Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу України Комментарий Налогового кодекса Украины| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

ГЛАВА IV. МАРАЗМИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Держава «подарувала» лише 20 днів на подання декларації про прибуток за 2012 рік, хоча має бути 40

Державна податкова служба у м. Києві доводить до відома (http://kyiv.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/83042.html), що з метою реалізації вимог ст. 57 Податкового кодексу України щодо щомісячної сплати платниками податку на прибуток авансових внесків наказом Міністерства фінансів України від 05.12.12 № 2181 затверджено зміни до наступних форм податкових декларацій: з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.09.11 № 1213, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.10.11 за № 1215/19953 (із змінами); про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.10.11 № 1352, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.11.11 за № 1290/20028 (із змінами); з податку на прибуток банку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від21.12.11 № 1683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.12 за № 16/20329 (із змінами); з податку на доходи (прибуток) страховика, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 22.06.12 № 759, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.07.12 за № 1220/21532.

Водночас, зважаючи на те, що зміни до вказаних податкових декларацій, які затверджені наказом № 1281, передбачають доповнення розрахунком авансового внеску з податку на прибуток, ДПС України рекомендує платникам податку подавати до органів ДПС податкову декларацію за звітний (податковий) 2012 рік за формою, з урахуванням доповнень, оскільки п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України передбачає подання розрахунку щомісячних авансових внесків у складі річної податкової декларації.

Маразм в тому, що зміни до декларації про прибуток оприлюдно лише 22 січня 2013 року в «Офіційному віснику України» № 3/2013, а останній термін подання декларації – 11 лютого. Таким чином держава «подарувала» буквально 20 днів на подання річної декларації з податку на прибуток за 2012 рік, хоча має бути мінімум 40.

Петро ПАТЛАТИЙ
03.02.2013

На подання нових форм податкових декларацій за спеціальне використання води дали лише 10 днів

Куток споживача. Куток покупця. Куточок споживача. Куточок покупця

Кутки споживача від 99 до 399 грн. + все торговельне законодавство

Вантажний велосипед. Грузовой велосипед. Велорикша Украина

Універсальний вантажний велосипед + ручний вантажний візок в подарунок

Рекламна стійка, інформаційний стенд вертиться, вертящаяся стійка, стенд-листалка, стенд-вертушка

Ротаційна (гортальна) настільна система (промо-стійка), 11 прозорих кишень А4, 250 грн.

 


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.12.2012 № 1281

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 грудня 2012 р.

за № 2192/22504

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2, пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II, підпункту 139.1.13 пункту 139.1 статті 139 та пункту 152.3 статті 152 розділу III Податкового кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 вересня 2011 року № 1213, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1215/19953 (із змінами);

Зміни до форми ; Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2011 року № 1352, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2011 року за № 1290/20028 (із змінами);

Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток банку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 16/20329 (із змінами);

Зміни до форми Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 759, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 липня 2012 року за № 1220/21532.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 07 листопада 2011 року № 1397 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток страховика", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2011 року за № 1393/20131 (із змінами).

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л.Г.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Державній податковій службі України (Клименко О.В.):

у триденний строк від дня державної реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити розробку алгоритмів контролю за прийманням та автоматизованою обробкою додатка до податкових декларацій, що додається;

доопрацювати програмне забезпечення із приймання та обробки податкової звітності платників податків у частині обробки даних змін податкових декларацій, що додається, у порядку та строки, визначені для створення інформаційних систем.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше 01 січня 2013 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А.П.

 

Міністр                                       Ю. Колобов

 

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної податкової

служби України

О.В. Клименко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

05.12.2012 № 1281

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 грудня 2012 р.

за № 2192/22504

 

ЗМІНИ

до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

1. Доповнити показники Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі - Декларація з ППП) двома новими рядками такого змісту:

"

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток4

 

Загальна сума нарахованого до сплати податку на прибуток за звітний (податковий) рік (рядок 14 + рядок 20)

33

Авансовий внесок (1/12 нарахованої до сплати загальної суми податку на прибуток за звітний (податковий) рік), що підлягатиме сплаті щомісяця у березні - грудні 20____ року та січні - лютому 20___ року (рядок 33/12)

34".

