Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XV. МАРАЗМИ ТОРГІВЛІ ТА СФЕРИ ПОСЛУГ

Готелі проходять подібні процедури сертифікації та присвоєння категорій

Для готелів існує Порядок встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), а також Правила обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання). Категорію готелю без сертифікації отримати неможливо, але і при сертифікації і при наданні готелю перевіряють фактично одно і те саме. В результаті готелі проходять фактично одну і ту саму процедуру двічі – в Держстандарті та в Міністерстві культури та туризму за чималенькі кошти. Чому би не поєднати цю процедуру в одну – надання категорій?

Петро ПАТЛАТИЙ

Раніше готель міг мати мінімум сім номерів, а тепер шість. Нарешті легалізували зелений туризм
 

Київ - найменш забезпечена готельними номерами столиця Європи
 

ТУРИСТИЧНІ ОПЕРАТОРИ НЕ МОЖУТЬ МАТИ СВОЇХ ГОТЕЛІВ, СВОЇХ КАФЕ ТА РЕСТОРАНІВ, СВОГО ТРАНСПОРТУ, ФАБРИК З ВИРОБНИЦТВА СУВЕНІРІВ ТОЩО

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦIЇ, МЕТРОЛОГIЇ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ

П Р А В И Л А

N 37 від 27.01.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

                                      15 квітня 1999 р.

                                      за N 236/3529

 

 

                                              Затверджено

                                       Наказ Держстандарту України

                                       від 27 січня 1999 р. N 37

                                       (у редакції наказу

                                       Держспоживстандарту

                                       України

                                       від 03.09.2007 N 207

 

  ПРАВИЛА

обов’язкової сертифікації послуг

              з тимчасового розміщення (проживання)

                      I. Загальні положення

1. Ці Правила встановлюють процедуру проведення обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) стосовно безпеки для життя та здоров’я людей, захисту їх майна та охорони довкілля в державній системі сертифікації (Система сертифікації УкрСЕПРО) (далі — Система).

2. Ці Правила є обов’язковими для виконання органами із сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання), що призначені в Системі на виконання цих видів робіт, а також суб’єктами туристичної діяльності, які надають послуги з тимчасового розміщення (проживання) (далі — виконавець послуги).

3. Обов’язкову сертифікацію послуг з тимчасового розміщення (проживання) (далі — послуги з розміщення) здійснюють органи із сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) (далі — органи із сертифікації), призначені Національним органом України з сертифікації — Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики на виконання в Системі робіт із сертифікації таких послуг.

4. Об’єктами обов’язкової сертифікації є послуги з розміщення, що надаються суб’єктами туристичної діяльності в колективних та індивідуальних засобах розміщення (готелях, молодіжних туристичних базах і гірських притулках, кемпінгах та майданчиках для автофургонів, дитячих та студентських літніх таборах, центрах та будинках відпочинку, санаторних та курортних закладах оздоровчо-профілактичного характеру, вмебльованих приміщеннях, морських та річкових суднах).

5. Обов’язкова сертифікація послуг з розміщення у Системі здійснюється з метою встановлення відповідності цих послуг обов’язковим вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів, уключених до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 N 28, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за N 466/10746 (далі — обов’язкові вимоги нормативних документів).

6. Добровільна сертифікація послуг з розміщення у Системі здійснюється на відповідність вимогам, що не віднесені нормативними документами до обов’язкових вимог.

Додатково на бажання заявника орган із сертифікації може провести сертифікацію послуг з розміщення на підтвердження відповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам до певної категорії згідно з ДСТУ 4269:2003 “Послуги туристичні. Класифікація готелів” (далі — ДСТУ 4269).

При цьому сертифікація на відповідність усім обов’язковим вимогам нормативних документів виконується у будь-якому випадку.

7. Процедура проведення обов’язкової сертифікації послуг з розміщення передбачає:

подання та розгляд заявки на сертифікацію послуг з розміщення;

прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми сертифікації;

проведення комплексу робіт, визначених обраною схемою сертифікації;

аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;

прийняття рішення про можливість присвоєння певної категорії (за потреби);

видачу сертифіката відповідності, присвоєння певної категорії, занесення сертифікованої послуги з розміщення до Реєстру державної системи сертифікації (далі — Реєстр Системи);

технічний нагляд за наданням сертифікованих послуг, відповідністю готелю або аналогічного йому засобу розміщення присвоєній категорії, сертифікованою системою управління якістю щодо надання послуг з розміщення;

інформування центрального органу виконавчої влади в галузі туризму про результати робіт із сертифікації послуг з розміщення.

8. Схеми, що використовуються під час обов’язкової сертифікації послуг з розміщення, визначає орган із сертифікації на бажання заявника.

При цьому враховуються особливості надання послуг з розміщення.

Перша схема — схема з обстеженням засобу розміщення, яке здійснюється згідно з вимогами ДСТУ 3957:2000 “Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції” (далі — ДСТУ 3957) та цими Правилами з метою встановлення відповідності послуг, що ним надаються, обов’язковим вимогам нормативних документів, Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 297, а також додатково на бажання виконавця послуг з метою підтвердження відповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам ДСТУ 4269 до певної категорії.

Друга схема — схема із сертифікацією системи управління якістю щодо надання послуг з розміщення, яка здійснюється на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2001 “Системи управління якістю. Вимоги” на бажання виконавця послуг з метою забезпечення впевненості органу із сертифікації у тому, що засіб розміщення здатен систематично надавати послуги, які задовольняють вимоги замовника та обов’язкові вимоги нормативних документів, Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 297, а також додатково з метою підтвердження відповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам ДСТУ 4269 до певної категорії.

Схеми обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) наведено в додатку 1.

9. У цих Правилах терміни та визначення вживаються у такому значенні:

індивідуальний засіб розміщення — житло, у якому за плату або безоплатно надається обмежена кількість місць (менш як 10). У такому засобі одиниці розміщення (кімнати, житло) повинні бути відокремлені одна від одної;

колективний засіб розміщення — засіб розміщення загальною кількістю місць 10 або більше, у яких надають місце для ночівлі в кімнаті чи іншому приміщенні, за які справляється плата за встановленими цінами.

Iнші терміни та визначення вживаються у значенні, наведеному в ДСТУ 2462:94 “Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення”, ДСТУ ISO 9000:2001 “Системи управління якістю. Основні положення та словник”, ДСТУ 4527:2006 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення”.

II. Процедура обов’язкової сертифікації послуг з розміщення

1. Подання заявки на сертифікацію

1. Для проведення сертифікації послуг з розміщення у Системі заявник подає заявку до будь-якого з призначених органів із сертифікації, а за відсутності інформації про його наявність — до Національного органу України з сертифікації, який направляє заявку до призначеного органу із сертифікації. Зразок заявки на проведення сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) з присвоєнням (або без присвоєння) категорії готелю або аналогічного йому засобу розміщення) у Системі сертифікації УкрСЕПРО наведений у додатку 2.

Заявником на сертифікацію послуг з розміщення може бути фізична або юридична особа — виконавець послуги або вповноважена ним особа.

2. Після отримання заявки на сертифікацію орган із сертифікації направляє заявнику опитувальну анкету. Форма опитувальної анкети попереднього аналізу для проведення обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) наведена в додатку 3. Заповнена опитувальна анкета з інформацією щодо послуги подається заявником до органу із сертифікації. Зміст наданої інформації є конфіденційним.

2. Розгляд та прийняття рішення за заявкою і визначення схеми сертифікації

1. Орган із сертифікації розглядає заявку, реєструє її в журналі обліку, а також розглядає заповнену опитувальну анкету і формує окрему справу щодо сертифікації послуг з розміщення, у якій надалі зберігають все листування і внутрішні документи органу із сертифікації щодо послуг з розміщення, які надає виконавець послуги.

Після отримання від заявника заповненої опитувальної анкети та не пізніше одного місяця після подання заявки орган із сертифікації сповіщає заявника про своє рішення, яке повинно вміщати основні умови сертифікації. Зразок рішення за заявкою на проведення сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) з присвоєнням (або без присвоєння) категорії готелю або аналогічному йому засобу розміщення) у Системі сертифікації УкрСЕПРО наведений у додатку 4.

2. У разі прийняття рішення про неможливість проведення наступних етапів робіт із сертифікації заявка повертається заявникові з письмовою аргументацією щодо прийнятого рішення.

Якщо заявник у десятиденний строк після отримання рішення про відмову в проведенні наступних етапів робіт із сертифікації не повідомив про свої наміри щодо проведення заходів з усунення причин, що спричинили до прийняття органом із сертифікації такого рішення, то роботи за заявкою припиняються.

3. На підставі заявки, опитувальної анкети, позитивного рішення щодо заявки орган із сертифікації надсилає заявникові договір про організацію і проведення потрібного комплексу робіт із сертифікації послуг з розміщення із зазначенням у ньому вартості проведення цих робіт відповідно до Правил визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг, затверджених наказом Держстандарту України від 10.03.99 N 100, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.03.99 за N 194/3487. У договорі повинні бути зазначені зобов’язання виконавця послуги щодо виконання умов сертифікації послуг з розміщення в Системі, забезпечення відповідності послуг з розміщення вимогам нормативних документів, що будуть наведені в сертифікаті відповідності.

За узгодженням із заявником орган із сертифікації може виконувати роботи окремими етапами — за окремими договорами.

4. Після підписання договору заявник оплачує вартість проведення робіт, передбачених договором, або, за погодженням сторін, вартість кожного окремого етапу.

3. Проведення комплексу робіт,

визначених обраною схемою сертифікації

1. Орган із сертифікації формує комісію з проведення робіт із сертифікації у складі не більше трьох фахівців органу із сертифікації. Головою комісії призначають аудитора із сертифікації послуг з розміщення. До складу комісії із сертифікації послуг з розміщення можуть бути залучені кваліфіковані фахівці готельного господарства та туризму, представники центрального органу виконавчої влади в галузі туризму та представники структурних підрозділів культури і туризму місцевих державних адміністрацій (за згодою їх керівників). Фахівці, що залучаються до роботи, не повинні бути співробітниками підприємств та організацій, які зацікавлені в результатах сертифікації.

Склад комісії затверджується керівником органу із сертифікації.

Голова комісії проводить підготовчі роботи: установлює терміни, визначає програму проведення перевірки, проводить розподіл обов’язків між членами комісії.

Для проведення робіт із сертифікації послуг з розміщення заявник зобов’язаний надати комісії всі необхідні матеріали і створити умови для її роботи, у тому числі безперешкодний доступ до всіх приміщень, де надаються такі послуги, доступ до документів.

2. Обстеження засобу розміщення здійснюється з метою встановлення відповідності послуг з розміщення обов’язковим вимогам нормативних документів, підтвердження можливості надавати послуги згідно з чинними нормативними документами, надання рекомендацій щодо періодичності проведення технічного нагляду за сертифікованими послугами з розміщення.

Обстеження засобу розміщення складається з таких етапів:

попередня оцінка;

перевірка й оцінка послуг, що надаються засобом розміщення;

оформлення результатів перевірки.

2.1. На етапі попередньої оцінки комісія, що утворена згідно з пунктом 1 цієї глави, направляє заявнику перелік документів щодо послуги, які потрібно надати комісії.

Після отримання від заявника документів комісія здійснює їх аналіз.

За результатами попередньої оцінки комісія складає висновок, у якому наводяться результати аналізу даних опитувальної анкети, інших вихідних матеріалів і документів та визначається доцільність (недоцільність) проведення подальших етапів робіт. Висновок підписують голова та члени комісії і затверджує керівник органу із сертифікації.

У разі негативного висновку орган із сертифікації повідомляє про це заявника і на час проведення ним заходів з усунення зауважень, зазначених у цьому висновку, припиняє роботи за заявкою. Роботи за заявкою можуть бути продовжені тільки після надання заявником органу із сертифікації у письмовому вигляді інформації щодо проведення заходів з усунення цих зауважень.

У разі позитивного висновку комісія складає програму обстеження засобу розміщення. Програма обстеження засобу розміщення затверджується керівником органу із сертифікації. Зразок програми обстеження засобу розміщення наведений в додатку 5.

2.2. Перевірка й оцінка послуг, що надаються засобом розміщення, уключає вступну нараду, обстеження засобу розміщення відповідно до затвердженої програми, заключну нараду.

Вступна і заключна наради проводяться згідно з вимогами підпункту 5.3.2 та підпункту 5.3.9 пункту 5.3 розділу 5 ДСТУ 3957. Під час проведення перевірки й оцінки послуг з розміщення збирають фактичні дані про засіб розміщення шляхом:

аналізу документації, що використовується засобом розміщення;

аналізу наявності та стану матеріально-технічної бази, необхідної для надання послуг з розміщення;

аналізу наявності та стану загального технічного устаткування;

аналізу номенклатури заявлених послуг;

повного обстеження членами комісії приміщень загального користування, у яких надаються послуги з розміщення, та обстеження допоміжних приміщень (у тому числі для персоналу) засобу розміщення певної категорії, а також вибіркової перевірки номерного фонду;

аналізу наявності кваліфікованого персоналу, знання ним посадових інструкцій та правил обслуговування згідно із сферою діяльності, здійснення спостережень за діяльністю та опитувань персоналу (наприклад, у вигляді співбесід з окремими виконавцями послуг);

аналізу заходів щодо забезпечення та системи внутрішнього контролювання безпеки та якості надання послуг з розміщення;

опитувань споживачів послуг з розміщення у засобі розміщення (наприклад, у вигляді опитувальних анкет);

аналізу інформації територіальних органів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики щодо наявності претензій і скарг споживачів щодо заявлених на сертифікацію послуг з розміщення.

