Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXXVII. МАРАЗМИ ВИБОРІВ ТА РЕФЕРЕНДУМІВ

Жодна з Постанов ЦВК не зареєстрована в Міністерстві юстиції

Країна у нас живе від виборів до виборі. Напередодні виборів Президента 2010 мені потрапив в око один маразм, який підтверджує тезу, що в Україні на вибори або не слід йти або якщо і йти, то голосувати проти всіх. Річ у тім, що мені не вдалося знайти жодної Постанови Цетрвиборчкому, яка пройшла державну реєстрацію в Міністерстві юстиції. Зокрема немає грифу міністерства на такому важливому порядку, як Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, яку затверджено Постановою ЦВК від 22.09.2004 N 642, немає  грифу і Постанова від 18.05.2009 р. N 27 “Про первинне уточнення персональних даних Державного реєстру виборців”. І це при тому, що ці постанови стосуються одного з головних прав людини – права вибору. Таким чином особисто у мене викликають недовіру всі Постанови ЦВК, оскільки вони приймаються купкою осіб щодо виборчих прав громадян України на свій розсуд і не підлягають держреєстрації... Як можна говорити про демократію?

Закон України від 30.06.2004 р. № 1932-IV “Про Центральну виборчу комісію” мало того, що не містить вимог щодо держреєстрації постанов ЦВК, цей Закон замовчує порядок набуття чинності Постанов ЦВК. А тому вони мають набирати чинність в загальному порядку.

А Указ Президента від 03.10.1992 р. № 493/92 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” не передбачає особливих пільг для ЦВК. Відсутність держреєстрації Постанов ЦВК ніби гарантує незалежність ЦВК та оперативність, мовляв комісія є колегіальним державним органом, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб. І захищатися від дій ЦВК можна лише в суді... Тобто Постанови ЦВК є такими самим за статусом як Постанови Кабміну, але це сумно, принаймні в Кабмін є Міністерство юстиції та міністр від нього, урядові комітети тощо, а в ЦВК – суто представники партій... Крім того  Постанови ЦВК можуть оприлюднюватися із затримкою на тиждень-два навіть на сайті ЦВК. Так не годиться працювати.

Віталій МОСЕЙЧУК

Більшість громадян вважає, що в Україні 5 офіційних видань, а насправді їх 9

Стаття 12. Рішення Комісії

1. За результатами розгляду на засіданні Комісії питання порядку денного Комісія ухвалює рішення у формі постанови.

2. З питань поточної внутрішньої діяльності Комісія може ухвалювати протокольне рішення.

3. Постанова Комісії повинна містити:

1) найменування Комісії;

2) найменування рішення Комісії;

3) дату та місце ухвалення рішення Комісії, порядковий номер постанови;

4) встановлені факти та підстави для ухвалення рішення Комісії, а також акти законодавства України, за наявності — рішення судових органів, якими керувалася Комісія при прийнятті рішення;

5) висновок Комісії.

4. Рішення Комісії приймається на засіданні Комісії відкритим голосуванням більшістю голосів від складу Комісії.

5. Член Комісії, присутній на її засіданні, який не погоджується з прийнятим Комісією рішенням, має право викласти окрему думку, яка в письмовій формі додається до протоколу засідання Комісії.

6. Рішення Комісії підписуються Головою Комісії, а у випадках, передбачених частиною третьою статті 11 цього Закону, — головуючим на засіданні Комісії.

7. Рішення, прийняті Комісією, можуть бути змінені лише самою Комісією з власної ініціативи або на підставі рішення суду.

8. Рішення Комісії може бути оскаржене до суду в порядку, встановленому цим та іншими законами України.

Стаття 13. Обов’язковість рішень Комісії

1. Рішення Комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму, в тому числі відповідними виборчими комісіями і комісіями з референдумів нижчого рівня, а також органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами України.

2. У разі якщо рішення Комісії передбачає вжиття певними особами заходів для його виконання, про вжиті заходи на виконання рішення повинно бути повідомлено Комісію у встановлений нею строк.

3. Керівники, інші посадові чи службові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій (виборчих блоків політичних партій), інших об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, виборчих комісій та комісій з референдуму в порядку, передбаченому законодавством, зобов’язані на запрошення Комісії прибути на її засідання, надавати необхідні відомості і матеріали, відповідати на запитання.

4. У разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали. Правоохоронний орган, якому передані вказані матеріали, повідомляє Комісію про результати розгляду звернення чи вжиті заходи у встановлений законом строк.

5. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, а також державні підприємства, установи і організації зобов’язані сприяти Комісії та її членам у здійсненні ними своїх повноважень.

6. Невиконання, неналежне, несвоєчасне виконання рішень Комісії тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


 ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

                         18.05.2009  N 27

Про первинне уточнення персональних даних Державного реєстру виборців

З метою забезпечення проведення первинного уточнення персональних даних Державного реєстру виборців, відповідно до статей 3, 5-10, частин першої, третьої-п’ятої статті 13, статті 14, частини третьої статті 15, статей 16, 22, 23, 37 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, керуючись статтями 12, 13, пунктом 8 статті 17, пунктом 2 частини другої статті 27, частиною четвертою статті 33 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Встановити, що первинне уточнення персональних даних Державного реєстру виборців проводиться з 1 червня до 15 вересня 2009 року.

