Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА XXVII. МАРАЗМИ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

СТРОКИ СПЛАТИ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ І ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ГРОМАДЯНАМИ СУТТЄВО ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД СТРОКІВ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ. АЛЕ ДПАУ РОБИТЬ РІЗНИЦЮ МІЖ ГРОМАДЯНАМИ ТА СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ — ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ, ОСТАННІ МУСЯТЬ ПЛАТИТИ ЯК ЮРОСОБИ

Частина друга статті 5 Закону України “Про плату за землю” (далі – Закон про плату за землю) говорить, що суб'єктом плати за землю (платником) є власник земельної ділянки, земельної частки (паю) і землекористувач, у тому числі орендар. Таким чином юридичні та фізичні особи можуть бути платниками як земельного податку, так і орендної плати за земельні ділянки. Але сплата цих платежів для них здійснюється по-різному, що дозволяє оптимізувати їхні строки.

Розділом 11 Закону №2505-IV було внесено зміни до Закону про плату за землю, а саме:

платники земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян) самостійно обчислюють суму земельного податку та орендної плати щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою центральним податковим органом, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій (стаття 14 Закону про плату за землю);

податкове зобов’язання по земельному податку, а також по орендній платі за землі державної та комунальної власності, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (стаття 17 Закону про плату за землю);

органи державної податкової служби здійснюють контроль за правильністю обчислення і справляння земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (стаття 27 Закону про плату за землю).

Що стосується плати за землю з громадян (земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки) то відповідно до статті 16 Закону про плату за землю облік громадян — платників земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності і нарахування відповідних сум проводиться щороку станом на 1 травня.

 Згідно зі   статтею   14   Закону  про плату за землю нарахування громадянам сум земельного податку,  а  також  орендної плати  за  земельні  ділянки  державної  і  комунальної  власності проводиться органами  державної  податкової  служби,  які  видають платникові  до  15  липня поточного року платіжне повідомлення про внесення платежу.

 Відповідно до  статті  17  Закону  про плату за землю земельний  податок,  а  також  орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності громадянами сплачуються  рівними частками до 15 серпня і 15 листопада.

Таким чином, на відміну від юридичних осіб, громадяни сплачують плату за землю лише 2 рази на рік, а не 12. Що дозволяє оптимізувати платежі за рахунок фактичної піврічної відстрочки їхньої сплати. Наприклад, до 1 серпня юридична особа має провести сплату плати за землю за 7 місяців поточного року (січень – липень), а громадянин ще може не поспішати виконувати свої конституційні обов’язки. До 15 серпня юридична особа має провести сплату плати за землю за ті самі 7 місяців поточного року (січень – липень), а громадянин має провести сплату лише за 6 місяців поточного року (половина річного платежу). І лише в листопаді-грудні обсяг сплати плати громадянами перевищує обсяги сплати юридичними особами. Так станом на 30 листопада громадянин має провести повний розрахунок за платою за землю, тобто за всі 12 місяців року, а юридична особа на цю дату має провести розрахунок лише за 11 місяців поточного року.

В підсумку це дозволяє економити на інфляції та звільняє від щомісячного контролю за платежами. Але є одне “але”. Виявляється ДПАУ в цілях сплати плати за землю відрізняє громадян та суб’єктів господарської діяльності — фізичних осіб, хоча Закон про плату за землю такого підходу не передбачає.

В Листі від 13.05.2005 р. №9179/7/17-2217 "Про сплату орендної плати за землю і земельного податку фізичними особами" ДПАУ прямо говорить “суб’єкти господарської діяльності — фізичні особи повинні самостійно обчислити суму земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подавати відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік та сплачувати рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця”. Тобто, на думку ДПАУ немає різниці у сплаті плати за землю між юридичними особами та суб’єктами господарської діяльності — фізичними особами.

Але це не так. Порядок  подання податкового розрахунку земельного податку та  власне податковий розрахунок земельного податку, який затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 26 жовтня 2001 р. N 434 та зареєстровано  в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2001 р. за N 963/6154, не передбачає вказівок коду ДРФО для фізичних осіб, хоча місця для зазначення його 10 знаків надає. А головне в тому, що громадяни, відповідно до статті 14 Закону про плату за землю, податкового розрахунку не подають незалежно від статусу суб’єкта підприємницької діяльності. На жаль, форма податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, яку затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 20 грудня 2005 р. N 588 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2005 р. за N 1591/11871, прямо передбачає вказівку коду ДРФО для фізичних осіб, тобто ДПАУ передбачає її подання громадянами. Що прямо суперечить статті 14 Закону про плату за землю.

