Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXXVII. МАРАЗМИ ВИБОРІВ ТА РЕФЕРЕНДУМІВ

Заяву кандидата в Президенти треба засвідчити у нотаріуса, але Закон про нотаріат такого не передбачає?

Відповідно до частини першої статті 48 Закону України від 05.03.1999 р. № 474-XIV «Про вибори Президента України» громадянин України, який відповідно до статті 9 цього Закону може бути обраним Президентом України, особисто подає до Центральної виборчої комісії засвідчену в установленому законом порядку заяву про самовисунення кандидатом на пост Президента України.

Що таке «засвідчену в установленому законом порядку»? Вочевидь мається на увазі нотаріальне посвідчення, про що говорить і Міністерство юстиції в Листі без номеру від 25.11.2009 р., але нотаріуси посвідчують вірність підписів та копії документів, а не оригінали заяв! Це дає підстави оскаржувати заяви всіх кандидатів в Президенти. Річ в тім, що законно ніхто в Україні не може засвідчити свою заяву кандидата в Президенти, як цього вимагає Закон про вибори Президента, а лише підпис чи копію відповідної заяви.

Адже згідно зі статтею 34 Закону “Про нотаріат” нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії:

1) посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності тощо);

2) вживають заходів щодо охорони спадкового майна;

3) видають свідоцтва про право на спадщину;

4) видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя;

5) видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів);

6) видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися;

7) провадять опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме;

8) видають дублікати нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;

9) накладають та знімають заборону щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації;

10) засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них;

11) засвідчують справжність підпису на документах;

12) засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;

13) посвідчують факт, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту;

14) посвідчують факт, що фізична особа є живою;

15) посвідчують факт перебування фізичної особи в певному місці;

16) посвідчують час пред’явлення документів;

17) передають заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам;

18) приймають у депозит грошові суми та цінні папери;

19) вчиняють виконавчі написи;

20) вчиняють протести векселів;

21) вчиняють морські протести;

22) приймають на зберігання документи.

На нотаріусів може бути покладено вчинення інших нотаріальних дій згідно із законом.

Тексти договорів, заповітів, довіреностей, свідоцтв, актів про морські протести та протести векселів, перекладів у разі засвідчення нотаріусом вірності перекладу документа з однієї мови на іншу, заяв, на яких нотаріусом засвідчується справжність підпису, за винятком тих примірників, що залишаються у справах нотаріуса, а також дублікатів нотаріальних документів, викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів. Зразок, опис, порядок витрачання, зберігання, обігу та звітності спеціальних бланків нотаріальних документів установлюються Кабінетом Міністрів України.

Таким чином вибори Президента України 2010 можна вважати незаконними, оскільки всі зареєстровані кандидати не дотрималися Закону про вибори в частині посвідчення своїх заяв, вони просто не могли дотриматися такого порядку, оскільки немає Закону, що дозволяє засвідчувати оригінали документів!

Більшість громадян не були зареєстрованими кандидатами в Президенти України на виборах 2010 року через відсутність грошової застави та відповідного посвідчення заяви кандидата.

Віталій МОСЕЙЧУК

 

Стаття 34. Нотаріальні дії, що вчиняють нотаріуси

Нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії:

1) посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності тощо);

2) вживають заходів щодо охорони спадкового майна;

3) видають свідоцтва про право на спадщину;

4) видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя;

5) видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів);

6) видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися;

7) провадять опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме;

8) видають дублікати нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;

9) накладають та знімають заборону щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації;

10) засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них;

11) засвідчують справжність підпису на документах;

12) засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;

13) посвідчують факт, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту;

14) посвідчують факт, що фізична особа є живою;

15) посвідчують факт перебування фізичної особи в певному місці;

16) посвідчують час пред’явлення документів;

17) передають заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам;

18) приймають у депозит грошові суми та цінні папери;

19) вчиняють виконавчі написи;

20) вчиняють протести векселів;

21) вчиняють морські протести;

22) приймають на зберігання документи.

На нотаріусів може бути покладено вчинення інших нотаріальних дій згідно із законом.

Тексти договорів, заповітів, довіреностей, свідоцтв, актів про морські протести та протести векселів, перекладів у разі засвідчення нотаріусом вірності перекладу документа з однієї мови на іншу, заяв, на яких нотаріусом засвідчується справжність підпису, за винятком тих примірників, що залишаються у справах нотаріуса, а також дублікатів нотаріальних документів, викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів. Зразок, опис, порядок витрачання, зберігання, обігу та звітності спеціальних бланків нотаріальних документів установлюються Кабінетом Міністрів України.

 

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
                             Л И С Т
                            25.11.2009
                                      Начальнику Головного
                                      управління юстиції
                                      Міністерства юстиції України
                                      в Автономній Республіці
                                      Крим,
                                      начальникам головних
                                      управлінь юстиції
                                      в областях, містах Києві
                                      та Севастополі
                 Роз'яснення стосовно засвідчення
                справжності підпису на документах
                   для реалізації особами прав
           та обов'язків, передбачених Законом України
                 "Про вибори Президента України"

     У зв'язку із надходженням звернень щодо  порядку  засвідчення
підписів осіб на документах, щодо яких Законом України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ) передбачено вимогу про  засвідчення
підпису  у  встановленому  законом порядку,  Міністерством юстиції
України роз'яснюється наступне.
     Законом України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) із
змінами  (далі  -  Закон) передбачено,  що у встановленому законом
порядку засвідчується, зокрема, підпис:
     кандидата на пост Президента України на заяві про  реєстрацію
довірених  осіб  кандидата,  що  подається до Центральної виборчої
комісії у будь-який час після реєстрації кандидата (частина  третя
статті 67 Закону ( 474-14 ));
     особи на  письмовій  згоді представляти інтереси кандидата на
пост Президента України у відповідному виборчому окрузі, щодо якої
кандидатом  на пост Президента України подано заяву про реєстрацію
довіреною особою (частина третя статті 67 Закону ( 474-14 )).
     Враховуючи, що  Закон  не  встановлює   порядку   засвідчення
підписів, справжність підпису зазначених осіб може бути засвідчена
в  порядку  передбаченому статтею 78 Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12  )  та  розділом  28  Інструкції  про  порядок  вчинення
нотаріальних  дій  нотаріусами   України,   затвердженої   наказом
Міністерства  юстиції України від.  03.03.2004 N 20/5 ( z0283-04 )
(із змінами).
     При цьому текст заяви, щодо якої Закон ( 3425-12 ) передбачає
засвідчення   підпису,   викладається   на   спеціальних   бланках
нотаріальних документів.
     При засвідченні   справжності   підпису   особи   на    інших
документах,   щодо   яких  Закон  передбачає  засвідчення  підпису
(письмова згода тощо),  спеціальні бланки нотаріальних  документів
не  використовуються,  оскільки  статтею  34  Закону  України "Про
нотаріат" ( 3425-12 ) встановлено  виключний  перелік  документів,
текст   яких  викладається  на  спеціальних  бланках  нотаріальних
документів. 
     Довести це  роз'яснення  до  відома  державних  та  приватних
нотаріусів.

 Міністр                                                  М.Оніщук 
 

 ____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/vibory/37_77.html


Попередня статтяНаступна стаття


Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"