Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА V. МАРАЗМИ ПРОМИСЛОВОСТІ

КОМП'ЮТЕРНІ КЛУБИ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ РОЗМІЩУВАТИ В ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕННЯХ

Відповідно до пункту 2.2 ДСанПіН 5.5.6.009-98 "Державні санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах", які затверджено Постановою Головного державного санітарного лікаря України 30.12.1998  N 9, не дозволяється розміщувати кабінети обчислювальної техніки у підвальних приміщеннях будинків. З цього фахівцями Центральної санепідстанції МОЗ України зроблено висновок, що ком’ютерні клуби для дітей розташовувати у підвальних приміщеннях не дозволяється.

І цьому висновку важко щось заперечити, оскільки вищезгадані Державні санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп’ютерах встановлюють гігієнічні вимоги до приміщень та нормативи чинників, що створюються комп’ютерами при їх роботі; гігієнічні вимоги до проектування, виготовлення і експлуатації вітчизняних та експлуатації імпортних персональних комп’ютерів, що застосовуються в навчально-виховному процесі в закладах освіти різних форм власності та інших закладах, що проводять комп’ютерні ігри для дітей і підлітків.

З іншого боку це маразм, оскільки в комп’ютерні ігри можна грати не лише в підвалах, але і набагато глибше, наприклад, в підземних торгово-розважальних центрах або в метро. А тут вчипилися до підвалів. Вочевидь це повязано лише з більшою можливістю затоплення підвалів водою, а відповідно в них вище ризик ураження дітей електричним струмом від компютерів. Але і від цього є технічні засоби захисту.

 

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Головного державного санітарного лікаря України
від 30 грудня 1998 р. N 9 


 

Державні санітарні правила та норми "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах"
ДСанПіН 5.5.6.009-98

1. Галузь застосування

Державні санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах встановлюють гігієнічні вимоги до приміщень та нормативи чинників, що створюються комп'ютерами при їх роботі; гігієнічні вимоги до проектування, виготовлення і експлуатації вітчизняних та експлуатації імпортних персональних комп'ютерів, що застосовуються в навчально-виховному процесі в закладах освіти різних форм власності та інших закладах, що проводять комп'ютерні ігри для дітей і підлітків.

Передмова

ДСанПіН 5.5.6.009-98

1. Державні санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах розроблені

Полька Надія Степанівна - науково-дослідний інститут загальної та комунальної гігієни ім. О. М. Марзеєва УНГЦ МОЗ України, лабораторія гігієни дитинства (м. Київ, вул. Попудренка, 50);

Думанський Юрій Данилович - науково-дослідний інститут загальної та комунальної гігієни ім. О. М. Марзеєва УНГЦ МОЗ України, лабораторія електромагнітних факторів зовнішнього середовища,

Акіменко Володимир Якович - науково-дослідний інститут загальної та комунальної гігієни ім. О. М. Марзеєва УНГЦ МОЗ України, лабораторія гігієни шуму і житлово-громадського будівництва;

Цибенко Тамара Олексіївна - Головне санітарно-епідеміологічне управління МОЗ України;

Єременко Галина Миколаївна, Вдовенко Алла Костянтинівна, Томашевська Людмила Анатоліївна, Біткін Сергій Володимирович, Гоц Олексій Володимирович, Вознесенський Сергій Олександрович, Семашко Петро Віталійович, Яригін Андрій Веніамінович - науково-дослідний інститут загальної та комунальної гігієни ім. О. М. Марзеєва УНГЦ МОЗ України.

В розробці також брали участь

Зюбанова Лариса Федорівна, Будянська Елеонора Миколаївна - Державне підприємство Харківського науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань;

Заїка Любов Миколаївна, Зірник Зінаїда Володимирівна - Київське медичне територіальне об'єднання "Санепідслужба";

Безродний Марлен Соломонович - Вінницький НДІ "Інфракон";

Роздобудько Анатолій Іванович - Київське науково-виробниче об'єднання "Електронмаш".

Державні санітарно-гігієнічні правила і норми підготовлені з урахуванням нових наукових досліджень по вивченню впливу чинників, що створюються комп'ютерами при їх роботі на організм дітей і підлітків, і розробкою заходів по запобіганню їх негативного впливу на формування здоров'я дитячого населення.

При розробці ДСанПіНу використані матеріали "Временных санитарных норм и правил устройства, оборудования, содержания и режима работы на ПЭВМ и видеодисплейных терминалах в кабинетах вычислительной техники и дисплейных классах всех типов средних учебных заведений" N 5146-89 (МЗ СССР), розроблених у 1989 р. науковцями Московського НДІ гігієни ім. Ф. Ф. Ерісмана, Всесоюзного НДІ гігієни дітей і підлітків, Київського НДІ загальної та комунальної гігієни ім. О. М. Марзеєва.

ДСанПіН рекомендований Координаційною комісією Головного санепідуправління МОЗ України по розробці нормативних документів з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

2. Введено в дію вперше.

3. "Державні санітарні норми і правила" - обов'язковий для виконання нормативний документ, визначаючий критерії безпечного використання комп'ютерної техніки в навчально-виховному процесі дітей і підлітків (підстава - ст. 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення").

Порушення Державних санітарно-гігієнічних норм і правил приводить до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності у відповідності з діючим законодавством.

Позначення та скорочення

ПК - персональний комп'ютер

ВМ - відеомонітор

ЕПТ - електронно-променеві трубки

ЕМП - електромагнітне поле

ЕП - електричне поле

СЕП - статичне електричне поле

КПО - коефіцієнт природного освітлення

ГДР - гранично допустимі рівні

ККТ - кабінети комп'ютерної техніки

1. Загальні положення

1.1. Санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах (далі - Правила) встановлюють нормативи фізичних чинників, що створюються комп'ютерами при їх роботі, та гігієнічні вимоги до проектування, виготовлення і експлуатації вітчизняних та експлуатації імпортних персональних комп'ютерів, що застосовуються в навчально-виховному процесі.

1.2. Правила містять вимоги до умов розміщення та обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчально-виховних і позашкільних закладах освіти, а також режиму праці дітей і підлітків на персональних комп'ютерах.

1.3. Правила поширюються на всі види персональних електронно-обчислювальних машин і їх складових частин (відеомонітори, системні блоки, клавіатуру, принтери та ін.) та ігрові комплекси, що сконструйовані на основі електронно-променевих трубок.

1.4. Категорично забороняється використовувати в навчально-виховних закладах в якості відеомонітора ПК побутові телевізори та відеомонітори, що сконструйовані на телевізійних електронно-променевих трубках.

1.5. Вимоги і нормативи Правил повинні враховуватися при розробці та корегуванні державних і галузевих стандартів та інших керівних документів, що встановлюють технічні вимоги до персонального комп'ютера та його складових частин (відеомонітора, клавіатури, системного блоку, принтера, спеціальних меблів та ін.).

1.6. Розробникам ПК та його складових частин вітчизняного виробництва необхідно дотримуватись державних, галузевих стандартів, інших керівних документів, технічних умов (ТУ) та технічних завдань (ТЗ) на розробку та виготовлення ПК, погоджених з МОЗ України.

