Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXXVII. МАРАЗМИ ВИБОРІВ

ПОРЯДКУ ЖЕРЕБКУВАННЯ ДО СКЛАДУ ДІЛЬНИЧНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ЗВИЧАЙНОЇ ЧИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ ДІЛЬНИЦІ ТАК І НЕ БУЛО ЗАТВЕРДЖЕНО. АЛЕ ЦІ КОМІСІЇ ВІДПРАЦЮВАЛИ

Відповідно до частини третьої статті 27 Закону України "Про вибори народних депутатів України" до складу окружної виборчої комісії обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від партій (блоків), які в поточному складі Верховної Ради України станом на 15 вересня року, що передує рокові проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків). Не більше ніж по одному представнику від інших партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу включаються до складу окружної виборчої комісії шляхом жеребкування, що проводиться Центральною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині четвертій цієї статті. Кандидатури, внесені до складу окружної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 26 цього Закону, порушення вимог частин четвертої - шостої цієї статті або застосування механізму жеребкування, передбаченого цією частиною.

Порядок жеребкування затверджено ЦВК Постановою від 19 січня 2006 року N 237 “Про Порядок проведення жеребкування щодо визначення представників політичних партій, виборчих блоків політичних партій - суб'єктів виборчого процесу для включення до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року та розподілу керівних посад між політичними партіями, виборчими блоками політичних партій у цих комісіях”.

Аналогічно відповідно до частини п’ятої статті 28 цього Закону до складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці, за винятком випадків, передбачених частиною дванадцятою цієї статті, обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику партій (блоків), які в поточному складі Верховної Ради України станом на 15 вересня року, що передує рокові проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків). Не більше ніж по одному представнику від інших партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу включаються до складу дільничної виборчої комісії шляхом жеребкування, що проводиться окружною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині шостій цієї статті. Кандидатури, внесені до складу дільничної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, встановленим статтею 26 цього Закону, або застосування механізму жеребкування, передбаченого цією частиною, а також внесення подання з порушенням вимог частин шостої та сьомої цієї статті.

Але Порядку жеребкування ЦВК для цих випадків не затвердила. Тому є підстави вважати членів дільничних комісій від партій, які не були в парламенті станом на 15 вересня 2005 року, нелігитимними, а тому і всі вибори нардепів 2006 року є неправомірними, оскільки дільничних комісій, які були правильно сформованими, практично не існувало. Особливо щодо великих дільниць.

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 19 січня 2006 року N 237

Київ

Про Порядок проведення жеребкування щодо визначення представників політичних партій, виборчих блоків політичних партій - суб'єктів виборчого процесу для включення до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року та розподілу керівних посад між політичними партіями, виборчими блоками політичних партій у цих комісіях

Відповідно до статті 26, частин третьої та десятої статті 27 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 12, 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення жеребкування щодо визначення представників політичних партій, виборчих блоків політичних партій - суб'єктів виборчого процесу для включення до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року та розподілу керівних посад між політичними партіями, виборчими блоками політичних партій у цих комісіях (додається).

2. Цю постанову надіслати політичним партіям, виборчим блокам політичних партій, які подали кандидатури для включення до складу окружних виборчих комісій.

 

Голова
Центральної виборчої комісії  

 
Я. ДАВИДОВИЧ 


 

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 19 січня 2006 р. N 237 


ПОРЯДОК
проведення жеребкування щодо визначення представників політичних партій, виборчих блоків політичних партій - суб'єктів виборчого процесу для включення до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року та розподілу керівних посад між політичними партіями, виборчими блоками політичних партій у цих комісіях

1. Загальні положення

1.1. Окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дванадцяти і не більше вісімнадцяти осіб з включенням до її складу за відповідними поданнями по одному представнику від політичних партій, виборчих блоків політичних партій (далі - партії (блоки)), які в поточному складі Верховної Ради України станом на 15 вересня року, що передує рокові проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків), які включаються до складу комісії обов'язково, та не більше ніж по одному представнику від інших партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, що включаються до складу комісії шляхом жеребкування, яке проводиться Центральною виборчою комісією.

1.2. До складу конкретної окружної виборчої комісії партія (блок) може запропонувати лише одну кандидатуру.