Обстеження засобів розміщення, які функціонують у сезонному режимі, слід проводити на початку сезону. За згоди керівника (виконавця послуги) засобу розміщення можливе суміщення обстеження цього засобу розміщення з перевірками інших органів державної влади, які вповноважені здійснювати нагляд (за їх попередньою згодою).

2.3. Результати перевірки й оцінки, висновки та рекомендації комісії оформлюють у вигляді акта обстеження засобу розміщення (додаток 6). Акт обстеження складається під керівництвом голови комісії, який відповідає за достовірність викладених у ньому відомостей. Кожний член комісії надає голові комісії матеріал до акта щодо пунктів програми, які він перевіряв. Члени комісії відповідають за достовірність відомостей, що надаються ними в матеріалах до акта.

Акт повинен містити:

відомості про орган із сертифікації (найменування, місцезнаходження, номер свідоцтва про призначення органу із сертифікації в Системі, реєстраційний номер атестата акредитації — за наявності) та про перевірений засіб розміщення (найменування, місцезнаходження);

відомості про підстави для проведення перевірки;

мету та завдання проведення перевірки;

терміни проведення перевірки;

склад комісії;

склад представників засобу розміщення, у присутності яких проводилася перевірка;

указівку про конфіденційність інформації, яку використано у звіті;

вихідні дані про засіб розміщення за документами, наданими виконавцем послуг (засіб розміщення належить на правах власності чи оренди, найменування суб’єкта управління засобом розміщення (для об’єктів державної власності), сезонність роботи, рік уведення в дію, рік реконструкції, кількість корпусів, кількість номерів, кількість працівників, відстань від центру міста й основних транспортних терміналів, перелік та характеристику всіх додаткових послуг тощо);

результати обстеження об’єктів згідно з програмою перевірки;

результати спостережень, зауваження та висновки про виявлені невідповідності або про їх відсутність;

висновок щодо можливості (неможливості) надання заявлених послуг з розміщення відповідно до встановлених вимог;

рекомендації щодо усунення виконавцем послуги виявлених під час перевірки невідповідностей (за наявності) із зазначенням термінів їх усунення;

рекомендації щодо періодичності проведення технічного нагляду за сертифікованими послугами з розміщення під час їх надання та за відповідністю готелю або аналогічного йому засобу розміщення присвоєній категорії;

відомості про направлення акта.

Акт обстеження повинен бути підготовлений у термін, що не перевищує п’яти днів з дня проведення заключної наради.

Акт підписують голова і всі члени комісії та затверджує керівник органу із сертифікації. Перший примірник акта обстеження орган із сертифікації направляє керівнику (виконавцю послуги) засобу розміщення. Другий примірник зберігається в органі із сертифікації у справі заявника.

Термін дії сертифіката відповідності, виданий за схемою, що передбачає обстеження засобу розміщення, не може бути більший, ніж три роки.

3. Сертифікація системи управління якістю щодо надання послуг з розміщення проводиться за ініціативи заявника органами із сертифікації систем управління якістю, що призначені на право проведення цих робіт. Процедура її проведення встановлюється органом із сертифікації систем управління якістю з урахуванням вимог нормативних документів Системи.

У разі прийняття рішення про проведення сертифікації системи управління якістю щодо надання послуг з розміщення заявник згідно з рішенням органу із сертифікації послуг з розміщення направляє заявку до органу із сертифікації систем управління якістю.

За позитивними результатами сертифікації системи управління якістю щодо надання послуг з розміщення органом із сертифікації систем управління якістю видається заявнику сертифікат відповідності на систему управління якістю, який надається заявником органу із сертифікації послуг з розміщення для подальшого проведення робіт із сертифікації.

Термін дії сертифіката відповідності, виданий за схемою, що передбачає сертифікацію системи управління якістю, не може бути більше п’яти років за умови наявності чинного сертифіката на систему управління якістю.

4. Вибіркова перевірка номерного фонду засобу розміщення здійснюється комісією, що утворена згідно з пунктом 1 цієї глави. Обсяг вибіркової перевірки номерного фонду встановлюється головою комісії і не може бути меншим, ніж 30% номерів з кожної цінової категорії, заявленої в чинному прейскуранті цін на номери, і повинен забезпечувати оцінку фактичного стану безпеки та якості надаваних послуг з розміщення.

Результати вибіркової перевірки номерного фонду засобу розміщення оформлюють протоколом у присутності представників адміністрації (виконавця послуги) засобу розміщення. У протоколі зазначають фактичний стан технічного оснащення номера, оснащення номера меблями та інвентарем, санітарного обладнання номера відповідно до вимог ДСТУ 4268:2003 “Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги” (далі — ДСТУ 4268).

Зразок протоколу вибіркової перевірки номерного фонду засобу розміщення на відповідність вимогам ДСТУ 4268 наведений в додатку 7.

5. У разі оцінки відповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам до певної категорії на бажання заявника в програму обстеження засобу розміщення вносять додаткові пункти щодо перевірки відповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам ДСТУ 4269 для певної категорії.

Оцінка відповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам до певної категорії здійснюється на підставі його перевірки відповідності вимогам розділів 5, 6, 7 ДСТУ 4269 та вибіркової перевірки комісією номерного фонду готелю або аналогічного йому засобу розміщення. При цьому вибіркова перевірка номерного фонду, яка проводиться згідно з пунктом 4 цієї глави здійснюється в обсязі, передбаченому вибірковою перевіркою номерного фонду цього пункту.

5.1. Обсяг вибіркової перевірки номерного фонду засобу розміщення під час оцінки відповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам до певної категорії встановлюється головою комісії і повинен бути більшим, ніж під час обстеження засобу розміщення, але не меншим, ніж 30% номерів з кожної цінової категорії, заявленої в чинному прейскуранті цін на номери.

5.2. Результати вибіркової перевірки номерного фонду оформлюють протоколом у присутності представників адміністрації (виконавця послуги) готелю або аналогічного йому засобу розміщення (додаток 8). У протоколі зазначають фактичний стан технічного оснащення номера (згідно з вимогами частини V таблиці 1 розділу 5 ДСТУ 4269), оснащення номера меблями та інвентарем (згідно з вимогами частини VI таблиці 1 розділу 5 ДСТУ 4269), санітарного обладнання номера (згідно з вимогами частини VII таблиці 1 розділу 5 ДСТУ 4269), оцінку якості устаткування та оснащення номера (згідно з вимогами розділу 7 ДСТУ 4269).

5.3. На підставі перевірки дотримання готелем або аналогічним йому засобом розміщення вимог до певної категорії та протоколів вибіркової перевірки номерного фонду членами комісії складається звіт про його оцінку відповідності вимогам до певної категорії (додаток 9). Звіт повинен містити:

дані про готель або аналогічний йому засіб розміщення;

мету і завдання перевірки;

терміни проведення перевірки;

перелік представників готелю або аналогічного йому засобу розміщення із зазначенням посад, у присутності яких проводилась перевірка;

результати перевірки відповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам до певної категорії;

висновки щодо врахування потреб інвалідів, результати оцінювання членами комісії якості будівлі та інтер’єрів засобу розміщення, устаткування та оснащення приміщень загального користування.

Звіт підписують голова та всі члени комісії. Перший примірник звіту про відповідність готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам до певної категорії направляється керівнику (виконавцю послуги) засобу розміщеня разом з актом обстеження, другий — зберігається в справі заявника.

6. За наявності позитивних висновків в акті обстеження засобу

розміщення, сертифіката відповідності на систему управління якості засобу розміщення та (за потреби) позитивних висновків у звіті про відповідність готелю або аналогічного йому засобу розміщення певній категорії орган із сертифікації оформлює рішення про видачу сертифіката відповідності послуг з розміщення обов’язковим вимогам нормативних документів або обов’язковим вимогам нормативних документів і вимогам до певної категорії.

Зразок рішення про видачу сертифіката відповідності на послуги з тимчасового розміщення (проживання) з присвоєнням або без присвоєння готелю або аналогічного йому засобу розміщення певної категорії в системі сертифікації УкрСЕПРО наведений в додатку 10.

6.1. Якщо під час обстеження, сертифікації системи управління якістю засобу розміщення не було виявлено суттєвих зауважень, то в цьому разі йому присвоюється певна категорія та видається сертифікат відповідності на послугу з розміщення на три або п’ять років відповідно до обраної схеми сертифікації.

6.2. Якщо в протоколах вибіркової перевірки номерного фонду (додаток 8) будь-який елемент таблиці 2 цих протоколів оцінений як незадовільний, то позитивне рішення щодо присвоєння категорії може бути прийняте тільки після усунення недоліків.

Якщо у звіті про оцінку відповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам до певної категорії (додаток 9) будь — який елемент таблиці 2 цього звіту оцінений як незадовільний, то позитивне рішення щодо присвоєння певної категорії може бути прийняте тільки після усунення недоліків.

6.3. Позитивне рішення про присвоєння категорії “п’ять зірок” може бути прийняте за умови підтвердження відповідності всіх елементів таблиці 1 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду та таблиці 1 звіту про оцінку відповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам до певної категорії, а також якщо оцінка якості всіх елементів таблиці 2 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду та таблиці 2 звіту про оцінку відповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам до певної категорії “відмінно”.

6.4. Позитивне рішення про присвоєння категорії “чотири зірки” може бути прийняте за умови підтвердження відповідності всіх елементів табл. 1 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду та таблиці 1 звіту про оцінку відповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам до певної категорії, а також якщо оцінка якості всіх елементів таблиці 2 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду та таблиці 2 звіту про оцінку відповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам до певної категорії “відмінно” та “добре”.

6.5. Позитивне рішення про присвоєння категорії “три зірки” може бути прийняте за умови підтвердження відповідності всіх елементів таблиці 1 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду та таблиці 1 звіту про оцінку відповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам до певної категорії, а також якщо оцінка якості всіх елементів таблиці 2 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду та таблиці 2 звіту про оцінку відповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам до певної категорії “відмінно”, “добре” та не більше 20% “задовільно”.

6.6. Позитивне рішення про присвоєння категорії “дві зірки” може бути прийняте за умови підтвердження відповідності всіх елементів таблиці 1 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду та таблиці 1 звіту про оцінку відповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам до певної категорії, а також, якщо оцінка якості усіх елементів таблиці 2 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду та таблиці 2 звіту про оцінку відповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам до певної категорії “Відмінно”, “Добре” та не більше 30% “Задовільно”.

6.7. Позитивне рішення про присвоєння категорії “одна зірка” може бути прийняте за умови підтвердження відповідності всіх елементів таблиці 1 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду та таблиці 1 звіту про оцінку відповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам до певної категорії, а також якщо оцінка якості всіх елементів таблиці 2 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду та таблиці 2 звіту про оцінку відповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам до певної категорії “відмінно”, “добре” та не більше 40% “задовільно”.

6.8. “Відмінним” уважається стан оснащення та устаткування, який може бути оцінений як “новий”, однак не означає, що воно щойно придбане. “Добрим” може бути оцінений стан оснащення та устаткування, які не потребують ремонту. “Задовільним” можна вважати такий стан оснащення та устаткування, який свідчить про доцільність проведення незначного ремонту. “Незадовільним” можна вважати такий стан оснащення та устаткування, який потребує їх суттєвого ремонту або заміни на інше.

6.9. Якщо орган із сертифікації приймає рішення про відмову у видачі сертифіката відповідності обов’язковим вимогам нормативних документів, то рішення з обов’язковим зазначенням причин відмови направляється заявникові в термін, що не перевищує 3 днів з дня підписання акта обстеження засобу розміщення, а заявка анулюється. Повторна перевірка засобу розміщення з метою сертифікації може бути проведена тільки після подання нової заявки до органу із сертифікації та документально засвідчених даних заявника щодо проведення ним заходів для усунення причин, що спричинили невідповідність.

6.10. Якщо орган із сертифікації приймає рішення про відмову в частині присвоєння готелю або аналогічного йому засобу розміщення заявленої категорії, то за узгодженням із заявником йому може бути запропоноване таке:

надання нижчої категорії, якщо готель або аналогічний йому засіб розміщення відповідає вимогам цієї категорії;

видачу сертифіката відповідності обов’язковим вимогам нормативних документів.

7. Орган із сертифікації оформляє сертифікат відповідності згідно з ДСТУ 3498-96 “Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис” і реєструє його в Реєстрі Системи в строк, що не перевищує 10 днів з дня подання акта обстеження. Оформлений за встановленим порядком оригінал сертифіката відповідності орган із сертифікації видає заявникові. Виконавець послуги може застосовувати знак відповідності проставлянням у рекламній та супровідній документації, що видається клієнтові (картках гостя, квитанціях тощо).

У разі присвоєння готелю або аналогічного йому засобу розміщення певної категорії ознака цієї категорії (зірки) обов’язково розміщується на фасаді засобу розміщення поряд з його назвою.

7.1. У разі зміни умов надання або номенклатури послуг чи технологічної документації на їх надання, що можуть негативно вплинути на показники, підтверджені під час сертифікації, виконавець послуги зобов’язаний попередити про це орган із сертифікації та здійснювати намічені зміни тільки за згодою органу, що видав сертифікат відповідності.

Орган із сертифікації зобов’язаний завчасно, не пізніше як за три місяці до набрання чинності змін до нормативно-правових актів та нормативних документів, якими встановлені обов’язкові вимоги до послуг з розміщення, інформувати в письмовому вигляді виконавця послуги про ці зміни.