1.7. ПК та його складові частини закордонного виробництва повинні мати сертифікат країни-виробника і підлягають обов'язковій сертифікації закладами МОЗ України.

1.8. Відповідальність за обов'язкове дотримання встановлених цими Правилами гігієнічних вимог і нормативів покладається на посадових осіб, фахівців організацій і фізичних осіб, що займаються: підприємницькою діяльністю; розробкою, виробництвом, закупівлею, реалізацією і застосуванням персональних комп'ютерів і ігрових комплексів з використанням комп'ютерів. Відповідальність несуть також фізичні особи та організації, що займаються проектуванням, будівництвом, реконструкцією та оснащенням приміщень навчально-виховних закладів всіх типів і власності (державні, відомчі, приватні), призначених для експлуатації ПК.

1.9. Проектна документація на будівництво і реконструкцію навчальних приміщень для експлуатації ПК повинна бути погоджена з органами Державного санепіднагляду України. Відкриття кабінетів обчислювальної техніки узгоджується з органами держсанепіднагляду після проведення необхідних лабораторно-інструментальних досліджень. На кожний кабінет комп'ютерної техніки повинен заповнюватись санітарний паспорт (додаток N 1).

1.10. Керівники навчально-виховних та позашкільних закладів всіх типів незалежно від форм підпорядкування і власності зобов'язані привести робочі місця учнів - користувачів персональних комп'ютерів у відповідність з вимогами цих Правил.

1.11. Державний санітарний епідеміологічний нагляд за виконанням цих Правил, гігієнічну оцінку на відповідність робочих місць, оснащених ПК, здійснюється органами і закладами Державної санітарно-епідеміологічної служби України та відповідних науково-дослідних установ МОЗ України.

1.12. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за новими (модернізованими) персональними комп'ютерами (призначеними для дитячого контингенту користувачів), здійснюється на етапах їх розробки, прийомки до виробництва, виробництва і надходження та експлуатації в навчально-виховних закладах.

1.13. При порушенні "Санітарних норм і правил влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах" винні притягуються до дисциплінарної, адміністративної і кримінальної відповідальності згідно Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", ст. 10, 19, 20, 24, 40.

1.14. З введенням в дію цих СанПіН втрачають силу:

- "Временные санитарно-гигиенические нормы и правила устройства, оборудования, содержания и режима работы на персональных электронно-вычислительных машинах и видеодислейных терминалах в кабинетах вычислительной техники и дисплейных классах всех типов средних учебных заведений" N 5146-89 от 20.10.89 г. (МЗ СССР);

- "Гигиенические и эргономические условия организации рабочих мест и режима учебных занятий с применением средств вычислительной техники в средней общеобразовательной школе", Київ, МОЗ України, 30.10.90 р. (методичні рекомендації).

2. Вимоги до приміщень та розташування робочих місць з ПК

2.1. Приміщення, призначені для роботи з ПК, повинні мати природне освітлення. Орієнтація вікон повинна бути на північ або північний схід, вікна повинні мати жалюзі, які можна регулювати, або штори.

2.2. Не дозволяється розміщувати кабінети обчислювальної техніки у підвальних приміщеннях будинків.

2.3. Кабінети, обладнані комп'ютерною технікою, в навчальних закладах повинні розміщуватись в окремих приміщеннях з природним освітленням та організованим обміном повітря.

Площа на одного учня, який працює за ПК, повинна складати не менше 6,0 кв. м, об'єм - не менше 20 куб. м. Площа учбових приміщень з ПК повинна розраховуватись на півкласу учнів, але не більш як 12 чоловік.

2.4. Стіни, стеля і підлога та обладнання кабінетів комп'ютерної техніки повинні мати покриття із матеріалів з матовою фактурою з коефіцієнтом відбиття: стін - 40 - 50 %, стелі - 70 - 80 %, підлоги - 20 - 30 %, предметів обладнання - 40 - 60 % (робочого столу - 40 - 50 %, корпуса дисплею та клавіатури - 30 - 50 %, шаф та стелажів - 40 - 60 %).

2.5. Поверхня підлоги повинна мати антистатичне покриття та бути зручною для вологого прибирання.

2.6. Забороняється використовувати для оздоблення інтер'єру приміщень комп'ютерних класів полімерні матеріали (дерев'яно-стружкові плити, шпалери, що придатні для миття, плівкові та рулонні синтетичні матеріали, шаровий паперовий пластик та ін.), що виділяють у повітря шкідливі хімічні речовини, які перевищують гранично допустимі концентрації.

Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі дошкільних та учбових приміщень з комп'ютерною технікою не повинен перевищувати середньодобові концентрації, що наводяться в "Переліку гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів", N 3086-84 від 27.08.84 р. та доповненнях до нього, які затверджені Міністерством охорони здоров'я.

2.7. При будівлі нових і реконструкції діючих загальноосвітніх шкіл, середніх спеціальних і вищих учбових закладів висота приміщень (від підлоги до стелі), в яких передбачено використання персональних комп'ютерів в навчальному процесі, повинні бути не менше 3,6 м, а площа на 1 робоче місце 16 м2 (ДБН В.2.2-3-97).

3. Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць

3.1. Приміщення з ПК повинні мати природне та штучне освітлення.

3.2. Природне освітлення повинно відповідати вимогам ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів".

3.3. Штучне освітлення в приміщеннях з ПК повинно здійснюватись системою загального освітлення.

Як джерела світла при штучному освітленні повинні застосовуватись переважно люмінесцентні лампи.

3.4. Штучне освітлення повинно забезпечувати на робочих місцях в кабінетах та класах з ПК освітленість не нижчу, а на екранах дисплеїв - не вище приведених таблиці 1.

Таблиця 1

Норми освітленості в кабінетах і класах з ПК

Характеристика роботи 

Робоча поверхня 

Площина 

Освітленість, лк 

Примітка 

Робота переважно з екранами дисплеїв ПК (50 % та більше робочого часу) 

Екран 

В 

200 

не вище 

Клавіатура 

Г 

400 

не нижче 

Стіл 

Г 

400 

не нижче 

Робота переважно з документами (з екранами дисплеїв ПК менше 50 % робочого часу) 

Екран 

В 

200 

не вище 

Клавіатура 

Г 

400 

не нижче 

Стіл 

Г 

500 

не нижче 

Дошка 

В 

500 

не нижче 

Проходи основні 

Підлога 

Г 

100 

 


 

Примітка: В - вертикальна площина, Г - горизонтальна площина.  

3.5. Загальне освітлення повинно бути виконано у вигляді суцільних або переривчастих ліній світильників.

3.6. Для загального освітлення припустимо застосування світильників наступних класів світлорозподілу П (прямого світла), В (переважно відвитого світла). Застосування світильників без розсіювачів та екрануючих гратів заборонено.

3.7. Яскравість світильників загального освітлення в зоні кутів випромінювання від 50° до 90° з вертикаллю в поздовжній та поперечній площинах повинна складати не більше 200 кд/кв. м, захисний кут світильників повинен бути не менше 40.

3.8. Коефіцієнт запасу (Кз) для освітлювальних установок загального освітлення приймається рівним 1,4.

