Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XVII. МАРАЗМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Під гамір Податкового кодексу митники отримали право проведення невиїзних документальних перевірок

Кабінет Міністрів зробив Держмитслужбі неоднозначний подарунок. Постановою від 2 лютого 2011 р. N 71 затверджено Порядок проведення митними органами невиїзних документальних перевірок. Чому є сумніви, що порядок законний?

По-перше, його видано на виконання статті 69 Митного кодексу України. Ця стаття передбачає, що незалежно від закінчення операцій митного контролю, оформлення та пропуску товарів і транспортних засобів митний контроль за ними може здійснюватися, якщо є достатні підстави вважати, що мають місце порушення законодавства України чи міжнародного договору України, укладеного в установленому законом порядку, контроль за виконанням яких покладено законом на митні органи. Такий контроль здійснюється на підставі письмового розпорядження керівника митного органу або особи, яка його заміщує. Як бачимо, затвердження Порядку від Кабміну тут не передбачено.

По-друге, невиїзні документальні перевірки має право проводити лише державна податкова служба. Відповідно до підпункту 41.1.2 Податкового кодексу контролюючими органами є податкові органи та митні органи — щодо мита, акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків, які відповідно до податкового законодавства справляються у разі ввезення (пересилання) товарів і предметів на митну територію України або територію спеціальної митної зони або вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території України або території спеціальної митної зони.

Розмежування повноважень і функціональних обов’язків між контролюючими органами визначається цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами.

Порядок контролю митними органами за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного податку встановлюється спільним рішенням центрального органу державної податкової служби та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.

Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, у тому числі на запит правоохоронних органів.

Відповідно до пункту 75.1 ПК саме органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. А в Митному кодексі про проведення невиїзних документальних перевірок митниками ані слова...

Петро ПАТЛАТИЙ

27.03.2011

Голова Держмитслужби мріє щодо обов'язкової наявності у суб'єктів господарювання копії ВМД на іноземні товари

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                    від 2 лютого 2011 р. N 71

                               Київ

Про затвердження Порядку проведення митними органами невиїзних документальних перевірок

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок проведення митними органами невиїзних документальних перевірок, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 27

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                   від 2 лютого 2011 р. N 71

 

                             ПОРЯДОК

проведення митними органами невиїзних документальних перевірок

1. Цей Порядок визначає основні вимоги щодо проведення митними органами невиїзних документальних перевірок (далі — перевірка), предметом яких є дані про своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено законом на митні органи.

2. Перевірка проводиться після пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України згідно із статтею 69 Митного кодексу України.

3. Перевірка проводиться у разі:

виявлення ознак, що свідчать про можливе порушення податкового законодавства за результатами аналізу електронних копій митних декларацій, інформації, що стосується товарів, митне оформлення яких завершено, отриманої від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та виробників таких товарів, з Інтернету, наукової літератури, висновків акредитованих відповідно до законодавства експертів тощо;

надходження від уповноважених органів іноземних держав документально підтвердженої інформації про непідтвердження автентичності поданих митному органові документів щодо товарів, митне оформлення яких завершено, недостовірність відомостей, що в них містяться, а також запитів стосовно надання інформації про зовнішньоекономічні операції, які здійснювалися за участю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності — резидентів України.

Перевірка проводиться на підставі письмового розпорядження керівника митного органу або особи, яка його заміщує.

4. Перевірка проводиться посадовими особами митного органу в приміщенні такого органу за умови надіслання платникові податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особистого вручення йому чи його уповноваженому представникові під розписку письмового повідомлення про дату початку та місце проведення перевірки.

Присутність платника податків під час проведення перевірки необов’язкова.

5. Тривалість проведення перевірки визначається у відповідному наказі митного органу та може продовжуватися з урахуванням обставин, що виникають в ході її проведення.

Про продовження строків проведення перевірки митний орган інформує платника податків відповідно до абзацу першого пункту 4 цього Порядку.

6. Під час проведення перевірки посадові особи митного органу:

1) вивчають, аналізують та порівнюють:

відомості, зазначені у митних деклараціях та/або їх електронних копіях, що містяться в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби, а також належних до таких декларацій комплектах товаросупровідних документів;

дані, що містяться в документах, отриманих від уповноважених органів іноземних держав, та інформацію, що стосується товарів, митне оформлення яких завершено, отриману від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та виробників таких товарів, з Інтернету, наукової літератури, висновків акредитованих відповідно до законодавства експертів тощо;

2) приймають рішення щодо правильності визначення заявлених у митних деклараціях кодів товарів згідно з УКТЗЕД (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14), їх митної вартості та країни походження, підстав для звільнення від оподаткування тощо;

3) роблять висновок щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних та інших платежів.

7. Посадові особи митного органу під час проведення перевірки зобов’язані:

1) додержуватися принципів законності, об’єктивності, достовірності та доказовості результатів перевірки;

2) приймати від платника податків додаткові документи (інформацію), письмові заяви, зауваження та пояснення з питань, що стосуються перевірки та можуть свідчити на користь платника податків, і долучати їх до матеріалів перевірки;

3) надавати платникові податків примірник акта про проведення перевірки.

Посадові особи митного органу під час проведення перевірки не мають права:

1) перевіряти дані, які не є предметом перевірки;

2) вимагати від платника податків надання документів або будь-якої іншої інформації;

3) розголошувати відомості про платника податків, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання такими особами службових обов’язків.

8. Платник податків, що перевіряється, має право:

1) подавати посадовим особам митного органу, які проводять перевірку, додаткові документи (інформацію), письмові заяви, зауваження, пояснення з питань, що стосуються перевірки та можуть свідчити на користь платника податків, і вимагати їх розгляду по суті та долучення до матеріалів перевірки;

2) у разі наявності зауважень щодо змісту акта про проведення перевірки підписувати його із застереженням та подавати митному органові письмові заперечення;

3) вимагати від посадових осіб митного органу надання примірника акта про проведення перевірки;

4) оскаржувати в порядку, встановленому законодавством, рішення митного органу, прийняте за результатами перевірки.

Платник податків має також інші права, передбачені законодавством.

9. За результатами перевірки складається відповідний акт у двох примірниках, що підписується посадовими особами митного органу, які її проводили, та платником податків.

Порядок оформлення результатів перевірки встановлюється Держмитслужбою.

Рішення щодо правильності визначення заявлених у митних деклараціях кодів товарів згідно з УКТЗЕД (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14), їх митної вартості та країни походження, підстав для звільнення від оподаткування тощо окремими документами не оформляються, а зазначаються в акті про проведення перевірки.

Інформація, що міститься в акті про проведення перевірки, не підлягає розголошенню, крім випадків, установлених законодавством.

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/zed/17_92.html


Попередня статтяНаступна стаття

  [an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"