦  4157  ¦ 2500 ¦  2367  ¦-1790¦-43,1¦-133 ¦-5,3 ¦

¦   ¦внутрішнього¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦боргу       ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦---+------------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----¦

¦   ¦погашення   ¦  5192  ¦ 3653 ¦  3610  ¦-1582¦-30,5¦ -43 ¦-1,2 ¦

¦   ¦зовнішнього ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦боргу       ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦---+------------+--------+------+--------+-----+-----+-----+-----¦

¦   ¦розміщення  ¦  149   ¦  23  ¦   23   ¦-126 ¦-84,6¦  -  ¦  -  ¦

¦   ¦коштів на   ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦депозитах   ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦або         ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦придбання   ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦цінних      ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦   ¦паперів     ¦        ¦      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

-------------------------------------------------------------------

 

Зокрема, передбачалося отримати від державних запозичень 9 млрд. 826,4 млн.грн., у тому числі внутрішніх — 3 млрд. 829,8 млн.грн., зовнішніх — 5 млрд. 996,6 млн. гривень. Фактично надійшло 9 млрд. 633 млн.грн. або 98 відс. плану, у тому числі від розміщення облігацій зовнішньої державної позики — 6 млрд. 60 млн.грн. або 101,1 відс., внутрішньої державної позики — 3 млрд. 573 млн.грн. або 93,3 відсотка.

Крім державних запозичень, для фінансування загального фонду передбачалось отримати надходжень від приватизації державного майна в сумі 10 млрд. 587,5 млн. гривень. Фактично кошти від приватизації державного майна надійшли в сумі 2 млрд. 458,6 млн.грн. або лише 23,2 відс. плану.

У зв’язку з невиконанням на 8 млрд. 128,9 млн.грн. плану надходжень від приватизації державного майна та на 256,8 млн.грн. від внутрішніх запозичень Міністерство фінансів, відповідно до статті 12 закону про державний бюджет, з метою забезпечення фінансування загального фонду здійснило часткове заміщення вказаних недонадходжень зовнішніми запозиченнями, які на 63,4 млн.грн. перевищили заплановані обсяги.

4.1.2. Законом про державний бюджет граничний розмір дефіциту спеціального фонду встановлено в сумі 1 млрд. 303,2 млн. гривень. Фактично, спеціальний фонд виконано з профіцитом у сумі 1 млрд. 572,2 млн. гривень.

Протягом року спеціальний фонд виконувався в умовах здійснення видатків та надання кредитів у обсягах значно менших за планові, та наявні ресурси, що спричинило зростання залишків коштів на 1 млрд. 890,5 млн.грн. або 60,2 відс. до 5 млрд. 29,2 млн.грн. (діаграма 6).

Діаграма 6. Виконання спеціального фонду державного бюджету у 2007 році

                         ( va9-6150-08 )

 

Залишки коштів спеціального фонду постійно зростали і перевищували надходження впродовж одинадцяти місяців минулого року. Лише у грудні, внаслідок проведення видатків та надання кредитів у обсягах більших за отримані ресурси, залишки коштів скоротилися майже наполовину.

Законом про державний бюджет на минулий рік

передбачалося залучити до спеціального фонду від надходження зовнішніх позик 1 млрд. 801,5 млн.грн., приватизації державного майна 0,2 млн.грн. і погасити борг перед Російською Федерацією в рахунок платежів, пов’язаних з перебуванням її Чорноморського флоту на території України, в сумі 498,5 млн. гривень.

У процесі виконання державного бюджету планові показники щодо надходження коштів від зовнішніх позик збільшено на 8 млн.грн. і встановлено в розмірі 1 млрд. 809,5 млн. гривень. Фактично залучено зовнішніх позик в сумі 866,3 млн.грн., що у 2,1 раза менше планового обсягу. Від приватизації державного майна надійшло 0,2 млн.грн. або 100 відс. плану.

Борг перед Російською Федерацією погашено в сумі 493,6 млн.грн. або на 1 відс. менше плану, що зумовлено різницею між фактичним курсом гривні до долара США і розрахунковим, що застосовувався при затвердженні бюджету.

4.1.3. Проведені приватизаційні заходи практично не забезпечили виконання запланованого річного обсягу надходжень від приватизації для фінансування державного бюджету. В цілому, надійшло від приватизації державного майна 2 млрд. 458,8 млн.грн. або лише 23,2 відс. планового показника (10 млрд. 587,7 млн. гривень).

Перелік господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки), яких підлягали підготовці та продажу в минулому році, затверджено розпорядженням Уряду від 26.04.2007 N 226-р, до якого впродовж року п’ять разів вносились зміни та доповнення. Відповідно до вказаного переліку передбачалась приватизація 576 об’єктів державної власності.

Надходження від приватизації державного майна забезпечено, в основному, за рахунок продажу акцій НАСК “Оранта” (500,8 млн.грн.), ВАТ “Нікопольський південнотрубний завод” (352,6 млн.грн.) ВАТ “Завод напівпровідників” (205 млн.грн.), ВАТ “Науково-виробниче об’єднання “Етал” (58,8 млн. гривень).

Водночас переважна частина запланованих до продажу об’єктів не роздержавлена. Як наслідок, приватизацію 316 підприємств загальною номінальною вартістю державних пакетів акцій у сумі 4,7 млрд.грн. перенесено на 2008 рік. Серед них: ВАТ “Укртелеком" — з номінальною вартістю державної частки статутного фонду — 1779,1 млн.грн., ВАТ “Одеський припортовий завод" — 794,7 млн.грн., ВАТ “Полтаваобленерго" — 13,8 млн.грн., ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго" — 13,1 млн.грн., ВАТ “Львівобленерго" — 13,1 млн.грн., ВАТ “Сумиобленерго" — 11,1 млн.грн., ВАТ Енергопостачальна компанія “Чернігівобленерго" — 7,5 млн.грн., ВАТ “Прикарпаттяобленерго" — 6,5 млн. гривень.

4.2. В результаті здійснення внутрішніх і зовнішніх запозичень надання державних гарантій та девальвації гривні до окремих іноземних валют, загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу впродовж року збільшився на 8 млрд. 196,2 млн.грн. або 10,2 відс., до 88 млрд. 744,7 млн. гривень. Внутрішній борг зріс на 2 млрд. 198,6 млн.грн. або 13,2 відс., до 18 млрд. 807,3 млн.грн., зовнішній — на 5 млрд. 997,6 млн.грн. або 9,4 відс., до 69 млрд. 937,4 млн.грн. (таблиця 7).

                                      Таблиця 7

 

                 Стан державного та гарантованого

                          державою боргу

 

                                      млн.грн.