3.9. Необхідно проводити чищення скла вікон та світильників не менше двох разів на рік, а також заміну перегорілих ламп по мірі їх виходу з ладу.

3.10. В класах та кабінетах з ПК слід обмежити нерівномірність розподілу яскравості в полі зору учнів. Співвідношення яскравості між робочим екраном та близьким оточенням (стіл, зошити, посібники і т. ін.) не повинно перевищувати 5:1, між поверхнями робочого екрану і оточенням (стіл, обладнання) - 10:1.

3.11. Величина коефіцієнту пульсації освітленості не повинна перевищувати 5 %. Газорозрядні лампи повинні застосовуватись в світильниках загального та місцевого освітлення з високочастотними пускорегулюючими апаратами (ВЧПРА).

3.12. Необхідно передбачити обмеження прямої блискості від джерел природнього та штучного освітлення.

Яскравість великих поверхонь (вікна, світильники і таке інше), що знаходяться у полі зору, не повинна перевищувати 200 кд/кв. м.

Показник освітленості для джерел штучного освітлення у кабінетах та класах з ВДТ не повинен бути більше 20, показник дискомфорту - не більше 40.

Мірою захисту від прямої блискості має бути зниження яскравості видимої частини джерел світла застосуванням спеціальних розсіювачів, відбивачів та інших світлозахисних пристроїв, а також правильне розміщення робочих місць відносно джерел світла.

3.13. Повинні передбачатись заходи щодо обмеження відбитої блискості на робочих поверхнях (екран, стіл, клавіатура).

Яскравість полисків на екрані не повинні перевищувати 80 кд/кв. м. Яскравість стелі при застосуванні системи відбитого освітлення не повинна перевищувати 200 кд/кв. м.

4. Вимоги, що забезпечують захист учня від впливу іонізуючих та неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювань*

4.1. Відеомонітори на електронно-променевих трубках (ЕПТ) можуть бути потенційними джерелами гігієнічно значимих рівнів електромагнітних випромінювань в діапазоні частот 50 Гц-300 МГц і статичного електричного поля.

4.2. Напруженість ЕМП в діапазоні 30 Кгц-300 МГц на відстані 0,3 м від усіх поверхонь відеомонітора повинна не перевищувати значень, приведених в таблиці 2.

Таблиця 2

Частота електромагнітного випромінювання 

Гранично допустимий рівень* 

50 Гц 

500 В/м 

30 - 300 КГц 

25 В/м 

0,3 - 3 МГц 

15 В/м 

3 - 300 МГц 

3 В/м 


 

____________
* Приведені в таблиці гранично допустимі рівні (ГДР) використовуються до 31.12.2000 р.

4.3. Вимоги пп. 4.3.1 - 4.3.5 вводяться в дію з 01.01.2001 р.

4.3.1. Напруженість електромагнітного поля на відстані 0,5 м від будь-якої поверхні відеомонітора не повинна перевищувати гранично допустимих рівнів (ГДР) які наведено у табл. 3.

Таблиця 3

Діапазон частот 

ГДР електричного поля, В/м 

ГДР магнітного поля, нТл 

5 Гц - 2 кГц 

25 

250 

2 кГц - 400 кГц 

2,5 

25 

3 МГц - 30 МГц 

0,25 

2,5 


 

____________
* Примітка - Перелік приладів для вимірювання ЕМП наведений в Додатку 2.

4.3.2. При проведенні вимірювань рівнів електричного поля точки вимірів повинні бути розташовані навколо відеомонітора по окружності із центром посередині дисплея. Відстань від умовної поверхні ВМ до тестового зонду (антени вимірювального приладу) повинна дорівнювати 50 см. У діапазоні 5 Гц - 2 КГц вимірювання необхідно проводити у точці, розташованій прямо перед поверхнею дисплея. У діапазонах 2 КГц - 400 КГц та 3 МГц - 30 МГц вимірювання необхідно проводити у чотирьох точках з інтервалом 90°.

При вимірюваннях електричного і магнітного поля екран дисплея необхідно заповнити літерою "Н" у білому відображенні на чорному фоні (чи навпаки).

4.3.3 Вимірювання електричного і магнітного поля, створюваного відеомоніторами, повинні проводитись у спеціальних приміщеннях (в радіочастотних безехових камерах) випробувальних лабораторій. Фонові рівні електромагнітного поля в цих приміщеннях повинні: за електричною складовою не досягати 2 В/м у діапазоні частот від 5 Гц до 2 Кгц та 0,2 В/м у діапазонах частот 2 Кгц - 400 Кгц та 3 Мгц - 30 Мгц; за магнітною складовою не досягати 40 нТл в діапазоні частот 50 Гц - 2 Кгц та 5 нТл в діапазонах частот 2 Кгц - 400 Кгц і 3 Мгц - 30 Мгц.

4.3.4. Контроль рівнів електромагнітного випромінювання відеодисплейних терміналів, ПК та інших електронних дисплейних приладів виконується:

- виробником при проведенні перевірки якості кожного відеодисплейного терміналу;

- установами санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України, що пройшли атестацію з фізичних факторів у Комітеті з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, при проведенні вибіркового санітарного нагляду за відеодисплейною технікою заводу-виробника та при ввезенні в Україну імпортної продукції;

- майстернями, що ремонтують відеодисплейну техніку, перед здачею останньої замовнику.

З метою запобігання шкідливому впливу чинників, пов'язаних із застосуванням відеотерміналів та ПК, на здоров'я дітей та підлітків вищевказані вироби, що виробляються в Україні та імпортуються, обов'язково підлягають державній санітарно-гігієнічній експертизі на відповідність вимогам цих Санітарних норм та правил.

4.4. Середня напруженість статичного електричного поля (СЕП) відеомонітора на умовній поверхні обличчя користувача шкільного віку середніх антропометричних даних на відстані від екрана 0,30 м на осі, нормальній до поверхні екрана, яка проходить через його центр, при відносній вологості повітря не більше 30 % не повинна перевищувати 7 кВ/м при тривалості роботи з ВМ, що не перевищує 1 годину на добу, та 3,5 кВ/м при більшій тривалості роботи (вимоги щодо тривалості роботи з ВМ викладені в розділі 9).

4.4.1. Середня напруженість СЕП ВМ на умовній поверхні обличчя користувача шкільного віку середніх антропометричних даних визначається шляхом множення показів вимірювача напруженості СЕП (додаток 2) на поправковий коефіцієнт К, який розраховують за формулою:

К = 0,60 - 0,19 х d, де d - розмір діагоналі екрана ВМ, м.

4.5. Потужність експозиційної лози невикористаного іонізуючого випромінювання в будь-якій точці на відстані 0,05 м від всіх поверхонь відеомонітора не повинна бути такою, щоб потужність еквівалентної дози не перебільшувала 0,1 мбер/год.

4.6. Інтенсивність ультрафіолетового випромінювання на відстані 0,3 м від екрану не повинна перевищувати в діапазоні довжин хвиль 400 - 320 нм - 2 Вт/кв. м, 320 - 280 нм - 0,002 Вт/кв. м, ультрафіолетового випромінювання в діапазоні 280 - 200 нм - не повинно бути.

