Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XL. МАРАЗМИ ЗЕМЛІ ТА ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Спрощення процедури переходу прав власності на землю -  є поземельні книги, а є бази даних земельного кадастру, які можуть відрізнятися змістом

Закон України від 05.03.2009 р. № 1066-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок” передбачає введення нової системи реєстрації переходу права власності на земельні ділянки. Суть нововведення: якщо раніше право власності на земельну ділянку з'являлося після одержання відповідного державного акту, то тепер його не треба наново переоформляти після чергової угоди з ділянкою. У нього просто вноситься відмітка про відчуження землі зі згадуванням документа, на підставі якого воно відбулося. Відмітку на акті проставляє нотаріус і територіальний орган Держкомзему, що засвідчує факт здійснення держреєстрації права власності в Поземельній книзі. Порядок здійснення цієї відмітки затвердив Кабмін своєю постановою від 06.05.2009 р. №439 “Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку”.

Це нововведення несе ряд позитивних моментів. Зокрема, тепер не потрібно чекати рік і більш одержання нового держакту, платити за нього і переоформляти його після кожної угоди з землею. Однак на практиці реалізувати таку схему поки неможливо: новий закон і постанова Кабміну залишили без уваги той факт, що крім документів, що засвідчують право власності і фіксують його переходи (держакти, угоди), в Україні функціонує ще й Автоматизована система (АС) ведення Державного земельного кадастру (ДЗК). І саме на підставі її даних формується Поземельна книга. Точніше, реєстраційних карток, оскільки книги як такий у природі поки не існує. Відповідно і державний акт на земельну ділянку формується і заповнюється за даними кадастру, а не навпаки, як це пропонує Кабмін. Постанова Кабінет Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1088 “Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру” передбачає, що державна реєстрація земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них проводиться виключно Центром державного земельного кадастру при Державному комітеті по земельних ресурсах шляхом внесення записів до Державного реєстру прав на землю та нерухоме майно, а не шляхом поставляння відміток на держактах. Ще би можна переносити здійснені відмітки в земельний кадастр, але Кабмін цього чомусь не передбачає... Більш того цей маразм відкрив існування іншого, виявляється є поземельні книги, а є бази даних Автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, які можуть відрізнятися змістом і чомусь дублюються...

 

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних ділянок

 

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 — 4, ст. 27):

1) статтю 110 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Поділ чи об’єднання земельних ділянок не припиняє дії обмежень, обтяжень, встановлених на земельні ділянки, крім випадків, коли обмеження (обтяження) поширювалося лише на частину земельної ділянки, яка в результаті поділу земельної ділянки не увійшла до сформованої нової земельної ділянки";

2) статті 125 та 126 викласти в такій редакції:

"Стаття 125. Виникнення права на земельну ділянку

Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Стаття 126. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку

1. Право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, крім випадків, визначених частиною другою цієї статті.

2. Право власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення, посвідчується:

а) цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки, укладеною в порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою;

б) свідоцтвом про право на спадщину.

3. Право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою.

4. Форми державних актів на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою затверджуються Кабінетом Міністрів України.

5. Право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону.

6. При набутті права власності на земельну ділянку на підставі документів, визначених частиною другою цієї статті, державний акт на право власності на земельну ділянку, що відчужується, долучається до документа, на підставі якого відбувся перехід права власності на земельну ділянку, в кожному такому випадку відчуження земельної ділянки.

На державному акті про право власності на земельну ділянку нотаріус, який посвідчує (видає) документ, та орган, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, роблять відмітку про відчуження земельної ділянки із зазначенням документа, на підставі якого відбулося відчуження.

Орган, який здійснює реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, робить відмітку про реєстрацію прав на земельну ділянку на підставі документа про її відчуження, складеного та посвідченого в порядку, встановленому законом, протягом 14 календарних днів з дня подання до цього органу зазначеного документа. Забороняється вимагати для здійснення відмітки та державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень документи, не передбачені цією статтею.

У разі зміни співвласника або набуття права спільної власності на земельну ділянку орган, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, також вносить зміни до державного акта на право власності на землю щодо співвласників земельної ділянки.

7. Відчуження частини земельної ділянки з виділенням її в окрему земельну ділянку здійснюється після отримання її власником державного акта, що посвідчує право власності на сформовану нову земельну ділянку.

8. У разі якщо державним актом на право власності на земельну ділянку було посвідчено право власності на декілька земельних ділянок, відчуження однієї з цих ділянок здійснюється після виготовлення державного акта, що посвідчує право власності на кожну з цих ділянок.

