Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА VІ. МАРАЗМИ, НОВИНИ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва передбачена лише для юридичних осіб, а не для підприємців чи власників особистих селянських господарств

Порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, який затверджено Постановою Кабміну від 28 липня 2004 р. N 959, передбачає, що сільськогосподарські товаровиробники  для отримання компенсації подають до комісії такі документи:

1) заявку, зразок якої затверджує Мінагрополітики (в двох примірниках);

2) завірену в установленому порядку копію:

довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

бухгалтерського звіту станом на 1 січня відповідного року (новостворені підприємства — за останній звітний період) тощо.

Таким чином пропозиція щодо надання державної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності - фізичним особам, які займаються виробництвом (вирощуванням) та реалізацією сільськогосподарської продукції не може бути реалізована, оскільки відповідно до законодавства державна підтримка надається сільськогосподарським товаровиробникам - юридичним особам. А приватні підприємці-сільгоспвиробники, а також власники особистих селянських господарств не можуть отримати компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. Хоча вони виробляють вагому частку сільськогосподарської продукції за рахунок своїх рук, коней та примітивної техніки...

Віталій МОСЕЙЧУК

Дотації на тваринництво можуть отримувати лише юридичні особи, хоча 80% м’яса дає приватний сектор

80% картоплі в Україні виробляється в підсобних господарствах та на дачах, аналогічна ситуація з молоком та мясом

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 липня 2004 р. N 959

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва

         ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

           N   71 (   71-2005-п ) від 21.01.2005

           N  321 (  321-2007-п ) від 01.03.2007

           N  849 (  849-2007-п ) від 20.06.2007

           N 1115 ( 1115-2007-п ) від 11.09.2007

           N  109 (  109-2008-п ) від 27.02.2008

           N  763 (  763-2008-п ) від 27.08.2008

           N  953 (  953-2009-п ) від 03.09.2009 )

 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (додається).

Прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 22

                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                       постановою Кабінету Міністрів України

                            від 28 липня 2004 р. N 959

                  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України

                      від 1 березня 2007 р. N 321 ( 321-2007-п )

 

ПОРЯДОК

використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості нової складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, закупленої у поточному році, сільськогосподарським товаровиробникам (далі — бюджетні кошти), включаючи навчально- і науково-дослідні господарства аграрних вищих навчальних закладів (зокрема, їх структурні підрозділи, що провадять діяльність з виробництва сільськогосподарської продукції). (Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 109 від 27.02.2008, N 953 від 03.09.2009)

Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики, розпорядниками нижчого рівня — Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій (далі — розпорядники бюджетних коштів).

Одержувачами бюджетних коштів є сільськогосподарські товаровиробники, включаючи навчально- і науково-дослідні господарства аграрних вищих навчальних закладів (зокрема, їх структурні підрозділи, що провадять діяльність з виробництва сільськогосподарської продукції). (Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 953 від 03.09.2009)

2. Часткова компенсація встановлюється у розмірі 30 відсотків вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (далі — техніка) без урахування сум податку на додану вартість згідно з переліком, визначеним Міжвідомчою експертною радою з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників.

Сільськогосподарським товаровиробникам, які закупили зернозбиральні та кормозбиральні комбайни і трактори, часткова компенсація вартості такої техніки надається згідно з нормативом, визначеним Мінагрополітики.

(Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 109 від 27.02.2008)

3. Мінагрополітики затверджує у п’ятиденний строк за погодженням з Мінфіном розподіл бюджетних коштів пропорційно середньорічному обсягу виробництва валової продукції сільського господарства (у порівняльних цінах 2005 року) за попередні три роки згідно із статистичною звітністю та доводить його до розпорядників бюджетних коштів. (Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 109 від 27.02.2008)

Мінагрополітики протягом трьох робочих днів після затвердження розподілу бюджетних коштів подає Державному казначейству реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів та планів асигнувань у розрізі регіонів пропорційно затвердженому розподілу таких коштів.

Кошти, виділені з бюджету для часткової компенсації вартості техніки, розподіляються в одноденний строк Мінагрополітики пропорційно сумам, затвердженим у планах асигнувань на відповідний період, і перераховуються розпорядникам бюджетних коштів.

Державне казначейство спрямовує бюджетні кошти розпорядникам бюджетних коштів відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

4. Компенсація не виплачується сільськогосподарським товаровиробникам:

яких визнано банкрутами;

проти яких порушено справу про банкрутство;

     ( Абзац четвертий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ

N 953 ( 953-2009-п ) від 03.09.2009 )

 

яким надано на одиницю техніки, на яку подаються зазначені у пункті 6 документи до конкурсної комісії (далі — комісія), фінансову підтримку на безповоротній основі у розмірі 30 відсотків для компенсації витрат, пов’язаних з придбанням першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля (для фермерських господарств). (Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 109 від 27.02.2008)

5. Для здійснення часткової компенсації вартості техніки розпорядники бюджетних коштів утворюють комісії, до складу яких включаються їх представники і представники обласних органів статистики, фінансової, контрольно-ревізійної та податкової служб, інспекції Державного технічного нагляду та управлінь по боротьбі з економічною злочинністю. (Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 109 від 27.02.2008)

Комісії очолюють відповідно заступник Міністра аграрної політики Автономної Республіки Крим, заступники начальника головного управління агропромислового розвитку обласних і заступник начальника Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.

Комісія визначає та затверджує умови і строки проведення конкурсів та оприлюднює їх у друкованих засобах масової інформації протягом трьох днів після надходження наказу Мінагрополітики про затвердження розподілу бюджетних коштів та переліку техніки, що пропонується для реалізації з частковою компенсацією вартості у відповідному році.