 

------------------------------------------------------------------------

¦ N  ¦  Показники ¦ Фактично ¦  На 01.01.2008   ¦    Відхилення від    ¦

¦з/п ¦            ¦    на    ¦------------------+----------------------¦

¦    ¦            ¦01.01.2007¦граничний¦фактично¦01.01.2007¦граничного ¦

¦    ¦            ¦          ¦  розмір ¦        ¦          ¦  розміру  ¦

¦    ¦            ¦          ¦         ¦        ¦----------+-----------¦

¦    ¦            ¦          ¦         ¦        ¦сума¦відс.¦сума ¦відс.¦

¦----+------------+----------+---------+--------+----+-----+-----+-----¦

¦    ¦ВСЬОГО      ¦  80549   ¦    -    ¦  88745 ¦8196¦10,2 ¦  -  ¦  -  ¦

¦    ¦ДЕРЖАВНИЙ ТА¦          ¦         ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦    ¦ГАРАНТОВАНИЙ¦          ¦         ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦    ¦ДЕРЖАВОЮ    ¦          ¦         ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦    ¦БОРГ        ¦          ¦         ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦----+------------+----------+---------+--------+----+-----+-----+-----¦

¦    ¦у тому      ¦          ¦         ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦    ¦числі:      ¦          ¦         ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦----+------------+----------+---------+--------+----+-----+-----+-----¦

¦ I. ¦Державний   ¦  66114   ¦  75444  ¦  71294 ¦5180¦ 7,8 ¦-4150¦-5,5 ¦

¦    ¦борг, всього¦          ¦         ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦----+------------+----------+---------+--------+----+-----+-----+-----¦

¦    ¦у тому      ¦          ¦         ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦    ¦числі:      ¦          ¦         ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦----+------------+----------+---------+--------+----+-----+-----+-----¦

¦1.1 ¦внутрішній  ¦  16608   ¦  25496  ¦  17806 ¦1198¦ 7,2 ¦-7690¦-30,2¦

¦    ¦державний   ¦          ¦         ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦    ¦борг        ¦          ¦         ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦----+------------+----------+---------+--------+----+-----+-----+-----¦

¦1.2 ¦зовнішній   ¦  49506   ¦  49 948 ¦  53488 ¦3982¦ 8,0 ¦3540 ¦ 7,1 ¦

¦    ¦державний   ¦          ¦         ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦    ¦борг        ¦          ¦         ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦----+------------+----------+---------+--------+----+-----+-----+-----¦

¦II. ¦Гарантований¦  14435   ¦    -    ¦  17450 ¦3015¦20,9 ¦  -  ¦  -  ¦

¦    ¦державою    ¦          ¦         ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦    ¦борг, всього¦          ¦         ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦----+------------+----------+---------+--------+----+-----+-----+-----¦

¦    ¦у тому      ¦          ¦         ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦    ¦числі:      ¦          ¦         ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦----+------------+----------+---------+--------+----+-----+-----+-----¦

¦2.1 ¦внутрішній  ¦    1     ¦    -    ¦  1001  ¦1000¦  у  ¦  -  ¦  -  ¦

¦    ¦гарантований¦          ¦         ¦        ¦    ¦1000 ¦     ¦     ¦

¦    ¦борг        ¦          ¦         ¦        ¦    ¦р.б. ¦     ¦     ¦

¦----+------------+----------+---------+--------+----+-----+-----+-----¦

¦2.2.¦зовнішній   ¦  14434   ¦    -    ¦  16449 ¦2016¦14,0 ¦  -  ¦  -  ¦

¦    ¦гарантований¦          ¦         ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

¦    ¦борг        ¦          ¦         ¦        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦

------------------------------------------------------------------------

 

У минулому році, як і планувалося, Уряд орієнтувався на зовнішні запозичення, враховуючи їх переваги над внутрішніми в частині термінів та відсоткових ставок. Тому, від зовнішніх державних запозичень надійшло до державного бюджету в 1,7 раза більше коштів, ніж від внутрішніх. Відповідно продовжувала зростати зовнішня складова державного боргу, яка на кінець року становила 75 відс. порівняно з 66,8 відс. у 2002 та 69,6 відс. у 2005 роках. Але така політика поглиблює залежність країни від зовнішніх факторів, зокрема, стану зовнішніх ринків та курсів іноземних валют.

Структура державного та гарантованого державою боргу дещо змінилася. Збільшилася питома вага гарантованого державою боргу на 1,8 відс. пункта, з 17,9 відс. до 19,7 відс., у зв’язку з наданням державних гарантій, та внутрішніх боргових зобов’язань на 0,6 відс. пункта, з 20,6 відс. до 21,2 відсотка. У структурі боргу за валютою погашення зменшилася частка боргу в іноземній валюті на 1 5 відс. пункта, з 86,2 відс. до 84,7 відсотка.

4.2.1. Державний борг зріс на 5 млрд. 180,5 млн.грн. або 7,8 відс., до 71 млрд. 294,3 млн.грн. і знаходився в межах встановленого граничного розміру на кінець року (75 млрд. 444,3 млн. гривень). При цьому внутрішній державний борг менше граничного розміру на 7 млрд. 689,6 млн.грн., а зовнішній — перевищив граничний розмір на 700,9 млн.дол. або 3 млрд. 539,5 млн. гривень.

Перевищення фактичного обсягу державного зовнішнього боргу над граничним спричинене девальвацією гривні до окремих іноземних валют, а також заміщенням відповідно до статті 12 закону про державний бюджет на 2007 рік недонадходжень від внутрішніх запозичень та приватизації державного майна зовнішніми запозиченнями.

Збільшення державного боргу з початку року відбулося, в основному, внаслідок перевищення надходжень від запозичень над сумою витрат з погашення боргу (діаграма 7).

Діаграма 7. Динаміка погашення державного боргу

             та запозичень у 2007 році (кумулятивно)

 

Зображення має графічний вигляд. Не наводиться.

Впродовж січня-липня витрати на погашення боргу перевищували запозичення, а з серпня до кінця року — запозичення перевищили витрати на погашення боргу, що зумовило зростання державного боргу.

Внутрішній державний борг впродовж року зріс на 1 млрд. 198,7 млн.грн. або 7,2 відс., до 17 млрд. 806,4 млн. гривень. В частині заборгованості за облігаціями внутрішньої державної позики перед юридичними особами внутрішній державний борг збільшився на 1 млрд. 451,2 млн.грн. або 18,9 відс. у зв’язку з перевищенням залучення коштів від випуску облігацій внутрішньої державної позики над погашенням внутрішнього державного боргу на 1 млрд. 206,2 млн.грн., а в частині заборгованості перед Національним банком — зменшився на 252,5 млн.грн. або 2,8 відс., внаслідок погашення частини заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту державного бюджету в іноземній валюті. Однак Кабінет Міністрів України та Міністерство фінансів не повною мірою виконали вимоги частини першої статті 4 закону про державний бюджет щодо погашення зазначеної заборгованості у сумі не менше 255 млн. гривень. Фактично, погашено заборгованість на 2,5 млн.грн. менше встановленого законом обсягу.

Зовнішній державний борг збільшився на 3 млрд. 981,8 млн.грн.

або 8 відс., до 53 млрд. 487,9 млн.грн., внаслідок перевищення зовнішніх надходжень над погашенням зовнішнього боргу (2 млрд. 822,6 млн.грн.), а також змін курсу гривні до окремих іноземних валют. При цьому зовнішній державний борг зріс в частині заборгованості за облігаціями зовнішньої державної позики на 5 млрд. 230,5 млн.грн. або 20,2 відс. і скоротився за позиками, одержаними від органів управління іноземних держав, — на 970,8 млн.грн. або 9 відс., міжнародних організацій економічного розвитку — на 276,9 млн.грн. або 2,2 відс., іноземних комерційних банків — на 1 млн.грн. або 71,4 відсотка.

4.2.2. Гарантований державою борг збільшився на 3 млрд. 15,7 млн.грн. або 20,9 відс. до 17 млрд. 450,4 млн.грн., що спричинено наданням державних гарантій відповідно до статті 14 закону про державний бюджет на минулий рік.

Гарантований державою внутрішній борг зріс до 1 млрд.грн., що пов’язано із наданням державних гарантій за зобов’язаннями щодо випуску облігацій Державною іпотечною установою (постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 N 607).

Гарантований державою зовнішній борг зріс на 2 млрд. 15,8 млн.грн. до 16 млрд. 449,5 млн.грн., у тому числі збільшився за позиками, одержаними від іноземних комерційних банків, на 4 млрд. 470,9 млн.грн. або 97,8 відс., що спричинено наданням державних гарантій за кредитними коштами, залученими Державною службою автомобільних доріг (розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 N 670-р і від 26.09.2007 N 802-р) у сумі 930 млн.дол. США (4 млрд. 696,5 млн.грн.), і зменшився за позиками, одержаними від міжнародних організацій економічного розвитку на 1 млрд. 746,8 млн.грн. або 34,2 відс., органів управління іноземних держав — на 35 млн.грн. або 38,4 відс., за іншою заборгованістю — на 673,3 млн.грн. або 14,4 відсотка.

