Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXXVII. МАРАЗМИ ВИБОРІВ

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАЙНО ТА ДОХОДИ КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ ІДЕНТИЧНА ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНО ТА ДОХОДИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ РАД ТА НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ, АЛЕ ЇХ ЗАТВЕРДЖЕНО РІЗНИМИ НАКАЗАМИ МІНФІНУ

Відповідно до статті 60 Закону України "Про вибори народних депутатів України"  Міністерство фінансів України Наказом від 14 листопада 2005 року N 780, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2005 р. за N 1392/11672, затвердило форму Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України. Більше ніж через місяць Мінфін затвердив Декларацію про майно та доходи кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови, яку затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 27 грудня 2005 року N 935 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 р. за N 1575/11855. Ця Декларація абсолютно ідентична Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України (відрізняються лише шапками).

Через це виникає питання. А невже не можна було затвердити єдину Декларацію кандидата в депутати та посаду сільського, селищного, міського голови ? А тепер витрачаються державні та місцеві кошти на однакові бланки документів, чому немає уніфікації ?

Адже порушується пункт 18.9 статті 18 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", за яким форма декларації визначається центральним податковим органом та узгоджується з комітетом Верховної Ради України, відповідальним за проведення податкової політики, виходячи з таких умов:

загальна частина декларації повинна мати спрощений вигляд та не містити відомостей про доходи або витрати, які отримує (несе) незначна кількість платників податку;

декларація є єдиною для всіх законодавчо встановлених випадків її подання.

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови

Наказ Міністерства фінансів України
від 27 грудня 2005 року
№935

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2005 р. за №1575/11855

Відповідно до статей 36, 37, 38 та 46 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Декларації про майно та доходи кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови, що додається.

2. Департаменту податкової та митної політики (Фудашкін Д. О.) забезпечити:

подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

надсилання форми зазначеної Декларації до Центральної виборчої комісії.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 20 грудня 2005 року №891 «Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови і членів його сім'ї», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2005 року за №1530/11810.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Регурецького В. В.

 

Міністр

В. М. Пинзеник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України

від 27 грудня 2005 р. №935

 

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно та доходи кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови, одержані у 20__ році

РОЗДІЛ I. Загальні відомості
1. Ідентифікаційний номер за ДРФО:  

 

1.1. За відсутності ідентифікаційного номера за ДРФО — дата народження

 __________ __________________ ____________________

  (число)  (місяць)    (рік)

1.2. ____________________ ______________________ _______________________

  (прізвище)    (ім'я)    (по батькові)

2. Місце проживання:  

 (пошт. індекс)

_______________

(область)

_______________

(район)

____________________

(нас. пункт)

_________________

(вулиця)

______

(№буд.)

______

(корп.)

______

(№кв.)

 

 

3. Місце роботи:  

(код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний

 номер суб'єкта підприємницької

 діяльності — фізичної особи)

___________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності)

4. Телефони:  

 (службовий)

 

  (домашній)

 

 

 

РОЗДІЛ II.А. Доходи, одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні, за 20__ рік

N

з/п

Перелік доходів

Сума отриманого (нарахованого) доходу, грн.

1

2

3

1

Загальна сума сукупного доходу,

у т. ч.:

 

1.1

Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору  

1.2

Дивіденди, проценти, роялті та інші виплати за використання об'єктів інтелектуальної власності  

1.3

Матеріальна допомога  

1.4

Призи, виграші, подарунки  

1.5

Допомога по безробіттю  

1.6

Аліменти  

1.7

Спадщина  

1.8

Страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми або пенсійні виплати, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, за договорами пенсійного вкладу  

1.9

Дохід від передачі грошей у позику (тимчасове користування)  

1.10

Дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна  

1.11

Дохід від наукової, викладацької діяльності, авторська винагорода  

1.12

Дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності  

1.13

Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав  

1.14

Дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна  

1.15

Інші види доходів,

не визначені у пп. 1.1 — 1.14

 

 

РОЗДІЛ II. Б. Доходи, одержані з джерел за межами України, за 20__ рік

Назва країни

Сума доходу

В іноземній валюті

Перераховано у грн.

     
     
     
     
     

 

РОЗДІЛ III. Відомості про нерухоме майно, що перебуває у приватній власності за станом на 01.01.20__

№ з/п

Перелік об'єктів

Кількість, шт.

Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса)

Загальна площа (м2)

Вартість придбання

(грн)*

1

2

3

4

5

6

1

Земельні ділянки        
           
           
           
           
           
           

2

Житловий будинок        
           
           
           
           
           
           

3

Квартира        
           
           
           
           
           
           
           

4

Садовий (дачний) будинок        
           
           
           
           
           
           

5

Гараж        
           
           
           
           
           
           

6

Інше нерухоме майно        
           
           
           
           
           
           
           
           

 

РОЗДІЛ IV. Відомості про транспортні засоби, що перебувають у приватній власності за станом на 01.01.20__

№ з/п

Перелік об'єктів

Кількість, шт.

Марка/модель

Об'єм двигуна (см3)

Вартість придбання (грн)*

1

2

3

4

5

6

1

Автомобілі легкові        

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

2

Автомобілі вантажні, спеціальні        

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

3

Автобуси        

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

4

Мотоцикли        

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

5

Трактори        

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

6

Водні транспортні засоби        

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

7

Інші транспортні засоби, які підлягають реєстрації        

 

         

 

         

 

         

 

РОЗДІЛ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у приватній власності за станом на 01.01.20__

з/п

Перелік

В Україні (грн)

За кордоном у перерахунку в грн.

Усього

У т. ч. внесені (придбані) у звітному році

Усього

У т. ч. внесені (придбані) у звітному році

1

2

3

4

5

6

1

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах        

2

Загальна номінальна вартість цінних паперів        

3

Загальний розмір внесків (паїв) до статутних (пайових) фондів підприємств, організацій        

____________

* Заповнюється в разі придбання у звітному році.

Правильність зазначених у цій декларації відомостей

 ПІДТВЕРДЖУЮ _________________

    (підпис)

   ________________ 200_ року

    (дата)

 

Директор Департаменту податкової та митної політики

 Д. О. Фудашкін

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/vibory/37_19.html


Попередня статтяНаступна стаття


Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"