Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XVII. МАРАЗМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЛИШЕ В КІНЦІ 2004 РОКУ НБУ ВИЗНАЧИВ ПРАВИЛА ЛІЦЕНЗУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ В ЗЕД У ГРИВНІ, ХОЧА ВІН МАВ ЦЕ ЗРОБИТИ ЩЕ 1993 РОКУ

Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 №15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» є чинним з 06.03.93 р. В його статті 7 в частині третій зазначено, що “Здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України допускається за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України”. Але Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України було затверджено НБУ лише 14 жовтня 2004 року Постановою №484 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2004 р. за №1430/10029.

Таким чином до кінця 2004 року розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України блокувалися саме НБУ. Це як же треба не любити національну валюту та преклоняти ся перед доларом та євро, щоб гальмувати розрахунки в ній з нерезидентами ?

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України та внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 14 жовтня 2004 року №484

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 листопада 2004 р. за №1430/10029

Відповідно до статей 7 та 44 Закону України «Про Національний банк України», статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України 19.02.93 №15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України (додається).

2. Внести до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків — резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 №118 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.98 за №231/2671 (зі змінами), такі зміни:

у розділі 4:

друге речення абзацу першого преамбули викласти в такій редакції:

«Такі розрахунки можуть здійснюватися лише через кореспондентський рахунок банку-нерезидента, який зареєстрований у тій самій країні, що й нерезидент (це обмеження не поширюється на ті розрахунки, які здійснюються на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України)»;

абзац п'ятий пункту 4.6 викласти в такій редакції:

«У разі потреби здійснення операцій, які не входять до переліку, визначеного в пунктах 4.3 та 4.4, Національний банк України приймає окреме рішення або видає індивідуальну ліцензію на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України за кожним таким випадком».

3. Департаменту валютного регулювання (М. О. Мельничук) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного та територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Генеральний департамент банківського нагляду (В. В. Пушкарьов).

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови

А. П. Яценюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 р. №484

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2004 р. за №1430/10029

 

Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог статей 7, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 №15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (далі — Декрет), а також статей 7 і 44 Закону України «Про Національний банк України».

1.2. Положення регламентує порядок та умови видачі Національним банком України (далі — Національний банк) резидентам і нерезидентам індивідуальних ліцензій на розрахунки (платежі) між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

власник ліцензії — резидент або нерезидент, якому Національний банк видав ліцензію;

дата звернення — дата реєстрації в Національному банку останнього, що надійшов, обов'язкового документа з переліку, визначеного в пункті 3.1 або 3.2 цього Положення;

дата видачі ліцензії — дата проставлення реєстраційного номера на номерному гербовому бланку Національного банку, на якому оформлена ліцензія;

заявник — резидент або нерезидент, який звернувся до Національного банку за ліцензією (зміною її умов);

ліцензія — індивідуальна ліцензія, видана Національним банком резиденту або нерезиденту в порядку та на умовах, визначених цим Положенням, на розрахунки (платежі) між резидентом і нерезидентом у межах торговельного обороту у валюті України;

розрахунки в межах торговельного обороту — рух коштів між резидентами і нерезидентами, пов'язаний з обслуговуванням операцій з продажу (купівлі) товарів;

управління, на яке покладений контроль, — територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням (місцем проживання) /за його наявності/ власника ліцензії на території України або територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням уповноваженого банку, який зазначений у ліцензії, якщо власник ліцензії не має місцезнаходження (місця проживання) на території України.

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Декретом та Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

1.4. У межах торговельного обороту без ліцензії здійснюються:

розрахунки (платежі) у готівковій валюті України за товари, які купуються на території України, відповідно до пункту 4.13 Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 №119 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.04.98 за №245/2685 (зі змінами);

продаж товарів у сфері послуг та роздрібної торгівлі на території України фізичним особам — нерезидентам — кінцевим споживачам для особистого некомерційного використання за валюту України, перераховану з поточного рахунку цього нерезидента, відкритого в уповноваженому банку;

