Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXXVII. МАРАЗМИ ВИБОРІВ

ДЕКЛАРАЦІЮ ПРО МАЙНО ТА ДОХОДИ КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ,  КАНДИДАТА В ДЕПУТАТИ МІСЦЕВИХ РАД НЕМОЖЛИВО ПРАВИЛЬНО ЗАПОВНИТИ, ОСКІЛЬКИ ВОНА ДУБЛЮЄ ТА ПРИХОВУЄ ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до статті 60 Закону України "Про вибори народних депутатів України"  Міністерство фінансів України Наказом від 14 листопада 2005 року N 780, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2005 р. за N 1392/11672, затвердило форму Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України (далі - Декларація).

Одразу скажу, що кандидату в народні депутати України, яки щось заробив в нашій країні своєї головою, заповнити її правильно просто неможливо.  Безробітному в цьому випадку набагато простіше.

Дивіться.

По-перше, в рядку 1.1 Декларації слід відобразити суму Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору. Однак одночасно в рядку 1.11 чекає на відображення дохід від наукової, викладацької діяльності, авторська винагорода. Панове фінансисти, авторська винагорода виплачується як винагорода за авторським, тобто цивільно-правовим договором. І де накажете її відобразити ? 1.1 чи 1.11 ? Дохід від наукової, викладацької діяльності також можна отримати як заробітну плату (за сумісництвом) чи за трудовою угодою (договором підряду). Знову 1.1 чи 1.11 ? Одразу видно, що укладачі Декларації жодного разу не отримували доходу від наукової, викладацької діяльності чи авторську винагороду.

По-друге, рядок 1.2 чекає на відображення дивідендів, процентів, роялті та інші виплати за використання об'єктів інтелектуальної власності. Одним з видів виплат за використання об'єктів інтелектуальної власності є авторська винагорода, але для неї вже є вищезгаданий рядок 1.11 ! Далі. При передачі грошей в позику можна отримати проценти (відповідно до частини першої статті 1048 Цивільного кодексу позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом), але вам не відобразити їх в рядку 1.2, оскільки для них є дублюючий рядок 1.9 “Дохід від передачі грошей у позику (тимчасове користування)” !

По-третє, РОЗДІЛ V Декларації вимагає відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у приватній власності за станом на 01.01.2004 року, а не станом на 31.12.2004 р. Через це, якщо ви протягом року продали всі ваші цінні папери протягом 2004 року, то вам доведеться інформацію про це відображати двічі. В розділі V Декларації та в рядку 1.13 “Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав”. І ви ніби станете вдвічі багатіше !

По-четверте, РОЗДІЛ V Декларації вимагає відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у приватній власності містить рядок 2 “Загальна номінальна вартість цінних паперів” та рядок 3 “Загальний розмір внесків (паїв) до статутних (пайових) фондів підприємств, організацій”. Укладачі Декларації напевно не знають, що в Україні є така організаціно-правова форма господарювання, як акціонерні товариства, які на підтвердження внеску до статутного фонду випускають акції. А тому акціонерам слід заповнювати однаковою інформацією і рядок 2 і рядок 3. Але це буде обманом виборця, оскільки цю суму слід відобразити одноразово, але форма Декларації не дозволяє цього зробити.

По-п’яте, РОЗДІЛ IV Декларації “Відомості про транспортні засоби, що перебувають у приватній власності за станом на 01.01.200__” чомусь не містить колонки щодо року випуску транспортного засобу. Адже саме вік транспортного засобу та його марка може реально говорити про його вартість, а не лише одна марка транспортного засобу. Натомість є колонка “Кількість, шт.” Виходить, що автомобілі з однаковим об’ємом двигуна однакової марки, але різними роками випуску, відображаються в одній колонці, приховуючи реальний стан майна !

По-шосте, особливо комічно виглядає колонка “Кількість, шт.” в розділі РОЗДІЛ III "Відомості про нерухоме майно, що перебуває у приватній власності за станом на 01.01.20__”. За ній виходить, що за однією адресою може  існувати декілька житлових будинків чи квартир ! Міністерство фінансів бачить в чотирьох вимірах ?

Невже це все зроблено спеціально, щоб докучати тим кандидатам, які відкрито говорять про свої заробітки та майно ?

Аналогічна ситуація і з Декларацією про майно та доходи кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови, яку затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 27 грудня 2005 року N 935 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 р. за N 1575/11855. Ця Декларація абсолютно ідентична Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України (відрізняються лише шапками). А тому і проблеми неможливості її вірного заповнення - ідентичні.

Віталій МОСЕЙЧУК

 

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України

Наказ Міністерства фінансів України
від 14 листопада 2005 року №780

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2005 р. за №1392/11672

Відповідно до статті 60 Закону України «Про вибори народних депутатів України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України, що додається.