4.2.3. Витрати державного бюджету, пов’язані з погашенням та обслуговуванням державного боргу, були помірними і здійснені в обсягах менших, ніж планувалося.

При плановому обсязі в сумі 11 млрд. 422,6 млн.грн. витрати на погашення та обслуговування державного боргу становили 9 млрд. 864,8 млн.грн. або 86,4 відс., у тому числі щодо зовнішнього боргу — 6 млрд. 754,6 млн.грн. або 90,3 відс., внутрішнього — 3 млрд. 110,2 млн.грн. або 78,9 відсотків. Порівняно з 2006 роком зазначені витрати зменшилися на 3 млрд. 256 млн.грн. або 24,8 відсотка. Частка витрат, пов’язаних з державним боргом, у загальному обсязі витрат державного бюджету зменшилася на 3,5 відс. пункта, з 8,9 до 5,4 відсотка. При цьому витрати, пов’язані з зовнішнім боргом, незважаючи на зменшення порівняно з 2006 роком на 1 млрд. 314,2 млн.грн., майже в 2,2 раза перевищили витрати щодо внутрішнього боргу.

4.2.4. Незважаючи на абсолютне зростання державного та гарантованого державою боргу, показники боргового навантаження відповідали безпечному рівню та не викликали ризиків фінансової дестабілізації, проте державна боргова політика здійснювалася за відсутності цілісної системи законодавчого регулювання порядку утворення, обслуговування і погашення державного боргу (закону про державний борг) та програми боргової політики.

Урядом і Міністерством фінансів здійснювались лише довгострокові зовнішні та середньострокові внутрішні запозичення, а короткострокові запозичення не здійснювалися. У 2007 році здійснено два випуски облігацій зовнішньої державної позики у доларах, у тому числі 500 млн.дол. терміном на 5 років з доходністю 6,385 відс. річних (постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2007 N 854) та 700 млн.дол. терміном на 10 років з доходністю 6,75 відс. річних (постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1312), тоді, як у 2006 році випущено ОЗДП на суму 1 млрд.дол. терміном на 10 років з дохідністю 6,58 відс. річних. Таким чином, вартість зовнішніх запозичень зросла.

У 2007 році продовжувалася тенденція останніх років щодо поліпшення показників боргового навантаження. Накопичені державні борги знаходилися в економічно безпечних межах, визначених Бюджетним кодексом та наказом Міністерства економіки від 02.03.2007 N 60 “Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України”, і не створювали загрози виконанню державою своїх функцій та зобов’язань із погашення та обслуговування державного боргу (діаграма 8).

Діаграма 8. Окремі показники боргового навантаження

                         ( va9-6150-08 )

 

Співвідношення державного та гарантованого державою боргу до валового внутрішнього продукту, яке на кінець 2007 року склало 12,4 відс., у тому числі державного — 10 відс., свідчить про економічно безпечний розмір державного боргу і відповідає критеріям, визначеним статтею 18 Бюджетного кодексу (до 60 відсотків). Даний показник протягом останніх років мав тенденцію до зниження, з 33,5 відс. у 2002 році до 12,4 відс. у 2007 році, у тому числі щодо державного боргу — з 28,6 відс. у 2002 році до 10 відс. у 2007 році, що відбувається, насамперед, завдяки зростанню економіки.

Співвідношення витрат державного бюджету, пов’язаних із державним боргом, до ВВП на кінець минулого року становило 1,4 відс. та знизилося з 4,1 відс. у 2002 році. Аналогічно знизився і показник співвідношення цих витрат до доходів загального фонду державного бюджету з 23,4 відс. у 2002 році та 12,3 відс. у 2006 році до 7,4 відс. у 2007 році, що значно менше порогового значення (45 відсотків). Дані показники свідчать про спроможність держави виконувати боргові зобов’язання та незначне їх навантаження на державний бюджет.

Одним з важливих показників боргової безпеки держави, що дозволяє визначити її поточну спроможність обслуговувати борги, є співвідношення платежів з обслуговування державного боргу до доходів загального фонду державного бюджету. На кінець 2007 року таке співвідношення складало 2,7 відс. порівняно з 3,1 відс. на кінець 2006 року, 3,7 відс. — 2005 року, 6 відс. — 2004 року.

Показник співвідношення державного та гарантованого державою боргу до доходів загального фонду державного бюджету на кінець минулого року становив 70,4 відс. порівняно з 79,5 відс. на кінець 2006 року, 92,6 відс. — 2005 року, 164,3 відс. — 2004 року, у тому числі державного, відповідно, — 56,5 відс., 65,2 відс., 74,8 відс. 130,2 відсотка.

Співвідношення зовнішнього державного та гарантованого державою боргу до експорту товарів і послуг, при пороговому значенні не більше 70 відс., склало у 2007 році 21,6 відсотка. Показник співвідношення платежів за зовнішнім боргом до експорту також був незначним — 2,1 відс. при пороговому значенні не більше 12 відсотків.

Водночас обсяг боргу у розрахунку на одну особу протягом 2004-2007 років зростав і на кінець минулого року склав 1,9 тис.грн. або 379 дол., у тому числі державний — 1,5 тис.грн. або 304 долари. Обсяг зовнішнього державного та гарантованого державою боргу зріс з 257 дол. у 2004 році до 299 дол. на одну особу у 2007 році і перевищив верхній поріг (250 дол. на одну особу), у тому числі державний зовнішній борг зріс, відповідно, з 186 до 228,4 дол. на одну особу. При цьому співвідношення показників боргу і ВВП в розрахунку на одну особу протягом 2004-2007 років знизилося з 24,7 відс. у 2004 році до 12,4 відс. у 2007 році, у тому числі державного, відповідно, з 19,6 відс. до 10 відс. (таблиця 8).

                                      Таблиця 8

 

Динаміка обсягів боргу та ВВП на одну особу

------------------------------------------------------------------

¦N з/п¦              Показники             ¦2004¦2005¦2006 ¦2007 ¦

¦-----+------------------------------------+----+----+-----+-----¦

¦  1. ¦Обсяг державного та гарантованого   ¦1806¦1665¦1727 ¦1914 ¦

¦     ¦державою боргу на одну особу, грн.  ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

¦-----+------------------------------------+----+----+-----+-----¦

¦     ¦з них:                              ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

¦-----+------------------------------------+----+----+-----+-----¦

¦     ¦державний борг                      ¦1432¦1346¦1417 ¦1537 ¦

¦-----+------------------------------------+----+----+-----+-----¦

¦  2. ¦Обсяг зовнішнього державного та     ¦257 ¦249 ¦ 271 ¦ 299 ¦

¦     ¦гарантованого державою боргу на одну¦    ¦    ¦     ¦     ¦

¦     ¦особу, дол. США                     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

¦-----+------------------------------------+----+----+-----+-----¦

¦     ¦з них:                              ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

¦-----+------------------------------------+----+----+-----+-----¦

¦     ¦зовнішній державний борг            ¦186 ¦186 ¦ 210 ¦ 228 ¦

¦-----+------------------------------------+----+----+-----+-----¦

¦  3. ¦ВВП на одну особу, грн.             ¦7299¦9407¦11666¦15374¦

¦-----+------------------------------------+----+----+-----+-----¦

¦  4. ¦Співвідношення боргу до ВВП на одну ¦24,7¦17,7¦14,8 ¦12,4 ¦

¦     ¦особу, відс.                        ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

¦-----+------------------------------------+----+----+-----+-----¦

¦     ¦з них:                              ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

¦-----+------------------------------------+----+----+-----+-----¦

¦     ¦державного боргу                    ¦19,6¦14,3¦12,1 ¦10,0 ¦

------------------------------------------------------------------

 

4.3. У минулому році продовжувалось нарощування валютних боргових зобов’язань корпоративного сектору економіки та зростання співвідношення валового зовнішнього боргу до експорту товарів і послуг, що створює суттєві ризики погашення зовнішніх боргів та формує передумови для економічної нестабільності.

