Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XVII. МАРАЗМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Всупереч угодам про вільну торгівлю та правилам СОТ в Україні запроваджено тотальний додатковий імпортний збір (податок на імпорт)

28 грудня ВР ухвалила законопроект, який передбачає додатковий імпортний збір в 2015 році у розмірі 5% і 10%. Президент Петро Порошенко 31 грудня 2014 року підписав закон №73-VIII "Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року".

Так, додатковий імпортний збір введено тимчасово, строком на 12 місяців, відповідно до статті XII Генеральної угоди про тарифи і торгівлю 1994 і Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу.
Додатковий імпортний збір буде стягуватися з товарів, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту, незалежно від країни їх походження за ставками: 10% - для товарів, що класифікуються 1-24 товарними групами згідно з УКТЗЕД, 5% - для товарів, які класифікуються 25-97 товарними групами по УКТЗЕД, 10% - для товарів, що підлягають оподаткуванню ввізним митом відповідно до статті 374 Митного кодексу.
Додатковий імпортний збір буде стягуватися при ввезенні життєво необхідних товарів. До таких належать природний газ, вугілля енергетичне, паливо для АЕС, нафта, нафтопродукти, банкноти і банківські метали, гуманітарна допомога, товари, які звільняються від сплати ввізного мита відповідно до міждержавних домовленостей, окрім вільної торгівлі.
Однак стаття XII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року "Обмеження для збереження рівноваги платіжного балансу передбачає кількісні та(або) вартісне обмеження, а не оподаткування всього іморту. За нею "1. Незважаючи на положення параграфа 1 Статті XI, будь-яка сторона з метою підтримання свого зовнішнього фінансового стану та рівноваги платіжного балансу може обмежувати кількість чи вартість товару, які дозволяється імпортувати при виконанні положень наступних параграфів цієї Статті.
2. (a) Обмеження імпорту, які вводяться, застосовуються чи посилюються стороною відповідно до цієї Статті, не повинні перевищувати рівень, необхідний для того, щоб:
(i) відвернути неминучу загрозу серйозного скорочення грошових резервів чи зупинити таке скорочення, або
(ii) у випадку, якщо сторона має вкрай малі грошові резерви, досягти розумного темпу збільшення її резервів.