7.2. Орган із сертифікації веде облік виданих ним сертифікатів відповідності, а їх копії надсилає до Реєстру Системи та до центрального органу виконавчої влади в галузі туризму протягом п’яти днів з дня реєстрації сертифіката в Реєстрі Системи.

7.3. Не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну дії сертифіката відповідності заявник подає нову заявку до органу із сертифікації для отримання сертифіката відповідності на наступний період.

Орган із сертифікації визначає необхідний обсяг робіт за новою заявкою з урахуванням результатів технічного нагляду.

8. Технічний нагляд за сертифікованими послугами з розміщення під час їх надання здійснює орган із сертифікації, що видав сертифікат відповідності, або за його дорученням — інша організація згідно з ДСТУ 3413-96 “Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції”. Виконавець послуги зобов’язаний забезпечити безперешкодний доступ представникам органу із сертифікації або представникам організації, що уповноважена органом із сертифікації здійснювати технічний нагляд, до всіх приміщень, де надаються послуги з розміщення.

8.1. Технічний нагляд проводять протягом усього терміну дії сертифіката відповідності у формі планових та позапланових перевірок.

З урахуванням міжнародної практики планові технічні нагляди за сертифікованими послугами з розміщення проводяться один раз на рік.

Обсяг та періодичність проведення технічного нагляду визначає орган із сертифікації у кожному конкретному випадку з урахуванням схеми, за якою проводилася сертифікація, і регламентує їх у програмі технічного нагляду, яка розробляється органом із сертифікації і затверджується його керівником.

Технічний нагляд за сертифікованими послугами з розміщення у засобах розміщення сезонного функціонування проводиться на початку сезону.

8.2. За результатами технічного нагляду орган з сертифікації складає звіт, у якому зазначає причини невідповідності послуги з розміщення обов’язковим вимогам нормативних документів або невідповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам до присвоєної категорії (за їх наявності) та пропонує провести заходи для їх усунення. Один примірник звіту вручається виконавцю послуги, другий — зберігається у справі заявника.

8.3. Орган із сертифікації може прийняти рішення про проведення позапланового технічного нагляду, про що завчасно в письмовій формі попереджає виконавця послуги, у разі надходження інформації про претензії (скарги) щодо сертифікованих послуг з розміщення від їх споживачів, а також від органів державної влади, які вповноважені здійснювати нагляд за послугами з розміщення відповідно до актів законодавства. Позапланові технічні нагляди можуть проводитися у разі подання виконавцем послуги до органу із сертифікації інформації у письмовій формі про наявність претензій (скарг) на сертифіковані послуги, про зміну технології, характеристик або номенклатури послуг з розміщення чи умов обслуговування.

9. Орган із сертифікації може прийняти рішення про призупинення дії сертифіката відповідності в разі:

установлення невідповідності послуги з розміщення обов’язковим вимогам нормативних документів;

установлення невідповідності послуги вимогам нормативних документів до присвоєної готелю або аналогічного йому засобу розміщення категорії (зірок);

установлення змін, унесених до нормативної та технологічної документації на послугу з розміщення, без попереднього узгодження із органом із сертифікації.

10. Рішення про призупинення дії сертифіката відповідності скасовується у разі усунення виконавцем послуги порушень, які були підставою для прийняття цього рішення у встановлений органом із сертифікації строк. Після закінчення цього строку проводиться технічний нагляд, який може здійснюватися за скороченою процедурою, ураховуючи результати попереднього технічного нагляду. Усунення порушень, які були підставою для прийняття органом із сертифікації рішення про призупинення дії сертифіката відповідності, проводиться виконавцем послуги після одержання цього рішення. Контроль за виконанням коригувальних заходів, ужитих для усунення причин виявлених невідповідностей, здійснює орган із сертифікації.

11. Рішення про скасування дії сертифіката відповідності може бути прийняте, якщо порушення, які зазначені в пункті 9 цієї глави, не усунені в установлений рішенням про призупинення дії сертифіката відповідності строк.

12. Орган із сертифікації у триденний строк надає письмову інформацію про прийняте рішення щодо призупинення або скасування дії виданого сертифіката відповідності до Реєстру Системи, центрального органу виконавчої влади у сфері туризму, територіального органу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики та виконавцю послуги.

13. Скасування дії сертифіката відповідності набирає чинності з моменту виключення його з Реєстру Системи.

Виконавець послуги повинен на вимогу органу із сертифікації повернути оригінал сертифіката відповідності, дія якого скасована.

14. Послуга з розміщення, на яку було скасовано дію сертифіката відповідності, може заявлятися виконавцем послуги на повторну сертифікацію після усунення ним порушень, виявлених під час технічного нагляду. У такому разі роботи із сертифікації проводяться без урахування результатів попередньої сертифікації цієї послуги.

III. Розгляд спірних питань

1. Органи із сертифікації та організації, які діють за його дорученням, повинні забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну таємницю.

2. У разі незгоди з рішенням органу із сертифікації виконавець послуги може подати скаргу до органу із сертифікації не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення або до суду.

3. Скарга розглядається апеляційною комісією органу із сертифікації у місячний строк від дня її надходження.

4. До скарги додаються такі документи (за їх наявності):

листування із спірного питання між виконавцем послуги та органом із сертифікації;

технологічна документація на послугу з розміщення.

5. Виконавець послуги на його бажання заслуховується на засіданні апеляційної комісії.

6. У разі незгоди з рішенням апеляційної комісії органу із сертифікації виконавець послуги може оскаржити це рішення протягом 10 днів з дня його одержання у Комісії з апеляцій Національного органу з сертифікації.

7. У разі незгоди з рішенням апеляційної комісії органу із сертифікації та/або з рішенням Комісії з апеляцій Національного органу з сертифікації виконавець послуги може їх оскаржити в суді.

{  Правила  в редакції Наказу Державного комітету України з питань

технічного  регулювання  та  споживчої політики N 207 ( z1418-07 )

від 03.09.2007 }

 

 Начальник відділу стандартизації,

 сертифікації та державного нагляду в

 галузі інформаційних технологій,

 зв'язку, класифікації ТЕСI та послуг

 Держстандарту України                                  Т.Машовець

 

Додаток 1

                                      до Правил обов'язкової

                                      сертифікації послуг

                                      з тимчасового розміщення

                                      (проживання)

 

 

                              СХЕМИ

обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового

                     розміщення (проживання)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

¦Но- ¦                          Назва робіт                         ¦  Документи, ¦

¦мер ¦--------------------------------------------------------------¦     які     ¦

¦схе-¦Обстеження ¦Сертифікація¦ Вибіркова ¦    Оцінка   ¦ Технічний ¦видаються    ¦

¦ми  ¦  засобу   ¦  системи   ¦ перевірка ¦відповідності¦  нагляд   ¦органом із   ¦

¦    ¦розміщення ¦ управління ¦ номерного ¦  готелю або ¦     7     ¦сертифікації ¦

¦    ¦           ¦   якістю   ¦   фонду   ¦аналогічного ¦           ¦             ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦ йому засобу ¦           ¦             ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦  розміщення ¦           ¦             ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦  вимогам до ¦           ¦             ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦    певної   ¦           ¦             ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦  категорії  ¦           ¦             ¦

¦----+-----------+------------+-----------+-------------+-----------+-------------¦

¦1   ¦Проводиться¦Не          ¦Проводиться¦Проводиться  ¦Проводиться¦Сертифікат   ¦

¦    ¦           ¦проводиться ¦           ¦або не       ¦           ¦відповідності¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦проводиться  ¦           ¦послуг з     ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦тимчасового  ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦розміщення   ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦(проживання) ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦обов'язковим ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦вимогам      ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦нормативних  ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦документів та¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦вимогам до   ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦певної       ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦категорії    ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦терміном дії ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦до трьох     ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦років        ¦

¦----+-----------+------------+-----------+-------------+-----------+-------------¦

¦2   ¦Проводиться¦Проводиться ¦Проводиться¦Проводиться  ¦Проводиться¦Сертифікат   ¦

¦    ¦           ¦органом     ¦           ¦або не       ¦           ¦відповідності¦

¦    ¦           ¦сертифікації¦           ¦проводиться  ¦           ¦послуг з     ¦

¦    ¦           ¦систем      ¦           ¦             ¦           ¦тимчасового  ¦

¦    ¦           ¦управління  ¦           ¦             ¦           ¦розміщення   ¦

¦    ¦           ¦якістю      ¦           ¦             ¦           ¦(проживання) ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦обов'язковим ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦вимогам      ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦нормативних  ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦документів та¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦вимогам до   ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦певної       ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦категорії    ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦терміном дії ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦до п'яти     ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦років з      ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦урахуванням  ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦наявності    ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦чинного      ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦сертифіката  ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦на систему   ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦управління   ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦             ¦           ¦якістю       ¦

-----------------------------------------------------------------------------------

 

{ Додаток 1 в редакції Наказу Державного комітету України з питань

технічного  регулювання  та  споживчої політики N 207 ( z1418-07 )

від 03.09.2007 }

 

 

Додаток 2

                                      до Правил обов'язкової

                                      сертифікації послуг

                                      з тимчасового розміщення

                                      (проживання)

 

 Зразок

 

                                      Найменування органу

                                      із сертифікації,

                                      його місцезнаходження,

                                      реквізити

 

 

                              ЗАЯВКА

на проведення обов’язкової сертифікації послуг

              з тимчасового розміщення (проживання)

                з присвоєнням (або без присвоєння)

категорії готелю або аналогічному йому засобу розміщення у Системі сертифікації УкрСЕПРО

1. __________________________________________________________

           (найменування та місцезнаходження засобу розміщення,

             найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

__________________________________________________________________

           юридичних осіб (прізвище, ім'я, по батькові

         та ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності)

                         фізичної особи)

 

     в особі _____________________________________________________

                 (прізвище, ім'я, по батькові керівника засобу

                розміщення або фізичної особи - виконавця

                         послуги та його посада)

 

заявляє, що  послуги з тимчасового розміщення (проживання) з кодом

 

__________________________________________________________________

            (код за Державним класифікатором продукції

 

__________________________________________________________________

та послуг ДК 016-97, затвердженим наказом

            Держстандарту України від 30.12.97 N 822)

 

надаються за ____________________________________________________,

                       (документація виконавця послуги)

 

відповідають вимогам ____________________________________________,

                        (найменування нормативних документів

                          та нормативно-правових актів)

 

і просить   провести  сертифікацію  цих  послуг  на  відповідність

обов'язковим вимогам нормативних документів та нормативно-правових

актів  за  правилами  Системи  сертифікації УкрСЕПРО та (необхідне

підкреслити) присвоїти категорію _____________ (або без присвоєння

                                (вид категорії)

категорії).

 

2. Заявник зобов’язується:

виконувати умови сертифікації;

забезпечувати стабільність показників (характеристик) послуг, що підтверджені сертифікатом відповідності;

сплатити вартість проведення робіт із сертифікації послуг, розрахованої відповідно до Правил визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг, затверджених наказом Держстандарту України від 10.03.99 N 100, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.03.99 за N 194/3487.

3. Додаткові відомості ______________________________________

4. Заявник підтверджує, що одночасно з цією заявкою не заявляв цю послугу для проведення робіт із її сертифікації в інші органи із сертифікації Системи сертифікації УкрСЕПРО.

 Керівник (виконавець послуги)

 засобу розміщення                __________  ____________________

                                   (підпис)   (ініціали, прізвище)

 

 Головний бухгалтер               __________  ____________________

                                   (підпис)   (ініціали, прізвище)

 

                  М.П.            "___" __________ 200_ р.

 

{ Додаток 2 в редакції Наказу Державного комітету України з питань

технічного  регулювання  та  споживчої політики N 207 ( z1418-07 )

від 03.09.2007 }

 

 

Додаток 3

                                      до Правил обов'язкової

                                      сертифікації послуг

                                      з тимчасового розміщення

                                      (проживання)

 

 Зразок

 

                                      Найменування органу

                                      із сертифікації,

                                      його місцезнаходження,

                                      реквізити

 

 

                        ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА

попереднього аналізу для проведення обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення

                           (проживання)

 

 

1. Найменування засобу розміщення ___________________________

2. Засіб розміщення належить на праві власності (перебуває в

оренді) __________________

 

3. Найменування суб’єкта управління засобом розміщення (для

об'єктів державної власності) ___________

 

4. Місцезнаходження ________________________________________,

телефон _______________, факс ___________________

 

5. Прізвище, ім’я, по батькові керівника (виконавця послуги)

засобу розміщення ________________________________________________

 

6. Категорія готелю або аналогічного йому засобу розміщення

на момент подання заявки ________________

 

7. Загальні відомості про засіб розміщення, що надає послуги з розміщення

7.1. Рік уведення в експлуатацію ____________

7.2. Рік реконструкції ______________________

7.3. Кількість корпусів (будівель) ______________

7.4. Кількість поверхів _____________________

7.5. Кількість засобів розміщення (котеджів, бунгало, наметів, караванів, караванів — будиночків) на території кемпінгу

______________________

 

7.6. Сезонність експлуатації _________________

7.7. Загальна кількість обслуговувального персоналу _________

7.8. Наявність закладу ресторанного господарства або умов для

самостійного готування їжі ________________

 

8. Відстань від:

     центру міста _____________________________

     залізничного вокзалу ______________________

     аеропорту _______________________________

     узбережжя ______________________________

 

9. Номерний фонд

Номери (каюти) вищої категорії:

--------------------------------------------------------------------------------------

¦    Номери     ¦Кількість ¦Кількість ¦Кількість ¦Кількість¦   Кількість двомісних   ¦