Загальний обсяг валового зовнішнього боргу на 1 січня 2008 року, за даними Національного банку, становив 84,5 млрд.дол., збільшившись впродовж року на 30 млрд.дол. або майже в 1,6 раза (у 2006 році — на 14,9 млрд.дол. або в 1,4 раза). Водночас, якщо на кінець 2005 року співвідношення обсягів зовнішнього боргу до експорту товарів та послуг складало лише 69 відс., то впродовж двох останніх років таке співвідношення зросло на 63,1 відс. пункта, до 132,1 відсотка.

Нарощування боргу відбулося, в основному, за рахунок збільшення негарантованих державою зовнішніх боргових зобов’язань корпоративного сектору економіки, які зросли на 28,7 млрд.дол. або в 1,7 раза і на кінець минулого року становили 69,4 млрд.дол. або 82 відс. загального валового зовнішнього боргу (у 2006 році — 75 відсотків).

В структурі корпоративного сектору економіки найбільші темпи приросту зовнішніх боргових зобов’язань відбулися у банківському секторі, який впродовж минулого року збільшив борги на 16,9 млрд.дол. або в 2,2 раза і становили 31 млрд.дол., а їх частка у загальному обсязі валового зовнішнього боргу зросла з 25,8 відс. до 36,6 відсотка. Довгострокові боргові зобов’язання банків збільшились у звітному періоді на 11,5 млрд.дол. або в 2,5 раза і становили 19,1 млрд.дол., а короткострокові — на 5,4 млрд.дол. або в 1,8 раза і склали 11,9 млрд. доларів. Водночас мобілізований банками іноземний позиковий капітал направлявся, в основному, на нарощування кредитів на споживче та іпотечне кредитування, які зросли на 76,8 млрд.грн. (15,2 млрд. доларів).

Боргові зобов’язання реального сектору економіки впродовж року збільшились на 10,2 млрд.дол. або в 1,4 раза і становили 34,9 млрд. доларів. У загальному обсязі валових зовнішніх зобов’язань їх частка зменшилась на 4 відс. пункти і становила 41,3 відсотка.

4.4. Незадовільний стан розрахунків підприємств-позичальників за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та позиками, наданими з державного бюджету в 1993-1998 роках суб’єктам господарювання у зв’язку з тимчасовими фінансовими труднощами, набрав хронічного характеру.

4.4.1. Заходи Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів щодо стягнення заборгованості юридичних осіб перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, не поліпшили повернення боргів державі.

На виконання частин другої та третьої статті 21, пункту 10 статті 39 та пункту 46 статті 40 Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” Міністерством фінансів прийнято наказ від 15.05.2007 N 613 “Про затвердження Порядку використання коштів спеціального фонду державного бюджету за програмою 3501190 “Оплата послуг юридичних осіб, які залучаються для стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками, а також банкрутством позичальника”. Проте тендер за процедурою відкритих торгів на закупівлю послуг юридичних осіб з представництва органів державної влади в судах у справах, пов’язаних із стягненням простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, не проводився та юридичні особи для представництва органів державної влади в судах не залучалися. За інформацією Державної податкової адміністрації, господарськими судами протягом минулого року відмовлено в задоволенні позовів про стягнення простроченої заборгованості підприємств-позичальників за іноземними кредитами та бюджетними позичками з 42 підприємств на суму 139,1 млн. гривень.

Урядом не виконано вимоги статті 24 закону про державний бюджет на 2007 рік щодо встановлення порядку продажу Міністерством фінансів на відкритих аукціонах продажу прав вимоги погашення простроченої більше ніж три роки заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, у тому числі оформленої простими векселями на ім’я Міністерства фінансів, що дозволило б частково поліпшити ситуацію з повернення боргів державі. За даними Міністерства фінансів, проект постанови Уряду щодо продовження строку дії відповідного порядку, прийнятого у 2006 році, неодноразово розглядався на засіданнях Урядового комітету з питань економічної політики та європейської інтеграції, але не був підтриманий.

4.4.2. Відсутні позитивні зрушення у розрахунках підприємств-позичальників за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, обсяг заборгованості яких навіть збільшився.

Залишається неврегульованим на законодавчому рівні питання погашення простроченої заборгованості юридичних осіб перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, яке Основними напрямами бюджетної політики на 2007 рік (постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 N 679) визначалося пріоритетним завданням бюджетної політики.

Заходи органів державної податкової служби щодо стягнення простроченої заборгованості перед державною за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, були малорезультативними. За інформацією Державної податкової адміністрації, з поданих на 01.01.2008 в господарські суди позовних заяв про звернення стягнення заборгованості на майно 32 підприємств-боржників на суму 3 млрд. 201,8 млн.грн. задоволено 10 на загальну суму 930,4 млн.грн. (ВАТ “Північний ГЗК”, ВАТ “Центральний ГЗК”, ВАТ “Iвано-Франківськоблагропостач”, ВАТ “Сумиоблагротехсервіс”, Держкоммедбіопром, СП “Iнтерцукор”, УО “Укрфармація”, асоціація “Земля і люди”, Укравтодор, НАК “Украгролізинг"). Порушено провадження у справах про банкрутство 41 боржника на суму 7 млрд. 17,4 млн.грн., з яких визнано банкрутами 31 підприємство з сумою боргу 2 млрд. 460,8 млн.грн., з них судами прийнято рішення про списання суми заборгованості через відсутність активів щодо 17 підприємств на загальну суму 955,6 млн. гривень.

Прострочена заборгованість перед державним бюджетом, яка виникла внаслідок невиконання суб’єктами господарської діяльності зобов’язань у частині зазначених кредитів, зростала впродовж минулого року і на 1 січня 2008 року становила 10 млрд. 67,1 млн. гривень.

З початку року прострочена заборгованість зросла на 705,9 млн.грн. або 7,5 відс., що спричинено незадовільними розрахунками суб’єктів господарської діяльності перед державним бюджетом, а також виникненням нових зобов’язань і зміною окремих обмінних курсів. Упродовж минулого року 21 боржником погашено 165,1 млн.грн., що на 16 млн.грн. або 10,7 відс. більше, ніж у 2006 році (149,1 млн. гривень).

Аналіз заборгованості засвідчив її наявність у боржників щодо яких судами прийняті рішення про ліквідацію їх як юридичних осіб, зняття з обліку та виключення з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій і установ, погашення незадоволених вимог кредиторів. Безнадійна заборгованість ліквідованих підприємств АТ “Епос-холдинг”, АТ “Стальметиз”, ПП “Фірма “Софія Київська”, ЗАТ “Сумикамволь”, АТ “Агросоюз”, ЗАТ “Агропромінвест”, фірма “Атон”, СП “Ратай”, КП “Фірма “Маріам-А” не списана і становила 672,4 млн.грн. або 6,7 відс. загального обсягу простроченої заборгованості, хоча відповідно до статті 65 закону про державний бюджет на 2007 рік дозволялося списання такої заборгованості.

За повідомленням Державної податкової адміністрації, через відсутність механізму списання заборгованості за ліквідованими підприємствами-позичальниками, вона продовжує обліковуватися, на неї нараховується пеня за прострочення платежів.