1.3. Подання від партій (блоків) про включення їх представників до складу окружних виборчих комісій (далі - подання) повинні бути внесені до Центральної виборчої комісії не пізніш як за 68 днів до дня виборів (до 16 січня 2006 року включно). У поданні зазначаються запропоновані особи на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії. Подання підписується керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплюється печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку).

1.4. Подання повинно бути складено за формою, затвердженою постановою Центральної виборчої комісії від 25 листопада 2005 року N 149.

Список осіб від партії (блоку) - членів цієї партії (партій, що входять до блоку) або безпартійних - для включення їх до складу відповідних окружних виборчих комісій подається до Центральної виборчої комісі ї центральним керівним органом партії (керівним органом блоку) на паперових носіях та в електронному вигляді.

До подання додаються власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу окружної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі від відповідної партії (блоку).

1.5. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє представника відповідної партії (блоку) у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу (далі - представник партії (блоку). Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.

1.6. Кандидатури, внесені до складу окружної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 26 Закону, порушення вимог частин четвертої - шостої статті 27 Закону або застосування механізму жеребкування. Про відхилення кандидатур, поданих для включення до складу окружної виборчої комісії, Центральна виборча комісія приймає постанову.

1.7. За результатами розгляду в Центральній виборчій комісії подань партій (блоків) визначаються партії (блоки), подання яких про включення їх представників до складу окружних виборчих комісій відповідають вимогам Закону і представники яких включаються до складу комісій обов'язково, а також партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу, представники яких можуть бути включені до складу комісій шляхом жеребкування, про що приймається відповідна постанова Комісії.

1.8. Для кожної окружної виборчої комісії визначається кількість посад, що залишатимуться незаповненими після включення до її складу представників, поданих партіями (блоками), які в поточному складі Верховної Ради України станом на 15 вересня року, що передує рокові проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків), які в разі відповідності поданих кандидатур встановленим вимогам обов'язково включаються до складу окружної виборчої комісії. Кількість посад, включення на які представників партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу проводиться шляхом жеребкування (далі - вакантні місця) встановлюється шляхом визначення різниці між максимальною можливою кількістю членів окружної виборчої комісії, передбаченою частиною першою статті 27 Закону, та кількістю представників з числа поданих партіями (блоками), які в поточному складі Верховної Ради України станом на 15 вересня року, що передує рокові проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків), визначених для обов'язкового включення до складу окружної виборчої комісії.

1.9. У межах регіонів України, на території яких утворено територіальні виборчі округи, щодо кожної окружної виборчої комісії за порядковими номерами територіальних виборчих округів згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 1 грудня 2005 року N 157 "Про утворення територіальних виборчих округів з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року" складаються переліки партій (блоків), кандидатури від яких включаються до складу відповідної комісії обов'язково та можуть бути включені шляхом жеребкування.

У переліку партій (блоків) зазначаються назва регіону, в якому утворюється окружна виборча комісія, номер територіального виборчого округу, назви партій (блоків), що подали кандидатури до складу окружної виборчої комісії, загальна кількість кандидатур, поданих до її складу усіма партіями (блоками), у тому числі тих, які включаються до складу відповідної комісії обов'язково, та тих, що можуть бути включені шляхом жеребкування, кількість вакантних місць у складі комісії, прізвища, ім'я та по батькові поданих кандидатур.

2. Проведення жеребкування щодо визначення представників партій (блоків) - суб 'єктів виборчого процесу для включення до складу окружних виборчих комісій

2.1. Жеребкування з метою визначення представників партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, які включатимуться до складу окружних виборчих комісій, проводиться у разі, якщо кількість подань від партій (блоків), що відповідають вимогам Закону, представників від яких може бути включено до складу окружної виборчої комісії шляхом жеребкування, є більшою, ніж кількість вакантних місць у складі окружної виборчої комісії.

2.2. Жеребкування проводиться на засіданні Центральної виборчої комісії не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань партій (блоків) (до 19 січня 2006 року включно).

2.3. Жеребкування проводиться за допомогою виготовленого з прозорого матеріалу барабана, що обертається (або за допомогою двох барабанів, що використовуються почергово), аркушів паперу форматом А5, складених удвоє, на кожному з яких зазначається номер територіального виборчого округу, назва партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу, включеної до процедури жеребкування, прізвище та ініціали кандидатури, запропонованої цією партією (блоком) до складу окружної виборчої комісії, та однакових за розміром і кольором конвертів, у які вкладаються такі аркуші.

