Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XL. МАРАЗМИ ЗЕМЛІ ТА ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

КАБМІН ПОГОДЖУЄ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ НА ЗЕМЛЯХ НЕВІДОМО ДЛЯ КОГО. КОЛИ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ, А КОЛИ ПОСТАНОВАМИ

 

Стаття 151 Земельного кодексу регулює порядок погодження питань, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок. Частина третя цієї статті передбачає, що погодження місць розташування об’єктів, розмірів передбачуваних для вилучення (викупу) земельних ділянок та умов їх відведення провадиться відповідними сільськими, селищними, міськими радами, державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Кабінетом Міністрів України відповідно до їх повноважень щодо вилучення цих ділянок, а також Верховною Радою України.

Здається логічним, що рішення про погодження мало би містити особу, якій це погодження видане. Але, наприклад, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.11.2007 р. № 990-р “Про погодження місця розташування об'єкта” не містить суб’єкта погодження щодо відведення лісів площею 350 гектарів на території Мукачівського району Закарпатської області. На відміну від Розпорядження Кабміну від 31 жовтня 2007 р. N 928-р ЗАТ “Веско” або Постанови від 7 грудня 2005 р. N 1170 щодо погодження вилучення земель для товариства з обмеженою відповідальністю “Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України”.

Ціква тако те, що, уряд Януковича погодження на вилучення земель затверджував Розпорядженнями, а уряд Єханурова Постановами Кабміну.

 

Стаття 151. Порядок погодження питань, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок

1. Юридичні особи, зацікавлені у вилученні (викупі) земельних ділянок, зобов’язані до початку проектування погодити із власниками землі і землекористувачами та сільськими, селищними, міськими радами, державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Кабінетом Міністрів України і Верховною Радою України місце розташування об’єкта, розмір земельної ділянки та умови її вилучення (викупу) з урахуванням комплексного розвитку території, який би забезпечував нормальне функціонування на цій ділянці і прилеглих територіях усіх об’єктів, умови проживання населення і охорону довкілля.

2. Вибір земельних ділянок для розміщення об’єктів проводиться юридичними особами, зацікавленими у їх відведенні. Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування зобов’язані в порядку, визначеному законодавством України, надавати інформацію юридичним особам, зацікавленим у відведенні земельних ділянок, щодо можливих варіантів розміщення об’єктів відповідно до затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою. Порядок вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. Погодження місць розташування об’єктів, розмірів передбачуваних для вилучення (викупу) земельних ділянок та умов їх відведення провадиться відповідними сільськими, селищними, міськими радами, державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Кабінетом Міністрів України відповідно до їх повноважень щодо вилучення цих ділянок, а також Верховною Радою України.

4. Погодження місць розташування об’єктів на особливо цінних землях, а також місць розташування об’єктів власності інших держав, міжнародних організацій провадиться Верховною Радою України.

5. Юридичні особи, зацікавлені у вилученні (викупі) земельних ділянок, звертаються з клопотанням про погодження місць розташування об’єктів до відповідної сільської, селищної, міської ради, місцевої державної адміністрації. Клопотання щодо об’єктів, вилучення яких провадиться Кабінетом Міністрів України, подаються до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Севастопольської міської державної адміністрації.

6. До клопотання додаються необхідні матеріали та розрахунки.

7. Відповідна сільська, селищна, міська рада чи місцева державна адміністрація згідно із своїми повноваженнями розглядає клопотання і в п’ятиденний строк з дня реєстрації направляє його разом з матеріалами, передбаченими частиною п’ятнадцятою цієї статті, на розгляд органів земельних ресурсів, природоохоронних, територіальних органів виконавчої влади з питань лісового господарства і санітарно-епідеміологічних органів, органів містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини. Зазначені органи протягом двох тижнів з дня одержання клопотання надають свої висновки відповідній сільській, селищній, міській раді чи місцевій державній адміністрації, які з урахуванням одержаних висновків протягом десяти днів приймають рішення про погодження місця розташування того об’єкта, під який мають право самостійно вилучати земельну ділянку, або мотивоване рішення про відмову.

9. Якщо погодження місця розташування об’єкта провадиться районною, обласною державною адміністрацією, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, сільська, селищна, міська рада готує свій висновок і подає матеріали на погодження до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської чи Севастопольської міської, районної ради або районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації.

10. Районна державна адміністрація розглядає у місячний строк матеріали погодження місця розташування об’єкта, під який має право вилучати земельну ділянку, або подає свій висновок до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації.

11. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація розглядають подані матеріали і погоджують місце розташування об’єкта, під який мають право вилучати земельну ділянку.

12. Матеріали погодження місця розташування об’єкта, що провадиться Кабінетом Міністрів України, подаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією із своїм висновком центральному органу виконавчої влади по земельних ресурсах, який розглядає ці матеріали і у місячний строк подає свої пропозиції до Кабінету Міністрів України.

13. Кабінет Міністрів України розглядає ці матеріали і приймає відповідне рішення, а з питань, що погоджуються Верховною Радою України, подає їй свої пропозиції.

14. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські ради подають до Верховної Ради України пропозиції щодо вилучення особливо цінних земель із земель комунальної власності.