¦               ¦  номерів ¦ житлових ¦  місць   ¦одноміс- ¦         номерів         ¦

¦               ¦          ¦  кімнат  ¦          ¦   них   ¦-------------------------¦

¦               ¦          ¦          ¦          ¦номерів  ¦  з одним  ¦   з двома   ¦

¦               ¦          ¦          ¦          ¦         ¦двоспальним¦односпальними¦

¦               ¦          ¦          ¦          ¦         ¦  ліжком   ¦   ліжками   ¦

¦---------------+----------+----------+----------+---------+-----------+-------------¦

¦президентський ¦          ¦          ¦          ¦         ¦           ¦             ¦

¦апартамент     ¦          ¦          ¦          ¦         ¦           ¦             ¦

¦---------------+----------+----------+----------+---------+-----------+-------------¦

¦апартамент     ¦          ¦          ¦          ¦         ¦           ¦             ¦

¦---------------+----------+----------+----------+---------+-----------+-------------¦

¦люкс           ¦          ¦          ¦          ¦         ¦           ¦             ¦

¦---------------+----------+----------+----------+---------+-----------+-------------¦

¦дуплекс        ¦          ¦          ¦          ¦         ¦           ¦             ¦

¦---------------+----------+----------+----------+---------+-----------+-------------¦

¦напівлюкс      ¦          ¦          ¦          ¦         ¦           ¦             ¦

¦(студіо)       ¦          ¦          ¦          ¦         ¦           ¦             ¦

¦---------------+----------+----------+----------+---------+-----------+-------------¦

¦разом          ¦          ¦    -     ¦          ¦         ¦           ¦             ¦

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Однокімнатні номери (каюти):

----------------------------------------------------------------------------------

¦  Номери  ¦Кількість¦Кількість¦Кількість ¦   Кількість двомісних   ¦  Кількість ¦

¦          ¦ номерів ¦  місць  ¦одномісних¦         номерів         ¦багатомісних¦

¦          ¦         ¦         ¦ номерів  ¦-------------------------¦номерів (три¦

¦          ¦         ¦         ¦          ¦  з одним  ¦   з двома   ¦і більше    ¦

¦          ¦         ¦         ¦          ¦двоспальним¦односпальними¦осіб)       ¦

¦          ¦         ¦         ¦          ¦  ліжком   ¦   ліжками   ¦            ¦

¦----------+---------+---------+----------+-----------+-------------+------------¦

¦першої    ¦         ¦         ¦          ¦           ¦             ¦            ¦

¦категорії ¦         ¦         ¦          ¦           ¦             ¦            ¦

¦(стандарт)¦         ¦         ¦          ¦           ¦             ¦            ¦

¦----------+---------+---------+----------+-----------+-------------+------------¦

¦другої    ¦         ¦         ¦          ¦           ¦             ¦            ¦

¦категорії ¦         ¦         ¦          ¦           ¦             ¦            ¦

¦----------+---------+---------+----------+-----------+-------------+------------¦

¦третьої   ¦         ¦         ¦          ¦           ¦             ¦            ¦

¦категорії ¦         ¦         ¦          ¦           ¦             ¦            ¦

¦----------+---------+---------+----------+-----------+-------------+------------¦

¦четвертої ¦         ¦         ¦          ¦           ¦             ¦            ¦

¦категорії ¦         ¦         ¦          ¦           ¦             ¦            ¦

¦----------+---------+---------+----------+-----------+-------------+------------¦

¦п'ятої    ¦         ¦         ¦          ¦           ¦             ¦            ¦

¦категорії ¦         ¦         ¦          ¦           ¦             ¦            ¦

¦----------+---------+---------+----------+-----------+-------------+------------¦

¦разом     ¦         ¦         ¦          ¦           ¦             ¦            ¦

----------------------------------------------------------------------------------

 

Багатокімнатні номери і номери, які можна об’єднати (суміжні):

------------------------------------------------------------------

¦         Номери         ¦  Кількість номерів ¦  Кількість місць ¦

¦------------------------+--------------------+------------------¦

¦з двох кімнат           ¦                    ¦                  ¦

¦------------------------+--------------------+------------------¦

¦трьох і більше кімнат   ¦                    ¦                  ¦

¦------------------------+--------------------+------------------¦

¦разом                   ¦                    ¦                  ¦

------------------------------------------------------------------

 

     Разом у  засобі  розміщення:  номерів  -  _________  місць  -

_____________

 

10. Перелік документів, необхідних для обов’язкової сертифікації послуг тимчасового розміщення (проживання). Для індивідуальних засобів розміщення з урахуванням його особливостей перелік нижчезазначених документів може бути скорочений за рішенням органу з сертифікації послуг з розміщення. Зазначте — “так” (є), “ні” (немає):

10.1. Акт приймання в експлуатацію завершеного будівництвом (реконструкцією) об’єкта, оформлений відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004

N 1243, ______________

 

10.2. Паспорт технічного стану будівлі (споруди), оформлений згідно з Правилами обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації виробничих будівель і споруд, затвердженими спільним наказом Держбуду України та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 N 32/288, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України

06.07.98 за N 423/2863, _______

 

10.3. Дозвіл на початок роботи підприємств та оренду приміщень, оформлений відповідно до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 14.02.2001 N 150, _____________

 

10.4. Акт приймання ліфтів (за їх наявності), договір на їх технічне обслуговування з підтвердженням його виконання, журнал

перевірки технічного стану ліфтів _________________

 

10.5. Дозвіл на початок (продовження) експлуатації котлів, газокористувального обладнання (за наявності котельної), оформлений відповідно до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

15.10.2003 N 1631, _________

 

10.6. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності засобу розміщення вимогам санітарного законодавства, оформлений згідно з Порядком проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.10.2000 N 247, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.2001 за

N 4/5195 (із змінами), _______________

 

10.7. Сертифікат відповідності на послуги харчування, оформлений згідно з Правилами обов’язкової сертифікації послуг харчування, затвердженими наказом Держстандарту України від 27.01.99 N 37, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 15.04.99 за N 235/3528, або договір з органом із сертифікації на проведення робіт із сертифікації послуг харчування, якщо засіб розміщення, що надає послуги з тимчасового розміщення

(проживання), має заклад ресторанного господарства, ______________

 

10.8. Сертифікат відповідності на технічні засоби

телекомунікацій та радіоелектронні засоби _______________

 

10.9. Документи для засобів розміщення, облаштованих на морських та річкових суднах, видані відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України та Iнструкції про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 19.04.2001 N 225, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.05.2001 за N 400/5591 (свідоцтво про право плавання під Державним прапором України (судновий патент), свідоцтво про право власності на судно, свідоцтво про придатність судна до плавання, класифікаційне свідоцтво, обмірне свідоцтво, міжнародне обмірне свідоцтво (за наявності), пасажирське

свідоцтво), ____________

 

10.10. Журнали, що підтверджують проведення інструктажу (навчання) і перевірки знань працівників з техніки безпеки,

________________________________________________________

 

10.11. Журнали, що підтверджують проведення робіт з технічного обслуговування установок пожежної сигналізації та

автоматичних установок пожежогасіння, _______________

 

10.12. Договір про охорону приміщень засобу розміщення (за наявності власної служби охорони — посадові інструкції її

співробітників) _________________________________

 

10.13. План дій персоналу за надзвичайних ситуацій (для

колективних засобів розміщення) _______________________________

 

 Керівник (виконавець послуги)

 засобу розміщення               ____________    _________________

 ___________________               (підпис)          (ініціали,

                                                      прізвище)

 

                            М.П. "______" _____________ 200___ р.

 

{ Додаток 3 в редакції Наказу Державного комітету України з питань

технічного  регулювання  та  споживчої політики N 207 ( z1418-07 )

від 03.09.2007 }

 

 

Додаток 4

                                      до Правил обов'язкової

                                      сертифікації послуг

                                      з тимчасового розміщення

                                      (проживання)

 

 Зразок

 

                                      Найменування органу

                                      із сертифікації,

                                      його місцезнаходження,

                                      реквізити

 

 

                             РIШЕННЯ

                 від "___" _____________ 200__ р.

за заявкою на проведення обов’язкової сертифікації

           послуг з тимчасового розміщення (проживання)

           з присвоєнням (або без присвоєння) категорії

               готелю або аналогічному йому засобу

розміщення у Системі сертифікації УкрСЕПРО

     Розглянувши заявку від "___" ___________ 200__ р. N _____

 

__________________________________________________________________

(найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичних осіб

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові та ідентифікаційний номер за ДРФО

                  (за наявності) фізичної особи)

щодо сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання)

з кодом _________________________________________________________,

       (код за Державним класифікатором продукції та послуг

ДК 016-97, затвердженим наказом Держстандарту України

                       від 30.12.97 N 822)

 

які надаються ___________________, що знаходиться: _______________

(найменування засобу розміщення) (місцезнаходження)

у Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність обов’язковим вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів щодо

безпеки  надання послуги з присвоєнням категорії ____________ (або

                                                (вид категорії)

без присвоєння категорії).

 

1. Сертифікація буде проведена на відповідність послуг обов’язковим вимогам таких нормативних документів та

нормативно-правових актів: _______________________________________

                            (найменування нормативних документів

                                та нормативно-правових актів)

 

2. Схема сертифікації міститиме (непотрібне закреслити):

- обстеження засобу розміщення;

- сертифікацію системи управління якістю;

- вибіркову перевірку номерного фонду;

- оцінку відповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам до певної категорії;

- технічний нагляд.

3. Технічний нагляд за сертифікованими послугами під час їх надання здійснюватиме

__________________________________________________________________

(найменування організації, місцезнаходження, реквізити)

Періодичність проведення технічного нагляду

_____________________________________________

(строк проведення технічного нагляду)

4. Роботи проводяться на підставі договору від “___"

____________ 200__ р. N _______

 

 Керівник органу із сертифікації  ____________  __________________

                                    (підпис)        (ініціали,

                                                     прізвище)

                                    М.П.

 

{ Додаток 4 в редакції Наказу Державного комітету України з питань

технічного  регулювання  та  споживчої політики N 207 ( z1418-07 )

від 03.09.2007 }

 

 

Додаток 5

                                      до Правил обов'язкової

                                      сертифікації послуг

                                      з тимчасового розміщення

                                      (проживання)

 

 Зразок

 

 

      _____________________________________________________

        (найменування і реквізити органу із сертифікації)

 

                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

                                      Керівник органу

                                      із сертифікації

                                      _________________________

                                      "___" ____________ 200__ р.

 

 

                             ПРОГРАМА

                   обстеження засобу розміщення

 

        __________________________________________________

                 (найменування засобу розміщення)

 

 

1. Мета перевірки

Метою перевірки є встановлення відповідності процесу надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)

_________________________________________ обов'язковим

(найменування засобу розміщення)

вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів та підтвердження його можливості забезпечувати стабільне надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) відповідно до обов’язкових вимог нормативних документів та нормативно-правових актів

__________________________________________________________________

               (найменування нормативних документів

                  та нормативно-правових актів)

 

та (за потреби) встановлення відповідності готелю або аналогічного

йому засобу розміщення вимогам ДСТУ 4269:2003 "Послуги туристичні.

Класифікація готелів" до категорії ___________________.

                                     (вид категорії)

 

2. Завдання перевірки-отримання об’єктивних даних про процес надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) для прийняття рішень щодо можливості (неможливості):

видачі сертифіката відповідності на ці послуги;

присвоєння (за потреби) готелю або аналогічному йому засобу

розміщення категорії _________________,

                      (вид категорії)

та підготовки рекомендацій щодо періодичності проведення технічного нагляду за сертифікованими послугами з тимчасового розміщення (проживання) під час їх надання та за відповідностю готелю або аналогічного йому засобу розміщення присвоєній категорії.