5. Вимоги до мікроклімату

5.1. В кабінетах та класах учбових закладів, де навчання проводиться з застосуванням персональних комп'ютерів, температура повітря повинна бути 19,5 ± 0,5° C, відносна вологість повітря 60 ± 5 %, швидкість руху повітря не більше 0,1 м/с.

*5.2. Рівень іонізованості повітря на відстані 0,3 м від працюючого екрану відеомонітора не повинен бути нижче 200 і більше 50000 легких позитивних і негативних іонів обох знаків (окремо) в куб. см повітря.

5.3. Оптимізацію іонізованості повітря на робочих місцях школярів рекомендується проводити за допомогою біполярних коронних аероіонізаторів із створенням оптимальних рівнів легких позитивних і негативних аероіонів в межах 1000 - 3000 іонів в куб. см кожної полярності.

____________
* Прилади для визначення іонного складу повітря в Додатку 2.

5.4. В кабінетах та класах учбових закладів повинен бути забезпечений 3-кратний обмін повітря за 1 годину. Для охолодження та очищення повітря від пилу в кабінетах та класах можуть бути встановлені побутові кондиціонери, які мають позитивний гігієнічний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи ГСЕУ МОЗ (БК-1500, БК-2000, БК-2500 та ін.).

6. Вимоги, що забезпечують захист учня від шуму та вібрації

6.1. Шум, що створюється роботою ПК в класах, умовно можливо віднести до постійного.

6.2. Параметрами постійного шуму, що підлягають нормуванню, є рівні звукового тиску 8 дБ в октавних смугах частот з середньогеометричними частотами 16, 31,563, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц, рівні звуку 8 дБА.

Допустимі значення октавних рівнів звукового тиску, рівнів звуку на робочих місцях в приміщеннях кабінетів комп'ютерної техніки слід приймати згідно таблиці 3.

Таблиця 3

Призначення приміщення та умови 

Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах частот з середньогеометричними частотами, Гц 

Рівні звуку дБА 

16 

31,5 

63 

125 

250 

500 

1000 

2000 

4000 

8000 

1. Учбові кабінети (без роботи ПК) 

63 

52 

45 

39 

35 

32 

30 

28 

40 

2. Учбові кабінети при роботі ПК 

85 

75 

67 

57 

49 

44 

40 

37 

35 

33 

45 


 

Класи комп'ютерної техніки рекомендується обладнувати ПЕОМ, корегований рівень звукової потужності яких не перевищує 45 дБА.

6.3. Вібрація на робочих місцях, що створюється ПЕОМ, не повинна бути вище значень, які представлені в таблиці 4.

Таблиця 4

Гранично допустимі рівні вібрації на робочому місці, дБ

Нормований параметр 

Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц 

Коректовані та еквівалентні коректовані рівні, в дБ W 

16 

31,5 

63 

Віброшвидкість 

79 

73 

67 

67 

67 

67 

72 

Віброприскорення 

25 

25 

25 

31 

37 

43 

30 


 

7. Вимоги до візуальних ергономічних параметрів і конструкції персональних комп'ютерів*

7.1. Візуальні ергономічні параметри відеомоніторів повинні задовольняти вимогам даних ДСанПіН при проектній відстані спостереження від 400 до 800 мм та при зовнішній освітленості екрана до 250 Лк.

7.2. Розміри поля зображення (В - вертикаль, Н - горизонталь) вибираються з ергономічних міркувань та умов застосування відеомоніторів. При цьому круговий розмір поля зображення по кожній осі координат не повинен перебільшувати 60°.

7.3. Ширина горизонтальної (л. г.) та вертикальної (л. в.) лінії або розміри (ширина, dц.г, та висота, dц.в) променевої цятки залежно від адресованості та значень растрових одиниць по вертикалі (Sa.в) та по горизонталі (Sa.г) повинні відповідати співвідношенням табл. 5 та 6.

Примітка. Растрові одиниці по кожній осі координат (Sa.г, Sa.в) пов'язані із розмірами поля зображення (B, H) та адресованностями (Ав, Аг) наступним чином: Sa.г = B/Aг; Sa.в. = H/Aв.

Таблиця 5

Адресованість поля зображення, по горизонталі позицій 

Співвідношення між шириною вертикальної лінії (або променевої цятки) та растровою одиницею по горизонталі 

Менше 321 

0,5 х Sa.г < Вл.в < 1,2 х Sa.г 

0,5 х Sa.г < dц.г < 1,2 х Sa.г 

Від 321 до 719 включно 

Для одноколірних дисплеїв: 

0,75 х Sa.г < Bл.в < 1,5 х Sa.г 

0,75 х Sa.г <dц.г < 1,5 х Sa.г 

Для багатоколірних дисплеїв: 

0,75 х Sa.г < Bл.в < 1,8 х Sa.г 

0,75 х Sa.г < dц.г < 1,8 х Sa.г 

Від 720 до 1024 

1,3 х Sa.г < Bл.в < 2 х Sa.г 

1,3 х Sa.г < dц.г < 2 х Sa.г 


 

____________
* Терміни і означення цього розділу приведені в Додатку 3.

Таблиця 6

Адресованість поля зображення по вертикалі, позицій 

Співвідношення між шириною горизонтальної лінії (або висотою променевої цятки) та растровою одиницею по вертикалі 

Менше 351 

0,5 х Sa.в < Bл.г < 1,2 х Sa.в 

0,5 х Sa.в < dц.в < 1,2 х Sa.в 

Від 351 до 479 включно 

Для одноколірних дисплеїв: 

0,75 х Sa.в < Вл.г < 1,5 х Sa.в 

0,75 х Sa.в <dц.в < 1,5 х Sa.в 

Для багатоколірних дисплеїв: 

0,75 х Sa.в < Bл.г < 1,8 х Sa.в 

0,75 х Sa.в < dц.в < 1,8 х Sa.в 

Від 480 до 768 

1,3 х Sa.в < Bл.г < 2 х Sa.в  

1,3 х Sa.в < dц.в < 2 х Sa.в 


 

7.4. Значення максимальної яскравості поля зображення та максимального контрасту яскравості в залежності від коефіцієнту дифузного відбиття екрана повинні відповідати табл. 7.

Таблиця 7

Коефіцієнт дифузного відбиття екрана, відн. од. 

Максимальна яскравість поля зображення, Кд/кв. м не менше 

Максимальний контраст яскравості (контрастне відношення), відн. од. не менше 

0,12 і менше 

35 

3,7 

0,15 

42 

3,5 

0,20 

50 

3,2 

0,25 

50 

3,1 

0,30 

75 

3,0 

0,35 

85 

3,0 

0,40 

95 

3,0 

0,45 

110 

3,0 

0,50 

120 

3,0 


 

7.5. Повинна бути забезпечена можливість регулювання користувачем яскравості поля зображення від максимальної (п. 7.4) до значення, яке складає не більше половини від значення максимальної яскравості.

7.6. Нерівномірність яскравості поля зображення не повинна перебільшувати 1,7.

7.7. Частота регенерації зображень повинна бути такою, щоб мерехтіння не сприймали 90 % користувачів при позитивному контрасті зображення.

7.8. Амплітуда дрижання зображення не повинна перебільшувати 0,1 мм по кожній осі координат.