Таким чином, щоб не сперечатися з ДПАУ, земельна ділянка в цілях оптимізації плати за землю має бути оформлена у власність або оренду на пересічного громадянина. Це дає оптимізацію по строках сплати плати за землю, але, на відміну від оформлення на юридичну особу, вимагає сплати податку з доходів фізичних осіб. Таким чином, наприклад, при сумі земельного податку в 100 гривень, громадянин має отримати від орендаря мінімум 114,94 грн. (100 грн. * на натуральний» коефіцієнт (1,149425)). Але при оформленні цієї ділянки на юридичну особу станом на 1 серпня слід було би сплатити 7 місячних платежів (100/12*7=58,33 грн.), а громадянин ще нічого не платить. Виграш одержується на інфляції за рахунок отримання відстрочки платежу, також є звільнення від подання податкової декларації, а головне, можливо накопичення безпечного податкового боргу щодо плати за землю на пересічній фізичній особі. Справа в тому, що оскільки податкове зобов’язання за платою за землю для громадян нараховує податковий орган шляхом надсилання податкового повідомлення, то до нього не застосовуються штрафи за Законом №2181 !

Закон №2181 у підпункті 17.1.5 говорить “У разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання платника податків на підставах, вказаних у підпункті "г" підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статті 4 цього Закону (4.2.2. Контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму податкового зобов'язання платника податків у разі якщо:

г) згідно із законами з питань оподаткування, особою, відповідальною за нарахування окремого податку або збору (обов'язкового платежу), є контролюючий орган).

), штрафні санкції не застосовуються, за винятком випадків, що підпадають під дію підпункту 17.1.7 цього пункту”. Підпункт 17.1.7 говорить про те, що у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов’язання протягом граничних строків, визначених цим Законом, такий платник податку зобов’язаний сплатити штраф у таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов’язання, — у розмірі десяти відсотків погашеної суми податкового боргу;

при затримці від 31 до 90 календарних днів включно, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов’язання, — у розмірі двадцяти відсотків погашеної суми податкового боргу;

при затримці, що є більшою 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов’язання, — у розмірі п’ятдесяти відсотків погашеної суми податкового боргу.

Звернемо увагу на слова “протягом граничних строків, визначених цим Законом”, щодо плати за землю граничні строки сплати визначено Законом про плату за землю в статті 17 (рівними частками до 15 серпня і 15 листопада), але це суперечить Закону №2181, а тому з метою штрафування має застосовуватися Закон №2181. Але і тут не так просто. Справа в тому, що Закон №2181 ніде не передбачає строків сплати за податковими повідомленнями.

Податковий орган складає податкове повідомлення за формою згідно з додатком 1 до Порядок

направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій (який затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 21 червня 2001 р. N 253) для платників податків - фізичних осіб (форма "Ф"), якщо відповідно до закону податковий орган самостійно визначає податкове зобов'язання платника податків, за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового або іншого законодавства. А головне в тому, що в графу “Граничний строк сплати” вписують строки Закону про плату за землю, а не Закону №2181, а тому жодних штрафів до порушників-громадян законно застосувати не можна !

Віталій МОСЕЙЧУК

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.05.2005 р. N 9179/7/17-2217

Про сплату орендної плати за землю і земельного податку фізичними особами

Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" (далі - Закон N 2505-IV) внесено зміни до Закону України від 25.06.91 р. N 1251-XII "Про систему оподаткування" (у редакції Закону України від 18.02.97 р. N 77/97-ВР, із змінами і доповненнями), Закону України від 03.07.92 р. N 2535-XII "Про плату за землю" (у редакції Закону України від 19.09.96 р. N 378/96-ВР, із змінами і доповненнями), Закону України від 06.10.98 р. N 161-XIV "Про оренду землі" (у редакції Закону України від 02.10.2003 р. N 1211-IV, із змінами і доповненнями).

Розділом 41 Закону N 2505-IV пункт 8 частини першої статті 14 Закону України "Про систему оподаткування" викладено у такій редакції:

"8) плата за землю (земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності)".

Тобто до переліку загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) віднесено орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Розділом 11 Закону N 2505-IV внесено зміни до Закону України "Про плату за землю", а саме:

платники земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян) самостійно обчислюють суму земельного податку та орендної плати щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою центральним податковим органом, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій (стаття 14);

податкове зобов'язання по земельному податку, а також по орендній платі за землі державної та комунальної власності, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (стаття 17);

органи державної податкової служби здійснюють контроль за правильністю обчислення і справляння земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (стаття 27).

Тобто суб'єкти господарської діяльності - фізичні особи повинні самостійно обчислити суму земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подавати відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік та сплачувати рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Що стосується плати за землю з громадян (земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки), то відповідно до статті 16 Закону N 2535-XII облік громадян - платників земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності і нарахування відповідних сум проводиться щороку станом на 1 травня.

Згідно зі статтею 14 Закону N 2535-XII нарахування громадянам сум земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності проводиться органами державної податкової служби, які видають платникові до 15 липня поточного року платіжне повідомлення про внесення платежу.

Відповідно до статті 17 Закону N 2535-XII земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності громадянами сплачуються рівними частками до 15 серпня і 15 листопада.