3. Підстава для проведення перевірки:

3.1. Заявка __________________________ від __________ N _____

                   (найменування заявника)

 

3.2. Рішення за заявкою від ____________ N _____

3.3. Договір між ____________________________________________

                          (найменування органу із сертифікації)

 

та _______________________ від ________ N _______

   (найменування заявника)

 

4. Місце проведення перевірки _______________________________

                                  (найменування засобу розміщення,

                                         місцезнаходження)

 

5. Терміни проведення перевірки _____________________________

6. Склад комісії з перевірки:

 

     Голова комісії    ________________     ______________________

                           (підпис)          (ініціали, прізвище)

 

     Члени комісії:    ________________     ______________________

                           (підпис)          (ініціали, прізвище)

 

7. Зміст перевірки засобу розміщення

------------------------------------------------------------------

¦Об'єкти перевірки ¦Нормативно-правовий ¦Члени комісії,¦Примітки ¦

¦                  ¦ акт та нормативний ¦ що проводять ¦         ¦

¦                  ¦    документ, на    ¦  перевірку   ¦         ¦

¦                  ¦відповідність якому ¦              ¦         ¦

¦                  ¦    проводиться     ¦              ¦         ¦

¦                  ¦      перевірка     ¦              ¦         ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦1. Документація                                                 ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦1.1. Наявність    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦нормативної та    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦організаційної    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦документації на   ¦                    ¦              ¦         ¦

¦послугу, що       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦сертифікується    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦------------------+--------------------+--------------+---------¦

¦1.2. Аналіз       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦організаційно-    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦структурної схеми,¦                    ¦              ¦         ¦

¦переліку          ¦                    ¦              ¦         ¦

¦кадрового складу  ¦                    ¦              ¦         ¦

¦------------------+--------------------+--------------+---------¦

¦1.3. Наявність    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦документів,       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦зазначених у      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦пунктах 10.3-10.8 ¦                    ¦              ¦         ¦

¦додатка 3 до      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦Правил            ¦                    ¦              ¦         ¦

¦обов'язкової      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦сертифікації      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦послуг з          ¦                    ¦              ¦         ¦

¦тимчасового       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦розміщення        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦(проживання),     ¦                    ¦              ¦         ¦

¦затверджених      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦наказом           ¦                    ¦              ¦         ¦

¦Держстандарту     ¦                    ¦              ¦         ¦

¦України від       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦27.01.99 N 37,    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦зареєстрованих у  ¦                    ¦              ¦         ¦

¦Міністерстві      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦юстиції України   ¦                    ¦              ¦         ¦

¦15.04.99 за N     ¦                    ¦              ¦         ¦

¦234/3527, із      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦змінами (далі -   ¦                    ¦              ¦         ¦

¦Правила           ¦                    ¦              ¦         ¦

¦обов'язкової      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦сертифікації      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦послуг з          ¦                    ¦              ¦         ¦

¦розміщення),      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦наявність для     ¦                    ¦              ¦         ¦

¦засобів розміщення¦                    ¦              ¦         ¦

¦сезонного         ¦                    ¦              ¦         ¦

¦функціонування    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦акта про          ¦                    ¦              ¦         ¦

¦готовність закладу¦                    ¦              ¦         ¦

¦до відкриття      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦------------------+--------------------+--------------+---------¦

¦1.4. Наявність у  ¦Закон України "Про  ¦              ¦         ¦

¦зручному для      ¦захист прав         ¦              ¦         ¦

¦огляду споживачем ¦споживачів", Правила¦              ¦         ¦

¦місці (у          ¦користування        ¦              ¦         ¦

¦приміщенні, що    ¦готелями й          ¦              ¦         ¦

¦призначене для    ¦аналогічними        ¦              ¦         ¦

¦оформлення        ¦засобами розміщення ¦              ¦         ¦

¦розміщення        ¦та надання готельних¦              ¦         ¦

¦споживача, і (або)¦послуг, затверджених¦              ¦         ¦

¦при вході на      ¦наказом             ¦              ¦         ¦

¦територію)        ¦Держтурадміністрації¦              ¦         ¦

¦достовірної       ¦України від         ¦              ¦         ¦

¦інформації про    ¦16.03.2004 N 19,    ¦              ¦         ¦

¦послуги з         ¦зареєстрованих у    ¦              ¦         ¦

¦тимчасового       ¦Міністерстві юстиції¦              ¦         ¦

¦розміщення        ¦України 02.04.2004  ¦              ¦         ¦

¦(проживання),     ¦за N 413/9012 (далі ¦              ¦         ¦

¦виконавців        ¦- Правила готельних ¦              ¦         ¦

¦послуги засобу    ¦послуг) (п. 2.2),   ¦              ¦         ¦

¦розміщення, режиму¦ДСТУ 4268:2003      ¦              ¦         ¦

¦їх роботи та      ¦"Послуги туристичні.¦              ¦         ¦

¦перелік послуг, що¦Засоби              ¦              ¦         ¦

¦надаються, та     ¦розміщування.       ¦              ¦         ¦

¦відповідність цієї¦Загальні вимоги"    ¦              ¦         ¦

¦інформації вимогам¦(далі - ДСТУ 4268)  ¦              ¦         ¦

¦Закону України    ¦(п. 5.6)            ¦              ¦         ¦

¦"Про захист прав  ¦                    ¦              ¦         ¦

¦споживачів"       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦------------------+--------------------+--------------+---------¦

¦1.5. Наявність    ¦Правила готельних   ¦              ¦         ¦

¦внутрішніх правил ¦послуг (п. 1.12)    ¦              ¦         ¦

¦проживання у      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦готелі та         ¦                    ¦              ¦         ¦

¦аналогічному йому ¦                    ¦              ¦         ¦

¦засобі розміщення,¦                    ¦              ¦         ¦

¦які не суперечать ¦                    ¦              ¦         ¦

¦Правилам готельних¦                    ¦              ¦         ¦

¦послуг, а також   ¦                    ¦              ¦         ¦

¦книги відгуків та ¦                    ¦              ¦         ¦

¦пропозицій        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦------------------+--------------------+--------------+---------¦

¦1.6. Наявність у  ¦Правила готельних   ¦              ¦         ¦

¦кожному номері    ¦послуг (п. 2.3)     ¦              ¦         ¦

¦внутрішніх правил ¦                    ¦              ¦         ¦

¦проживання у      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦засобі розміщення,¦                    ¦              ¦         ¦

¦правил            ¦                    ¦              ¦         ¦

¦протипожежної     ¦                    ¦              ¦         ¦

¦безпеки та        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦інструкції щодо   ¦                    ¦              ¦         ¦

¦дій в             ¦                    ¦              ¦         ¦

¦екстремальних     ¦                    ¦              ¦         ¦

¦умовах, переліку  ¦                    ¦              ¦         ¦

¦додаткових послуг ¦                    ¦              ¦         ¦

¦та чинного        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦прейскуранта цін  ¦                    ¦              ¦         ¦

¦на них, відомості ¦                    ¦              ¦         ¦

¦про роботу        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦закладів          ¦                    ¦              ¦         ¦

¦ресторанного      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦господарства,     ¦                    ¦              ¦         ¦

¦торгівлі,         ¦                    ¦              ¦         ¦

¦телекомунікаційних¦                    ¦              ¦         ¦

¦послуг, побутового¦                    ¦              ¦         ¦

¦обслуговування та ¦                    ¦              ¦         ¦

¦інших, що         ¦                    ¦              ¦         ¦

¦функціонують у    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦засобі розміщення,¦                    ¦              ¦         ¦

¦внутрішній        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦телефонний        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦довідник          ¦                    ¦              ¦         ¦

¦------------------+--------------------+--------------+---------¦

¦1.7.              ¦ДСТУ 4268 (п. 5.13),¦              ¦         ¦

¦Забезпеченість    ¦ДСТУ 4269:2003      ¦              ¦         ¦

¦нормативною       ¦"Послуги туристичні.¦              ¦         ¦

¦документацією,    ¦Класифікація        ¦              ¦         ¦

¦зокрема наявність ¦готелів" (далі -    ¦              ¦         ¦

¦затверджених      ¦ДСТУ 4269)          ¦              ¦         ¦

¦посадових         ¦(п. 5.128)          ¦              ¦         ¦

¦інструкцій для    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦персоналу,        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦технологічних     ¦                    ¦              ¦         ¦

¦(робочих)         ¦                    ¦              ¦         ¦

¦інструкцій щодо   ¦                    ¦              ¦         ¦

¦виконання основних¦                    ¦              ¦         ¦

¦видів робіт       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦(прибирання       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦номерів,          ¦                    ¦              ¦         ¦

¦прибирання        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦приміщень         ¦                    ¦              ¦         ¦

¦загального        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦користування,     ¦                    ¦              ¦         ¦

¦обслуговування    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦замовлень з       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦харчування в      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦номерах тощо)     ¦                    ¦              ¦         ¦

¦------------------+--------------------+--------------+---------¦

¦1.8. Ведення      ¦Правила готельних   ¦              ¦         ¦

¦журналу реєстрації¦послуг (п. 1.13)    ¦              ¦         ¦

¦вступного         ¦                    ¦              ¦         ¦

¦інструктажу       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦працівників з     ¦                    ¦              ¦         ¦

¦питань охорони    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦праці та журналу  ¦                    ¦              ¦         ¦

¦реєстрації        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦інструктажів з    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦питань охорони    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦праці             ¦                    ¦              ¦         ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦2. Матеріально-технічна база, необхідна для надання послуги з   ¦

¦розміщення                                                      ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦2.1.              ¦ДСТУ 4268 (п. 5.1;  ¦              ¦         ¦

¦Відповідність:    ¦5.3), ДСТУ 4269     ¦              ¦         ¦

¦засобів розміщення¦(п. 4.4.2)          ¦              ¦         ¦

¦будівельним нормам¦ДСТУ 4268 (п. 5.3)  ¦              ¦         ¦

¦та правилам (на   ¦ДСТУ 4268 (п. 5.4)  ¦              ¦         ¦

¦підставі          ¦                    ¦              ¦         ¦

¦документів,       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦зазначених у      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦пунктах 10.1, 10.2¦                    ¦              ¦         ¦

¦додатка 3 Правил  ¦                    ¦              ¦         ¦

¦обов'язкової      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦сертифікації      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦послуг з          ¦                    ¦              ¦         ¦

¦розміщення);      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦засобів           ¦                    ¦              ¦         ¦

¦розміщення,       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦облаштованих на   ¦                    ¦              ¦         ¦

¦морських та       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦річкових суднах,  ¦                    ¦              ¦         ¦

¦вимогам норм і    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦правил (на        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦підставі          ¦                    ¦              ¦         ¦

¦документів,       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦зазначених у      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦пункті 10.9       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦додатка 3 Правил  ¦                    ¦              ¦         ¦

¦обов'язкової      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦сертифікації      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦послуг з          ¦                    ¦              ¦         ¦

¦розміщення)       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦------------------+--------------------+--------------+---------¦

¦2.2. Наявність    ¦ДСТУ 4268 (п. 5.5,  ¦              ¦         ¦

¦необхідних        ¦5.6), ДСТУ 4269     ¦              ¦         ¦

¦функціональних зон¦(п. 4.4.1)          ¦              ¦         ¦

¦на території      ¦ДСанПіН 5.5.5.23-99 ¦              ¦         ¦

¦засобу розміщення,¦(для дитячих        ¦              ¦         ¦

¦зручних під'їзних ¦оздоровчих закладів)¦              ¦         ¦

¦шляхів,           ¦                    ¦              ¦         ¦

¦упорядженої       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦прилеглої         ¦                    ¦              ¦         ¦

¦території,        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦відповідність     ¦                    ¦              ¦         ¦

¦переліку приміщень¦                    ¦              ¦         ¦

¦та їх оснащення   ¦                    ¦              ¦         ¦

¦------------------+--------------------+--------------+---------¦

¦2.3. Наявність на ¦ДСТУ 4268 (п. 5.7,  ¦              ¦         ¦

¦об'єктах засобу   ¦7.8), ДСТУ 4269     ¦              ¦         ¦

¦розміщення        ¦(п. 4.4.4)          ¦              ¦         ¦

¦інженерних систем,¦                    ¦              ¦         ¦

¦що забезпечують   ¦                    ¦              ¦         ¦

¦освітлення,       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦електропостачання,¦                    ¦              ¦         ¦

¦водопостачання і  ¦                    ¦              ¦         ¦

¦каналізації,      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦опалення і        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦вентиляції,       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦надання           ¦                    ¦              ¦         ¦

¦телекомунікаційних¦                    ¦              ¦         ¦

¦послуг,           ¦                    ¦              ¦         ¦

¦пасажирського     ¦                    ¦              ¦         ¦

¦ліфта (у разі     ¦                    ¦              ¦         ¦

¦потреби) та їх    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦відповідність     ¦                    ¦              ¦         ¦

¦вимогам           ¦                    ¦              ¦         ¦

¦експлуатації (на  ¦                    ¦              ¦         ¦

¦підставі аналізу  ¦                    ¦              ¦         ¦

¦договорів на      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦обслуговування цих¦                    ¦              ¦         ¦

¦систем)           ¦                    ¦              ¦         ¦

¦------------------+--------------------+--------------+---------¦

¦2.4. Відповідність¦ДСТУ 4268 (п. 5.8), ¦              ¦         ¦

¦засобу розміщення ¦ДСТУ 4269 (п. 5.7,  ¦              ¦         ¦

¦вимогам до норм   ¦5.29, 5.31, 5.76)   ¦              ¦         ¦

¦площі для         ¦                    ¦              ¦         ¦

¦номерного фонду,  ¦                    ¦              ¦         ¦

¦санвузлів та      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦приміщення, що    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦призначене для    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦оформлення        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦споживача для     ¦                    ¦              ¦         ¦

¦готелів або       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦аналогічних йому  ¦                    ¦              ¦         ¦

¦засобів розміщення¦                    ¦              ¦         ¦

¦------------------+--------------------+--------------+---------¦

¦2.5. Відповідність¦ДСТУ 4268 (п. 5.9,  ¦              ¦         ¦

¦технічної         ¦5.10, 5.11),        ¦              ¦         ¦

¦оснащеності       ¦ДСТУ 4269 (п. 5.8,  ¦              ¦         ¦

¦номерів, санвузлів¦5.9, 5.10, 5.35),   ¦              ¦         ¦

¦та інших приміщень¦ДСТУ 4268           ¦              ¦         ¦

¦засобу розміщення ¦ДСанПіН 5.5.5.23-99 ¦              ¦         ¦

¦                  ¦(для дитячих        ¦              ¦         ¦

¦                  ¦оздоровчих закладів)¦              ¦         ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦3. Процеси надання послуги з розміщення                         ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦3.1. Цілодобовий  ¦ДСТУ 4268 (п. 6.1   ¦              ¦         ¦

¦режим роботи      ¦а)), ДСТУ 4269      ¦              ¦         ¦

¦засобу розміщення ¦(п. 5.98)           ¦              ¦         ¦

¦(цілодобове       ¦Правила готельних   ¦              ¦         ¦

¦оформлення        ¦послуг (п. 4.6)     ¦              ¦         ¦

¦споживачів, які   ¦                    ¦              ¦         ¦

¦прибувають та     ¦                    ¦              ¦         ¦

¦вибувають із      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦засобу розміщення)¦                    ¦              ¦         ¦