7.9. В багатоколірних відеомоніторах незведення променів повинно бути не більшим 0,5 мм у центральному колі і діаметром, який дорівнює висоті поля зображення, та не більшим 0,7 мм в решті частин поля зображення.

7.10. Допустимі і рекомендовані розміри прописних літер повинні відповідати значенням, які приведені в табл. 8.

Таблиця 8

Вік (клас) учня - користувача відеомонітора 

Кутовий розмір (висота) прописних літер, цифр, кутових хвилин 

граничний (не менше) 

рекомендований 

6 - 7 років (1 клас) 

45 

50 - 70 

7 - 8 років (2 клас) 

35 

40 - 60 

8 - 10 років (3 - 4 класи) 

28 

30 - 40 

11 - 15 років (5 - 7 класи) 

22 

25 - 32 

16 - 18 років і старше (8 - 10 класи, студенти) 

16 

22 - 30 


 

Рекомендується використовувати відеомонітори, конструкція яких допускає в умовах експлуатації зміну розмірів відображення знаків в границях значень, наведених табл. 8.

7.11. Конструкція настільних відеомоніторів (не вмонтованих в іншу апаратуру) повинна забезпечувати можливість повороту їх корпусу відносно вертикальної осі на кут, не менший +30 градусів та зміну кута нахилу екрана відеомонітора відносної вертикальної площини в інтервалі від -5 градусів (вперед) до +15 градусів (назад), не менше.

8. Вимоги до обладнання та організації робочого місця

8.1. При конструюванні ПК га організації робочого місця учня, обладнаного відеомонітором, слід забезпечити відповідність конструкції елементів робочого місця та їх взаємного розташування ергономічним вимогам з урахуванням характеру виконуваної діяльності комплексності технічних засобів, форм організації праці, морфофункціональних та росто-вікових особливостей дітей та підлітків.

8.2. Основним обладнанням робочого місця з ПК є відеомонітор, клавіатура, робочий стіл, стілець (крісло), допоміжним - пюпітр, підставка для ніг та ін.

8.3. Екран відеомонітора ПК в залежності від висоти символів рекомендовано розміщувати на відстані 400 - 800 мм від очей користувача.

Для забезпечення точного та швидкого читання інформації в зоні найкращого бачення площина екрану відеомонітору повинна бути перпендикулярною нормальній лінії зору. При цьому повинна бути передбачена можливість переміщення відеомонітору навколо вертикальної осі в межах ±30° (справа наліво) та нахилу вперед до 85° і назад до 105° з фіксацією в цьому положенні.

8.4. Клавіатура повинна бути зручною для виконання роботи двома руками, конструктивно відокремлена від монітору для забезпечення можливості її оптимального розташування та прийняття раціональної робочої пози.

Висота клавіатури на рівні середнього ряду не повинна перевищувати 30 мм. Клавіатуру слід розташовувати на поверхні столу на відстані 100 - 300 мм від краю, який повернутий до користувача. Кут нахилу до панелі клавіатури має знаходитись в межах від 5° до 15°.

8.5. Конструкція робочого столу повинна забезпечувати можливість оптимального розташування на робочій поверхні обладнання, при цьому треба враховувати його кількість та конструктивні особливості (розмір монітору, клавіатури, пюпітру та ін.) та характеру роботи, що виконується.

8.5.1. В процесі занять учнів з ПК слід застосовувати спеціальні столи для ПК, які складаються з двох горизонтальних поверхонь: одна розмірами 700 х 800 (600) мм - для клавіатури і посібників (тобто стіл), а друга - розмірами 800 х 350 - підставка для відеомонітора. Обидві поверхні повинні регулюватись по висоті в межах 460 - 760 мм. При відсутності спеціальних меблів допускається застосовувати типові учнівські столи, які призначені для шести ростових груп: N 1 - 1000 - 1150 мм, N 2 - 1151 - 1300 мм, N 3 - 1301 - 1450 мм, N 4 - 1451 - 1600 мм, N 5 - 1601 - 1750 мм, N 6 - більше 750 мм з висотою столешниць відповідно 460 мм, 520 мм, 580 мм, 640 мм, 700 мм, 760 мм.

8.5.2. Ширина і глибина робочої поверхні столу повинна забезпечувати можливість виконання трудових операцій в межах зони досяжності моторного поля.

Кращими модульними розмірами столу, на основі яких розраховуються конструктивні розміри, слід вважати ширину 600, 800, 1000, 1200 та 1400 мм, глибину - 800 та 600 мм при висоті столу 725 мм (при умові, що висота не регулюється).

Столи, які розраховані на одного учня для роботи школярів з ПК повинні мати ширину не менше 700 мм, глибину - 600 - 8000 мм.

8.6. Конструкція робочого стільця (крісла) повинна забезпечувати підтримку раціональної пози при виконанні основних виробничих операцій, створювати умови для зміни пози з метою зниження статичного напруження м'язів шийно-плечової області і спини та попередження втоми.

8.6.1. Для занять школярів слід використовувати стільці, які мають поверхню сидіння 260 мм, 300 мм, 340 мм, 380 мм, 420 мм, 460 мм, відповідно ростовим групам, вказаним в п. 8.5.1, або використовувати стілець, в якому висота поверхні сидіння регулюється в межах 260 - 460 мм.

8.6.2. Ширина сидіння стільця для занять школярів з ПК повинна бути 250 мм, 290 мм, 320 мм, 340 мм і 360 мм; глибина - 260 мм, 290 мм, 330 мм, 360 мм, 380 мм і 400 мм, відповідно ростовим групам, які вказані в п. 8.5.1. Поверхня сидіння повинна бути плоскою, передній край закруглений. Доцільно передбачити можливість зміни кута нахилу поверхні від 15° наперед і до 5° назад.

8.6.3. Опорна поверхня стінки стільця повинна мати висоту 300 ± 20 мм, ширину - не менше 380 мм та радіус кривизни горизонтальної поверхні - 400 мм. Кут нахилу стінки в вертикальній площині повинен регулюватись в межах 0 ± 30 градусів від вертикального положення. Відстань спинки від переднього краю сидіння повинна регулюватись в межах 260 - 400 мм.

9. Вимоги до організацій режиму праці учнів на персональних комп'ютерах

9.1. До занять з ПК учні повинні бути допущені після інструктажу з техніки безпеки.

9.2. Раціональний режим учбових занять учнів передбачає додержання регламентованої тривалості безперервної роботи з ПК, регламентованих перерв і їх активне проведення. Сигнали про початок перерви слід подавати на екрані ВДМ. Робота з ПК повинна проводитися в індивідуальному режимі.

9.2.1. Безперервна робота з екраном ПК повинна бути не більше:

- для учнів X - XI класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять - 20 хвилин;

- для учнів VIII - IX класів - 20 - 25 хвилин;

- для учнів VI - VII класів - до 20 хвилин;

- для учнів II - V класів - 15 хвилин.

9.2.2. Для навчання дітей 6 років роботі з ПК безперервні заняття в індивідуальному ритмі не повинні бути більше 10 хвилин.

