Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА VIII. МАРАЗМИ ТРАНСПОРТУ

Для виробництва біоетанолу слід виписувати податкові векселі або як алкоголізм та акцизи гальмують розвиток альтернативного палива

Через те, що спирт в Україні є підакцизним товаром, а також через те, що з нього можуть виробляти “ліву” горілку, виробники біоетанолу (той самий спирт, лише денатурований) повинні при отриманні спирту етилового на переробку в біоетанол виписувати податкові векселі, які погашаються при випуску продукції. Це передбачено в Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання біоетанолу з акцизного складу, який використовується суб’єктами господарювання — виробниками біопалива, який затверджено Постановою Кабміну від 17 лютого 2010 р. N 146.

Маразмів два. По-перше в самому факті випуску податкового векселя та ще авальованого в банку для виробництва палива. По-друге, вміст спирту в біопаливі податкова не контролює, тому з отриманого харчового спирту на біопаливо можна робити горілку, палену. Для погашення податкового векселя векселедавець подає векселедержателю довідку про цільове використання біоетанолу для виробництва біопалива за формою, що затверджується центральним органом державної податкової служби, та звітність про обсяг виробленої продукції за встановленою формою. А форму заповнює сам виробник біоетанолу зі соїми думками про це...

 Таким чином акциз та алкоголізм в Україні стають перепоною розвитку альтернативного палива (звучить гарно), зокрема біоетанолу. Саме тому в Україні розвиватиметься більше біодизель, на нього немає акцизу і його не споживають алкоголіки, плюс вже є державний стандарт на його якість... Крім того наші “кулібіни” навчаться робити з біоетанолу харчовий алкоголь, тобто придумають зворотній процес до виробництва біоетанолу.

Віталій МОСЕЙЧУК

Нарешті стає чинним стандарт щодо виробництва біодизелю

Біоетанол в бензині: свого спирту не вистачає й він дорожче за бензин, а синтетичний етиловий спирт не використовують

Протизаконно запроваджено ліцензування виробництва альтернативного палива. Виробництво біопалива ліцензується, а традиційного пального - ні

Виробники біоетанолу не можуть виробляти спирт етиловий хоча це одне й те саме

Програму розвитку виробництва дизельного біопалива виконують досить цікаво: ріпак вирощують та гублять ґрунт, але біопаливо майже не виробляють, оскільки майже весь ріпак відправляють на експорт

Податковий кодекс не визнає відновлювальними джерелами енергії біодизель, біоетанол та біобутанол

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 лютого 2010 р. N 146

Київ

 

                Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів,

            авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання біоетанолу

з акцизного складу, який використовується суб’єктами господарювання — виробниками біопалива

 

Відповідно до статті 1 Закону України “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)” та статті 2 Закону України “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання біоетанолу з акцизного складу, який використовується суб’єктами господарювання — виробниками біопалива (додається).

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 42

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 17 лютого 2010 р. N 146

 

ПОРЯДОК

випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок),

що видаються до отримання біоетанолу з акцизного складу, який використовується суб’єктами господарювання — виробниками біопалива

1. Цей Порядок визначає механізм випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються суб’єктами господарювання до отримання біоетанолу з акцизного складу, який використовується для виготовлення біопалива.

2. Терміни використовуються в цьому Порядку у такому значенні:

аваль — вексельне поручительство, згідно з яким банк бере на себе відповідальність перед векселедержателем за оплату податкового векселя у разі нецільового використання біоетанолу та яке оформляється шляхом проставлення гарантійного напису банку на кожному примірнику податкового векселя;

акцизний склад підприємства, що виробляє біоетанол (далі — акцизний склад) — приміщення, в якому виробляється біоетанол, та місце його зберігання;

векселедавець — суб’єкт господарювання, який отримує біоетанол з акцизного складу для виробництва біопалива;

векселедержатель — орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця;

податковий вексель, авальований банком (податкова розписка)

(далі — податковий вексель) — простий вексель, авальований банком, що видається на суму акцизного збору суб’єктом господарювання — виробником біопалива;

податковий пост — пост, що утворюється на території підприємства, де виробляється біопаливо з використанням біоетанолу. На податковому посту представниками органу державної податкової служби здійснюється контроль за цільовим використанням біоетанолу для виробництва біопалива.

3. Векселедавець зобов’язаний до отримання з акцизного складу біоетанолу видати векселедержателю належним чином оформлений податковий вексель.

Вексельний бланк придбавається в установі банку.

4. Сума акцизного збору, на яку видається податковий вексель, обчислюється виходячи з обсягу отримуваного біоетанолу відповідно до ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, передбаченою законодавством, та нульовою ставкою за 1 літр стовідсоткового спирту.

5. Податковий вексель видається суб’єктами господарювання -

виробниками біопалива на строк, що не перевищує 90 календарних днів від дати його авалювання банком.

6. Податковий вексель складається у двох примірниках, перший з яких заповнюється на вексельному бланку, придбаному векселедавцем в установі банку, другий — на ксерокопії вексельного бланка, що має однаковий з першим примірником номер.

Кожний примірник податкового векселя заповнюється окремо.

Записи повинні бути тотожними.

Перший примірник податкового векселя залишається у векселедержателя, а другий з відміткою векселедержателя про взяття на облік повертається векселедавцю для пред’явлення представникові органу державної податкової служби на акцизному складі при отриманні біоетанолу.

7. Використання неавальованих податкових векселів забороняється.

8. Відповідальність за оформлення податкового векселя несе векселедавець.

9. Податковий вексель є звітним документом і підлягає обліку та зберіганню згідно з правилами та у строки, що встановлені для первинних бухгалтерських документів.

10. Векселедержатель веде облік податкових векселів у журналі обліку погашення податкових векселів за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби.

На зворотному боці першого і другого примірників податкового векселя зазначаються дата та обліковий номер згідно з журналом обліку погашення податкових векселів і робиться напис “Взято на облік”, який засвідчується підписом керівника (заступника керівника) та печаткою векселедержателя.

11. Підставою для взяття на облік податкового векселя є довідка векселедавця про прогнозований обсяг потреби в біоетанолі для виготовлення біопалива. Форма довідки затверджується центральним органом державної податкової служби.

12. Для погашення податкового векселя векселедавець подає векселедержателю довідку про цільове використання біоетанолу для виробництва біопалива за формою, що затверджується центральним органом державної податкової служби, та звітність про обсяг виробленої продукції за встановленою формою.

Довідка про цільове використання біоетанолу погоджується представником податкового посту на підприємстві, що виробляє біопаливо. Порядок роботи податкового посту затверджується центральним органом державної податкової служби.

13. Погашення податкового векселя проводиться шляхом проставлення на лицьовому боці відбитка штампа з написом “ПОГАШЕНО”, що засвідчується підписом керівника (заступника керівника) та печаткою векселедержателя.

У разі коли останній день строку погашення податкового векселя припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку погашення вважається наступний робочий день.

14. Обов’язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.

15. У разі коли податковий вексель не погашено у визначений строк, векселедержатель вчиняє протест такого векселя у неплатежі згідно із законодавством та звертається протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту до банку, який здійснив аваль цього векселя, з опротестованим податковим векселем.

Банк-аваліст зобов’язаний не пізніше операційного дня, що настає за днем звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати векселедержателю суму, зазначену в такому векселі.

16. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.

17. Порушення платниками акцизного збору вимог цього Порядку тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

 

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/transport/8_145.html


Попередня статтяНаступна стаття
[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"