6. Сільськогосподарські товаровиробники подають до комісії такі документи:

1) заявку, зразок якої затверджує Мінагрополітики (в двох примірниках);

2) завірену в установленому порядку копію:

довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

бухгалтерського звіту станом на 1 січня відповідного року (новостворені підприємства — за останній звітний період);

3) довідку про наявність техніки та навантаження на одиницю техніки;

4) копії підтвердних документів щодо придбання техніки (рахунок-фактура, накладна на відвантаження товарно-матеріальних цінностей, примірник документа про сплату 100 відсотків вартості техніки, посвідчений банком); (Підпункт 4 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 109 від 27.02.2008)

4-1) копію свідоцтва про реєстрацію техніки, на яку видаються державні номерні знаки та відповідні реєстраційні документи в регіональній інспекції державного технічного нагляду; (Пункт 6 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ N 109 від 27.02.2008)

5) довідку регіонального відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Автономної Республіки Крим, відповідного регіонального відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств про те, що сільськогосподарському товаровиробнику не надавалася на одиницю техніки, на яку подаються зазначені у цьому пункті документи до комісії, у поточному році фінансова підтримка на безповоротній основі у розмірі до 30 відсотків для компенсації витрат, пов’язаних з придбанням першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля (для фермерських господарств); (Підпункт 5 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 109 від 27.02.2008)

6) письмове зобов’язання сільськогосподарського товаровиробника про повернення протягом місяця до бюджету отриманих бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного отримання (за винятком отримання бюджетних коштів за наявності у нього заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб, яку сільськогосподарський товаровиробник погасить до 1 жовтня 2008 р.) та/або нецільового використання (зокрема, продажу або передачі в оренду техніки, придбаної з частковою компенсацією її вартості, до закінчення трирічного строку) з нарахуванням пені у розмірі облікової ставки Національного банку в розрахунку на рік за весь період користування такими коштами. При цьому в разі виявлення зазначених фактів такому сільськогосподарському товаровиробнику припиняється надання будь-якої державної підтримки протягом трьох наступних бюджетних періодів; (Підпункт 6 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 763 від 27.08.2008)

7) довідку про банківські реквізити сільськогосподарського товаровиробника.

Сільськогосподарські товаровиробники, що провадять господарську діяльність з вироблення валової продукції сільського господарства не за місцем їх державної реєстрації, подають зазначені документи комісіям за місцем провадження діяльності. (Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 109 від 27.02.2008)

7-1) довідку про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб, підписану в установленому порядку та скріплену печаткою сільськогосподарського товаровиробника. (Пункт 6 доповнено підпунктом 7-1 згідно з Постановою КМ N 763 від 27.08.2008)

7. Комісія розглядає протягом п’яти днів після закінчення строку подачі заявки документи сільськогосподарських товаровиробників і приймає у порядку черговості реєстрації рішення про виплату чи відмову у частковій компенсації вартості техніки.

Основними критеріями визначення переможців конкурсу є:

відсутність простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб’єктам господарювання, а також за користування вітчизняною сільськогосподарською технікою, отриманою на умовах фінансового лізингу в минулі роки;

рівень забезпеченості сільськогосподарського товаровиробника технікою залежно від обсягу виробництва валової продукції сільського господарства.

Комісії визначають відповідно до розподілу ліміти коштів для часткової компенсації вартості техніки по кожному району пропорційно відношенню середньорічного обсягу виробництва валової продукції сільського господарства району до середньорічного обсягу виробництва валової продукції сільського господарства по регіону за попередні три роки (у порівняльних цінах 2005 року). (Абзац п’ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 109 від 27.02.2008)

У разі прийняття позитивного рішення комісії визначають суму часткової компенсації, що виплачується сільськогосподарському товаровиробнику в межах визначених лімітів коштів по кожному району. Відповідне рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії.

8. На підставі протоколу, оформленого комісією, розпорядники бюджетних коштів складають протягом двох банківських днів реєстри сільськогосподарських товаровиробників, яким виплачується часткова компенсація вартості техніки, за формою, затвердженою Мінагрополітики, та здійснюють відповідні видатки шляхом перерахування компенсації сільськогосподарському товаровиробнику на його поточний рахунок, відкритий у банківській установі.

8-1 За підсумками дев’яти місяців поточного року і починаючи з жовтня:

Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном може здійснювати перерозподіл невикористаних бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів пропорційно потребі, визначеній у пропозиціях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської держадміністрацій щодо зменшення обсягів бюджетних коштів у разі неможливості їх використання або необхідності збільшення обсягів в межах загального річного ліміту асигнувань;

Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних держадміністрацій можуть здійснювати перерозподіл лімітів коштів між районами пропорційно потребі, визначеній в заявках сільськогосподарських товаровиробників.

(Порядок доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ N 849 від 20.06.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 11.09.2007; в редакції Постанови КМ N 109 від 27.02.2008)

9. Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій до 10 числа наступного місяця подають Мінагрополітики звіт про виплату часткової компенсації вартості техніки за затвердженою ним формою.

Мінагрополітики щокварталу до 20 числа наступного місяця та в місячний строк після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну звіт про кількість закупленої техніки, її вартість і кількість господарств, які отримали таку техніку.

10. Складення та подання фінансової звітності здійснюється у встановленому законодавством порядку.

(Порядок в редакції Постанови КМ N 321 від 01.03.2007)

____________

  Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/agro/6_74.html


Попередня статтяНаступна стаття

  [an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"