Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XL. МАРАЗМИ ЗЕМЛІ ТА ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, ЩО ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ЗАКОНОМ, ДЕРЖКОМЗЕМ УКРАЇНИ ЗАТВЕРДИВ СВОЇМ НАКАЗОМ ТИМЧАСОВИЙ  ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЗЕМЕЛЬ

Держкомзем України — центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин, до повноважень якого належить введення державного земельного кадастру, у тому числі державної реєстрації земельних ділянок, але його не наділено повноваженнями щодо прийняття порядку ведення державного реєстру земель. Оскільки статтею 204 глави 34 Земельного кодексу зазначено, що державний земельний кадастр ведеться уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, а порядок ведення державного земельного кадастру встановлюється законом. А пунктом “д” статті 13 ЗКУ визначено, що до повноважень Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин належить організація ведення державного земельного кадастру державного контролю за використанням і охороною земель та здійсненням землеустрою.

Проте наказом   Держкомзему   України  від  02.07.2003  N 174 "Про   затвердження   Тимчасового   порядку   ведення державного   реєстру  земель"  затверджується  Тимчасовий  порядок ведення державного реєстру земель,  форма книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди тощо. Про незаконність такого Порядку наголошує Держпідприємництво в Рішенні від 18.04.2007 р. N 35.

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПIДПРИЄМНИЦТВА

Р I Ш Е Н Н Я

                         18.04.2007  N 35

 

                Про необхідність усунення порушень

принципів державної регуляторної політики Державним комітетом України по земельних ресурсах

На  виконання   Закону   України  від  11.09.2003  N  1160-IV "Про   засади   державної  регуляторної  політики  в сфері  господарської  діяльності"  (далі  -   Закон),   здійснивши експертизу регуляторного акта - наказу Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003  N  174  "Про затвердження   Тимчасового   порядку  ведення  державного  реєстру земель"  (далі  -  Наказ),  Державний  комітет  України  з  питань регуляторної політики та підприємництва встановив:

Питання державного земельного кадастру викладені в главі 34 Земельного кодексу України (далі — ЗКУ), яка визначає поняття, призначення, завдання державного земельного кадастру та його складові частини тощо.

Статтею 204 глави 34 ЗКУ зазначено, що державний земельний кадастр ведеться уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, а порядок ведення державного земельного кадастру встановлюється законом.

Слід зауважити, що повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин щодо введення державного земельного кадастру, у тому числі державної реєстрації земельних ділянок, встановлені пунктом “г” статті 15 ЗКУ. Поряд із цим, пунктом “д” статті 13 ЗКУ визначено, що до повноважень Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин належить організація ведення державного земельного кадастру державного контролю за використанням і охороною земель та здійсненням землеустрою.

На підставі наведеного, повноваження по організації ведення державного земельного кадастру покладені на Кабінет Міністрів України, порядок ведення цього державного земельного кадастру повинен встановлюватися законом, а ведення зазначеного кадастру відповідно до затвердженого законом порядку покладено на Держкомзем України.

Також слід зазначити, що відповідно до статті 196 ЗКУ державний земельний кадастр включає в собі складові частини, однією з яких є державна реєстрація земельних ділянок.

Аналізуючи наведені вище норми ЗКУ, які визначають повноваження органів державної влади по порядку ведення, організації та веденню державної реєстрації земель, як складової частини державного земельного кадастру, встановлено, що Держкомзем України — центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин, до повноважень якого належить введення державного земельного кадастру, у тому числі державної реєстрації земельних ділянок, не наділено повноваженнями щодо прийняття порядку ведення державного реєстру земель.

Окрім цього, згідно частини 2 статті 20 Закону України “Про оренду землі” державна реєстрація договорів оренди землі проводиться в порядку, установленому законом.

     Проте наказом   Держкомзему   України  від  02.07.2003  N 174

( z0641-03 ) "Про   затвердження   Тимчасового   порядку   ведення

державного   реєстру  земель"  затверджується  Тимчасовий  порядок

ведення державного реєстру земель,  форма книги записів реєстрації

державних актів на право власності на землю та на право постійного

користування землею, договорів оренди тощо.

 

Враховуючи вищевикладене, прийняття Наказу порушує такий принцип державної регуляторної політики, як адекватність — відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятих альтернатив, що передбачений статтею 4 Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарських відносин”.

У зв’язку з виявленням у діях Державного комітету України по земельних ресурсах порушень принципу державної регуляторної політики, визначеному Законом України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва В И Р I Ш И В:

запропонувати Державному комітету України по земельних ресурсах скасувати наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 N 174 “Про затвердження Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель”.

Рішення Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню у двомісячний строк із дня прийняття такого рішення.

Виконання цього рішення спеціально уповноваженого органу передбачає підготовку проекту акта про визнання цього регуляторного акта таким, що втратив чинність, та подання не пізніше одного робочого дня до закінчення строку виконання відповідного рішення до спеціально уповноваженого органу копії акта про визнання таким, що втратив чинність, цього регуляторного акта.

У разі невиконання рішення спеціально уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики або не оскарження цього рішення органом виконавчої влади протягом встановленого в цьому Законі строку дія регуляторного акта зупиняється наступного дня із дня закінчення строку виконання такого рішення.

Рішення спеціально уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики може бути оскаржено до Урядового комітету економічного розвитку та з питань європейської інтеграції протягом десяти робочих днів із дня одержання органом виконавчої влади відповідного рішення.

Подання скарги щодо рішення спеціально уповноваженого органу не зупиняє дії цього рішення.

В.о.Голови К.О.Ващенк

 

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/zemla/40_7.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"