Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXXVII. МАРАЗМИ ВИБОРІВ

ОСКАРЖИТИ НЕВКЛЮЧЕННЯ ДО СПИСКУ ВИБОРЦІВ ТА ІНШІ НЕТОЧНОСТІ В СПИСКАХ ВИБОРЦІВ НЕ МОЖНА АНІ В ДЕНЬ ВИБОРІВ, АНІ ЗА ДЕНЬ ДО ВИБОРІВ

Відповідно до частини третьої статті 43 Закону України від 25.03.2004 р. №1665-IV "Про вибори народних депутатів України" громадянин має право оскаржити до дільничної чи окружної виборчої комісії або безпосередньо до місцевого суду за місцезнаходженням виборчої дільниці допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також наявність чи відсутність відміток про нездатність виборця самостійно пересуватися.

Звідси випливає низка проблем.

По-перше, оскаржити неправильне включення або виключення із списку виборців інших осіб виборець просто так, за наявності лише свого бажання, навіть якщо неправильна інформація стосується його близьких чи рідних НЕ МОЖЕ. Так вирішив наш шановний Конституційний Суд України в Рішенні від 1 грудня 2004 року N 18-рп/2004. В ньому говориться, що в аспекті поставленого у конституційному поданні питання положення частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України треба розуміти так, що акціонер може захищати свої права та охоронювані законом інтереси шляхом звернення до суду у випадку їх порушення, оспорювання чи невизнання самим акціонерним товариством, учасником якого він є, органами чи іншими акціонерами цього товариства.

Порядок судового захисту порушених будь-ким, у тому числі й третіми особами, прав та охоронюваних законом інтересів акціонерного товариства, які не можуть вважатися тотожними простій сукупності індивідуальних охоронюваних законом інтересів його акціонерів, визначається законом. Тобто захищатися можна лише самому, а захищати іншого можливо, лише тоді, коли на це є доручення. Докладніше див. статтю АКЦІОНЕР МОЖЕ ЗАХИЩАТИСЯ В СУДІ ЛИШЕ ВІД АКЦІОНЕРА ТА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, АЛЕ НЕ ВІД ДЕРЖАВИ. ЗАХИЩАТИ ОСОБУ СТОРОННІЙ ОСОБИ В СУДІ МОЖНА ЛИШЕ ВІД ІМЕНІ ПОСТРАЖДАЛОЇ СТОРОНИ, А НЕ САМОСТІЙНО

По-друге, виборець може захистити свої права одразу в трьох інстанціях: до дільничної чи окружної виборчої комісії або безпосередньо до місцевого суду. При цьому це можна робити одночасно ! І якщо один орган вирішить позитивно, а інший – негативно, виникає патова ситуація.

По-третє. А головне те, що в день виборів, і навіть в день перед виборами до кожного з трьох органів скаргу вже подати не можна. Точніше скаргу подати завжди можна, але її залишать без розгляду. Оскільки відповідно до частини п’ятої статті 43 Закону України від 25.03.2004 р. №1665-IV "Про вибори народних депутатів України" скарга може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів, а відповідно до частини шостої статті 43 Закону України від 25.03.2004 р. №1665-IV "Про вибори народних депутатів України" скарга може бути подана до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за три дні до дня виборів. І найостанніше скаргу можна розглянути в місцевому суді, але і там відповідно до частини шостої статті 43 Закону України від 25.03.2004 р. №1665-IV "Про вибори народних депутатів України" скарга повинна бути подана не пізніш як за два дні до дня виборів.

Через це створюється спокуса створювати списки виборців з великою кількістю помилок (адже всі виборці не приходять перевіряти свої данні). А в день виборів казати – а чому ви не перевірили свої дані ? І не давати людям голосувати...

Віталій МОСЕЙЧУК

Громадянин України не може вільно голосувати за паспортом де хоче

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


Витяг із Закону України від 25.03.2004 р. №1665-IV "Про вибори народних депутатів України"

Стаття 43. Порядок ознайомлення виборців із списком виборців на звичайній виборчій дільниці та оскарження неправильностей в списку виборців

1. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці після отримання у порядку і в строки, передбачені частиною восьмою статті 41 цього Закону, списку виборців на виборчій дільниці наступного дня після отримання надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

2. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці двічі надсилає кожному виборцю іменні запрошення, якими повідомляє про включення його до списку виборців відповідної виборчої дільниці, номер виборця у списку виборців, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітки відповідно до частини п'ятої статті 41 цього Закону, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. Такі письмові повідомлення надсилаються не пізніш як за двадцять п'ять і не пізніш як за сім днів до дня виборів.

3. Кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність відомостей, внесених до списку виборців. Громадянин має право оскаржити до дільничної чи окружної виборчої комісії або безпосередньо до місцевого суду за місцезнаходженням виборчої дільниці допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також наявність чи відсутність відміток про нездатність виборця самостійно пересуватися.

4. Громадянин особисто подає скаргу до дільничної або окружної виборчої комісії щодо обставин, передбачених частиною третьою цієї статті. Скарга за формою, визначеною статтею 107 цього Закону (без зазначення суб'єкта оскарження), подана до виборчої комісії, розглядається на найближчому засіданні комісії, як правило, у присутності суб'єкта звернення зі скаргою. Про час найближчого засідання комісії суб'єкта звернення зі скаргою повідомляє член комісії, який прийняв скаргу.

5. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Така скарга розглядається комісією у дводенний строк. За підсумком розгляду скарги дільнична виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги. Копія рішення видається суб'єкту звернення зі скаргою не пізніше наступного дня після його прийняття. Скарга, подана до дільничної виборчої комісії після зазначеного строку, не розглядається.

6. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за три дні до дня виборів. Така скарга розглядається комісією у дводенний строк, але не пізніш як за три дні перед днем виборів, а подана за три дні до дня виборів - невідкладно. За підсумком розгляду скарги окружна виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про включення виборця до списку виборців на відповідній виборчій дільниці або мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги. Копія рішення видається суб'єкту звернення зі скаргою не пізніше наступного дня після його прийняття, а у разі його прийняття за три дні до дня виборів - невідкладно.

7. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана до місцевого суду за місцем знаходження виборчої дільниці не пізніш як за два дні до дня виборів. Така скарга розглядається судом у дводенний строк, але не пізніш як за два дні перед днем виборів, а подана за два дні до дня виборів - невідкладно. Рішення суду видається суб'єкту звернення зі скаргою у день його прийняття. Рішення суду подається до дільничної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів, а пізніше цього строку, однак не пізніш як за два дні до дня виборів, - до окружної виборчої комісії.

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/vibory/37_17.html


Попередня статтяНаступна стаття


Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"