9.2.3. Після безперервної роботи за екраном ВМ повинні проводити протягом 1,5 - 2 хвилини вправи для профілактики зорової втоми; через 45 хвилин роботи з використанням комп'ютерів - фізичні вправи для профілактики загального втомлення.

9.2.4. Безперервна робота з ПК учнів X - XI класів при спарених уроках не повинна бути більше на першому уроці 25 - 30 хвилин; на другому - 15 - 20 хвилин.

9.2.5. Для учнів X - XI класів дозволяється варіант організації занять по основах інформатики і обчислювальної техніки, при якому передбачається одна академічна година - теоретичних занять, друга година - практичних занять. Практичні заняття містять:

- безперервну роботу з екраном ПК - 25 - 30 хвилин;

- виконання комплексу вправ для профілактики зорового і статичного втомлення - 5 хвилин;

- продовження роботи з комп'ютером до кінця занять - 15 - 10 хвилин.

9.4. При виробничому навчанні учнів старших класів програмуванню з використанням ПК в учбово-виробничому комбінаті 50 % часу слід відводити теоретичним заняттям, 50 % часу - практичним. Безперервна тривалість роботи школярів з ВМ під час занять повинна відповідати п. 9.3.1.

9.4.1. При проведенні занять з учнями старших класів дозволяється до застосування апаратних засобів віртуальної реальності, що мають дозвіл органів Державної санепідслужби на використання їх в навчально-виховному процесі.

9.4.2. При проведенні виробничої практики учнів необхідно через кожні 20 - 25 хвилин роботи з ПК проводити вправи для профілактики зорового втомлення, через 45 хвилин роботи на перерві - вправи для профілактики загального втомлення.

9.5. Заняття в гуртках програмування з використанням ПК проводити не раніше ніж через годину після закінчення учбових занять в школі. Цей час відводиться для обіду та відпочинку учнів.

9.5.1. Заняття в гуртках програмування проводяться не більш 2-х разів на тиждень, тривалість яких для учнів 7 - 10 років не повинна бути більше 45 хвилин; 11 - 13 років - не більше 60 хвилин. Робота учнів з ПК повинна проводитись в індивідуальному ритмі.

9.5.2. Для профілактики втомлення школярів в середині занять необхідно проводити перерву тривалістю не менше 10 хвилин, під час якої організовувати фізичні вправи, в тому числі гімнастику для очей і рухові ігри.

9.5.3. Комп'ютерні ігри з нав'язаним ритмом роботи швидше викликають втому, в порівнянні з програмуванням, і повинні проводитись в гуртках не частіше 1 - 2 разів на тиждень тривалістю до 10 хвилин для дітей молодшого шкільного віку і до 15 хвилин для дітей середнього і старшого шкільного віку.

9.6. В період шкільних канікул організуються заняття в школах "Юних програмістів" тривалістю від 2-х до 4-х тижнів. Санітарно-гігієнічні умови і організація режиму дня в школах "Юних програмістів" повинні відповідати нормативам для дитячих позашкільних закладів.

9.6.1. Заняття з ПК в школах "Юних натуралістів" допустимо не частіше 6 разів в тиждень, 7-й день відводиться для повного відпочинку, з виключенням роботи за екраном ВМ.

9.6.2. Загальна тривалість роботи з ПК під час канікул повинна бути обмежена на протязі дня:

- для школярів 8 - 10 років - 1 заняття 45 хвилин;

- для школярів 11 - 13 років - 2 заняття по 45 хвилин;

- для школярів 14 - 16 років - 3 заняття по 45 хвилин.

9.6.3. Регламентовані перерви для відпочинку під час канікул слід проводити на протязі 5 хвилин через кожні 20 хвилин роботи і на протязі 10 - 15 хвилин через кожні 45 хвилин роботи. Перерви слід проводити на відкритому повітрі з включенням рухових і фізкультурно-спортивних ігор.

9.6.4. Заняття з ПК в школах "Юних програмістів" для учнів 10 років слід проводити в ранкові години, для учнів 11 - 13 років - одне заняття проводити в першій половині дня і одне - в другій, для учнів 14 - 16 років два заняття проводити в першій половині дня 1 і одне - в другій.

9.6.5. В школах "Юних програмістів" комп'ютерні ігри слід проводити не більше одного разу в день з тривалістю не більше 10 хвилин для дітей молодшого шкільного віку і 20 хвилин для дітей середнього і старшого шкільного віку. Не рекомендується проводити комп'ютерні ігри перед сном дітей.

9.7. Показання до занять з ПК і режиму роботи дітям шкільного віку з аномаліями рефракції повинні встановлюватись офтальмологом.

9.8. Заняття з ПК повинні проводитись лише в присутності педагога. Педагог, який має вищу педагогічну освіту і який пройшов інструктаж по техніці безпеки, при роботі з ПК несе відповідальність за безпеку дітей.

 

Додаток 1 


 

Санітарний паспорт кабінету комп'ютерної техніки

1. Паспортна частина.

Школа N ______________________________________________________

Адреса: м ______________________ вул. ___________________________

Будинок N ____________________ район __________________________

Побудована: по типовому проекту - 1, в пристосованій будові - 2 ______

Розташована: в середині кварталу - 1, біля дороги - 2 _________________

Рік побудови ___________________________________________________

Кількість поверхів ______________________________________________

2. Санітарно-гігієнічні умови приміщення.

Кабінет комп'ютерної техніки: глибина (ширина) ________ м, довжина __________ м, висота _____________ м, площа _____________ кв. м, кубатура _____________, поверх ____________ м, орієнтація вікон: північ - 1, південь - 2, схід - 3, захід - 4, південно-західна - 5, північно-західна - 6, південно-східна - 7, північно-східна - 8 ____________.

Фарбування стін ________________________________________________

Фарбування дошки ______________________________________________

Матеріали для оздоблення стін: олійна фарба - 1, крейда чи вапно - 2, дерев'яні панелі - 3, синтетичні матеріали - 4 _________________________________________________________ 

3 ______________________________________________________________

Підлога покрита: фарбою - 1, мастикою - 2 ___________________________

Наявність штор на вікнах: так - 1, ні - 2 ______________________________

Колір штор: світлі тони - 1, темні тони - 2 ____________________________

Вентиляція: природна - 1, штучна - 2, змішана - 3 _____________________

Примусова: так - 1, ні - 2 __________________________________________

Тип примусової вент. _____________________________________________

Приток через: фіранки - 1, фрамуги - 2, канали - 3 _____________________

Кількість каналів ______________________________________________ шт.

Площа каналів _______________________________________________ кв. м

Швидкість повітря у витяжному каналі (показн. анемометра)

Початкові значення _______________________________________________

Кінцеві значення _________________________________________________

Температура повітря:  

  

точка N 1 

(висота 0,2 м _________________) 

вн. кут. 

  

  

  

  

(висота 1,5 м _________________) 

  

точка N 2 

(висота 0,2 м _________________) 

середина 

  

  

  

  

(висота 1,5 м _________________) 

  

точка N 3 

(висота 0,2 м _________________) 

зовн. кут. 

  

(висота 1,5 м _________________) 

Показання вологого термометра: 

  

точка N 1 

(висота 0,2 м _________________) 

вн. кут. 