15. Матеріали погодження місця розташування об’єкта повинні включати: викопіювання з генерального плану або іншої містобудівної документації населеного пункту, копію плану земельної ділянки з нанесенням на ній варіантів розміщення об’єкта із зазначенням загальної площі, яку необхідно вилучити. Зазначаються також склад угідь земельної ділянки, що вилучається, та умови її відведення.

16. У разі відмови власника землі або землекористувача, сільської, селищної, міської ради, органів державної влади у погодженні місця розташування об’єкта ці питання вирішуються у судовому порядку.

17. У разі задоволення позову щодо оскарження відмови власника землі або землекористувача, сільської, селищної міської ради, органів державної влади у погодженні місця розташування об’єкта рішення суду є підставою для розробки проекту відведення земельної ділянки.

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                 від 14 листопада 2007 р. N 990-р

                               Київ

                Про погодження місця розташування

                             об'єкта

Відповідно до статті 151 Земельного кодексу України погодити місце розташування туристичного комплексу на землях лісогосподарського призначення площею 350 гектарів на території Мукачівського району Закарпатської області, у тому числі на:

303,6614 гектара лісів державного підприємства “Мукачівське лісове господарство";

46,3386 гектара лісів із земель запасу Чинадіївської селищної ради.

 

Прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 22

 

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                  від 31 жовтня 2007 р. N 928-р

                               Київ

Про погодження місця розташування об’єктів

 

Відповідно до статті 151 Земельного кодексу України погодити ЗАТ “Веско” місце розташування таких кар’єрів з видобування вогнетривких глин у Донецькій області:

"Західний-1" — на земельній ділянці резервного фонду Андріївської сільської ради Слов’янського району площею 38,05 гектара, з них 36,95 гектара ріллі та 1,1 гектара лісів;

"Західний-3" — на земельній ділянці площею 156,78 гектара, з них 10 гектарів ріллі та 5,2 гектара лісів за рахунок земель запасу Золотоколодязької сільської ради Добропільського району та 141,58 гектара ріллі за рахунок земель резервного фонду Андріївської сільської ради Слов’янського району.

 

Прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 22

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                   від 7 грудня 2005 р. N 1170

                               Київ

Про погодження місця розташування дільниці Богородчани — Ужгород магістрального газопроводу Новопсков — Ужгород

 

На підставі статті 151 Земельного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Погодити місце розташування дільниці Богородчани — Ужгород магістрального газопроводу Новопсков — Ужгород, будівництво та експлуатацію якої здійснюватиме товариство з обмеженою відповідальністю “Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України” (м. Київ), на земельних ділянках згідно з додатком.

 

Прем’єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 37

Додаток

                           до постанови Кабінету Міністрів України

                                 від 7 грудня 2005 р. N 1170

 

                             ПЕРЕЛІК

земельних ділянок, на яких погоджується місце розташування дільниці Богородчани — Ужгород магістрального газопроводу Новопсков — Ужгород

          (Долинський район Івано-Франківської області)

------------------------------------------------------------------

|   Площа земельної   |    З чиїх земель    |  Умови вилучення   |

|  ділянки, гектарів  |    передбачається   |  земельної ділянки |

|                     |  вилучити земельну  |                    |

|                     |       ділянку       |                    |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|Усього - 121,49      |                     |                    |

|У тому числі:        |                     |                    |

|----------------------------------------------------------------|

|                    Вишківська сільська рада                    |

|----------------------------------------------------------------|

|2,28                 |із земель запасу     |в оренду строком на |

|                     |Вишківської сільської|2 роки              |

|                     |ради                 |                    |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|23,32                |Вигодського          |2 гектари - в оренду|

|(4,7 - ліси I групи) |держлісгоспу         |строком на 50 років |

|                     |                     |та 21,32 гектара - в|

|                     |                     |оренду строком на 2 |

|                     |                     |роки                |

|----------------------------------------------------------------|

|                  Підлісківська сільська рада                   |

|----------------------------------------------------------------|

|3,12                 |із земель запасу     |в оренду строком на |

|                     |Підлісківської       |2 роки              |

|                     |сільської ради       |                    |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|24,14                |Вигодського          |2 гектари - в оренду|

|(13,8 - ліси I групи)|держлісгоспу         |строком на 50 років |

|                     |                     |та 22,14 гектара - в|

|                     |                     |оренду строком на 2 |

|                     |                     |роки                |

|----------------------------------------------------------------|

|                    Сенечівська сільська рада                   |

|----------------------------------------------------------------|

|1,28                 |Вигодського          |0,28 гектара - в    |

|(1 - ліси I групи)   |держлісгоспу         |оренду строком на 50|

|                     |                     |років та            |

|                     |                     |1 гектар - в оренду |

|                     |                     |строком на 2 роки   |

|----------------------------------------------------------------|

|                  Шевченківська сільська рада                   |

|----------------------------------------------------------------|

|7,67                 |із земель запасу     |в оренду строком на |

|                     |Шевченківської       |2 роки              |

|                     |сільської ради       |                    |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|59,68                |Вигодського          |2 гектари - в оренду|

|(40,03 - ліси I      |держлісгоспу         |строком на 50 років |

|групи)               |                     |та 57,68 гектара - в|

|                     |                     |оренду строком на 2 |

|                     |                     |роки                |

------------------------------------------------------------------

 

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/zemla/40_8.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2022. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"