Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXX. МАРАЗМИ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

Міністерство економіки терміново відкликало роз’яснення щодо обґрунтування цін у переможців при держзакупівлях

Міністерство економіки 29.04.2010 р. відкликало свої роз’яснення щодо перевірки обґрунтованості цін у переможців при закупівлі за державні кошти від  14.04.2010  N  3303-25/2973-07 та  від  14.04.2010  N  3303-25/2973-07. Таким чином справедливі, але не зовсім законні роз’яснення обґрунтування цін проіснували буквально 15 днів. Одночасно поява цих роз’яснень свідчить про національну проблему необґрунтованості цін при державних закупівлях та узаконену корупцію. Тендерна палата – палата №6...

Мінекономіки справедливо, але не зовсім законно, бо Закону як такого про держзакупівлі нового не існує, просило, щоб замовники, під час подачі оголошень до редакції інформаційного бюлетеня “Вісник державних закупівель”, додавали до оголошення про проведення закупівлі тендерну документацію з вимогою щодо надання учасником — переможцем процедури закупівлі довідки щодо відповідності ціни, а до оголошення про результати проведення процедури закупівлі — довідку щодо відповідності ціни та договір про закупівлю, укладений за результатами процедури закупівлі, для подальшої передачі Мінекономіки. З одного боку це порушує таємницю тендерних пропозицій, але з іншого боку якось слід омежувати ціни державних закупівель, які через корупцію перевищують ринкові в рази...

Петро ПАТЛАТИЙ

Державні закупівлі з 16 жовтня 2008 року знову нічим законодавчо не врегульовані

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.04.2010

                                      Органам державної влади,

                                      органам влади АР Крим,

                                      органам місцевого

                                      самоврядування, іншим

                                      органам, установам,

                                      організаціям, підприємствам

                                      Державному

                                      госпрозрахунковому

                                      видавничо-поліграфічному

                                      підприємству

                                      "Зовнішторгвидав України"

                                      Державному казначейству

                                      України

 

Щодо відкликання роз’яснення Мінекономіки від 14.04.2010 N 3303-25/2973-07 та листа Мінекономіки від 21.04.2010 N 3303-25/3461-08

     Роз'яснення Мінекономіки  від  14.04.2010  N  3303-25/2973-07 та    лист   Мінекономіки   від   21.04.2010 N 3303-25/3461-08  вважати   такими,   що   є відкликаними.

 

 Виконуючий обов'язки

 Міністра                                             В.В.Бандуров

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Р О З’ Я С Н Е Н Н Я

                  14.04.2010  N 3303-25/2973-07

 

                                      Органам державної влади,

                                      органам влади АР Крим,

                                      органам місцевого

                                      самоврядування, іншим

                                      органам, організаціям,

                                      підприємствам, Державному

                                      госпрозрахунковому

                                      видавничо-поліграфічному

                                      підприємству

                                      "Зовнішторгвидав України",

                                      Редакції бюлетеня

                                      "Вісник державних

                                      закупівель",

                                      Державному казначейству

                                      України

 

     ( Роз'яснення відкликано на підставі Листа Міністерства

           економіки від 29.04.2010 )

Проведеними у 2008-2009 роках заходами державного нагляду (контролю) встановлено численні випадки закупівель товарів, робіт і послуг розпорядниками державних коштів за завищеними цінами, інші зловживання при здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів.

З метою недопущення перевитрачання державних коштів та запобігання закупівлям товарів, робіт і послуг за завищеними цінами:

1. В разі встановлення факту закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти за завищеними цінами, замовник повинен розглянути питання про відміну процедури закупівлі відповідно до пункту 63 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (зі змінами) (далі — Положення), а уповноважений орган — визнати недійсними результати процедури закупівлі відповідно до пункту 11 Положення.

2. З метою уникнення фактів закупівель товарів, робіт і послуг за завищеними цінами та запобігання перевитрачанню державних коштів замовникам у тендерній документації передбачати вимогу щодо надання учасником — переможцем процедури закупівлі довідки щодо відповідності ціни тендерної пропозиції учасника — переможця процедури закупівлі товари, роботи і послуги, видано центральним апаратом державної інспекції з контролю за цінами (далі — довідка щодо відповідності ціни) та вимагати від учасника — переможця процедури закупівлі надання довідки щодо відповідності ціни.

3. Замовникам, під час подачі оголошень до редакції інформаційного бюлетеня “Вісник державних закупівель”, додавати до оголошення про проведення закупівлі тендерну документацію з вимогою щодо надання учасником — переможцем процедури закупівлі довідки щодо відповідності ціни, а до оголошення про результати проведення процедури закупівлі — довідку щодо відповідності ціни та договір про закупівлю, укладений за результатами процедури закупівлі, для подальшої передачі Мінекономіки.