Результати проведеного Рахунковою палатою аудиту реалізації Проектів із залученням іноземних кредитів Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Європейського банку реконструкції та розвитку свідчать про неповне і несвоєчасне використання коштів кредитів, незадовільне фінансування робіт українською стороною, що спричинило фінансові втрати. Як наслідок, мета проектів не досягнута, а терміни реалізації перевищують планові.

За результатами аудиту реалізації Проекту реконструкції Старобешівської ТЕС (за підтримки кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку) встановлено, що Кабінет Міністрів України, надавши державні гарантії для залучення ВАТ “Донбасенерго” іноземного кредиту, не організував систему його супроводження, не визначив відповідального виконавця та не створив Міжвідомчої робочої групи. Міністерство палива та енергетики, Міністерство економіки, Міністерство фінансів протягом терміну реалізації не забезпечували належну підтримку Проекту, не реагували своєчасно на численні проблеми, що виникали в ході його реалізації. Рішення щодо забезпечення фінансування української частини Проекту приймалися Урядом несвоєчасно. Це призвело до затримок у фінансуванні Проекту, неповного використання іноземного кредиту та зриву термінів виконання передбачених міжнародними угодами заходів.

В ході впровадження Проекту вносилися суттєві зміни до умов надання кредиту, зокрема щодо його розміру, валюти (з дол. США на євро), терміну використання та дати завершення Проекту, обсягів фінансування робіт українською стороною. За ініціативи ВАТ “Донбасенерго” виключено співфінансування Проекту за рахунок експортних іноземних кредитів на суму 20,9 млн.дол. США та зменшено кредит ЄБРР на 38 млн. євро. Натомість, неврахування витрат на сплату митних процедур та податку на додану вартість у сумі 6,5 млн. євро, спричинило необхідність вишукання додаткових обсягів фінансування Проекту українською стороною.

Iз чотирьох укладених ВАТ “Донбасенерго” для реалізації Проекту контрактів з підрядниками на загальну суму майже 100 млн. євро, які передбачалося виконати у 2002-2003 роках, на кінець 2007 року завершено виконання лише одного — на закупівлю консультаційних послуг. Три основні контракти щодо будівництва котла, сушарні та пиловловлювача не завершено, об’єкти не прийняті в експлуатацію. Термін реалізації Проекту, на який витрачено 116 млн. євро, перевищив плановий більше ніж на 7 років, прямі фінансові втрати української сторони становили 68 млн.грн., а непрямі, пов’язані з понаднормативним виведенням енергоблоку з експлуатації у зв’язку із його реконструкцією та зростанням курсу євро до гривні — 343 млн. гривень. Цілі Проекту, що полягали у збільшенні потужності енергоблоку, обсягів виробництва, коефіцієнта корисної дії, зменшенні питомих витрат палива і зниженні валових викидів шкідливих речовин в атмосферу, не досягнуті.

Результати аудиту ефективності витрачання коштів на реалізацію Проекту водопостачання та каналізації м. Львова засвідчили, що неналежне організаційне та фінансове забезпечення, довготривале погодження з Міжнародним банком реконструкції та розвитку тендерної документації і умов виконання контрактів були основними причинами незадовільної реалізації Проекту. Протягом 2002-2007 років із 40,8 млн.дол., передбачуваних для реалізації Проекту коштів, фактично використано 32,6 млн.дол. або 80 відс., у тому числі із 24,3 млн.дол. коштів позики МБРР фактично освоєно 19,3 млн.дол. (79 відсотків). Для співфінансування української частини Проекту із бюджету м. Львова та власних коштів ЛМКП “Львівводоканал” виділено 38,2 млн.грн. або лише половину необхідних на цю мету коштів. Допущені організаційні та фінансові прорахунки при підготовці та виконанні Проекту, несвоєчасне та неповне використання позичкових коштів призвели до фінансових втрат на загальну суму майже 1 млн. гривень.

Цілі Проекту у передбачених обсягах та очікуваного соціально-економічного ефекту за встановленими параметрами не досягнуто, хоча термін реалізації Проекту продовжено на один рік. Обсяг водопостачання ЛМКП “Львівводоканал” у розрахунку на рік виявився більшим ніж на чверть проти передбачених техніко-економічним обґрунтуванням розмірів, а обсяг водовідведення — майже наполовину. Послугами з цілодобової подачі води охоплено менше третини населення при очікуваному показнику 50 відсотків.

4.4.3. Незадовільною залишалася розрахункова дисципліна підприємств-позичальників в частині виконання ними фінансових зобов’язань за позичками, наданими Міністерством фінансів у 1993-1998 роках на зворотній основі, у зв’язку з тимчасовими фінансовими труднощами.

Внаслідок неефективних заходів Уряду, неприйняття рішень, спрямованих на поліпшення стану розрахунків з державним бюджетом за позичками, банкрутство та ліквідація підприємств-позичальників призвели до втрат державним бюджетом значних коштів через утворення безнадійної заборгованості. На 1 січня 2008 року вся заборгованість в сумі 111,8 млн.грн. обліковувалася як прострочена і залишалася майже незмінною за останні роки. Протягом 2007 року від жодного боржника, за яким рахується зазначена заборгованість, кошти до державного бюджету не надходили.

V. Міжбюджетні трансферти та місцеві бюджети

5.1. Питома вага трансфертів із державного бюджету в доходах місцевих бюджетів, без урахування коштів, що надійшли із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду, зменшилася, порівняно з 2006 роком, на 2,7 відс. пункта і становила 43,4 відс. (діаграма 9). При цьому у регіонах зазначений показник різнився від 12 відс. у місті Києві до 68,7 відс. у Тернопільській області.

Діаграма 9. Структура доходів місцевих бюджетів

                         ( va9-6150-08 )

 

Iз державного бюджету надано трансфертів у сумі 44 млрд. 655 млн.грн. або 94,3 відс. запланованих обсягів (47 млрд. 346,5 млн.грн.), що, порівняно з попереднім роком, більше на 10 млрд. 504,7 млн.грн. або 30,8 відсотка. Зокрема, місцеві бюджети отримали дотацій у сумі 23 млрд. 306,4 млн.грн. або майже 100 відс. планових призначень на рік. У порівнянні з попереднім роком їх обсяг збільшився на 5 млрд. 185,8 млн.грн. або 28,6 відсотка.

5.2. Несвоєчасне затвердження Урядом нормативно-правових актів щодо надання окремих субвенцій, планування Міністерством фінансів значних обсягів трансфертів з державного бюджету на кінець року, а також зволікання окремих місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з прийняттям рішень щодо їх використання призводили до неефективного використання бюджетних коштів та повернення їх залишків до державного бюджету.

Впродовж року планувалося надати із державного бюджету місцевим бюджетам субвенції у сумі 24 млрд. 40,1 млн.грн., у тому числі в четвертому кварталі — 8 млрд. 720 млн.грн. або 36,3 відс. їх загального обсягу. Фактично видатки проведені у сумі 21 млрд. 348,6 млн.грн., що складає 88,8 відс. плану на рік, з яких у жовтні-грудні — 6 млрд. 281,6 млн.грн. або лише 72 відс. запланованих обсягів.

5.2.1. Iз загального фонду передбачалося надати субвенції в сумі 22 млрд. 42,1 млн. гривень. Впродовж минулого року на здійснення цих видатків направлено відкритих асигнувань у сумі 20 млрд. 165,9 млн.грн. або 91,5 відс. плану на рік, касові видатки становили 19 млрд. 903,4 млн.грн. або 90,3 відс. запланованих обсягів. На проведення видатків місцеві бюджети використали 19 млрд. 639,4 млн.грн. або 97,4 відс. отриманих субвенцій. Залишок у сумі 264 млн.грн. повернено до державного бюджету.