розрахунки (платежі) у валюті України між резидентами і представництвами нерезидентів в Україні або військовими частинами Чорноморського флоту Російської Федерації, дислокованими на території України, за операціями, передбаченими порядком використання рахунків типу «Н» і «П», установленим у главах 11, 12 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за №1172/8493, зі змінами (далі — Інструкція);

розрахунки (платежі) у валюті України між резидентами і нерезидентами — інвесторами за операціями, передбаченими порядком використання поточного рахунку в національній валюті нерезидента-інвестора, установленим у главі 16 Інструкції;

розрахунки (платежі) у валюті України між резидентами і нерезидентами у випадках і за операціями, передбаченими Положенням про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків — резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 №118 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.04.98 за №231/2671 (зі змінами).

Усі інші розрахунки (платежі) у валюті України між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту здійснюються на підставі ліцензії.

1.5. Національний банк видає ліцензію виключно за умови достатнього обґрунтування необхідності використання валюти України для розрахунків (платежів) між резидентом і нерезидентом у межах торговельного обороту.

1.6. Дата видачі ліцензії має передувати даті здійснення розрахунку (платежу).

1.7. Ліцензія видається на строк, потрібний для повного завершення операції з купівлі (продажу) товару. Якщо подані заявником документи не дають змоги точно встановити цей строк, то ліцензія видається зі строком дії до одного календарного року.

Початок строку дії ліцензії не може встановлюватися раніше дати видачі ліцензії.

1.8. Ліцензія охоплює:

повне (часткове) повернення продавцем товару покупцю коштів, сплачених за цією ліцензією, у разі невиконання або неналежного виконання сторонами операції з купівлі (продажу) товару своїх зобов'язань;

сплату неустойки (штрафу, пені), передбаченої у разі невиконання або неналежного виконання сторонами операції з купівлі (продажу) товару своїх зобов'язань.

1.9. Одержання ліцензії однією із сторін операції означає також дозвіл на її здійснення іншою стороною або третьою особою, яка має відношення до цієї операції, якщо інше не передбачено умовами ліцензії.

1.10. Ліцензія видається власнику без права передавання іншим особам.

2. Порядок видачі ліцензії (зміни її умов)

2.1. Для отримання ліцензії (зміни її умов) заявник подає до Національного банку документи (копії документів), перелік яких визначений відповідно в пункті 3.1 або 3.2 цього Положення.

2.2. Умови ліцензії можуть бути змінені за заявою власника ліцензії, якщо:

розрахунок (платіж) за операцією з купівлі (продажу) товару ще не здійснювався або не завершений (загальна сума платежів, здійснених на підставі ліцензії протягом часу, що передує заяві про перегляд умов ліцензії, є меншою, ніж сума операції, зазначена в ліцензії);

строк дії ліцензії на дату звернення ще не закінчився;

немає підстав для відмови в перегляді умов ліцензії або для анулювання ліцензії, визначених у пунктах 4.1 і 4.4 цього Положення.

2.3. Строк розгляду Національним банком документів заявника становить не більше ніж 25 робочих днів і відлічується з дати звернення.

Якщо Національному банку будуть потрібні додаткові документи, то цей строк продовжуватиметься ще на 10 робочих днів з дати реєстрації в Національному банку останнього, що надійшов від заявника, додаткового документа.

2.4. Усі копії документів, що подаються до Національного банку (у тому числі копії в перекладі на українську мову), засвідчуються підписом заявника (уповноваженої особи заявника) та відбитком його печатки (за її наявності), якщо інше не зазначено в Положенні.

Документи, які складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову [переклад засвідчується підписом особи, яка в установленому законодавством України порядку отримала офіційний дозвіл на здійснення перекладів (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом].

Не перекладаються на українську мову документи, складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.

Не перекладаються на українську мову документи, що складені іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище, ім'я та по батькові, адреса за місцем проживання) або юридичних осіб (назва, місцезнаходження) від зразка, який перекладено з іноземної мови з дотриманням вимог абзацу другого цього пункту.

2.5. Протягом п'яти робочих днів з дати звернення Національний банк надсилає копію заяви про видачу ліцензії Головному управлінню по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України і Головному управлінню по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України (далі — спеціальні органи по боротьбі з організованою злочинністю).