¦------------------+--------------------+--------------+---------¦

¦3.2.              ¦                    ¦              ¦         ¦

¦Функціонування    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦організаційної    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦структури         ¦                    ¦              ¦         ¦

¦підприємства, яка ¦                    ¦              ¦         ¦

¦передбачає усі    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦необхідні         ¦                    ¦              ¦         ¦

¦підрозділи для    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦ефективного       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦надання послуги   ¦                    ¦              ¦         ¦

¦------------------+--------------------+--------------+---------¦

¦3.3. Забезпечення ¦Правила готельних   ¦              ¦         ¦

¦своєчасної і      ¦послуг (п. 4.10)    ¦              ¦         ¦

¦якісної підготовки¦                    ¦              ¦         ¦

¦приміщення під    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦заселення, зокрема¦                    ¦              ¦         ¦

¦комплектності і   ¦                    ¦              ¦         ¦

¦справності        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦обладнання в      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦номері            ¦                    ¦              ¦         ¦

¦------------------+--------------------+--------------+---------¦

¦3.4. Виконання    ¦ДСТУ 4268 (п. 6.1,  ¦              ¦         ¦

¦основних послуг з ¦6.2, 6.3, 6.4)      ¦              ¦         ¦

¦тимчасового       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦розміщення        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦(проживання) та   ¦                    ¦              ¦         ¦

¦додаткових послуг ¦                    ¦              ¦         ¦

¦(за наявності)    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦------------------+--------------------+--------------+---------¦

¦3.5. Надання      ¦Правила готельних   ¦              ¦         ¦

¦споживачу без     ¦послуг (п. 4.8)     ¦              ¦         ¦

¦додаткової оплати ¦ДСТУ 4268           ¦              ¦         ¦

¦таких послуг:     ¦(п. 6.1ж)),         ¦              ¦         ¦

¦3.5.1. Викликання ¦ДСТУ 4269           ¦              ¦         ¦

¦швидкої допомоги, ¦(п. 5.124),         ¦              ¦         ¦

¦користування      ¦ДСТУ 4268 (п. 6.1   ¦              ¦         ¦

¦аптечкою першої   ¦д)),                ¦              ¦         ¦

¦допомоги          ¦ДСТУ 4269 (п. 5.123)¦              ¦         ¦

¦3.5.2. Доставляння¦                    ¦              ¦         ¦

¦в номер           ¦                    ¦              ¦         ¦

¦кореспонденції    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦3.5.3. Побудка у  ¦                    ¦              ¦         ¦

¦визначений час    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦3.5.4. Надання    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦спортивного та    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦відпочинкового    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦інвентарю у       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦залежності від    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦категорії готелю  ¦                    ¦              ¦         ¦

¦та аналогічного   ¦                    ¦              ¦         ¦

¦йому засобу       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦розміщення        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦4. Система внутрішнього контролю відповідності надання послуги з¦

¦розміщення                                                      ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦4.1. Облік        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦претензій,        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦пропозицій і      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦побажань          ¦                    ¦              ¦         ¦

¦споживачів        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦(наприклад, у     ¦                    ¦              ¦         ¦

¦вигляді           ¦                    ¦              ¦         ¦

¦опитувальних      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦анкет, ведення    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦книги відгуків та ¦                    ¦              ¦         ¦

¦пропозицій)       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦------------------+--------------------+--------------+---------¦

¦4.2.              ¦Правила готельних   ¦              ¦         ¦

¦Функціонування    ¦послуг              ¦              ¦         ¦

¦системи           ¦(р. 3; 4, п. 1.19;  ¦              ¦         ¦

¦внутрішнього      ¦(п. 5.1)            ¦              ¦         ¦

¦контролю, зокрема:¦ДСТУ 4268 (п. 7.15),¦              ¦         ¦

¦4.2.1. Контролю   ¦ДСТУ 4269           ¦              ¦         ¦

¦процесів          ¦(п. 5.133)          ¦              ¦         ¦

¦бронювання номерів¦                    ¦              ¦         ¦

¦(місць)           ¦                    ¦              ¦         ¦

¦4.2.2.            ¦                    ¦              ¦         ¦

¦Контролювання     ¦                    ¦              ¦         ¦

¦процесу надання   ¦                    ¦              ¦         ¦

¦номера (місця)    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦споживачу         ¦                    ¦              ¦         ¦

¦4.2.3. Контролю   ¦                    ¦              ¦         ¦

¦якості надання    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦послуг з тимчасово¦                    ¦              ¦         ¦

¦розміщення        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦(проживання)      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦(наприклад, у     ¦                    ¦              ¦         ¦

¦вигляді           ¦                    ¦              ¦         ¦

¦опитувальних      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦анкет)            ¦                    ¦              ¦         ¦

¦4.2.4. Контролю   ¦                    ¦              ¦         ¦

¦справності        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦технічного        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦устаткування      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦4.2.5. Контролю   ¦                    ¦              ¦         ¦

¦санітарного стану ¦                    ¦              ¦         ¦

¦номерів та        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦приміщень         ¦                    ¦              ¦         ¦

¦загального        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦користування,     ¦                    ¦              ¦         ¦

¦закладів          ¦                    ¦              ¦         ¦

¦ресторанного      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦господарства      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦4.2.6. Контролю   ¦                    ¦              ¦         ¦

¦санітарного стану ¦                    ¦              ¦         ¦

¦персоналу         ¦                    ¦              ¦         ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦5. Коригувальні та запобіжні дії, які здійснюються засобом з    ¦

¦розміщення                                                      ¦

¦----------------------------------------------------------------¦

¦5.1. Організація  ¦                    ¦              ¦         ¦

¦робіт з виявлення ¦                    ¦              ¦         ¦

¦невідповідностей  ¦                    ¦              ¦         ¦

¦та їх потенційних ¦                    ¦              ¦         ¦

¦причин            ¦                    ¦              ¦         ¦

¦------------------+--------------------+--------------+---------¦

¦5.2. Застосування ¦                    ¦              ¦         ¦

¦коригувальних та  ¦                    ¦              ¦         ¦

¦запобіжних дій на ¦                    ¦              ¦         ¦

¦рівні персоналу та¦                    ¦              ¦         ¦

¦керівництва засобу¦                    ¦              ¦         ¦

¦розміщення        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦------------------+--------------------+--------------+---------¦

¦5.3. Організація  ¦                    ¦              ¦         ¦

¦контролю за       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦реалізацією       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦заходів,          ¦                    ¦              ¦         ¦

¦необхідних для    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦виконання         ¦                    ¦              ¦         ¦

¦коригувальних та  ¦                    ¦              ¦         ¦

¦запобіжних дій    ¦                    ¦              ¦         ¦

¦------------------+--------------------+--------------+---------¦

¦6. Персонал       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦------------------+--------------------+--------------+---------¦

¦6.1. Кваліфікація,¦ДСТУ 4269           ¦              ¦         ¦

¦освіта і          ¦(п. 5.129), Правила ¦              ¦         ¦

¦спеціальна        ¦готельних послуг    ¦              ¦         ¦

¦професійна        ¦(п. 1.6)            ¦              ¦         ¦

¦підготовка        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦посадових осіб,   ¦                    ¦              ¦         ¦

¦які безпосередньо ¦                    ¦              ¦         ¦

¦здійснюють        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦керівництво       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦засобом розміщення¦                    ¦              ¦         ¦

¦------------------+--------------------+--------------+---------¦

¦6.2. Наявність    ¦ДСТУ 4268 (п. 5.12, ¦              ¦         ¦

¦відповідної       ¦7.14), ДСТУ 4269    ¦              ¦         ¦

¦професійної       ¦(п. 5.129, 5.130,   ¦              ¦         ¦

¦підготовки        ¦5.131, 5.132,       ¦              ¦         ¦

¦персоналу, що     ¦5.134), Правила     ¦              ¦         ¦

¦безпосередньо бере¦готельних послуг    ¦              ¦         ¦

¦участь у прийманні¦(п. 1.8)            ¦              ¦         ¦

¦та обслуговуванні ¦                    ¦              ¦         ¦

¦споживачів,       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦дотримання        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦персоналом правил ¦                    ¦              ¦         ¦

¦службового етикету¦                    ¦              ¦         ¦

¦(шляхом аналізу   ¦                    ¦              ¦         ¦

¦відгуків про      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦майстерність      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦персоналу в книзі ¦                    ¦              ¦         ¦

¦відгуків та       ¦                    ¦              ¦         ¦

¦пропозицій),      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦знання персоналом ¦                    ¦              ¦         ¦

¦своїх посадових   ¦                    ¦              ¦         ¦

¦обов'язків        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦------------------+--------------------+--------------+---------¦

¦6.3. Стан         ¦                    ¦              ¦         ¦

¦підготовки та     ¦                    ¦              ¦         ¦

¦підвищення        ¦                    ¦              ¦         ¦

¦кваліфікації      ¦                    ¦              ¦         ¦

¦персоналу         ¦                    ¦              ¦         ¦

------------------------------------------------------------------

 

У разі прийняття органом із сертифікації на бажання заявника рішення здійснити оцінку відповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам до певної категорії в програму обстеження додають додаткові позиції щодо об’єктів перевірки відповідно до вимог ДСТУ 4269.

Під час обстеження готелю або аналогічного йому засобу розміщення без оцінки його відповідності вимогам до певної категорії з обсягу перевірки виключаються вимоги, установлені в таблиці 1 розділу 5 ДСТУ 4269.

8. Етапи перевірки

8.1. Проведення вступної наради “____” ___________ 200__ р.

8.2. Обстеження засобу розміщення

     початок "____" ________________ 200__ р.

     закінчення "____" _______________ 200__ р.

 

8.3. Проведення заключної наради “____” ___________ 200__ р.

9. Документування результатів перевірки

9.1. Результати перевірки оформлюють актом обстеження засобу розміщення, який складається комісією протягом п’яти днів з дня проведення заключної наради.

9.2. Акт складається у _____ примірниках і надсилається:

     _________________________________________

     _________________________________________

     _________________________________________

 

10. Комісія зобов’язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть одержані під час перевірки

________________________________________,

   (найменування засобу розміщення)

та не  передавати  матеріали  перевірки  в будь-які організації чи

будь-яким особам.

 

     Голова комісії    ________________     ______________________

                           (підпис)          (ініціали, прізвище)

 

     Члени комісії:    ________________     ______________________

                           (підпис)          (ініціали, прізвище)

 

                       ________________     ______________________

 

                       ________________     ______________________

 

                          М.П.

 

{ Додаток 5 в редакції Наказу Державного комітету України з питань

технічного  регулювання  та  споживчої політики N 207 ( z1418-07 )

від 03.09.2007 }

 

 

Додаток 6

                                      до Правил обов'язкової

                                      сертифікації послуг

                                      з тимчасового розміщення

                                      (проживання)

 

 Зразок

 

      _____________________________________________________

        (найменування і реквізити органу із сертифікації)

 

                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

                                      Керівник органу

                                      із сертифікації

                                      _________________________

                                      "___" ____________ 200__ р.

 

 

                               АКТ

                   обстеження засобу розміщення

    __________________________________________________________

(найменування засобу розміщення, його місцезнаходження)

1. Мета та завдання перевірки

__________________________________________________________________

 

2. Підстава для проведення перевірки

2.1. Заявка ___________________________ від _________ N _____

             (найменування організації-заявника)

 

2.2. Рішення за заявкою від _____________ N _____

2.3. Договір між ____________________________________________

                          (найменування органу із сертифікації)

 

та _____________________________________ від _________ N _____

(найменування організації-заявника)

3. Терміни проведення перевірки _____________________________

4. Склад комісії:

Голова комісії __________________________

                          (ініціали, прізвище)

 

     Члени комісії:    __________________________

                          (ініціали, прізвище)

 

                       __________________________

 

                       __________________________

 

 

5. Представники засобу розміщення, у присутності яких проводилась перевірка:

     ________________________        _____________________________

            (посада)                       (ініціали, прізвище)

 

     ________________________        _____________________________

            (посада)                       (ініціали, прізвище)

 

6. Комісія зобов’язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть одержані під час перевірки, та не передавати матеріали перевірки в будь-які організації чи будь-яким особам.

7. Вихідні дані _____________________________________________

                     (засіб розміщення належить на праві власності

чи перебуває  в  оренді,  найменування суб'єкта управління засобом

розміщення (для об'єктів державної власності),  сезонність роботи,

рік   уведення  в  дію,  рік  реконструкції,  кількість  корпусів,

кількість номерів,  кількість  працівників,  відстань  від  центру

міста    й    основних   транспортних   терміналів,   перелік   та

характеристику всіх додаткових послуг тощо)

 

8. Результати перевірки _____________________________________

                            (висновок про кожний об'єкт перевірки,

зазначений у таблиці додатка 5  Правил  обов'язкової  сертифікації

послуг з тимчасового розміщення (проживання), затверджених наказом

Держстандарту України  від  27.01.99  N  37,  зареєстрованих  у  -

Міністерстві юстиції України 15.04.99 за N 234/3527, із змінами)

 

9. Висновки _________________________________________________

                 (висновок щодо можливості (неможливості)  надання

послуг  з  розміщення відповідно до обов'язкових вимог нормативних

документів та нормативно-правових актів та (за  потреби)  висновок

щодо  можливості (неможливості) надання послуг відповідно до вимог

нормативних документів до засобів розміщення певної категорії)

 

10. Рекомендації ____________________________________________

                      (рекомендації щодо    усунення    виконавцем

послуги  виявлених  під   час   перевірки   невідповідностей   (за

наявності) із зазначенням термінів їх усунення;  рекомендації щодо

періодичності проведення  технічного  нагляду  за  сертифікованими

послугами  під  час  їх  надання  та  за  відповідністю готелю або

аналогічного йому засобу розміщення присвоєній категорії)

 

11. Додатки:

1. Програма обстеження засобу розміщення.

