Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXXVII. МАРАЗМИ ВИБОРІВ ТА РЕФЕРЕНДУМІВ

Закупівля товарів і послуг, необхідних для підготовки і проведення місцевих виборів, здійснюється без застосування тендерних (конкурсних) процедур

Відповідно до пункту 2 Порядку закупівлі товарів і послуг, необхідних для підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, який затверджено Постановою Кабміну від 13 вересня 2010 р. N 833, закупівля товарів і послуг, необхідних для підготовки і проведення місцевих виборів, здійснюється без застосування тендерних (конкурсних) процедур.

Закупівля Центральною виборчою комісією товарів і послуг (крім тих, що визначені у пункті 3 цього Порядку), вартість яких не перевищує 530000 гривень, здійснюється на підставі укладених договорів.

Закупівля Центральною виборчою комісією товарів і послуг, вартість яких перевищує 530000 гривень, здійснюється шляхом прийняття комітетом з конкурсних торгів Центральної виборчої комісії (далі — комітет з конкурсних торгів) рішення про визначення постачальника товарів, надавача послуг.

Комітет з конкурсних торгів на своєму засіданні визначає суб’єктів господарювання — потенційних постачальників товарів, надавачів послуг, затверджує вимоги щодо строків та умов їх постачання або надання і надсилає запит про подання комерційних пропозицій щодо закупівлі товарів або послуг (далі — комерційна пропозиція) не менше ніж трьом потенційним постачальникам товарів, надавачам послуг, визначеним рішенням комітету.

Таким чином вибори – непоганий спосіб заробітку для “своїх” фірм.

Петро ПАТЛАТИЙ
22.09.2010

Скасовано необхідність отримання погодження уповноваженого органу у сфері державних закупівель при закупівлі у одного учасника

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 вересня 2010 р. N 833

Київ

Про затвердження Порядку закупівлі товарів і послуг, необхідних для підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

Відповідно до статті 65 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок закупівлі товарів і послуг, необхідних для підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, що додається.

Прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 18

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 13 вересня 2010 р. N 833

 

ПОРЯДОК

закупівлі товарів і послуг,

необхідних для підготовки і проведення виборів депутатів

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

1. Цей Порядок визначає механізм закупівлі Центральною виборчою комісією за рахунок коштів державного бюджету, а територіальними виборчими комісіями за рахунок коштів місцевого бюджету, зокрема отриманих як цільова субвенція з державного бюджету, товарів і послуг, необхідних для підготовки і проведення чергових, позачергових, перших, повторних та проміжних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (далі — місцеві вибори).

2. Закупівля товарів і послуг, необхідних для підготовки і проведення місцевих виборів (далі — товари і послуги), здійснюється без застосування тендерних (конкурсних) процедур.

3. Центральна виборча комісія здійснює на підставі укладених договорів закупівлю:

послуг із створення, підтримки, обслуговування та модифікації інформаційно-аналітичної системи “Місцеві вибори” Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Вибори";

послуг з опублікування матеріалів про організацію підготовки і проведення чергових, позачергових та перших місцевих виборів, що відповідно до законодавства підлягають обов’язковому оприлюдненню в засобах масової інформації;

послуг спеціального зв’язку з доставки відправлень, які містять документацію, пов’язану з підготовкою і проведенням чергових, позачергових та перших місцевих виборів;

послуг телеграфного зв’язку та телекомунікаційних послуг, пов’язаних з підготовкою і проведенням чергових, позачергових та перших місцевих виборів.

4. Закупівля Центральною виборчою комісією товарів і послуг (крім тих, що визначені у пункті 3 цього Порядку), вартість яких не перевищує 530000 гривень, здійснюється на підставі укладених договорів.

5. Закупівля Центральною виборчою комісією товарів і послуг, вартість яких перевищує 530000 гривень, здійснюється шляхом прийняття комітетом з конкурсних торгів Центральної виборчої комісії (далі — комітет з конкурсних торгів) рішення про визначення постачальника товарів, надавача послуг.