9. Державний акт на право власності та право постійного користування земельною ділянкою видається на одну земельну ділянку.

Право постійного користування на декілька земельних ділянок, наданих під будівництво та обслуговування лінійних об’єктів (доріг, трубопроводів, ліній електропередачі та зв’язку), може посвідчуватися одним державним актом";

3) у статті 132:

а) у частині другій:

пункт “є” викласти в такій редакції:

"є) права та обов’язки сторін";

доповнити пунктами “ж” та “з” такого змісту:

"ж) кадастровий номер земельної ділянки;

з) момент переходу права власності на земельну ділянку";

б) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Додатком до угоди, за якою здійснюється відчуження земельної ділянки приватної власності, є державний акт на право власності на земельну ділянку, що відчужується (або відчужувалась)”.

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою та викласти її в такій редакції:

"4. Угоди про перехід права власності на земельну ділянку підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації";

4) пункт “є” частини першої статті 184 доповнити словами “у випадках, передбачених законом”.

2. У статті 56 Закону України “Про землеустрій”

(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 282):

1) абзац перший після слів “що посвідчують право на земельну ділянку” доповнити словами “крім поділу та об’єднання земельних ділянок";

2) доповнити частинами другою та третьою такого змісту:

"Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, при поділі чи об’єднанні земельних ділянок включає:

а) пояснювальну записку;

б) технічне завдання на складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, затверджене замовником документації;

в) копії документів, що посвідчують право на земельні ділянки;

г) плани земельних ділянок, які об’єднуються в одну земельну ділянку, або частини земельної ділянки, яка виділяється в окрему земельну ділянку;

ґ) матеріали польових геодезичних робіт;

д) акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання при поділі земельної ділянки по межі поділу;

е) перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути;

є) нотаріально посвідчена згода на поділ чи об’єднання земельної ділянки заставодержателів, користувачів земельної ділянки (у разі знаходження земельної ділянки в заставі, користуванні).

При передачі земельних ділянок у власність чи користування та зміні цільового призначення земельних ділянок за проектами землеустрою щодо їх відведення технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, не розробляється”.

3. Абзац другий статті 19 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 51, ст. 553) викласти в такій редакції:

"державний акт на право власності на земельну ділянку у випадках, визначених законом”.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

2. Положення цього Закону щодо посвідчення права власності на земельні ділянки документами, зазначеними у частині другій статті 126 Земельного кодексу України, поширюються також на випадки, коли зазначені документи були укладені (видані) до набрання чинності цим Законом, але державні акти на право власності на земельні ділянки видані не були. В такому випадку нотаріус, який посвідчив (видав) відповідний документ, звертається з письмовим запитом до органу, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, про підтвердження того, що державний акт на право власності на землю (земельну ділянку) не виданий новому власнику земельної ділянки. Після надходження до нотаріуса письмового підтвердження такого факту державний акт на право власності на землю (земельну ділянку) вилучається нотаріусом із його справ та після здійснення відмітки про перехід права власності на неї, долучається до відповідного документа, зазначеного у частині другій статті 126 Земельного кодексу України. Термін розгляду зазначеного запиту органом, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, не повинен перевищувати 14 календарних днів.

3. До створення єдиної системи органів реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень:

відмітку про відчуження земельної ділянки на державному акті на право власності на землю (земельну ділянку), що відчужується, здійснює нотаріус та орган, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок;

право власності або право користування земельною ділянкою виникає з моменту державної реєстрації земельної ділянки.

4. Кабінету Міністрів України:

до набрання чинності цим Законом затвердити порядок здійснення відмітки про відчуження земельної ділянки нотаріусом та органом, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, на державному акті на право власності на земельну ділянку;

протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 5 березня 2009 року

          N 1066-VI

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                    від 6 травня 2009 р. N 439

                               Київ

 

Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку

Відповідно до пункту 4 розділу II Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних ділянок” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, що додається.

2. Установити, що державні акти, долучені до документа, на підставі якого відбувся перехід права власності на земельну ділянку, можуть бути замінені у разі добровільного звернення громадян та юридичних осіб, до яких переходить право власності на земельну ділянку.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 22

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 6 травня 2009 р. N 439

 

                             ПОРЯДОК

здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку

1. Цей порядок встановлює процедуру здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж та цільового призначення, на державному акті на право приватної власності на землю, державному акті на право власності на землю, державному акті на право власності на земельну ділянку (далі — державний акт).