Конверти з аркушами вкладаються в окремий більший за розміром конверт, на якому зазначається номер територіального виборчого округу.

2.4. Жеребкування проводиться щодо кожної окружної виборчої комісії за порядковими номерами територіальних виборчих округів згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 1 грудня 2005 року N 157 "Про утворення територіальних виборчих округів з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року".

Головуючий на засіданні Центральної виборчої комісії оголошує номер відповідного територіального виборчого округу, кількість вакантних місць у складі окружної виборчої комісії, назви партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатури від яких за результатами розгляду подань можуть бути включені до складу окружної виборчої комісії у цьому окрузі шляхом жеребкування.

Конверти поміщаються в барабан.

За дорученням Центральної виборчої комісії один з працівників Секретаріату Комісії з числа визначених нею загальною кількістю не менше чотирьох осіб, обертає барабан не менше трьох разів, перемішуючи у такий спосіб конверти.

Після перемішування конвертів за дорученням Центральної виборчої комісії працівник Секретаріату Комісії з числа визначених нею загальною кількістю не менше чотирьох осіб почергово дістає з барабана конверти у кількості, що дорівнює кількості вакантних місць у складі окружної виборчої комісії, відкриває їх та оголошує назви партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу і прізвища кандидатур від цих партій (блоків), які включаються до складу окружної виборчої комісії.

Після цього з барабана виймаються всі інші конверти та поміщаються в більший за розміром окремий конверт, який запаковується та скріплюється печаткою Центральної виборчої комісії. На конверті зазначається номер територіального виборчого округу.

З метою забезпечення контролю за додержанням процедури проведення жеребкування на вимогу представників партій (блоків) - учасників виборчого процесу, які брали участь у процедурі жеребкування щодо включення кандидатур до складу відповідної окружної виборчої комісії, на більших за розміром конвертах ними можуть бути поставлені підписи, а після завершення жеребкування такі конверти в присутності не менше трьох працівників, визначених Центральною виборчою комісією, - розпаковуватися. У такому разі з них дістаються та розпаковуються конверти з аркушами, які почергово відкриваються для перевірки наявності в них аркушів з назвами партій (блоків) - учасників виборчого процесу, кандидатури від яких за результатами жеребкування не включено до складу окружної виборчої комісії.

2.5. За результатами жеребкування формується склад кожної з окружних виборчих комісій, до яких включаються кандидатури з числа поданих до їх складу партіями (блоками), які в поточному складі Верховної Ради України станом на 15 вересня року, що передує рокові проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків), визначені для обов'язкового включення до складу окружної виборчої комісії, та кандидатури з числа поданих партіями (блоками) - суб'єктами виборчого процесу, які визначені для включення до складу комісії на підставі жеребкування, та складається список членів кожної окружної виборчої комісії.

У списках зазначаються назва регіону, номер територіального виборчого округу, в якому утворюється окружна виборча комісія, прізвище, ім'я, по батькові кандидатури для включення до складу комісії, назва партії (блоку), що подала кандидатуру, посада в комісії, на яку пропонується ця кандидатура, а стосовно голови, заступника голови та секретаря комісії - також дані про володіння особою державною мовою, наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій чи комісій з референдуму будь-якого рівня та відповідної освіти чи підготовки.

2.6. Відомості про хід та результати жеребкування щодо кожної окружної виборчої комісії заносяться до протоколу засідання Центральної виборчої комісії.

2.7. Жеребкування щодо включення представників від партій (блоків) до складу конкретної окружної виборчої комісії не проводиться у разі, якщо кількість подань від партій (блоків), що відповідають вимогам Закону, представників яких може бути включено до складу окружної виборчої комісії шляхом жеребкування, дорівнює або є меншою, ніж кількість вакантних місць у складі відповідної окружної виборчої комісії.

3. Проведення розподілу керівних посад в окружних виборчих комісіях

3.1. Кожна партія (блок), від якої включені кандидатури до складу окружних виборчих комісій, має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад в окружних виборчих комісіях та бере участь у їх розподілі між партіями (блоками).

3.2. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) в межах загальнодержавного багатомандатного виборчого округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від партії (блоку) до складу окружних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу окружних виборчих комісій від партій (блоків).