Надання субвенцій у менших, ніж заплановано обсягах, насамперед, обумовлено прорахунками у плануванні необхідних коштів та виділенням окремих субвенцій в межах взятих місцевими бюджетами зобов’язань. Зокрема, місцевим бюджетам передбачалося надати субвенції соціального спрямування для надання пільг окремим категоріям громадян та субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг; пільгового проїзду та послуг зв’язку; придбання твердого палива та скрапленого газу, а також на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам у сумі 17 млрд. 97,6 млн. гривень. Відповідно до взятих місцевими бюджетами зобов’язань із державного бюджету на зазначені цілі виділено 15 млрд. 245,8 млн.грн. або 89,2 відсотка. На проведення видатків місцевими бюджетами використано 15 млрд. 240,9 млн.грн. або 99,9 відс., залишок невикористаних субвенцій у сумі 4,9 млн.грн. повернуто до державного бюджету.

На соціально-економічний розвиток та розвиток інфраструктури регіонів у минулому році із державного бюджету виділено місцевим бюджетам субвенцію в сумі 1 млрд. 143,9 млн.грн. або 99,8 плану на рік (1 млрд. 146,5 млн.грн.), із яких у четвертому кварталі — 460,9 млн.грн. або 40 відс. плану на рік. Видатки проведені у сумі 1 млрд. 105,5 млн.грн. або 96,6 відс. отриманої субвенції. Проведеним Рахунковою палатою аудитом встановлено, що законодавче забезпечення формування і використання коштів вказаної субвенції було недосконалим. До цього часу не прийнято закон, який би визначав основні засади надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів, що не узгоджується з вимогами частини 3 статті 105 Бюджетного кодексу.

Порядок використання субвенції, затверджений постановою Уряду від 14.02.2007 N 218, не містив, всупереч частині 2 статті 105 Бюджетного кодексу, вимоги щодо обов’язковості співфінансування з місцевих бюджетів інвестиційних проектів. Як наслідок, щодо 572 об’єктів (52 відс. їх загальної кількості) із затверджених наказами Мінрегіонбуду переліків об’єктів на 2007 рік, фінансування яких планувалося за рахунок вказаної субвенції, співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів місцевими органами влади не передбачалось. Тільки місцевими органами влади Дніпропетровської, Львівської, Миколаївської та Чернівецької областей передбачені обсяги співфінансування всіх об’єктів.

В порушення вимог пункту 5 зазначеного Порядку

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Вінницькою, Кіровоградською, Рівненською, Харківською обласними та Севастопольською міською державними адміністраціями подано і включено Мінрегіонбудом за погодженням Мінфіном та Мінекономіки до переліків 27 об’єктів на суму 118,4 млн.грн. без наявності затвердженої проектно-кошторисної документації. Крім того, місцевими органами влади при формуванні переліків інвестиційних проектів, допускалося розпорошення коштів за багатьма об’єктами з незначними обсягами фінансування. Так, до переліків включено 421 об’єкт або близько 40 відс. до їх загальної кількості з обсягами фінансування до 200 тис. гривень.

Прорахунки облдержадміністрацій на етапі формування переліків об’єктів на 2007 рік, затвердження їх Мінрегіонбудом лише у травні-червні минулого року з подальшим внесенням до них протягом року численних змін, несвоєчасне прийняття управлінських рішень щодо розподілу коштів субвенції на місцях, а також затримки з проведенням тендерних процедур і підготовкою проектно-кошторисної документації призвели до несвоєчасного використання коштів субвенції і повернення до державного бюджету 38,4 млн. гривень.

В результаті, на 01.01.2008 за рядом об’єктів залишилися невиконаними заплановані обсяги робіт, не дотримані терміни завершення будівництва. Зокрема, за 7 об’єктами Автономної Республіки Крим, на яких планувалося завершити будівництво у 2007 році, строки введення в експлуатацію перенесено на 2008 рік, у тому числі “Реконструкція берегоукріплювальних споруджень пляжної зони с. Кореїз м. Ялта”, “Реконструкція зовнішнього електропостачання (10 кВ) с. Кореїз м. Ялта”, “Завершення ремонтно-реставраційних робіт Національної картинної галереї ім. I.Айвазовського в м. Феодосії (друга черга)”.

З метою проведення заходів щодо комплексного розв’язання проблем регіонів та забезпечення їх сталого розвитку статтею 45 закону про державний бюджет на 2007 рік передбачалося надати з державного бюджету місцевим бюджетам субвенцію для стимулювання розвитку регіонів, у тому числі депресивних територій у сумі 100 млн. гривень. Кошти місцевим бюджетам виділені у повному обсязі. Проведеним Рахунковою палатою аудитом встановлено, що Кабінетом Міністрів України та Міністерством фінансів, всупереч вимог Закону України “Про стимулювання розвитку регіонів”, планування на 2007 рік коштів вказаної субвенції здійснено за відсутності угод між Урядом та обласними радами щодо регіонального розвитку.

Зазначене призвело до суб’єктивного розподілу, затвердження, спрямування і використання субвенції лише Донецькій (60 млн.грн.), Луганській (27,5 млн.грн.), Запорізькій (6,3 млн.грн.) та Волинській (6,2 млн.грн.) областям, на вирішення поточних місцевих проблем у житлово-комунальному господарстві та соціальній сфері, що не відповідало цільовому призначенню цих коштів.

Розподіл Міністерством фінансів коштів субвенції між об’єктами (заходами) здійснено за пропозиціями облдержадміністрацій, за напрямами, які не мали безпосереднього відношення до стимулювання розвитку вказаних регіонів. На об’єкти теплопостачання спрямовано 26,8 млн.грн. або 29 відс. загального обсягу субвенції, газифікації — 19,8 млн.грн. (21 відс.), водопостачання та водовідведення — 17 млн.грн. (19 відс.), будівництво (реконструкцію) шкіл, лікарень — 16,9 млн.грн. (18,5 відс.), придбання спецавтотранспорту — 7 млн.грн. (8 відс.), інші напрями — 5 млн.грн. (5 відсотків).

Міністерством фінансів та місцевими органами виконавчої влади не забезпечено своєчасне перерахування субвенції, що було однією з причин невикористання та повернення в кінці року до державного бюджету 7,7 млн.грн. або 8 відс. загального обсягу виділеної субвенції. Так виділення коштів місцевим бюджетам Волинської, Донецької, Луганської областей розпочалося лише в кінці серпня, а Запорізької області — з жовтня 2007 року. При цьому надання 33,2 млн.грн. або 33 відс. обсягів субвенції здійснено у жовтні-грудні минулого року, тобто у період, несприятливий для проведення ремонтно-будівельних робіт на об’єктах тепло-, водо- та газозабезпечення.

Місцевими органами виконавчої влади, головними розпорядниками коштів у Волинській, Донецькій та Луганській областях не здійснювався належний контроль за використанням субвенції. Всього за результатами проведеного аудиту в зазначених регіонах у 2007 році встановлено порушень законодавства при використанні коштів субвенції на загальну суму 34,7 млн.грн., з них у Донецькій області — 22,3 млн.грн., Луганській — 11,1 млн.грн., Волинській — 1,3 млн. гривень.