2. Відмітка про перехід права власності на земельну ділянку здійснюється на сторінках державного акта, де знаходиться план зовнішніх меж земельної ділянки, план меж земельної ділянки, починаючи з верхнього лівого кута зверху вниз, зліва направо.

3. Нотаріус у разі посвідчення цивільно-правового договору про відчуження земельної ділянки, видачі свідоцтва про право на спадщину на земельну ділянку, а також вилучення державного акта у передбачених законом випадках із своїх справ проставляє на державному акті відмітку про перехід права власності на земельну ділянку такого змісту:

"Мною, __________________________________________,

                  (прізвище та ініціали)

 

 

(державним або приватним) нотаріусом _____________

                                     (найменування

 

__________________________________________________

нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

 

____________________ за реєстровим N _____________

(дата)

посвідчено (видано) _____________________________,

                            (назва документа)

 

на  підставі якого право власності на цю  земельну

 

ділянку переходить до ____________________________

                           (прізвище, ім'я,

                         по батькові набувача)

 

 

                    Нотаріус                підпис

 

                                       (печатка)".

 

 

4. Територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки протягом 14 календарних днів з дня подання до нього документа про перехід права власності на земельну ділянку проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї такого змісту:

"Зареєстровано в Поземельній книзі _______________

                                        (дата)

 

за реєстровим N ____________.

 

МП    Начальник __________________________________

                   (найменування територіального

 

__________________________________________________

                 органу Держкомзему)

 

____________ ___________________________________".

  (підпис)         (прізвище та ініціали)

 

 

Власник земельної ділянки подає для здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку такі документи:

а) державний акт з відміткою нотаріуса про перехід права власності на земельну ділянку;

б) цивільно-правовий договір про відчуження земельної ділянки у разі набуття права власності на земельну ділянку за таким договором або свідоцтво про право на спадщину.

Забороняється вимагати для здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку документи, не передбачені цим пунктом.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                   від 17 липня 2003 р. N 1088

                               Київ

Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Підтримати пропозицію Державного комітету по земельних ресурсах та Міністерства юстиції про створення до 1 січня 2005 р. на базі державного реєстру земель та державного реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру прав на землю та нерухоме майно.

2. Визначити держателем Державного реєстру прав на землю та нерухоме майно Державний комітет по земельних ресурсах, який забезпечує створення і функціонування цього Реєстру.

3. Установити, що адміністратором Державного реєстру прав на землю та нерухоме майно є Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті по земельних ресурсах, який здійснює його ведення.

4. Взяти до відома, що до створення Державного реєстру прав на землю та нерухоме майно:

Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті по земельних ресурсах проводить реєстрацію земельних ділянок та прав на них шляхом внесення записів про реєстрацію земельних ділянок та прав на них до бази даних державного реєстру земель, а комунальні підприємства бюро технічної інвентаризації вносять дані про об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках, та права на них до бази даних державного реєстру прав власності на нерухоме майно;

адміністратором бази даних державного реєстру земель є Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті по земельних ресурсах;

адміністратором бази даних державного реєстру прав власності на нерухоме майно є державне підприємство “Інформаційний центр” Міністерства юстиції.

5. Установити, що після створення Державного реєстру прав на землю та нерухоме майно:

державна реєстрація земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них проводиться виключно Центром державного земельного кадастру при Державному комітеті по земельних ресурсах шляхом внесення записів до Державного реєстру прав на землю та нерухоме майно;

Державний комітет по земельних ресурсах разом з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції та Міністерством фінансів визначає і затверджує перелік послуг, які надаються на платній основі Центром державного земельного кадастру при Державному комітеті по земельних ресурсах, і розміри оплати за надання цих послуг.

6. Міністерству юстиції передати до 1 січня 2004 р. базу даних державного реєстру прав власності на нерухоме майно та забезпечити до 1 січня 2005 р. передачу даних про об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках, та права на них Державному комітетові по земельних ресурсах.

7. Державному комітетові по земельних ресурсах:

забезпечити функціонування Центру державного земельного кадастру як юридичної особи з консолідованим балансом, ліквідувавши з цією метою регіональні, міські та районні центри державного земельного кадастру;

розробити та внести у тримісячний строк на розгляд Кабінету Міністрів України план заходів щодо об’єднання баз даних державного реєстру земель і даних державного реєстру прав власності на нерухоме майно.

8. Державному комітетові по земельних ресурсах, Міністерству юстиції, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні рішення у відповідність із цією постановою.

9. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. N 689 “Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру” (Офіційний вісник України, 2003 р., N 21, ст. 921).

Прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ Інд. 22

 

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/zemla/40_15.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"