3.3. Частка кожної категорії керівних посад - голови, заступника голови та секретаря комісії - для кожної партії (блоку) визначається за формулою:

  

  

S = 

___ 

x C,    де 

  

  


S - частка керівних посад партії (блоку) в окружних виборчих комісіях;

A - кількість кандидатур, включених від партії (блоку) до складу окружних виборчих комісій;

B - загальна кількість кандидатур від усіх партій (блоків), включених до складу окружних виборчих комісій;

C - загальна кількість керівних посад відповідної категорії в окружних виборчих комісіях.

Ціла частина отриманого числа та сума цих частин становитимуть відповідно частку категорії керівних посад в окружних виборчих комісіях, яка для кожної партії (блоку) (усіх партій (блоків)) вважається визначеною.

Із залишку керівних посад відповідної категорії, що встановлюється як різниця між їх загальною кількістю в окружних виборчих комісіях та сумою часток, визначених для усіх партій (блоків), додається по одній посаді до часток тих партій (блоків), у яких отриманий дробовий залишок числа буде більшим порівняно з іншими партіями (блоками).

3.4. Частка керівних посад кожної наступної категорії визначається у такій самій послідовності з урахуванням визначеної частки посад попередньої категорії.

3.5. Проект кількісного розподілу керівних посад між партіями (блоками) в межах визначених часток з дотриманням приблизно рівномірного територіального розподілу посад у регіонах України, на території яких утворено територіальні виборчі округи, отриманих представниками кожної партії (блоку) з урахуванням пропозицій партій (блоків) щодо включення поданих кандидатур на конкретну керівну посаду конкретної окружної виборчої комісії та кількості окружних виборчих комісій в регіоні, розробляється за допомогою підсистеми "Вибори народних депутатів" ЄІАС "Вибори".

3.6. Особа, включена до складу окружної виборчої комісії за поданням Голови Центральної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії, крім випадків, коли до складу відповідної виборчої комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання від партій (блоків).

4. Прийняття рішення про утворення окружних виборчих комісій

4.1. Рішення про утворення кожної з окружних виборчих комісій у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів окружної виборчої комісії у кількості не менше дванадцяти і не більше вісімнадцяти осіб приймається на засіданні Центральної виборчої комісії, яке проводиться не пізніш як за 60 днів до дня виборів (до 24 січня 2006 року включно).

4.2. Рішення про утворення окружних виборчих комісій приймається на підставі відповідних подань партій (блоків) та протоколу про результати жеребкування серед партій (блоків), представники яких можуть бути включені до складу окружних виборчих комісій.

4.3. У разі якщо кількість подань від партій (блоків), що відповідають вимогам Закону, щодо включення їх представників до складу відповідної окружної виборчої комісії є меншою, ніж мінімальна кількість членів окружної виборчої комісії, передбачена Законом, окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови у кількості дванадцяти осіб з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур до її складу від партій (блоків), які в поточному складі Верховної Ради України станом на 15 вересня року, що передує рокові проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків), від яких надійшли подання, що відповідають вимогам Закону, щодо включення їх представників до складу відповідної окружної виборчої комісії.

4.4. У разі якщо в установлений частиною четвертою статті 27 Закону строк не надійшли подання від партій (блоків) щодо включення їх представників до складу відповідної окружної виборчої комісії, які відповідають вимогам Закону, окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови у кількості дванадцяти осіб.

4.5. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії визначаються Центральною виборчою комісією за пропозиціями членів Центральної виборчої комісії з урахуванням відомостей про осіб, включених до складу окружної виборчої комісії, як правило, з осіб, які володіють державною мовою, мають досвід щодо участі в роботі виборчих комісій чи комісій з референдуму будь-якого рівня та відповідну освіту чи підготовку. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу.

4.6. Рішення про утворення окружних виборчих комісій та про їх склад, прийняте відповідно до вимог Закону, публікується Центральною виборчою комісією у триденний строк від дня його прийняття в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації.

Витяг з рішення про утворення окружних виборчих комісій у відповідному регіоні та про їх склад публікується Центральною виборчою комісією у регіональному друкованому засобі масової інформації у семиденний строк від дня прийняття цього рішення.

Рішення про зміни у складі окружної виборчої ко місії публікується у такому ж порядку та строки, однак не пізніше останнього дня перед днем виборів.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії  

 
С. ДУБОВИК 

 ____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/vibory/37_33.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв
[an error occurred while processing this directive]


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"