  

  

  

  

(висота 1,5 м _________________) 

  

точка N 2 

(висота 0,2 м _________________) 

середина 

  

  

  

  

(висота 1,5 м _________________) 

  

точка N 3 

(висота 0,2 м _________________) 

зовн. кут. 

  

(висота 1,5 м _________________) 

Відносна вологість повітря: 

  

точка N 1 

(Н - 0,2 м - _____ Н - 1,5 м _____) 

вн. кут. 

  

  

  

точка N 2 

(Н - 0,2 м __ Н - 1,5 м __ середина) 

  

точка N 3 

(Н - 0,2 м __ Н - 1,5 м __ зовн. кут). 


 

Освітлення: природне - 1, штучне - 2, змішане - 3 ___________________

Загальна площа світлоносних поверхонь ______________________ кв. м

КПО % _______________________________________________________

Світ. коефіцієнт ________________________________________________

Штучне освітлення _____________________________________________

Типи світильників ______________________________________________

Лампи люмінесцентні - 1, лампи розжарювання - 2 __________________

Загальне освітлення: рівномірн. - 1, локал. - 2, комб. - 3 ______________

Питома потужність світильників ___________________________ ВТ/м кв.

Розміщення світильників відносно екрану __________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Висота підвісу світильників ______________________________________

Освітлення місць на робочих місцях:  

N 1 _____________

N 2  _____________

N 3  _____________

N 4 _____________

N 5  _____________

N 6  _____________

N 7 _____________

N 8  _____________

N 9  _____________

N 10 ____________

N 11  ____________

N 12  ____________

Освітлення на вулиці ____________________

LX

Освітлення штучн. на роб. місцях: під час роботи - 1, коли відсутні учні - 2:  

  

N 1  _____________

N 2  _____________

N 3  _____________

N 4  _____________

N 5  _____________

N 6 _____________ 

N 7  _____________

N 8  _____________

N 9  _____________

N 10  ____________ 

N 11  ____________

N 12  ____________

Рівень шуму в ДБ _______________________ 


 

3. Організація робочих місць.

Кількість комп'ютерів ________________________________________ шт.

Тип ЕВМ ______________________________________________________

Тип відеомонітора ______________________________________________

Кількість робочих місць __________________________________________

Розміщення ПК: периметральне чи інший варіант

Працюють: індивідуально - 1, вдвох - 2, більше - 3 ___________________

Стіл, висота ______ м, ширина __________ м, довжина ______________ м

Стільці: висота ____________ м, ширина сидіння ___________________ м

Висота спинки від підлоги ___________ м, кут нахилу спинки __________

Можливість регулювання висоти сидіння: так - 1, ні - 2 ________________

Можливість регулювання відстані сидіння від столу: так - 1, ні - 2 _______

Відстань очей до екрану ________________________________________ см

Кут зору ___________________________________________________ град.

Клавіатура розміщена окремо - так - 1, ні - 2 _________________________

4. Режим роботи кабінету.

Які класи навчаються ____________________________________________

Кількість учнів, які одночасно навчаються в кабінеті __________________

Втому числі теоретичною частиною ________________________________

Скільки часу учні навчаються за відеомонітором:

протягом уроку __________________________ хв.

протягом дня ____________________________ хв.

протягом тижня __________________________ хв.

Скільки часу учні проводять в кабінеті комп'ютерної техніки:

протягом дня ____________________________ хв.

протягом тижня __________________________ хв.

Наявність факультативів в кабінеті комп'ютерної техніки. Які класи:

початкові - 1, середні - 2, старші - 3 _________________________________

протягом якого часу, в годинах _____________________________________

Обстеження проведене:

Дата і час обстеження,

підпис, посада

 

Додаток 2 


 

ПЕРЕЛІК
приладів, рекомендованих для вимірювання фізичних чинників (параметрів)

N
п/п 

Найменування, тип приладу 

Призначення 

Робочий діапазон частот 

Параметр, що підлягає вимірю-
ванню 

Межі вимірю-
вання 

Похибка 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1. 

Вимірювальний прилад напруженості ближнього поля NFM-1 (ФРН) 

Широкосмужне вимірювання електричних і магнітних високочастотних полів на робочих місцях і розподілу поля передавальних антен у ближній зоні. Вимірювання електричного поля промислової частоти 50 Гц 

За Е:
50 Гц
60 кГц ё 350 Мгц  

Напруженість

2 ё 40 кВ/м
2 ё 2500 В/м  

20 % 

За Н:
100 кГц ё 10 МГц 

Напруженість 

1 ё 10 А/м 

2. 

Вимірювач напруженості поля П3-15, -16, -17, -21 (Росія) 

Вимірювання середньоквадратичного значення напруженості електричної і магнітної складових неперервних та імпульсивних ЕМП у ближній зоні потужних джерел випромінювання 

За Е:
10 кГц ё 300 МГц  

Напруженість 

1 ё 1000 В/м (П3-16)
1 ё 3000 В/м (П3-15, 17)

3,0 дБ 

За Н:
10 кГц ё 30 МГц 

0,5 ё 16 А/м  (П3-16)
0,5 ё 500 А/м (ПЗ-15, 17) 

3. 

Вимірювач магнітної індукції ВМП-04 (Росія) 

Вимірювач середньоквадратичного значення магнітної індукції в ближній зоні випромінювання електричних джерел відеовідображення 

5 Гц - 2 кГц  

Густина магнітної індукції 

200 - 5000 нТл  

±(0,l N + 30) нТл 

2 кГц - 400 кГц 

Густина магнітної індукції 

10 - 1000 нТл 

±(0,1 N + 1,5) нТл 

4. 

Вимірювач напруженості змінного електричного поля ВЕП-04 

Вимірювач середньоквадратичного значення напруженості електричного поля у ближній зоні випромінювання електричних джерел відеовідображення 

5 Гц - 2 кГц  

Напруженість електричного поля 

10 - 1000 В/м  

±(0,1 N + 1,5) В/м  

2 кГц - 400 кГц 

Напруженість електричного поля 

1 - 100 В/м 

±(0,1 N + 1,0) В/м 

5. 

ИЭЗ-П з-д "Микроприбор" (Молдова) 

Вимірювання напруженості статичного електричного поля поблизу заряджених поверхонь: поверхневої щільності електричних зарядів; визначення знаку заряду 

  

Напруженість статичного електричного поля поблизу заряджених поверхонь; поверхнева щільність електричних зарядів; знак заряду 

40 - 5000 В/см 

±5 %  

(0,2 - 1,0) х 10-5 

±5 % 

6. 

Аспіраційний лічильник аероіонів типу UT 8401 Тартуського університету (Естонія) 

Вимірювання та безперервне реєстрування умовної  концентрації позитивних і негативних аероіонів та електрично заряджених неактивних аерозолів 

  

Концентрація позитивних і негативних аероіонів та електрично заряджених неактивних аерозолів 

Діапазон вимірювань значень позитивної та негативної умовної концентрації аероіонів та електро-
аерозолів з електричною рухливістю К0 3,2 х 10-8 м2 х с-1 х В-1 (3,2 х 10-4 см2 с-1 В-1) від 0,5 нКлдм-3 до 103 мкКм-3 (3,2 х 103 до 6,4 х 106 ел. зарю/см+3). Діапазон вимірювань х значень. позитивної та негативної умовної концентрації аероіонів з електричною граничною рухливістю К0 10-7 м2 с-1 В-1 (10-3 см2 с-1 В-1) від 0,16 нкл.м-3 (103 до 2 х 108 ел. зар. см-3

  

7. 