2. Затвердити:

Порядок первинного уточнення персональних даних Державного реєстру виборців (додаток 1);

текст повідомлення виборцю, який проживає на території України, про проведення первинного уточнення персональних даних Державного реєстру виборців (додаток 2);

текст повідомлення виборцю, який проживає чи перебуває за межами України, про проведення первинного уточнення персональних даних Державного реєстру виборців (додаток 3).

3. Встановити форми:

подання з відомостями про громадян України, які зареєстровані за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким після 1 лютого 2006 року виповнилося 18 років (додаток 4);

подання з відомостями про осіб, які після 1 лютого 2006 року набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України, місце проживання яких зареєстровано у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (додаток 5);

подання з відомостями про виборців, які після 1 лютого 2006 року зареєстрували своє місце проживання і станом на 31 травня 2009 року проживають у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (в тому числі про виборців, які змінили реєстрацію місця проживання в межах цієї адміністративно-територіальної одиниці) (додаток 6);

подання з відомостями про виборців, які після 1 лютого 2006 року зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (додаток 7);

подання з відомостями про осіб, громадянство України яких припинено після 1 лютого 2006 року, місце проживання яких зареєстровано у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (додаток 8);

подання з відомостями про виборців, які проживали на відповідній території та померли після 1 лютого 2006 року (що підтверджено свідоцтвом про смерть) (додаток 9);

подання з відомостями про виборців, які після 1 лютого 2006 року змінили прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання яких зареєстровано у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (додаток 10);

подання з відомостями про виборців, які після 1 лютого 2006 року змінили дату або місце народження, місце проживання яких зареєстровано у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (додаток 11);

подання з відомостями про виборців, які станом на 31 травня 2009 року проходять строкову військову службу у військовій частині (формуванні) (додаток 12);

подання з відомостями про виборців, які станом на 31 травня 2009 року проживають на території дислокації військової частини (формування) (додаток 13);

подання з відомостями про виборців (у тому числі військовослужбовців строкової служби), які після 1 лютого 2006 року вибули з території дислокації військової частини (формування) (додаток 14);

подання з відомостями про виборців, які після 1 лютого 2006 року були визнані судом недієздатними, внаслідок чого щодо них було встановлено опіку, місце проживання яких зареєстровано у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (додаток 15);

подання з відомостями про осіб, щодо яких судом після 1 лютого 2006 року скасовано рішення про визнання їх недієздатними, внаслідок чого щодо них було припинено опіку, місце проживання яких зареєстровано у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (додаток 16);

подання з відомостями про виборців, які станом на 31 травня 2009 року відбувають покарання в установі, розташованій у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (додаток 17);

подання з відомостями про виборців, які станом на 31 травня 2009 року зареєстровані за юридичною адресою закладу, який здійснює облік бездомних громадян (додаток 18);

подання з відомостями про виборців, які після 1 лютого 2006 року зняті з реєстрації за юридичною адресою закладу, який здійснює облік бездомних громадян (додаток 19);

подання з відомостями про виборців, які постійно нездатні пересуватися самостійно, місце проживання яких зареєстровано у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (додаток 20);

подання з відомостями про громадян України, які перебувають на консульському обліку, котрим після 1 лютого 2006 року виповнилося 18 років (додаток 21);

подання з відомостями про осіб, які після 1 лютого 2006 року набули громадянства України та отримали відповідний документ (додаток 22);

подання з відомостями про осіб, громадянство України яких припинено після 1 лютого 2006 року (додаток 23);

подання з відомостями про громадян України — виборців, які після 1 лютого 2006 року стали на консульський облік і станом на 31 травня 2009 року перебувають на консульському обліку на території консульського округу (додаток 24);

подання з відомостями про громадян України — виборців, які після 1 лютого 2006 року зняті з консульського обліку на території консульського округу (додаток 25);

подання з відомостями про виборців, які є військовослужбовцями військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території (додаток 26).

4. Цю постанову надіслати Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству праці та соціальної політики України,Міністерству юстиції України, Державному департаменту України з питань виконання покарань, Міністерству закордонних справ України та регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців для доведення до відома сільських, селищних, міських голів, а також відповідних органів ведення Державного реєстру виборців і контролю за її виконанням.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії А.МАГЕРА

(Додатки не наводяться)

(Текст взято з сайту Центральної виборчої комісії)

 ____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/vibory/37_72.html


Попередня статтяНаступна стаття


Коментарі

11.09.2009 12:09, Кицяйло
Шановний,все добре,але ЦВК не є органов державної виконавчої влади.Подумайте над цим у вільний час та зроюбіть вірні висновки.Щасти.
Шаповал
Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"