2.6. Рішення про видачу ліцензії Національний банк приймає з урахуванням висновків спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю, якщо вони надійшли протягом строку розгляду Національним банком документів заявника, установленого в пункті 2.3 цієї глави.

2.7. Ліцензія (додаток 1) оформляється у двох примірниках.

Перший примірник ліцензії на номерному гербовому бланку Національного банку надсилається власнику ліцензії або передається йому (уповноваженій ним особі) під підпис. Другий — зберігається в Національному банку.

Копії першого примірника ліцензії надсилаються управлінню, на яке покладений контроль, і податковому органу, у якому резидент — сторона операції зареєстрований як платник податків.

2.8. Рішення про зміну умов ліцензії оформляється як зміни до ліцензії (додаток 2) у порядку, установленому пунктом 2.7 цієї глави.

2.9. Документи та копії документів, на підставі яких Національний банк видав ліцензію або змінив її умови, зберігаються згідно з порядком, установленим Національним банком.

Жоден із цих документів не може бути використаний для видачі заявнику іншої індивідуальної ліцензії Національного банку.

2.10. У разі втрати ліцензії власник ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії.

Якщо ліцензія не придатна для користування внаслідок її пошкодження, то власник ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії та не придатну для користування ліцензію.

Дублікат ліцензії видається протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації в Національному банку документів, передбачених абзацом першим або другим цього пункту.

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої ліцензія, що була втрачена або пошкоджена, вважається недійсною.

Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку втраченої або пошкодженої ліцензії.

2.11. Власник ліцензії самостійно або через іншу сторону операції пред'являє уповноваженому банку, який зазначений в ліцензії, оригінал ліцензії (змін до ліцензії) та її (їх) копію (копія ліцензії залишається на зберіганні в уповноваженому банку).

2.12. На копії ліцензії уповноважений банк робить відмітку, яка містить таку інформацію: дату здійснення розрахунку (платежу), суму операції (відмітка засвідчується підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком печатки уповноваженого банку).

Аналогічну відмітку уповноважений банк, який зазначений у ліцензії, робить на оригіналі ліцензії, що зберігається у власника.

3. Документи, що подаються заявником для отримання ліцензії (зміни її умов)

3.1. Для отримання ліцензії заявник подає до Національного банку такі документи:

заяву про видачу ліцензії (додаток 3);

копії свідоцтва про державну реєстрацію в Україні (або документа, який його замінює) та довідки про взяття на облік як платника податків, засвідчені нотаріально або державними органами, які видали документи, — для резидентів (юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців);

нотаріально засвідчені копії документів про державну реєстрацію (витяг з торговельного, банківського, судового реєстру тощо) — для нерезидентів (юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців);

копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять прізвище, ім'я, по батькові (якщо є), дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце реєстрації; копію документа про присвоєння ідентифікаційного номера (для резидентів) — для фізичних осіб, які не є підприємцями;

довідку уповноваженого банку з реквізитами рахунків, які використовуватимуться для здійснення розрахунку (платежу);

оригінали або копії документів, що підтверджують законність джерел походження валюти України, якщо платником є нерезидент;

копії документів, на підставі яких виникли зобов'язання у валюті України.

Національний банк має право запитувати і отримувати від заявника додаткові документи чи їх копії, потрібні для з'ясування обставин щодо операції з купівлі (продажу) товару, джерел походження валюти України (якщо платником є нерезидент).

3.2. З метою зміни умов ліцензії заявник подає до Національного банку такі документи:

заяву про внесення змін до ліцензії (додаток 4);

копію ліцензії;

копії документів, які подавалися власником ліцензії до Національного банку і на підставі яких йому була видана ліцензія, якщо до цих документів уносилися зміни за період, який пройшов з часу їх подання;

довідку уповноваженого банку про суми та дати платежів, здійснених на підставі ліцензії протягом часу, що передує даті звернення про зміну умов ліцензії, якщо такі були;

будь-які інші документи чи їх копії, якщо такі є, що можуть бути додатковим обґрунтуванням необхідності зміни умов ліцензії.