Розділом 42 Закону N 2505-IV внесено зміни до Закону України "Про оренду землі", а саме:

частина друга статті 21 (встановлення розміру орендної плати в договорі оренди землі) доповнена словами "(крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Закону України "Про плату за землю")". Тобто орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності сплачується за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

у частині четвертій статті 21 після слів "і не може" доповнено словами "бути меншим за розмір земельного податку, що встановлений Законом України "Про плату за землю", та". Отже, орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності не може бути меншою за розмір земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю", і не може перевищувати 10 відсотків їх нормативної грошової оцінки, тобто чітко встановлена нижня і верхня межа цієї плати за вказані земельні ділянки;

стаття 24 доповнена новою частиною такого змісту: "органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого надавати органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний орган державної податкової служби про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни".

Відповідно до Закону N 2505-IV ці норми набирають чинності з дня опублікування цього Закону, тобто з 31.03.2005 р.

Відповідно до статті 68 Закону України від 23.12.2004 р. N 2285-IV "Про Державний бюджет України на 2005 рік" (далі - Закон N 2285-IV) орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності, до введення в дію Закону N 2505-IV, сплачувалася за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Таким чином, граничний термін сплати орендної плати за вказані землі за березень цього року в умовах дії Закону N 2285-IV припадає на 4 травня 2005 року.

У зв'язку з цим перша податкова декларація з орендної плати за землі державної і комунальної власності подається за квітень протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Тобто не пізніше 20 травня 2005 року.

Відповідно до пп. 4.4.2 п. 4.4 ст. 4 Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" форма податкової декларації (розрахунку) встановлюється центральним (керівним) органом контролюючого органу за узгодженням з комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики. Крім того, форма податкової декларації потребує затвердження її в Міністерстві юстиції України.

Зважаючи на наближення терміну для подання податкових декларацій по орендній платі за земельні ділянки державної і комунальної власності (у період з 4 по 20 травня 2005 року), до затвердження ДПА України форми такої декларації, як виняток, дозволяється приймати від платників податкові декларації по цій платі за формою, встановленою для земельного податку юридичних осіб (наказ ДПА України від 26 жовтня 2001 р. N 434, із змінами і доповненнями). При цьому рекомендується заповнювати лише форму Податкового розрахунку, де слова "Податковий розрахунок земельного податку" замінювати на слова "Податкова декларація по орендній платі за земельні ділянки державної і комунальної власності". У формі податкової декларації заповнюються усі рядки частини першої цього розрахунку (реквізити платника, його місцезнаходження і т. д.), рядок 4 частини другої розрахунку "разом нараховано податку на 2005 рік" (за період з квітня по грудень 2005 року), рядки 4.4 - 4.12 частини другої розрахунку, а також заключну частину розрахунку (дата заповнення, підпис "керівника підприємства" замінювати на слова "СПД - фізична особа", головного бухгалтера, печатка). Додатки до Податкового розрахунку земельного податку не заповнюються та не подаються.

З метою забезпечення повноти ведення обліку платників орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності доручаємо терміново звернутися до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо надання органам державної податкової служби переліків орендарів, з якими укладено договори оренди землі і які повинні у 2005 р. сплачувати орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Підрозділам оподаткування фізичних осіб протягом 5 робочих днів після граничного терміну подання податкових декларацій по орендній платі за земельні ділянки державної і комунальної власності на підставі отриманих від органів місцевого самоврядування та виконавчої влади переліків орендарів земель державної і комунальної власності скласти їх списки із зазначенням відповідних реквізитів (назва СПД - фізична особа, ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця) та передати їх підрозділам адміністрування облікових показників та звітності.

Підрозділам адміністрування облікових показників та звітності до 30.05.2005 р. закрити картки особових рахунків платників орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності за ф. N 15 та відкрити картки особових рахунків платників орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності за ф. N 6 для здійснення обліку платежів починаючи з 05.05.2005 р. За наявності відкритих карток особових рахунків за ф. N 6 (по актах документальних перевірок) по таких платниках додаткові картки не відкриваються.

Підрозділам оподаткування фізичних осіб протягом червня 2005 року провести звірки з платниками цієї плати, у яких виник податковий борг або переплата за карткою особового рахунку, результати яких передати підрозділам адміністрування облікових показників та звітності з резолюцією керівника "До обліку" для відображення в картках особових рахунків платників. У разі непідтвердження платниками орендної плати державної і комунальної власності результатів ініційованих податковими органами звірок по цій платі підрозділи оподаткування юридичних осіб передають відповідні матеріали підрозділам контрольно-перевірочної роботи для проведення документальних перевірок.

До проведення таких звірок узгодження з платниками суми переплати чи податкового боргу та відображення їх результатів у картках особових рахунків платників пеня по ст. 16 та штрафні санкції по пп. 17.1.7 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" не нараховуються.

Просимо організувати роботу підпорядкованих органів державної податкової служби по здійсненню контролю за повнотою сплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності та земельного податку виробниками товарної сільськогосподарської і рибної продукції.

 

Заступник Голови 

С. І. Лекарь 

Надруковано:
"Вісник податкової служби України",
N 20, травень, 2005 р.

 ____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/index.html?/tax_zem/27_9.html


Попередня статтяНаступна стаття


[an error occurred while processing this directive]

Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2024. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"