2. Протоколи засідань комісії.

3. Звіт про оцінку відповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам до певної категорії (за потреби) та інші довідки, акти (протоколи) реєстрації невідповідностей, протоколи вибіркової перевірки номерного фонду.

     Акт складено на _____ арк. у _____ прим. і надіслано:

     __________________________________

     __________________________________

 

     Голова комісії    ________________     ______________________

                           (підпис)          (ініціали, прізвище)

 

     Члени комісії:    ________________     ______________________

                           (підпис)          (ініціали, прізвище)

 

                       ________________     ______________________

 

                       ________________     ______________________

 

                          М.П.

 

{ Додаток 6 в редакції Наказу Державного комітету України з питань

технічного  регулювання  та  споживчої політики N 207 ( z1418-07 )

від 03.09.2007 }

 

 

Додаток 7

                                      до Правил обов'язкової

                                      сертифікації послуг

                                      з тимчасового розміщення

                                      (проживання)

 

 Зразок

 

                             ПРОТОКОЛ

           від "___"_______________ 200__ р. N ________

 

               вибіркової перевірки номерного фонду

 

               ____________________________________

                 (найменування засобу розміщення)

 

на відповідність вимогам ДСТУ 4268:2003 “Послуги туристичні. Засоби розміщування.

               Загальні вимоги" (далі - ДСТУ 4268)

 

 

     Номер _____,    категорія    номера   ________,   одномісний,

двомісний,  багатомісний, однокімнатний, багатокімнатний, загальна

площа ________ кв.м., площа санвузла _______ кв.м.

 

1. Результати перевірки відповідності номерного фонду загальним вимогам до засобів розміщення викладені в таблиці.

-------------------------------------------------------------------

¦N з/п¦   ВИМОГА   ¦           Фактичний стан           ¦Висновок ¦

¦     ¦            ¦------------------------------------¦   про   ¦

¦     ¦            ¦відмін- ¦добрий¦задовільний¦незадо- ¦відповід-¦

¦     ¦            ¦  ний   ¦      ¦           ¦вільний ¦ність    ¦

¦-----+------------+--------+------+-----------+--------+---------¦

¦  1  ¦Технічна    ¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦     ¦оснащеність ¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦     ¦номерів     ¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦-----+------------+--------+------+-----------+--------+---------¦

¦     ¦(перелік    ¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦     ¦вимог згідно¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦     ¦з пунктом   ¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦     ¦5.7 розділу ¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦     ¦5 ДСТУ 4268)¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦-----+------------+--------+------+-----------+--------+---------¦

¦  2  ¦Оснащеність ¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦     ¦номерів     ¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦     ¦меблями та  ¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦     ¦інвентарем  ¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦-----+------------+--------+------+-----------+--------+---------¦

¦     ¦(перелік    ¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦     ¦вимог згідно¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦     ¦пунктом 5.9 ¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦     ¦розділу 5   ¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦     ¦ДСТУ 4268)  ¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦-----+------------+--------+------+-----------+--------+---------¦

¦  3  ¦Iнвентар та ¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦     ¦предмети    ¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦     ¦санітарно-  ¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦     ¦гігієнічного¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦     ¦оснащення   ¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦     ¦санвузла    ¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦-----+------------+--------+------+-----------+--------+---------¦

¦     ¦(перелік    ¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦     ¦вимог згідно¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦     ¦з пунктом   ¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦     ¦5.10 розділу¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

¦     ¦5 ДСТУ 4268)¦        ¦      ¦           ¦        ¦         ¦

-------------------------------------------------------------------

 

 

2. Висновки ________________________________________________

     ____________________________________________________________

     ____________________________________________________________

 

     Голова комісії    ________________     ______________________

                           (підпис)          (ініціали, прізвище)

 

     Члени комісії:    ________________     ______________________

                           (підпис)          (ініціали, прізвище)

 

                       ________________     ______________________

 

                       ________________     ______________________

 

Перевірка проводилася у присутності

представника засобу розміщення

 ______________      _________________      ______________________

   (посада)              (підпис)            (ініціали, прізвище)

 

                          М.П.

 

{ Додаток 7 в редакції Наказу Державного комітету України з питань

технічного  регулювання  та  споживчої політики N 207 ( z1418-07 )

від 03.09.2007 }

 

 

Додаток 8

                                      до Правил обов'язкової

                                      сертифікації послуг

                                      з тимчасового розміщення

                                      (проживання)

 

 Зразок

 

                               ПРОТОКОЛ

           від "___"_______________ 200__ р. N ___________

 

                 вибіркової перевірки номерного фонду

 

          _____________________________________________

              (найменування готелю або аналогічного

                     йому засобу розміщення)

 

на відповідність вимогам ДСТУ 4269:2003 “Послуги туристичні. Класифікація готелів"

        (далі - ДСТУ 4269) до категорії _________________

                                         (вид категорії)

 

 

     Номер ______,   категорія   номера   _________,   одномісний,

двомісний,  багатомісний, однокімнатний, багатокімнатний, загальна

площа ________ кв.м., площа санвузла _______ кв.м.

 

1. Результати перевірки відповідності номерного фонду вимогам

до засобів розміщення категорії _________ викладені в таблиці 1.

                             (вид категорії)

 

                                                         Таблиця 1

------------------------------------------------------------------

¦N з/п¦   ВИМОГА   ¦          Фактичний стан           ¦Висновок ¦

¦     ¦            ¦-----------------------------------¦   про   ¦

¦     ¦            ¦відмінний¦добрий¦задовіль-¦не задо-¦відповід-¦

¦     ¦            ¦         ¦      ¦   ний   ¦вільний ¦ність    ¦

¦-----+------------+---------+------+---------+--------+---------¦

¦  1  ¦Технічна    ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦оснащеність ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦номерів     ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦-----+------------+---------+------+---------+--------+---------¦

¦     ¦(перелік    ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦вимог до    ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦готелів та  ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦аналогічних ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦йому засобів¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦розміщення  ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦відповідної ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦категорії   ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦згідно з    ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦частиною III¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦(пункти 21, ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦22, 23,     ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦27),        ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦частиною IV ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦(пункти 31, ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦32, 33,     ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦34),        ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦частиною V  ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦таблиці 1   ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦розділу 5   ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦ДСТУ 4269)  ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦-----+------------+---------+------+---------+--------+---------¦

¦  2  ¦Оснащеність ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦номерів     ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦меблями та  ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦інвентарем  ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦-----+------------+---------+------+---------+--------+---------¦

¦     ¦(перелік    ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦вимог до    ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦готелів та  ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦аналогічних ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦йому засобів¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦розміщення  ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦відповідної ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦категорії   ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦згідно з    ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦частиною VI ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦таблиці 1   ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦розділу 5   ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦ДСТУ 4269)  ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦-----+------------+---------+------+---------+--------+---------¦

¦  3  ¦Iнвентар та ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦предмети    ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦санітарно-  ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦гігієнічного¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦оснащення   ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦санвузла    ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦-----+------------+---------+------+---------+--------+---------¦

¦     ¦(перелік    ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦вимог до    ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦готелів та  ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦аналогічних ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦йому засобів¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦розміщення  ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦відповідної ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦категорії   ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦згідно з    ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦частиною VII¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦таблиці 1   ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦розділу 5   ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

¦     ¦ДСТУ 4269)  ¦         ¦      ¦         ¦        ¦         ¦

------------------------------------------------------------------

 

2. Результати перевірки якості устаткування та оснащення номерного фонду засобу розміщення відповідно до вимог ДСТУ 4269 до

категорії _______ викладені в таблиці 2.

 

                                                         Таблиця 2

-------------------------------------------------------------------

¦N з/п¦   ВИМОГА   ¦            Фактичний стан           ¦Висновок¦

¦     ¦            ¦-------------------------------------¦  про   ¦

¦     ¦            ¦відмінний¦добрий¦задовільний¦незадо- ¦відпо-  ¦

¦     ¦            ¦         ¦      ¦           ¦вільний ¦відність¦

¦-----+------------+---------+------+-----------+--------+--------¦

¦  1  ¦Покриття    ¦         ¦      ¦           ¦        ¦        ¦

¦     ¦підлоги     ¦         ¦      ¦           ¦        ¦        ¦

¦-----+------------+---------+------+-----------+--------+--------¦

¦  2  ¦Зовнішній   ¦         ¦      ¦           ¦        ¦        ¦

¦     ¦вигляд і    ¦         ¦      ¦           ¦        ¦        ¦

¦     ¦оформлення  ¦         ¦      ¦           ¦        ¦        ¦

¦     ¦стін        ¦         ¦      ¦           ¦        ¦        ¦

¦-----+------------+---------+------+-----------+--------+--------¦

¦  3  ¦Занавіски   ¦         ¦      ¦           ¦        ¦        ¦

¦     ¦(цупкі та   ¦         ¦      ¦           ¦        ¦        ¦

¦     ¦прозорі)    ¦         ¦      ¦           ¦        ¦        ¦

¦-----+------------+---------+------+-----------+--------+--------¦

¦  4  ¦Меблі       ¦         ¦      ¦           ¦        ¦        ¦

¦-----+------------+---------+------+-----------+--------+--------¦

¦  5  ¦Технічне    ¦         ¦      ¦           ¦        ¦        ¦

¦     ¦устаткування¦         ¦      ¦           ¦        ¦        ¦

¦-----+------------+---------+------+-----------+--------+--------¦

¦  6  ¦Посуд,      ¦         ¦      ¦           ¦        ¦        ¦

¦     ¦інвентар    ¦         ¦      ¦           ¦        ¦        ¦

¦-----+------------+---------+------+-----------+--------+--------¦

¦  7  ¦Постільна   ¦         ¦      ¦           ¦        ¦        ¦

¦     ¦білизна     ¦         ¦      ¦           ¦        ¦        ¦

-------------------------------------------------------------------

 

3. Висновки _________________________________________________

__________________________________________________________________

 

     Голова комісії    ________________     ______________________

                           (підпис)          (ініціали, прізвище)

 

     Члени комісії:    ________________     ______________________

                           (підпис)          (ініціали, прізвище)

 

                       ________________     ______________________

 

                       ________________     ______________________

 

Перевірка проводилася у присутності

представника адміністрації готелю

або аналогічного йому засобу розміщення

 ______________      _________________      ______________________

   (посада)              (підпис)            (ініціали, прізвище)

 

                          М.П.

 

{  Додаток  в редакції Наказу Державного комітету України з питань

технічного  регулювання  та  споживчої політики N 207 ( z1418-07 )

від 03.09.2007 }

 

Додаток 9

                                      до Правил обов'язкової

                                      сертифікації послуг

                                      з тимчасового розміщення

                                      (проживання)

 

 Зразок

 

      _____________________________________________________

        (найменування і реквізити органу із сертифікації)

 

                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

                                      Керівник органу

                                      із сертифікації

                                      _________________________

                                      "___" ____________ 200__ р.

 

 

                               ЗВIТ

                     про оцінку відповідності

 

           ___________________________________________

              (найменування готелю або аналогічного

                     йому засобу розміщення)

 

            ВИМОГАМ ДО КАТЕГОРIЇ ____________________

                                    (вид категорії)

 

 

1. Місце проведення перевірки _______________________________

                              (місцезнаходження засобу розміщення)

 

2. Мета та завдання перевірки _______________________________

__________________________________________________________________

 

3. Терміни проведення перевірки _____________________________

4. Склад комісії:

Голова комісії: ______________________________

                            (ініціали, прізвище)

 

     Члени комісії:     ______________________________

                            (ініціали, прізвище)

 

                        ______________________________

 

5. Представники адміністрації готелю або аналогічного йому засобу розміщення, у присутності яких проводилась перевірка

     _____________   _________________    ________________________

       (посада)          (підпис)           (ініціали, прізвище)

     _____________   _________________    ________________________

 

6. Результати оцінки відповідності готелю або аналогічного йому засобу розміщення вимогам ДСТУ 4269:2003 “Послуги туристичні. Класифікація готелів” (далі — ДСТУ 4269) до категорії

_________________ викладені в таблиці 1.

 (вид категорії)

 

                                                         Таблиця 1

--------------------------------------------------------------------

¦N з/п¦  ВИМОГА   ¦          Фактичний стан          ¦Висновок про ¦

¦     ¦           ¦----------------------------------¦відповідність¦

¦     ¦           ¦відмінний¦добрий¦задовіль-¦незадо-¦             ¦

¦     ¦           ¦         ¦      ¦   ний   ¦вільний¦             ¦

¦-----+-----------+---------+------+---------+-------+-------------¦

¦     ¦(перелік   ¦         ¦      ¦         ¦       ¦             ¦

¦     ¦вимог до   ¦         ¦      ¦         ¦       ¦             ¦

¦     ¦готелів та ¦         ¦      ¦         ¦       ¦             ¦

¦     ¦аналогічних¦         ¦      ¦         ¦       ¦             ¦

¦     ¦йому       ¦         ¦      ¦         ¦       ¦             ¦

¦     ¦засобів    ¦         ¦      ¦         ¦       ¦             ¦

¦     ¦розміщення ¦         ¦      ¦         ¦       ¦             ¦

¦     ¦відповідної¦         ¦      ¦         ¦       ¦             ¦

¦     ¦категорії  ¦         ¦      ¦         ¦       ¦             ¦

¦     ¦згідно з   ¦         ¦      ¦         ¦       ¦             ¦

¦     ¦таблицею 1 ¦         ¦      ¦         ¦       ¦             ¦

¦     ¦розділу 5  ¦         ¦      ¦         ¦       ¦             ¦

¦     ¦(крім      ¦         ¦      ¦         ¦       ¦             ¦

¦     ¦частин V,  ¦         ¦      ¦         ¦       ¦             ¦

¦     ¦VI, VII)   ¦         ¦      ¦         ¦       ¦             ¦

¦     ¦ДСТУ 4269  ¦         ¦      ¦         ¦       ¦             ¦

¦-----+-----------+---------+------+---------+-------+-------------¦

¦     ¦           ¦         ¦      ¦         ¦       ¦             ¦

¦-----+-----------+---------+------+---------+-------+-------------¦

¦     ¦           ¦         ¦      ¦         ¦       ¦             ¦

--------------------------------------------------------------------

 

 

7. Висновки щодо врахування в готелі або аналогічному йому засобі розміщення потреб інвалідів згідно з розділом 6 ДСТУ 4269

__________________________________________

 

8. Результати перевірки якості устаткування та оснащення готелю або аналогічного йому засобу розміщення згідно з вимогами розділу 7 ДСТУ 4269 викладені в таблиці 2.

