Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXXVII. МАРАЗМИ ВИБОРІВ ТА РЕФЕРЕНДУМІВ

Колізія виборчого законодавства стосовно порядку голосування громадян за межами дільниці - 2

Закон “Про вибори Президента України” у статті 77 говорить про те, що голосування виборців за межами приміщення для голосування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені виборчою комісією. Ці члени комісії повинні бути представниками різних кандидатів на пост Президента України. Але при повторному голосуванні (другому турі) виборів в членах комісії знаходяться представники двох кандидатів, або в першому турі може бути лише два кандидати. Таким чином у нас 2=3. З цієї колізії ЦВК вийшла шляхом прийняття Постанови 7 лютого 2010 року № 226 в день повторного голосування!

Віталій МОСЕЙЧУК

Постійно голосувати небезпечно. За місцем перебування виборця можна голосувати скільки завгодно разів і це не є злочином

Колізія виборчого законодавства стосовно порядку голосування громадян за межами дільниці

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


Витяг із Закону “Про вибори Президента України”

Стаття 77. Порядок організації голосування за межами

                приміщення для голосування

1. Виборець, який за станом здоров’я не може прибути до приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, а також виборець, який включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному лікувальному закладі, і через постільний режим не може прибути до приміщення для голосування, має право звернутися з письмовою заявою до дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування. Така заява із зазначенням місця перебування виборця може бути подана не пізніш як за дванадцять годин до початку голосування.

2. Заява виборця про бажання голосувати за межами приміщення для голосування реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання (місце перебування) виборця.

3. На підставі заяв, зазначених у частині першій цієї статті, дільнична виборча комісія напередодні дня виборів після закінчення строку подання таких заяв робить витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. При цьому у списку виборців у графі “підпис виборця” секретар дільничної виборчої комісії робить запис “голосує за місцем перебування”.

4. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені виборчою комісією. Ці члени комісії повинні бути представниками різних кандидатів на пост Президента України.

5. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовується з таким розрахунком, щоб виборці змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування.

6. Голова дільничної виборчої комісії зобов’язаний оголосити про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування. Членам виборчої комісії видаються виборчі бюлетені у кількості, яка дорівнює кількості виборців у витягу зі списку виборців, витяг зі списку виборців та опломбована або опечатана переносна виборча скринька, в яку при цьому опускається контрольний лист. У цьому листі зазначаються час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування за межами приміщення для голосування, кількість отриманих виборчих бюлетенів, прізвища та ініціали членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії, кандидатами на пост Президента України, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами, їхні підписи скріплюються печаткою комісії.

7. При проведенні голосування за межами приміщення для голосування мають право бути присутні офіційні спостерігачі.

8. При організації голосування виборця за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії на підставі витягу зі списку виборців за умови пред’явлення виборцем одного з документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону, що посвідчує його особу та громадянство, видає виборцю один виборчий бюлетень. Член дільничної виборчої комісії вписує свої прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчих бюлетенях та контрольних талонах. Виборець розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витягу зі списку виборців, заповнює виборчий бюлетень у порядку, передбаченому частиною шостою статті 76 цього Закону, та опускає його у виборчу скриньку.

9. Після проведення голосування за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень, у списку виборців напроти прізвища виборця робить позначку “голосував за місцем перебування”, зазначає свої прізвище та ініціали і розписується.

10. Витяг зі списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за межами приміщення для голосування, додається до списку виборців і є його невід’ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, на підставі яких проводилося це голосування.

11. Положення цієї статті не поширюються на закордонні виборчі дільниці.

 

У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

7 лютого 2010 року № 226

Про Роз’яснення щодо деяких питань організації роботи дільничних виборчих комісій під час проведення повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року та транспортування документів дільничних виборчих комісій до окружних виборчих комісій

З метою забезпечення однакового застосування положень Закону України "Про вибори Президента України" щодо організації роботи дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць під час проведення повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року, реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України, унеможливлення випадків невиконання дільничними виборчими комісіями, членами цих комісій їх повноважень, визначених вказаним Законом, відповідно до пункту 1 частини другої статті 25, частини четвертої статті 77, частини першої статті 81, частини чотирнадцятої статті 85 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 1 частини другої статті 16, пунктами 4, 5 статті 17, пунктом 3 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз’яснення щодо деяких питань організації роботи дільничних виборчих комісій під час проведення повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року та транспортування документів дільничних виборчих комісій до окружних виборчих комісій (додаються).

2. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям для доведення до відома дільничних виборчих комісій, кандидатам на пост Президента України.

Голова Центральної виборчої комісії     В. ШАПОВАЛ

 

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 7 лютого 2010 року № 226

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо деяких питань організації роботи дільничних виборчих комісій
під час проведення повторного голосування з виборів
Президента України 7 лютого 2010 року та транспортування документів
дільничних виборчих комісій до окружних виборчих комісій

Це Роз’яснення розроблено з метою забезпечення однакового застосування положень Закону України "Про вибори Президента України" (далі – Закон) щодо організації роботи дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць під час проведення повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року, реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України, унеможливлення випадків невиконання дільничними виборчими комісіями та членами цих комісій їх повноважень, визначених Законом.

1. Враховуючи, що до складу дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць для проведення повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року включено кандидатури лише від двох кандидатів на пост Президента України, голосування виборців за межами приміщення для голосування з кожною переносною виборчою скринькою організовують не менш як два члени дільничної виборчої комісії, визначені виборчою комісією. Такі члени комісії повинні бути представниками різних кандидатів на пост Президента України.

2. Кількість членів дільничної виборчої комісії для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування визначається з обов’язковим дотриманням рівного представництва кандидатів на пост Президента України при такому голосуванні та виходячи із необхідності забезпечення можливості взяти участь у голосуванні всім виборцям, включеним до витягу зі списку виборців для повторного голосування за межами приміщення для голосування на відповідній виборчій дільниці.

3. Транспортування документів дільничної виборчої комісії, зазначених у частині десятій статті 79 Закону, до окружної виборчої комісії здійснюють голова дільничної виборчої комісії та інші два члени цієї комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ. Такі члени дільничної виборчої комісії (крім голови комісії) повинні бути представниками різних кандидатів на пост Президента України. Інші члени дільничної виборчої комісії, кандидати на пост Президента України, довірені особи, офіційні спостерігачі за їх бажанням можуть також супроводжувати транспортування таких документів. Забороняється супроводження таких документів іншими особами. Під час транспортування документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою документацією.

Секретар Центральної виборчої комісії   Т. ЛУКАШ

 

 ____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/vibory/37_90.html


Попередня статтяНаступна стаття


Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"