Аспіраційний лічильник аероіонів типу АСИ-1 Мінського ВО (Білорусь) 

  

  

  

  

  

8. 

УФ-радіометр
тип УФР-21 (Україна) 

Вимірювання інтенсивності (енергетична освітленість), Вт/м2 

  

Інтенсивність (енергетична освітленість), Вт/м2 

Діапазон вимірювання, нм,
УФ-"А"
320 - 400
УФ-"В"
280 - 320
УФ-"С"
220 - 280 

Відносна похибка ±10 % 

9. 

Люксметр "Кварц-21" ВО "Кварц" (Росія) 

Вимірювання освітленості площин 

  

Освітленість площин, лк 

5 - 100,000 лк 

10 % 

10. 

Фотометр 1105 фірми "Брюль і Кієр" (Данія) 

Вимірювання освітленості площин 

  

Освітленість площин, лк 

5 - 100,000 лк 

10 % 

11. 

Шумомір ВШВ-003М (Україна) та інші вітчизняні та закордонні аналогічні за призначенням прилади 

Вимірювання рівнів звуку, звукового тиску в октавних смугах, рівнів віброшвидкості. віброприскорення та віброзміщення і 

  

Рівні звуку, звукового тиску в октавних смугах, рівні віброшвидкості, віброприскорення та віброзміщення 

20 - 140 дБ(А) 

±5 дБ(А) 


 

 

Додаток 3 


 

Терміни і означення до розділу 7
(за ДСТУ 2574-84)

(ВІЗУАЛЬНИЙ)
ВІДЕОМОНІТОР 

Пристрій або комплекс, призначення для автоматичного подання даних у вигляді зручної для зорового сприйняття інформації, що зберігається, визначений системою автоматизованого оброблення інформації проміжок часу і оперативно змінюється за командами або сигналами цієї системи.
Примітка.
Візуальний дисплей може бути конструктивно закінченим вибором чи функціональною частиною будь-якого обладнання. 

ПРОЕКТНА ВІДСТАНЬ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

Встановлена виготовником або розробником дисплея відстань чи інтервал відстаней фронтального спостереження. 

ПРОЕКЦІЙНИЙ ВІДЕОМОНІТОР 

Візуальний дисплей, в якому відеозображення створюється шляхом оптичної проекції. 

АДРЕСОВАНІСТЬ (ВІДЕОМОНІТОР) 

Найбільша кількість адресованих позицій поля відеозображення по кожній осі координат. 

ПОЛЕ (ВІДЕО) ЗОБРАЖЕННЯ 

Частина поля відображення, призначена для розміщення відеозображень. 

ШИРИНА ЛІНІЇ 

Відстань між краями лінії.
Примітка.
Якщо лінія не має різких меж, то краї встановлюють на певному рівні профіля яскравості. 

ПРОМЕНЕВА ЦЯТКА (у відеомоніторах з адресацією променя) 

Піксель або частина пікселя (у багатокольорових дисплеях), що активовані одним променем. 

РОЗМІРИ ПРОМЕНЕВОЇ ЦЯТКИ 

Відстані між краями цятки по її ширині та по висоті.
Примітка.
Якщо променева цятка не має різких меж, то краї встановлюють на певному рівні профіля яскравості на його межах. 

РАСТРОВА ОДИНИЦЯ (ПОЛЯ ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯ)  

Відстань по кожній осі координат між сусідніми адресованими позиціями поля відеозображення.
Примітка.
Растрова одиниця дорівнює відношенню розміру поля відеозображення до адресованості вздовж відповідної координати. 

ОДНОКОЛІРНИЙ ВІДЕОМОНІТОР 

Візуальний дисплей, в якому активовані частини поля відеозображення мають один набір (пару) координат колірності. 

БАГАТОКОЛІРНИЙ ВІДЕОМОНІТОР 

Візуальний дисплей, в якому активовані частини поля відображення мають два і більше набори (пари) координат колірності. 

МАКСИМАЛЬНА ЯСКРАВІСТЬ ПОЛЯ (ВІДЕО)  ЗОБРАЖЕННЯ 

Найбільша яскравість поля відеозображення, за якою забезпечується виконання певних вимог до ширини лінії чи розмірів променевої крапки та (при необхідності) до інших характеристик візуальних дисплеїв. 

МАКСИМАЛЬНИЙ КОНТРАСТ (ЯСКРАВОСТІ) 

Контраст яскравості між найтемнішою і найсвітлішою частинами поля відеозображення.  

РЕГЕНЕРАЦІЯ (ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯ) 

Періодичне відтворення відеозображення з метою його підтримування.  

НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЯСКРАВОСТІ ПОЛЯ (ВІДЕО) ЗОБРАЖЕННЯ 

Відношення яскравостей найсвітлішої та найтемнішої ділянок поля відеозображення, які за задумом повинні бути рівнояскравими. 

ДРИЖАННЯ (ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯ) 

Ненавмисне періодичне змінювання положення відеозображення і його частин, що сприймається зором. 

НЕЗВЕДЕННЯ ПРОМЕНІВ (у відеомоніторах зі зміщенням кольорів) 

Похибка суміщення на екрані променів, що відповідають первинним кольорам. 


 

____________
* Взята у круглі дужки частина терміна може бути вилучена при його використанні у випадках, коли вживання короткої форми не заважає однозначному тлумаченню терміна.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

N
п/п 

Позначення нормативного акта 

Назва 

Ким, коли затверджений, реєстраційні відомості 

1. 

  

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" 

  

2. 

ДБН В.2.2-3-97 

Будинки і споруди навчальних закладів 1996 р. 

Затверджені наказом Держкоммістобудування України від 27.06.96 р., N 117 

3. 

ДСТУ Б В.2.2-6-97 

Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості 

Держкоммістобудування України, 15.09.97 р., наказ N 157 

.4. 

СНиП II-4-79 

Естественное и искусственное освещение 

Государственным комитетом СССР по делам строительства, 27.07.79 г., постановление N 100 

5. 

СН 1757-77 

Санитарно-гигиенические норми допустимой напряженности злектрического поля 

МЗ СССР, 10.10.77 г. 

6. 

ДСакПіН N 239-96 

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань 

Затверджено наказом МОЗ України від 01.08.96 р. N 239 

7. 

ГОСТ 12.1.045-84 

Электрические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля 

Госстандартом СССР 

8. 

ГОСТ 12.1.006-84 

Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля 

Госстандартом СССР, 29.11.84 г. 

9. 

СН 2152-80 

Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных зданий 

МЗ СССР, 12.08.80 г. 

10. 

СН 4557-88 

Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях 

МЗ СССР, 23.02.88 г. 

11. 

СН 3077-84 

Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки 

МЗ СССР, 03.08.84 г. 

12. 

ГОСТ 12.1.036-81 

Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях 

Госстандартом СССР 

 

____________

 

  Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/torg/15_5.html

[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2024. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"