6. Комітет з конкурсних торгів на своєму засіданні визначає суб’єктів господарювання — потенційних постачальників товарів, надавачів послуг, затверджує вимоги щодо строків та умов їх постачання або надання і надсилає запит про подання комерційних пропозицій щодо закупівлі товарів або послуг (далі — комерційна пропозиція) не менше ніж трьом потенційним постачальникам товарів, надавачам послуг, визначеним рішенням комітету.

У запиті зазначаються:

вид, кількість та місце поставки товарів або вид і місце надання послуг;

строк поставки товарів або надання послуг;

місце та строк подання комерційних пропозицій;

місце, дата та час розкриття комерційних пропозицій;

основні умови договору про закупівлю;

інформація про включення до вартості товарів або послуг витрат на транспортування, страхування, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів);

прізвище, ім’я та по батькові, посади осіб, відповідальних за здійснення закупівлі;

реєстраційний рахунок Центральної виборчої комісії, відкритий в органах Державного казначейства.

Центральна виборча комісія має право вимагати від постачальника товарів, надавача послуг внесення забезпечення виконання договору у вигляді банківської гарантії, дійсної протягом строку дії договору, про що зазначається у запиті.

7. Комерційна пропозиція подається комітету з конкурсних торгів потенційним постачальником товарів або надавачем послуг у письмовій формі за підписом керівника, скріпленим печаткою, прошита, з пронумерованими сторінками, у запечатаному конверті.

8. Розкриття комерційних пропозицій здійснюється комітетом з конкурсних торгів у визначений ним час.

Для участі у засіданні комітету з конкурсних торгів, на якому здійснюється розкриття комерційних пропозицій, запрошуються всі суб’єкти господарювання, що подали свої пропозиції. За результатами розкриття комерційних пропозицій комітетом з конкурсних торгів складається відповідний протокол засідання комітету, копія якого надається на письмовий запит зазначених суб’єктів протягом одного робочого дня після надходження запиту.

9. Після розкриття комерційних пропозицій комітет з конкурсних торгів визначає постачальника товарів, надавача послуг, комерційна пропозиція якого відповідає вимогам, затвердженим рішенням комітету та є найбільш економічно вигідною, і приймає відповідне рішення.

10. Центральна виборча комісія акцептує комерційну пропозицію в день визначення постачальника товарів, надавача послуг та надсилає йому протягом одного робочого дня повідомлення про акцепт комерційної пропозиції, а всім іншим суб’єктам господарювання, що подали свої комерційні пропозиції, — повідомлення про прийняте рішення про визначення постачальника товарів, надавача послуг із зазначенням його найменування та місцезнаходження.

11. Центральна виборча комісія укладає з постачальником товарів, надавачем послуг договір про закупівлю відповідно до основних умов, зазначених у запиті про подання комерційних пропозицій.

12. Центральна виборча комісія відхиляє комерційні пропозиції у разі, коли вони не відповідають вимогам, зазначеним у запиті про подання комерційних пропозицій.

13. Закупівля територіальними виборчими комісіями товарів і послуг здійснюється на конкурентних засадах з дотриманням принципу максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів.

14. Від імені територіальної виборчої комісії договір про закупівлю укладає та підписує (в тому числі додатки до нього) голова територіальної виборчої комісії, а в разі його відсутності — заступник голови територіальної виборчої комісії, якому в установленому законодавством порядку надані відповідні повноваження.

Умови договору повинні відповідати вимогам законодавства.

Після підписання договір про закупівлю реєструється територіальною виборчою комісією в журналі реєстрації шляхом присвоєння йому порядкового номера із зазначенням дати укладення договору. Один примірник договору зберігається у територіальній виборчій комісії, другий — передається відповідному постачальнику товарів, надавачу послуг.

15. Скарги щодо закупівлі товарів і послуг, яка здійснюється відповідно до цього Порядку, розглядаються виборчими комісіями, що здійснюють відповідні закупівлі, або судом.

16. Розрахунки за договором здійснюються відповідно до законодавства в порядку та на умовах, визначених договором.

 ____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/vibory/37_106.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"