2. Департаменту податкової та митної політики (Фудашкін Д. О.) у встановленому порядку:

подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

надіслати форму зазначеної Декларації до Центральної виборчої комісії.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:

від 28 грудня 2001 року №611 «Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата у народні депутати України та членів його сім'ї», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 2 січня 2002 року за №1/6289;

від 18 квітня 2003 року №310 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2001 №611», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2003 року за №313/7634.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Регурецького В. В.

 

Міністр

В. М. Пинзеник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2005 р. №780

 

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно та доходи кандидата в народні депутати України, одержані у 20__ році

РОЗДІЛ I. Загальні відомості
1. Ідентифікаційний номер за ДРФО:

1.1. За відсутності ідентифікаційного номера за ДРФО — дата народження

 __________  __________________ ____________________

  (число)    (місяць)    (рік)

____________________ ______________________  _______________________

  (прізвище)    (ім'я)     (по батькові)

2. Місце проживання: _______________ _______________

    (пошт. індекс)   (область)   (район)

_______________________ ___________________ ______ _____ _____

  (нас. пункт)    (вулиця)   (№буд.) (корп.)  (№кв.)

3. Місце роботи:  ____________________________

   (код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний   (найменування юридичної особи

   номер суб'єкта підприємницької   або прізвище, ім'я, по батькові

    діяльності — фізичної особи)    фізичної особи — суб'єкта

          підприємницької діяльності)

4. Телефони:    

     (службовий)    (домашній)

 

РОЗДІЛ II.А. Доходи, одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні, за 20__ рік

№ з/п

Перелік доходів

Сума отриманого (нарахованого) доходу, грн.

1

2

3

1

Загальна сума сукупного доходу, у т. ч.:

 

1.1

Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору

 

1.2

Дивіденди, проценти, роялті та інші виплати за використання об'єктів інтелектуальної власності

 

1.3

Матеріальна допомога

 

1.4

Призи, виграші, подарунки

 

1.5

Допомога по безробіттю

 

1.6

Аліменти

 

1.7

Спадщина

 

1.8

Страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми або пенсійні виплати, що сплачуються за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, за договорами пенсійного вкладу

 

1.9

Дохід від передачі грошей у позику (тимчасове користування)

 

1.10

Дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна

 

1.11

Дохід від наукової, викладацької діяльності, авторська винагорода

 

1.12

Дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності

 

1.13

Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав

 

1.14

Дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна

 

1.15

Інші види доходів, не визначені у пп. 1.1 — 1.14

 

 

РОЗДІЛ II.Б. Доходи, одержані з джерел за межами України, за 20__ рік

Назва країни

Сума доходу

в іноземній валюті

перераховано у грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ III. Відомості про нерухоме майно, що перебуває у приватній власності за станом на 01.01.20__

№ з/п

Перелік об'єктів

Кількість, шт.

Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса)

Загальна площа (м2)

Вартість придбання (грн)*

1

2

3

4

5

6

1

Земельні ділянки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Житловий будинок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Квартира

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Садовий (дачний) будинок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Гараж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Інше нерухоме майно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ IV. Відомості про транспортні засоби, що перебувають у приватній власності за станом на 01.01.200__

№ з/п

Перелік об'єктів

Кількість, шт.

Марка/модель

Об'єм двигуна (см3)

Вартість придбання (тис. грн)*

1

2

3

4

5

6

1

Автомобілі легкові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Автомобілі вантажні, спеціальні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Автобуси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Мотоцикли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Трактори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Водні транспортні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Інші транспортні засоби, які підлягають реєстрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у приватній власності за станом на 01.01.20__

№ з/п

Перелік

В Україні (грн)

За кордоном в перерахунку у грн.

Всього

У т. ч. внесені (придбані) у звітному році

Всього

У т. ч. внесені (придбані) у звітному році

1

2

3

4

5

6

1

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах

 

 

 

 

2

Загальна номінальна вартість цінних паперів

 

 

 

 

3

Загальний розмір внесків (паїв) до статутних (пайових) фондів підприємств, організацій

 

 

 

 

____________

* Заповнюється у разі придбання у звітному році.

Правильність зазначених у цій декларації відомостей

ПІДТВЕРДЖУЮ _________________

    (підпис)

"___» ____________ 200_ р.

  (дата)

Директор Департаменту податкової та митної політики

Д. О. Фудашкін

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/vibory/37_14.html


Попередня статтяНаступна стаття


Ваше ім`я:  Захисний код:  <=>
символів залишилось

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2018. All rіghts reserved. Тел. (032) 243-43-23, (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"