Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXX. МАРАЗМИ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

Закупівля товарів, робіт та послуг під Євро-2012 може здійснюватися за процедурою закупівлі в одного учасника без погодження з Мінекономіки

За Законом України від 08.07.2010 N 2462-VI "Про внесення змін до законів України "Про здійснення державних закупівель" та "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" щодо забезпечення здійснення заходів з проведення та підготовки в Україні організації фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" з-під дії стандартних процедур Закону про закупівлі за державні кошти з 1 серпня 2010 року виключено закупівлю для забезпечення здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, для виконання завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Закупівля зазначених товарів, робіт і послуг може здійснюватися за процедурою закупівлі в одного учасника без погодження з Уповноваженим органом у сфері закупівель (Міністерство економіки України), відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів. Така процедура застосовується замовником після погодження із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини Євро-2012. Це прискорить закупівлі, але створює корупційні умови та ліквідує конкуренцію із завищенням цін.

Петро ПАТЛАТИЙ

Заради ЄВРО-2012 восени планують закрити аеропорт у Львові

 

Скасовано необхідність отримання погодження уповноваженого органу у сфері державних закупівель при закупівлі у одного учасника

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до законів України “Про здійснення державних закупівель” та “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

в Україні” щодо забезпечення здійснення заходів з проведення та підготовки в Україні організації фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

 

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину четверту статті 2 Закону України від 1 червня 2010 року “Про здійснення державних закупівель” доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:

"товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється за кошти, розпорядником яких є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, для виконання завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”.

2. У Законі України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 44, ст. 656) доповнити статтею 5.1 такого змісту:

"Стаття 5.1. Особливості здійснення закупівлі товарів,

                  робіт і послуг за кошти, розпорядником

                  яких є спеціально уповноважений центральний

                  орган виконавчої влади із забезпечення

                  здійснення заходів з підготовки та проведення

                  в Україні фінальної частини чемпіонату Європи

                  2012 року з футболу, для виконання завдань і

                  заходів Державної цільової програми підготовки

                  та проведення в Україні фінальної частини

                  чемпіонату Європи 2012 року з футболу

                  ( 357-2010-п )

1. Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти, розпорядником яких є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, для виконання завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу може здійснюватися за процедурою закупівлі в одного учасника без погодження з Уповноваженим органом у сфері закупівель, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів.

2. Процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником після погодження із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

3. Для застосування процедури закупівлі в одного учасника замовник подає до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу такі документи:

лист-звернення на адресу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу із зазначенням умов застосування цієї процедури, предмета закупівлі, конкретного найменування товару, роботи чи послуги, очікуваної вартості закупівлі, джерел фінансування закупівлі, орієнтовного терміну (строку) поставок товарів (виконання робіт, надання послуг);

підтверджену документально інформацію про відповідність учасника таким кваліфікаційним критеріям: наявність обладнання та матеріально-технічної бази, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами);

проект договору про закупівлю товарів, робіт чи послуг із додатками;

засвідчений замовником план закупівель;

засвідчені замовником в установленому законодавством порядку копії експертних, нормативних, технічних та інших документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі в одного учасника;

засвідчені замовником копії договорів або інших документів, що підтверджують наявність в учасника авторських прав, у разі закупівлі, пов’язаної із захистом авторських прав.

4. Замовник протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника забезпечує публікацію у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, яка повинна містити:

найменування та місцезнаходження замовника;

найменування, кількість товару і місце його поставки, вид робіт та місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання;

строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори;

ціну пропозиції;

реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах Державного казначейства України (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів).

Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника повинно містити:

умови застосування процедури закупівлі;

посилання на експертні нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.

Оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника не вважається запрошенням до участі у процедурі закупівлі для невизначеного кола осіб.

5. Замовник інформує Уповноважений орган у сфері закупівель про проведення процедури закупівлі в одного учасника протягом п’яти робочих днів.

6. Інформація про результати проведення процедури закупівлі безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель протягом семи днів з дня укладення договору про закупівлю.

В інформації про результати проведення процедури закупівлі обов’язково зазначаються:

найменування та місцезнаходження замовника;

найменування предмета закупівлі;

кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання послуг;

дата оприлюднення та номер інформації про проведення процедури закупівлі, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель;

дата оприлюднення відомостей щодо рішення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель;

дата укладення договору про закупівлю;

ціна договору про закупівлю;

повне найменування переможця процедури закупівлі”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 серпня 2010 року.

2. Кабінету Міністрів України раз на півроку інформувати Верховну Раду України про хід реалізації цього Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

 м. Київ, 8 липня 2010 року

          N 2462-VI

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/zakup/33_22.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"