2. У рядку "Наявність додатків6" Декларації з ППП колонку

OK виключити.

3. Доповнити Декларацію з ППП після посилання 3 новим посиланням такого змісту:

"4 Заповнюється платниками податку у Податковій декларації за рік (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень).".

У зв’язку з цим посилання 4 - 7 вважати відповідно посиланнями 5 - 8. У тексті Декларації з ППП посилання 4 - 7 замінити відповідно посиланнями 5 - 8.

4. У додатку СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Декларації з ППП:

4.1. Показник коригування рядка П доповнити словами "за звітний (податковий) період".

4.2. Доповнити показники коригування двома новими рядками такого змісту:

"Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень

П1

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок П - рядок П1)

П2".

5. У додатку ЗП до рядка 13 Декларації з ППП:

5.1. Показник рядка 13 викласти в такій редакції:

"Зменшення нарахованої суми податку (рядок 13.1 + рядок 13.2 + рядок 13.5.1 + рядок 13.6 + рядок 13.7)

13

".

5.2. Доповнити показники новим рядком такого змісту:

"Сума сплаченого авансового внеску з податку на прибуток відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та абзацу другого пункту 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України1

13.7".

5.3. Доповнити додаток новим посиланням 1 такого змісту:

"1 Заповнюється платниками податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток".

У зв’язку з цим посилання 1 - 3 вважати відповідно посиланнями 2 - 4. У тексті додатку посилання 1 - 3 замінити відповідно посиланнями 2 - 4.

6. Заголовну частину додатка ВП до Декларації з ППП доповнити трьома новими рядками такого змісту:

"Звітна

Звітна нова

Консолідована".

7. Додаток ОК до Декларації з ППП виключити.

 

Директор Департаменту

податкової, митної

політики та методології

бухгалтерського обліку

 

М.О. Чмерук

____________

Постійна адреса статті в Інтернеті: http://www.marazm.org.ua/tax_prib/4_105.html


Попередня статтяНаступна стаття

[an error occurred while processing this directive]


Головна сторінка | Українська національна ідея. Українократія | КУТКИ СПОЖИВАЧА для всіх міст з літературою |  ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ, щити, дошки | Уголки потребителя для всех городов с литературой | Информационные стенды, щиты, доски | Перекидні системи Перекидные системы | Штендеры, Штендери | Буклетницы Буклетниці | Коментар Податкового кодексу, Митного Комментарий Налогового кодекса, Таможенного| НОВИНИ | RSS | Реклама | Контакт | Журнали з охорони праці та інші | Календар бухгалтера Календарь бухгалтера | Інструкції з охорони праці |Оперативна поліграфія, тиражування |  Фотоприколы | Термінологічний словник | Книги, словник, реферати з історії, ЗНО з історії України

Скачати Книгу маразмів України одним файлом

(C) Copyrіght by V.Moseіchuk, 1999-2020. All rіghts reserved. Тел. (067) 673-51-59, (099) 565-62-62, (093) 918-70-99.
Пропозиції та зауваження надсилайте на
Електронним та друкованим ЗМІ дозволяється  цитування матеріалів Книги маразмів України за умови посилання на Книгу маразмів України та сайт www.marazm.org.ua Обов'язкове посилання наступного змісту: "За матеріалами Книги маразмів України (www.marazm.org.ua)…". з використанням в Інтернеті гіперпосилання (hyperlink) на Книгу маразмів України  (www.marazm.org.ua). Іншим організаціям та приватним особам використання матеріалів для публічних цілей дозволяється за умови окремого дозволу автора з дотриманням вищезгаданих посилань.

Розсилка новин
[an error occurred while processing this directive]
Підтримка проекту:
U634971969297
Z404288205014
E208021446192

Новини
маразмiв


Нова українська національна ідея. Новая украинская национальная идея
 
Кутки споживача для всіх міст із законодавством та книгою скарг. Кутки покупця. Уголки потребителя для всех городов с законодательством и книгой жалоб. Уголки покупателя

Украинские 100x100
Газета "Правовий тиждень"