Статтею 55 закону про державний бюджет на минулий рік передбачалося, що видатки міста Києва на виконання функцій столиці відповідно до Закону України “Про столицю України — місто-герой Київ” здійснюватимуться за відповідною програмою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. Проведеним Рахунковою палатою аудитом встановлено, що законодавче забезпечення формування Програми і використання коштів на її реалізацію є суперечливим. Статтею 21 Закону України “Про столицю України — місто-герой Київ” передбачено виділення окремим рядком у державному бюджеті фінансування витрат на здійснення містом Києвом столичних функцій. Однак законом про державний бюджет на 2007 рік передбачалося фінансування лише частини таких витрат у вигляді субвенції з державного бюджету в сумі 561,6 млн. гривень. Решта — 1 млрд.грн., при затвердженні державного бюджету передбачена за рахунок коштів міського бюджету м. Києва, врахованих при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Надання субвенції планувалося розпочати з лютого минулого року. Проте вказана Програма затверджена Урядом лише 12 травня 2007 року постановою N 718. Як наслідок, кошти до бюджету міста Києва перераховувалися, починаючи з травня. Хоча у звітному періоді субвенція із державного бюджету виділена у повному обсязі, основний її обсяг (понад 50 відс.) перераховано у листопаді-грудні минулого року. Водночас несвоєчасне перерахування субвенції Головним фінансовим управлінням Київської міської державної адміністрації та іншими головними розпорядниками одержувачам коштів призвело до неповного її освоєння і повернення до державного бюджету 63,1 млн. гривень. Крім того, внаслідок перерахування розпорядниками коштів у грудні 2007 року авансових платежів за ще не виконані роботи виникла дебіторська заборгованість на суму 121,8 млн. гривень.

Таким чином, при виділенні субвенції в повному обсязі, не виконано передбачені Програмою роботи з будівництва, капітального ремонту, реконструкції об’єктів на загальну суму 184,9 млн.грн., або на 33 відс. до затверджених обсягів.

5.2.2. Не в повному обсязі надані субвенції, передбачені у спеціальному фонді державного бюджету. За рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду планувалося надати десять субвенцій у сумі 1 млрд. 998 млн.грн., фактично місцеві бюджети отримали п’ять субвенцій у сумі 1 млрд. 445,2 млн.грн. або 72,3 відс. плану на рік.

Законом про державний бюджет на минулий рік

джерелом надання окремих субвенцій визначено надходження 90 відс. коштів, отриманих від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації. За рік за зазначеним джерелом надійшло лише 14,6 тис.грн., що призвело до ненадання у звітному періоді субвенцій місцевим бюджетам на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров’я в сумі 100 млн.грн.; будівництво та розвиток мережі метрополітенів — 100 млн.грн.; придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості — 70 млн.грн. та придбання вагонів для комунального електротранспорту — 100 млн. гривень.

Також місцеві бюджети не отримали субвенцію на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення, районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту “Вдосконалення системи соціальної допомоги” в сумі 25,2 млн.грн., надання якої передбачалося за рахунок позик, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій.

Невиконання у запланованих обсягах надходжень до спеціального фонду державного бюджету від реалізації військових містечок та іншого нерухомого майна Збройних Сил призвело до надання у минулому році місцевим бюджетам субвенції на здійснення заходів з передачі житлового фонду та об’єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони у комунальну власність у сумі 0,1 млн.грн. або лише 0,2 відс. запланованих обсягів (60 млн. гривень).

5.3. У цілому, доходи місцевих бюджетів, без урахування коштів що надійшли із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду, виконані в сумі 103 млрд. 4,9 млн.грн. або на рівні 102 відс. річного обсягу, затвердженого відповідними радами (101 млрд. 17,2 млн. гривень). Доходи загального фонду склали 88 млрд. 109,7 млн.грн. або 99,6 відс. річного плану (88 млрд. 479,8 млн.грн.), спеціального фонду — 14 млрд. 895,3 млн.грн. або 118,8 відс. річного обсягу (12 млрд. 537,5 млн. гривень).

Порівняно з попереднім роком, доходи місцевих бюджетів номінально зросли на 28 млрд. 989,1 млн.грн. або 39,2 відс., у тому числі, загального фонду — на 27 млрд. 977,0 млн.грн. або 46,5 відс., спеціального фонду — на 1 млрд. 12,3 млн.грн. або 7,3 відсотка. Реальні доходи, з урахуванням індекса-дефлятора ВВП в розмірі 1,217, в цілому, зросли на 14,4 відсотка.

Власні та закріплені доходи місцевих бюджетів у звітному періоді виконані в сумі 58 млрд. 349 млн.грн., що становить 108,7 відс. річного плану (53 млрд. 670,7 млн. гривень). До загального фонду надійшло 44 млрд. 899,0 млн.грн. або 104,1 відс. річного обсягу (43 млрд. 131,2 млн.грн.), спеціального фонду — 13 млрд. 450,1 млн.грн. або 127,6 відс. річного обсягу (10 млрд. 539,5 млн. гривень).

Впродовж 2003-2006 років спостерігалася стійка тенденція щодо скорочення частки власних та закріплених доходів у загальних надходженнях місцевих бюджетів. За минулий рік вона становила 56,6 відс. і порівняно з попереднім роком, зросла на 2,7 відс. пункта, але проти 2003 року залишалася меншою на 9,2 відс. пункта. Порівняно з попереднім роком власні та закріплені доходи місцевих бюджетів збільшилися на 18 млрд. 483,5 млн.грн. або 46,4 відс., у тому числі загального фонду — на 14 млрд. 39,7 млн.грн., спеціального фонду — 4 млрд. 443,8 млн. гривень. Таке зростання досягнуто, в основному, за рахунок введення в дію змін до Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” щодо підвищення з 1 січня 2007 року розміру ставки цього податку з 13 до 15 відс. та розширення бази оподаткування. Порівняно з попереднім роком, надходження податку з доходів фізичних осіб зросли на 11 млрд. 990,9 млн.грн. або в 1,5 раза. Також збільшились надходження від продажу землі — на 1 млрд. 704,3 млн.грн. або майже у 2,5 раза; до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади — на 1 млрд. 133,5 млн.грн. або в 2 раза, власних надходжень бюджетних установ — на 1 млрд. 14,2 млн.грн. або 29,4 відс.; плати за землю — на 767,0 млн.грн. або 24,6 відсотка.

5.4. Видатки місцевих бюджетів, без урахування коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду, проведені у загальній сумі 100 млрд. 807,7 млн.грн. або 95,8 відс. річних обсягів, затверджених відповідними радами, що більше попереднього року на 26 млрд. 905,4 млн.грн. або 36,4 відсотка.

Реальні видатки місцевих бюджетів, з урахуванням індекса-дефлятора ВВП в розмірі 1,217, в цілому, зросли на 12,1 відсотка. Частка видатків місцевих бюджетів (без трансфертів) у зведеному бюджеті, порівняно з попереднім роком, збільшилася на 1 4 відс. пункта, до 42,7 відсотка.

У звітному періоді з місцевих бюджетів до державного бюджету передано трансфертів у сумі 4 млрд. 352,6 млн.грн., у тому числі коштів, що передаються до державного бюджету, в сумі 3 млрд. 799,6 млн.грн. або майже стовідсотково від плану (3 млрд. 800,4 млн.грн.), а також 553 млн.грн. субвенції на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, виконавцями яких визначено розпорядників коштів державного бюджету.

5.4.1. Видатки загального фонду місцевих бюджетів, без урахування коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду, проведені у сумі 82 млрд. 554,8 млн.грн., що становило 96,7 відс. річного обсягу (85 млрд. 404,3 млн.грн.) і на 24 млрд. 499,2 млн.грн. або 42,2 відс. більше, ніж за попередній рік, а їх частка у загальному фонді зведеного бюджету, порівняно з минулим роком, збільшилася на 3,3 відс. пункта, до 45,6 відсотка. У структурі загального фонду місцевих бюджетів традиційно вагомими були видатки на соціально-культурні заходи, які становили 82,3 відс. (67 млрд. 947,8 млн. гривень).