У кожному випадку належна увага повинна приділятися будь-яким особливим факторам, які можуть впливати на резерви такої сторони або на її потребу у резервах, включаючи, у випадках можливості користування спеціальними зовнішніми кредитами та іншими ресурсами, потребу у забезпеченні належного використання таких кредитів чи ресурсів.
(b) Сторони, які застосовують обмеження відповідно до підпараграфа (a) цього параграфа, повинні поступово послаблювати їх у міру покращення ситуації, застосовуючи їх лише настільки, наскільки умови, встановлені підпараграфом (а), виправдовують їх застосування. Вони повинні скасувати обмеження, коли умови вже більше не виправдовують їх введення чи застосування відповідно до зазначеного підпараграфа.
3. (a) Сторони зобов'язуються при проведенні своєї внутрішньої політики приділяти належну увагу необхідності підтримання чи відновлення рівноваги своїх платіжних балансів на здоровій та тривалій основі, а також бажаності уникнення нераціонального використання виробничих ресурсів. Вони визнають, що для досягнення цих цілей бажано у міру можливості застосовувати заходи, які скоріше розширюють, ніж скорочують міжнародну торгівлю.
(b) Сторони, які застосовують обмеження відповідно до цієї Статті, можуть визначати обсяг обмежень імпорту різних товарів чи груп товарів таким чином, щоб надати пріоритет імпорту тих товарів, які є більш важливими.
(c) Сторони, які застосовують обмеження відповідно до цієї Статті, зобов'язуються:
(i) уникати завдання непотрібної шкоди комерційним чи економічним інтересам будь-якої іншої сторони;(*)
----------------
(*) див. Додаток I.
(ii) не застосовувати обмеження таким чином, щоб необгрунтовано перешкоджати імпорту будь-яких товарів у мінімальних комерційних кількостях, виключення яких порушило б звичайні канали торгівлі; а також
(iii) не застосовувати обмеження, які б перешкоджали імпорту комерційних зразків чи перешкоджали б виконанню положень про патенти, торгові марки, авторські права чи аналогічних процедур.
(d) Сторони визнають, що в результаті внутрішньої політики, спрямованої на досягнення та збереження повної і продуктивної зайнятості або на розвиток економічних ресурсів, сторона може відчувати високий попит на імпорт, який може створити загрозу її грошовим резервам, зазначену у параграфі 2(a) цієї Статті. Відповідно, сторона, яка виконує інші положення цієї Статті, не повинна скасовувати чи змінювати обмеження на підставі того, що зміна такої політики зробила б зайвими ті обмеження, які вона застосовує відповідно до цієї Статті.
4. (a) Будь-яка сторона, яка вводить нові обмеження чи підвищує загальний рівень існуючих обмежень шляхом значного посилення заходів, застосованих відповідно до цієї Статті, повинна негайно після введення чи посилення таких обмежень (чи у випадках, коли можливо провести попередні консультації, до такого введення або посилення) провести консультації зі СТОРОНАМИ щодо характеру ускладнень в її платіжному балансі, існуючих альтернативних коригуючих заходів, а також можливого впливу обмежень на економіку інших сторін.
(b) На дату, що підлягає визначенню ними,(*) СТОРОНИ повинні переглянути всі обмеження, які до того часу все ще будуть застосовуватися відповідно до цієї Статті. Через рік після цієї дати сторони, які застосовують обмеження імпорту відповідно до цієї Статті, повинні щорічно проводити консультації, описані у підпараграфі (a) цього параграфа, зі СТОРОНАМИ.
----------------
(*) див. Додаток I.
(c) (i) Якщо в ході консультацій зі стороною, які проводяться згідно з підпараграфами (a) чи (b) вище, СТОРОНИ визначать, що обмеження є несумісними з положенням цієї Статті або з положеннями Статті XIII (при виконанні положень Статті XIV), вони повинні указати характер несумісності та можуть порекомендувати, щоб обмеження були відповідним чином змінені.
(ii) Проте, якщо в результаті консультацій СТОРОНИ визначать, що обмеження застосовуються у спосіб, який тягне за собою серйозну несумісність з положеннями цієї Статті або з положеннями Статті XIII (при виконанні положень Статті XIV), і що цим завдається шкода чи створюється загроза шкоди торгівлі будь-якої сторони, вони повинні проінформувати про це сторону, яка застосовує обмеження, і зробити відповідні рекомендації щодо забезпечення сумісності з такими положеннями протягом визначеного періоду часу. У випадку, якщо така сторона не виконає ці рекомендації протягом визначеного періоду часу, СТОРОНИ можуть звільнити будь-яку сторону, торгівля якої потерпає від таких обмежень, від тих зобов'язань за цією Угодою відносно сторони, що застосовує обмеження, які вони можуть вважати належними за даних обставин.
(d) СТОРОНИ повинні пропонувати будь-якій стороні, яка застосовує обмеження відповідно до цієї Статті, розпочати консультації з ними на вимогу будь-якої сторони, яка може prima facie встановити, що обмеження є несумісними з положеннями цієї Статті чи з положеннями Статті XIII (при виконанні положень Статті XIV) і що вони негативно впливають на її торгівлю. Проте така пропозиція не може висуватися, доки СТОРОНИ не упевняться, що прямі переговори між відповідними сторонами виявилися безуспішними. У випадку, якщо в результаті консультацій зі СТОРОНАМИ не буде досягнуто ніякої домовленості і якщо вони визначать, що обмеження застосовуються не відповідно до таких положень і що цим завдається шкода чи створюється загроза завдання шкоди торгівлі сторони, яка ініціює розгляд, вони повинні рекомендувати скасування чи зміну обмежень. У випадку, якщо обмеження не будуть скасовані чи змінені протягом часу, встановленого СТОРОНАМИ, вони можуть звільнити сторону, яка ініціює розгляд, від тих зобов'язань за цією Угодою відносно сторони, що застосовує обмеження, які вони можуть вважати належними за даних обставин.
(e) При розгляді питання відповідно до цього параграфа, СТОРОНИ повинні приділяти належну увагу будь-яким особливим зовнішніх факторам, які справляють негативний вплив на експорт сторони, яка застосовує обмеження.(*)
----------------
(*) див. Додаток I.
(f) Рішення по цьому параграфу повинні виноситися оперативно і, якщо можливо, протягом шістдесяти днів з дати початку консультацій.
5. У випадку, якщо є постійне і широкомасштабне застосування обмежень імпорту згідно з цією Статтею, які свідчать про загальне порушення рівноваги, що обмежує міжнародну торгівлю, СТОРОНИ повинні розпочати обговорення питання про те, чи можуть бути вжиті інші заходи тими сторонами, платіжний баланс яких знаходиться у скрутному становищі, або тими, платіжний баланс яких має тенденцію бути винятково сприятливим, або будь-якою міжурядовою організацією з метою усунення базових причин порушення рівноваги. На запрошення СТОРІН сторони повинні брати участь у таких обговореннях.

Віталій МОСЕЙЧУК
13.01.2014

Чи можна бути членом двох зон вільної торгівлі?

В Україні з 25 лютого введено додатковий імпортний збір у розмірі 5-10%

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/zed/17_127.html


Попередня статтяНаступна стаття

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"

 


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.