Мінекономіки, в порядку взаємодії та забезпечення здійснення функції контролю у сфері державних закупівель, передає центральному апарату державної інспекції з контролю за цінами документи, зазначені в цьому пункті, для їх аналізу на предмет відповідності ціни тендерної пропозиції середньо ринковим цінам на аналогічні товари, роботи і послуги відповідно до Закону України “Про ціни і ціноутворення”, Положення про державну інспекцію з контролю за цінами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2000 N 1819, листа державної інспекції з контролю за цінами від 29.01.2010 N 200/1-345.

4. Редакції інформаційного бюлетеня “Вісник державних закупівель” при прийнятті оголошення про проведення закупівлі чи про проведення попередньої кваліфікації перевіряти наявність тендерної документації з вимогою щодо надання учасником — переможцем процедури закупівлі довідки щодо відповідності ціни, а при прийнятті оголошення про результати проведення процедури закупівлі — наявність довідки щодо відповідності ціни та договору про закупівлю, укладеного за результатами процедури закупівлі, та впродовж одного робочого дня з дня отримання оголошення із зазначеними документами, передавати Мінекономіки додані до оголошення документи.

У разі невідповідності поданих замовником документів або їх відсутності, редакція інформаційного бюлетеня “Вісник державних закупівель” має право не прийняти оголошення до публікації та запропонувати доопрацювати його.

Заступник Міністра

економіки України Ю.М.Вітренко

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

                  21.04.2010  N 3303-25/3461-08

 

                                      Органам державної влади,

                                      органам влади АР Крим,

                                      органам місцевого

                                      самоврядування, іншим

                                      органам, організаціям,

                                      підприємствам

                                      Державній інспекції

                                      з контролю за цінами

                                      Державному

                                      госпрозрахунковому

                                      видавничо-поліграфічному

                                      підприємству

                                      "Зовнішторгвидав України"

                                      Редакції інформаційного

                                      бюлетеня "Вісник державних

                                      закупівель"

                                      Державному казначейству

                                      України

 

         ( Лист відкликано на підставі Листа Міністерства

                                                економіки

           ( n0002665-10 ) від 29.04.2010 )

Щодо роз’яснення Міністерства економіки України

                 від 14.04.2010 N 3303-25/2973-07

В зв’язку з надходженням численних звернень щодо роз’яснення Міністерства економіки України від 14.04.2010 N 3303-25/2973-07 Мінекономіки повідомляє наступне.

Для забезпечення ефективного використання державних коштів замовниками під час здійснення процедур державних закупівель повинні вживатися заходи, спрямовані на недопущення перевитрачання державних коштів та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за завищеними цінами.

Одним з таких заходів має стати надання учасником — переможцем процедури закупівлі довідки щодо відповідності ціни тендерної пропозиції учасника — переможця процедури закупівлі середньоринковим цінам на аналогічні товари, роботи і послуги, виданої центральним апаратом Державної інспекції з контролю за цінами (далі — довідка щодо відповідності ціни).

Відповідно до листа Державної інспекції з контролю за цінами від 29.01.2010 N 200/1-345 наявність такої довідки свідчить про економічну обґрунтованість ціни тендерної пропозиції учасника — переможця процедури закупівлі, її відповідність рівню цін, сформованому на відповідному ринку аналогічних товарів, робіт і послуг.

Враховуючи наведене, учасник — переможець процедури закупівлі надає замовнику довідку щодо відповідності ціни для подальшої її передачі редакції інформаційного бюлетеня “Вісник державних закупівель”. У випадку ненадання учасником — переможцем процедури закупівлі довідки щодо відповідності ціни, замовник передає уповноваженому органу або редакції інформаційного бюлетеня “Вісник державних закупівель” для подальшої передачі уповноваженому органу всі документи щодо відповідної процедури закупівлі, зокрема: тендерну документацію, тендерні пропозиції, протоколи розкриття та оцінки тендерних пропозицій, проект договору з додатками тощо для з’ясування питання відповідності ціни тендерної пропозиції учасника — переможця процедури закупівлі середньоринковим цінам на аналогічні товари, роботи і послуги.

З метою з’ясування зазначеного питання та недопущення перевитрачання державних коштів уповноважений орган надає доручення центральному апарату Державної інспекції з контролю за цінами перевірити ціну, за якою здійснюється відповідна закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Центральний апарат Державної інспекції з контролю за цінами впродовж п’яти днів з моменту надання уповноваженим органом відповідного доручення здійснює аналіз ціни тендерної пропозиції учасника — переможця процедури закупівлі на предмет її відповідності середньоринковим цінам на аналогічні товари, роботи і послуги та надає уповноваженому органу та замовнику відповідний висновок.

Таким чином, питання відповідності ціни тендерної пропозиції учасника — переможця процедури закупівлі середньоринковим цінам з’ясовується шляхом самостійного надання довідки щодо відповідності ціни учасником — переможцем процедури закупівлі замовнику з подальшою передачею редакції інформаційного бюлетеня “Вісник державних закупівель” або уповноваженому органу, або шляхом надання центральним апаратом Державної інспекції з контролю за цінами уповноваженому органу та замовнику відповідного висновку за дорученням уповноваженого органу.

Заступник Міністра

економіки України Ю.М.Вітренко

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/zakup/33_21.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"