Порівняно з попереднім роком, значно зросла частка видатків на міжбюджетні трансферти (на 2,3 відс. пункта), соціальний захист та соціальне забезпечення (на 4,2 відс. пункта), при суттєвому зменшенні питомої ваги видатків на охорону здоров’я (на 2 відс. пункта), освіту (на 1,9 відс. пункта), загальнодержавні функції (на 1,3 відс. пункта), житлово-комунальне господарство (на 0,8 відс. пункта), духовний та фізичний розвиток (на 0,5 відс. пункта).

На захищені статті направлено 68 млрд. 323,1 млн.грн. або 82,8 відс. загального фонду місцевих бюджетів, що на 21 млрд. 486,4 млн.грн. або 45,9 відс. більше, ніж за відповідний період минулого року (46 млрд. 836,6 млн. гривень). Частка захищених статей збільшилася на 2,1 відс. пункта. Найбільше зросли видатки на поточні трансферти населенню — на 7 млрд. 391,5 млн.грн. або в 1,8 раза; оплату праці — на 7 млрд. 155,3 млн.грн. або 32,6 відс.; нарахування на заробітну плату — на 2 млрд. 554,4 млн.грн. або 32,5 відс.; поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — на 2 млрд. 398,3 млн.грн. або у 2,6 раза; оплату комунальних послуг та енергоносіїв — на 1 млрд. 306,9 млн.грн. або 39,5 відсотка.

5.4.2. Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів проведені в сумі 18 млрд. 252,9 млн.грн. або 92,1 відс. плану, затвердженого відповідними радами на рік. У порівнянні з попереднім роком їх обсяг номінально збільшився на 2 млрд. 406,2 млн.грн. або 15,2 відс., проте реально зменшився на 5,4 відсотка.

Найбільш вагомими у структурі спеціального фонду були видатки на економічну діяльність — 53,1 відс. (9 млрд. 693,4 млн.грн.); загальнодержавні функції — 12 відс. (2 млрд. 187,7 млн.грн.); освіту — 10,2 відс. (1 млрд. 862,1 млн.грн.), охорону здоров’я — 9,6 відс. (1 млрд. 753,5 млн.грн.); житлово-комунальне господарство — 5,9 відс. (1 млрд. 72,6 млн. гривень). При цьому найбільш суттєво збільшилися видатки спеціального фонду на економічну діяльність — на 3 млрд. 506,7 млн.грн. або 56,7 відс.; загальнодержавні функції — на 869,6 млн.грн. або 66 відс.; освіту — на 527,9 млн.грн. або 39,6 відс.; охорону здоров’я — на 385,2 млн.грн. або 28,2 відс. та значно зменшилися на житлово-комунальне господарство — на 3 млрд. 418,4 млн.грн. або у 4,2 раза.

Підсумовуючи висновки, колегія Рахункової палати відмічає:

1. Державний бюджет України виконувався в умовах економічного зростання та прискорення інфляційних процесів. За підсумками року, приріст реального валового внутрішнього продукту становив 7,6 відс., порівняно з прогнозованими 6,5 відсотка. Споживчі ціни зросли на 16,6 відс., що є найбільшим значенням за останні сім років і перевищило річний прогноз (7,5 відс.) у 2,2 раза. За таких умов, при зростанні номінальних доходів населення на 30,6 відс., реальні доходи, з урахуванням цінового фактора, збільшилися на 12,8 відсотка.

2. Річний план доходів не виконано на 2,4 млрд.грн. або 1,4 відсотка. При запланованих 168,3 млрд.грн. до державного бюджету надійшло 165,9 млрд. гривень. Порівняно з попереднім роком, доходи державного бюджету номінально зросли на 32,4 млрд.грн. або 24,3 відсотка. Проте реальні доходи, приведені до порівняних умов, з урахуванням індекса-дефлятора ВВП у розмірі 1,217, зменшилися на 2 відсотки.

При плані доходів загального фонду у сумі 125,4 млрд.грн., фактично надійшло 126,1 млрд.грн. або більше запланованого на 0,7 млрд.грн. та 0,5 відсотка. Проте на кінець року залишилося невідшкодованим 8,6 млрд.грн. податку на додану вартість, що більше, порівняно з попереднім роком, на 1,8 млрд.грн. або 27 відсотків. Впродовж минулого року борги платників податків перед бюджетом зменшилися на 1,5 млрд.грн. або 18,8 відс., однак їх скорочення відбулося, переважно, за рахунок списання, відстрочення розстрочення податкових зобов’язань та взаєморозрахунків.

3. Видатки державного бюджету не виконані на 11,8 млрд.грн.

або 6,4 відс. і проведені в сумі 174,3 млрд.грн. при запланованих 186,1 млрд. гривень. Номінальні видатки зросли, у порівнянні з попереднім роком, на 37,2 млрд.грн. або 27,1 відс., а реальні — на 4,4 відсотка.

Видатки загального фонду державного бюджету виконано в сумі 136,8 млрд.грн. при плані 142,5 млрд.грн. або на 5,7 млрд.грн. та 4 відс. менше плану. Заходи Уряду, які вживалися впродовж року щодо поліпшення розрахункової дисципліни, дали можливість зменшити кредиторську заборгованість загального фонду в частині основної діяльності в 4 рази, з 1,7 млрд.грн. до 0,4 млрд. гривень. Проте недоліки у плануванні видатків, проведенні закупівель, управлінні бюджетними коштами тощо призвели до зростання дебіторської заборгованості загального фонду в частині основної діяльності на 1,4 млрд.грн. або в 2,2 раза.

4. До спеціального фонду державного бюджету надійшло 39,8 млрд.грн. або 125,1 відс. затвердженого обсягу та 92,9 відс. річного плану з урахуванням внесених змін. Частка загальнодержавних податків і зборів у доходах спеціального фонду за минулий рік зменшилася, порівняно з попереднім роком, на 7,2 відс. пункта і становила 50,9 відс., тоді як їх номінальні обсяги зросли на 1,6 млрд.грн. або 8,4 відсотка. Видатки спеціального фонду проведені в сумі 37,4 млрд.грн. або 117,5 відс. затвердженого обсягу та 85,8 відс. плану з урахуванням внесених змін.

5. При затвердженому граничному розмірі дефіциту в сумі 19,1 млрд.грн. державний бюджет виконано з дефіцитом 9,8 млрд. гривень. Впродовж року загальний обсяг державного та гарантованого боргу збільшився на 8,2 млрд.грн. або 10,2 відс., до 88,7 млрд.грн., що відповідало безпечному рівню та не породжувало ризиків фінансової дестабілізації. Але не гарантовані державою зовнішні боргові зобов’язання корпоративного сектору економіки зросли в 1,7 раза і на кінець року становили 69,4 млрд.дол. або 82 відс. загального валового зовнішнього боргу проти 75 відс. у попередньому році.

6. Вперше за останні роки, на 2,7 відс., збільшилася частка власних доходів місцевих бюджетів, хоча питома вага трансфертів із державного бюджету в доходах місцевих бюджетів залишалася значною і становила на кінець року 43,4 відсотка.

7. Макроекономічні диспропорції, які сформувалися в минулому році, значно загострилися. Зокрема, уповільнюється економічне зростання, посилюються інфляційні процеси, стрімко погіршується платіжний баланс, зростає уразливість економіки від зовнішньої кон’юнктури в умовах поглиблення кризи на світових фінансових ринках, не визначені перспективи газозабезпечення, приватизації тощо. Зазначені проблеми створюють ризики щодо виконання державного бюджету та низки соціальних завдань, що вимагає невідкладного перегляду макроекономічного прогнозу і внесення змін до Державного бюджету України на 2008 рік.

Голова Рахункової палати В.К.Симоненко

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/budzet/26_32.html


Попередня статтяНаступна стаття

 

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"

 


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.