                                                         Таблиця 2

------------------------------------------------------------------------------

¦N з/п ¦    ВИМОГА   ¦              Фактичний стан              ¦Висновок про¦

¦      ¦             ¦------------------------------------------¦ відповід-  ¦

¦      ¦             ¦відмінний ¦добрий ¦задовіль- ¦  незадо-   ¦ність       ¦

¦      ¦             ¦          ¦       ¦    ний   ¦  вільний   ¦            ¦

¦------+-------------+----------+-------+----------+------------+------------¦

¦  1   ¦Зовнішній    ¦          ¦       ¦          ¦            ¦            ¦

¦      ¦вигляд фасаду¦          ¦       ¦          ¦            ¦            ¦

¦      ¦і розміщення ¦          ¦       ¦          ¦            ¦            ¦

¦      ¦будівлі      ¦          ¦       ¦          ¦            ¦            ¦

¦------+---------------------------------------------------------------------¦

¦  2   ¦Якість і стан інтер'єру холів, салонів, інших приміщень загального   ¦

¦      ¦корисстування та їх устаткування:                                    ¦

¦------+---------------------------------------------------------------------¦

¦  2.1 ¦Покриття     ¦          ¦   ¦         ¦                 ¦            ¦

¦      ¦підлоги      ¦          ¦   ¦         ¦                 ¦            ¦

¦------+-------------+----------+---+---------+-----------------+------------¦

¦  2.2 ¦Зовнішній    ¦          ¦   ¦         ¦                 ¦            ¦

¦      ¦вигляд і     ¦          ¦   ¦         ¦                 ¦            ¦

¦      ¦оформлення   ¦          ¦   ¦         ¦                 ¦            ¦

¦      ¦стін         ¦          ¦   ¦         ¦                 ¦            ¦

¦------+-------------+----------+---+---------+-----------------+------------¦

¦  2.3 ¦Занавіски    ¦          ¦   ¦         ¦                 ¦            ¦

¦      ¦(цупкі та    ¦          ¦   ¦         ¦                 ¦            ¦

¦      ¦прозорі)     ¦          ¦   ¦         ¦                 ¦            ¦

¦------+-------------+----------+---+---------+-----------------+------------¦

¦  2.4 ¦Меблі        ¦          ¦   ¦         ¦                 ¦            ¦

¦------+-------------+----------+---+---------+-----------------+------------¦

¦  2.5 ¦Технічне     ¦          ¦   ¦         ¦                 ¦            ¦

¦      ¦устаткування ¦          ¦   ¦         ¦                 ¦            ¦

¦------+---------------------------------------------------------------------¦

¦  3   ¦Якість і стан устаткування санвузлів загального користування:        ¦

¦------+---------------------------------------------------------------------¦

¦  3.1 ¦Покриття     ¦          ¦   ¦         ¦                 ¦            ¦

¦      ¦підлоги      ¦          ¦   ¦         ¦                 ¦            ¦

¦------+-------------+----------+---+---------+-----------------+------------¦

¦  3.2 ¦Покриття стін¦          ¦   ¦         ¦                 ¦            ¦

¦------+-------------+----------+---+---------+-----------------+------------¦

¦  3.3 ¦Санітарне    ¦          ¦   ¦         ¦                 ¦            ¦

¦      ¦устаткування ¦          ¦   ¦         ¦                 ¦            ¦

------------------------------------------------------------------------------

 

9. Рекомендації _____________________________________________

                     (рекомендації щодо    усунення     виконавцем

послуги   виявлених   під   час   перевірки  невідповідностей  (за

наявності) із зазначенням термінів їх усунення)

 

10. Загальні висновки _______________________________________

11. Додатки:

     Протоколи від    _______________   N   _________   вибіркової

перевірки відповідності номерного фонду  готелю  або  аналогічного

йому   засобу   розміщення   вимогам   ДСТУ   4269   до  категорії

______________________.

(вид категорії)

     Звіт складено на _____ арк. у _____ прим. і надіслано:

     __________________________________

     __________________________________

 

     Голова комісії    ________________     ______________________

                           (підпис)          (ініціали, прізвище)

 

     Члени комісії:    ________________     ______________________

                           (підпис)          (ініціали, прізвище)

 

                          М.П.

 

{  Додаток  в редакції Наказу Державного комітету України з питань

технічного  регулювання  та  споживчої політики N 207 ( z1418-07 )

від 03.09.2007 }

 

Додаток 10

                                      до Правил обов'язкової

                                      сертифікації послуг

                                      з тимчасового розміщення

                                      (проживання)

 

 Зразок

 

          ______________________________________________

              (найменування органу із сертифікації,

                   місцезнаходження, реквізити)

 

 

                             РIШЕННЯ

              від "___" ___________ 200__ р. N ____

про видачу сертифіката відповідності на послуги

       з тимчасового розміщення (проживання) з присвоєнням

              (або без присвоєння) категорії готелю

або аналогічному йому засобу розміщення в системі сертифікації УкрСЕПРО

     Орган із сертифікації __________________________ у результаті

                      (найменування органу із сертифікації)

розгляду й  аналізу  отриманих  результатів  перевірки  послуг   з

тимчасового     розміщення     (проживання),     які     надаються

_____________________________________,

  (найменування засобу розміщення)

 

що знаходиться:__________________,

               (місцезнаходження)

а саме:

акта обстеження засобу розміщення

від "___" _____________ 200__ р. N _____;

звіту про оцінку відповідності готелю або аналогічного йому

засобу  розміщення  вимогам  до  категорії  ______________________

від "___" ____ 200__ р. N ____;

     протоколів від "___" _________ 200__ р.  N _______ вибіркової

перевірки відповідності номерного фонду засобу розміщення  вимогам

ДСТУ 4268:2003 "Послуги туристичні.  Засоби розміщування. Загальні

вимоги"  та  (за  потреби)   вимогам   ДСТУ   4269:2003   "Послуги

туристичні.  Класифікація готелів" (далі - ДСТУ 4269) до категорії

_________;

сертифіката на систему управління якістю засобу розміщення

від "___" _____________ 200__ р.  N ____________ з терміном дії до

"____" ______ 200_ р.

приймає таке рішення:

1. Послуги з тимчасового розміщення (проживання) з кодом

_________________________________________________________________,

       (код за Державним класифікатором продукції та послуг

ДК 016-97, затвердженим наказом Держстандарту України

                       від 30.12.97 N 822)

які надаються      ____________________________,      відповідають

                (найменування засобу розміщення)

 

обов'язковим вимогам нормативних документів та нормативно-правових

актів ___________________________________________________________,

               (найменування нормативних документів

                   та нормативно-правових актів)

 

та відповідають вимогам ДСТУ 4269 до категорії _______________.

                                               (вид категорії)

 

2. Видати ___________________________________________________

               (найменування та  ідентифікаційний  код  за  ЄДРПОУ

юридичних осіб (прізвище,  ім'я,  по батькові та  ідентифікаційний

номер за ДРФО (за наявності) фізичної особи)

сертифікат відповідності на послуги з тимчасового розміщення

(проживання)  з  присвоєнням  категорії  _______________  (або без

                                         (вид категорії)

присвоєння категорії) терміном на ____________.

 

 Керівник органу із сертифікації  __________  ____________________

                                   (підпис)   (ініціали, прізвище)

 

                             М.П.

 

{  Додаток  в редакції Наказу Державного комітету України з питань

технічного  регулювання  та  споживчої політики N 207 ( z1418-07 )

від 03.09.2007

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

                    від 29 липня 2009 р. N 803

                               Київ

 

Про затвердження Порядку встановлення категорій

готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання

           послуг з тимчасового розміщення (проживання)

 

 

Відповідно до статті 19 Закону України “Про туризм” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), що додається.

2. Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики, іншим центральним органам виконавчої влади привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з Порядком, затвердженим цією постановою.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 44

                                          Затверджено

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                   від 29 липня 2009 р. N 803

 

                             ПОРЯДОК

                  встановлення категорій готелям

та іншим об’єктам, що призначаються для надання

           послуг з тимчасового розміщення (проживання)

 

 

1. Цей Порядок визначає процедуру встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про туризм” та інших нормативно-правових актах з питань туризму.

3. Категорії готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), встановлюються за результатами обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення, що ними надаються, стосовно рівня безпеки для життя та здоров’я людей, захисту їх майна та охорони навколишнього природного середовища в державній системі сертифікації УкрСЕПРО та оцінювання відповідності готелів вимогам певної категорії (далі — оцінювання готелю), що проводяться відповідно до Правил обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання), затверджених Держспоживстандартом.

4. Готелям встановлюються такі категорії: “п’ять зірок”, “чотири зірки”, “три зірки”, “дві зірки” та “одна зірка”.

Іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), у тому числі мотелям, пансіонатам, будинкам відпочинку, туристичним базам, кемпінгам, категорія встановлюється за рівнем обслуговування в них (перший, другий, третій, четвертий та відповідно п’ятий рівні).

5. Встановлення категорії готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (далі — готелі), здійснює уповноважений орган із встановлення категорій готелям.

Функції уповноваженого органу із встановлення категорій готелям виконує МКТ, яке:

утворює комісію із встановлення категорій готелям, до складу якої входять представники МКТ, Держспоживстандарту, інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, органів з питань сертифікації та за згодою представники громадських організацій і яка приймає рішення про присвоєння категорії готелю за результатами розгляду документів про результати його оцінювання;

розробляє та затверджує форму свідоцтва про встановлення категорії готелю;

бере участь у підготовці та атестації аудиторів із сертифікації послуг з тимчасового розміщення;

веде реєстр свідоцтв про встановлення категорій готелям.

6. Обов’язкову сертифікацію та оцінювання готелю здійснюють органи із сертифікації, що призначаються Держспоживстандартом для виконання у державній системі сертифікації УкрСЕПРО робіт із сертифікації (далі — органи із сертифікації).

7. Власник або уповноважена ним особа (далі — заявник) надсилає заяву про встановлення відповідної категорії готелю органові із сертифікації, на території якого розміщений готель.

Орган із сертифікації розглядає заяву та організовує проведення робіт із встановлення відповідної категорії готелю.

8. У разі наявності позитивних результатів проведення обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) орган із сертифікації утворює комісію з питань оцінювання готелю і призначає її голову.

До складу комісії з питань оцінювання можуть залучатися висококваліфіковані фахівці готельного господарства та туризму, не більш як три аудитори із сертифікації, представники МКТ, інших центральних органів виконавчої влади, управлінь (відділів) з питань туризму і курортів Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (за згодою їх керівників).

Склад комісії затверджується керівником органу із сертифікації.

9. Роботи з оцінювання готелів виконуються відповідно до вимог ДСТУ 4269 “Послуги туристичні. Класифікація готелів”.

Для проведення зазначених робіт заявник зобов’язаний створити сприятливі для роботи комісії з питань оцінювання готелю умови, у тому числі безперешкодний доступ до приміщень, де надаються послуги, та необхідних документів.

10. Орган із сертифікації надсилає документи про результати оцінювання готелю та пропозиції щодо встановлення йому відповідної категорії комісії із встановлення категорій готелям, яка протягом 14 днів розглядає їх і приймає рішення більшістю голосів.

У разі прийняття рішення про неможливість присвоєння категорії, на яку претендує заявник, за погодженням із власником готелю або уповноваженим ним органом може бути встановлено нижчу категорію, якщо готель відповідає її вимогам.

11. Комісія із встановлення категорій готелям оформлює та видає заявнику свідоцтво про встановлення готелю відповідної категорії.

Зазначене свідоцтво видається не більш як на три роки або за наявності в готелі системи управління якістю не більш як на п’ять років.

12. Комісія із встановлення категорії готелям надсилає органові із сертифікації відомості про встановлення готелю відповідної категорії.

13. Інформація про категорію готелю зазначається на фасаді готелю поряд з його назвою.

14. Заявник інформує органи із сертифікації про зміни умов надання послуг, що можуть вплинути на результати оцінювання готелю, підтверджені при встановленні категорії.

15. Зміна встановленої категорії або повторне встановлення категорії готелю здійснюється відповідно до вимог цього Порядку.

16. Вартість проведення робіт з оцінювання готелю зазначається в договорі, що укладається між заявником і органом із сертифікації.

17. Органи із сертифікації та комісія із встановлення категорій забезпечують дотримання конфіденційності інформації, що становить комерційну таємницю.

18. Спірні питання, що виникають під час встановлення категорії готелям, розглядаються комісією з апеляцій, положення про яку затверджується МКТ за погодженням з Держспоживстандартом.

____________

  Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/torg/15_57.html[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"