Національний банк має право запитувати і отримувати від заявника додаткові документи чи їх копії, потрібні для з'ясування обставин щодо змін до ліцензії, які просить унести заявник.

4. Відмова у видачі ліцензії (зміні її умов), анулювання ліцензії

4.1. Підстави для відмови у видачі ліцензії (зміні її умов) такі:

немає або не відповідає вимогам цього Положення хоча б один з обов'язкових документів з переліку, визначеного в пункті 3.1 або 3.2 цього Положення;

подання заявником до Національного банку документів, які містять недостовірну інформацію;

відмова подати на запит Національного банку додаткові документи, право на отримання яких передбачено пунктами 3.1 і 3.2 цього Положення;

подання заявником до Національного банку документів, які не відповідають вимогам законодавства України;

негативний висновок спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю;

порушення умов ліцензії та/або норм цього Положення (у разі звернення про зміну умов ліцензії);

незаконні або недостатньо підтверджені джерела походження валюти України, якщо платником є нерезидент;

недостатньо обґрунтована доцільність використання валюти України для здійснення операції з купівлі (продажу) товару;

зміни в чинному законодавстві або міжнародних договорах України, які стосуються валютної операції, що ліцензується, і відбулися протягом строку розгляду Національним банком документів заявника, установленого в пункті 2.3 цього Положення;

порушення заявником умов індивідуальних ліцензій (якщо Національний банк раніше видавав їх йому). Національний банк приймає рішення про відмову, ураховуючи ступінь тяжкості порушення;

порушення справи про банкрутство заявника або іншої сторони операції;

незадовільний фінансовий стан нерезидента-платника.

4.2. Про відмову у видачі ліцензії (зміні її умов) Національний банк повідомляє заявнику в письмовій формі із зазначенням підстави для відмови протягом строку розгляду Національним банком документів заявника, установленого в пункті 2.3 цього Положення.

4.3. Відмова у видачі ліцензії може бути оскаржена в суді.

4.4. Підставами для анулювання ліцензії є:

звернення власника ліцензії;

здійснення розрахунку (платежу), на проведення якого потрібна ліцензія, до видачі Національним банком ліцензії (зміни її умов);

виявлення в документах, які були подані власником ліцензії до Національного банку і на підставі яких Національний банк видав йому ліцензію (змінив її умови), недостовірної інформації;

порушення умов ліцензії або норм цього Положення. Національний банк приймає рішення про анулювання ліцензії, ураховуючи ступінь тяжкості порушення;

негативний висновок спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю, отриманий Національним банком після видачі ліцензії.

4.5. Ліцензія анулюється згідно з розпорядженням Національного банку України (додаток 5). Датою анулювання ліцензії є наступний робочий день після дати підписання такого розпорядження.

4.6. Про анулювання ліцензії та підстави для цього Національний банк повідомляє власнику ліцензії (додаток 6) за зазначеним у заяві про видачу ліцензії (про внесення змін до ліцензії) місцезнаходженням (місцем проживання) та податковому органу, у якому резидент — сторона операції зареєстрований як платник податків.

Засобами електронного зв'язку Національний банк надсилає зазначене вище повідомлення управлінню, на яке покладений контроль, та уповноваженому банку, що зазначений у ліцензії. Починаючи з часу отримання такого повідомлення банку забороняється здійснювати розрахунки (платежі), на проведення яких Національний банк видав ліцензію, що анульована.

5. Відповідальність за порушення умов ліцензії або вимог цього Положення

5.1. Здійснення розрахунку (платежу) у валюті України між резидентом і нерезидентом, на проведення якого потрібна ліцензія, до видачі Національним банком такої ліцензії або після її анулювання тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 16 Декрету.

5.2. Якщо уповноважений банк, через який здійснюються розрахунки (платежі), на проведення яких Національний банк видав ліцензію, не виконав функції агента валютного контролю за цією операцією, то він несе відповідальність згідно із статтею 16 Декрету.

В. о. директора Департаменту валютного регулювання

 М. О. Мельничук

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/zed/17_40.html


Попередня статтяНаступна стаття

 

Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"